Categories
Preke

Verander jou berg in ‘n molshoop.

“𝗩𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗯𝗲𝗿𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝗹𝘀𝗵𝗼𝗽𝗲” 

Om van elke molshoop ‘n berg te maak kan ‘n toksiese gewoonte raak, wat die mense om jou en jou geestelike lewe negatief beïnvloed. Ons doen dit meestal sonder dat ons daarvan bewus is, maar baie mense sien in die geringste kwessie ‘n reuse probleem of krisis. Almal beleef swaar en probleme, maar sekere mense sal met dramatiese byvoeglike naamwoorde dit altyd laat klink asof hulle slagoffers is van ‘n geheime sameswering.  Ander sal altyd die fout wat begaan is van ‘n byeenkoms, transaksie of idee uitlig. “Beproef alle dinge; behou die goeie” (1 Thes 5:21) Wat ek glo die Here lig op wil werp vandag is nie ‘n spesifieke persoonlikheidtipe nie. Sommige mense sien die glas half vol, en ander half leeg. Ons benodig beide positiewe en kritiese denke om van enige saak ‘n sukses te maak.  Om van elke molshoop ‘n berg te maak is egter teken van ‘n sekere denkwyse wat skade berokken.  Mag die Here vandag deur Sy Woord ons gedagtes vernuwe, om ander te dink.  

Mense wat gediagnoseer is met kompulsiewe gedrag versteuring, of post-traumatiese stress of wat baie kompeterend en beheervrate is geneig om van elke molshoop ‘n berg te maak.[1] Op die oomblik word ons ook toegegooi met sosiale media en nuusagentskappe wat die kyker getalle najaag deur die mees sensasionele nuusberigte te promoveer. Die meeste berigte is ook ‘n dramatisering van wat werklik gebeur het. Natuurlik gebeur daar bitter slegte goed met mense! Mense word vermoor, ander veg teen kanker wat jou liggaam van binne af opvreet! Sommige mense oorleef ongelukke en moet daagliks worstel deur die rehabilitasie proses! Mense kry regtig baie swaar! Sommige mense het regtig nie kos om te eet nie. Miljoene immigrante leef in haglike omstandighede genoodsaak om hulle geboorte land en wonings te verlaat.  

Wat sê God se Woord? Wat is die Bybelse manier van dink? Ons gaan vyf teksverse bestudeer. Mag hy vandag ons uitkyk oor die lewe geheel en al verander! 

7“Wie is jy, grote berg? Voor Serubbabel word jy sommer ’n gelyk pad! Hy sal die laaste klip van die tempel lê en die mense sal uitroep: ‘Genade, genade oor hom!’” (Zechariah 4:7)

3Luister! Ek hoor die stem van iemand wat roep: “Maak ’n pad vir die Here deur die  wildernis. Maak ’n reguit pad deur die woestyn vir ons God. 4Vul die valleie op!

Maak elke berg en heuwel gelyk, elke ruwe plek ’n gelykte, elke koppie ’n vlakte.

5Dan sal die heerlikheid van die Here bekend word en alle mense sal dit sien. Die Here self het so gesê.” (Isaiah 40:3–5)

20“Julle geloof was nie sterk genoeg nie,” was Jesus se antwoord. “Dít verseker Ek julle, as julle geloof selfs so klein soos ’n mosterdsaadjie was, sou julle vir hierdie berg sê: ‘Skuif soontoe,’ en hy sal dit doen. Ja, niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” (Matthew 17:20)

5Berge smelt soos was voor die Here,  voor die Here van die hele wêreld. 6Die hemele verkondig sy geregtigheid; elke volk sien sy heerlikheid. (Psalm 97:5–6)

25Dit kan jy maar weet, vernietigende berg, verwoester van die wêreld, Ek is jou vyand,”

sê die Here. “Ek sal teen jou optree, Ek sal jou teen berghange afrol. Ek maak jou ’n verskroeide berg. 26Jy sal vir altyd verwoes lê. Niemand sal eers uit jou rommel ’n klip vir ’n hoeksteen of ’n fondasie gebruik nie,” sê die Here. (Jeremiah 51:25–26)


[1] https://www.learning-mind.com/making-a-mountain-out-of-a-molehill-toxic-habit/

Categories
Sermons

Are there still spiritual Judges today?

https://youtu.be/qym9iuBbaWg

When we hear the word judge, we mostly think of judicial, legal verdicts and immanent penalty.  Although this is certainly the case, the Bible has a more general, broader estimation of judges. 

In life, we are all judges: we make regular judgments concerning the friends we choose; the right partners we marry or go in business with; the judicial process of appointing new staff; forming political opinions; the purchases or investments and the beliefs we base our life on. Life is a series of judgments, decisions and conclusions based either on facts or gut-feeling, group-pressure, impulse, emotion or research.  We all seek the truth! We all seek the right judgment of our life (Gen. 16:5; 18:25). Most of all, in relational conflict we deeply desire someone who could judge or arbitrate a feud or disagreement towards reconciliation.  

THE EVIDENCE PROVES – WE JUDGE POORLY 

Wrong Gut-feeling:

Story: Malcolm Gladwell – “how thin-slicing, gut-feel is trained.”[1]

Wrong Decisions

I also remember a most interesting TED talk we reviewed in Bible School class on “Being Wrong” by Kathryn Schulz. https://youtu.be/QleRgTBMX88 [2]

The Best Of Us Is Wrong Too 

Trans World Airlines (TWA) Flight 514, a Boeing 727 inbound from Columbus, Ohio, that was scheduled to land at Washington National Airport. The crew had flown a normally functioning Boeing 727 aircraft into a hill at an altitude of 1669 feet, just short of the hill’s peak of 1764 feet. The 85 passengers and seven crew members died in a horrific fiery crash 29 miles northwest of Dulles International Airport. Human error and Pilot’s misunderstanding each other was the cause of this accident.[3]

Wrong Self-Awareness 

“Unskilled and unaware of it: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments” Justin Kruger and David Dunning Cornell University

Elon Musk https://youtu.be/NU7W7qe2R0A “Constantly seek criticism” [4]

Everyone Does What Was Right In His Own Eyes

We live in an age when the following statement has never been more accurate and relevant; “…everyone did what was right in his own eyes”  Judges 21:25. We have more information available than ever yet people appear to be entirely ignorant of their lifestyle decisions, and it’s consequences. Our alienation from God and Truth could set us on a course of deep darkness. 

THE GRAVE DANGER IS: WHAT IF I WAS WRONG ABOUT ETERNAL LIFE??? 

Choose life!

All wrong decisions and judgments will cost you something, but not being ready for eternal life will cost you your eternal life! 

We use all kinds of measuring tools to help us sustain life: we have a unified musical note/frequency standard; we have standard time; standard measurements; standard temperature and atmospheric pressure standards; yet we fear a standard for how we should live life! We trust doctors to use all kinds of measurements to make a prognosis, but we rebel and are offended when the Word judges our sin and error. We use all kinds of smart measuring devices like smart-watches to measure heart rate, pace and speed to improve fitness, yet we feel so quickly condemned when corrected, admonished, rebuked or disciplined in character.  

Solomon sought wisdom, and discernment to make the right judgements, and His Kingdom flourished.  As we are drawing closer to the end, and the final judgement it has never been more important to become judges after God’s heart. “Therefore give to Your servant an understanding heart to judge Your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of Yours?” (1 Kings 3:9)

The criteria for the appointment of the role of chief justice in the nation is determined by his or her influence and respected voice among the people and peers, their impartiality, administrative integrity and efficiency, their intellectual brilliance, long-levity of policies which stimulate inclusive equitable fair economic growth.  

WHAT IS GOD’S CRITERIA AND EXPECTATION OF HIS FAMILY OF JUDGES IN THE EARTH? 

God has a prescribed design, blueprint, form and frame for our lives! (We want accurate measurements (Bureau of Weights & Measures). God commanded Israel concerning measurements (Deut. 25:15).

God-given measurements can be seen in:

 1. Noah’s ark: Gen. 6:15.
 2. Tabernacle: Exo. 25:9, 40.
 3. Solomon’s Temple: 1 Chron 28:10-12, 19.
 4. Ezekiel’s Temple (vision of God’s kingdom): Ezek. 40:2-4; 43:6-12.
 5. The church: Isa. 2:2-3 (Eph. 2:19-22).

God has a standard measurement for your LIFE! 

Jesus is God’s Standard and measurement for attaining Eternal LIFE! 

DOES YOUR LIFE MEASURE UP TO JESUS??? 

Our Death in Christ and His resurrection in us is eternal life. 

For to me, to live is Christ, and to die is gain. Philippians 1:21

Rom 6:8; 2 Tim 2:11, 12; Rom 5:17, 21; Rom 5:17; Eph 2:5

 • Phil 3:16 – RULE (kanon) – Used of a measuring rod, a carpenter’s line or measuring tape; “any rule or standard” (Thayer, 324).
 • Rom. 6:17 – FORM (topos) – “an example…the pattern in conformity to which a thing must be made: Acts 7:44” (Thayer, 632).
 • 2 Tim. 1:13 – PATTERN (hupotuposis) – “the pattern placed before one to be held fast and copied, model” (Thayer, 645).

MAIN SCRIPTURE READING: 

Let this mind… (φρονέω phronéō: mind. To think, have a mindset, be minded. The activity represented by this word involves the will, affections, and conscience.) 

be in you which was also in Christ Jesus, who, being in the form (μορφή morphḗ: Form, shape, inward essence.) 

of God, did not consider it robbery to be equal (ἴσος ísos. Equal, alike in quantity, quality, dignity) 

…with God, but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance (σχῆμα schḗma; Fashion, external form, appearance) 

…as a man, He humbled (ταπεινόω tapeinóō: humble. bring low) 

Himself and became obedient (ὑπήκοος hupḗkoos: to submit to, obey) 

to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. (Phil 2:5-21) 

I believe the incarnation of Jesus holds the secret to right living and righteous judgement! 

For justice to be true, the judge has to model His standard! Without this example the judgement has no power.  “and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled.” (2 Cor 10:6) 

Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves, that Jesus Christ is in you?—unless indeed you are disqualified (2 Corinthians 13:5)

Doing inward self-analysis is fruitless and futile. 

Paul says that he does not even judge himself. (1 Corinthians 4:3) 

Judgment has to be external and objective to be found balanced and true

You do not know what is in people’s hearts (Bill Johnson) Beware of presumptions

Our own hearts are very deceptive. (Jeremiah 17:9)

I believe the Spirit is working and accomplishing a JESUS CHRIST standard within us. (Col 1:27) As we continue to surrender and abandon all of self, He is awakening us to His righteousness, His right living! 

By removing the moral-ethical failure of the schemes of sin in us as we morph continually into His image! (2 Cor 4:18), as we are beholding HIM!!! As we are filled with Him! As we get our mind renewed according to the word, we receive His mind.  (Rom 12:1; 2 Cor 1:16) 

Jesus physically modeled this MIND – He MORPHED the secret to us in the open! 

A judge has two primary instruments to achieve sound justice: the written law and the spirit if the law.  

Jesus learned His judgments from the Father. Do not trust your own judgment, seek His judgment. 

 • I can of Myself do nothing. As I hear, I judge; and My judgment is righteous because I do not seek My own will but the will of the Father who sent Me. (John 5:30)
 • Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. (John 7:24)
 • You judge according to the flesh; I judge no one. And yet if I do judge, My judgment is true; for I am not alone, but I am with the Father who sent Me. (John 8:15-16)
 • The more we Study the Word, the better we can judge. The Word is a discerner. (Hebrews 4:12) 
 • He who answers a matter before he hears it, It is folly and shame to him. (Prov 18:13) 
 • Do not judge a matter by the first testimony, cross-examine and then make a conclusion. The first one to plead his cause seems right, Until his neighbor comes and examines him.  (Proverbs 18:17)

The ear that hears the rebukes of life will abide among the wise.

He who disdains instruction despises his own soul, but he who heeds rebuke gets understanding.

The fear of the LORD is the instruction of wisdom,

And before honor is humility. (Prov 15:31-32) 


[1] Gladwell, M., 2019. Blink. New York: Back Bay Books.

[2] Schulz, K., 2011. Being Wrong. London: Portobello.

[3] Helmreich Robert L. On error management: lessons from aviation  BMJ  2000. 

[4] Kruger, J. and Dunning, D., 1999. Unskilled And Unaware Of It. Estados Unidos: American Psychological Association.

Categories
Preke

Verwelkom die voordele van God se regstelling in jou lewe.

Dissipline is die primêre manier waarop God ons liefhet en verander. Of dit nou deur Sy sagmoedigheid, goedheid, instruksies, vermanings, leerstellings, bestraffing, leiding en tugtiging is; dit is alles met die oog op om Sy beeld in ons te herwin.  Kindskap impliseer en veronderstel dissipline, opvoeding, mentorskap en onderrig.  Ons as mens word nie gebore met instinktiewe kennis oor die lewe nie. Ons moet alles geleer word! Taal, vaardighede, karakter, gewoontes, waardes, denkpatrone, geloofsoortuigings, kultuur is alles aangeleer. 

Totdat ons Sy dissipline en onderrig omhels, sal ons voortgaan om ons eie self-gerigte lewenswyse te volg.  ‘n Persoon wat geen onderrig, dissipline of regstelling ontvang het is oorgelaat aan hulle eie diskresie en instinkte.  Konstante dissipline is nodig om ons voortdurend te rig na Sy beeld, waardes, denke, gewoontes, karakter en gesindheid. 

Elke keer as die Woord vir ons oopgemaak word en ons die teenwoordigheid van God beleef word ons reggestel in Sy geregtigheid. Jy hou ‘n motorvoertuig op die pad deur klein regstellings die heel tyd te maak, so is dit om deur die Heilige Gees gelei te word (Rom 8:12). 

Mense se boosheid lei uiteindelik tot hulle straf

Jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkerighede sal jou straf; weet dan en sien dat dit verkeerd en bitter is dat jy die HERE jou God verlaat het, en dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here, die HERE van die leërskare. (Jer 2:19) 

5 Vlakke van Dissipline 

5Julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word: 

“My kind, jy moet dit nie geringskat

as die Here jou dissiplineer nie.

Moenie ontmoedig word as Hy

jou aanspreek nie.

6Die Here dissiplineer juis

die mense vir wie Hy lief is;

Hy tug elkeen 

wat Hy as sy kind aanneem.”

7Wanneer God julle as sy kinders dissiplineer, verduur dit dan as deel van sy opvoedingsprogram. Watter kind word nie gedissiplineer nie? 8As God julle nie dissiplineer soos Hy met al sy kinders doen nie, is julle nie regtig sy eie kinders nie, maar buite-egtelik.

9Ons fisiese vaders het ons gedissiplineer, en ons het hulle daarvoor gerespekteer. Sal ons ons dan nie nog veel eerder aan ons geestelike Vader onderwerp, en só waarlik lewe nie? 10Eersgenoemdes het ons vir ’n kort tydjie gedissiplineer soos hulle dit goedgevind het, maar God doen dit absoluut tot ons beswil, met die doel om ons te laat deel in sy heiligheid. 11Elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik meer na ’n rede vir trane as vir blydskap, maar later sal dit vir hulle wat daardeur gebrei is, die blye oes oplewer van ’n lewe volgens die wil van God. (Heb 12:5-11) Sien ook (Proverbs 3:11–12) 

 1. 3874. παράκλησις paráklēsis: BEMOEDIGING, bemoedig, moed, troos, aangedring, aanmoediging, aansporing, bemoedigende, lekker, opgebeur, prediking, preek, versoek, versterk[1].  Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. (2 Cor 1:3-4) Die hele Skrif is eintlik ‘n paráklåsis, ‘n vermaning, vermaning of bemoediging met die doel om die gelowige in die geloof te versterk en te vestig (sien Rom. 15:4; Phil. 2:1; Heb. 12:5; Paulus praat van sy prediking van die evangelie as paráklēsis in 1 Thes. 2:3; Acts 13:15; 2 Cor. 8:4, 17). Die inhoud van die brief wat aan die kerk in Antiochië van die Apostoliese Raad gelewer is, is paramedaksis in Handelinge 15:31. Troos woorde, troos (Hand 9:31; 2 Thess. 2:16; Phil. 1:7; Heb. 6:18).[2]

2.  3809. παιδεία paideía KORREKSIE (vermaning van korreksie-opvoeding, onderwysing, tugtiging) All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness  (2 Tim 3:16) Oorspronklik onderrig van kinders. Dit het ontwikkel om tugtiging te beteken omdat alle effektiewe onderrig vir die sondige kinders van mense insluit en impliseer tugtiging, teregwysing. Paideía kom voor met epanórthōsis (G1882), regstelling, in 2 Tim. 3:16. In paideía is daar dissipline. In Efe 6:4, en paideía . . . kuríou (en [G1722], in; kuríou, die genl. Deur sinecdoche, om vir die geheel deel te neem, beteken dit teregwysing, tugtiging (Hebr. 12:5, 7, 8, 11; Sept.: Spreel. 3:11; 22:15). Sien nouthesía (G3559), wat hoofsaaklik onderrig beteken deur woord, terwyl paideía is deur daad. 

3. 1651. ἐλέγχω elégchō BESTRAFFING (bestraf, aan die kaak stel, teregwys, weerlê, aangespreek, aanwys, bewys, gestel, tereggewys, veroordeel) And when He has come, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment(John 16:8)  Om skaam te maak. In die NT, om te oortuig, om verkeerd te bewys. (I) Om te oortuig van sonde, om te wys dat dit verkeerd is (Joh 8:9). Gevolg deur perí (G4012), aangaande (Joh 8:46; 16:8); hupó, deur (1 Kor. 14:24; Jakobus 2:9). Om van dwang te oortuig, te weerlê, (Titus 1:9, 13; 2:15; Job 32:12; 18:17). (II) Deur implikasie, om te bestraf, te bestraf, te vermaan (Matt. 18:15; Lukas 3:19; 1 Tim. 5:20; 2 Tim. 4:2; Sept.: Gén. Bewys 9:8). Om te bestraf deur tugtiging, korreksie, tugtig in ‘n morele sin (3:19); met paideúō (G3811), onderrig (Hebr. 12:5 van Prov. 3:11, 12. Sien Sept.: Job 5:17; Ps. 6:1; 38:1).

4.  3811. παιδεύω paideúō  OPVOEDING Oorspronklik om ‘n kind op te voed, op te voed, gebruik van aktiwiteit gerig op die morele, geestelike opleiding van die kind, om bewuste wil en aksie te beïnvloed. Om te onderrig, veral ‘n kind of jeug (Hand 7:22; 22:3; 2 Tim. 2:25 [vgl. Titus 2:12]); om deur tugtiging te onderrig (1 Tim. 1:20; Sept.: Ps. 2:10); om te korrigeer, te tugtig (Luk 23:16, 22; 1 Kor. 11:32; 2 Kor. 6:9; Heb. 12:6. In ‘n godsdienstige sin, om te tugtig met die doel om iemand op te voed om aan goddelike waarheid te voldoen (Hebr. 12:7, 10; Sept.: Prov. 19:18; 29:17).

5. 3146. μαστιγόω mastigóō PAKSLAE (Pakslae, tugtig, kasty, gesel, slaan, straf) plaag, sweep, géseling. (Matt. 10:17; 20:19; 23:34; Mark 10:34; Lukas 18:33; Johannes 19:1; Ex. 5:14; Deut. 25:3). Gebruik figuurlik van God, wat beteken om te tugtig, (Heb. 12:6 aangehaal uit Prov 3:12; Prov. 17:10). God se tugtiging sluit nie net Sy “sweep” in nie, vir spesifieke oortredings (met remediërende nie vergeldende optree), maar ook die hele reeks beproewings en verdrukkinge wat Hy voorsien het en watter straf sonde dood te maak en geloof te koester.

verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering.  (2 Tim 4:2) 

Om in die openbaar iemand tereg te wys

2008 ἐπιτιμάω epitimáō BERISPE aangespreek, geraas, bestraf, belet, tereggewys, beveel, stil, straf, uitdruklik.  Therefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, (1 Titus 1:12) Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. (1 Tim 5:20) By implikasie, om sterk te vermaan, met dringendheid, gesag, die idee van sensuur.  

Wanneer iemand teen jou persoonlik oortree

Die enigste regte Bybelse oordeel is om iemand wat jou te nagekom het, of aanstoot gegee het, direk te konfronteer. 

Moenie in jou hart haat vertroetel teen enigeen van jou familielede nie. Konfronteer jou bure reguit sodat jy nie skuldig is aan wat hulle verkeerd doen nie.” (Leviticus 19:17 

“As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Matthew 18:15-18 

If your brother sins against you, rebuke him. (Luk 17:1-5) 

Wanneer iemand op die dissipline ag slaan. 

Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. (Rom 14:1)

Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van dié wat nie sterk is nie. (Rom 15:1) 

Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp. (Gal 6:1) 

Oor dié wat in twyfel verkeer, moet julle julle ontferm. Ander moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle julle met versigtigheid ontferm; en verafsku selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is. (Jude 22) 

Watter gedrag moet ons veroordeel? 

Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself ‘n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of ‘n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. (1 Cor 5:11) 

Pas op vir dié wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. (Rom 16:17) 

Wys die leeglêers onder julle tereg, (1 Thes 5:14) Onttrek julle aan elke broer wat leeglê en hom nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. (2 Thes 3:6) 

Met iemand wat na twee vermanings nog skeuring veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie, (Tit 3:9) 

En as iemand nie ons bevele, soos ons dit in hierdie brief vir julle gee, gehoorsaam nie, sonder dan daardie man af en vermy hom, dat hy kan skaam kry. (2 Thes 3:13) 

Daar is baie, veral onder die bekeerlinge uit die Jodedom, wat in opstand kom teen gesag, wat onsin praat en mense verlei. Hulle mond moet gesnoer word. Hulle bring hele huisgesinne in beroering deur dinge te leer wat nie toelaatbaar is nie, en dít net om skaamteloos geld te maak. (Titus 1:10-11) 

Die Vrees van die Here

Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg (Acts 5:3) 

saam met die krag van ons Here Jesus, het vergader om hierdie man aan die Satan oor te gee. So sou sy sondige aard vernietig word, sodat sy gees gered kan word op die dag wanneer die Here kom. (1 Cor 4:4-5) 

Onder hulle is daar Himeneus en Aleksander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle daardeur kan leer om God nie te laster nie. (1 Tim 1:20)

 


[1] J. M. Els Prof, Grieks-Afrikaanse Woordeboek met Strong se numering, 2001.

[2] Spiros Zodhiates, The complete word study dictionary: New Testament, 2000.

Categories
Preke

Verstaan God se Oordele

Plaasmoorde is nie net moorde nie, maar GRUWELDADE van onmenslike wreedheid. Geld geoormerk vir COVID 19, verlore deur KORRUPSIE! Man los vrou en kinders vir ‘n ander vrou! Mense sê mekaar sleg op sosiale media sonder grense!  Wat word van ons wêreld? Is dit die begin van die einde? Waar is God se OORDEEL? Waar is die REGSPRAAK? 

Die mens leef vandag asof daar nie ‘n oordeel is nie!! 

“Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. (Mat 24:12)

Sonder REGTE oordeel, raak ‘n samelewing oorgegee aan anargie en wetteloosheid. Sonder oordeel het mens nie rigting nie. Sonder oordeel is daar nie meer ‘n standaard om na te strewe nie. “EVERYTHING GOES”.  Alles is aanvaarbaar! Daar is nie meer reg en verkeerd nie.  

DIT IS ‘N VERSKRIKLIKE GROOT MISLEIDING! 

Die voedsel wat ons eet, moet dan voldoen aan sekere veiligheid standaarde! 

Niemand wil in ‘n vliegtuig vlieg, as die vlieënier nie die standaard geslaag het nie, wat nog te sê geopereer word deur ‘n dokter wat nie die kursus voltooi het nie?  Die waarheid is, ons soek standaarde vir veilige gesonde lewe, ons kan nie daarsonder nie! Selfs afrigting impliseer gereelde beoordeling, om dan sekere regstellings te maak, deur oefening te verbeter, om sodoende die hoogste eer te bekom! 

Die moderne mens wil net nie meer hê dat die standaarde op hom of haarself van toepassing is nie! 

Dr Henry Cloud maak ‘n pragtige appél in sy boek: “Changes That Heal” – Four practical steps to a healthier you. In Hoofstuk 1 as ‘n fondasie. Jesus is GENADE en WAARHEID (Joh 1:14). Hy is die LEEU en die LAM!

Ons het beide Waarheid en Genade nodig om te groei in volwassenheid in Christus.  Waarheid wys die STANDAARD, en Genade bied die goddelike VERMOË om REG te lewe. 

WAARHEID impliseer oordeel, want waarheid is ‘n toets. Waarheid is onaanvegbaar. Waarheid bring dit wat nie waar is nie aan die lig.  

VERSTAAN GOD SE OORDEEL 

Dawid voel veilig in God se oordele, insettinge, en verordeninge.

Dawid het homself getroos toe Hy God se oordele van ouds onthou. (Ps 119:52) 

” want al sy verordeninge was voor my, en sy insettinge het ek nie van my verwyder nie.”  (Ps 18:23) 

“Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë.” (Ps 19:9) 

“…u oordele is ’n groot watervloed. HERE, U behou mense en diere!” (Ps 36:7). Die langste Psalm in die Bybel handel juis oor Dawid wat die Here loof vir Sy oordele! 

(Psalms 119:7, 13, 20, 30, 39, 52, 62, 66, 75, 102, 106, 108, 137, 156, 160, 164, 175)

Jesus preek gereeld oor oordeel: 

 • Die gelykenis van die ryk dwaas (Luke 12:16–21)
 • Die twee fondamente (Matthew 7:24–7; Luke 6:46–49)
 • Die gelyknis van die Saaier (Matthew 13:3–9; Mark 4:3–9; Luke 8:5–8)
 • Die gelykenis van die onkruid tussen die koring (Matthew 13:24–30)
 • Die onvrugbare vyeboom (Luke 13:6–9)
 • Die treknet (Matthew 13:47 –50)
 • Die eise van dissipelskap (Luke 14:28–33)
 • Die plig om te vergewe (Matt 18:23-35)
 • Die verlore seun (Luke 15)
 • Die ryk man en Lasarus (Lk 16:19-31)
 • Die gelykenis van die boere en die wingerd (Mat 21:33-41)
 • Die gelykenis van die bruilof (Matt 22:1-14; Lk 14:15-24)
 • Die vyf dwase en die vuf wyse maagde (Mat 25:1-13)
 • Die skape en die bokke (Mat 25:31-46)

Troos Vir Slagoffers

Misdadigers gaan nie straf vryspring nie!! Hierin is daar ‘n reuse troos!! 
“Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is.” (Luk 17:1-2) 

“Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê die Here.” (Rom 12:19) 

Ons gaan elkeen moet rekenskap gee

“Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.” (Mat 12:36 

“Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.” (Mat 16:27)

“En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.”(Heb 4:13)

“Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde sal ’n menigte sondes bedek.” (1 Pet 4:5)

“Alles wat in die geheim gedoen is sal openbaar word.” (Mar 4:22)

Daar wag ook ‘n beloning

Jesus het nie net oor die oordeel gepraat wat kom nie, maar ook oor die beloning wat wag vir die wat reg geleef het: 

 • Siele en dissipels wat gewen is – Kroon van Blydskap (1 Thes 2:19).
 • Heilige en toegewyde lewe – Kroon van geregtigheid (2 Tim 4:8).
 • Versoeking weerstaan – Kroon vd. Lewe (Jak 1:12; Open 2:10).
 • Goeie Herders – Kroon van heerlikheid (1 Pet 5:4).
 • Dissipline en volharding – Onverwelklike kroon (1 Kor 9:25).
 • Vervolging weerstaan – Groot beloning (Mat 5:12; Luk 6:23).
 • Gee sonder om gesien te word -Groot beloning (Mat 6:2).
 • Vas en bid in die geheim – Sal openlik beloon word (Mat 6:6; 18).
 • Ontvang gestuurde volgens sy gawe – Sal spesifieke gawe ontvang (Mat 10:41).
 • Goeie werke – Beloon volgens elkeen se werke (Rev  22:12; Mat 16:27; 1 Cor 3:8).
 • Vyande liefhê, teenoorgestelde gees – Groot beloning (Luk 6:35).
 • Op die regte fondament gebou – Sal beloon word (1 Kor 3:14).
 • Lewe in die geloof in Christus -Vryheid (Kol 2:18).
 • Dien die Here – Erfdeel saam met Christus (Kol 3:24).
 • Vaste vertroue – Groot loon (Heb 10:35).
 • Volharding – Volle loon (2 Joh 1:8). 

Die woord oordeel het iets uit te make met krisis. ‘n Krisis is dikwels ‘n toets van ons geloof, en dit wat in ons is. Die meeste leerlinge hou nie van eksamen nie, maar as jy goed voorberei het hoef jy nie te vrees nie. Dit is tog wonderlik om te sien hoe jy gevaar het op die einde! 

Die Groot wit Troon Oordeel (Bema verhoog) Toekomstige Oordeel

Die woord Bema wat in die NT Grieks gebruik word verwys na die verhoog waarop atlete staan, wanneer hulle in hulle sport gewen het. Dit impliseer dat die beoordelaars streng elke atleet se optrede ontleed het om te bepaal wie verdien om te wen.  

Lees Open. 20:11-15 

“…want daar staan geskrywe: “So seker as Ek lewe, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat Ek God is.” Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee.” (Rom 14:11-12) 

“Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos Hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad.” (2 Kor 5:9-10) 

“‘n Atleet wat aan ‘n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding.” (2 Tim 2:5) 

“Weet julle nie dat atlete wat aan ‘n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle die prys kan wen. Almal wat aan ‘n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om ‘n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons ‘n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie; ek slaan soos ‘n bokser wat nie in die lug slaan nie. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.” (1 Kor 9:24-27) 

Hel is ‘n realiteit – 2 Pet 2:4; Mat 22:13; 25:30 

Geen oordeel IN Christus – bekeer julle 

Jesus gebruik nie die slegte goed wat met mense gebeur om daardeur te wys dat sekere mense oordeel verdien nie. Almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van die Here (Rom 3:23). Rampe, wreedheid van mense gebeur al vir duisende jare. Nou ervaar ons hierdie tye soos ‘n vrou in haar baringstyd wanneer daar korter kontraksies op mekaar is!

NOGTANS bekeer jou! As jy nou vandag tot sterwe kom, is jou saak reg met die Here? (Luk 13:1-5) 

“God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg.” (Joh 3:16-19) 

Geen oordeel IN Christus Jesus nie. 

“Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” (Rom 8:1) Sommige manuskripte voeg by: … “vir dié wat nie volgens die sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees. Dit impliseer dus net diegene wat Sy geregtigheid as geskenk en genade ontvang het, en IN Hom krag ontvang het (Phil 4:13) heers in dié lewe oor sonde en ongeregtigheid. (2 Kor 5:21; Rom 5:17) 

Christus het ons oordeel op die kruis gedra en die volle prys vir ons dade betaal (Heb 10:10). 

 • Hy het die vloek van ons sonde op Hom geneem (Gal 3:13).
 • Hy het satan gebind en hom ontklee van sy outoriteit (Col 2:15)

Daarom is ons wat in Christus is, nie bang vir oordeel nie! “Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. (1 John 4:17) 

Teenswoordige Oordeel – Die oordeel van die kerk. 

Die kwessie is nie óf ons moet oordeel nie, maar hoe ons moet oordeel.

 • Moenie die splinter oordeel met ‘n bank in jou eie oog nie. (Mat 7:1-5)
 • In 1 Cor 5:1-13 kla Paulus die kerk aan omdat hulle nie die sonde in hulle midde verwyder en beoordeel het nie. Hy maak dit dan ook duidelik dat ons nie die mense buite die huisgesin van God oordeel nie, maar wel die familie is. 

Daar is ‘n verskil tussen oordeel en beoordeel.  Om iemand te oordeel sonder dat jy al die feite het, betrokke is in die saak, en eerstehands getuienis het is soos om jouself regter oor ʼn saak te maak en die saak het nooit voorgekom nie. JY kan nie iemand beoordeel as jy nie kontak maak, en die sonde/fout/misleiding konfronteer nie.

Die Bybel is baie duidelik dat ons mense wat hulle skuldig maak aan die volgende oortredings uit ons gemeenskap moet verwyder; hulle soos heidene moet behandel, nie met hulle moet kuier of eet nie: 

 • hoereerders
 • gierigaards 
 • rowers 
 • afgodedienaars. 1 Cor 5:11-13:
 • tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, Rom 16:17:
 • ‘n man wat partyskap verwek, Tit 3:10-11:
 • wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. 2 Thess 3:6:
 • iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, 2 Thes 3:14-15:
 • As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, 1 Tim 6:3-5: 3
 • wat tugteloos is
 • wat onsin praat 
 • verleiers is – Tit 1:10-11.

Die kerk se straf en oordeel is die van ʼn mens en tydelik.  Soos bv:

 • Oordeel die sonde 1 Kor 5:1-13
 • Restoreer die sondaar 2 Kor 2:3-11  

Uiteindelik oordeel ons eie dade ons daagliks. Ongehoorsaamheid aan God se voorskrifte veroorsaak dat die aarde uitroep met onuitspreeklike sugtinge. Die aarde en die ekologie rebelleer en ly as gevolg van ons selfsug. Ons self ly ook! Hoe wonderlik sal die wereld nie wees as alle mense IN Christus leef, en Sy waardes, denke, gewoontes, en gesindheid handhaaf nie?