Categories
Preke

Die Groeipad van die gelowige

Doen die SELFTOETS – Kliek HIER

Ontwaak tot Jesus Christus

Vanuit ʼn suiwer skriftuurlike perspektief: Het Jesus ooit ‘n appèl gemaak dat mense Hom moet aanbid? Nee, Hy het nie. Sy appèl oor en oor was: “Volg my.” (Mat 4:19; 8:22; 9:9; 10:38; 16:24; 19:21). Jesus soek dus nie ons admirasie nie, Hy soek ons gehoorsaamheid. Natuurlik is aanbidding ‘n belangrike deel van me geestelike lewe en groei, maar lofprysing is nie wat ons red nie. Lofprysing, aanbidding, godsdiens beoefening is nie ons middelaar nie, Jesus is.

Doop in Water

Doop is ’n baie kontroversiële onderwerp tussen Christene.  Die een ding waaroor  almal egter ooreenstem is die feit dat elke gelowige gedoop moet word, want daaroor is die Bybel baie duidelik.  Die probleem is hoe en wanneer? Ons weet dat die kern van die evangelie handel oor die aflê van die ou mens, en die opneem in die geloof van jou nuwe Christus natuur.  TOE sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg  (Mat 16:24-25; Gal 2:20; Phil 3:18).

Doop in die Heilige Gees

Die wonderlike natuurlike voorsiening wat God gee word dikwels deur satan verdraai of vervals sodat ons dit verwerp. Uitgehonger aan God se liefde, koop ons dan makliker in tot die swak  nabootsing wat satan ons aanbied. Ons as mens het almal ‘n geestelike spirituele honger. 

Skakel met die liggaam

Skakel en raak deel van die Familie: Die wese van kerkwees is die samekoms van gelowiges  (Acts 2:42, 46). Die wese van hierdie samekoms is dat ons mekaar sal opbou, stig en versterk in bediening (Matt. 22:39; Acts 2:44-45; 1 Cor 14:26).

Leer die Wil/Woord van God

Rus jouself toe vir bediening (Matt. 28:18-20, Acts 2:42). Elke volgeling van Jesus hoort deurgaans in ‘n Bybelskool. 

Aanbid in Gees en in Waarheid

Aanbid die Here in Gebed en Lofprysing (Matt. 22:36-37, Acts 2:43, 47; Acts 2:42). God is Gees en moet in Gees en waarheid aanbid word (Joh 4:35). 

Lei iemand om ‘n volgeling van Jesus te word

Lei iemand om ‘n volgeling van Jesus te word (Matt. 28:18-20, Acts 2:41, 47). Daar is niks wat mens so verkwik en versterk as die voorreg om iemand na die Here toe te lei nie.  

Dien die gemeenskap met Jesus se lewe.

Dien die gemeenskap en Wêreld met Christus en help vorm gemeenskap na die beeld van Jesus Christus (Col. 1:28).