Categories
Preke

Hoe sien ek reg?

Gesonde hart – gesonde fokus

Dit is so ‘n voorreg om te kan sien! Die glorie van ‘n pragtige sonopkoms, wanneer die veldblomme blom, die eerste bloeisels bot, of die glimlag van die liefling van jou hart! Maar sig word nie bepaal deur die oog nie. Die brein verwerk die data en interpreteer dit deur die filters van ons ervarings en ‘n paar raaiskote om die ware identiteit van ‘n voorwerp te bepaal.[1] Sommige sien nie die waarde van die pragtige veldblomme raak nie, want hulle is op iets anders gefokus en stel nie belang nie. 

In die Griekse taal word die wyse van sien met verskillende woorde omskryf:

βλέπω blépō – Om in staat te wees om te sien, dit wil sê om die fakulteit van sig te hê, en soos van blindes gesê, om sig te kry.

θεωρέω theōréō – Om mooi na te gaan. Om met belangstelling te kyk en na ‘n doel, dui gewoonlik op die noukeurige waarneming van besonderhede.

εἴδω eídō – Om met begrip te sien, om te weet.

Ons inkeer na die Here het alles met hoe-ons-sien te doen. (Mat 4:17) Daarom die wonderlike ou lied: “I once was blind but now I see.”

Redding is ‘n paradigma skuif, om tot nuwe insigte te kom. CS Lewis, eers ‘n befaamde atheïs word ‘n Bybelse apologeet. Abby Johnson, ‘n aborsie kliniek Direkteur word ‘n anti-aborsie aktivis.[2] Nabeel Qureshi vertel in sy boek hoe hy Islam verlaat het om die Christen geloof aan te neem. [3] 

Die woord bekeer – μετανοέω metanoéō beteken:

 • ‘n verandering van plek of toestand,
 • om die verstand te oefen, te dink, te verstaan.
 • Om tot nuwe insig te kom.
 • Om berou te hê, verander van gedagte, berou.
 • Teologies ‘n ware hartverandering na God.
Samelewing se Persepsies

As individue, maar ook as samelewing vorm mense gedurig stigmas, persepsies, en bou propaganda, as kragtige verdraaiings van die werklikheid. Wanneer mense hierdie verdraaiing begin glo as die waarheid vind die mees ondenkbare afgryslike gruweldade teenoor die mensdom plaas.  Hierdie visuele verdraaiing in ons brein word ‘n sistemiese strukturele sonde – soos rassisme, klassisme.  Die onderbewuste vooroordeel is baie kragtig: ons brein het negatiewe vooropgestelde idees gevorm en filters wat die waarheid verdraai. Ons teorieë is onvolledig, eensydig, ‘n gedeeltelike deel van die waarheid.

Oorloë ontstaan as gevolg van wat ‘n groepering kollektief glo, aldus sien van ‘n ander groepering. Propaganda en die beheer van inligting is die hoofinstrument om die ‘n oorlog sentiment aan die gang te hou.  Die bekende filosoof Jordan Peterson: verklaar “wit minderheidskapitaal is ondenkbaar en misplaaste rasionaal.  Die idee dat ‘n etniese groep met ‘n kollektiewe sonde vereenselfwig word is blatant rassisties, gevaarlik en het al tot verskeie etniese suiwering gruweldade gelei. Bv. Die boere werkersklas Hootsies teenoor die elite leiersklas Tootsies (Kenya), die sosialistiese uitwissing van Russiese vooraanstaande boere die Kulaks[4], die Duitse uitwissing van die Jode. Apartheid was ‘n miskenning van nie-wit mense se menswees en etikettering as arm, swak, dom, vuil, ‘n minderwaardige klas en ras. 

Te midde van ‘n globale pandemie sien ons meer en meer protesoptogte wêreldwyd, die “black-lives-matter” beweging kry internasionale steun met optogte in 4044 stede regoor die wêreld.[5] NP van Wyk Louw het gesê, “jy wen nie jou reg tot selfbeskikking deur ‘n ander af te breek nie” #ALL LIVES MATTER. Daar is ‘n baie dieper grondmotief agter al heirdie proteste: Mense wil elkeen waardevol voel. Niemand verdien disrespek, minagting, weersin, aversie, aanstoot of afkerigheid nie.  Selfs nie die sondaar nie!

‘Ek weet nie met watter wapens die 3rde Wêreld oorlog beveg gaan word nie, maar met die 4de wêreld oorlog sal daar met stokke en klippe gestry word.’ Albert Einstein 1949

Die Nuwe Normaal

Ons almal begeer na die grendel tyd, dat alles sal terugkeer na normaal. Maar die normaal waarna ons soek was nie gesond of reg nie. Dit was juis die wanbalans van kapitalistiese materialisme wat ons in hierdie pandemie gedompel het. Die arm – ryk polarisasie is wyer as ooit. Die GINI Indeks staan op 67 ongelyke samelewing. Die salaris wat ‘n fabriekwerker verdien teenoor dit wat die bestuurder verdien is te ongelyk. Dit het gelei tot ‘n dualistiese ekonomie en samelewing. 

James (“Jim”) Coulter is die mede-uitvoerende hoof en ‘n stigtersvennoot van TPG en die mede-besturende vennoot van The Rise Fund. TPG, wat in 1992 gestig is, is ‘n toonaangewende private beleggingsfirma wat meer as $ 88 miljard se bates bestuur. Hy bied jaarliks ‘n projeksie vir die bekende Bloomberg Platvorm aan: Hy som ons situasie op dat ons al die simptome beleef van ‘n Oorlog-ekonomie. [6]

 1. Herbenutting van vervaardigings lyne
 2. Gratis konserte en internasionale solidariteit
 3. Groot kollektiewe besteding

Wat leer ons uit oorlogstyd-ekonomieë?

 1. Dit gaan gewoonlik langer aan as wat verwag is
 2. Groot wenners en groot verloorders
 3. Die regering word ‘n groot speler
 4. Mense mobiliseer
 5. Resessie volg
 6. Groot samelewingsveranderings – Industriële ondernemerskap.

In enige krisis gaan mens deur 6 stadiums:

 1. Ontkenning
 2. Ons het ‘n probleem
 3. Ons het ‘n plan
 4. Plan misluk
 5. Onsekerheid en paniek
 6. Werklikheid
WAT IS GOD SE NORMAAL?

Dus nou die vraag? Hoe sien die kerk hierdie krisis? Hoe kan ons seker maak dat ons regsien? Dat ons nie mislei word deur sosiale media nie? Dat ons die realiteit reg gaan benader?  Hoe sien ons hierdie wêreld? Wat is God se normaal?

The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! (Mat 6:21-22)

“Jou oog is ’n lamp vir jou liggaam. ’n Suiwer oog laat die lig na binne stroom sodat jy daarbinne geheel en al lig word. 23Maar as jou oog vuil en sleg is, versper dit die lig en jou binneste bly geheel en al donker. As die lig wat jy gedink het jy het, in werklikheid donkerte is, hoe pikswart is jou donker dan nie! (Mat 6:21-22)

Die woord lig in die vers beteken olie-lamp. Wat veral betekenisvol is mbt. die gelykenis van die 5 dwase maagde. Ons lewe is ‘n lamp. (Matt. 5:15) Ons kan nie ons lewenslig wegsteek nie. Die kort verduideliking van hierdie vers is dat die gefokusde oog wat innerlik in denke gesond is sien wat werklik mooi en waardevol is. ‘n Siek oog misreken die ware identiteit en waarde van ‘n voorwerp en behandel dit met minagting as waardeloos.  Kinders verstaan nie sentiment nie of die waarde van dinge nie.  Daarom gee jy nie ‘n kind ‘n duur erfstuk wanneer hulle nog kind is nie, want hulle besef nog nie die waarde nie.  

Waarom word hierdie vreemde stelling tussenin vasgedruk tussen, “waar jou skat is daar sal jou hart wees” (Mat. 6: 19-21) en “jy kan nie God en mammon dien nie” en die sorge van hierdie lewe dien nie. (Mat. 6:24)?  Jesus vertel later van die vrygewige meester wat werkers die hele dag gewerk het dieselfde loon gegee het as die wat gewerk het vir uur. “Of is u oog sleg omdat ek is ek goed?” Mat 20:15 Hier verwys hy na die jaloesie, en afgunstige gedagtes van die mense teenoor mekaar.

WAT JY WAARDE AG

Die hele ekonomie sentreer rondom die vraag en aanbod en waarde van ‘n sekere produk. Oornag het die waarde van winkelsentrums afgeneem, en die waarde van DIY huis, tuin, broodbak, en kosmaak produkte het toegeneem.  Maar die ware probleem van regsien, is die waarde wat ons aan mense toeskryf.  Iemand met ‘n graad, en wat ‘n noodsaaklike diens lewer soos ‘n mediese dokter word as ‘n persoon van hoë waarde beskou.  Ons behandel die mense met respek, hulle het ‘n sekere aansien in die gemeenskap en hulle woorde en opinies het waarde.

Daarenteen word mense wat algemene werk verrig soos die van ‘n bediende of skoonmaker as minder belangrik beskou. Verder: 

 • ‘n pa sien sy dogter as ‘n seksuele objek en misreken geheel en al haar waarde, haar persoon, haar toekoms, haar toekomstige man en kinders, deur net sy eie seksuele behoefte te bevredig.
 • ‘n sakeeienaar sien sy werksmense net as ‘n robot en masjien wat hy kan gebruik om meer geld te maak, en dryf hulle genadeloos sonder om hulle te vergoed vir wat hulle waarde werklik is.
 • ‘n vrou en haar kinders sien hulle man en pa net as die broodwinner, voorsiener wat moet sorg dat daar genoeg geld is.
 • ‘n man sien sy vrou net as ‘n bediende wat moet sorg dat daar kos op die tafels is, klere gewas is, en die huis aan die kant is.
 • Die meeste mense sien nie eers die waarde in hulleself nie! Hulle voel self nie waardevol nie. Integriteit, werk-trots is gevolge van ‘n gesonde self-waarde.

Wanneer jy iemand van waarde ag, behandel jy mos die persoon anders. Jy is respekvol, eerbiedig en liefdevol. Ons beloon graag die mense van waarde in ons lewe met geskenke.

Jesus het die sondige mensdom genoeg van waarde geag, dat Hy Sy lewe vir ons gegee het. (Joh 3:16)

Jou hart is oop teenoor dit wat jy van waarde ag. Jy spandeer tyd, aan dit wat jy van waarde ag. Jy offer op vir dit wat jy van waarde ag. 

Mag die Here ons harte kom genees, ons vooropgestelde idees, ons persepsies, ons misrekende gevolgtrekkings wat ons oor mense maak. Sodat ons mense sal sien soos God hulle sien.

Kom ons begin by ons naaste: Die wat God oor ons pad stuur. (Luk 10:25) Die Barmhartige Samaritaan.

 

 

[1] Gregory R.L. 1966. Eye and Brain: the psychology of seeing. London: Weidenfeld & Nicolson; 5th edition 1997, Oxford University Press/Princeton University Press. ISBN 0-691-04837-1

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Unplanned

[3]  Qureshi, Nabeel; Strobel, Lee (2014-02-11). Seeking Allah, Finding Jesus: A Devout Muslim Encounters Christianity. Place of publication not identified: Zondervan. ISBN 9780310515029.

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Dekulakization

[5] https://www.creosotemaps.com/blm2020/

[6] https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=27E22C9C-7E82-44A7-B177-9D97502A6526&LangLocaleID=1033&AffiliateData=tyemail

Categories
Preke

Verseël jou verbondenheid met die Heilige Gees

Seal Your Bond with the Holy Spirit

“To have found God and still to pursue Him is the souls paradox of Love.”

Todd Atkins

Podcast: Sermon

Die meeste van ons was al in ‘n byeenkoms waar ons God se teenwoordigheid so intens beleef, die atmosfeer is heilig, intens, swaar maar liefdevol, gevul met Sy heerlike lig en helderheid! Daar is niks in die hierdie wêreld wat kan vergelyk met die manifestasie van God se teenwoordigheid nie.  

DIE GEOPENBAARDE HEERLIKHEID VAN GOD.

Ons weet God is alomteenwoordig (Col 1:17) maar daar is tye waar God se teenwoordigheid tasbaar word.  Soos met Sinai: (Exo 19:12-22; 20:18-21; Deut 4:11, 12; 5:22-27.) GLORY. A major biblical concept, in the word “glory” is the translation in KJV of a variety of Heb. and Gr. words, the most common being kābôd in the OT and doxa in the NT. Developing from the Heb. concept of “weight, heaviness, worthiness,” the term “glory” in a doctrinal sense is used of God in (Ps 19:1 and (63:2), speaking of the heaviness, awesomeness, or intrinsic worth of God’s being.  Central to the OT usage of the term is the idea of the “glory of Yahweh” (Isa 6:3). In this sense, glory is linked to revelation, and consists of the manifestation of God’s nature. The specific issue in (Isa 6) is the revelation of holiness, and the majestic holiness and glory of God are closely related. At times in the OT this manifestation approximates an overpowering physical appearance of glory, splendor, or brilliance (Lev 9:23; Ex 33:18 ff.). This is theologically represented by the terms “presence,” or “Shekinah glory.”[1] The glory of the Lord filled the temple as He filled the tabernacle (Ex. 40:34, 35), the temple of Solomon at its dedication (1 Kin. 8:11), and the temple in the vision of Isaiah (Is. 6:4).[2]

Hierdie oomblikke waar ons Sy teenwoordigheid fisies kan voel is baie spesiaal en onombeerlik vir ons Geestelike bestaan.  Ons is geskape vir Hom, om in harmonie en verbondenheid met God te lewe. Sonde het die skeiding gebring.  Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. (Gen 3:8) Alhoewel die mens gesondig het, kon hulle God hoor wandel in die tuin, hulle was nog steeds bewus van Sy teenwoordigheid.  Sonde het ons skaam gemaak, ons het ons vrymoedigheid verloor.  Sy teenwoordigheid is die tuiskoms wat die hele mensdom na soek. In Sy teenwoordigheid vind ons weer onsself, word ons genees en herstel, en vind ons rus vir ons siel.  

Hoekom is Sy teenwoordigheid dan so ongereeld en sporadies. Sommige noem dit herlewing, ander vernuwing. Ons hele wese hunker om te leef in Sy nabyheid, ons wil gedurig, en voortdurend Sy teenwoordigheid ervaar.  

DAAR IS VERSKILLENDE VEREISTES OM SY TEENWOORDIGHEID TE BELEEF: 

Selfverloëning en ware berou ->  Opstandingskrag van Sy heerlikheid en teenwoordigheid. Moses was van die min mense wat God van gesien het, al was dit van die agterkant. Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie. (Exo 33:20) Dis juis ons sondige, rebellie, ongehoorsaamheid, en eie-sinnigheid wat verwydering gebring het.  

Gen 3:21 God het vir die mens klere gemaak van diere vel. Hiervoor moes Hy ‘n onskuldige dier slag om die sonde/skaamte van die mens toe te maak. Dit is hoekom die Here Abel se offer aanvaar het. Abel het gehoor hoe God maak, en daarvolgens gehandel. Kain het sy eie ding gedoen, om God te probeer behaag.  Hy het die eerstelinge van sy werk gebring. (Gen 4:3-4). “Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie?” Die eie-gerigte godsdiens, waar die mens die offer kies wat hy of sy wil bring, is die kern-oorsprong van die sonde-probleem.  

Gen 4:6-7 God soek die offer van ons hart:  Ek weet dat offerandes U nie kan tevrede stel nie, want al sou ek brandoffers bring is dit nie wat U wil hê nie. Die offerande wat U wil hê, is berou; o God, U sal nooit ’n mens verwerp wat opreg berou het en nederig is nie. (Ps 51:17–19; Isa 66:2-3; Hos 6:6; Mat 9:13)  

Onder vlees bedoel ons nie net sonde nie. Om fisies moeg te wees, maak dit moeilik om die teenwoordigheid van God te beleef. Ons bewussyn is opgeneem met die aarde. 

Om moeg te word is deel van die lewe en deel van menswees. Mens raak moeg. Ons moet egter oppas wanneer ons moeg is. Essau verkoop sy geboortereg omdat hy so moeg is: (Gen 25:29; Heb 12:16)

Dawid bekla dikwels sy lot, hoe hy in siekte ver van God af voel.  (Ps 13) 

Wanneer jy en jou familie argumenteer en nie vrede maak nie. Gaan jy ook voel asof God ver en onbereikbaar is. 

GOD WIL ONS NIE NET BESOEK NIE, HY WIL IN ONS WOON. 
Die Inwonende Teenwoordigheid van God) 

(“If you search for His visitation you miss His habitation” JHK)

Ek sal by julle bly en julle God wees, en julle sal my volk wees (Lev. 26:12)

Hulle moet vir My ‘n heiligdom oprig dat Ek tussen hulle kan woon. (Exo 25:8–9)

Ikabod – “die eer is weggevat uit Israel, want die ark van God is gevat.” (1 Sam. 4:21)

JESUS IS DIE KATALISATOR – DIE ‘MISSING LINK’ – DIE MIDDELAAR – DIE DEUR en TOEGANG tot GOD SE HEERLIKHEID en TEENWOORDIGHEID 

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. (John 1:14) 

Emmanuel God by ons – (Matt. 1:22–23; cf. Isa. 7:14)

Terwyl ons dan nou ’n groot Hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word” (Hebrews 4:14–16) 

Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het,” (Hebrews 10:19–21) 

GOD SE HEERLIKHEID IS IN SY KERK

want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle. (Matt 18:20)

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is” (2 Corinthians 3:18) 

Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul” (Ephesians 1:23) 

aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen” (Ephesians 3:21) 

God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid.” (Colossians 1:27) 

Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die Naam van Christus. Dit is ’n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly.” (1 Peter 4:14, AFRIKAAN) 

GOD INISIEER KONTAK 

Daar is iets misterieus omtrent God, Hy is immers God.    Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. (Joh 6:44) As medewerkers van God doen ons ‘n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie tevergeefs ontvang het nie. Hy sê: “Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor,  en op die dag van redding het Ek jou gehelp.” Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding. (2 Cor 6:1-2) Die OT was ‘n dispensasie van werke, die NT is ‘n dispensasie van Ontvang.  Genade, vergifnis, geregtigheid, heiligmaking, gawes vd Gees, erflating, krag kan alles net ONTVANG word.  Ons is daarom aangewese, om op die Here te wag. Hy inisieer. Wanneer ons sien Hy beweeg/roep dan moet ons beweeg.  Ons is soos ‘n dienskneg, wat wag op sy/haar meester se opdrag.  

JESUS WYS GOD se TOEGANKLIKHEID

Geen mens kan liefde weerstaan nie. Iemand wat onbeskaamd liefhet, is vrymoedig. Ons is dikwels ons eie grootste vyand. Ons dink God het Homself weggekeer, oor ons doen en late, en tog is Hy nog steeds verwelkomend en toeganklik vir ons.  

Van ver af het die Here Hom aan Israel bekend gemaak: Ek het jou nog altyd liefgehad, daarom het Ek jou met geduld verdra.” (Jeremiah 31:3, AFRIKAAN) 

Ek self het Efraim leer loop, Ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dat dit Ek is wat vir hulle sorg nie.” (Hosea 11:3, AFRIKAAN) 

Ek het hulle met sorg en liefde gelei, Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig as dit sy trekdier skaaf. Ek het na Efraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee,” (Hosea 11:4, AFRIKAAN) 

Petrus het Jesus verloën, net soos Jesus dit voorspel het. Na Jesus se dood en begrafnis, stel hy aan die manne voor dat hulle gaan visvang. Jy voel die spanning in die lug, daar is distansie, daar is verwydering. Die naby vriendskap voel ver.  Tog toe Johannes herken dit is Jesus, spring Petrus uit die boot Jesus tegemoet! Hierdie impulsiewe daad spreek boekdele, van Petrus se eie hart wat braaf en sonder vrees na Jesus toe hardloop. Hy soek dus toenadering. Maar dit spreek ook iets van Jesus se lewenstyl met die manne, wat hierdie toeganklikheid geleef het. Jesus was altyd verwelkomend! Jesus het altyd ‘n “yes-face’ gehad. Jesus het hierdie voortvarende geloof en aanspraak maak op wat skynbaar geweier word; groot geloof genoem! Die Kanaänitiese vrou. “Mevrou,” sê Jesus vir haar, “jou geloof is groot. Jou wens word vervul.” (Mat 15:28)

God is nie ‘n mens wat Hom opruk, en Sy hart wegdraai nie!! 

Wanneer ons dus ver voel, verwydering beleef, skeiding aanvoel: WEET dis is nie God wat weggedraai het nie! Indien Jy ook nie sonde gedoen het nie, WEET dis is ‘n sataniese illusie van leuens, en owerstes in die lug, wat ons onder ‘n wolk van veroordeling wil hou!  

Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. (Rom 8:38-39) 

Verseël jou verbondheid daar en dan met die Heilige Gees! Begin te bid is tale, fokus om in dankbaarheid raak te sien waar God alreeds beweeg het! “reclaim” en behou die eenheidsband van verbondenheid wat Jesus vir ons gekoop het met Sy eie bloed. Die voorhangsel is geskeur! Die “vlammende swaard wat heen en weer beweeg” (Gen 3:24) en EDEN versper is opgehef! Die Heilige Gees woon nou IN ons. Ons is nou die draers van Sy teenwoordigheid! Ons leef vanuit ‘n oop hemel![3]

5 MANIERE HOE JY JOU VRYMOEDIGHEID KAN DEMONSTREER 

Alhoewel ons niks kan doen om God te maak enigiets doen nie. Hy is immers God en Soewerein! Almagtig, alwetend, alomteenwoordig! Hy ken die diepste intensies en motiewe van ons hart. Kan ek myself posisioneer om God se geopenbaarde teenwoordigheid te beleef. 

 1. Nederigheid/ootmoed/belydenis: Bely wat die Heilige Gees jou van oortuig. 
 2. Eenheid/vergewe: Vergewe almal by name wat jou seer gemaak het, en te na gekom het. 
 3. Dankbaarheid: Lys waaroor jy dankbaar is, en verklaar dit aan die Here. 
 4. Lees die Bybel: Lees ‘n hele Bybelboek, en begin dan bybelstudie te doen oor wat vir jou uitstaan in die gedeelte. 
 5. Joernaal wat jy glo die Here vir jou wil sê. Begin… Jou Naam: “____ vandag sê EK vir jou _______________” 

[1] Frederic R. Howe, The Wycliffe Bible Encyclopedia, 1975.

[2] Jack W. Hayford, Ed., Spirit Filled Life Study Bible, electronic ed., (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1997), Eze 43:5.

[3] http://walterbeuttler.com/the-manifest-presence-of-god/

Categories
Preke

Versprei die Woord

Hoe is dit moontlik dat een man, met 12 vriende, en later net 120 mense wat in ‘n bovertrek saam was die hele wêreld verander het? Dis natuurlik nie ‘n alledaagse gebeurtenis dat iemand uit die dood opgestaan nie! So ook nie die Hemelvaart nie. Die uitstorting van die Heilige Gees was so betekenisvol en kragtig, niemand kon dit vir hulleself hou nie! Daar het al verskeie mense uit die dood, weer lewendig geword. Daar was al verskeie ghoeroe predikers, filosowe en mistiese leiers maar niemand het al ‘n groter volhoubare impak op die wêreld gemaak vir twee duisend jaar as Jesus nie! Alhoewel hierdie persone ‘n beweging mag begin het, het niemand dit al ooit reggekry dat ‘n beweging vir nou alreeds bykans 2000 jaar momentum hou, en nog steeds groei nie. Deur die eeue het die realiteit van die persoon Jesus Christus, Sy opstanding en Hemelvaart, en die uitstorting van die Heilige Gees mense aan die praat, mense se lewens verander, groeperinge vorm, want Hy is ‘n werklikheid! Volgens kenners ontketen ‘n storie wat viral gaan die volgende emosies: Geluk, verassing, admirasie, tevredenheid, hoop, liefde, konsentrasie, trots en dankbaarheid. Die uitdaging is dat elke boodskap, video, artikel wat wel viral gaan, nie volhoubaar is nie. Dit trek aandag vir ‘n oomblik, tot die volgende viral boodskap die massas se aandag trek. God soek nie jou aandag vir ‘n oomblik nie, Hy soek jou lewe! Hy soek nie jou admirasie vir ‘n paar minute nie, Hy soek jou oorgawe! Jou betrokkenheid en interaksie met Jesus, spoor voortdurend bogenoemde emosies aan. Hy is die objek van ons liefde, aspirasie, geluk, tevredenheid en fokus. Om vir Christus te volg is nie sommer vir almal nie. Dis nie ‘n populêre tipe voel-goed-oor-jouself godsdiens nie. Dis nie ‘n I’m OK, you’re OK dingetjie nie. Dis nie ‘n resep vir sukses- en welvaart nie. Dit bied geen kitsoplossings nie. Dis die moeilike weg. Dit daag ons uit om meer as net mensekinders te wees, om meer te doen as wat mense maar doen. Dit daag ons uit om kinders van God te wees. Hy wys ons wie ons Skepper bedoel het ons moet wees!JESUS was die perfekte mens! Sy spiritualiteit, denke en nugterheid, emosionele intelligensie, leefstyl en gewoontes, verhoudingeweredigheid en identiteit is die praktiese beste ideaal vir ‘n gesonde lewe. Jesus is nie ‘n mode gier nie. Jesus is die antwoord vir elke menslike nood. Dis soos ‘n perfekte resep, as jy Hom probeer, Hy kan nie flop nie. Jy moet Hom net probeer. Mense beleef dus vandag nog steeds die selfde resultate as 2000 jaar gelede, as hulle kies om Jesus te volg met hulle hele hart. Jesus leer ons om te vergewe, om selfloos te word, om dankbaar en vervuld te bly, om ons besig te hou met dinge wat werklik ewigheidswaarde het. Hy heilig ons van die blindekolle van skadelike gedrag en motiewe. Hy fokus ons bestaan, om ligter te lewe. Hy anker ons identiteit en gee ons ‘n dieper rede vir bestaan. VANDAG WIL EK PRAAT MET DIEGENE WAT JESUS ONTVANG HET!

Versprei SY roem (Spreading His fame)

In hierdie grendel tyd kan mens maklik vasgevang raak, ingesluit, toegetrek, ingeperk! Dit is die regte ding om te doen, om te voorkom dat die virus te vinnig versprei. Maar dit is nou tyd om die woord te versprei. Ons moet nou nie terughou nie! Ons moet elke geleentheid gebruik om die Woord en ons getuienis te laat WEERGALM!

(Mat 9:31) But when they had departed, they spread the news (Literally made Him known) about Him in all that country. (Land) Ten spyte daarvan het hulle weggegaan en oral gaan vertel hoe wonderlik Jesus is.

En die woord van God het toegeneem, en die getal van die dissipels het in Jerusalem baie vermeerder, en ’n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof.” (Acts 6:7, DIE BYBEL: Afrikaans 1933/1953-vertaling) “Maar die woord van God het gegroei en toegeneem.” (Acts 12:24, DIE BYBEL: Afrikaans 1933/1953-vertaling) FURTHERMORE, BRETHREN, do pray for us, that the Word of the Lord may speed on (spread rapidly and run its course) and be glorified (extolled) and triumph, even as [it has done] with you, (2 Thes 3:1) (Amplified) 1310. διαφημίζω diaphēmízō; fut. diaphēmísō, from diá (G1223), denoting dispersion, and phēmízō (n.f.), to speak. To rumor abroad, divulge, advertise (Matt. 28:15; Mark 1:45). Spoken of a person and meaning to spread one’s fame abroad (Matt. 9:31).Syn.: koinóō (G2840), to communicate, make common; apaggéllō (G0518), to report, announce, declare; anaggéllō (G0312), to bring back word, declare; diaggéllō (G1229), to proclaim; exaggéllō (G1804), to publish, show forth.Ant.: phimóō (G5392), to muzzle, put to silence; sigáō (G4601), to be silent; siōpáō (G4623), to be silent; krúptō (G2928), to keep secret.Die gevaar vir baie gelowiges is dat ons fokus op ons eie oorlewing, en dus preke, leringe, motivering soek om onsself te voed! Die doel van lering is nie om self gevoed te word nie, dit is om inspirasie te ontvang om die goeie nuus te versprei. “As die wêreld julle haat, onthou: Hy het My voor julle gehaat.” (John 15:18-27)Dra jou deel van die ontberings soos ‘n goeie soldaat van Christus Jesus. (2 Tim 2:3)Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. (Gal. 6:17)Daar is ‘n leuen wat baie mense laat terug hou: Moenie dweep nie. Moenie met die Bybel onder die arm rondloop nie. Jy moet die preek leef, nie dit preek nie. As dit die waarheid was, is almal in die Bybel gediskwalifiseer. Ons moet aanvaar dat met verkondiging kom vervolging!! 4742. στίγμα stígma; gen. stígmatos, neut. noun from stízō (n.f.), to make a puncture or a mark (e.g., with a hot iron), to brand. A mark, brand, as pricked into or burnt upon the body, such as the marks with which slaves and sometimes prisoners were branded.Ek en Chantál is bekend met stigma, die stigma van inkommers, die sogenaamde sektegroep, die charismatiese ‘te’ mense! Hulle is ‘te’ geestelik! ‘te’ heilig! Verder het baie van ons eie lidmate ons al vreeslik teleurgestel, deurdat hulle nie leef soos Jesus mense nie. So het Jesus se eie naby dissipels hom verloën, verraai, en getwyfel. Maar vergeet van ons. Ons het self ook al mense teleurgestel, deur te haastig te wees, ons woord nie na te kom nie, nie te help soos verwag is nie. Die kwessie is: HOOR EN DOEN. Om te hoor is nie genoeg nie… daar is duisende miljoene mense wat die Woord gereeld hoor! Vir die WOORD om te werk, moet die Woord GEDOEN word! Jy weet jy moet jou lewe regmaak: Doen dit nou! Jy weet jy moet daardie verhouding beëindig, doen dit nou! Jy weet jy moet ‘n sekere persoon vergewe en regmaak, doen dit NOU! Jy weet jy moet nie jou humeur verloor nie, Stop nou! Ek sien in die laaste 3 maande een van ons gemeente lede geestelik groei, hy woon die Bybelskool by, sy huiswerk is meestal eerste gedoen, en die groei is ooglopend! Ek is amptelik die meeste onfiks wat ek in 2 jaar was. Omdat ek nie meer fiets ry nie. Ek moet bloot op die fiets klim en begin! Waarvoor wag ek?

KOM ONS VERSPREI/VERKONDIG/DEEL JESUS

Die krag van die Woord:

Die krag van die evangelie lê in die Woord. Die Heilige Gees het ons oor die jare gelei, om in ons programme op die radio, internet die Woord van die Here te lees en aan te haal. Omtrent 60% van ons aanbiedinge is die Woord wat gelees word. Mense lees nie meer hulle Bybel nie, wat nog te sê bestudeer. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. (Heb 4:12) Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. (2 Tim 3:16)

Die krag van jou getuienis:

14Hierdie Goeie Nuus van God se koningsheerskappy sal eers in die hele wêreld, aan al die nasies, verkondig word voordat die einde kom. (Mat 24:14) “as a witness to all the nations” Die krag van die Woord wat in jou lewe werk, is jou getuienis! And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. (Acts 4:33)

Die krag van die Here wat ons volg:

Ten spyte hiervan het die apostels ‘n geruime tyd in die stad gebly en in vertroue op die Here onbevrees gepreek. Die Here het ook die boodskap van sy genade bevestig deur die apostels tekens en wonders te laat doen. (Acts 14:3) Ons as gemeente is tans meer as ooit gefokus om ons self met verspreiding van Sy woord besig te hou! Ons vind verskillende maniere op digitale media. – Brugbou – Radio Namakwaland Dinsdae 9:30 – Hartklop – Weeklikse 10min videoinsetsel op Facebook – Jesus, die beste lewe ooit geleef. 40 weke Aanlyn Bybelkursus – Weeklikse Video Onderhoude oor relevante vrae met Jan-Hendrik Kleynhans. – Verskeie weeklike ZOOM byeenkoms met Manne, Chantál my vrou met vroue en ons jongmense. – Weeklikse Aanlyn Kerk byeenkomste in Afrikaans en Engels. – Weeklikse 10min kort video insetsel vir “gedagte van die week” – Weeklikse Webjoernaal. – Alle boodskappe word gepodgooi. – Internetblad word aanlyn bronne sentrum vir soekende gelowiges.Iemand het vir ons ‘n 2dse Digitale drukker geskenk, waarby ons vir minimale herstelwerk moet betaal. Maar dit gaan ons in staat stel om klein boekies te druk, en uit te gee! Ons gaan uiteindelik nog boeke druk, ons lofprysing en musiek opneem, nog meer aanlyn webinare aanbied! Daar is nie meer grense nie!! Jesus Genees! Jesus RED, Jesus maak vry!! Ons is die ingangspunt, die deur “entrypoint” die liggaam, die advertensie wat mense lus maak om in te kom!

Categories
Preke

Hoe Lofprysing jou geestelike immuniteit opbou

In tye soos hierdie kan mens jouself nie help nie, om soms terneergedruk en swaarmoedig te voel nie: Die covid 19 pandemie en gepaardgaande onsekerheid, wetgewing wat nie sin maak nie, waarin ons geen sê gehad het nie, ontneem ons van noodsaaklike inkomstes. Terwyl die getalle nou vinnig besig is om te styg, voel mens benoud en bang! Die droogte wat sedert 2017 groot gedeeltes van ons land in ‘n knelgreep gehad het, het onherstelbare verliese veroorsaak. Dan was daar die kommando wurm wat oeste verwoes het in 2017-2018[1]. Tans is daar ‘n sprinkaan plaag wat oor oos-Afrika beweeg.[2] Daar was die brande in Australië[3] en Amerika se weskus, LA, Redding. Van 2010 is daar jaarliks Tsunamies wat verskriklike verwoesting saai. [4] En in hierdie week kyk ons met afsku die video’s van duisende winkels wat in Amerika geplunder[5] is, uit weerwraak oor George Floyd se dood.[6] Mens wil nie meer die TV aansit, die nuus kyk of op sosiale media besoek nie. EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ’n wolk, met groot krag en heerlikheid. (Luk 21:25-27)

Die ergste van al hierdie plae, vloede, vure, en storms is hoe dit ons magteloos laat! Wat kan ons doen? Ek wil vandag praat oor ‘n Bybelse Koninkryk wapen om jou geestelike immuniteit op te bou: LOFPRYSING! Deur die eeue was daar al baie swaar tye oor die aarde. Alhoewel die frekwensie meer gereeld raak, soos ‘n vrou se geboorte pyne nader aan mekaar is as die baba gereed is om te kom. Die Bybel gee ons iets om te doen! God het nie ons lofprysing nodig nie. Hy sit nie en behaag Homself in ‘n egoïstiese gee-my-nog-lofprysing selfsug nie! Lofprysing is vir ons! Ons lofprysing hier op aarde is ook soveel meer betekenisvol omdat ons God nie kan sien nie, nog nie die beloning of vervulling van ons geloof ontvang het nie! Ons loof die Here omdat ons glo!

Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. ( 1 Pet 1:6-7) Sien die ryk betekenis van die woord verheug in hierdie vers! ἀγαλλιάω agalliáō; contracted agalliṓ, fut. agalliásō, aor. ēgallíasa, from ágan (n.f.), much, and hállomai (G0242), to leap. To exult, leap for joy, to show one’s joy by leaping and skipping denoting excessive or ecstatic joy and delight. Hence in the NT to rejoice, exult. Often spoken of rejoicing with song and dance (Sept.: Ps. 2:11; 20:5; 40:16; 68:3). Usually found in the mid. deponent agalliáomai.(I) Used in an absolute sense (Acts 2:26, “my tongue was glad,” meaning I rejoiced in words, sang aloud; Luke 10:21; Acts 16:34). It is sometimes put after chaírō (G5463), to rejoice, which is of less intense significance, and produces an expression meaning to rejoice exceedingly (Matt. 5:12; 1 Pet. 4:13; Rev. 19:7; see Ps. 40:16; 90:14).(II) With a noun of the same significance in an adv. sense (1 Pet 1:8 with chará [G5479], joy, “rejoice with joy unspeakable”).(III) Followed by hína (G2443), so that, with the subjunctive (John 8:56, “he rejoiced that he should see my day” [a.t.]).(IV) Followed by epí (G1909), upon, with the dat. (Luke 1:47).(V) Followed by en (G1722), in, with the dat. where a simple dat. might stand (John 5:35; Acts 16:34; 1 Pet. 1:16; Sept.: Ps. 13:5; 89:16).

Verder is dit interessant om te sien, dat lofprysing iets te doen het met toegang, ‘n hek, ‘n poort, ‘n deur, ‘n ingang! “Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam.” (Psalm 100:4, DIE BYBEL: Afrikaans 1933/1953-vertaling) “Maak oop vir my die poorte van die geregtigheid; ek wil daardeur ingaan, ek wil die Here loof.” (Psalm 118:19, DIE BYBEL: Afrikaans 1933/1953-vertaling) In die boek openbaring word van die 12 poorte van pêrel gepraat. “En die twaalf poorte was twaalf pêrels; elkeen van die poorte was uit een pêrel, en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas.” (Revelation 21:21, DIE BYBEL: Afrikaans 1933/1953-vertaling)

‘n Pêrel is ‘n klein, ronde verdikking wat deur weekdiere rondom sandkorrels of ander vreemde voorwerpe wat in die dier se liggaam of tussen sy liggaam en die skulp beland, gevorm word. Die belangrikste bron van pêrels is die pêreloesters, en pêrels wat hieruit gevorm word, is baie gesog in die juweliersbedryf. pêrels gevorm word wanneer ‘n vreemde voorwerp soos ‘n sandkorreltjie in die dier se liggaam of tussen die liggaam en die skulp van ‘n weekdier beland. Die weekdier reageer op die prikkel of irritasie deur skulpmateriaal daaromheen af te skei, wat ‘n verdikking veroorsaak en in ʼn tempo van 0,3 tot 0,6 mm per jaar tot ‘n pêrel uitgroei.Die lofprysing wat ons vir die Here bring wanneer dit juis swaar gaan, is baie spesiaal! Die irritasies in ons lewe, die doring in ons vlees, die swaarkry kan uiteindelik die instrument word waardeur die pêrel van God se heerlikheid in ons vorm aan neem. Die lyding is tydelik, maar die glorie is ewig! Daarom loof ons die Here, ten spyte van al die swaar! So they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. (Acts 5:41) “bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die Naam van Jesus vernedering te ly.” Dis ‘n manier hoe die Gees van die Here ons help om ons fokus van die probleem af te haal! Wanneer ons die Here begin loof, ten spyte van die boosheid, sleg, verkeerd, onreg, en oormag gebeur daar iets in ons gemoed. Ons verkry weer geloof! Ons kry weer hoop! Ons sien dinge vanuit God se perspektief! Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, (Rom 8:28)

Hier is ‘n voorwaarde tot hierdie vers: “dié wat Hom liefhet. Die primêre manier hoe ons die Here kan wys dat ons Hom liefhet is deur ons gehoorsaamheid en deur ons lofprysing! Te veel mense wat hulleself christene noem is toesighouers!! Dis lekker om na ander se lofprysing te luister! Maar die krag lê juis daarin, om self die Here te loof! ‘n boer wat in sy vrugteboord wat swak presteer inloop, en die Here begin loof! Terwyl hy die Here loof begin Hy profeteer oor die bome. Daardie jaar presteer daardie bome beter as al die ander! Loof die Here!! Dis wonderlik om saam met gelowige die Here te loof! Dis ongemaklik dat ons nie tans onder wetgewing wanneer ons bymekaar kom kan saamsing nie. Die kern van lofprysing gaan nie oor ons gerief, gemak, of om lekker te voel nie. Die kern van lofprysing is ‘n geloofsdaad waardeur ons die Here loof elke dag, heeldag, ten spyte van enige omstandighede! Die aanbidding van die een, voor die aangesig van die EEN!

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Fall_armyworm
[2] https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/05/gigantic-locust-swarms-hit-east-africa/
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Bushfires_in_Australia
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tsunamis
[5] https://www.cnbc.com/2020/06/06/new-york-george-floyd-protest-photos-video.html
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/George_Floyd

Categories
Boeke

Radiant Glory

MARTHA WING ROBINSON was an unassuming, little woman, her name known to few besides those with whom she had immediate contact during her lifetime. Among those few, however, were several ministers and missionaries who have labored extensively and successfully in this and other lands, and during the course of their ministry they have referred to the unusual life and experience of their teacher to whom they owed so much. In addition to their testimony numerous of Mrs. Robinson‘s writings have been published and circulated the world over in recent years. The result is that today the name of Martha Wing Robinson is much more widely known and her influence far greater than when she died in 1936, over a quarter of a century ago.

With this increase of knowledge of the name and of the works of Mrs. Robinson, there has come an increased interest in her and the desire to know more about her. To satisfy this wish is one of the purposes of this biography.

Size: 1.6mb

Categories
Boeke

Redeeming Relationships

Dr. Danie Craven, one of South Africa’s greatest rugby heroes once said, “In order for a team to overcome their opponent they first have to overcome the game.” This is also true of life.  In order for us to overcome the obstacles of life, we first have to overcome life itself.

Life is like any game of sport, sometimes you are hurt, other times you score.  Some games you win, some you loose.  In the game of rugby you will find yourself some times laying underneath a rough mall, at this time you may consider giving up. But there is no glory in giving up, rather get up and score a try!  Making mistakes does not mean you’re a failure, it‘s when you give up that you accept failure.  When it comes to relationships, people are likely to give up, ignore, or isolate themselves in order to protect themselves from further harm, instead of getting up and fight back, seeking to redeem (save and restore) the bad relationship.

“I do not have to understand why I was tackled?” If you are going to look for a cause and effect for everything that happens in a game you will go crazy.  For sure there are some results to a certain strategy used, but even that is open to change, due to the nature of the ball.  I’m not delivered to the fall of the ball either, I play the game, I exercise, and I strategize to improve my performance.  But I do not look for a cause and effect every time I’m tackled. I get up and play on.

Many of the tackles of life are in the area of relationships.  One of my lecturers at Bible seminary, years ago, even suggested that 95% of all diseases could be traced back to a relational hurt in one-way or the other.  If that is true or not is debatable, but I know in my own life that we can be without any money, or even sick, but there is nothing that can cause so much pain and misery as when we fight over something, and do not make up.

The thing that helps us through life’s troubles is our relationships. On one’s deathbed no one ever thinks about work, nor material things, or “they should have worked harder”, but usually most people die knowing they did not spent enough time with the people they love.  Relationships are one of the most important aspects of life, because godly relationship is eternal.  When there are friends giving support, one is able to go through tremendous hardship.  When my wife and I fight about something, I struggle con­centrating, I feel lousy and miserable the whole day.  This is true of any close relationship.

The game of life can be much easier when we are at peace with the players in the team.  When we feel we belong and are treasured.  We cannot win without the team helping us. The title of the book is also the purpose of the book, redeeming relationships. According to the dictionary the word redeem means to buy back; to act so as to settle or discharge (a burden, obligation, etc); to recover or free by payment; to free oneself from (a promise) by fulfilment; to ransom; to rescue, deliver, free; (of God or Christ) to deliver from sin; to get back; to reclaim; to exchange (tokens, vouchers, etc) for goods, or (bonds, shares, etc) for cash; to pay the penalty of; to atone for; to compensate for; to put (time) to the best advantage.

For too long we have lost games in the area of relationships, and endured major injuries.  It is time to get behind the game, get the game strategy from our champion Couch, Jesus, and start to train for a victorious life.

The chapters in this book are constructed in such a manner to arm you with information first, there are some self-study, also some practical exercises and lastly an encour­agement to help you share what you’ve learned so far.

Size: 4.4mb

Categories
Boeke

The Real Faith

John 3:27 John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.

The thesis of The Real Faith is that faith is more than merely hoping or saying the right things (such as the positive confession movement would teach), but rather, a divinely imparted spiritual commodity that comes as you draw nearer to Christ; a sudden certainty that God alone can give.

He declared that the least amount of faith that He could give was greater and mightier than the largest amount of the power of the devil. Remember that faith —the weight of a grain of mustard seed —will do more than a ton of will, or a mind full of determination. Genuine faith can no more manifest itself without result, than the sunshine without light and heat.
Faith as small as a Mustard Seed. Mat 17:14-21 The faith that God gives as a gift, is greater than any power. Mat 13:31; 17:20; Mark 4:30; Luk 13:18-19; 17:6

Every good gift: Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Of His own will He brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of firstfruits of His creatures. James 1:16-18

Size: 384kb

Categories
Boeke

A Practical Prayer Guide