Categories
Social Relevance

Children are the future of our world

At time when the focus many in Nation’s Capital is on youth gangs and violence, historic Metropolitan AME Church in down town will spot light youth who are achieving academically and will display their creativity in music and dance  at Youth Day 2014.

The community is invited to share the joy of this event on Sunday, June 8 at 11 am at the church, located at 1518 M St. NW.
The church will hold its usual 7:45 am worship service; however,  the congregation and community will gather at 11 a.m.  in a  special service tp spotlight their youth.
Rev. Rodney Barnes, pastor of Gethsemane AME Church, Landover, Md. will be guest preacher. With the theme of “God’s Gift Looks Good on You,” the worship service will feature the youth choir, small youth orchestra and Liturgical Dancers.  Metropolitan’s 2014 graduates will also be recognized.

A new future vision for youth was stated by the Rev. William H. Lamar IV, who was named  Metropolitan’s new pastor  on April 11.  When asked in an interview if he had any specific plans for Metropolitan’s youth, he responded with his philosophy.

“(I plan) first of all to listen to the youth and not tell them who they are; give them permission and support to do the kinds of ministry that speaks to their generation.  We have to be a permission-giving culture for the young.  …We have to speak to who (they) are or aspire to be.    The best and healthiest churches are multigenerational.
Our biggest mission is to build a stronger Metropolitan for today, bringing generations together– doing things together.  One of Metropolitan’s greatest assets is that we have people over 100 and we have babies too.

Categories
Sermons

Hoe om God se stem te hoor Deel 1

“WIE ORE HET EN KAN HOOR,

MOET LUISTER!”

In Lukas 8:4-15 (Mat 13 en Mark 4) vertel Jesus die gelykenis van die saaier asook die uitleg daarvan. Hierdie gelykenis is ‘n sleutel tot al die ander geheimenisse van God se Koninkryk.

Ons leer hieruit die belangrikheid van “luister”. Om te kan luister is ‘n baie belangrike vorm van geestelike dissipline en noodsaaklik vir ons om as geestelike mense te kan funksioneer. Dit is nie moeilik nie, want die oomblik wanneer ons moeite doen, sál ons hoor. Die geheim is egter om reg te hoor en nie te hoor wat ons dink ons wil hoor nie. Daarom sê die Here in Jes 6:9: “Julle sal hoor en hoor en tog sal julle niks verstaan nie,….” Hierdie skrif beskryf die realiteit van “being disconnected” Ek het my konneksie met my maat verloor wanneer ek hoor, maar nie hoor nie, sien maar eintlik nie sien nie. Mag die Here ons konneksie met Hom en met mekaar herstel, sodat ons werklik mekaar kan begin hoor en sien.

Verder lees ons in Mat 13:16: “….julle oë is bevoorreg dat hulle sien, en julle ore dat hulle hoor.” Om hoegenaamd geestelik te kan hoor (God se stem te hoor) is ‘n geskenk van God……’n Godgegewe gawe! Die begin van jou geestelike bestaan, is om te hoor. Om te hoor is die proses van redding deur die gehoor: Luk 8:11: “Die saad is die woord van God…” en die bekende teksvers Rom 10:9-12 sê: “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.” Van die oomblik wanneer ons “gehoor” het, raak ons hoorders – as ons dus nie hoor nie, het ons nie geloof nie en as ons nie geloof het nie, kan ons nie vrugte voortbring nie.

Ons gehoor word verhinder deur

drie tipe obstruksies wat ons mee moet

deel, om reg te kan hoor.

1) Dit word dan ook die eerste obstruksie van hoor: Luk 8:12 “…maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie.” Die satan kom belemmer ons hoor sodat hy die saad van hoor sommer reg in die begin kan steel. Hy wil die Woord steel, want hy weet ook God se Woord is saad en dit genereer groot, sterk bome “….soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak” (Ps 1:3). Satan wil die volheid wat uit die saad moet kom met alle geweld keer! Koester die éérste saad, die saad van lewe. Leer om fyn te luister, want God praat met ‘n stil stem en gee in die begin klein opdragte – as ons nie leer om moeite te doen met die klein “hoor” nie, sal ons nie die groot “hoor” kan doen nie. Wees wakker vir satan se versoekings en vleeslike moegheid.

2) Luk 8:13 sê: “….die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net ‘n tydjie…” Wat ons hoor moet met geloof gemeng word, anders geld dieselfde vir ons waarvan Heb 4:2 praat: “…maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie.” En omdat ons weet dat geloof ‘n aksie is, moet ons reageer op dit wat ons hoor in geloof. Ons kan nie net hoorders wees en nie doeners nie! Jak 4:22 “Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself.” Die Woord van God wil gelééf word – dit is wanneer dit krag het! Ons moet begin deur die Woord in ons binnekant te hoor en dit te doen. God het reeds die woord in ons geplant: Jak 1:21 “….en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want dié woord kan julle red.” En net soos ons God is, Hy plant die saad, maar sit ook genade en die lus en wil daarby om dit uit te voer! Die grootste fout wat ons egter maak is dat ons nie die Woord uitloop nie! Gal 6:9 sê: “Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.” Penetrate the truth of the Word beyond the suffering! Die tiende-beginsel is ‘n voorbeeld hiervan: géé, al sien jy nie vrug op jou saad nie! Ons moet dus volhard in geloof soos die geloofshelde gedoen het waarvan Heb 11 praat, want “As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader (moeite doen om Hom te hoor), moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.” (Heb 11:6). God se Woord is nie kitskoffie nie – dit is om konstant in die aroma en geur (koninkryk) van God te leef. Dit is ‘n lewensstyl. Wanneer ander met ons te doen kry, moet hulle die koninkryk van God (lieflike geur) beleef!

3) Luk 8:14 sê: “…dui op dié wat die woord hoor, maar deur die sorge van die lewe word dit gaandeweg verstik, en dit skiet nie saad nie.” Baie keer kan die einste dinge / seëninge waarvoor ons gevra het, die bekommernisse word wat ons weghou van die Here. Die genietinge van die lewe lei ons aandag af en blokkeer die hoor van God se woord.

Akkurate gehoor ontstaan vanuit ʼn

gesonde rein hart!

Die groot geheimenis van hierdie gelykenis word in Luk 8:15 geopenbaar: “Die deel wat in goeie grond val, dui op dié wat die woord met ‘n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra.” (Amp – “But as for that [seed] in the good soil, these are [the people] who, hearing the Word, hold it fast in a just (noble, virtuous) and worthy heart, and steadily bring forth fruit with patience.)

Die Here is agter ons harte aan. Daar is ‘n groot verskil om net met ons ore te luister en om met ons harte te luister. Wanneer ons harte enigsins besoedel is, kan ons nie met ons ore hoor nie. Ons ore is verbind met ons harte en wanneer ons harte kwaadwilligheid, afguns, bitterheid, vertwyfeling, angs, bekommernisse, verwerping en onvergenoegdheid huisves, besoedel dit ons harte en belemmer dit ons gehoor sodat ons nie kan hoor nie. Wanneer ons dus ook emosioneel nie op ‘n goeie plek is nie, gaan ons nie kan hoor nie. Ons moet te alle tye ons harte beskerm en reg hou, want dit gaan beïnvloed hoe ons hoor. “Pas dus op hoe julle luister, want wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word, maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy dink dat hy het, weggevat word.” (Luk 8:18).

Hoe ons hoor, gaan bepaal wat die oes of vrug op ons lewens gaan wees. Wanneer ons harte reg is, kan saad inval en ‘n honderdvoudige oes oplewer. Die dinge wat dan uit daardie oes groei, is werke van die lig. Ons kan duidelik uit mense se lewens aflei of hulle goeie luisteraars is – hulle dra vrug en is besig met dade en aksies wat getuig van mense wat by die Here was. Dink byvoorbeeld aan Henry Zackson ʼn boer van Zimbabwe se getuienis…

Jesus sê: “My moeder en my broers is dié wat na die Woord van God luister en daarvolgens handel.” (Luk 8:21). Ons is Jesus se familie wanneer ons hoor en doen.

The Gospel is simple… it takes simple people to do the things God order to do…..

We now have way too much knowledge to ever apply in one lifetime.

Luister is ʼn kuns wat ons moet leer ontwikkel. Hier is ʼn paar praktiese beginsels om jou te help om ʼn beter luisteraar te word.

First key to listening – become an empty canvas, so that the other person can draw in your space and you can hear the other persons heart. Hearing implies that we become silent. Stop being busy with “self” and hear!!! Die grootste en algemeenste argumente in verhoudings is: “jy hoor my nie!” Een van die grootste behoeftes van die mens is om gehoor te word, geken te word en te ken. Ons sal dit eers regkry wanneer ons leer om God se hart te hoor en te ken – to experience first hand knowledge from and of Him.

Second key to listening – The direction of our hearts. Ons moet ons harte oefen, sodat ons reg kan hoor. Wanneer twee harte op mekaar gefokus is, hoor hulle mekaar akkuraat. In akoestiek is dit bewys: sound is all about direction and focus. Hoe ons mekaar hoor, dui op die rigting van ons harte. Die rigting waarin jou hart gefokus is, is die rigting waarin jy sal hoor. As ek dus my hart na God rig – as ek Hom wíl hoor, sál ek Hom hoor.

Third key in listening – Deal with the distractions, noise, alienation of the mind. Practically make time, sit still, find a private place, silence your soul. Make an appointment/time to speak to someone, engage, look at one another, penetrate beyond the chit-chat, and go deeper.

Die praktiese applikasie vir ons gemeente is:

Baie keer het iemand net ‘n vriend nodig wat sal luister… Hoe gaan ons ‘n mensdom aanraak, as ons nog nie eers die hoor-beginsel (wat blyk uit die gelykenis van die saaier essensieel is) baasraak nie? Daarom is dit nodig om mense in die liggaam te hê wat dieper luister, wat gefokus is op ander mense se harte, want dit is ‘n groot sleutel tot dissipelskap.

Omdat God se Woord reeds in en deur die Gees aan ons die sleutel van “hoor” bekend maak, hoef ons net stil te word, ons harte na God te rig, te luister en deur die geloof tot aksie oor te gaan! Hierin vertrou ons die Here vir ‘n nuwe kapasiteit om te hoor en akkuraat met opregte harte te hoor!

Uiteindelik gaan dit in hierdie gelykenis oor gehoor, en luister met jou hart. ʼn Hart wat bereid is om te doen en te gehoorsaam.

 

Amen!

Categories
Preke

Hoe om God se stem te hoor Deel 1

“WIE ORE HET EN KAN HOOR,

 MOET LUISTER!”

 In Lukas 8:4-15 (Mat 13 en Mark 4) vertel Jesus die gelykenis van die saaier asook die uitleg daarvan. Hierdie gelykenis is ‘n sleutel tot al die ander geheimenisse van God se Koninkryk.

Ons leer hieruit die belangrikheid van “luister”. Om te kan luister is ‘n baie belangrike vorm van geestelike dissipline en noodsaaklik vir ons om as geestelike mense te kan funksioneer. Dit is nie moeilik nie, want die oomblik wanneer ons moeite doen, sál ons hoor. Die geheim is egter om reg te hoor en nie te hoor wat ons dink ons wil hoor nie. Daarom sê die Here in Jes 6:9: “Julle sal hoor en hoor en tog sal julle niks verstaan nie,….” Hierdie skrif beskryf die realiteit van “being disconnected” Ek het my konneksie met my maat verloor wanneer ek hoor, maar nie hoor nie, sien maar eintlik nie sien nie.  Mag die Here ons konneksie met Hom en met mekaar herstel, sodat ons werklik mekaar kan begin hoor en sien.

Verder lees ons in Mat 13:16: “….julle oë is bevoorreg dat hulle sien, en julle ore dat hulle hoor.” Om hoegenaamd geestelik te kan hoor (God se stem te hoor) is ‘n geskenk van God……’n Godgegewe gawe! Die begin van jou geestelike bestaan, is om te hoor. Om te hoor is die proses van redding deur die gehoor: Luk 8:11: “Die saad is die woord van God…” en die bekende teksvers Rom 10:9-12 sê: “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.” Van die oomblik wanneer ons “gehoor” het, raak ons hoorders – as ons dus nie hoor nie, het ons nie geloof nie en as ons nie geloof het nie, kan ons nie vrugte voortbring nie.

Ons gehoor word verhinder deur

drie tipe obstruksies wat ons mee moet

 deel, om reg te kan hoor.

1)    Dit word dan ook die eerste obstruksie van hoor: Luk 8:12 “…maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie.” Die satan kom belemmer ons hoor sodat hy die saad van hoor sommer reg in die begin kan steel. Hy wil die Woord steel, want hy weet ook God se Woord is saad en dit genereer groot, sterk bome “….soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak” (Ps 1:3). Satan wil die volheid wat uit die saad moet kom met alle geweld keer! Koester die éérste saad, die saad van lewe. Leer om fyn te luister, want God praat met ‘n stil stem en gee in die begin klein opdragte – as ons nie leer om moeite te doen met die klein “hoor” nie, sal ons nie die groot “hoor” kan doen nie. Wees wakker vir satan se versoekings en vleeslike moegheid.

2)    Luk 8:13 sê: “….die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net ‘n tydjie…” Wat ons hoor moet met geloof gemeng word, anders geld dieselfde vir ons waarvan Heb 4:2 praat: “…maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie.” En omdat ons weet dat geloof ‘n aksie is, moet ons reageer op dit wat ons hoor in geloof.  Ons kan nie net hoorders wees en nie doeners nie! Jak 4:22 “Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself.”  Die Woord van God wil gelééf word – dit is wanneer dit krag het! Ons moet begin deur die Woord in ons binnekant te hoor en dit te doen. God het reeds die woord in ons geplant: Jak 1:21 “….en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want dié woord kan julle red.”  En net soos ons God is, Hy plant die saad, maar sit ook genade en die lus en wil  daarby om dit uit te voer! Die grootste fout wat ons egter maak is dat ons nie die Woord uitloop nie! Gal 6:9 sê: “Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.” Penetrate the truth of the Word beyond the suffering! Die tiende-beginsel is ‘n voorbeeld hiervan: géé, al sien jy nie vrug op jou saad nie! Ons moet dus volhard in geloof soos die geloofshelde gedoen het waarvan Heb 11 praat, want “As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader (moeite doen om Hom te hoor), moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.” (Heb 11:6). God se Woord is nie kitskoffie nie – dit is om konstant in die aroma en geur (koninkryk) van God te leef. Dit is ‘n lewensstyl. Wanneer ander met ons te doen kry, moet hulle die koninkryk van God (lieflike geur) beleef!

3)    Luk 8:14 sê: “…dui op dié wat die woord hoor, maar deur die sorge van die lewe word dit gaandeweg verstik, en dit skiet nie saad nie.” Baie keer kan die einste dinge / seëninge waarvoor ons gevra het, die bekommernisse word wat ons weghou van die Here. Die genietinge van die lewe lei ons aandag af en blokkeer die hoor van God se woord.

Akkurate gehoor ontstaan vanuit ʼn

gesonde rein hart!

Die groot geheimenis van hierdie gelykenis word in Luk 8:15 geopenbaar: “Die deel wat in goeie grond val, dui op dié wat die woord met ‘n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra.” (Amp – “But as for that [seed] in the good soil, these are [the people] who, hearing the Word, hold it fast in a just (noble, virtuous) and worthy heart, and steadily bring forth fruit with patience.)

Die Here is agter ons harte aan. Daar is ‘n groot verskil om net met ons ore te luister en om met ons harte te luister.  Wanneer ons harte enigsins besoedel is, kan ons nie met ons ore hoor nie. Ons ore is verbind met ons harte en wanneer ons harte kwaadwilligheid, afguns, bitterheid, vertwyfeling, angs, bekommernisse, verwerping en onvergenoegdheid huisves, besoedel dit ons harte en belemmer dit ons gehoor sodat ons nie kan hoor nie. Wanneer ons dus ook emosioneel nie op ‘n goeie plek is nie, gaan ons nie kan hoor nie. Ons moet te alle tye ons harte beskerm en reg hou, want dit gaan beïnvloed hoe ons hoor. “Pas dus op hoe julle luister, want wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word, maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy dink dat hy het, weggevat word.” (Luk 8:18).

Hoe ons hoor, gaan bepaal wat die oes of vrug op ons lewens gaan wees. Wanneer ons harte reg is, kan saad inval en ‘n honderdvoudige oes oplewer.  Die dinge wat dan uit daardie oes groei, is werke van die lig. Ons kan duidelik uit mense se lewens aflei of hulle goeie luisteraars is – hulle dra vrug en is besig met dade en aksies wat getuig van mense wat by die Here was. Dink byvoorbeeld aan Henry Zackson ʼn boer van Zimbabwe se getuienis…

Jesus sê: “My moeder en my broers is dié wat na die Woord van God luister en daarvolgens handel.” (Luk 8:21). Ons is Jesus se familie wanneer ons hoor en doen.

The Gospel is simple… it takes simple people to do the things God order to do…..

We now have way too much knowledge to ever apply in one lifetime.

Luister is ʼn kuns wat ons moet leer ontwikkel. Hier is ʼn paar praktiese beginsels om jou te help om ʼn beter luisteraar te word.

First key to listening – become an empty canvas, so that the other person can draw in your space and you can hear the other persons heart. Hearing implies that we become silent. Stop being busy with “self” and hear!!! Die grootste en algemeenste argumente in verhoudings is: “jy hoor my nie!” Een van die grootste behoeftes van die mens is om gehoor te word, geken te word en te ken. Ons sal dit eers regkry wanneer ons leer om God se hart te hoor en te ken – to experience first hand knowledge from and of Him.

Second key to listening – The direction of our hearts. Ons moet ons harte oefen, sodat ons reg kan hoor. Wanneer twee harte op mekaar gefokus is, hoor hulle mekaar akkuraat. In akoestiek is dit bewys: sound is all about direction and focus. Hoe ons mekaar hoor, dui op die rigting van ons harte. Die rigting waarin jou hart gefokus is, is die rigting waarin jy sal hoor. As ek dus my hart na God rig – as ek Hom wíl hoor, sál ek Hom hoor.

Third key in listening – Deal with the  distractions, noise, alienation of the mind.  Practically make time, sit still, find a private place, silence your soul.  Make an appointment/time to speak to someone, engage, look at one another, penetrate beyond the chit-chat, and go deeper.

Die praktiese applikasie vir ons gemeente is:

Baie keer het iemand net ‘n vriend nodig wat sal luister… Hoe gaan ons ‘n mensdom aanraak, as ons nog nie eers die hoor-beginsel (wat blyk uit die gelykenis van die saaier essensieel is) baasraak nie? Daarom is dit nodig om mense in die liggaam te hê wat dieper luister, wat gefokus is op ander mense se harte, want dit is ‘n groot sleutel tot dissipelskap.

Omdat God se Woord reeds in en deur die Gees aan ons die sleutel van “hoor” bekend maak, hoef ons net stil te word, ons harte na God te rig, te luister en deur die geloof tot aksie oor te gaan! Hierin vertrou ons die Here vir ‘n nuwe kapasiteit om te hoor en akkuraat met opregte harte te hoor!

Uiteindelik gaan dit in hierdie gelykenis oor gehoor, en luister met jou hart.  ʼn Hart wat bereid is om te doen en te gehoorsaam.

 

Amen!