Categories
Preke

Die Hoofpriester kry Skoon Klere

Die Here het my ’n visioen laat sien van die hoofpriester Josua wat voor die Here se engel staan. Satan het aan Josua se regterkant gestaan want hy wou beskuldigings teen hom inbring. Die Here sê toe vir Satan: 

“Ek veroordeel jou, Satan! Dit is Ek, die Here, wat self vir Jerusalem uitgekies het, en Ek veroordeel jou! Hierdie Josua het ek gered soos ’n stuk hout wat uit die vuur gegryp is.” (Open 12:10-12)

Josua het voor die engel gestaan met vuil klere aan. 4Die engel sê toe vir die ander wat voor hom staan: 

“Vat daardie vuil klere van hom weg,” en vir Josua sê hy: “Ek het jou sonde weggeneem en nou gee ek jou pragtige feesklere om aan te trek.”

Ek sê toe: 

“Bind ’n skoon tulband om sy kop.” 

Hulle sit toe vir hom ’n skoon tulband op en trek vir hom die nuwe klere aan terwyl die Here se engel staan en kyk. Die engel gee toe vir Josua hierdie plegtige versekering van die almagtige Here: 

As jy lewe soos Ek beveel het en my

opdragte uitvoer, sal jy:

 • seggenskap hê oor my tempel en al die geboue wat daarby hoort, en
 • Ek sal jou toelaat om saam met hierdie engele in my teenwoordigheid te kom. (Heb 4:14-16; 10:19)

Josua, luister nou hier, jy en die ander priesters wat by jou is. Dat julle behoue uit die ballingskap teruggekom het, is reeds ’n bewys van die wonderwerke wat Ek gaan doen. Ek sal my dienskneg stuur wat genoem word Die Spruit. (Sag 6:12-13) Hy is die wettige erfgenaam van Dawid. Kyk hierdie klip wat ek voor Josua neersit, het sewe kante soos ’n geslypte juweel. Ek, die almagtige Here, sal self woorde daarop graveer en Ek sal hierdie volk se sonde in een dag wegneem. Wanneer dit gebeur, sal julle rustig kan woon en elkeen sal sy buurman kan uitnooi om by hom te kom sit in die skaduwee van sy vyebome en sy wingerdstokke.”

’n Goue kandelaar en twee olyfbome

EN die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos ’n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien daar ’n kandelaar(Open 2 -3) heeltemal van goud, en sy oliekan bo-oor hom en sy sewe lampe op hom; telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat bo-oor hom is. Ook twee olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan.

Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het, gesê: Wat beteken dit, my heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my: Weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer. Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.

Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal jy tot ’n gelykte word! En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: 

Genade, genade oor hom!

En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Die hande van Serubbábel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi; dan sal jy weet dat die HERE van die leërskare my na julle gestuur het.

Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie sewe—die  van die HERE wat die ganse aarde deurloop—met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Serubbábel?Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê: Wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê: Wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom?

Toe antwoord hy my en sê: Weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer. En hy sê: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan.

Categories
Sermons

What Happens When Christians Die?

“Precious in the sight of the Lord is the death of His saints” (Ps. 116:15)

Death is the one thing we are most certain of, yet we are most ill-prepared for. Is there an afterlife? How does one prepare for it? How is one certain of resurrection? Particularly we as believers ask the question: What happens to Christians when they die?

All cultures have shown interest in life after death. Egyptians dedicated pyramids to their dead. Chinese built huge tombs for their emperors with ceramic armies to “protect” them in the afterlife. Vikings dressed fallen warriors and released them to the wind in burning ships. Crusaders in the Middle Ages believed they gained a more favorable afterlife if they died in battle, as did the Japanese kamikaze pilots in the 2nd World War. American Indians buried weapons and tools with their dead for use in the Happy Hunting Ground.  Hence the question: What happens to Christians when they die?

Currently, 60-million people die every year, and 140-million new babies are born. As mysterious as is the origin of new life, so mysterious is our end.  Scientists cannot create new life nor give us immortality. Some people have babies without any complications; others are unable to have children. Some people want to die yet they remain alive and others who want to live unexpectedly die.  

Life is Fleeting, Therefore Hold on Loosely. 

The paradox of life is our vulnerability to death, yet we desperately fight to preserve and extend it.  We all know that all of this life’s material things are temporary, yet we spend most of our time acquiring assets, belongings and goods.  

“Our days on earth are as a shadow” (1 Chron 29:15; Job 14:2; Ps. 90:9)

As for man, his days are like grass; As a flower of the field, so he flourishes. For the wind passes over it, and it is gone, And its place remembers it no more. (Ps 103:15-16)

Death is CERTAIN.

“You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it you will surely die” (Genesis 2:16-17).

“By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return” (Genesis 3:19). 

The Bible Describes the Death of Christians in Many Different Ways

The Psalmist wrote that when people die, they “return to the dust” (Psalm 104:29).

The KJV calls death “giving up the ghost” (Genesis 25:8; 35:29; Lamentations 1:19; Acts 5:10).

The Bible says that when Abraham died, he was “gathered to his people” (Genesis 25:8). In other words, he joined his deceased relatives in death.

The Bible often describes the death of God’s people as “sleep” (Deuteronomy 31:16; John 11:11; 1 Corinthians 15:6, 18, 51; 1 Thessalonians 4:14-15). 

The apostle Paul called death a “departure” (2 Timothy 4:6). It’s like going on a trip…from this world to another.

The apostle Peter said that death is like “taking down a tent” (1 Peter 1:13-14). Our bodies are temporary dwelling places.  

Job described death as “the king of terrors” (Job 14:14). Death is many people’s greatest fear. 

There is Nothing Evil, Sinister or Wicked About The Death of a Christian

Death is as natural as the birth of a newborn baby. It is part of the cycle of life. You will also not find any rubbish dumps in Nature. There is no waste, death has a purpose. Death often provides for life! It is a gift. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone; but if it dies, it produces much grain. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. (John 12:24-25)

One will always find sufficient grace in the death of a believer. As a local pastor, I must still find the story where God did not work everything for good for those who love Him (Rom 8:29): testimonies of provision, reconciliation, repentance and return to the Lord; of God’s love and presence in the midst of the Valley of Death. (Ps 23)

The tragedy of death is dying without being reconciled with God! Oh, the great horror! To see someone struggling to die without finding peace! Death is a sobering reality and grief is a lonely path that all must take to discover what life is really about. When losing a loved one, the speeding, sometimes out-of-control-bus of life calls to an abrupt halt. One becomes aware of eternity, the soul searches for meaning, purpose, understanding. The best poems, songs and books were written during a grieving process.

Blessed are those who mourn, For they shall be comforted. (Mat 5:4 Is. 61:2, 3; Luke 6:21; [John 16:20]; Acts 16:34; [2 Cor. 1:7]; Rev. 21:4)

When a Noble, Righteous Christian Dies, We Feel Something is Wrong.

When someone noble, and righteous is taken, we feel this is unfair. Something is wrong. We somehow feel that bad and sinful people deserve death! 

Stephen was one of seven men chosen to help administer food distribution to needy Christians in Jerusalem (Acts 6:1-6). He was one of the first appointed Deacons of the Early Church’s Jesus movement. He was the most prominent of the seven and is singled out as a man “full of faith and the Holy Spirit” (Acts 6:5). Manifesting the grace and power of God in an unusual measure, he did miraculous (Acts 6:8) and proved to be a bold and effective evangelist and defender of the faith (Acts 6:9-10). His witness was so powerful; he was soon arrested by the authorities and brought before the high council for interrogation (6:9-12).  After a lengthy interrogation, they brutally stoned him to death (Acts 7:54-60). As he died, Stephen prayed that his murderers might be forgiven (Acts 7:60). 

We are not told of his family, whether he had a wife or children. He must have had a mother and father and siblings.  How did they feel that God took their son after doing so much good? One can only imagine. 

But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God, and said, “Look! I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God!”  (Acts 7:55-56)

And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, “Lord Jesus, receive my spirit.” Then he knelt down and cried out with a loud voice, “Lord, do not charge them with this sin.” And when he had said this, he fell asleep. (Acts 7:59-60)

In this story of horrible brutality, the glory of heaven shines more brightly! While Stephen was being stoned, he was filled with Holy Spirit, Saw Jesus and the Father… and fell asleep!! What vindication, victory and supernatural strength!  

Christians Do Not DIE!

“Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell”  (Matthew 10:28) 

READ the WHOLE Chapter – 1 Corinthians 15! 

Why Death is BETTER for Christians.

It is our REWARD, our finishing line! 

Is it not strange how, when we are facing hardship, we all long for heaven? In contrast, when losing a loved one, we hold on to their life.  We hold on to our loved ones for what they did for us, how well they loved us, the good they did… not realising that for believers, DEATH is BETTER! 

For I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. (Phil 1:23) 

But now they desire a better, that is, a heavenly country (Heb 11:16) 

Why are you grieving? The question feels strange, insensitive. Why? You very well know why. But this question had the same tone the angels used when the disciples came to the grave of Jesus on Easter morning: “Why do you look for the living among the dead?” (Luke 24: 5). Jesus continues to say that the person you mourn is not dead; you know that. So now, let us talk about your loss. He begins to help us differentiate between grief and devastation, between “good-bye for now” and what felt like an utter loss.  ((Footnote All Things New: Heaven, Earth, and the Restoration of Everything You Love. John Eldredge)) 

What Exactly Happens When We Die?

A New Heaven and a New Earth 

Imagine this wonderful creation, nature, sunsets, geography, diversity, splendour without sin, rebellion, jealousy, envy, selfish ambition, anger, entitlement!  

Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, “Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. (Rev 21:1Isa 65:1766:222Pet 3:13)

Incorruptibleness 

Do you not get tired of cleaning, repairing, restoring the downhill decay of this world?  “For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal.” (2 Corinthians 4:17-18)” 

Oneness with GOD 

that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth—in Him.” (Ephesians 1:10) 

Finally Complete Like Him

when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is.” (1 John 3:2) 

Defying the Natural Law Restrictions 

Jesus moved through walls, instantaneously. (John 20:26)
the Spirit of the Lord caught Philip away (Acts 8:39; 1 Kin. 18:12; 2 Kin. 2:16; Ezek. 3:12, 14; 2 Cor. 12:2) 
Jesus walked on Water (Matthew 14:29) 

Feasting & Big mealtimes! 
John 21:12; Jeremiah 31:13; Isaiah 25:6; Revelation 19:9 See also Matthew 8:11
Having food to eat, means someone will have to produce food, and someone has to prepare it! 

We receive Heavenly Rewards/Crowns 
 • Crown of righteousness (2 Tim 4:8)
 • Incorruptible crown (1 Cor 9:25)
 • Crown of life (James 1:12)
 • An Crown of glory (1 Pet 5:2 – 4)
 • Crown of rejoicing (1 Th 2:19) 
We Will Reign With Him 

If we endure, We shall also reign with Him. (2 Tim 2:12) 

Gen 1:28; Mt 19:28; 25:34; 1Co 6:3; 2Ti 2:12; Heb 12:28; Rev 2:26-27; 3:21; 20:6

Reunited with Our Righteous Family and Loved-ones. 

In the Old Testament, when a person died, the biblical writers said he was “gathered to his people” (cf. Gen. 25:8; 35:29; 49:29; Num. 20:24; Judg. 2:10). In 2 Samuel 12, when David’s infant child died, David confidently said, “I shall go to him, but he shall not return to me” (v. 23). David evidently expected to see his child again. 

While sharing the Passover meal with His disciples, Christ said, “Take this [cup] and divide it among yourselves; for I say to you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes” (Luke 22:17-18). Christ was promising that He and His disciples would drink the fruit of the vine together again–in heaven.

This is why Paul writes: “lest you sorrow as others who have no hope” to comfort some of the Thessalonians who evidently thought their dying loved ones would miss the return of Christ. He says in verse 18, “Comfort one another with these words.”The comfort comes from the prospect of reunion.  

We Will Work

When God created Adam, he “took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it” (Genesis 2:15). Work was part of the original Eden. It was part of a perfect human life. God Himself is a worker. He didn’t create the world and then retire. Jesus said, “My Father is always at His work to this very day, and I, too, am working” (John 5:17). Jesus worked physically for the greater part of His life. We’ll also have work to do, satisfying and enriching work that we can’t wait to get back to, work that’ll never be drudgery. God is the primary worker, and as His image-bearers, we’re made to work. We create, accomplish, set goals and fulfill them—to God’s glory.

We Will be Finally HOME 

“Let not your heart be troubled; you believe in God, believe also in Me. In My Father’s house are many mansions; if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.” (John 14:1-3) 

Isa 65: 17–19, 21; Mat 19: 28–29; Mat 25:31-36; Joh 14:1-4

Heaven is Not an Afterlife Fantasy, for we are Already Experiencing Moments of Heaven. 

The Good News Gospel is exactly this! Jesus declared in His first sermon: “the kingdom of heaven is at hand” and then started to heal people, set them free from demonic oppression, raised the dead, fed the thousands, cleansed the lepers, and demonstrated HEAVEN here and now!! He teaches us to pray “Let your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven” (Mat 6:10). He then later sent His disciples to demonstrate heaven too (Luk 10:9).  


For more reading content on this theme: https://hrco.co.za/sermons/kyk-met-nuwe-oe-na-die-hemel-3/

If you want to become a FOLLOWER of JESUS Follow this link!

Do not WASTE your LIFE any longer and become eternally prepared for LIFE after DEATH!

For more reading:

[1] Desire: The journey we must take to find the Life that God offers. John Eldredge

[2] All Things New: Heaven, Earth, and the Restoration of Everything You Love. John Eldredge 

[3]  Driven by Eternity: Make Your Life Count Today and Forever. John Bevere 

Categories
Preke

Generasies Vloeke en Seën

Die hele lewe is gene rasioneel. Sommige daarvan is ‘n seën, en ander is ‘n vloek. Die meeste mense neem die stelling nie goed nie: “Jy is net soos jou ma of jou vader”. Of u daarvan hou of nie, daar is meer van u ouers en grootouers in u DNA, soos u besef. Sommige mense voel vasgevang in die negatiewe nalatenskap van hul ouers se sondes en verkeerde dade. Hoe kan ‘n mens jouself bevry van oorerflike vloeke?

Fisiese kenmerke soos oogkleur en bloedgroep, haarlyn, tipe hare, laglyn, bui, vrugbaarheid en intelligensie, ontrouheid, slapeloosheid, swak bestuursvaardighede, vrees vir die tandarts, pyn verdraagsaamheid, gesigsuitdrukkings, atletiek, reaksie op kafeïen, gewildheid, uitstel, hoe vinnig ons ouer word, u soettand, voorkeur vir bitter kos, vlak van risiko-afkeer, optimisme, empatie, sweet, werksetiek, musikale vermoë en smaak [3]

Genetika DNA [1]

Erflike invloede.

Epigenetika: [2]

Die omgewing van die ouers, dieet, lewenstyl beïnvloed die baba se gesondheid. Nuwe navorsing dui op die moontlikheid dat ervarings van vrees by grootouers by muise geërf kan word.

Geestelike erfenis:

As ‘n vader nie kerk toe gaan nie, maak nie saak hoe getrou sy vrou se toewyding is nie, sal net een kind uit die 50 ‘n gereelde aanbidder word. As ‘n vader gereeld gaan, ongeag die moeder se praktyk, sal tussen twee derdes en driekwart van hul kinders kerkgangers word (gereeld en onreëlmatig). [4]

Sosiale ekonomiese stand:

‘N Kind se sosiale konstruksie van geslag, klas, ras en etnisiteit speel ‘n groot rol in hul finansiële IK. Kinders se ekonomiese en sosiale uitkomste, beide gedurende hul kinderjare en in hul volwasse jare, hang grootliks af van hul geboorte en opvoeding. Kinders gesinne, skole en woonbuurte, maats en volwassenes waarmee hulle tyd deurbring, speel ‘n rol en media beelde wat hul persepsie van hulself en hul plek in die wêreld vorm. Daar is baie ander faktore, intern en ekstern tot die individuele kind, wat ook die sosiale, ekonomiese sukses van die kind grootliks kan beïnvloed. [5]

Vind u gesin, vind u bestemming.

Prof. Lewis Termite se navorsing oor jong genieë: Toe die jong genieë volwassenheid betree, het Termite na die rekords van 730 van die mans gekyk en dit in drie groepe verdeel. 150 was in die A-groep. Dit was die ware suksesverhale – die advokate en dokters en ingenieurs en akademici.

Die middelste 60% was die B-groep, diegene wat ‘bevredigend’ gevaar het. Die onderste 150 was die C’s, diegene wat volgens Termite die minste gedoen het met hul superieure verstandelike vermoë. Hulle was die pos werkers en die sukkelende boekhouers en die mans wat tuis sonder hul werk op hul banke gelê het. ‘N Derde van die C’s was uit die kollegas.

Wat was die verskil tussen die As en die C’s? Termite het elke denkbare verduideliking deurgeloop. Hy het gekyk na hul liggaamlike en geestelike gesondheid, hul “manlikheid-vroulikheid-tellings” en hul stokperdjies en beroepsbelange. Hy vergelyk die ouderdomme toe hulle begin stap en praat het, en hul presiese IK-tellings op laerskool en hoërskool. Uiteindelik het net een ding saak gemaak: familie-agtergrond. [6]

Generasie vloeke:

Bybelse perspektief:
Elke man het die keuse om sy of haar lot te bepaal.

‘Ek, die Here jou God, is ‘n jaloerse God wat die ongeregtigheid van die vaders aan die kinders besoek, tot die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie bewaar, betroubare liefde.’ Eksodus 20: 5–6

“Die Here, die Here, ‘n barmhartige en genadige God, lankmoedig en oorvloedig in standvastige liefde en trou, wat duisende liefhê, ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar wat die skuldiges geensins sal skoonmaak nie; die ongeregtigheid van die vaders oor die kinders en die kinders van die kinders, tot die derde en die vierde geslag. ” Eksodus 34: 6–7

“Vanweë hul ongeregtigheid en ook weens die ongeregtighede van hulle vaders, sal hulle soos hulle verrot.” Levitikus 26:39

Individuele verantwoordelikheid:

“Vaders mag nie gedood word weens hulle kinders nie, en kinders moet ook nie ter wille van hulle vaders doodgemaak word nie. Elkeen moet ter wille van sy eie sonde gedood word. ” Deuteronomium 24:16

“Maar hy [Amasia] het die kinders van die moordenaars nie doodgemaak volgens wat in die wetboek van Moses geskrywe is, waar die HERE beveel het: Die vaders mag nie gedood word weens hulle kinders nie, kinders moet ter wille van hulle vaders gedood word. Maar elkeen sal vir sy eie sonde sterf. ’” 2 Konings 14: 6

‘Die siel wat sondig, sal sterwe. Die seun sal nie ly weens die ongeregtigheid van die vader nie, en die vader sal ook nie ly weens die ongeregtigheid van die seun nie. ” Esegiël 18:20

Ons laat almal ‘n nalatenskap

 ” N Goeie man laat ‘n erfdeel aan die kinders van sy kinders oor. ‘ Spreuke 13:22: (NAV)

Toe die Here jou God jou in die land bring, het Hy aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob gesweer om jou te gee – ‘n land met groot, bloeiende stede wat jy nie gebou het nie, 11 huise vol allerhande goeie dinge wat jy gedoen het nie voorsien nie, putte wat u nie gegrawe het nie, en wingerde en olyfboorde wat u nie geplant het nie (Deuteronomium 6: 10-11 (NV)

 “Die een geslag beveel u werke aan die ander aan; hulle vertel van u magtige dade … ”Psalm 145: 4

Om ‘n GODELIKKE erfenis van seën of vloek na te laat.

Die volgende verhaal van twee Amerikaanse families illustreer die krag van generasie vloeke en seëninge. Max Jukes was ‘n ateïs wat met ‘n goddelose vrou getrou het. Navorsers het 560 nasate opgespoor: 310 sterf as armlastiges – 150 het misdadigers geword, waarvan 7 moordenaars – 100 was bekend dat hulle dronkaard was – en meer as die helfte van die vroue was prostitute. Die afstammelinge van Max Jukes het die Amerikaanse regering meer as $ 1,25 miljoen in 19de-eeuse dollar gekos.

Jonathan Edwards was ‘n tydgenoot van Max Jukes. Hy was ‘n toegewyde Christin wat God die eerste plek in sy lewe gegee het. Hy trou met ‘n godvrugtige jong dame en spoor ongeveer 1 394 afstammelinge op: 295 studeer aan die kollege, 13 word kollege-presidente en 65 word professore. Daarbenewens is 3 verkies as senatore van die Verenigde State, 3 as staatsgoewerneurs, en 3 ander is as ministers na die buiteland gestuur. Daarbenewens het 30 regters geword, 100 advokate, 1 dekaan van ‘n uitstekende regsskool. 75 het offisiere in die weermag geword. Honderd was bekende sendelinge, predikers en vooraanstaande skrywers. Nog 80 het een of ander vorm van ‘n openbare amp beklee, waarvan drie burgemeesters van groot stede was, 1 die beheerder van die Amerikaanse tesourie en ‘n ander vise-president van die Verenigde State. Nie een van die nasate van die familie Edwards was ‘n aanspreeklikheid vir die regering nie!

Die drie leerstoel beginsel

Dawid het God met sy hele hart gedien.

Salomo het God gedien met ‘n verdeelde hart.

Sy seun Rehabeam het God glad nie gedien nie.

Josua, Ouderlinge, Volgende generasie

Ek en my huis sal God dien. (Jos 14:15)

“Israel het die Here gedien gedurende die leeftyd van Josua en die ouderlinge wat hom oorleef het en wat alles ervaar het wat die Here vir Israel gedoen het” (Jos. 24:31).

“Nadat die hele geslag by hul vaders bymekaar was, het daar ‘n ander geslag opgegroei wat nie die Here geken het en ook nie wat hy vir Israel gedoen het nie” (Rigt. 2:10).

LES van HERVORMING van koning Josia

 • Toe hy nog jonk was, het hy God begin soek. ‘Ek is ernstig besorg oor ons kinders. Ons wag te lank om die volle evangelie aan hulle te gee.
 • Van sy vader Dawid ”(v3) verbreek Josia alle bande met sy vader Amon en sy oupa Manasse wat gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het sy oorerflike invloede geneem van Dawid, die laaste groot geestelike vader / koning / heerser van verenigde Israel. Hy het dus probeer om hom by ‘n geslagslyn van seën en waarheid aan te pas.
 • Begin om die land van heidense praktyke te suiwer (v3) Gaan in teen die hoofstroom kultuur en maak standpunt teen valse godsdiens.
 • Herstel finansiële integriteit in die huis van God. (v8-9) As daar chaos is, ad-administrasie. Josia het goeie administrasie, regering en orde verstaan.
 • Die huis van die Here herstel (v10-13). Die kerk is die enigste instelling wat deur God opgedra is, vir God om Christus as die enigste middel tot redding aan te bied.
 • Herontdek en die Woord van God bestudeer (v15). ‘N Volger van Christus is ‘n getroue, lewenslange student van die Woord.
 • Beweeg en vrees om die Woord te gehoorsaam (v19). Ons moet nie net die woord bestudeer nie, maar ons moet dit gehoorsaam !! Dit gaan nie oor hoeveel ons in die Woord is nie, maar hoeveel van die Woord in ons is! Vanweë sy passie en vreeslose nederigheid het God hom persoonlik geprys. So sê die HERE, die God van Israel: “Oor die woorde wat u gehoor het, omdat u hart teer was, en U voor God neergewerp het toe U sy woorde teen hierdie plek en sy inwoners gehoor het, en U voor my aangesig verneder het. en jy het jou klere geskeur en voor my geween; ook Ek het jou gehoor, spreek die HERE. v27
 • Openbare belydenis van sy geloof afgelê (v30-31). Hy was nie bang om met ‘n openbare belydenis en vertoon van sy geloof te lei nie, nie in godsdienstige valse skynheiligheid nie! Ek sien in die generasie Z die gees van Josia, wat weer bereid is om moedig en radikaal te wees in hul geloof.
 • Hou die “Pasga” soos geen ander koning sedert Dawid nie (35: 1, 18). Die hou van die Pasga gaan oor aanbidding. Hoe dien en aanbid ons God? Hy het alle ander oortref! Aanbid God in gees en waarheid!
 • Die stryd waarvoor u nie gevra is nie, sal u verloor. Hy het die komende oordeel van God teen sy volk nie geglo nie, en dat God deur ‘n heidense koning kan praat en werk. Nietemin wou Josia nie sy gesig van hom afwend nie, maar hy het hom vermom om met hom te veg, en nie die woorde van Nego uit die mond van God gehoorsaam nie. Toe kom hy veg in die Vallei van Megiddo. (2 Kron 35:22)

[1] https://www.rd.com/list/traits-didnt-know-inherit-from-mom-and-dad/

[2] https://www.vox.com/2014/8/18/5927269/epigenetics-definition-cancer-diet-explained- inheritance-DNA-methylation

[3] https://bestlifeonline.com/inherited-genetic-traits/

[4] https://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=16-05-024-v

[5] https://futureofchildren.princeton.edu/sites/futureofchildren/files/foc_vol_30_no_1_combined_v6.pdf

[6] Gladwell, Malcolm., 2008. Uitskieters. 1ste uitg. New York, NY: Hachette Audio, p. 110.

Categories
Sermons

Generational Blessings and Curses

Generational blessings and curses and what to do about it!

https://youtu.be/6DJH3KB-LCQ

All life is generational.  Some of it is a blessing, and some of it is a curse. Most people do not take well to the statement: “You’re just like your mother or your father”. Whether you like it or not, there is more of your parents and grandparents in your DNA than you realize.  Some people feel trapped in the negative legacies of their parents’ sins, and wrongdoing.

How can you free yourself of hereditary curses?

Hereditary Influences.

Genetics DNA[1]

Physical features like eye color and blood type, hairline, hair type, laugh lines, mood, fertility, intelligence, infidelity, insomnia, poor driving skills, fear of the dentist, pain tolerance, facial expressions, athleticism, response to caffeine, popularity, procrastination, how fast we age, your sweet-tooth, preference for bitter foods, level of risk aversion, optimism, empathy, sweatiness, work ethic, musical ability and taste[3]

Epigenetics:[2] 

The environment of the parents, diet, lifestyle influences a baby’s health. New research with mice indicates a possibility that experiences of fear can be inherited from grandparents.

Spiritual inheritance:

If a father does not go to church, no matter how faithful his wife’s devotions, only one child in fifty will become a regular worshipper. If a father regularly attends church, regardless of the mother’s practice, between two-thirds and three-quarters of their children will become churchgoers (regular and irregular). [4]

Social Economic Standing: 

A child’s social construction of gender, class, race, and ethnicity plays a huge role in their Financial IQ.  Children’s economic and social outcomes, both during their childhood and in their adult years, largely depend on their birth and upbringing. Children’s families, schools, and neighborhoods, peers and adults with whom they spend time plays a role including media images that shape their perceptions of themselves and their place in the world. There are, of course many other factors, both internal and external contributing to the individual child, that can also greatly affect the child’s social, economic success. [5]

Find Your Family, Find Your Destiny.

Prof . Lewis Termite’s research of young geniuses: When the young geniuses entered into adulthood, Terman looked at the records of 730 of the men and divided them into three groups:

 • 150 were in the A group who were the true success stories — the lawyers and physicians and engineers and academics
 • The middle 60% were the B group — those who were doing “satisfactorily.”
 • The bottom 150 were the Cs — the ones who Terman judged to have done the least with their superior mental ability. They were the postal workers, the struggling bookkeepers and the men lying on their couches at home without any job at all. One-third of the Cs were college dropouts.

What was the difference between the As and the Cs? Terman ran through every conceivable explanation. He looked at their physical and mental health, their “masculinity-femininity scores,” and their hobbies and vocational interests. He compared the ages when they started walking and talking and their precise IQ scores in elementary and high school. In the end, only one thing mattered: family background[6]

Generational Curses:

Biblical Perspective:
Every man has a choice to determine his or her destiny. 

“I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments.” Exodus 20:5–6

“The Lord, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children’s children, to the third and the fourth generation.” Exodus 34:6–7

“Because of their iniquity, and also because of the iniquities of their fathers they shall rot away like them.” Leviticus 26:39

Individual Responsibility: 

“Fathers shall not be put to death because of their children, nor shall children be put to death because of their fathers. Each one shall be put to death for his own sin.” Deuteronomy 24:16

“But he [Amaziah] did not put to death the children of the murderers, according to what is written in the Book of the Law of Moses, where the Lord commanded, ‘Fathers shall not be put to death because of their children, nor shall children be put to death because of their fathers. But each one shall die for his own sin.’” 2 Kings 14:6

“The soul who sins shall die. The son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son.” Ezekiel 18:20

We all leave a legacy

 “A good man leaves an inheritance to his children’s children.” Proverbs 13:22: (NKJV)

When the Lord your God brings you into the land he swore to your fathers, to Abraham, Isaac and Jacob, to give you—a land with large, flourishing cities you did not build, 11 houses filled with all kinds of good things you did not provide, wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant (Deuteronomy 6:10-11 (NIV)

 “One generation commends your works to another; they tell of your mighty acts …” Psalm 145:4

Leaving a GODLY Legacy of blessing or curse.

The following story of two American families illustrates the power of generational curses and blessings:

 • Max Jukes was an atheist who married a godless woman. Researchers traced 560 descendants: 310 died as paupers—150 became criminals, 7 of them murderers—100 were known to be drunkards—and more than half of the women were prostitutes. The descendants of Max Jukes cost the United States government more than $1.25 million in 19th-century dollars.
 • Jonathan Edwards was a contemporary of Max Jukes. He was a committed Christian who gave God first place in his life. He married a godly young lady and traced some 1,394 descendants: 295 graduated from college, 13 became college presidents, and 65 became professors. In addition, 3 were elected as United States senators, 3 as state governors, and 3 others were sent as ministers to foreign countries. In addition, 30 became judges, 100 were lawyers, 1 was the dean of an outstanding law school. 75 became officers in the military. 100 were well-known missionaries, preachers, and prominent authors. Another 80 held some form of public office, of whom 3 were mayors of large cities, 1 was the comptroller of the United States Treasury, and another was vice president of the United States. Not one of the descendants of the Edwards family was a liability to the government!

The Three-Chair Principle 

A picture containing text

Description automatically generated

David served God, with all his heart. 

Solomon served God, with a divided heart. 

His son Rehoboam did not serve God at all. 

Joshua, Elders, Next generation

Me and my house will serve God. (Jos 14:15)

“Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and the elders who outlived him and who had experienced everything the Lord had done for Israel” (Josh. 24:31).

“After that whole generation had been gathered to their fathers, another generation grew up, who knew neither the Lord nor what he had done for Israel” (Judg. 2:10).

Lessons of REFORM from King Josiah 

 1. While he was still young, he began to seek God” I am seriously concerned about our children. We wait too long to give them the full gospel.
 2. Of his father David” (v3) Josiah severed all ties with Amon his dad, and Manasseh his grandfather who did evil in the sight of the Lord. He took his hereditary influences from David, the last great spiritual father/king/ruler of united Israel. He thus sought to align himself with a generational line of blessing and truth.
 3. Began to purge the land of pagan practises (v3) Go against the mainstream culture, and make a stand against false religion.
 4. Restored Financial Integrity in the house of God. (v8-9) When there is chaos, ad administration. Josiah understood good administration, governance and order.
 5. Restored the house of the Lord (v10-13). The church is the only institution mandated by God, for God, to offer Christ as the only means to salvation.
 6. Rediscovered, and studied the Word of God (v15). A follower of Christ is a faithful, lifetime student of the Word.
 7. Trembled and feared to obey the Word (v19). We are not only to study the word, but we are to obey it!! It is not about how much we are in the Word, but how much of the Word is in us! For his passion and fearless humility God personally commended him. ‘Thus says the LORD God of Israel: “Concerning the words which you have heard— because your heart was tender, and you humbled yourself before God when you heard His words against this place and against its inhabitants, and you humbled yourself before Me, and you tore your clothes and wept before Me, I also have heard you,” says the LORD. v27
 8. Made Public confession of His faith (v30-31). He was not afraid to lead with a public confession and display of his faith, not in religious false hypocrisy! I see in the generation Z, the spirit of Josiah, who are willing again to be bold and radical in their faith.
 9. Kept the “Passover” like no other King since David (35:1, 18). Keeping the Passover is about worship. How do we serve, and worship God? He surpassed all others! Worship God in spirit and in truth!
 10. The fight that you have not been called for, you will lose.  He did not believe the coming judgement of God against his people, and that God can speak and work through a pagan king. Nevertheless, Josiah would not turn his face from him, but disguised himself so that he might fight with him, and did not heed the words of Necho from the mouth of God. So he came to fight in the Valley of Megiddo. (2 Chron 35:22) 

[1] https://www.rd.com/list/traits-didnt-know-inherit-from-mom-and-dad/

[2] https://www.vox.com/2014/8/18/5927269/epigenetics-definition-cancer-diet-explained-inheritance-DNA-methylation

[3] https://bestlifeonline.com/inherited-genetic-traits/

[4] https://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=16-05-024-v

[5] https://futureofchildren.princeton.edu/sites/futureofchildren/files/foc_vol_30_no_1_combined_v6.pdf

[6] Gladwell, Malcolm., 2008. Outliers. 1st ed. New York, NY: Hachette Audio, p. 110.

Categories
Sermons

The Creative Power of our Words

 

Jordan B Peterson relates the power of words with a story of an anti-social, lonely man who for 10 years would take up 90% of an hour psychotherapy session.  He was not accustomed to the subtleties of social interaction, so his behaviours, verbal and nonverbal, lacked the dance-like rhythm and harmony that characterize the socially fluent. Nevertheless, he eventually healed himself through meaningful conversation.
 
People depend on constant communication with others to keep their minds organized. We all need to think to keep things straight, but we mostly think by talking.
 
We need to talk about the past, so we can distinguish the trivial, overblown concerns that otherwise plague our thoughts from the experiences that are truly important. We need to talk about the nature of the present and our plans for the future, so we know where we are, where we are going, and why we are going there. We must submit the strategies and tactics we formulate to the judgments of others, to ensure their efficiency and resilience. We need to listen to ourselves as we talk, as well, so that we may organize our otherwise inchoate bodily reactions, motivations, and emotions into something articulate and organized, and dispense with those concerns that are exaggerated and irrational. We need to talk—both to remember and to forget. ((Footnote ‘Beyond order’ 12 more rules for life’ Jordan B Peterson))
  
“Life and death are in the power of the tongue“ see also v20.
 
A man’s stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth; From the produce of his lips he shall be filled. Death and life are in the power of the tongue, And those who love it will eat its fruit. It is an issue of the heart: (Prov 4:23)
 


The Creative Power of Words
 


God created Eden out of chaos with WORDS – Gen 1. Adam & Eve had to name the animals in order to subdue them, which takes words! ((Footnote Rule 10: be precise in speech – Peterson, J., n.d. Summary of 12 rules for life.))
 
God created order out of chaos through precise words.
Every healing and miracles JESUS worked, he did use Words. 
Jesus is the very expression of God’s words.
Everything that exists came about by words.
According to Genesis 1&2 we see a pattern of how God uses His Words.
 
God’s words
CREATES / BUILDS – Eph 4:29
God’s words IDENTIFY – Gen 2:19
God’s Words MULTIPLY – His word is a seed – Isa 55:11
 


Why silence is never an option.
 


There is a time to speak, and a time to be silent. (Eccl 3:7-8) We get it wrong: In that when we should speak we remain silent, in fear that we will be judged, moralized, or offend.
 
We should never be silent when:

1. We see our brother err.
Let him know, that he which convert the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. (James 5:20) Brothers, even if a person is caught in some transgression, you who are spiritual should correct that one in a gentle spirit, looking to yourself, so that you also may not be tempted. (Galatians 6:1)

2. In the face of injustice
Speak up, judge righteously, and defend the rights of the afflicted and oppressed. (Prov 31:9)
 
3. When my heart is unhappy about something someone has done.
“Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad; for a tree is known by its fruit. 34 Brood of vipers! How can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. 35 A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. 36 But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. 37 For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.” (Matthew 12:33-37)
 
Speaking the truth in love, may grow up in all things (Eph 4:15) It is my experience that the first round of meaningful dialogue that is sincerely honest is usually negative. Because we still try to formulate our thoughts, and usually blunder out what is in our head. It takes a second and third session to clarify, what was meant, and what is understood to restore empathy. Never disengage! No silent treatment. Keep at it, until empathy arises in both parties’ hearts. 
 


How we misconstrue verbal intend

 

((Footnote In Noam Chomsky’s 1957 Ph.D. thesis, Transformational Grammar, he said there are three processes by which people create the filters of their individual Model of the World.))

 1. Deletion
 2. Gerenalizasion
 3. Distortion
   

((Footnote Rose Charvet, S., 2019. Words That Change Minds. Institute for Influence.))

 

Be precise in Speech

 
Choose your words wisely: Proverbs 12:14, 18; 21:23; Prov 13:3; 15:1; Mt 12:36-37
See also; Pr 10:19; 12:18,25; 15:1; 16:24; 25:15; Ecc 12:11; Jas 3:1-12.
 
The words advice of the young ambitions prideful men to Rehabeam swayed and cause the kingdom to split  (2Ch 10:13-14)
 
Two messengers the one properly mandated bad news report was well-received (2 Sam 18:19-32)
 For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. (James 3:5,6)
 


5 Practical Steps

 1. Hear Me
 2. Even if you disagree with me, don’t make me wrong
 3. Acknowledge the greatness within me
 4. Remember to look for my loving intentions
 5. Tell me the truth with compassion
  ((Footnote: Thanks the Arthur Gillis for sharing these thoughts, from a speech he gave at the Young Presidents Association) 
Categories
Bybelskool

8 Dimensies van Welheid

Totale Genesing van die Totale Mens

GEESTELIK Vervuld

Hoe definieer jy ‘n geestelike persoon?

VYF eienskappe van ‘n geestelike persoon: 

Geestelike mense leef ‘n innerlike en ‘n verbonde lewe 

‘n Bepeinsende, meditasie, luisterende, ingestelde lewe. 

Die Dalai Lama het eenkeer geantwoord, terwyl die Weste besig was om die buitenste ruimte te verken, was die Ooste besig om binneruimte te verken.

‘n Geestelike persoon word deur die Heilige Gees gelei (Rom 8:14). Die geestelike siel sal erken dat hy nie oor die inherente wysheid beskik om te weet hoe om sy lewe te doen nie (Jer. 10:23). Hy sal dus vurig die gedagtes van God vra (deur die Skrif te raadpleeg) vir leiding. Want ek het ‘n welbehae in die wet van God volgens die innerlike mens. Romeine 7:22(NKJV) 

Hy sal dag en nag bemiddel oor sulke sake (Psa. 1:2). Gebed en Nagmaal (Mat 6) Die siel wat by Christus in God bly, word gegee: “Verborge manna”vir  die lewensonderhoud van die innerlike  lewe.” Aan  hom wat oorwin. Sal Ek van die verborge manna gee” Openb. “Verborge wysheid” wat van die wyse weerhou word. “Die wysheid van God… die verborge wysheid geopenbaar … deur Sy Gees” 1 Kor 2:7-10.” Verborge  rykdom” het slegs opgedoen in tye van toetsing. “Ek sal jou die skatte van die duisternis en verborge rykdom van verborge plekke gee” Jes 45:3.,dat Hy julle sal gee volgens die rykdom van Sy heerlikheid, om versterk te word met die mag deur Sy Gees in die innerlike  mens,Efesiërs 3:16(NKJV)

Geestelike mense is nie beïndruk met die uiterlike voorkoms van dinge nie. Christus binne die hoop van heerlikheid. (Kol 1:27) Innerlike versiering van die hart – (1Pe 3:3-4) Geestelike mense het hulle innerlike wêreld deur die Heilige Gees beveel en herverken. (Gal 5:21-22) Sien 1Tim 2:9-10Sien  ook 1Sa 16:7

Verbind met God, self, ander en  die skepping.

God is gees. (2 Kor 3:17)

Word ‘n geestelike mens, 1 Kor 2:9 oë het  nie gesien nie, maar Hy het dit deur Sy gees geopenbaar.  Mag die dinge van God ken, geopenbaar deur die gees. Nie gedink nie, nie vleeslik nie. Vergelyk geestelike dinge met geestelike mense.  Die Heilige Gees werk altyd na ‘n dieper verband.  Geestelike mense – verbind, aktief, geaktiveer en lewendig.  Persoonlike verhouding met die Heilige Gees.  Gevul met die Gees. (Ef  5:18)

Harmonie, vreedsame, kinderlike, maklik gaan. Ontlaai. Gratis. 

Geestelike mense beoefen GEESTELIKE GAWES

Alhoewel daar gesê kan word dat Die beoefening van Geestelike gawes jou nie geestelik maak nie, is dit duidelik dat geestelike mense  hulself besig hou met geestelike dinge. (Rom 8:1-5)

Die gawes  van die Heilige Gees is per wese geestelik, maar dit alleen maak jou nie ‘n geestelike persoon nie. Die dissipels in Korinte het wonderbaarlike gawes beset, maar baie van hulle was steeds nie geestelik nie (1 Kor. 3:1). Sommige van hulle het selfs die gawes wat hulle besit het misbruik (1 Kor 14:27-33).  Die kerk in Korinte kan as geestelik bestempel word as gevolg van 2 hoofstukke wat handel oor geestelike gawes en tale. Dieselfde kerk moes egter vermaan word, om hulle verdeeldheid te stop (1 Kor 1:10-4:21), nie oordeelkende sonde in hulle midde nie (1 Kor 5), om onsedelikheid te vlug (1 Kor 6:12-20)! 

Die Skrif praat egter dikwels oor die kwalifikasie van diakenskappe en ouderlingskap moet wees dat hierdie mense VOL VAN DIE GEES moet wees. (Handelinge 6:3, 5, 8; 7:55; 11:24) 

OEFEN JOUSELF UIT IN GEESTELIKE AKTIWITEITE

Bid in tale 1Kor 14:18

Begeer geestelike gawes 1Kor 14:1-2

Lê hande op die siek Mar 16:18

Wen siele Mat 28:19

Ry sit demone. (Luk  10:19)

Verwag die bonatuurlike.  Een tiende van Jesus se lewe was bonatuurlik in dade en wonders en wonderwerke.

Geestelike mense SIEN IN DIE GEES 

Daarom verloor ons nie hart nie. Selfs al vergaan ons uiterlike mens, maar die innerlike mens word dag vir dag  hernu.( 2 Korintiërs 4:16) Staan op [uit die depressie en prostrasie waarin omstandighede jou bewaar het — styg tot ‘n nuwe lewe]! Skyn (wees stralend met die heerlikheid van die Here), want jou lig het gekom, en die heerlikheid van die Here het oor jou opgestaan! (Isa 60:1)

Jeremia 1:11-12 “Wat sien jy?” God het nie ‘n natuurlike antwoord verwag nie. “Jy het goed gesien” “Ek sal my woord uitvoer” Wanneer jy reg sien, sal God Sy  

Woord. Amandelboom – die eerste boom wat ‘n kiem toon, in bloei.  Kyk in die gees, kyk bo dit wat natuurlik is. God sal verhaas.   

Openb 1:9 “Ek, Johannes, was in die gees. God het gesê skryf wat jy sien in ‘n boek” waar hy in die natuurlike, in ‘n steengroef, in die tronk, verban en uitgeworpenes was.   

Oefen om in die gees te sien. 

“Ek doen slegs wat Ek die Vader sien doen” “Laat die koninkryk kom, sal dit eers moet sien” (Joh5:19) As julle nie die visioen sienwat julle nêrens sal beland nie.  

Jesus het die kruis verduur weens die blydskap wat voor Hom gestel was. Wat het Hy gesien? (Heb  12:1-2) Paulus staar geweldige vervolging in die gesig, steeds vergeet wat agter uitstrek was daarvoor  wat voor hom was. (Phil 3:8)

Die lewe wat ons nou lewe is nie werklik nie, die werklike lewe is verby in die gees.  Josef het iets gesien, 

Dawid, Paulus, Jesus, Abraham.   

Verander jou posisie en perspektief – wanneer jou visie vervaag word, verander jou perspektief.  Johannes 4:34 “lig julle oë op” Verander julle geestelike posisie.  

Geestelike mense is GEESTELIK GESIND 

Om geestelik gesind te wees, is ‘n saak van lewe en dood. Paulus het in Romeine 8:6 gesê, “Om die verstand op die vlees te rig, is die dood, maar om die verstand op die Gees te rig, is lewe en vrede.” Die frase “stel die verstand op die Gees” vertaal ‘n selfstandige naamwoord frase, phronma  tou  pneumatos–ingesteldheidvan dieGees.” Daar is geen goeie een-woord Engelse ekwivalent vir  phronma. Dit is nie net “verstand” nie, maar ook “houding.” En nie net “ingesteldheid” nie, maar ook “houdingstel.” Dit is die raam en ingesteldheid van ons gedagtes. Om te sê dat ons ‘n”phronma  van die Gees” het, is om te sê dat die Gees ons ingesteldheid-ingesteldheid volgens sy eie vorm. Dit verhef Christus en waardeer God en koester die Woord van God en sien mense en dinge met ‘n meedoënlose Godbewustheid.

In ons reis van geloof, is dit belangrik dat ons vleeslikheid oorwin sodat ons meer in harmonie met ons geestelike kant kan wees. Verstaan dat jy meer van ‘n geestelike wese is as ‘n fisiese wese. Om God duidelik te kan hoor,  moet ons geestelik wees. God is gees en enigeen wat Hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid (Joh 4:24). Vleeslikheid en spiritualiteit kan nie saambestaan nie, want die vleeslike verstand is enmiteit teen God en kan God nie behaag nie (Rom 8:7). ‘n Tipe vleeslikheid teenoor spiritualiteit is Ismael en Isak in Genesis 21:10 Ismael wat verwek is uit Abraham se vleeslikheid en Isak, die beloofde kind ‘n tipe spiritualiteit. Toe die geestelike gebore is, is die bandvrou en haar seun (Ismael) uitgedryf (Gal 4:30). Hulle kon nie saambestaan nie. Nog ‘n voorbeeld, wat ook ‘n tipe is, word vertoon in die tweeling swangerskap van Rebekka in (Gen 25:23) Twee nasies was in ‘n oorlog in haar baarmoeder. Esau (wat later sy geboortereg verkoop het) wat vleeslikheid verteenwoordig en Jakob wat spiritualiteit verteenwoordig. Dit is ‘n feit dat God vleeslikheid haat. ‘Jakob (spiritualiteit) ek het lief, Esau (vleeslikheid) ek haat (Maleági 1:3, Rom 9:13).

Geestelike mense is dood VIR SELF EN OORGEGEE. 

Ons moet onthou dat ons ou self saam met Hom gekruisig is sodat ons liggaam van sonde onaktief gelewer word (Rom 6:6) daarom het ons oorwinning oor sonde en vleeslikheid. Op grond van wat  Jesus vir ons gedoen het. Ons pas die kruis toe. Ons moet die vlees kruisig met al sy passies en begeertes (Gal 5:24). Dit is nie vry van pyn  nie, maar dit is die beste ding. (1 Petrus 4:1-2) Dit is die onderskeidende kenmerk van diegene wat aan Jesus behoort. Pas die kruis toe. Spyker vleeslikheid aan die kruis. Verloën jouself, neem die kruis op. Jesus  het gesê  ‘nie my wil nie, maar U wil geskied’. Die vlees voed op dinge wat vleeslikheid fasiliteer. Die kruis is ‘n plek waar jy sterf. Jy sterf aan  wat jou vlees werklik wil doen en kies om God te gehoorsaam. Jesus  het gesê:  ‘As iemand agter My aan sou kom, laat hom homself verloën om sy kruis op te neem en My te volg’. (Mat 16:24). Die kruis is instrument van teregstelling en die manier van verlossing.

“Nie deur krag of deur krag nie, maar deur My Gees” Sjech  4:6

Jesus was die mees geestelike persoon wat ooit geleef het, en Hy het Homself ‘n nederige dienaar gemaak. (Mat 11:28-30) 

Maar die wysheid wat van bo af is, is eerste suiwer, dan vredevol, saggeaard, gewillig om op te gee, vol barmhartigheid en goeie vrugte, sonder gedeeltelikheid en sonder skynheiligheid. Nou word die vrug van geregtigheid in vrede gesaai deur diegene wat vrede maak. (Konfyt 3:16-17) Geestelike mense dwing nie dinge nie. Hulle het geleer om te laat gaan en God te laat… 

Ek kan alle dinge doen deur Christus die een wat my binne-in bemagtig. (Phil 4:13) Wees werklik met God en laat Hom weet dat jy nie die situasie kan hanteer nie. Jy het Hom nodig. Dit is nie deur jouself te vertrou en aan Jesus oor te gee nie. Jy oefen jou testament uit wanneer jy kies om hom van binne te laat bemagtig. Elke keer as jy ‘n behoefte het, sal die regte ding. (Heb  12:10) nie ons eie heiligheid word ons deelgenote van God se heiligheid deur Jesus nie, die heilige een wat in ons woon. Laat Jesus toe om beheer oor jou uitdaging en die situasie te neem. (1 Kor 1:30).

Betekenisvolle VERHOUDINGE

Die onthulling van die raaisel agter Abel se moord

‘n Belangrike narratief om meer verbonde en betekenisvolle lewens te leef. 

Die woord קין (qayin, uit die wortel QN) beteken om iets te bekom of in besit te neem wat die rede is waarom Eva (chavah in Hebreeus) gesê het: “Ek het gekry/verkry (qanah, ook uit die wortel QN) ‘n man” (Géneus 4:1). Die woord הבל (havel) beteken om leeg te wees, dikwels vertaal as tevergeefs of ydelheid in die sin van leeg van stof. 

Die Hebreeuse woord vir “naam” is soom en beteken letterlik asem of karakter. In Hebreeuse denke weerspieël die naam van ‘n mens se karakter en die Hebraïese betekenisse van die name van “Kain en Abel” is vensters in hulle karakters. Kain is ‘n besitter, een wat stof het terwyl Abel leeg is van stof. 

Kain is wat ons “‘n man van karakter” sou noem, maar Abel is “tevergeefs.” 

“Tiller van die grond” ‘āḇaḏ: ‘n Werkwoord wat beteken om te werk, om te dien. Hierdie arbeid kan gefokus wees op dinge, ander mense of God. Wanneer dit gebruik word met verwysing na dinge, word daardie item gewoonlik uitgedruk: om die grond te bewerk (Gén. 2:5; 3:23; 4:2); om in ‘n tuin te werk (Gén. 2:15); of om ‘n wingerd aan te trek (Deut. 28:39). Net so word hierdie term ook toegepas op ambagsmanne en vakmanne. 

Kain was dus ‘n industriële persoon, soos gesien kan word van sy afstammelinge. 

En Kain het geweet – sy vrou; en hy het swanger geword en gebaar – Henog, en hy het ‘n stad gebou en die naam van die stad genoem na die Naam van sy seun Henog. En aan Henog is gebore – Irad, en Irad begot – Mehujael, en Mehujael het vergeet – Methusael, en Methusael verwek – Lameg. En Lameg het twee vroue na hom geneem: die naam van die een was Ada en die naam van die ander Sillah. En Adah het gebaar – Jabal: hy was die vader van die wat in tente woon en van die vee. En sy broer se naam was Jubal: hy was die vader van almal soos om die harp en orrel te hanteer. En Zillah, sy het ook gebaar – Tubal-kain, ‘n instrukteur van elke artificer in koper en yster, en die suster van Tubal-kain was Naäman. Gen 4:17-21 

Waarom was Abel se offer bevoordeel? 

(vgl Hebr. 11:1-3). Deur geloof het Abel aan God ‘n meer uitstekende offer as Kain geoffer, waardeur hy getuienis verkry het dat hy regverdig was, het God getuig van sy gawes; en daardeur praat hy dood.

Dit is moontlik dat Kain sy offer in boete gebring het, niks gehad het om te gee nie, slegs geloof in God. Terwyl Kain sy gawe gebring het om sy eiebelang te toon, om te roem, sy eiegeregtigheid.  ‘n Fariseër en ‘n Belastinggaarder Luk 18:9-14 

(Want dit is die boodskap wat jy van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê, nie as Kain wat van die goddelose een was en sy broer vermoor het nie. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy werke boos was en sy broer se regverdiges. 1 Jn 3:12; Wee hulle! Want hulle het gegaan in die weg van Kain Judas 1:11).

God wat hulle harte geken het, het sekerlik nie net gekyk na die offer wat hulle gebring het nie, maar na die geloof, geregtigheid en van hulle harte. Dit was die eerste vorm van godsdiens: Die een wat in geloof en gehoorsaamheid gedoen is, hulle ander om te beïndruk, om mee te ding, om self te verhef. 

Hierdie verduideliking sentreer op die verskil in gees wat deur die twee mans gemanifesteer word. Omdat Abel ‘n man van geloof was, het hy in die regte gees gekom en aanbidding aangebied wat God behaag het. Ons het rede om te glo dat Abel ‘n mate van besef gehad het van sy behoefte aan vervanging versoening. Aan alle verskynings het beide offergawes dankbaarheid, danksegging en toewyding aan God uitgespreek. Maar die man wat ware geloof in sy hart ontbreek het, kon God nie behaag nie, selfs al was die materiële gawe vlekkeloos. God het nie na Kain gekyk nie, omdat Hy reeds na hom gekyk het en gesien het wat in sy hart was. Abel het na God gekom in die regte gesindheid van hart vir aanbidding en op die enigste manier waarop sondige mense ‘n heilige God kan nader. Kain het nie.

Kain se ongebreidelde woede het homself onmiddellik gewys. Woedende toorn het uitgeblam en die gees wat in die hart ingedien is, geopenbaar. Kain het ‘n vyand van God geword en vyandig teenoor sy broer. So, gewonde trots het afguns en ‘n gees van wraak opgelewer. En dit het die brandende haat en geweld wat moord moontlik gemaak het , nadele gebring (Pfeiffer, C. F. (1962). Die Wycliffe Bybel kommentaar: Ou Testament (Ge 4:5). Chicago: Moody Press.)

Heb 9:22 En volgens die wet word byna alle dinge met bloed gesuiwer, en sonder die vergieting van bloed is daar geen vergifnis nie. 

Soos duidelik word wanneer sy gawes nie verteer is nie: 

Kain was baie kwaad en sy aangesig het geval. (Eerste aangeteken oortreding) Ps 4:4

As jy goed doen, sal jy nie aanvaar word nie? En as jy nie goed doen nie, lê sonde voor die deur. En sy begeerte is vir jou, maar jy moet daaroor heers.” v7 

Waarom is jy so kwaad?” het die Here vir Kain gevra. “Waarom lyk jy so afgekein? 7 Jy sal aanvaar word as jy doen wat reg is. Maar as jy weier om te doen wat reg is, wees dan op die uitkyk! Sonde hurk by die deur, gretig om jou te beheer. Maar jy moet dit onderwerp en sy meester wees.” 

Nuwe Lewende Vertaling (Ge 4:6–7).  Sien (2 Kor 5:21; Rom 5:17)

“teen opgestaan” Het Hom doodgemaak. Rebellie, Trots, Arrogansie, Eiegeregtig, gierigheid, selfsugtig, selfbewaring, ego. 

En Kain sê vir Abel, sy broer: Laat ons uitgaan na die vlakte; en toe hulle in die vlakte kain was, het hy teen Abel sy broer opgestaan en hom doodgemaak. v8 O het ons dit nie almal gedoen nie: om gesprek te voer, maar nie die oortreding in ons harte te hanteer nie? Met hofsake teen iemand, sonder konfrontasie. In ons gedagtes wil ons die persoon doodmaak, sien hulle verdwyn. 

“Ek weet nie. Is ek my broer se bewaarder?” vervreemding van die hart. Kol 1:21; Die tweede opdrag “Wees lief vir jou buurman as jou self” Eerste stamafstand, apartheid, segregasie, ontmensliking. Ek is nie verantwoordelik vir hom, haar.  

wees lief vir jou naaste soos jouself (Lev. 19:18; Matt. 22:39; Markus 12:31; Lukas 10:27); En om Hom lief te hê met die hele hart, met al die verstandhouding, met die hele siel en met al die krag, en om ‘n mens se naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die hele brandoffers en offers.” (Markus 12:33)

 “Wie is my buurman?” Lukas 10:29-37 (Die Goeie Samaritaan) 

“My straf is groter as wat ek kan verdra!” Geen bekering nie. Geen verandering van hart nie. Hartseer weens die straf, nie vir wat ek gedoen het nie. Eiegeregtigheid.  V13

God betoon barmhartigheid: “Elkeen wat Kain doodmaak, wraak sal sewevoudig op hom geneem word.” v15 

Toe het Kain uitgegaan van die teenwoordigheid van die Here v16 

Wat kan ons leer uit hierdie gedeelte van die Skrif: 

1.God neem kennis van die hart, nie die offer nie. “Wat is meer behaaglik vir die HERE: 

jou brandoffers en offers of jou gehoorsaamheid aan sy stem? Luister! Gehoorsaamheid is beter as opoffering, en onderdanigheid is beter as om die vet van ramme te bied. 23 Rebellie is so sondig soos heksery, en hardkoppigheid so erg soos om afgode te aanbid. So omdat jy die bevel van die Here verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.” (1 Sam 15:22-23) 

2.”doen wat reg is.” Sonde hurk by die deur, gretig om jou te beheer. Maar jy moet dit onderwerp en sy meester wees. Pasop om enige oortreding te neem, ooit! Jy het nie die reg om vir een minuut enige oortreding te neem nie.  Sodra dit geneem is, sal dit poog om jou te beheer. Want Hy het Hom gemaak wat geen sonde geken het om sonde vir ons te wees nie, sodat ons die geregtigheid van God in Hom kan word. (2 Kor 5:21) Want as deur die een mens se aanstootlike dood deur die een geheers het, sal baie meer diegene wat oorvloed van genade en van die gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe regeer deur die Een, Jesus Christus. (Rom 5:17)

3.The Heelal is geskep vir verbinding. Om met ander mense in verbinding te tree, maak vir ‘n beter lewe – dit is ‘n wet wat onlosmaaklik van die natuurlike wêreld is. Om geluk en vervulling te probeer bereik terwyl hulle van ander geïsoleerd bly, is so nutteloos soos alle ander pogings om die natuur se wette te verdedig. God wil duidelik hê ons moet met mekaar in verbinding kom. Hy wil hê ons moet elkeen obsessief behep wees met die bediening van mekaar. Hy wil hê ons moet voorsien vir mekaar se behoeftes en begeertes. 

Ons kan nooit met Kain saamstem nie: Is ek my broer se bewaarder? Ek het myself nie meer opgelei om daaraan te dink as om ‘n bestaan te maak nie, maar as om die mensdom te dien. Ek vra vir mense, “Hoe dien jy die mensdom?” Dit is een van die redes waarom die Hebreeuse woord vir seën dieselfde is as die woord vir knie: berech. Hebreeus gebruik dieselfde woord omdat om op jou knieë af te gaan, ‘n manier is om te dien. Dit moet nie as ‘n meniale of vernederende gebaar beskou word nie. Dit is een waarin ek vreugde neem omdat ek weet ek dien ‘n ander een van God se kinders.

Koersvaste IDENTITEIT

Identiteitsdiefstal is nie net ‘n fisiese probleem of elektroniese misdaad probleem nie, die ‘n wesenlike geestelike krisis! Mense weet nie wie hulle bestem is om te wees nie. Mense maak en vorm hulle eie idee van wie hulle is, en mis sodoende hulle Godgegewe roeping en skeppingsdoel.
Sonde is identiteitsdiefstal – jy is na God se beeld geskape. Gen 1:27 | Rom 8:29.
Sonde: “Hamartia” – Verkeerde identiteit (Mike Wood)
Mense verklap hulle identiteit onbewustelik op vele maniere, soos met bufferplakkers, nommerplate, profielopskrifte en beskrywings op sosiale media. Die manier waarop ons aantrek en ons hare stileer en die besluite wat ons daagliks neem is vooraf bepaal deur ons identiteit soos ons dit sien. Tatoes word gekies om identiteit uit te druk en ’n beeld te vorm: Wie is ek?

Hoe sal jy jou identiteit beskryf? Wat glo jy oor jouself? 

As jy jouself met een woord moet identifiseer en beskryf, wat sal jy kies: soos met gepersonaliseerde nommerplate. ‘convict’? ‘gangsta’? ‘wild1’? ‘sexymom’? Bufferplakkers soos “Mom’s Taxi”, “Villain” en selfs vloekwoorde word gebruik om die eienaar van die voertuig te beskryf.
Paulus het die Nuwe-Testamentiese gelowiges aangespreek as geheiligdes, heiliges, (1 Cor. 1:2Rom. 1:7), gelowiges, geroepenes, medewerkers! Dit lyk makliker om jouself as ’n sondaar, verloorder, mislukking te beskryf eerder as om op te staan en aan jouself te dink as ’n heilige, geheiligde, geroepene. Tog is dit presies wat gebeur wanneer jy ’n navolger van Christus te word. Jou identiteit verander (2 Cor. 5:17). Jy is ’n nuwe skepsel.

Ons lewens is in Christus verborge 

Ons skeppingsdoel is om soos Christus te wees. (Rom 8:29). Dit is vir die méns onmoontlik om soos Christus te word, maar vir God is alles moontlik. Ons kan nie soos Jesus wees met ons eie krag en vermoë nie. Indien ons dit sou regkry, wil ons as mens verheerlik word. Die ryk jongman het al die vereistes vd wet vervul, maar kon nie die Here gehoorsaam om alles te verkoop en Hom te volg nie. (Matt. 19:26) Ons moet onsself verloën, deur aan Hom gehoorsaam te wees in alles wat Hy ons beveel. (Mat 16:24) Wanneer ons sterf vir die ou self, dan rig Hy ons op in Christus. (Phil 3:10) Ons identiteit is opgesluit in Christus. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God (Col. 3:3).. [E]n julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper . . . (Col 3:10). Dit is die groot geheimenis wat nou bekend gemaak is – dat God se heerlikheid in en onder ons openbaar gemaak word (Col 1:27). Ons is die mooiste mense wanneer ons die meeste soos Jesus is.
Om soos Jesus te word is die sleutel tot ʼn vervulde en gelukkig lewe. Jy sal die beste huweliksmaat wees om mee te leef, die beste sakeleier of werker wees vir enige sakeonderneming, die beste tipe vriend, die beste ouer. Die hoogste ideaal vir elke mens se bestaan is Jesus.
Die waarheid van die Jesus Lewe is ʼn universele beginsel – Die mense wat oor die eeue die mees langlewende afdruk op die mensdom gemaak het, was diegene wat die meeste volgens Jesus se lewe geleef het. Moeder Teresa, Ghandi en Mandela. Alhoewel die persone nie noodwendig ʼn intieme verhouding met God gehad het nie, en ook nie noodwendig belydende Christene was nie, het hulle lewe die meeste indruk gemaak op die mensdom omdat hulle bereid was om radikaal Jesus se lewe te leef.

Wat het Jesus Homself genoem? Die Ek-is-beginsel 

Jesus sê self Hy is die Christus, die Messias – die Gesalfde. 
Joh. 4:25-26 Sien ook Matt. 23:1026:63-64Mark. 14:61-62Joh. 10:24-25
Die “Ek is”uitsprake in die Evangelie van Johannes
Joh. 8:58 Sien ook:
Joh. 6:35 die brood van die lewe
Joh. 8:129:5 die lig van die wêreld  
Joh. 10:7-10 die deur
Joh. 10:11-14 die goeie herder
Joh. 11:25 die opstanding en die lewe
Joh. 14:6 die weg en die waarheid en die lewe
Joh. 15:1-5 die ware wynstok
Jesus het meestal na Homself as die Seun van die mens verwys. Luk. 19:10 Sien ook Matt. 11:19Luk. 5:24Joh. 3:136:53.  Jesus identifiseer dus meestal met sy aardse, menslike identiteit om ons voor te gaan, in die Jesus lewe. Dat dit moontlik is as mens om soos Christus te wees, en die wil van God te doen.
Jesus het uiteindelik gesterwe omdat Hy erken het dat Hy die Seun van God, die Messias, die Koning van die Jode is. Satan self het Hom in versoeking probeer lei: “As U die Seun van God is . . .” (Matt. 4:3). Selfs Johannes die Doper het getwyfel en sy dissipels aangesê om Hom te gaan vra (Matt. 11:3). Sy eie gesin en die mense van Sy tuisdorp het getwyfel (Mark. 6:3-5).
Mense kan nie jou identiteit sonder jou toestemming vorm nie. Kultuur, ouers, onderwysers en leiers het ’n sterk invloed op ander. Mense kan jou goedkeur en aanvaar of jou verwerp, maar hulle kan nie jou identiteit steel as jy hulle nie toelaat om dit te doen nie. Ons moet al die stemme stilmaak en op ons Vader se stem inskakel om ons ware identiteit te ontdek.
Net so het jy alleen die mag om wie God sê jy is te ontvang en te aanvaar. Soms wag ons vir ’n pa of ’n leier om ons te kwalifiseer; maar jy moet jouself eerste kwalifiseer en ken en liefhê.
Jesus het Homself dikwels uitgedruk as “Ek is”. Dit is na alles Sy Naam. Hy was seker van wie Hy is, wat hulle teen Hom hou en die rede waarom hulle Hom gekruisig het (Joh. 10:31-39Luk. 22:70). Hoe sekerder jy word van wie jy is, hoe meer gaan jy vervolg word.
Jou lewe in Christus begin met ’n geloofsverklaring:  “Ek is ’n kind van God” (Rom. 10:9-10). Al die “IN CHRISTUS”-beloftes is “Ek is”-verklarings (Phil 4:13; Ef. 1:7; Rom. 8:3137).
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding (Rom 10:9–10).
Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord and in your heart believe (adhere to, trust in, and rely on the truth) that God raised Him from the dead, you will be saved.  For with the heart a person believes (adheres to, trusts in, and relies on Christ) and so is justified (declared righteous, acceptable to God), and with the mouth he confesses (declares openly and speaks out freely his faith) and confirms [his] salvation (Rom 10:9–10).

Sien jouself in die Woord

Johannes die Doper moes homself in die Woord sien (Isa 40:3) en dit glo. Hy het sy eie doel in die lewe geken en gesê: Ek is die stem van een wat roep in die woestyn . . . (John 1:23). Hy het ook verskeie profesieë oor sy lewe uitgespreek (Luk. 1:15).

Wanneer jou identiteit getoets word, is dit ’n Kairos-oomblik  om in die Gees verhoog te word: 

Nadat die kerk in Antiochië gevas en gebid het, het hulle Barnabas en Paulus afgesonder (Acts 13:2). Barnabas word hier eerste genoem, want hy was op daardie stadium meer prominent. In Salamis het hulle toegang gehad tot goewerneur Sergius Paulus, ’n intelligente man (Acts 13:7). ’n Valse profeet en towenaar, Bar-Jesus, ook bekend as Elimas, het hulle egter teengestaan. In vers 9 word Paulus eers Saulus genoem om aan sy ou identiteit te herinner. Maar Paulus, vervul met die heilige Gees, het hom in die openbaar tereggewys en bestraf.  Van daardie oomblik af verdwyn Barnabas vd toneel en is Paulus se identiteit bevestig en verseker.
Wanneer ons met die Heilige Gees vervul is, is ons met die Gees van Christus vervul. Dan volg Sy heiligheid, Sy krag, Sy vrugbare karakter met tekens en wonders in ons lewe. (Acts v 11)
Ons vorm en verstaan ons innerlike identiteit deur ons sintuie en innerlike en uiterlike stemme. Ons onderskei ons geestelike identiteit deur God se Woord te hoor en ons geestelike “sintuie” te ontwikkel. (Heb. 5:12-14)

Die geestelike betekenis van ’n naam

Uit die Skrif: Isa. 44:2845:13410. Dit is 100 jaar voor Kores se geboorte reeds deur Jesaja geprofeteer. Hier is ’n goeie voorbeeld waar God mense roep nog voordat hulle gebore is. Behalwe dat dit ’n persoon uitken, staan ’n naam ook vir roem, bekendheid, reputasie en die verkryging en uitdrukking van karakter. Jy kan nie ’n intieme verhouding met ’n groep mense hê nie, net met individue.
Die Bybel noem ’n paar voorbeelde van individue wat by die naam geroep is. 
Jesaja – Die Here het my geroep van die moederskoot af, van my geboorte af het Hy my naam genoem (Isa 49:1)
Jeremia – Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot ’n profeet vir die nasies gemaak (Jer. 1:5).
Israel (Jakob) – Maar nou, so sê die Here, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees  nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep, jy is Myne (Isa. 43:1)
Paulus – Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur Sy genade geroep het . . . (Gal. 1:15).
Dawid – Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is U werke! En my siel weet dit alte goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie (Ps 139:13-16).
Jesus – Daarom sal die Here self aan julle ’n teken  gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar en Hom Immanuel noem (Isa. 7:14)
Verskeie mense in die Bybel se name is verander: Abram na Abraham, Jakob na Israel, Naomi na Mara, Simon na Petrus, Saulus na Paulus, ensovoorts.
[E]lkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het (Isa. 43:7.) Elke mens is na die beeld van God geskape en dra dus Sy Naam en identiteit (Gen 1:26). Moenie jou bestaan en wese vloek nie.  Ellende wag vir hom wat vir sy pa sê: “Waarom verwek u ’n kind?” of vir sy ma: “Waarom bring u ’n kind in die wêreld?” (Isa. 45:10 – 1983-vertaling).

Behou jou identiteit in Christus 

Deur sonde (verkeerde identiteit) het ons ons identiteit verloor en satan en die wêreld se slawe geword. Maar deur Christus, wat vir ons sonde gesterf en sonde se houvas op ons verbreek het, het ons ’n nuwe identiteit gekry. Ek sal aan hulle in My huis en binnekant My mure ’n gedenkteken en ’n naam gee wat beter is as seuns en dogters; ’n ewige naam gee Ek aan hulle, wat nie uitgeroei sal word nie (Jes. 56:5) En die nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou heerlikheid; en jy sal met ’n nuwe naam genoem word wat die mond van die Here sal noem (Isa. 62:2)
Christus in ons is ons ware en oorspronklike identiteit wat ons deur sonde verloor, maar deur geloof in Hom weer teruggekry het. Soos die kennis van Christus in ons toeneem, so begin ons al meer soos Hy lyk en dink.  Col 1:9
Jesus is die Woord wat vlees geword het. God het geen fout gemaak toe Hy ons geskape het nie; daar is ’n deel van Christus in ons almal. Deur getrou te wees aan wie ons is en te aanvaar wie ons, stel ons Christus bekend sonder dat ons eens probeer. Ambisie, tweedrag, trots en onvergenoegdheid is die vrug van innerlike onsekerheid. En dit is ’n seker teken dat ’n persoon nog nie die waarheid aanvaar het dat Christus se natuur reeds in hom/haar is nie. Dis binne, nie buite nie!
Jou roeping en identiteit is jou platform, waardeur God Sy seën en guns wil kanaliseer. Elke keer wat jy nie jou roeping en identiteit nie uitleef nie, kan die seën en genade wat God bestem het om deur jou na die mensdom te vloei nie gebeur nie.  Dis hoekom daar so ‘n sterk opposisie en teenstand is teen die vervulling van jou roeping.
2 Pet 1:10 Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie.
So baie mense verkoop en gee hulle geboortereg te maklik op soos Esau. (Gen 25:31Heb 12:16) Ons laat mense se woorde en indrukke ons identiteit bepaal. Iemand behandel jou sleg, en ons reageer in ‘n negatiewe manier terug, om hulle terug te betaal.  Ons kan nie ons verkeerde optrede regverdig op iemand anders se verkeerde gedrag nie, Want dit sê wie ons is! Behou jou identiteit in Christus! Tree op in die teenoorgestelde positiewe/geesvervulde wyse!

#4 Rentmeesterskap

Rentmeester van ons HULPBRONNE

Beginsels van Rentmeesterskap

Ons is God se rentmeesters aan wie Hy tyd en geleenthede, bekwaamhede en besittings, en die seëninge van die aarde en Sy hulpbronne toevertrou het. 

Ons is aan Hom verant­woordelik vir die wyse waarop ons hulle gebruik. 

Ons erken God as eienaar deur getroue diens aan Hom en aan ons medemens te lewer, en deur tiendes en offergawes vir die ver­kondiging van Sy evangelie en die onderhoud en uitbreiding van Sy kerk te gee. 

Rentmeesterskap is ‘n voorreg wat God aan ons gee om in liefde te groei en om selfsug en hebsug te oorwin. 

Die rentmeester verheug hom in die seëninge wat andere as gevolg van sy getrouheid ontvang.

WAT IS RENTMEESTERSKAP? 

 “Weet julle nie dat julle liggaam ‘n tem­pel is van die Heilige Gees … en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle lig­gaam en in julle gees wat aan God be­hoort” (1 Cor. 6:19,20). 

Ons is teen ‘n ontsettende prys vrygekoop. Ons behoort aan God. Maar dit was bloot  ‘n herwinning, want Hy het ons gemaak; ons het van die begin af aan Hom behoort, want “in die begin het God…geskape” (Gen. 1:1). 

Die Skrif verklaar uitdruklik, “die aarde be­hoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon” (Ps. 24:1). 

Met die Skepping het God Sy besittings met die mensdom gedeel, en Hy bly steeds die ware eienaar van die wêreld, sy inwo­ners en die goedere wat dit bevat (Ps. 24:1). 

Aan die kruis het Hy Sy eie, wat die mens met die sondeval aan die Satan oorgegee het, herwin (1 Kor. 6:19,20). 

Nou het Hy Sy kinders aangestel as rentmeesters van Sy besittings. 

‘n Rentmeester is iemand “aan wie die bestuur van die huishouding of die besit­ting van ‘n ander toevertrou word.” Rent­meesterskap is “die amp, verpligtinge of diens van ‘n rentmeester.” Vir die Christen beteken rentmeesterskap “die mens se verantwoordelikheid vir, en ge­bruik van alles wat deur God aan hom toevertrou is – die lewe, die fisieke wese, tyd, talente en bekwaamhede, stoflike be­sittings, geleenthede wat ander tot diens kan wees, en sy kennis van die waar­heid.”Christene dien as bestuurders van die besittings van God en beskou die lewe as ‘n heilige geleentheid, “Om te leer om getroue rentmeesters te wees en daardeur toegerus te word vir die hoër rentmeester­skap van die ewige dinge in die toekoms­tige lewe.”

 In sy breër dimensies is rentmeesterskap daarom “die wyse en onselfsugtige aan­wending van die lewe.”

Rentmeesterskap van die Liggaam. 

Die kinders van God is rentmeesters van hul­self. Ons moet God liefhê met ons hele hart, en met ons hele siel en met al ons krag en met ons hele verstand (Luk 10:27). 

Christene het die voorreg om hul fisieke en geestelike vermoëns so ver moontlik te ontwikkel. Daardeur vereer hulle God en kan hulle hul medemens tot groter seën wees. (Kyk hoofstuk 21.) 

Rentmeesterskap van Vermoëns. 

Elke mens het sekere talente. Een is miskien musikaal, ‘n ander is goed met handewerk soos naaldwerk of motorwerktuigkunde. Ander maak maklik vriende en kom goed met andere oor die weg, terwyl sommige meer neig tot werksaamhede waarby net hulle betrokke is. 

Elke talent kan gebruik word om of die besitter of die oorspronklike Gewer te ver­heerlik ‘n Mens kan ‘n talent met ywer tot verheerliking van God vervolmaak, of vir selfsugtige doeleindes gebruik. 

Ons moet die gawes wat die Heilige Gees aan elkeen van ons gee, so verbeter dat ons hierdie talente beter kan benut (Matt. 25). 

Goeie rentmeesters gebruik hierdie gawes mildelik tot groter voordeel van hul Meester. 

Rentmeesterskap oor Tyd. 

As getroue rentmeesters verheerlik ons God deur ‘n verstandige gebruik van ons tyd. “En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus” (Col. 3:23, 24). 

Die Here vermaan ons om ons nie te gedra “as onwyse nie, maar as wyse;” en Hy voeg by: “Koopdie tyd uit, omdat die dae boos is” (Eph. 5:15, 16). Soos Jesus moet ons in die dinge van ons Vader wees (Luk 2:49). 

Omdat die tyd ‘n gawe van God is, is elke oomblik kosbaar. Dit is gegee om die karakter vir die ewige lewe te ontwikkel. Getroue rentmeesterskap oor ons tyd beteken dat ons dit aanwend om ons Here te ken, ons medemens te help en om die evangelie te verkondig. 

Toe God met die skepping aan ons tyd gegee het, het Hy die sewendedag-Sabbat as heilige tyd vir gemeenskap met Hom uitgehou. Maar ses dae is aan die mens­dom gegee vir nuttige werksaamhede. 

Rentmeesterskap oor Stoflike Besit­tings. 

God het aan ons stamouers die ver­antwoordelikheid opgedra om die aarde te onderwerp, oor die diereryk te heers en vir die Tuin van Eden te sorg (Gen. 1:28 en 2:15). 

Alles is aan hulle gegee nie net om te geniet nie, maar om te bestuur. 

Daar was een beperking. Hulle moes nie van die boom van die kennis van goed en kwaad eet nie. Hierdie boom het hulle steeds daaraan herinner dat God die eie­naar is en die finale gesag oor die aarde het. 

Ná die sondeval kon God hulle nie langer aan die boom van die kennis toets nie. Tog was dit nodig dat die mens steeds daaraan herinner word dat God die bron van elke goeie en volmaakte gawe is (Jam 1:17) en dat dit Hy is wat ons die krag gee om rykdom te verwerf (Deut. 8:18). Om ons daaraan te herinner dat Hy die bron van elke seën is, het God ‘n stelsel van tiendes en offergawes ingestel.  

Rentmeesterskap oor die Aarde. 

Die moderne wetenskap het van die aarde een uitgestrekte laboratorium vir navorsing en proefnemings gemaak. Sodanige navor­sing hou baie voordele in, maar die nywer­heidsomwenteling het ook besoedeling aan die lug, water en land veroorsaak. Die tegnologie het in sommige gevalle die na­tuur eerder gemanipuleer as verstandig bestuur. 

Ons is rentmeesters van hierdie wêreld en behoort alles moontlik te doen om die lewe op alle vlakke te handhaaf deur die ekologiese ewewig ongestoord te laat. Wanneer Christus weer kom, sal Hy “die verderwers van die aarde…verderf” (Rev. 11:18). Uit hierdie oogpunt be­skou, is Christelike rentmeesters nie net vir hul eie besittings verantwoordelik nie, maar ook vir die wêreld rondom hulle. 

CHRISTUS AS RENTMEESTER 

Behoorlike rentmeesterskap is onself­sugtigheid, dit is die algehele oorgawe van ‘n mens self aan God en aan die naaste­diens. Omdat Christus ons so lief gehad het, het Hy die wrede kruis verduur en selfs die diepere foltering van verwerping in Sy eie Godverlatenheid. Vergeleke met hierdie gawe, wat is daar wat ons kan gee? Hy het gegee, nie wat Hy gehad het nie ­al het Hy alles besit, maar Homself. Dit is rentmeesterskap. Om hierdie grootste gawe te bepeins, is om onsself te vergeet en soos Hy te word. Dit sal ons motiveer om ‘n kerk te word wat omgee, vir diegene binne die gemeenskap van die gelowiges en die daarbuite. Omdat Christus vir die wêreld gesterf het, geld rentmeesterskap in sy wydste betekenis vir die hele wêreld. 

DIE SEËNINGE VAN RENTMEESTERSKAP 

God het die rol van rentmeesters ter wille van ons self aan ons toegeken, en nie ter wille van Hom nie. 

‘n Persoonlike Seën. Een rede waarom God ons vra om ons hele lewe – tyd, talente, liggaam en besittings – voortdu­rend aan Hom te wy, is om ons eie geeste­like groei en karakterontwikkeling aan te moedig. Terwyl ons altyd onthou dat God alles besit en hoe ewigdurend die liefde is waarmee Hy ons bejeën, word ons dank­baarheid en liefde gevoed. 

Getroue rentmeesterskap help ons ook om ons begeerlikheid en selfsug te bowe te kom. Begeerlikheid, een van die mens se grootste vyande, word in die Tien Gebooie verdoem. Jesus het ook daarteen gewaar­sku: “Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie” (Lukas 12:15). Om op ‘n gereelde grond­slag te gee, help ons om van hebsug en self­sug ontslae te raak. 

Rentmeesterskap werk ook die ontwikkeling van spaarsame gewoontes en doeltreffendheid in die hand. Nadat “die vlees met sy hartstogte en begeer­likhede gekruisig” is (Gal. 5:24) sal ons niks ter wille van selfbevrediging aan­wend nie. “As die beginsels van rentmees­terskap die lewe oorheers, word die siel verlig en die doelgerigtheid versterk, word sosiale genietinge van ongesonde aspekte gesnoei, word die sakelewe volgens die maatstaf van die gulde reël gevoer, en word sieleredding die hartstog. So oor­vloedig is die seëninge wat God in ‘n lewe van geloof en getrouheid voorsien.”11

Daar spruit diepe bevrediging en geluk uit die sekerheid dat Hy vir alles wat belê word vir die redding van diegene vir wie die Meester gesterf het, die versekering gee: “Vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen” (Mat. 25:40). “Niks is vir ons te kosbaar om vir Jesus te gee nie. As ons die middele wat Hy aan ons sorg toevertrou het, aan Hom teruggee, sal Hy meer in ons hande gee. Elke poging wat ons ter wille van Christus aanwend, sal deur Hom vergoed word, en elke plig wat ons in Sy Naam ver­vul, sal tot ons eie geluk bydra.”12

‘n Seën vir Andere. Ware rentmeesters is ‘n seën vir almal met wie hulle in aan­raking kom. Hulle gee uitvoering aan Paulus se opdrag in verband met rent­meesterskap: “dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle ‘n skat weglê, ‘n  goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf” (1 Tim. 6:18, 19). 

Rentmeesterskap gaan om diens aan ander en om gewillig te wees om enigiets uit te deel wat God genadiglik aan ons ge­skenk het, sodat dit ander kan baat. Dit beteken dat “ons nie langer dink dat die lewe bestaan uit hoeveel geld ons besit, watter titels ons het, watter belangrike mense ons ken, die huis en die buurt waarin ons woon en die posisie en invloed wat ons dink wat ons beklee nie.”13  Die ware lewe is om God te ken, om liefdevol en milddadig te word soos Hy en om te gee wat ons kan na die mate waarin Hy ons voorspoedig gemaak het. Om waarlik in die gees van Christus te gee, is om waarlik te lewe. 

‘n Seën vir die Kerk. Dit is vir die kerk onontbeerlik dat die Bybelse plan van rent­meesterskap gevolg word. Om gedurig daaraan deel te neem, is vir sy lede soos oefening – dit lei tot ‘n kragtige kerklig­gaam wat betrokke is by die verspreiding van die seëninge wat Christus aan ons toevertrou het, en om gereed te wees om te reageer op enige behoefte wat daar in die saak van God mag ontstaan. Die kerk sal genoeg middele hê om die bediening te fi­nansier, om God se koninkryk in sy onmid­dellike omgewing uit te brei en om dit uit te dra tot aan die uithoeke van die aarde. Hy sal gewilliglik tyd, talente en middele aan God beskikbaar stel in liefde en dank­baarheid vir sy seëninge. 

Met die oog op Christus se versekering dat Hy sal terugkeer wanneer die evangelie van die koninkryk verkondig is “tot ‘n getuienis vir al die nasies” (Mat. 24:14), kom die uitnodiging tot almal om saam met Hom rentmeesters en medewer­kers van Hom te word. Dan sal die kerk se getuienis ‘n magtige seën vir die wêreld wees en sy getroue rentmeesters sal hulle verheug as hulle sien hoe die seëninge van die evangelie tot andere gerig word.

FISIES Gesond

“Geen mens het nog ooit sy eie vlees gehaat nie; maar hy voed en koester dit.” (Eph 5:29)

“Laat ons ons van elke verontreiniging van die vlees en die gees reinig.” (2 Cor  7:1)

Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou as wat dit geestelik met jou gaan. (3 John 1:2) 

Verder het God gesê: “Let op! Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde; ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. (Gen 1:29) 

Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. (1 Cor 

10:31) 

ons net groente gee om te eet en water om te drink. (Dan 1:12) 10 Dae 

bedwing jou as jy ‘n groot eetlus het. (Prov 23:2) 

Die Woord van God is: 

Water (Eph 5:26); Melk (1 Pet 2:2); Brood Mat 4:4; Heuning (Ps 19:10); Vaste Spys (Heb 5:12-13); 

INGESKAKEL 

Om in vrede en harmonie met God, jouself, jou familie, jou naaste en die omgewing te leef.  

Die impliseer: 

 • Gebed
 • Luister
 • Wees teenwoordig
 • Fokus jou hart

• Verhouding met God – Armoede van intimiteit

• Verhouding met myself- Armoede om te wees

• Verhouding met familie – Armoede van vertroue

• Verhouding met die gemeenskap – Armoede aan veiligheid

• Verhouding met die skepping – Armoede van rentmeesterskap

OEFEN 

 • Stap 
 • Sport
 • Beweeg
 • Strek

VOEDING

 • Drink genoeg water
 • Gesonde keuses – dink brandstof, wat het jou liggaam nodig om optimal te funksioneer
 • Restaurant, Hospitable – kom van die woord “restore” Maaltye is om ons te herstel. 
 • Siklusse
 • Hoeveelhede 
 • Afwisselend Vas

RUS 

 • Nagrus
 • Power Nap 
 • Asemhaling 
 • Skakel-af
 • Skakel afleidings uit
 • Roetine

WERK

 • Produktief
 • Skeppend
 • Effektief
 • Koste Besparing
 • Roeping 
 • Bly verbeter

GROEI

 • Lees 
 • Leesspoed
 • Begrip
 • Memoriseer
 • Ontdek 
 • Vra vrae
 • Nuwe vaardighede

GEE

 • Gawes & talente
 • Omgee 
 • Deel
 • Dien 
 • Gee weg

SPEEL

 • Lag 
 • Speletjies
 • Pret
 • Humor

https://www.facebook.com/lifethefullspectrum

The Seven Pillars Of Health: The Natural Way To Better Health For Life Dr Don Colbert https://www.sevenpillarsofhealth.com

EMOSIONEEL Gesond

EMOSIONEEL Gesond

Angs

Toe Jesus hom voorberei om na die kruis te gaan, het hy met soveel angs gebid dat hy bloeddruppels sweet (Lukas 22:44). Hy was ook bang (Hebreërs 5: 7), druk (Lukas 12:50), ontsteld (Johannes 11:33; 12:27) en doodsbang (Markus 14:33).

Woede

Jesus was kwaad vir die Fariseërs wat hom teëgestaan ​​het om die man met ‘n misvormde hand op die sabbat te genees (Markus 3: 5). Hy het ook kokende passie (Johannes 2:17), verontwaardig (Markus 10:14), woedend (Openbaring 19:15) en ernstige misnoeë (Johannes 11:33, 38) gevoel.

Skande

By keuse het Jesus ‘n skandelike dood aan die kruis vir ons sondes beleef (Hebreërs 12: 2). Hy het ook depressief gevoel (Markus 14:33) en verlate (Markus 15:34).

Hartseer

Van die Olyfberg af kyk Jesus neer op Jerusalem en huil met hartseer omdat hulle God se aanbod van vrede verwerp het (Lukas 19:41). Hy het ook hartseer (Markus 3: 5), diep sug (Markus 8:12), diep nood (Matteus 26:37), hartseer (Markus 14:34) en tranerig (Johannes 11:35, 43) gevoel.

Pyn

Jesus het vreeslike pyn gely toe hy deur ‘n pes geslaan is (Markus 15:15). Hy het ook lyding (Lukas 24:26, Hebreërs 2:18, 1 Petrus 2:21) gevoel, honger (Matteus 4: 2, 21:18), dors (Johannes 19:28) en moeg (Johannes 4: 6) .

Verras

Jesus voel verstom oor die geloof van die Romeinse offisier (Lukas 7: 9). Hy was ook verbaas toe hy tot sy Abba bid oor sy kruis (Markus 14:33).

Hoop

Jesus se liefde vir God en ons kom uit sy hoop (1 Korintiërs 13: 7, Kolossense 1: 5).

Geloof

Jesus leef deur geloof in God en wys ons hoe ons dit moet doen. (Paulus sê: “Ek lewe deur die geloof van Christus” in Galasiërs 2:21. Sien ook Johannes 15:12.)

Liefde

Jesus het opregte liefde vir mense soos die Ryk Jong Heerser (Markus 10:21), Martha, Maria en Lasarus (Johannes 11: 5), sy dissipels, gevoel terwyl hy hulle voete was (Johannes 13: 1). Hy het ook vriendskapliefde (Johannes 11: 3; 20: 2), deernis (Matteus 9:36; 14:14; 15:32; 20:34) en simpatie (Hebreërs 4:15) gevoel.

Vreugde

Jesus was uiters blydskap toe hy sien dat 72 gewone dissipels die krag van God se koninkryk aan mense kon bedien (Lukas 10:21). Hy was ook bly (Johannes 11:15), bly (Johannes 15:11; 17:13) en dankbaar (Matteus 11:25).

Vrede

Jesus het vrede vanuit die hemelse wêreld gevoel en dit met sy dissipels gedeel voordat hy gesterf het (Johannes 14:27). Hy het ook rus (Matteus 11:28) en verkwikking (Markus 6:31) gevoel.

Dankie Here Jesus dat U ons empatie en genade gegee het in al ons emosionele probleme om ons te help om God, onsself en die mense om ons lief te hê!

(Die meeste van die emosies van Jesus in hierdie lys is geïdentifiseer deur my professor in sielkunde, Dick Mohline, in sy boek, Emosionele heelheid: Verbind met die emosies van Jesus.)

God se definisies van rykdom Rykdom is die vermoë (hulpbronne, krag en wysheid) om positiewe uitkomste te skep te midde van gebrek, armoede en/ of leegheid. Rykdom is lig in die duisternis, genesing in siekte, voorspoed in armoede, heelheid in gebrokenheid, guns in onduidelikheid, liefde vir die liefdeloses, skoonheid vir as en oorwinnaars onder slagoffers. Rykdom is ‘n “kan-doen” houding, ‘n “meer as genoeg” ingesteldheid en ‘n “niks is onmoontlik” geloofstelsel. Rykdom is radikale vrygewigheid, buitengewone deernis, opoffering en diepe nederigheid. Rykdom is altyd dankbaar en nooit jaloers nie; dit spog nie, dit vier ander en dit kyk na die toekoms. Chris Vallotton

Die uitgangspunt om die rykdom van ander te soek, begin om die rykdom binne te sien. (Kol 1:27) Jy kan nie gee wat jy nie het nie. Die veronderstelling om vrede in die wêreld te bring, begin met die vind van vrede binne. (Johannes 14:27)

Vreemde paradoks van liefde: As u vlug, word u opdrag gegee: “as u met ‘n baba reis, plaas eers die suurstofmasker op uself voordat u dit oor die mond van die baba plaas.” Pas eers op vir jouself, voordat jy vir ‘n ander sorg.

God se hart en spesiale belangstelling in u is om te sien hoe u voorspoedig is, sukses behaal en ‘n seën vir ander word.
Geliefdes, ek bid dat u voorspoedig sal wees met alles en dat u gesond sal wees, net soos u siel voorspoedig is. 3 Johannes 2

Jesus het gesê: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Matteus 19: 19) “Mans moet hulle eie vroue liefhê soos hul eie liggaam. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar dit voed en koester dit, net soos Christus ook die kerk doen ”(Efesiërs 5: 28–29) Hierin lê’ n raaisel. Ons sukkel om ander lief te hê, selfs ons huweliksmaat, totdat ons leer om onsself lief te hê.

Die woord beteken “dieselfde”. Met ander woorde, moet u naaste op dieselfde manier (of op dieselfde vlak) liefhê op dieselfde manier as wat u uself liefhet. Jou gedrag teenoor jou naaste weerspieël hoe jy oor jouself voel.

Jou vlak van selfliefde bepaal jou vlak van mense-liefde. Brian Adams

DIE manier waarop ek ander behandel, is ‘n weggee vir hoe ek oor myself voel. As ek altyd OOR ander mense praat, sê dit iets oor wat ek nie van MY hou nie. As ek altyd nare, gemene, neerbuigende, skeptiese, siniese, veroordelende of net haatdraende teenoor ander mense is, sê dit iets oor hoe ek oor myself voel.

Minderwaardigheid – minderwaardige liefde teenoor ander.
Selfhaat en selfveragting – rebellie en wantroue.
Gevoelens van waardeloosheid – waardeer nie mense nie.
Gebrek aan selfrespek – geen respek en omgee vir ander nie.
lieg vir jouself – lieg vir ander.
skaam vir hulself-bedek, pretensieus, oordrewe.
ontkoppel met self – ontkoppel met ander.
As jy hard is op jouself – is jy hard teenoor ander.

1 Kor 13 gee vir ons Bybelse instruksies oor liefde: Pas dit op jouself toe. Wees vriendelik teenoor jouself, wees geduldig met jouself, vergelyk jouself nie, moenie roem in jouself nie, praat kwaad van jouself, wees onbeskof teenoor jouself.

HIER IS ‘N SEWE-STAP VOORSKRIF VIR SELF-LIEFDE. (VANAF ‘N SIELKUNDIGE)

Word bedag. Mense wat meer selfliefde het, is geneig om te weet wat hulle dink, voel en wil hê. Hulle is bedag op wie hulle is en handel volgens hierdie kennis, eerder as wat ander vir hulle wil hê. Tree op wat jy nodig het eerder as wat jy wil. Jy is lief vir jouself as jy kan wegdraai van iets wat goed en opwindend voel, na wat jy nodig het om sterk, gesentreerd en vorentoe in jou lewe te bly. Deur gefokus te bly op wat u nodig het, keer u af van outomatiese gedragspatrone wat u in die moeilikheid bring, u in die verlede vassteek en u eie liefde verminder.

Oefen goeie selfversorging. U sal meer van uself hou as u beter na u basiese behoeftes omsien. Mense met baie liefde vir hulself voed hulself daagliks deur gesonde aktiwiteite, soos goeie voeding, oefening, behoorlike slaap, intimiteit en gesonde sosiale interaksies.

Stel grense. Jy sal meer lief wees vir jouself as jy perke stel of nee sê vir werk, liefde of aktiwiteite wat jou fisies, emosioneel en geestelik uitput of benadeel of swak uitdruk wie jy is.

Beskerm jouself. Bring die regte mense in u lewe. Ek hou van die term frenemies wat ek by my jonger kliënte geleer het. Dit beskryf so goed die tipe ‘vriende’ wat eerder genot vind in u pyn en verlies as in u geluk en sukses. My voorstel aan u hier: Raak ontslae van hulle! Daar is nie genoeg tyd in u lewe om te mors op mense wat die glans op u gesig wil verwyder wat sê: “Ek is regtig lief vir myself en die lewe nie”. Jy sal jouself meer liefhê en respekteer.

Vergewe jouself. Ons mense kan so hard teenoor onsself wees. Die nadeel van verantwoordelikheid vir ons dade is om onsself te veel te straf vir foute in leer en groei. U moet u menswees aanvaar (die feit dat u nie perfek is nie), voordat u uself werklik kan liefhê. Oefen om minder hard teenoor jouself te wees as jy ‘n fout maak. Onthou dat daar geen mislukkings is as u uit u foute geleer het nie; daar word slegs lesse geleer.

Lewe doelbewus. U sal uself meer aanvaar en liefhê, wat ook al in u lewe gebeur, as u met doel en ontwerp leef. U doel hoef nie vir u glashelder te wees nie. As u van plan is om ‘n sinvolle en gesonde lewe te lei, neem u besluite wat hierdie bedoeling ondersteun, en u voel goed oor uself as u daarin slaag. Jy sal meer van jouself hou as jy sien dat jy bereik wat jy wou doen. U moet u lewensintensies vasstel om dit te doen.

DIE GENEES SIEN SY LIEFDE VIR JOU

Omdat u gewortel en gegrond is in liefde, kan u saam met al die heiliges begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is – om die liefde van Christus te ken wat kennis te bowe gaan; sodat julle vervul kan word met al die volheid van God. Ef 3: 17-19

Die Shulamite -bruid sing “Ek is donker, maar lieflik.” Liedere 1: 5 Sy het die liefde in haar minnaar se oë ontdek. Wanneer blom ons, word ons stralend, wil ons skielik goed doen aan almal as ons weet dat ons geliefd is!

Daarom is die eerste gebod:

Gebod om lief te hê: (Joh 13: 34-35; Joh 15: 12-14; Jakobus 2: 8) En jy sal die Here jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met almal u krag. ‘Dit is die eerste gebod. (Deut 10:12; 30: 6; Markus 12:30; Luk 10:27) Jesus het ons eerste liefgehad (1 Johannes 4:19) Sy liefde genees ons, om vir ander genesend te wees. (Lev 19:18; Ef 5: 2; 1 Thes 4: 9; 1 Pet 1:22; 1 Joh 2: 7)

Om jouself te probeer liefhê, sonder God se liefde, lei tot ‘n valse selfgesentreerde selfliefde ten koste van ander.

Moderne sielkunde blameer ‘n lae selfbeeld vir die slegte gedrag van die meeste mense. Tog is daar geen bewyse vir hierdie aanname nie; mense met ‘n opgeblase (hoogmoedige) ego veroorsaak eintlik meer seer en pyn vir die samelewing as mense met ‘n werklike lae, leë selfbeeld. Die woord wat Paulus in hierdie gedeelte vir TROTS gebruik, is anders, en slegs hy gebruik hierdie woord in die NT. Hoogmoed – om oorvol te wees, opgeswel, uitgestrek tot buite die regte grootte.

Dit is wanneer jy Sy liefde vir jou sien, dat jy genees en floreer, stralend word en ander begin liefhê.
DIT IS SY LIEFDE WAT JULLE GENEES.
Liefde weerspieël, dit sal weerspieël waarop jy fokus. As jy op jouself fokus, sal dit die self weerspieël. Jy word self-geabsorbeer, selfgesentreerd.

Dit is ‘n groot paradoks. Die implikasie is baie kragtig; want wat dit beteken is om eg Christelik te wees, beteken dat ek moet weet hoe om MY lief te hê voordat ek JOU kan liefhê. Dit is ‘n PARADOX — want ek moet MY eerste stel om JOU eerste te stel. Dit is paradoksaal, want ons leer altyd en het geleer dat as u uself eerste stel, dit selfsugtig is.

Nugter DENKE

10 gedagtes wat nooit in jou gedagtes moet ingaan nie. 

Daar is ‘n demoniese deurlopende beleg en worstelstryd in ons gedagtes! 

Dit is dus belangrik om die verdediging van die kennis van Christus op te wek en elke gedagte gevange te neem en tot gehoorsaamheid te bring aan Christus. 2 Cor 10:4-6 “Omdat die vleeslike verstand teen God is” Rom 8:7. 

Ons gedagtes word beïnvloed deur:  

– Voorstelle / Suggestie 

– Emosies 

– Redenasie / Denk patroon / dink Proses / argumente / wêreldbeskouing / patroon, program. 

– Geheue / herinneringe 

– Gesindheid,  houding, 

10 tipe gedagtes wat jy nooit moet toelaat nie:

Die volgende is ‘n lys van Kognitiewe verdraaiings; gedagtes wat ons nooit moet toelaat om enige rakspasie in ons gedagtes te hê nie.   Hierdie gedagtes het geen uitkoms nie, kan nie vervul word nie, dit hou jou doelloos besig en lei tot dood en verwoesting.

 1. Blameer: Anna Russell ‘Psigiatriese Folksong’ raak op hierdie baie menslike neiging, om altyd ander te blameer, in plaas daarvan om verantwoordelikheid te neem vir ons eie swakhede.  Hierdie sondige neiging was duidelik by die oorspronklike sonde.  Gen 3:8–13. 

At three I had a feeling of

Ambivalence toward my brothers

And so it follows naturally

That I poisoned all my lovers.

But now I’m happy; I have learned

The lesson this has taught,

That everything I do that’s wrong

Ons glo dit is iemand anders se skuld, in plaas daarvan om ons deel te sien en te erken. Die werklikheid is: blameer verander niks nie. As iemand jou kwaad gedoen het: bestraf hulle Luk  17:3. Of gaan maak ‘n saak by die polisie, en laat die wet sy loop neem, om die verkeerde dade te straf.  Blamering lei tot skinder en laster, en murmurering. Geloof kan nie in hierdie atmosfeer bestaan nie. 

 • Agterdog: vreesaanjaend, versigtig, versigtig, twyfelagtig, inkriminerend, jaloers, wantrouig,  skepties, twyfel, bevraagteken, verdagte, vermoede, ongelowige, sonder geloof, sonder geloof. ‘n Vermoede is die oortuiging dat iemand met iets verkeerd of sondig besig is sonder enige bewyse. Agterdogtige denke is die gevolg van ‘n gebrek aan intimiteit of diep betekenisvolle vriendskappe. Vertroue kwessies kom dikwels uit vroeë negatiewe ervarings en interaksies. Hierdie ervarings vind dikwels in die kinderjare plaas. Sommige mense kry nie genoeg sorg en aanvaarding as kinders nie. Ander word misbruik, geskend of mishandel. Hierdie dinge kan lei tot probleme om as volwassene te mense te vertrou. Sosiale verwerping in ‘n mens se tienerjare kan hul vermoë om te vertrou vervorm. Sommige tieners word geboelie of behandel as uitgeworpenes deur hulle maats. Dit kan latere verhoudings beïnvloed. Om verraai of verkleineer te word deur ander het ‘n impak op jou selfbeeld. Selfbeeld speel ook ‘n groot rol in ‘n persoon se vermoë om te vertrou. Mense met ‘n lae selfbeeld kan minder geneig wees om ander te vertrou. Diegene met ‘n hoër selfbeeld kom meer vredeliewend voor. Jesus het mense se gedagtes geken, maar Hy het nooit agterdogtig en versigtig geword nie, Hy het voortgegaan om lief te hê, te genees, te verlos en goed te doen. John 2:23-25 Hy het geweet dat Judas Hom Mat 26:25 sal verraai, en Petrus sou Hom verloën, Mat 26:3 maar nog steeds maak HY se werk klaar.  
 • Raai / veronderstelling:  Sotheid is ’n vreugde vir die verstandelose, maar ’n man van verstand wandel reguit. Prov. 15:21-22. Akademiese studies  dwing jou in ‘n patroon, om jou gedagtes deur empiriese navorsing te bewys. Dit vereis harde werk, konfrontasie en doelbewuste ondersoek van feite of inligting.  Veronderstellings wat nie gebaseer is op feitelike data nie, is dwaas.  Raai lei ook tot die verbeelding om handuit  te steek.  Veronderstelling het al daartoe gelei dat mense ernstige foute in hul lewe gemaak het. 
 • Bekommernis: As bekommernis gewerk het, begin ‘n besigheid en betaal mense om hulle te bekommer, wat die besigheid kan laat groei! Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe — wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam — wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Mat 6:25 “Wees angstig oor niks nie” Phil 4:6 Bekommernis veroorsaak dat jy net die probleme sien, nie die oplossings nie. Jy word vasgevang met net dit wat verkeerd kan gaan, in plaas van die moontlikhede. Bekommernis kan niks produseer nie. As jy rede het om bekommerd te wees, tree op, neem aksie.  Dit is goed en gesond. As jy bekommerd is oor jou finansies: Verminder jou uitgawes, begin spaar, gee ‘n paar luukshede prys. 
 • Projeksie: Ons projekteer gewoonlik ons eie sienings, karakter, en waardes teenoor ander, en dink hulle behoort soos ons te dink. Die waarheid is egter: die meeste mense doen dit nie.  “Hierdie persoon moes dit of dat gedoen het, want dit is wat ek sou gedoen het.” Is heeltemal onproduktief.  Dit is wat daartoe gelei het dat Elia so depressief geword het nadat hy vuur uit die hemel geroep het. 1 Kings 19:4. Hy het verwag dat Agab & Jezebel hulle harte na God sou wend en hulle bekeer van hulle boosheid. Hulle het nie, in plaas daarvan, het hulle boodskappers gestuur om Hom dood te maak. 
 • Negatiewe geloof: Om slegte nuus te kry, dink en verwag ons gewoonlik die ergste. Dit het nog nie gebeur nie, maar ons glo dit. Dit is geloof, maar geloof gebaseer op jou vrese, nie op God se gesproke woord nie.  ‘n Gesonde hart is bereid om risiko’s te neem om op te tree teen negatiewe verwagtinge en verkleinering stereotipes. Paulus het gesê, “Die liefde glo alles, hoop alles” (1 Cor 13:7). Ek dink hy het bedoel dat liefde daarna streef om te glo en te hoop vir die beste, nie die ergste nie.
 • Spyt: Jeremia is spyt oor die dag toe hy gebore is. Jer  20:14-18 Dit is heeltemal teenproduktief.  Herspeel die verlede in jou kop, en te probeer om ‘n beter uitkoms te bereik, het geen uitwerking op die werklikheid nie. Dit is ‘n totale vermorsing van tyd. “moenie huil oor vermorste melk nie” Omhels jou foute en leer daaruit. Daar is geen vermorsing in die natuur nie, alles word herwin om nuwe lewe te skep.  Leer om foute, mislukkings,  mis-haps en selfs slegte omstandighede te gebruik om te uit te styg, te groei, en nuwe lewe te produseer.  
 • Skande, skuld, veroordeling : Leer om te onderskei tussen misplaaste skande, en ‘n goeie gesonde skande. Petrus verduidelik dat Christene wat doen wat reg is, geen rede het om skaam te voel oor wat reg is nie. Wanneer hulle egter verkeerd doen, sal hulle skaam staan.  1 Pet 4:16. Daarom is daar geen veroordeling in Christus Rom 8:1 nie. Die meeste mense voel heeltyd skuldig, of dat hulle nie goed genoeg is nie.  Hulle is  sekerlik nog nie wakker gemaak met Sy geregtigheid nie. 1 Cor 15:34 en het nog nie Sy seunskap ontvang nie. Johannes 1:12. 
 • Nuttelose gedagtes. Job 15:31;  Ps 94:11″  het nutteloos geword in hulle gedagtes”2  Kings. 17:15; Jer. 2:5; Ephe. 4:17. Om God nie te dien nie, is nutteloosheid.  Sonde lei jou gedagte om dof te word.  Jy kan nie reguit dink nie.  Daar is geen uitkoms nie. As ek dit moet gaan doen: Sal  God verheerlik word?1 Cor  10:31 Sal dit bou, opbou of uiteenstort? 1 Cor 14:26  Kan iemand iets daaraan doen? James 1:22 (Doeners van die Woord)  Wat sal die eindresultaat wees? Wat sal die vrug of gevolge wees?  Wat sal die uitkoms wees? Is dit geloof?  2 Cor 13:5; Is dit skriftuurlik? Heb  4:11; Is dit geloof? 2 Cor 13:5 Is dit skriftuurlik?  Heb  4:11 Weerspieël dit die vrug van die Gees? Gal 5:21-22
 • Oorsaak en Gevolg Denke  (Job, sy vriende was toegesluit in hierdie tipe denke) Sommige godsdienstige mense kan net dink in lineêre patrone van oorsaak en gevolg, swart en wit, dualisme. Pasop oordink, ontleding … die gedagte is vervolmaak in die doen, nie die denke.   Die vriende van Job was oortuig dat die oorsaak van Job nadeel sy sonde was, as hy hom net sou bekeer, sal God hom weer bevoordeel.  Op die ou end het nie een van hulle God verstaan nie, nie eens Job nie. God is soewerein. Hy kan enigiets doen.  

EKONOMIES Bemagtig

Geld het geen inherente werklike waarde nie; dit kan ‘n dop, ‘n metaalmunt of ‘n stuk papier wees. Die waarde daarvan is simbolies; dit dra die belangrikheid oor wat mense daarop plaas. Geld verkry sy waarde op grond van sy funksies: as ‘n medium van ruil, ‘n eenheid van meting, en ‘n stoorkamer vir rykdom. Voordat geld uitgevind is, het mense goedere verkry en verruil deur ‘n stelsel van ruilhandel, wat die direkte handel van goedere en dienste behels.  Geld het nie ‘n lewe nie. Hy kan nie op sy eie optree nie. Dit kan nie goeie dade doen nie, en dit kan nie misdade pleeg nie. Eintlik is dit nie goed of  sleg nie. Geld neem die vorm aan van die een wat dit beheer.  

16 uit 38 van Jesus se gelykenisse handel oor geld en besittings

Byna 25% van Jesus se woorde in die Nuwe Testament handel oor Bybelse rentmeesterskap

1 uit 10 verse in die Evangelies handel oor geld

In die Bybel is daar meer as 2 000 tekste oor tiendes, geld en besittings, wat twee keer soveel is as onderwerpe van geloof en gebed saam. 

Hoe ons geld maak is vir die Here belangrik! 

Die Bybel is uitdruklik om te verduidelik hoe om nie geld te maak nie! 

Hoe maak die sekulêre wêreld (ongelowiges en goddeloses) geld?: Swoeg (Prov  23:4); leuens (Prov  21:6); rente (Exo 22:25; Deut  23:19); oneerlike wins (Eze 22:13);  ponzi- en piramidebemarkingskemas; bedrog; oorbelaste onderlewering; slawerny en onderdrukking van die armes (Prov  22:16); onregverdige skale (Prov  11:1); vinnige wins (Prov  13:11); wanbetaling op betalings (Ps 37:21; Rom 13:7); passiewe inkomste (2 Thes  3:10); afpersing en omkoopgeskenke (Luk  3:14); geweld (Prov  1:19).

Pas op vir die liefde vir geld (1 Tim 6:10). 

God het nie geld, geld of promissoriese aantekeninge uitgevind nie. Hy seën ons nie met geld wat “uit die hemel reën nie”. Ons leef uit elke woord wat uit sy mond uitgaan (Mat 4:4). God is ons bron, nie geld of ‘n inkomste nie.  Wanneer ons Hom gehoorsaam, sal Hy voorsien.

Wat is die geldeenheid van die hemel? 

Dit word geloof genoem, nie oortuigings nie, geloof wat gerugsteun word deur werke en dade.  Deur die geloof verstaan ons dat die wêrelde deur die woord van God geraam is, sodat die dinge wat gesien word, nie gemaak is van dinge wat sigbaar is nie (Heb  11:1,3,6).

En hy het tien van sy slawe geroep en hulle tien minas gegee, elk gelyk aan omtrent honderd dae se loon of byna twintig dollar; en hy het vir hulle gesê: Koop en verkoop daarmee terwyl ek gaan en dan terugkom. (Luk  19:13 Amp).

Die betekenis van die woord PRAGMATIC: 4231. πραγματεύομαι  pragmateúomai;fut. pragmateúsomai, mid. deponent van  prágma  (G4229), saak, besigheid. Om te doen, om besig te wees, besig te wees, sake te doen, handel of verkeer te doen (Luk 19:13). Deriv.:  diapragmateúomai  (G1281), om te wen deur sake te doen, om te beding; pragmateía  (G4230), ‘n transaksie, affair.

Selfs ons geestelike werk is gebaseer op die beginsel van Pragma: die verspreiding van allerhande genesing, verlossing, vryheid, eksodisme, redding, vermaning in die naam van Jesus, as ‘n verteenwoordiger van Sy Koninkryk. 

“Kruisigbare werk” (werk verfyn deur vuur) geboortes die kernwaardes van karakter. Werk is die grootste oplossing vir beide geestelike en fisiese verdrukkinge. MAAR soos fisiese oefening kan mense verslaaf raak aan werk en te besig raak om tyd vir God te maak. Daniël se uitstekende werk was gebaseer op sy gebedslewe (Dan 6:1-5).  Gelowiges se werk is gewortel in hulle geloof en afhanklikheid van God.  

Ons moet nie geld volg nie; Geld moet ons volg!

Want die liefde vir geld is ‘n wortel van alle euwels; dit is deur hierdie drang dat sommige mislei is en van die geloof afgedwaal het en hulself deurboor het met baie akute [geestelike] weë. 1 Tim 6:10 

Geld en voorspoed volg en seëvier waar daar Geregtigheid, Regverdigheid, Vrygewigheid, Orde, Integriteit, Getrouheid, Passie, Innovasie en Harde werk is.

Konsekwentheid – Hy word arm wat met ‘n slap en ledige hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Prov 10:4 AMP

Hoë standaarde – blink uit in jou werk, dit sal jou voor Konings bring. Prov  22:29

Gerief (dra toegevoegde waarde tot u produk of diens by) 

‘n Persoon – bv. Salomo, Dawid. Beleggers kan ‘n baie goeie portefeulje hê, maar mense verbind eers met ‘n persoon. Die eienaar van ‘n versekeringsfirma het my eenkeer vertel hoe belangrik dit is om sy personeel gelukkig te hou en so is hulle getrou en verbind hul hele lewens. Dus, wanneer ‘n kliënt bel, vra hulle altyd om met dieselfde werknemer te werk.  

Groei en guns  – Vermenigvuldiging (Mat 25:29). Die diensknegte wat die meeste vermenigvuldig het, is geseën: “Welgedaan, goeie en getroue dienskneg; Jy was getrou oor ‘n paar dinge, Ek sal jou regeer oor baie dinge.  Gaan in  die vreugde van jou heer in.”

Produktiwiteit – Die Japannese setlaars het ‘n sosiale waarde genaamd gambare, wat rofweg vertaal, “Probeer harder, moenie opgee nie, moet nooit opgee nie!” Hy wat los en traag is in sy werk, is ‘n broer vir hom wat ‘n verwoester is en wat nie sy  pogings gebruik om homself te genees nie, is broer vir hom wat selfmoord pleeg.  

Prov 18:9 Hy wat los en traag is in sy werk, is ‘n broer vir hom wat ‘n verwoester is. Wanneer dit kom by ons werk en ons verantwoordelikhede – of dit nou vir onsself (ons eie besigheid of familie) of vir ‘n baas is – moet ons getrou, ywerig  en hardwerkend wees. As ons dit nie doen nie, sê die Bybel dat ons dieselfde impak as ‘ n vandale het, of ‘ n persoon wat aktief werk om te vernietig eerder as om te bou. Nou beplan min van ons om dinge doelbewus op te mors, maar ons moet besef dat as ons lui, ongefokus, ontrou, verwaarloos en / of uitstellers is, dan het ons ‘n aktief negatiewe uitwerking op die areas van verantwoordelikheid wat ons s’n is!

Prov 25:19 sê:    “Vertroue in ‘n ontroue man in tye van benoudheid is soos ‘n gebreekte tand of ‘n voet uit die gewrig.” Baie mense hou daarvan om net saam te kus, besig te lyk, lyk asof hulle bydra, intussen laat hulle ander toe om “die slap op te tel” en ‘n ekstra las te dra. Mense doen dit by die werk en by die huis. In ‘n gesin kan jy óf een  gade  meer optel as hul billike deel van die gesinsverantwoordelikhede omdat die ander persoon verwaarloos of weier om hul deel te doen. Dit is nooit ‘n suksesvolle strategie op lang termyn nie. Die familie gaan ongebalanseerd wees en ontbreek. Uiteindelik sal dit uitmekaar val, een of ander manier. Die vernietiging wat veroorsaak word, sal manifesteer in óf die huwelik misluk en / of die kinders grootword in disfunksie. 

Eccl 9:18b sê, “Een sondaar vernietig baie goed.” Een persoon kan ‘n groot verskil maak – positief of negatief. Moenie die een wees wat uiteindelik baie goed vernietig omdat jy lui en onverantwoordelik is nie. Vra die Here om jou te help om elke dag te doen wat reg is in jou werk en in jou gesinsverantwoordelikhede. 

Uniekheid – 1 Pet 4:10-11: God het elkeen van julle ‘n geskenk gegee uit sy groot verskeidenheid geestelike gawes.

Spesifieke doel – Nie ‘n lewe van doel leef nie – hy wat waardelose strewes volg, sal armoede in oorvloed hê (Prov 28:19);

Werk is aanbidding

Verheerlik God deur jou werk: 1 Cor 10:31. Mag jou goeie werke jou Vader in die hemel verheerlik. Mat 5:16. Ons sluit saam met medegelowiges aan om elke dag gevul, gepantser, versterk, uit te gaan en die oorlog op die markplein te beveg.  Party dualistiese Christelike leringe sien die wêreld, werk as sekulêr, vreemd en boos. Hoewel die Bybel duidelik is dat ons geen aandeel in die wêreld moet hê nie, praat dit van wêreldse denke.  Broer Lawrence het ons geleer om God se teenwoordigheid te beoefen in alles wat ons doen. As ons die vloer vee, laat dit met dankbaarheid en vreugde wees en ons Maker prys! As ons iets bou of skep, laat dit wees met die inspirasie en verbeelding van die Skepper. 

Werk om te gee

Laat die dief nie meer steel nie, maar laat hom liewer vlytig wees en ‘n eerlike lewe met sy eie hande maak, sodat hy aan behoeftiges kan gee. Eph 4:28.  Die  diepste hart van die mensdom gaan nie oor eienaarskap nie. Jesus Christus het ‘n lewe beoefen om baie ryk te maak, maar Hy het geen grond besit nie en geen aardse besittings agtergelaat nie. ‘n Man se ware rykdom word nie bepaal deur wat hy besit nie, maar deur wat hy weggee. Die Christelike Kerk het in die eerste 300 jaar vinnig gegroei. (Stark 1997:161–162; Hirsch, 2006:18-22; Viola &  Barna  2008:246–250). [1]

Die Christelike Kerk het die Staatsgodsdiens geword as gevolg van sy voorbeeldige demonstrasie van intrinsieke kritiese waardes: groot dade van barmhartigheid en vriendelikheid • wedersydse ondersteuning en liefde • selfbeheersing • respek vir die lewe. • Om goed te doen aan mekaar. • Vermy boosheid soos diefstal,  bedrog  en jaloesie. • Betoon gasvryheid aan vreemdelinge. • Sorg vir mekaar en deel hulle kos met mekaar. • Bewys barmhartigheid teenoor alle mense. • Sorg en verpleging van die siekes. • Huishoudings getuig van waardigheid, persoonlike verantwoordelikheid, eerlikheid  en gehoorsaamheid. • Etniese verskeidenheid word aanvaar. • Vroue,  kinders en slawe word met respek behandel. • Respek vir die lewe voorkom aborsie en kindermoord. • Martelaarskap en die bereidwilligheid om ‘ jou kruis op te neem  ‘ (sien Markus. 8) [2]

Hierdie gawe is gerig om vir die armes te sorg: Rein en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit: om weeskinders en weduwees in hulle moeilikheid te besoek en om jouself onbevlek van die wêreld te hou (James 1:27). 

Die oorspronklike betekenis van ekonomie:

Oikonos:”Wie is dan daardie getroue en wyse bestuurder wat sy heer oor sy huisgesin sal regeer, om hulle op die regte tyd hulle voedsel te gee? Luk 12:42-48 

Die wêreldbeskouing van individualiteit, selfies, selfgesentreerde-wins-vir-my-plesier het veroorsaak dat ons vervreemd geraak het van plaaslike gesinne. Die internet het die wêreld kleiner gemaak en het ‘n wonderlike konvergensie van hulpbronne en geleenthede veroorsaak. Maar God se ekonomie is altyd  gesentreer  rondom die familie.  

Betekenis van rentmeester: οἰκονόμος  oikonómos; genl. oikonómou, masc. selfstandige naamwoord van  oíkos  (G3624), huis, en  némō  (n.f.,sien  aponémō  [G0632]), om uit te handel, versprei, bewilliging. ‘ n Administrateur, ‘ n persoon wat die binnelandse sake van ‘ n gesin, besigheid of minderjarige bestuur, ‘ n tesourier, ‘ n hofdienaar van ‘ n stad, ‘ n huisbestuurder, opsiener, bestuurder. Die konsep van  oikonomos  (rentmeester) verwys na die persoon wat verantwoordelik is vir die sakesake van ‘n huishouding. Hierdie Griekse term het later die Engelse woord ekonomie geword. Helmut Gollwitzer, ‘n besorgde pastoor, teoloog en denker bekend as ‘n demokratiese sosialis, het gedebatteer dat ongeag ons Christelike politieke vooroordele; ons moet streef na ‘n sosiale samesyn – “perfekte samesyn sonder enige konflik.” [3] Hierdie plaaslike gemeenskap se samesyn en ekonomiese geregtigheid kan nie polities, kultureel,  ekonomies of wetlik bereik word nie! #supportlocal #buylocal word weer belangrike nuwe tendense. Ons het mekaar nodig. Ons het ons bure nodig. 


[1] https://www.crown.org/blog/are-multi-level-marketing-companies-a-good-idea-for-christians/

[2] Dreyer, W., 2011. Praktiese Ekklesiologie En Bedieningspraktyk Met Verwysing Na Die Nederduitsch Hervormde Kerk Van Afrika (Afrikaans).

[3] See Gollwitzer,  Protestant Theology  : 191 –  2. Gollwitzer draws very briefly here on the imagery found in Mi 4.3f, Zec 3.10, and Rom 14.17.

Categories
Preke

Die gevaar van mis-interpretasie en wat om te doen daaromtrent

Ons leef in ‘n verbysterende inligting oorheersing: tans is daar altesaam 1,86 miljard webwerwe op die internet, meer as twee miljard YouTube-kanale, 2,85 miljard aktiewe Facebook-gebruikers en 2 miljard mense wat inligting stuur op die gewildste kommunikasie platform Whatsapp. Na verwagting sal die aantal mobiele toestelle wêreldwyd teen 2024 17,72 miljard beloop.

Dit word al hoe moeiliker om vas te stel wat waar is of nie. Veral onlangs besluit of ‘n mens ingeënt moet word of nie. Het die Corana Virus COVID 19 na ‘n laboratorium in Wuhan of natuurlike hop uit vlermuise gelek? ‘N Ander stryd waarmee mense sukkel, is of hulle in SA moet bly of nie? Hoe kan u met die komende verkiesing vir die regte party stem? Boonop is die ontelbare rewolusionêre teorieë soos die aarde plat. Die belangrikste is dat ons bedag moet wees op die opposisie van die Mainstream Social Justice-beweging teen fundamentele Christelike waardes wat as onderdrukkend beskou word. Vir my is dit interessant hoe emosioneel hewig hierdie debat word, ‘n eerste teken dat mense al van ‘n nie-partydige, ondersoekende weg afgeswaai het.

Die BYBEL ons BRON vir akkurate interpretasie.

Interpretasie het ‘n wye omvang van die gebruik: dansers interpreteer musiek en woorde deur middel van beweging, ons interpreteer drome en visioene, die interpretasie van die wet, boekhouers interpreteer finansiële state om ‘n paar te noem. ‘N Mens wil nie die interpretasie beperk nie, maar as dit kom by die neem van lewensbelangrike lewens besluite, moet jy seker maak dat die interpretasieproses akkuraat en betroubaar is. Elke interpretasie praktyk behels ‘n algemene brondokument. Boekhouers moet byvoorbeeld oor die brondokument beskik om ‘n akkurate weergawe van die finansiële status van ‘n onderneming te gee.

Volgelinge van Christus interpreteer hoofsaaklik LEWE, TYD of relevante FEITE vanuit ons kennis van God, soos geopenbaar deur die Skrif en die Heilige Gees, en die algemene vergadering en die kerk van die eersgeborenes. (Heb 12: 22-24)

Elke Skrif is deur God ingegee (gegee deur Sy inspirasie) en is nuttig om te onderrig, om teregwysing en oortuiging van sonde, tot regstelling van dwaling en tug in gehoorsaamheid, [en] vir opleiding in geregtigheid (in heilige lewe, in ooreenstemming met God se wil in gedagte, doel en handeling), sodat die man van God volkome en vaardig kan wees, goed toegerus en deeglik toegerus vir elke goeie werk. [1]

Maar dit is ook problematies omdat daar soveel interpretasies van die BYBEL is !! Baie mense het verskriklike dinge gedoen op grond van hul interpretasie van die Bybel. SLUIT AAN DIE MBTC-klas oor BYBEL-interpretasie KWARTAAL 3.

Die gevaar van verkeerde interpretasie

Die meeste oorloë het begin as gevolg van verkeerde inligting en propaganda wat mense van ‘n ander vervreem en ‘n bose ‘gesig’ geskep het wat mense bereid is om dood te maak. Daarom was Jesus se opdrag om ons vyande lief te hê so kragtig, maar tog uiters moeilik. Die vyand wen die stryd deur ‘n afstand te skep. Die interpretasie geveg word hoofsaaklik gewen deur van aangesig tot aangesig kontak en sinvolle dialoog.

Phillip Zimbardo het met die “Stanford Prison Experiment” bewys hoe nege normale middelklas seuns in net agt dae kwaad kon word. ” N Stel dinamiese sielkundige prosesse word uiteengesit wat goeie mense kan veroorsaak om kwaad te doen, waaronder de-individuering, gehoorsaamheid aan gesag, passiwiteit in die lig van bedreigings, selfregverdiging en rasionalisering. Ontmensliking is een van die sentrale prosesse in die transformasie van gewone, normale mense in onverskillige of selfs moedswillige oortreders van die bose.

Ontmensliking is soos ‘n kortikale katarak wat ‘n mens se denke vertroebel en die persepsie bevorder dat ander mense minder as mense is. Dit laat sommige mense daardie ander sien as vyande wat marteling, marteling en uitwissing verdien. ” [2] Een van die oorlog tegnieke is om gesigte te verf sodat die krygers onherkenbaar word en hul vyande intimideer, en dus meer geneig is om in stryd met hul gewete op te tree.

Lesse uit ander bronne is nuttig vir akkurate interpretasie.

Ons kan egter lesse trek uit bogenoemde kortlys van interpretatiewe praktyke om insig te kry en ons begrip te verdiep, byvoorbeeld: wynproe.

Primêre dinge om te onthou:

 • Stadiger
 • Gee aandag
 • Bestry botsende reuke in die omgewing.
 • Bou reuk woordeskat oefen om alle geure te benoem

Ek dink die lesse is nuttig in ons strewe na akkurate interpretasie in die algemeen, dink jy nie? Ons moet almal vertraag voordat ons tot die gevolgtrekking kom. Leer om meer aandag te gee en innemende vrae te stel. Fokus en elimineer afleiding. Verbeter ons woordeskat oor onderskeidende kategorieë en woorde deur studie en ervaring. (Heb 5: 13-14)

EERSTE LES oor INTERPRETASIE:

Maak ‘n punt daarvan om direkte eerste-handse terugvoer of feite te te kry.

Net so belangrik vir oorlewing is direkte terugvoer. Soos ‘n renjaer wat voel dat die onder stuur op die stuur deur ‘n hoek gaan, het ons akkurate terugvoer nodig om die regte besluite te neem. Te veel opsies bemoeilik sake en lei tot uitstel, frustrasie of gedwonge besluite wat later die verkeerde keuse was.

Dit is kommerwekkend hartseer hoeveel gelowiges die regte woord of instruksies gehoor het, maar ons interpretasie was ver weg! In my eie lewe en bediening moet ek erken dat my foute nie was omdat ek nie reg gehoor het nie, my interpretasie beperk was en tot onjuiste ingeligte gevolgtrekkings gespring het. Aannames bestaan ​​as gevolg van afstand. Geen kommunikasie lei tot veronderstellings nie. Ons verlaat God se gesig / teenwoordigheid dikwels te gou en neem ons eie besluite sonder verdere konsultasie met God!

TWEEDE LES oor INTERPRETASIE:

Interpreteer die Skrif as kommunikasie tussen God en die mens.

Eerstens moet ‘n mens weet dat God se woord nie abstrakte literêre woorde en sinne is nie. Die Bybel is God se manier om met ons te kommunikeer. Soos enige goeie luisteraar, is dit skadelik en oneerbiedig om dele wat met ons punt resoneer, te kersie en dan aan te haal asof dit God spreek. Omdat ons meer praat as om te luister, met ‘n toenemend korter aandagspan van 8 sekondes, [3] is ons geneig om die Skrif, God se stem en ‘n ander verkeerd te interpreteer. Korrekte interpretasie begin met die uitsonderlike luisteraar.

Natuurwetenskap en algemene geleesde akademiese referate is net meer as ‘n honderd jaar oud. Oue het duisende jare ‘n ander metode gebruik om die kompleksiteit van die lewe te navigeer om die beste praktyk te vind. Vertellings of verhale. Die verhale van Abraham, Moses, Dawid en Daniël, hul triomf en hul foute is soos liggies in die duisternis. Die primêre interpretatiewe les wat geleer moet word, is dus; kyk na ‘n lewe geleef! Jesus is in hierdie opsig ons beste voorbeeld! die Woord het vlees geword en ons die beste manier gewys om te lewe!

Ons is basies in ‘n warboel as gevolg van te min betekenisvolle verhoudings met die regte mense op die regte tyd. Teorieë en filosofieë word lugagtig en skadelik omdat dit in gedagtes en klaskamers verfyn word sonder die interaksie tussen die toepaslike relevante verhoudings op grondvlak.

DERDE LES oor INTERPRETASIE:

Interpretasie vereis ‘n deeglike ondersoek.

Joernaliste gebruik die verifikasie en feite kontrole noukeurig voordat hulle ‘n storie publiseer.

Bybel-vertalers, bestudeer die konteks, agtergrond, antieke vertellings en gehoor, teks kategorie, taal, kultuur, die bedoeling van ‘n gedeelte van die Skrif voordat ‘n mens die huidige gebruik daarvan gebruik en daaroor preek. [4]

Akademici, hersien literatuur oor bestaande teenstrydige en aanvullende navorsing, verskaf navorsingsmetodologie (eksperimente, opnames, vrae, onderhoude, gevallestudies, waarnemingsproewe), bepaal haalbare en praktiese uitkomste.

Om God se stem te interpreteer, behels dit om te toets of die woord in lyn is met die Gees van Christus, algemene aanvaarding onder ‘n volwasse menigte raadgewers, oortreders van sondige geregtigheid en oordeel, innerlike vrede voortbring, spesifiek, prakties is, ‘n oortuiging is, verseker ‘n geslag seën is tot nadeel van die self, en is altyd missionaal.

VIERDE LES oor INTERPRETASIE:

Ons is meer verkeerd as reg – bly in HOM.

Iemand wat volmaak is in kennis is by jou. Job 36: 4

Wat laat ons dink dat ons ‘n persoon vir 5 minute kan hoor praat, en ons oordeel of die persoon goed of sleg is? Malcolm Gladwell se nuwe boek, “Talking to strangers” verduidelik in sy tipies afwykende verkenning van die verkeerde aannames wat ons maak as ons met vreemdelinge omgaan. [5] Hy noem ‘n voorbeeld hoe die beste CIA-spioenasie bedryf dit baie moeilik vind om te weet wanneer mense lieg.

Wat fop nuus betref, selfs meer, is kommerwekkend dat ouer volwassenes verkeerde politieke inligting op sosiale media gebruik as ander ouderdomsgroepe. [6]

As iemand van julle wysheid kortkom, moet hy God vra, wat aan almal vryelik en sonder smaad gee (Jakobus 1: 5)

VYFDE EERSTE LES oor INTERPRETASIE:

Toets die vrugte – die uitkoms en die motief.

 • Wees bewus daarvan om soos ‘n man te dink. Hier is ‘n lys van slegte vrugte en uitkomste.
 • Kognitiewe dissonansie
 • Skuldig, wrewelrig, reaktief
 • Skep agterdog,
 • Raai aannames
 • Kommer, vrees, angs,
 • Projekteer skuld, bevoordeling, partydigheid.
 • Skande, skuldgevoelens, veroordeling – van ander partye
 • Futiel – geen praktiese konfrontasie en uitkoms nie
 • Oorsaak en gevolg denke – Job
 • Vleeslike, misloop korttermyn voordele

Toets die uitkoms noukeurig.

 • As ek hierdie gedagte moet uitvoer? Wat sal die implikasies daarvan hê?
 • Gaan die Here verheerlik word? (1 Korintiërs 10:31)
 • Gaan dit afbreek of bou? (1 Kor 14:26)
 • Gaan dit iets verander? Is dit uitvoerbaar? Jakobus 1:22 (doeners van die Woord)
 • Wat is die einde? Wat is die vrugte? Wat is die resultaat 3 – 7 geslagte van nou af?
 • Laat dit geloof of vrees vry? Is dit skriftuurlik? Is dit versoenbaar met die vrug van die Heilige Gees?
 • Oordink, die ontleding van die gedagte word vervolmaak in die doen, nie die denke nie.

SESDE LES oor INTERPRETASIE:

Die gees van CHRISTUS lakmoestoets

Jesus antwoord: “U sê tereg dat ek ‘n koning is. Daarom is ek gebore en daarom het ek in die wêreld gekom om van die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, hoor My stem. ” Pilatus sê vir Hom: Wat is die waarheid? En nadat hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle: Ek vind geen skuld in Hom nie. Johannes 18: 33-38

Alle selfbeskikking is gebaseer op die werke van die vlees.

 • Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe (Johannes 14: 6).
 • My lewe is in Hom verborge. (Kol 3: 2).
 • My doel is in Hom (Rom 8:29).
 • My lewe is in Hom (Mat 16:24).

‘N Lewe wat op’ self ‘gesentreer is, lei tot stryd. Of ons doen te veel of te min, probeer, strewe en veg om beter te wees, maar tog weer en weer vreeslik misluk! Dit lyk asof ons dit nooit regkry nie, op soek na troos en vrede, prestasie en betekenis op al die verkeerde plekke om weer aan die einde leeg te wees.

As ons die meeste soos Hy is, word ons die ideale eggenoot, ouer, werkgewer en werknemer. Toe ons deur sy wysheid leef, het die lewe betekenis en doel begin kry. Hy is die oplossing vir elke probleem. Sy lewe sal jou red!

SEWENDE LES oor INTERPRETASIE:

Waarheidstoets:

 • Waarheid moet die individu tot innerlike vrede, rus en ‘n aanvaarbare antwoord bring. Dit eindig en besleg die soeke.
 • Die waarheid stem ooreen met die verstand, die wil, die karakter, die heerlikheid en die wese van God. Nog meer tot die punt: Waarheid is die self uitdrukking van God.
 • Waarheid is samehangend. Vir samehang teorieë in die algemeen benodig die waarheid ‘n behoorlike pas van elemente binne ‘n hele stelsel.
 • Waarheid is deurgaans volhoubaar en rigied deur die loop van die tyd en die geskiedenis. Dit is teenoorgestelde van relativisme, veranderlike, onvoorspelbare vloeibaarheid.
 • Waarheid kan nie net teorie of filosofie wees nie. Dit moet prakties in ‘n bepaalde lewe, plek, tyd en beproefde lewenstyl getoets word.
 • Waarheid moet eenvoudig wees, maar ook ingewikkeld. Die lewe is bitter ingewikkeld, en daarom moet die waarheid hierdie kompleksiteit beantwoord en goeie riglyne gee aan eenvoudige, uitvoerbare optrede.
 • Waarheid is ‘n paradoks. Onpartydig, selfonderhoudend, onbetwisbaar, onverdedigbaar. Die sterkste magneet verander die swakker magneet se polariteit.
 • Waarheid moet universeel wees, ooreenkomste en vergelykings in ander wetenskappe.

U is welkom om die preek / blog oor die GEVAAR van gelei deur u emosies te bestudeer. https://hrco.co.za/sermons/the-danger-of-being-led-by-feelings/

Categories
Sermons

Lessons on accurate Interpretation

We live in the age of a staggering information overload: Currently, there are a total of 1.86-billion websites on the internet, over two-billion YouTube Channels, 2.85-billion active Facebook users, and two-billion people sending information to the most popular communication platform Whatsapp. In addition, the number of mobile devices operating worldwide is expected to reach 17.72-billion by 2024. So the question is: is all this information TRUE and Wholesome?

Particularly recently, deciding whether one should be vaccinated or not. Did the Corona Virus COVID 19 leak from a lab in Wuhan or naturally hop from bats? Another battle people struggle with is whether they should stay in SA or not?  With the coming elections, how to vote for the right party? Is the earth flat? Did man ever land on the moon? Most importantly, we need to be alert of the Mainstream Social Justice movement’s opposition against fundamental Christian values. Getting involved in some of these debates can become emotionally heated, a first sign that people have already swayed from a non-bias, investigative path.

The BIBLE our SOURCE for accurate interpretation.

Interpretation has quite a broad scope of use: dancers interpret music and words through movement, we interpret dreams and visions, the interpretation of the law, bookkeepers interpret financial statements, to name a few.

It is impossible to restrict and contain people’s inert interpretation of life. Yet all interpretation requires a source-code, an instruction manual, laws, an ancient holy text, a distinct worldview, a specific upbringing culture and traditions. For example, bookkeepers have to have the source document to give an accurate account of the financial status of an enterprise.  Dancers need a particular song to interpret using a certain style of choreography.

Followers of Christ interpret LIFE, TIME or relevant World FACTS primarily from our knowledge of God first, as revealed through Scripture, the Holy Spirit, and the general assembly and church of the firstborn. (Heb 12:22-24)   

All Scripture is given by inspiration of God, and profitable for doctrine, for reproof, for correction, for 3instruction in righteousness,  that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. (2 Tim 3:16-17)

Despite the truth of God’s Word, it is unfortunate how man’s misinterpretation of the scriptures misconstrued and distorted it’s divine intent. The church’s shame is not Who we believe in but our misrepresentation of His will and desire.

JOIN THE MBTC Class on BIBLE Interpretation TERM 3.

The danger of wrong interpretation

Most wars are maintained by misinformation and propaganda, forming groups by outward identifiable differences, then alienating them from another by creating an evil ‘face’ that people are willing to kill. Jesus’ instruction to love our enemies stand in direct contrast, so powerful yet extremely difficult. Generally we see the enemy win the battle by creating a distance.  The alternative opposite path is to break through the walls of seperation, segregation and distance through face-to-face contact and meaningful dialogue. 

Phillip Zimbardo proved with the Stanford Prison Experiment how nine normal middle-class college boys could turn evil in just eight days. The process involves the following: Dehumanization, deindividuation, absolute obedience to authority, passivity in the face of threats, self-justification, and rationalization.

Dehumanization is like a cortical cataract that clouds one’s thinking and fosters the perception that other people are less than human. It makes some people believe that their perceived enemies deserve torment, torture, and annihilation.”[2] One of the war techniques is to paint faces so that the warriors become unrecognizable and intimidate their enemies, and thus more prone to act contrary to their conscience.

Lessons from other sources are helpful for accurate interpretation.

In addition, we can draw lessons from the above mentioned shortlist of interpretive practises to gain insight and deepen our understanding, for instance: wine tasting.

Primary things to remember:

 • Slow down
 • Pay attention 
 • Irradicate conflicting smells in the vicinity.
 • Build smell vocabulary practise labelling all fragrances 

We all need to slow down before jumping to conclusions. Learn to pay more attention and ask engaging questions. Focus and eliminate distractions. Improve our vocabulary of discerning categories and the true meaning of words through study and experience (Heb. 5:13-14).

FIRST LESSON on INTERPRETATION:
Make a point of getting direct feedback.

Equally crucial for survival is direct feedback.  Like a racing driver feeling the understeer on the steering wheel going through a corner, we need accurate feedback to make the right decisions. Unfortunately, too many options complicate matters and lead to procrastination, frustration or forced decisions.  

It is alarmingly sad how many believers have heard the right word or instruction, but the interpretation was way off! I must confess my mistakes in my own life and ministry were not because I did not hear correctly; my interpretation was limited, and I jumped to misinformed conclusions.  Assumptions exist because of distance. No communication leads to more presumptions. We often leave God’s face/presence too soon and run into making our own decisions without further consultation with God!

SECOND LESSON on INTERPRETATION:
Interpret Scripture as communication between God and man.

God’s Word is not a compilation of abstract literary words and sentences. The Bible is God’s way of communicating with us.  Like any good listener, it is harmful and disrespectful to cherry-pick parts that resonate with our point and then quote it as if this is God speaking.  Because we talk more than listen, with an increasingly shorter attention span of eight-seconds[3], we are disposed to misinterpret Scripture, God’s voice, and another.  Correct interpretation begins with becoming an exceptional listener.  

Natural science and widely read academic papers are just more than a hundred years old. For thousands of years, ancients used narratives or stories to navigate life’s complexities and find the best practices. The stories of Abraham, Moses, David and Daniel, their triumphs and their mistakes are like guiding lights in the darkness. The primary interpretive lesson to be learned is; look at a life lived! Jesus is in this aspect our ultimate example! The Word became flesh and showed us the best way to do life!

We basically stay in this mess because of too few meaningful relationships with the right people, at the right time. Theories and philosophies can become harmful because they are formulated in minds and classrooms without the appropriate, relevant relationships on the ground level.

THIRD LESSON on INTERPRETATION:
Interpretation requires a thorough investigation.

Journalists rigorously research source verification and fact-checking before they publish a story.

Bible interpreters study the context, background, ancient narratives and audience, text category, language, culture, and intention of a portion of Scripture before making a current application of use and preaching about it.[4]

Academics review existing conflicting and complementary research literature and provide research methodology (experiments, surveys, questionnaires, interviews, case studies, observational trials) to determine feasible and practical outcomes. 

Interpreting God’s Voice entails: testing whether the word is in line with the Spirit of Christ; general acceptance among a mature multitude of counsellors; the conviction of sin righteousness and judgement; the producing inner peace. It is specific, practical, is a conviction, ensures a generational blessing, is at the detriment to self, and is always missional. 

FOURTH LESSON on INTERPRETATION:
We are more wrong than right – remain in HIM.

One who is perfect in knowledge is with you. Job 36:4 

What makes us think we can hear a person speak for five-minutes, and we already make a judgement whether this person is good or bad? Malcolm Gladwell’s new book, “Talking to strangers” explains in his typically digressive exploration of the wrong assumptions we make when dealing with strangers.[5] He lists as an example how the best CIA espionage operatives find it very difficult to tell when people are lying. 

When it comes to fake news, even more, alarming is that older adults engage with and share false political information on social media than any other age group. [6]

If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, (James 1:5)

FIFTH FIRST LESSON on INTERPRETATION:
Test the fruit – the outcome and the motive. 

Be aware of thinking carnally. Here is a list of bad fruit and outcomes:

 • Cognitive dissonance 
 • Blaming, resentful, reactive 
 • Creating suspicion 
 • Guessing assumptions 
 • Worry, fear, anxiety 
 • Projecting guilt, favoritism, bias.  
 • Shame, guilt, condemnation – of other parties
 • Futile – no practical confrontation and outcome
 • Cause & Effect thinking – Job 
 • Carnal, miss-out on short term benefits 

Rigorously test the outcome:

 • If I need to execute this thought?
 • What will be the implications? 
 • Is the Lord going to be glorified? (1 Cor 10:31)
 • Is it going to break down or build? (1 Cor 14:26)
 • Is that going to change anything?
 • Is it do-able? James 1:22 (Doers of the Word) 
 • What’s the end?
 • What is the fruit?
 • What is the outcome 3 – 7 generations from now? 
 • Does it release faith or fear?
 • Is it Scriptural?
 • Is it compatible with the fruit of the Holy Spirit? 
 • Overthinking, analyzing the thought is perfected in the doing, not the thinking.  

SIXTH LESSON on INTERPRETATION:
The spirit of CHRIST litmus test 

Jesus answered, “You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this, cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears My voice.” Pilate said to Him, “What is truth?” And when he had said this, he went out again to the Jews, and said to them, “I find no fault in Him at all. John 18:33-38 

All self-determination is founded in the works of the flesh.

I am the Way, the Truth and the Life (John 14:6).
My life is hidden in Him. (Col 3:2).
My purpose is in Him (Rom 8:29).
My life is in Him (Mat 16:24).

A life centred on ‘self’ leads to struggle.  Either we are doing too much or too little, trying, striving, and fighting to be better, yet dreadfully failing, over and over, again and again! We never seem to get it right, seeking comfort and peace, accomplishment and meaning in all the wrong places to end up empty again at the end.

When we are the most like Him, we become the ideal spouse, parent, employer, and employee. When we live through His wisdom, life began to have meaning and purpose. He is the solution to every problem. His life will save you!

SEVENTH LESSON on INTERPRETATION:
Truth test: 

 • Truth must bring the individual to inner peace, rest, and an acceptable resolution. It must conclude and resolve the quest. 
 • The truth is consistent with the mind, will, character, glory, and being of God. Even more to the point: Truth is the self-expression of God.
 • Truth is coherent.  For coherence theories in general, truth requires a proper fit of elements within an entire system.
 • Truth is consistently sustainable and rigid throughout time and history. It’s opposite to relativism, changeable, unpredictable fluidness. 
 • Truth can’t just be theory or philosophy. It needs to be tested practically in a particular life, place, time, and proven lifestyle. 
 • Truth must be both simple but also complex. Life is bitterly complicated, so truth should answer this complexity and give it good direction to simple, doable action.  
 • Truth is a paradox. Impartial, self-sufficient, indisputable, indefensible. The strongest magnet changes the weaker magnet’s polarity. 
 • Truth should be universal, similarity and comparisons in other sciences. 

You’re welcome to study the sermon/blog on the DANGER of being led by your emotions. https://hrco.co.za/sermons/the-danger-of-being-led-by-feelings/


[1] The Amplified Bible, (La Habra, CA: The Lockman Foundation, 1987), 2 Ti 3:16–17.

[2] Philip G. Zimbardo. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil

[3] Social media: the impact on spiritual formation among generation Z freshman college students.  https://firescholars.seu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1081&context=coe

[4] So opening the Bible can be likened to entering into a communicative event. Or, to put it metaphorically, Scripture begins a conversation that is interpersonal and potentially life changing, because it is God who initiates the dialogue.” Jeanine Brown,  2021. Scripture as communication. Introducing Biblical Hermeneutics. Baker Book House.

[5] Gladwell, Malcolm, 2021. Talking to strangers. Back Bay Books. Talking to Strangers: What We Should Know about the People We Don’t Know by Amazon.com Services LLC
Learn more: https://www.amazon.com/dp/B07NC11JGM/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_PZDAVAJP2DE64PRJ376C 

[6] Guess, A. M., Nyhan, B., & Reifler, J. (2020). Exposure to untrustworthy websites in the 2016 US election. Nature Human Behaviour, 4(5), 472-480. https://doi.org/10.1038/s41562-020-0833-x