Categories
Preke

God se Bloudruk vir Vriendskappe

Die Bybel is ‘n boek oor verhoudings en Vriendskappe. God is in wese ‘n drie-enige verhouding. Sonde is die dade wat verhoudings skade bring en verwoes.  Sonde het hoofsaaklik vier verhoudings verwoes: ons verhouding met God, met onsself, met mekaar en met die skepping.  Christus is God in mensvorm, om ons te wys hoe om al hierdie verhoudinge te herstel. Hy is die bemiddelaar en tussenganger wat ons verhouding met God herstel het, deur Sy eie lewe as offer te gee vir ons sonde en oortredinge.  Die hele skepping is in verhouding met al die dele van die skepping.  Die skepping is dus een groot verhouding van verhoudings! As een lid weggeneem word, affekteer dit die geheel.  God is dus ons antwoord en bloudruk vir verhoudings. Hoe meer ons nader aan hom leef, en in dieper verbondenheid met Hom leef, hoe gesonder en reg is ons verhoudings.  Om die Here te dien maak ons mooier mense: die vrug van die Gees, Jesus se voorbeeld wys ons hoe om in vergifnis en waarheid te leef.

Relationships are hard, exhausting, unpredictable, and time-consuming, which is one reason too many of us enjoy relationships with the lifespan of fruit flies. Relationships don’t come to us like Christmas packages, all neatly wrapped with ribbons and bows. Relationships come more to us like an abused package from the post office: ripped, torn, its guts spilling out, the contents often broken. (Beautiful, Leonard Sweet)

Ek kan jou nie seer maak, sonder om myself seer te maak nie. – Ghandi

Aristoteles se drie motiewe van vriendskap is: nuttigheid, plesier en assosiasie.  Ons het vriende nodig wanneer ons in nood is – Nuttigheid. Ons wil lekker dinge saam met vriende doen – Plesier. Ons voel meer waardevol wanneer iemand belangrik ons vriend is – Waarde.

In Johannes 11 wys Jesus ons ‘n baie meer dieper en goddelike motief.

Jesus leer ken die gesin tydens een van sy reise na Betanië, ’n dorpie net 3km buite Jerusalem, toe die oudste suster Martha Jesus in haar huis ontvang het. Luk. 10:38-42 Hier sien ons Marta is die ouer meer besorgde verantwoordelike een. Maria is die een wat Jesus se hart wou raak, sy wou niks mis nie.  Hy sou dikwels weer daar oorbly wanneer Hy in Jerusalem moes wees. Mark 11:11 Vriendskappe gaan werklik eers dieper, wanneer ons ‘n huis deel.  Daarom het Jesus se 12 vriende saam met hom geleef vir drie jaar.  Daar gebeur iets wanneer ons agter die voorgee van openbare profiele kom, wanneer ons mekaar beleef besig met aardse menslike dinge, soos kos maak, badkamers deel, toilette deel, slaapkamers deel. Dis ongemaklik en ongerieflik, maar dis waar ons werklik mekaar beter leer ken. Jesus se opgroeijare het meestal in Nasaret gebeur, ‘n klein gemeenskap van arm boere en skrynwerkers nie meer as 250 – 400 mense nie.  Almal het mekaar geken, moes alles deel, en huise was in klein groepies teen mekaar gebou.  Die lewe was moeilik en almal moes help, en hulle deel doen vir oorlewing.  Jesus verstaan dus verhoudings, Hy leef verhoudings!

Op hierdie tydstip van Jesus se bediening was dit vir Jesus gevaarlik om in Jerusalem te wees. Hy was amper gestenig ’n paar dae tevore, die Jode wil hom in hegtenis neem. Joh 11:8; 10:31, 39 Die familie weet dit, daarom net die in kennis stel woorde. “Die een wat jy lief het is baie siek” Hulle woorde wys hulle respek en geloof in Jesus, asook hulle vrymoedigheid met hom, Hy is hulle vriend. Hulle het hom al dikwels gehelp, en Hy sal hulle ook help.  Die dissipels is soos gewoonlik meer op hulle self ingestel as op die Here.  Hulle verstaan nie Jesus se woorde nie en hulle maak die verkeerde gevolgtrekkinge. Jesus moet hulle reguit verduidelik wat Hy bedoel toe hy eers sê Lasarus slaap, dat Lasarus dood is, want hulle verstaan nie.  Thomas se woorde, dat hulle saam met Lasarus gaan sterf, dui op sy pessimisme soos gewoonlik, Thomas die twyfelaar is bekommerd vir sy eie lewe. (Joh 14:5; 20:24–29)

Jesus het dus geweet Lasarus is dood, nogtans gaan Jesus nie onmiddellik nie. God wil die omstandighede gebruik vir Sy glorie.  Jesus sê Hy is bly dat hy nie onmiddellik gegaan het nie, want die Vader gaan die Seun verheerlik.  Vriendskap is ’n hefboom, ’n onsigbare band wat jou verplig om te help.  Mense sal op grond van ’n vriendskap dinge doen, wat hulle nie eintlik wil doen nie. Vriendskap is ’n emosionele kommoditeit.  Jesus bied sy vriendskap en liefde, maar laat hom nie verbind nie.  Dit moes maar ‘n bitter pil gewees het vir Marta en Maria om te sluk, dat Jesus nie dadelik kom nie.

Jesus se optrede druis in, teen wat reg is oor hoe die meeste mense vriendskap verstaan.

Jesus laat weet hulle nie dat Hy nie nou dadelik gaan kom nie – dus swak kommunikasie.  Jesus gee nie onmiddellik in tot hulle noodroep nie – dus nie ingestel op menslike behoeftes nie – Maar die wil van die Vader. Hy het voedsel beskikbaar om hom te vul wat nie van ’n mens is nie.  Joh 4:32, 34 Vgl Mat 4:4 Hier leer ons ook ‘n waardevolle les: Ons soek nie vriende omdat ons ‘n behoefte het na vriendskap nie, Jesus was die seun van God, en het niemand se hulp nodig gehad nie, ook nie vriende nie.  Tog kies hy vriende. Is hy die gestuurde wat vriende uitkies.  Dis die kern van die groot Kommissie: “Gaan dan heen en maak Vriende van alle nasies.” Ons kies dus nie ons vriende op grond van waaroor ons alles saamstem, en dat ons van dieselfde goed hou nie.  Ons kies ook nie vriende omdat hulle iets vir ons gedoen het nie.  Dis maklik om liefde te gee, as ek dit eers ontvang het. Jesus stuur ons, om ons vyande lief te hê, (Mat 5:44-48) om vriende te maak van mense wat vir ons niks kan beteken of gee nie.

“As u hier was sou Lasarus geleef het” Hulle verwyt liggies Jesus se afwesigheid. ( Joh 11:21; 32) Selfs die begrafnisgangers en toeskouers verwyt hom ook. Joh 11:37 “Kon Hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie?” Maar Marta en Maria neem nie “offense” nie.

Beide Maria en Martha spreek hulle geloof uit: ek glo: (Joh 11:7)

  • – Sy erken Jesus as die gekose Gesalfde (Messias: Christus – vgl. Joh 1:20,41).
  • – Hy is die Seun van God (vgl. Joh 1:34,39; 10:36)
  • – en die Profeet wat na die wêreld toe gestuur is (vgl. Joh 3:31) om God aan die mense bekend te maak. In een asem ’n belangrike getuienis oor Christus.

Offense: verwoes die vloei tussen en skakeling, konneksie tussen mense.  Moet nie offense vat teenoor die Here, omdat jy dink Hy laat is nie.  (Jes 55:8-9)

Jesus se trane wys egter op Jesus se seer in hierdie verhouding.  (Joh 11:38)  Hy het al by meer as een geleentheid vir hulle gesê, dat Hy gaan sterf. Hier by die dood van Sy vriend Lasarus, sien Jesus Sy dood. Hy moes dink aan die sonde las van hierdie mense wat Hy eersdaags sal moet dra, en hulle sien dit nie. Die Griekse woord “groaning”, embrimaomai  (em-brim-ah-om-ahee); Strong’s #1690:  Derived from en,  “in,” and brime,  “strength.” The word is used to express anger (Mark 14:5), to indicate a speaking or acting with deep feeling (John 11:33, 38), and for stern admonishment (Matt. 9:30; Mark 1:43). to roar, storm with anger; to be enraged, indignant, to express indignation against someone.  Since Christ could hardly have felt anger toward Mary and the mourning friends, it is probable that his deep emotion was due to his inwardly protesting the indifference, ignorance, blindness, thoughtlessness, of the people… seeing His own coming death… the crucified the wrong person.

Die grootste hartseer in enige vriendskap is, dat jou vriend(in) jou nie sien nie. Jou maat sien nie jou hart nie, sien nie jou swaarkry, lyding of swaarheid nie.  Dis die een enkele sonde/oortreding wat enige verhouding op die afdraandpad kan stuur en uiteindelike verwoes. Die persoon wat die naaste aan my is, sien my nie!  Jesus se liefde is groter as ons oortredings, Hy gee nog steeds Sy lewe, en vergewe ons.

Deur hierdie wonderwerk wil Jesus iets van die glorie van die verhouding (eenheid) wat Hy met die Vader het vertoon.  Let op Marta se woorde; “God sal U alles gee wat u vra” Toe Jesus by die graf staan bid Hy nie eers nie, Hy sê: “Ek dank U Vader dat U my verhoor het, ek weet dat U my ALTYD verhoor” Jesus het ‘n vriendskap, Vader Seun verhouding met die Vader.  As jy iemand enigiets kan vra is jy goeie vriende met daardie persoon.  Dis is die crux van die evangelie, Ons kan God “Pappa” noem.  Geen ander geloof op aarde het hierdie benaming vir hulle God nie.  Hierdie sou later ‘n tema word in Jesus se prediking, die feit dat ons deur ons geloof in Christus ook God enigiets kan vra. (Joh 14:13; 15:16)

Tweedens wil Jesus met die einde van alle vriendskappe deel naamlik die dood. Ons sê so graag “Friends forever”, maar besef vandag dit is ‘n illusie! Jesus wek Sy vriend op, en verklaar: As julle in My glo sal julle sekerlik nie sterwe nie.  Daar is geen ewige vriendskap sonde vriendskap met God nie.  Soos selle mees gesond is wanneer hulle verbind is aan mekaar, is ons die meeste gesond wanneer ons eerstens met God versoen is.

Indien ons nie eers met God vriende is nie,
gaan ons altyd goddelike eise stel aan aardse vriendskappe wat nie kan hou nie.

Na Jesus se opstanding, en uitstorting van die Heilige Gees word die kerk die vrug en resultaat van mense wat eers met God herstel en versoen is, en dan in ‘n goddelike eenheid met mekaar leef. Die eenheid in die Handeling Kerk is gegrond op: Acts 4:32; “Een van hart en sinne” – Afwesig in die vlees maar tog teenwoordig Col 2:5 – As een lid ly, ly die hele liggaam – 1 Cor 12:26.

Laastens: Joh 11:44 Lasarus word weer lewendig, sonder seremonie, en groot vertoon. Jesus spreek bloot ‘n woord, en Lasarus word lewendig.  Jesus bly nie eers vir ete nie! Weereens verbreek Jesus die reels van aardse-vriendskappe. Jesus gee daarop opdrag dat Lasarus losgemaak moet word sodat hy kan huis toe gaan.

Jesus se vriende het Hom nie gesien nie, die mense vir wie Hy Sy lewe gee, het Hom nie ontvang nie, maar daar was een vrou wat gesien het. Maria kom salf Sy voete met duur olie in die volgende hoofstuk. Joh 12:1–8 (Vgl Mat 26:6; Mark 14:3) Sy moes tydens Lasarus se opwekking, Jesus se oë gesien het, sy het dieper gekyk, en verstaan dat Jesus eersdaags Sy lewe gaan gee vir die mensdom.  Niemand anders het Jesus se vooraf leiding gesien of verstaan nie, Hy moes Sy las alleen dra.  Ons ontvang deur die geloof dié geskenk van Jesus se geregtigheid, hierdie spesiale verhouding met die Vader.  Deur ons verbondenheid met die Vader laat Hy ons anders kyk. Ons vergeet van onsself, en sien ander se seer en las raak.  Ons kyk met Jesus oë.

 

Categories
Preke

Dankie vir 2016

The only thing I want in life, is to be known for loving Christ, to build His church to love His bride and make His name known far and wide

Ons vind oral mense baklei vir ‘n sekere saak. Natuurbewaring, aarde verwarming, mense regte is maar ‘n paar voorbeelde.  Paulus sê dat hy niks anders by die gemeente in Korinte wil hoor as Jesus, en Hom as die gekruisigde.  1 Cor 2:2 Ons beywer onsself vir die saak van Christus. Hy is die dieet wat ons navolg. Hy is die enigste self-help program wat werk, omdat ons eintlik nie onsself kan help totdat Hy die verandering in ons werk nie.  Hy is ons toevlug en plek van rus, en tuiskoms.  Hy is ons visie en missie. Hy is ons rolmodel. Deur Hom het ons die geregtigheid van God ontvang om as kinders van God te lewe.  Hy is ons skeppingsdoel. Rom 8:29 Ons oog is op Hom gevestig die voleinder van ons geloof. Heb 12:1. Hy is ons sending en ons boodskap. Hy is die uitkoms van elke program, lering, byeenkoms en aktiwiteit wat ons aanbied.  Hy is die somtotaal van alle dinge.  Hy is ons identiteit.  Col 3:2 Hy is ons vrede en geluk.

Christus is perfekte teologie. Hy is die waarheid wat ons verkondig.

Vir bykans 17jr veg en staan Chantál en ek vir hierdie saak. Die saak van Christus. Om ‘n kerk te wees wat Hy bou. Om ‘n gemeenskap van gelowiges te wees wat Hom akkuraat en reg uitbeeld in elke aspek van ons lewens.  Dit is die heerlike geskenk wat ons in Christus van God ontvang het, Hy is God teenwoordig, in ons en deur ons in ons huwelik, gesin, werksplek en gemeenskap. 

Ek dank God vir Sy heilige heerlikheid en teenwoordigheid wat Hy deur ons as gebroke kruike aan die wêreld vertoon.  Sedert die eerste dag toe hy ons ontwaak het van ons sluimer, en die Son van geregtigheid in ons harte begin skyn het, het alles verander.  Ons is wakker om te hoor en te doen.  Ons kry soms swaar soos alle mense onder die druk van die lewe se sorge en probleme, maar ons is is nie uitgelewer en magteloos nie. Ons het ‘n lewe wat in ons bruis, ‘n bruisende fontein van lewende water wat nie net ons eie dors les nie, maar ook die mense om ons.

Soos ‘n mens se liggaam bestaan elke deeltjie van hierdie liggaam, in diens van mekaar in die liggaam.  Elke bydrae in tyd, en geld beweeg hierdie ligaam om Jesus te wees vir ons gemeenskap.

Hierdie liggaam word 6 ‘n week gehoor op die Radiogolwe van Radio Namakwaland in ‘n totaal van een uur per week se geestelike insette, dmv Dinsdae 7:15 se Onder konstruksie program met Jan, Chantal se Verhoudings program om Maandae om 3uur, en Tafel gesprekke fokus op reformasie temas Woensdae 11:00.  Chantál bedien getrou mense met woord, en leiding soos die Heilige Gees haar lei op sosiale media, sms, en Whatsapp.

7 plase kry direk bediening van iemand vanuit ons gemeente en is besig om Koninkryksgerigte besighede te word.  60 honger kinders van die mees behoewende kinders in die gemeenskap kry 3 etes per week en word verder gehelp om ‘n vaardighede te ontwikkel om vir hulleself ‘n lewe te maak.  56 kinders word deur Ubuntu Kleuterskool toegerus vir die lewe.  Ons ryk tans uit na 6 skole oor die hele streek, deur gebed, Lewensafrigting, en Motivering toesprake en bediening insette.  Volgende jaar begin ons in samewerking met die NGK Clanwilliam die Lewens Oriëntering periode gebruik om kinders te bedien rondom relevante aspekte soos boelie gedrag, Seksuele misdrywe, identiteit, en beroepssekerheid. Teach with your life het nou Identity 129 geword, en werk ons saam met die AGS Kerk in Vredendal om Jongmense te bedien met die Woord op Vrydagaande. Deur verskeie kampe en dag seminare fokus ons op ‘n spesifiek relevante temas om mense se lewenstyl uit te daag om in lyn te kom met die Woord en Wil van God.

Tans is daar 14 huiskerke waar mense geestelik versorg word, en deel word vd liggaam.  Omdat ons gemeente groei deur kwaliteit verhoudinge en nie deur bywoning getalle nie, is die plek van deelword die huiskerk byeenkoms.  Tans is daar 135 aktiewe medewerkers deel vd gemeente, en 57 kinders in totaal. Meer as 50 mense het deur die Jaar die Bybelskool bygewoon in drie dorpe.  Die fokus hierdie jaar was die boek Openbaring, en die Fondasie Kursus.

Ons is ook betrokke by Bosassa, ‘n sentrum vir minderjarige jeug misdadigers in Clanwilliam.  Ons het onlangs ‘n werker diens sentrum begin om immigrante te help om hulle wettige werkspermitte te bekom. Meer as 300 mense is gehelp. Intussen fokus die bediening om mense die basiese werksetiek te leer, en het meer as 120 mense die jaar die “work4aliving” program voltooi.  Ons reik uit in die gemeenskap en was baie betrokke op vele vlakke, op forums soos die GPF, Wykskomitees, Toerisme, SAPS en die munisipaliteit.  Ons het deur ons netwerk van verhoudinge ‘n vergadering bekom met die Minister van behuising en hulp verkry om die Informele Nedersetting Infux te beredder.  Ons het verskillende diverse bedienaars in die Kerk ontvang en geleentheid gebied dat die hele gemeenskap bedien kan word.  Talle mense is deur middel van ons apostoliese fonds finansieel gehelp en bygestaan soos wat God in mense se harte gewerk het om te gee. Ons is besig om ‘n kommersiële plaas in Uganda te ontwikkel, met die oog op ‘n Bybelskool en opleiding sentrum, en bemarkingsplan wat die lokale gemeente in Uganda kan help om hulle fondse te versterk.

Stadig maar seker is God se koninkryk en wil besig om te kom, hier in die olifantsriviervallei soos wat dit in die hemel is. 

StorehouseOns gemeente is ‘n apostoliese “resource” sentrum, skuur en stoorplek van hulpbronne om geestelik te groei in die waarheid.  Ons fokus is om hierdie hulpbronne op verskillende maniere beskikbaar te stel aan die hele gemeenskap.  Om net ‘n paar temas te noem: Die grootste geheimenis van God is geopenbaar – Christus in ons die hoop van heerlikheid.  Hoe om God se stem te hoor. Die geskenk van geregtigheid om deur Sy vermoë heilig te lewe. Die gawes en volheid vd Heilige Gees. Lofprysing wat God behaag.  Ontdek jou roeping en bediening. Die krag en dinamiek vd Liggaam v Christus.  Verder het die Here ons geseën met so baie vermoëns wat ons wil deel met ander: Drama, Musiek, Mime, Dig en Skryfkuns, Public Speaking, Tydsbestuur en Administrasie, Besigheid op God se manier, en nog soveel meer.  In ‘n tyd van Geestelike hongersnood mag mense gevoed word met die rykdom wat God in ons geplaas het.

LighthouseOns staan as rentmeesters van die Waarheid in prediking en lewenstyl.  Soos ‘n lighuis staan ons vas in die Waarheid om elke verbygaande persoon na die veiligheid vd hawe te rig.  Genade wat jou nie heiliger maak nie is nie genade nie.  Die wet is ‘n rigtingwyser na die geskenk van reglewe wat ons alleenlik deur die geloof in Jesus Christus sou ontvang.  In ons lewe in Christus vervul ons die wet deur ‘n regte lewenswyse.  Die uiteinde en vrug van hierdie lewenswyse is vrede en vreugde in die Heilige Gees. Ons lewe vanuit die Heiligdom van God.  Ons vertrekpunt is in Hom.  Ons soek nie ons geregtigheid nie, ons leef vanuit Sy geregtigheid.  Ons fokus is nie op ons werke nie, maar ons kyk deurentyd na Sy werk.  Hy werk ‘n permanente nuwe lewe en geestelike krag in ons om heilig en godsvrugtig te lewe.  Christus is perfekte teologie! Wanneer ons Hom uit die oog verloor is ons alreeds besig om te dwaal. Hy is die Lighuis wat die pad na die veilige hawe aandui.  Ons is die ligdraers van hierdie realiteit.

AircraftcarrierOns gemeenste funksioneer soos ‘n vliegdekskip, waar bedieninge opgelei word, en dan uitgestuur word soos die Heilige Gees ons lei.  Elke bousteen in God se heiligdom lewe, en het ‘n funksie. Niemand bedien in isolasie nie. Ons bedieninge is vervleg met mekaar.  ONS is die sleutelwoord! Nie my bediening nie, maar ons bediening. Ons is versigtig om die te eer wat ons voor gegaan het, en ons volg in hulle voetstappe. Ons is ook versigtig oor hoe ons loop, want iemand is besig om ons te volg.  In harmonie beweeg ons saam as Sy liggaam.  God het Christus gestuur! Vandag stuur Hy ons! Ons bestaan nie maar net vir ‘n salaris aan die einde vd maand nie. Ons is gestuur na hierdie dorp, in ‘n spesifieke werk, om te lewe tot Sy eer! Elke gelowige moet ten minste een keer ‘n jaar op ‘n sending gaan.  Om deel te wees van ‘n bedieningspan en saam ‘n verskil te gaan maar in ‘n onbekende plek, verdiep jou geestelike lewe. Jy kry rigting en sin in die lewe!