Categories
Blogs

Waarheidsoomblik met minderwaardigheid

superior-inferior

Die groot vrae en soeke in die lewe:

 • Sosiale erkenning en waarde
 • Aanvaarding en liefde.
 • Sin en betekenis van die lewe.

Indien ‘n persoon nie wesenlike antwoorde op hierdie vrae kry nie lei dit tot

 • Jaloesie of selfbejammering.
 • Verwaandheid, ydelheid en leegheid.
 • Liggeraaktheid en onsekerheid.  “Easily offended” – gou op sy perdjie.
 • Twyfelagtige en onvastige bestaan.
 • Onvergenoegdheid en leegheid.
 • Minderwaardigheid  So ‘n persoon loop rond met ‘n reuse vakuum en lugleegte in hulle binnekant wat hulle dan op allerhande maniere probeer vul.

Ons lewe in ʼn wêreld van intimidasie.  Verskillende vorme van intimidasie:

 • Vergelyk jouself met ander in terme van geld, besittings, kennis, vermoëns, skoonheid, geestelikheid, en persoonlikheid.
 • Intimidasie gebaseer op ras, geslag, ouderdom, of ʼn sekere portuurgroep.
 • Kultuur en groepsintimidasie.
 • Tradisies en religieuse sisteme kan intimiderend wees.
 • Elke ware kind van God wat vir waarheid staan en nie meer saam met die stroom loop nie beleef vorme van intimidasie.
 • ʼn Kerk soos Harvester en sy manier van aanbidding en prediking kan intimiderend wees.
 • Die duiwel intimideer ons deur op ons sondes te fokus.  Deur sonde verloor ons, ons vrymoedigheid voor God en sy mense.
 • Elkeen van ons het verskillende swakhede en defekte, waaroor ons skaam en selfbewus is.  Ons kan derhalwe gou geïntimideer word, omdat ons nie graag van onsself ʼn gek wil maak nie.
 • Intimidasie in die werksplek is ʼn werklikheid.
 • Intimidasie wat daartoe lei dat jy nie met vrymoedigheid kan praat en jou saak stel nie, is nie van die Here nie.  Jy kan niks daaraan doen dat iemand probeer om jou te intimideer nie, maar jy kan besluit om nie in te gee nie!

DAAROM: steek ons, ons swakhede weg. Ons plak vyeblare, en soek verskonings. Ons kruip weg en verdoesel die waarheid.  We hide our shame! Ons kompenseer vir ons gebreke, deur ‘n valse lewe te leef.

 • Grootsheidwaan
 • Fantasie lewe
 • Valse mikpunte
 • Valse spesialis
 • Vereenselwig wet Wenners

So sien ons dat Saul ook gesukkel het met minderwaardigheid, toe hy hoor hoe juig die vroue oor Dawid se suksesse. (1 Samuel 18:1-7) Daarom wou hy ook vir Dawid doodmaak.  Die man wat bo al die ander uitgestaan het! Die eerste Koning van Israel was onseker oor homself, daarom raadpleeg hy Samuel en soek sy aanvaarding, uiteindelik raadpleeg hy die waarsêer.  As gevolg van die leegheid in sy binneste voel hy gou bedreig, hy is suspisieus, besluitloos en rigtingloos.  Niks kan hierdie leegheid vul nie, nie eers rykdom of mag.

Sommige mense verlang dat ‘n persoon hierdie leegheid vul.  Maar die skrif sê dat dit beter is om op die Here te vertrou as op mense (Psalm 118:8-9) want in hierdie lewe gaan ons verseker herhaaldelik te na gekom word en teleurgestel word deur mense. (Lukas 17:1) Moenie eers jou vertroue in jou familie en naasbestaandes plaas nie. (Miga 7:5-7)

Op watse fondament is jou huis gebou?  (Matteus 7:26) Geld, besittings, mag, posisie, vermoëns: Dit kan alles in ‘n oomblik van jou weggeneem word en dan?

Net die liefde van die Here kan hierdie leegheid vul. Hoor hoe praat die bruid van Salomo oor haar geliefde.  “Ek is bruin gebrand maar ek is mooi, vroue van Jerusalem. Ek is so bruin soos die tente van Kedar, soos die tentdoeke van Salomo. Moet my nie so aankyk omdat ek donker is nie, omdat die son my gebrand het nie: my broers het my so bruin laat brand, hulle het my die wingerde laat oppas; ek kon my eie wingerd, myself, nie versorg nie. (Hooglied 1:5-6) Sy moes verseker geïntimideer gevoel het tussen al die mooi meisies van die koningshof, tog styg sy bo dit uit. Hoekom? Want sy het geweet sy het die Koning se hart gewen!  Hy het haar gekies! Die man wat ek liefhet, is myne, en ek syne. (Hooglied 2:16) Salomo is ook nie skaam om sy bruid vir almal te wys, en ook hoe lief hy haar het nie.  Hy is nie skaam vir ons nie en is nie bang om in die openbaar saam met ons gesien te word nie. Hy wil met ons geassosieer word.  Hy vat my na ’n feesplek toe; hy straal van liefde vir my. (Hooglied 2:4)

So het God ons ook lief, en is Sy liefde ons sekuriteit en teenmiddel teen intimidasie.  Die evangelie is die goeie en blye nuus, dat Hy ons liefhet en Sy lewe vir ons afgelê het.  (Joh 3:16) Baie mense vra egter; “hoe weet ek dat hy MY regtig liefhet?” Paulus gee vir ons ʼn barometer van liefde in 1 Korintiërs 13:4-8  Die eerste bewyse van iemand se liefde is geduld.  Is God geduldig met jou?  Is God sagmoedig met jou? Wel daar is jou bewys! Lees gerus deur die hele gedeelte en toets God aan Sy liefde vir jou.

Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou: (Zephania 3:17)

Van ver af het die Here Hom aan Israel bekend gemaak: Ek het jou nog altyd liefgehad, daarom het Ek jou met geduld verdra. (Jeremiah 31:3)

Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. (Isaiah 43:4)

Hy self was die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming; Hy het hulle opgetel en hulle altyd gedra. (Isaiah 63:9)

Ek dank God dat ons nie die enigste mense is wat gesukkel het met intimidasie nie.  Dawid het maar ook gesukkel.  “Maar ek is ’n wurm en geen man nie, ’n smaad van die mense en verag deur die volk.” (Psalms 22:7) Later verander sy perspektief en hy verklaar: Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed. 15My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. 16U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie. (Psalms 139:14-16)

Uiteindelik bou ek my selfvertroue (confidence) nie op wat ek doen en is nie. Ek kyk en fokus op die perfekte werk wat Jesus gedoen het. My legitimacy, rightness, confidence is based on/in Him. Hierdie geloof in Hom, bemagtig my om die onmoontlike te doen.  Die para-olimpiese spele toonbeeld mense wat ten spyte van ‘n fisiese gebrek, oefen en meeding op internasionale vlak!  ‘EK IS TOT ALLES INSTAAT DEUR CHRISTUS WAT MY DIE KRAG GEE’ Ek kon nooit skool toe gaan nie, met Sy hulp gaan ek terug skool toe, en kry my matriek sertifikaat.  God gaan dit nie vir jou doen nie, Hy wil dit deur jou doen.  Ons oorwin minderwaardigheid in die waarheidsoomblik met Jesus. Die vrou by die put se lewe is ontbloot voor Hom, en tog is sy nie daardeur geintimideer nie. Sy kry egter haar skeppingsdoel, en gaan vertel die mense wie sy ontmoet het. Sy word die instrument wat redding bring aan haar hele gemeenskap.  Wanneer ons voor Hom staan, staan ons naak en onbeskaamd.  Soos ons gehoorsaamheid leer in ons swaarkry, ontdek ons wie ons is, om die outeur te word van ons storie, sodat ander daardeur ook lewe kan ontdek. Heb 5:8

Categories
Blogs

Oorwin die laagtes in jou lewe!

Conquer your lowland

So the Lord was with Judah. And they drove out the mountaineers, but they could not drive out the inhabitants of the lowland, because they had chariots of iron. Judg 1:19 “Die Here was by Juda, en hulle het die Bergland in besit geneem. Maar Juda kon nie die inwoners van die Vlakte verslaan en hulle stede verower nie, want hulle het yster strydwaens gehad.”  Judah se roeping en “destiny” is om te regeer. Gen 49:8-12 Hy was bestem om al sy vyande te oorwin, en tog as gevolg van een nederlaag, gee hy moed op en neem nie hierdie land in beslag nie.  Daar is areas in ons lewens, waar ons nie in oorwinning lewe nie, omdat die vyand sterker wapens het.  Die Here was met Judah, maar hy kon nie die gebied inneem oor hierdie baie wettige en wesenlike probleem. Die vraag is, kon Judah nie ook leer om strydswaens van yster te vervaardig nie? Hoekom net hierdie probleem aanvaar asof dit nou maar net so is, en niks verder daaraan doen nie?

Daar is sekere areas in ons lewens waar ons gevange gehou word en beperk word deur wesenlike weerstand, maar God is met ons, Hy het bedoel dat ons die vlaktes “lowlands” in besit neem, nou word ons net tot die bergagtige gebied beperk.

Elke mens het ‘n wettige verskoning om iets nie te doen nie.  Baie verskonings: legally, realities Luk 14:16-2 Die een het ‘n os gekoop, die ander ‘n vrou getrou, en die ander het ‘n stuk lang gekoop. Wettige verskonings om nie die fees by te woon nie.

Ons is maar as mens altyd bang om ‘n nuwe vaardigheid aan te leer. ‘n kind aanvaar ‘n 50% punt vir wiskunde, ek is nie goed met somme nie, die onderwyser is moeilik en pik op my, die onderwyser verduidelik swak… Alles dalk wesenlike verskonings, maar beteken dit nou dat jy moet dit nou maar aanvaar? Ek kan nie swem nie, daarom gaan ek nie in water in nie… Daar het ‘n opposisie reg oorkant ons winkel oop gemaak daarom…

Terwyl ons onlangs in Uganda bedoen het, hoor jy die talle “challenges”:

Bv. Droogte in ‘n hoë reënval tropiese gebied – Feitlik geen besproeing word gebruik nie.

Grond is gefragmenteer – Hoekom werk julle nie saam in Kooperasies nie?

Elke groot uitvindsel van die 21ste eeu, was eertyds ‘n reuse probleem.

Words spelled out in the 18th Olympics in 1964 in Tokyo “The most important thing in the Olympic Games is not to win, but to take part, just as the most important thing in life is not the triumph, but the struggle, the essential thing is to have fought well”.

•George Stephenson spent fifteen years to perfect the locomotive.

•Watts worked for thirty years on the condensing engine    

•Charles Goodyear spent ten years of study, poverty and public ridicule.

William Wilberforce early became enflamed with the idea of stopping the slave trade and slavery in England. He succeeded in becoming a member of Parliament. Goaded by William Pitt, he spoke often against slavery and the slave trade but suffered repeated defeats in Parliament. In 1807 he persuaded his colleagues to ban the slave trade. Not until 1833 did both houses of Parliament finally abolish slavery in Britain. The news of total victory came to Wilberforce on his deathbed. He was motivated in his life’s career by an idea whose time finally came.

“Our men were not braver than the enemy. They were brave five minutes longer” (attributed to Lord Wellington after the great victory won over Napoleon at Waterloo).

Edison did not give up when his first efforts to find an effective filament for the carbon incandescent lamp failed. He did countless experiments with countless kinds of materials. As each failed, he would toss it out the window. The pile reached to the second story of his house. Then he sent men to China, Japan, South America, Asia, Jamaica, Ceylon and Burma in search of fibres and grasses to be tested in his laboratory. One weary day on October 21, 1879—after 13 months of repeated failures—he succeeded in his search for a filament that would stand the stress of electric current. This was how it happened:

 

 

 

 

 

Categories
Blogs

Discover what makes God happy – Multiplication

We often equate faithfulness with being steadfast, consistency, being dependable, reliable, dependable, loyal, true, trustworthy, devoted, truthful. Jesus equates faithfulness with something else – multiplication. Whatever God gives to us, He expects us to multiply and present it back to Him. John Bevere
The Parable of the 10 Virgins (Mat 25:1–13) does not reveal the meaning of “taking oil with you”, and thus many sermons suggested oil, referring to the Holy Spirit.  But you cannot buy the Holy Spirit.  It is evident that the parable’s focus is about being prepared for the coming of the Lord. These two parables are interrelated, both starting with “then the kingdom of God is likened” and both ending with God’s judgment.  The second parable explains the first.  The wise virgins were preparing for the unexpected delay of the bridegroom (v. 5). The best way we can prepare for the delay of his coming is, making disciples who can continue after our death. We need to duplicate our lives so that the flame of the gospel can keep burning. Freely we have received, freely we need to give. Mat 10:8
Read the rest of the portion of scripture; Mat 25:14-30
His goods – The money was His, and they were only stewards.  My farm worker who uses my car, cannot come and give me back my car, and demand a blessing for returning it.  We cannot twist God’s arm with our tithes and giving, to give us more. It is all His in the first place. He wants us to look after it, and make it grow, cultivate it.
Trade: to work, perform by labor, to do, produce, cultivate the earth. Gen 1:28
Mat 25:15 five talents The Greek text indicates an amount equal to 75 years’ wages thus the average years of a person’s live. The talents were of silver (money in Matt. 25:18 is argyrion, which means silver money). A talent weighed between 58 and 80 pounds. Again the average weight of a man.  Our lives should reproduce, multiply, and cultivate the righteousness, and God-given abilities we have received.  The old Protestant preachers would always ask: “what are you going to do with Christ you have received?”
Each according to their ability: we all have received intrinsic natural gifts talents, and influence.  Righteousness is receiving sonship; now God wants us to cultivate what we have received.
“you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed” The wicked and lazy servant did not know the character of hIs master.  This scripture in-plicately reveals the true meaning of the parable; God wants to reap a harvest where He has not sown, he first sown seed in us, not we sow, and reap a harvest exponentially for Him.
‘For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance; but from him who does not have, even what he has will be taken away”
25:29  have abundance, perisseuo  (per-is-syoo-oh); Strong’s #4052:  To superabound, have in excess, greatly surpass, excel. The word shows the generosity of God’s grace, giving assurance that faithful use of one’s talents and gifts sets the stage for one’s own advancement. The abundance of life is already within you.  Your provision is within you. Give yourself, serve others with your abilities and gifts, and provision will follow you.  He who chase after money never finds it.
Let’s look at Jesus’ example:
Jesus worked – John 5:17 what was His primary work?
Taught and disciplined 12 men – 2 Tim 2:20 and in the end He presented them back to God. Joh 17:4 He prays for them but eventually pray for their fruitful offspring. Joh 17:20 The seed principle is part of God’s nature, He created every living thing from this principle. Man cannot duplicate this original reproducing seed. The seed man creates cannot reproduce after its original kind. OMG Disciples are gifts. They are added by God in our lives, for a period to raise. Like, children.
Acts 10:38 – went about doing good
Works of faith – Multiplied bread Mat 15:32-39
The circuit of ministry – Mark 6:6 Then He went about the villages in a circuit, teaching.
He died – Joh 12:24 
Why did the servant hide the talent in the ground? He was afraid of losing it.  Scared of taking risks.  He did not believe in his own ability. He was also called lazy. This servant was only seeking an excuse to do nothing and not be productive.  Excuses are what keeps most people from doing: they try to justify their actions.  Excuses like: “evangelism is not my gift or calling, or I cannot sell anything.  We become good at anything we practice. We only need to start.  We all receive a mostly healthy body, but being lazy we do not cultivate it, we become over weight, and more an more restricted to do what that the body was made to do.  When we exercise we discover that the body is capable of much more, and we begin to do what we thought was impossible.
“Enter into the joy of the Lord” God is well pleased. We enter into Him being happy and delighted at our work, and faithfulness.  The end of both these parables concludes: those who did not multiply was not given access to enter the Kingdom of heaven.
We were naturally made to reproduce. Like a tree multiplying its fruit, it is doing what it was made to do.  It is natural for a healthy tree to reproduce.  Fear, laziness, and stubbornness is not natural.   God gave to each one according to their ability, and they had the means, they only had to obey.
May our eyes be opened to the riches that God has placed within us in Christ Jesus. Let us break loose of the lies and excuses that hold us back.  Let our lives be productive and multiply that what He has placed in us.

Categories
Blogs

Thriving in Babylon – Wisdom

Ons lewe in die era van informasie: Nog nooit was soveel inligting binne bereik van die gewone mens op straat nie, tog blyk dit dat inligting nie mense moreel beter maak nie. Net so min as die inligting op ’n sigaret pakkie jou gaan laat ophou rook, net so min gaan inligting jou ‘n beter mens maak. Wanneer jy die inligting egter begin toepas, dan verander alles.  Self die wyse Salomo het verstaan dat die versamel van inligting en kennis ‘n gejaag na wind is.  Eccl 1:15-18 15Daar is soveel dinge wat verkeerd is wat nie reggemaak kan word nie en daar is soveel dinge wat kortkom dat ’n mens nie alles kan tel nie. 16Ek het gedink ek het meer kennis as al die ander wat voor my oor Jerusalem geregeer het omdat my wye ervaring gelei het tot groter kennis en insig. 17Maar toe ek my daarop toelê om uit te vind wat die verskil tussen kennis en insig aan die een kant en dwaasheid en onverstandigheid aan die ander kant is, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat so ’n ondersoek ook net so min beteken as om agter die wind aan te hardloop—18hoe meer kennis ’n mens het, hoe meer probleme het jy; hoe meer ’n mens weet, hoe meer hartseer bring dit vir jou.
 ‘n baie geleerde man wou my eendag kom sien. Sy woorde na ‘n lang gesprek het my getref: “I have exhausted my intellect and cannot seem to find real peace” Later sou hy eenvoudig bely en erken dat hy glo dat Jesus werklik is. Sy lewe het in ‘n oomblik verander, en hy het Vrede gekry. “Die wysheid van die slimste mens maak Ek tot niet en die geleerdste mens se begrip tel by My niks.” 20Maar wat dan van die kenners en die geleerdes, die navorsers? God het reeds bewys dat die wysheid van mense in hierdie wêreld onsin is. 21God het deur sy wysheid dit so bepaal dat mense Hom nooit werklik sou leer ken deur hulle menslike kennis nie. Maar nou kom God en red almal wat sy boodskap glo (1 Cor 1:19-21)
Die wysheid wat Daniel dus besit het, was nie bloot sterk verstandelike vermoëns nie. Sy wysheid was gesetel in wie hy geken het.
Wisdom is a Person.  All true wisdom comes from God, He is the source of all true wisdom.  Daarom word ons verplig om tot God te nader om wysheid by Hom te bekom. James 1:5-6 Your proximity to the source of wisdom will determine the measure of Godly wisdom you will possess.
Wisdom is having the mind of God. The more you think like God, the more you will act like God.  Daarom moet ons ons denke laat vernuwe. Rom 12:1 Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Isa 55:8  Hoe meer jy tyd in die Woord spandeer, (Col 3:16) en lewe gevul deur die Heilige Gees (Eph 5:18) en wandel in dit wat Hy jou leer (Gal 5:16) hoe meer sal jy wys raak in die kennis van God. (Eph 4:13; 2 Pet 3:18)
Wisdom is godly Discernment: 1 Kings 3:12 Meer as ooit het ons nodig om die regte tye te onderskei, (Mat 16:3) om die motiewe van mense se harte te onderskei, (Heb 4:12) en tussen wat reg en verkeerd is. (Heb 5:14)
Wisdom is godly perspective: Ons kan nie altyd verhelp wat mens ons gebeur nie, maar ons kan sorg dat ons die regte perspektief behou.  Een sien die glas half-vol, en die ander half-leeg. Dit hang net af van jou perspektief.  Ons sien in Daniel se lewe, dat hy elke situasie hanteer het met ‘n goddelike perspektief, gesetel in Sy geloof en vertroue in God.  Wanneer jy God in ‘n situasie sien, sien jy die situasie gans anders.
Wisdom is applied knowledge learned through a lifestyle of obedience. Ps 111:10 the fear of the Lord is the beginning of wisdom.  Jesus is our example in this. Heb 5:8  Jesus het gehoorsaamheid geleer deur die dinge wat Hy gelei het.  Dit kon nie maklik wees om die eerste 30jr van sy lewe eers aan aardse ouers gehoorsaam te moes wees nie.
Dis merkwaardig om te sien hoeveel keer daar in die boek Daniel melding gemaak word van sy besondere wysheid.  Daarom is dit die vierde les, in ons reeks hoe om te floreer in Babilon.  Elke vers wat sy wysheid beskryf, gee ons ‘n dieper insig in hoe hierdie wysheid in hom gewerk het.
Daniel: since a young boy “gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand” Dan 1:4 teach the language and literature of the Chaldeans v4b
Sy wysheid was ‘n geskenk.  Ek was 14jr oud toe ‘n jong profeet sy hande op my gelê het; “Van die dag af, sal daar nie ‘n dag verby gaan waar God self deur die HG jou nie iets nuuts gaan leer nie, as jy bereid is om te luister” Ek moes in die geloof hierdie woord en profesie glo.  Dit is dan ook die getuienis van my lewe van ‘n jong ouderdom, my wysheid en insig bo my jare. Dis nie omdat ek iets wonderlik is nie, maar iemand wonderlik het aan my geraak.  So ontvang ons God se Wysheid as ‘n geskenk in Christus. Toe ons Jesus ontvang toe ontvang ons Sy wysheid. (1 Cor 2:16) Hierdie wysheid was IN hom. Sien die woord “possess”.  Hy was nog te jonk dat kennis sou kom deur jare se studies. Die kennis was in hom.  Hy was vinnig van begrip. Through wisdom a house is built, And by understanding it is established (Prov 24:3) ‘n kind wat ‘n les in die klas verstaan, hoef nie so hard te gaan leer nie. As jy iets verstaan, is dit joune.
Dan 1:17 God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom
So baie mense hou nie van lees nie.  Deur boeke kan jy baie lande en plekke besoek sonder om die binnekant van jou huis te verlaat.  Lees egter nie net om inligting te versamel nie, maar om by die “hoe” uit te kom.  Deur dit wat jy gelees het oor te vertel, maak jy dit joune.
Dan 1:20 And in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them ten times better than all the magicians and astrologers who were in all his realm  Van my vriende het al opgemerk dat ek met iemand byna oor enigiets kan gesels. Dis wat iemand soos Billy Graham so ‘n gesogte spreker gemaak het, “he was well-read” oor byne enige onderwerp.  Die Heilige Gees is die Gees van waarheid en wysheid.  Wie kan met Hom vergelyk.  Iemand wat sy wysheid van God verkry, oortref die kortsigtige wysheid van mense.
Dan 2:14 Then with counsel and wisdom Daniel answered Arioch, the captain of the king’s guard.  Daniel then got his friends to pray with Him, and sought God the answer to the Kings demand.  Where there is no counsel, the people fall But in the multitude of counselors there is safety. Pro 11:14 Daniel het nie op sy eie insigte staan gemaak nie. Hy het op sy vriende staat gemaak om saam met hom te bid.
Dan 4:18 since all the wise men of my kingdom are not able to make known to me the interpretation; but you are able, for the Spirit of the Holy God is in you.” Dan 5:11-12 There is a man in your kingdom in whom is the Spirit of the Holy God. And in the days of your father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, were found in him; Inasmuch as an excellent spirit, knowledge, understanding, interpreting dreams, solving riddles, and explaining enigmas were found in this Daniel,
Hierdie 2 skrifgedeeltes is so mooi! Dit lig die kern en bron van Daniel se wysheid duidelik uit. Die Gees van die lewende God is IN hom!  Een van die vrugte van die Heilige Gees is dan ook ‘n “Sound mind”! , 23 and be renewed in the spirit of your mind (Eph 4:23) Hierdie wysheid bring LIG! Dit maak dinge duidelik en bring orde.  Met lig kan jy sien wat jy doen.  So werk goddelike wysheid dis prakties! Dis uit hierdie lig waar sy “excellence” vandaan kom. Perfeksionisme verhoog die status en waarde van dinge bo die waarde van mense.  Dis ‘n vorm van afgodery! Maar om ‘n voortreflike gees te hê, dui eenvoudig op akkuraatheid. Doen dit reg die eerste keer.  Dan 5:14 I have heard of you, that the Spirit of God is in you, and that light and understanding and excellent wisdom are found in you Dan 6:3 Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps, because an excellent spirit was in him Laastens: Daniel se wysheid was nie net gefokus op aardse dinge nie. Inteendeel, die helfte van sy boek handel oor sy drome.  Sy wysheid was dus geestelik van aard.  Hy het die geesteswêreld verstaan.  Bid vir reën in die tyd van reën. (Sag 10:1) Julle kan die weer voorspel as julle na die tekens in die lug kyk, maar julle kan die tekens wat vir julle wys wie nou hier by julle is nie verstaan nie! Mat 16:3 Jesus bestraf Petrus: “Jy dink die dinge van ‘n mens” (Mat 16:23)
Al hierdie eienskappe van wysheid is vir jou beskikbaar in Christus Jesus ons Here.  Hy wil dieselfde wysheid ook deur jou werk.  Ek is wys deur wysheid van Christus is my!
For Further Study:
Pr 1:7-10
Pr 2:10-16
Pr 3:1-6
Pr 4:20-27
Pr 5:1-7
Pr 6:20-23

Categories
Blogs

Thriving in Babylon – Hope

Daar word gesê dat ‘n mens tot 40 dae sonder kos, 7 dae sonder water, 4 minute sonder suurstof kan leef, maar nie een sekonde sonder hoop nie.  As ons hoop verloor, word ons soos robotte wat net take verrig dag in en dag uit, sonder ʼn toekoms.  Die realiteit is dat ons hoop die afgelope tyd onder aanslag is.  Die ekonomiese krisis, stygende kostes van elektrisiteit, brandstof en voedsel maak ons depressief, en laat ons met min hoop oor ʼn beter toekoms.  As ’n mens lank uitsien na iets en dit gebeur nie, maak dit jou moedeloos, maar as ’n mens se begeerte vervul word, gee dit jou nuwe moed. (Prov 13:12 LB) Verskeie kwessies in ons dorpe maak ons nog verder moedeloos en baie mense is besig om hoop te verloor.  Deur die lewe en mense se oortredinge teenoor ons, word ons verwond. Sonder hoop word die wond septies en trek allerhande bakteria, vlieë en siektes. Hoop is ’n geestelike teengif en buffer teen demoniese infestasie.
Ons is mense van hoop: handdoek ingooi is nie ʼn opsie nie! Toe een van ons boere in ons gemeenskap ʼn paar jaar gelede geweldige brandskade op sy plaas gehad het, moes ek gaan om hom te bemoedig.  Ek het eerlikwaar nie geweet wat om te sê nie. Toe sê die Here vir my: “There is a difference between giving up and letting go.”  Om op te gee is nie ʼn opsie nie, maar soms moet ons dinge oorgee af afgee, om staande te kan bly.  Dit het vir die boer en sy vrou hoop gegee, dat alles nie tot niet is nie.
Ons kan nie toelaat dat afbrekende woorde en ʼn negatiewe ingesteltheid ons siel en gees besmet nie.  Jesus self in ons is ons hoop. (Col 1:27) As kinders van die Here het ons, ons hoop gevind in dit wat nie geskud en vernietig kan word nie, naamlik ons verhouding met Jesus Christus.  (Ps 39:7) HOOP het in ons hart kom woon, en ons beleef nou Sy vrede en vreugde in die Heilige Gees, ten spyte van ons omstandighede.  (Rom 14:17)
Moeilike omstandighede en krisisse ontbloot die waarheid van ons hart, waarin is ons hoop gevestig?  Is ons sekuriteit in ons besittings, posisies, kontantvloei, en voorspoed?  Of is ons sekuriteit Jesus en Jesus alleen?  Jesus Christus is ons ewige onwankelbare HOOP!
Hoop is ‘n persoon, sy naam is Jesus.  Daniel was ‘n man van hoop, omdat hy die Here persoonlik op Sy woord gevat het.  (Dan 1:8) Hy moes self sy geloof in God toets. Jy kan nie op iemand anders se hoop lewe nie. Alhoewel Daniel heelwaarskynlik nie in ‘n Godsdienstige tyd groot geword het agv Israel se afvalligheid nie. Tog het Daniel die dieet van sy voorvaders onthou, en homself voorgeneem om homself nie te besoedel met die lekkernye van die Koning se tafel nie. Hy moes uit ervaring geleer het, dat die Bybelse Dieet beter resultate lewer.  Uit Sy voorneme neem hy ‘n geloofaksie en die Here beloon sy geloof deurdat hulle guns kry by sy leermeesters. Elke keer as die koning hulle raad gevra het oor ’n saak waarvoor daar insig en begrip nodig was, het hy gevind dat hulle tien maal meer weet as al die towenaars en fortuinvertellers in sy ryk. (Dan 1:20)
Bybelse hoop lê in ‘n verhouding, ‘n pad saam stap, ervarings en verlossingsdade wat deel raak van ons Storie met God.  Dit gee vir ons wat na God toe gevlug het om gered te word die moed om vas te hou aan wat Hy beloof het. 19Om so op God te vertrou, is vir ons lewens ’n anker wat vas en seker is, want dit verbind ons aan God self (Heb 6:18-19)
Vanuit hierdie verhouding met God, het Daniel met God ’n daaglikse pad gestap, Dan 6:10. Hy het altyd eers na die Here toe gegaan. (Dan 2:14–23) en gesien hoe die Here wonderdade verrig soos om die bekke van die leeus te sluit. (Dan 6:21). Hierdie pelgrims reis met die Here het sy geloof en hoop in God verder en verder versterk.
Sy hoop was egter nie net in ervarings met God nie, hy het die Skrifte gereeld ondersoek en op die woord van die profeet Jeremia afgekom dat die Ballingskap net 70 jr gaan duur. (2 Chr. 36:21; Ezra 1:1; Jer. 25:11, 12; 29:10; Zech. 7:5)
Toe het hy homself voorgeneem om die Woord te bid. (Dan 9:2-3) Op hierdie tydstip was die Koninkryk van Babel in geen gevaar nie en die stad ondeurdringbaar.  In die fisiese omstandighede blyk dit eers dat niks verander nie, maar God het hom ontmoet, en die engel Gabriël het aan hom verskyn en hom versterk.  (Dan 9:20) Uiteindelik vervul die Here Sy woord aan Kores, die Persiese heerser en bring Babilon tot ‘n val in een dag! (Isa 45:1-7) The great test was Babylon with its massive walls and its prestige of centuries of rule. It was particularly impregnable because of the vast area within the walls where food could be stored and even produced, because of its great wealth, and because of the Euphrates River which flowed through the city. Cyrus is said to have stationed a portion of his army at the place where the river entered the city and another where it left. The rest of the army deepened the canals in the Euphrates Valley and diverted the river temporarily. In October, 539 b.c., the army marched in by way of the river bed under the leadership of Gobryas (Akkad. Ugbaru), who died a week later (ANET, p. 306).[1]
Die Here verlos uiteindelik sy kinders uit die hand van die Babiloniërs, en word hulle onder die regering van die Perse, toegelaat om hulle tempel (Esra) en die stadsmure (Nehemia) te herbou.  Daniel is dus vir ons ‘n voorbeeld deurdat hy enduit, (60jr) of langer sy Hoop en geloof uitgeleef het.  Regerings kom en gaan, bose heersers staan op en kom tot ‘n val, die geskiedenis van tyd leer ons dat God Ewig is, en ’n waarmaker is van Sy Woord.
[1] Dayton, W. T. (1975). Cyrus. In C. F. Pfeiffer, H. F. Vos, & J. Rea (Eds.), The Wycliffe Bible
Encyclopedia
. Moody Press.
 

Categories
Blogs

Thriving in Babylon – Humility

Nederigheid is ‘n goddelike eienskap, want God self is die beste voorbeeld van nederigheid. (Phil 2:6-8) Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.
Sy voorbeeld wys ook wat Nederigheid is: Dis nie om mense se vloerlap te wees nie. Dit beteken nie om leeg en swak te wees nie. Inteendeel God het Homself arm gemaak om ons te kom dien. Ware goddelike nederigheid se oorsprong is die volheid van God in jou.  Nadat jy die geskenk van Sy geregtigheid ontvang het, die pêrel van groot waarde, (Mat 13:46) die goddelike vermoë om Sy kind te wees (Joh 1:12) dien jy die mense om jou vanuit Sy volheid. Verniet het ons ontvang verniet gee ons dit weer uit. (Mat 10:8)
Iemand wat God regtig ontmoet het en ken, kan nie anders as om nederig te wees nie.  Niemand kan voor God staan nie.  Arrogansie, trots, self-waan verdwyn soos mis voor die Son, wanneer ons voor Hom staan en Sy heerlikheid aanskou.  Daarom is gebed die eerste eienskap wat Daniel laat floreer het in Babilon, vanuit Sy intieme gebedslewe het nederigheid natuurlik gekom.
“Humility is having a true and sane estimation of yourself”
“Pride/arrogance is on overestimation of self and an underestimation of others.”
“Inferiority is an underestimation of self and an overestimation of others.”
Soos God, is dit ook belangrik dat jy uit jou eie uit jouself sal verneder. “Humble thyself” (James 4:10) Anders sal God jou verneder maar dit gaan nie mooi wees nie.
“God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade” (1Pet 5:6) Jesus wys ons ook dan om dienskneg te wees, en soms die werk te doen van die geringste soos voete was, ons nederig hou en ons voete stewig op die grond. John 13: 1–17 Deesdae is daar ‘n program op TV undercover Millionaire, waar die eienaars van besighede tot nuwe insigte kom wanneer hulle meng met die mense op grondvlak. “Associate with the humble” Rom  12:16 Hoeveel mense wat arm is, is vriende op jou selfoon, Facebook, en kuier jy gereeld met hulle? Dis waar Jesus sou gewees het, tussen die armes!
Daar is ook ‘n belofte is: As jy jouself verneder, sal God jou op die regte tydstip verhoog.  Dis
nie hoekom ons dit doen nie.  Ons is bereid om soos Paulus uitgegiet te word vir Sy heerlikheid, (Phil 2:17) ons beloning is die Here. “I am your shield, your exceedingly great
reward.” (Gen 15:1) Ons sien die belofte ‘n paar keer in vervulling kom in Daniel se lewe, maar die verhoging was ook tot God se eer.  Drie heidense Konings erken dat Daniel se God, die Ware God is.  (Daniel 2:47; 6:20; 10:12)
LEER VAN DANIEL HOE HY FLOREER IN BABILON DEUR NEDERIGHEID.
Daniel se nederigheid was nie ‘n onkenning en vervalsing van sy goeie hoedanighede nie. Hy was nie skaam oor wie hy wel was nie. Kyk hoe mooi beskryf Daniel homself en sy vriende:  Jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien; en om hulle die skrif en die taal van die Chaldeërs te leer Daniel 1:4 Nederigheid is die nugter en ware siening van wie ek is. Ons spog nie oor ons goeie hoedanighede nie. Self nie ons geestelike ervaringe nie. Paulus kies om eerder in sy swakhede te roem, as om te roem in die verruklike geestelike ervaring wat hy gehad het. (2 Cor 12:2-6) Mense soek aansien: Of deur studies en Grade, Posisies en aanstellings, hoeveel mense hulle ken, en wié hulle ken.  Jesus het self nie die eer en aansien van mense gesoek nie. (Joh 5:40) Nederigheid is nie ‘n swak selfbeeld en miskenning van wie ek is nie.  Nederigheid is ’n ware, juiste en goddelike estimasie en siening van self. Ons dink nie meer van onsself as wat ons behoort nie. (Rom 12:3) Hy wat sê hy iets is maar dit nie is nie mislei homself.  (Gal 6:3–4) Maar deur die genade van God is ek wat ek is (1 Cor 15:10)
Reg in die begin van Daniel se lewe in Babilon sien ons, hy was mooi opgevoed. Daniel 1: 8–16 “Daniel vra vergunning.” Dis ‘n duidelike bewys van sy hartgesindheid en toon sy nederigheid.  Hoe mooi is die eienskap nie? Kinders vra hulle ouers eers vergunning voor hulle iets gaan doen.  Dit wys respek en eerbied. Nederigheid is dus ‘n gesindheid van die hart.  Ondergeskiktes in die werksplek kan soveel verder kom, om hulle griewe in ‘n mooi gesindheid te kom bespreek met hulle werknemers. Gesindheid Wen! Wanneer jy dit verloor en ‘n vloermoer gooi, wys dit nie vinger na die persoon wat jou kwaad gemaak het nie, dit wys op jóú karakter.
Selfs toe die vriende die koning teengaan om nie te buig nie, is daar geen sprake van arrogansie, rebellie, of ongeskiktheid in hulle spraak nie.  “dan sal Hy
ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos” Dan 3:16–18 Nederigheid is absoluut en altyd ons gesindheid selfs wanneer ons iemand teengaan.  Gehoorsaamheid is
voorwaardelik. Toe die dissipels deur die Sanhedrin gevange geneem word, bly hulle gesindheid nederig, maar hulle gehoorsaam nie die bevel om nie Jesus verder te verkondig nie.  Acts 4:19-20
Daniel 2:48–49 Daniel vergeet nie Sy vriende toe hy ’n promosie kry nie, hy sorg dat hulle ook beter posisies beklee.  Dis weer ‘n mooi voorbeeld van sy nederigheid om reg te doen, en nie sy eie belang bo die van sy vriende te stel nie. Dis dieselfde gesindheid wat Jesus gehad het, en wat Paulus pleit ons ook moet hê.  In nederigheid die ander hoër ag as homself Phil 2: 3–5 Ons sien nog ’n mooi voorbeeld in Abraham se lewe. Abraham laat Lot die beste deel kies, en uiteindelik verhoog die Here hom. Gen 13: 1–18 Die 2 seuntjies stry oor ‘n roomys.
Mamma kom tussen by en leer hulle dat Jesus die roomys vir sy broer sou gegee het. Die eerste seuntjie trek weg en sê: “Ok wees jy eerste Jesus!”
Toe Daniel die oordeel van God ontvang teenoor Nebukadnésar verlekker hy hom nie in die wrede goddelose koning se lot nie. Daniel 4: 19 Hy spreek nog steeds die woord van die Here, maar bly respekvol.  Daniel het die Koning gedien, nieteenstaande die koning se boosheid. Dis ‘n merkwaardige eienskap wat Jesus ons ook kom leer het in Sy bergpredikasie:
Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty Mat 5:25
dat julle ’n slegte mens nie moet weerstaan nie Mat 5:39
Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg Mat 5:44
Uiteindelik bely die trotse arrogante koning. “Nou prys ek, Nebukadnésar, en ek roem en eer die Koning van die hemel: al sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel” Daniel 4: 34–37
Dan 6:25–28 Toe Daniel in die leeukuil gegooi word, murmureer en stribbel hy nie tee nie, hy is vreesloos in God se verlossing. Sy vriende het dieselfde geloof gehad Daniel 3:16-18, Mat 16:24-25 Hy wat sy lewe wil wen sal dit verloor. Nederigheid is ‘n goddelike sterkte. Daniel het geleer om sy bekommernis op die Here te werp. 1 Pet 5:5-7 Iemand wat sy eie bekommernisse dra, en daaroor nagte wakker lê, is eintlik trots. Ons probeer self alles oplos en uitwerk. Daniel se vaste vertroue dat die Here gaan red, en as God hulle dan ook nie red nie, dan is dit reg so. Hierdie optrede wys Sy afhanklikheid en vreeslose vertroue in die Here. Daniel “retaliate” nie een keer, al was Hy valslik beskuldig en veroordeel. Soos Moses Num 12:3. “The most humble man on earth” Hoekom word dit van Moses gesê? Omdat hy hom nie verset het, of probeer verdedig het teen Aaron en Miriaam se aanklagte nie.
GOD GEE GENADE VIR DIE NEDERIGES
Prov 3:34
James 4:6
1 Pet 5:5
Hierin is ‘n wonderlike geheimenis in opgesluit. Wanneer ek my afhanklikheid van God erken, en bely dat ek hom nodig het, want ek ken my beperkinge, en ek ken Sy almag, ontsluit ek die genade/krag/vermoë van God in my lewe. Sien in Daniel se lewe die vele wonderwerke waar God vir Daniel gehelp het. Hoekom? Want hy was nederig! Nederigheid is een van die mooiste eienskappe wat ‘n mens kan hê, veral as jy ryk is, baie slim is, iets merkwaardig bereik het. “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.” Mat 5:3

 • Nederige mense is leergierig, en oop vir korreksie.
 • Nederige mense praat nie die heeltyd oor hulleself nie.
 • Soek nie hulle eie belang nie.
 • Soek nie die roem en eer van mense nie.
 • Vererg nie hulleself as hulle nie erkenning kry nie.
 • Nederige mense is gehoorsaam en pligsgetrou.
 • “Willing to yield”
 • Hulle is kalm, rustige, vriendelike en vreedsame mense.
 • Vergeld nie die kwaad met kwaad nie.
 • Is gemaklik in baie invloedryke sowel as die mees geringstes se geselskap
 • Is nie ambisieus om aandag op hulle-self te trek nie.
 • They are the unsung Heroes of our time!

Die volgende skrifgedeelte van Apostel Paulus som Daniel se lewe vir my mooi op. Dis hoe ons vandag ook kan floreer ten spyte van moeilike omstandighede.
“Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath; for it is written, “Vengeance is Mine, I will repay,” says the Lord. Therefore “If your enemy is hungry, feed him; If he is thirsty, give him a drink; For in so doing you will heap coals of fire on his head.” Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.” Rom 12:16-21
 
 
 

Categories
Blogs

Thriving in Balylon – Prayer

Many believers are caught out when bad things happens to them. Ps 34:19 Many are the afflictions of the righteous, But the Lord delivers him out of them all. Note the emphasis in this verse: “Many are the afflictions” The righteous do suffer. Already in the first 4th page of the Bible, Cain killed Able. He did nothing wrong, he did what was right and was murdered.
Take [with me] your share of the hardships and suffering [which you are called to endure] as a good (first- class) soldier of Christ Jesus 2 Tim 2:3 See this sharp warning by Hudson Taylor the famous missionary to china and later Africa about Christians seeking comfort rather than war. http://www.inthebeginning.com/articles/chocolate.htm
Many are healed and even raised from the dead, for God is a God of miracles. Yet many does not receive these wonderful blessings… Is God at fault? Did He forget? Is He not the God of love? He certainly is a merciful and loving God, faithful and just but some receive their reward not on this life according to the Faith Hero List in Hebrews 11. “Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Still others had trial of mockings and scourgings, yes, and of chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented— of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. And all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise, God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us.” Heb 11:36-40
Rejoice in Suffering: According to the Bible Suffering is good for you. Therefor Rejoice! The anecdote “no pain no gain” come to mind on the wall of a Gymnasium. God uses the good and the bad in our lives, both is His servants. So it should be for us.
James 1: 2–4; Romans 5: 3–4
God chastens those He love. We instinctively know this and want discipline. Love without discipline is flaky and idealistic. Love and discipline is interconnected and cannot be separated. We cannot have the one without the other. Hebrews 12: 5–13
Discipline begins at home. This is true also for the household of the Father. We do not discipline and scourge naughty children that is unknown to us, and where we have not received the permission from these children’s lawful guardians. 1 Peter 4: 17 In the same way God always begin His discipline IN His house. Thus the Babylonian exile being the result of the Jews not complying to God’s law and instruction for a long time. Discipline is to move the child from point A to B. It is not punishment for the sake of punishment. A wrong and sinful lifestyle has devastating consequences to the partaker and all those in close proximity. Therefor, because of God’s Love nature, He needs to discipline.
The book covers the period of the exile from 605 bc, when Nebuchadrezzar first took captives from Judah to Babylon (1:1, 2), to 537 bc, 2 years after Cyrus of Persia defeated Babylon (10:1). For the captives, this was a time of painful reflection. Did loss of their land mean that history was no longer under God’s control?

Daniel suffered Many things:

– He was subjected to a Godless King To begin with, Babylon’s king was a godless ruler named Nebuchadnezzar. He was an egomaniac, known to be hotheaded, murderous, vain, unreasonable, and incredibly cruel. Daniel 2: 5–12; 3: 1–6, 13–15; 4: 27–32
– His name was changed from DANIEL “God is my judge” to BELTESHAZZAR (May the Lady [wife of the god *Bel] protect the king’).
– Suffered and punished as a result of the evil of others: Israel’s harlotry
– He was exceptionally talented, and lost his ambition and dreams: Daniel 1: 4
– He lost his future offspring – he was made an Eunuch: Daniel 1: 3, 7, 9, 18
– He had to live amongst a dark and evil foreign culture.
– He was unwillingly enrolled in wizard and occult school.

He did not only survived but trived.

Daniel was a teenager when he was taken from Jerusalem into captivity by the Babylonians in 605 b.c. He was in his 80s when he received the vision of the prophecy of the 70 weeks (Daniel 9). In more than 60 years of his life in Babylon, Daniel faced many challenges. But in all those years, he grew stronger in his commitment to God. He persevered throughout His life, and finished strong. He past the TIME Test!
He remained faithful and learned to thrive in Babylon, serving as a Minister and Seer under three Kings Nebuchadrezzar, Belshazzar and Darius, and witness all three of them acknowledged His God. Daniel 2:47; 6:20; 10:12 He remained a WITNESS!
He proved his holy lifestyle to the Eunuch, and King and was promoted. Dan 1:8-20 He purposed in His heart not to defile himself. When a young person do not purpose in their hearts not to sin, not engage in premarital sex, or go to certain parties they will eventually give in to the pressure. Daniel made up his mind that the Jesus-life is the best way to live life. He did not DEFILED himself yet excelled 10x better!
He did not only thrived, they could not find any fault in Him. Dan 6:4 So the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom; but they could find no charge or fault, because he was faithful; nor was there any error or fault found in him. His character was blameless. Faithfulness is a wonderful character trait, necessary to achieve promotion. A faithful student complies to the rules, obeys the instructions and homework given, and succeeds top in their class. It is an universal rule of success. His character remained exemplary!
Daniel excepted these catastrophic circumstances as God’s doing. He never complained or murmured, but sought the will and way of God in the mists of these difficulties. Like Jesus he learned obedience through the things he suffered. Heb 5:8 He kept His faith!
The source of his character was his devoted prayer life – he knelt down on his knees three times that day, and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Dan 6:10 “as was his custom since early days” In moments of crisis, Daniel turned first to God in prayer before turning to the affairs of state (Dan 2:14–23). This is the most important step in achieving personal victory & breakthrough in times of trials and persecution. Go wait and seek the Lord first. Mat 6:33 Apostolic people’s conversations are filled with “this morning God showed me… yesterday the Holy Spirit revealed… God said I should…” etc.

Daniel’s PRAYER LIFE:

1) Daniel was righteous: ‘The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.’ James 5:16 The prayer of the righteous is to pray from the righteousness of the Son. No begging, trying to get in. But through hIs righteousness we pray having boldness. Heb 10:19 The basis and platform of our standing before God, is having received His righteousness. Our confidence is not in what we have done, but what He has done.
2) First he searched the scriptures for prophetic intend. Dan 9:2 We do not pray mystical prayers toughing in the dark vague and uncertain. Like Elijah we pray according to God’s instructions. He had to pray for the rain to stop, and again to let it begin again. Like Jesus we pray already knowing what His will is. This kind of prayer is what we call governmental prayers.
3) “Then I set my face toward the Lord God to make request by prayer and supplications, with fasting, sackcloth, and ashes” His prayers was not an intellectual exercise but filled with emotion and zeal for the lost. His soul was in anguish for His people. May God give us to feel His heart again.
4) And I prayed to the Lord my God, and made confession, Dan 9:3-4 He stood in the gap through identifying with the sins of his people. He did not accused them before God. this is what satan continually does. Rev 12:11 He interceded: Like Nehemiah: (Neh 1:6-11) and Abraham: (Gen 18:23-33)

MAKE PRAYER PART OF OUR DAILY LIFE:

James 5:13 Is any among you afflicted? let him pray
The best way to council people is to get them to pray.
– Find a prayer partner that is close at hand in your workplace and pray together on a regular prescribed time.
– When praying for the meal, pray for another based on the needs discussed in recent conversations.
– When discussing a person in their absence, pray for that person before departing.
– When someone mentions a need, pray for them right there and then.
– Fast on a regular basis and use the time you would have spend eating for prayer.

Categories
Blogs

Inside the mind of a procrastinator

‘Procrastination is the assassination of motivation.’
‘Procrastination is the thief of time.’
4782 Epigram On Procrastination
• Saying “It is too early,” makes it too late —Japanese Proverb
• Alexander the Great, being asked how he had conquered the world, replied, “By not delaying.”—Foster
• We cannot do everything at once, but we can do something at once.
• The best way to make your dreams come true is to wake up.
• Wisdom is knowing what to do next, skill is knowing how to do it, and virtue is doing it—Everywoman’s Family Circle
• Every time a man puts a new idea across, he finds ten men who thought of it before he did—but they only thought of it—Advertiser’s Digest
 
ge·sloer delay, dawdling, procrastination, uit·stel n. 1 delay, postponement, deferment; 2 procrastination; 3 stay, respite, extension of time; van uitstel kom afstel a (there is) no time like the present. [Pharos English-Afrikaans Dictionary]
 
Some general scriptures:
We must not procrastinate in choosing to serve the Lord (Joshua 24:15)
God does not procrastinate (Habakkuk 2:3)
Those who procrastinate lose out (Luke 14:16–21)
Today is the day to be saved (2 Corinthians 6:2)
No hurry to obey, 2 Chronicles 24:5 (cev).
Attempting to delay God’s call, Matthew 8:21–22; Luke 9:59–62.
Five procrastinating virgins, Matthew 25:2–13.
Making excuses, Luke 14:16–21.
 
Anyone who knows the good he ought to do and doesn’t do it, sins. James 4:17 (NIV)
“What have you been postponing?
 
1.  Indecision. “A double minded man is unstable in all he does.”  (James 1:8 LB)  Have you ever sent a waiter away at a restaurant because you couldn’t make up your mind?  Indecision causes you to postpone buying a car, choosing a college, getting married, buying new clothes, changing a job.
 
2.  Perfectionism. “If you wait for perfect conditions, you’ll never get anything done!” (Ecclesiastes 11:4 LB) If you wait for things to be perfect, you’re going to wait a long time. You don’t have the time or the money for things to be perfect.
 
3.  Fear. “The fear of man is a trap.”  (Proverbs 29:25 LB) Have you been postponing going to the dentist?  Or having that needed surgery?  Or getting into marriage counseling?  Sharing your faith at work?  Ask yourself, “What am I afraid of?”
 
4.  Anger. “A lazy person is as bad as someone who is destructive.” (Proverbs 18:9 GNT) Procrastination is a way to get back at people we don’t like.  We delay.  Kids are great at procrastination.  You ask them to clean up their room.  They do it but they take so long doing it. One of the reasons may be that they’re resisting your control. Procrastination is passive resistance.  I don’t want to do it because I don’t like you telling me to do what I have to do.  Anger causes us to put things off.
 
5. Laziness. “Lazy people want much but get little, while the diligent are prospering.” (Proverbs 13:4 LB) One of the most popular words in America is “easy.” If it’s easy, we like it.  If it’s hard, we don’t like it.   Can you imagine a best seller titled, “Ten Difficult Steps to Change Your Life” or “Fifteen Difficult Ways to Get in Shape”?  If it’s easy, we like it.  If it’s hard, we don’t like it. Enjoys comfort. Passivity.
 
6. Lack understanding. Prov 24:3 Understanding establishes you. You will only do that what you understand.  Sometimes we simply do not know how to do it.  It takes 20 hours to acquire a new skill.  Break it down and make it simple, get the basic steps, practice these steps diligently.
 
7. Wait till it feels right. Being led by the Spirit is not a feeling. You will never feel like forgiving someone. Feel like giving something away. We are led by faith. Faith comes. Lack of faith is lack of spending time in the Word. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God.  Rom 10:17. When you hear, do it immediately while there is faith. It gets more difficult to do it, the longer you procrastinate.  God enables you to obey.
 
8. Shifting the blame, responsibility It is in human nature to wait for someone else.  Bystander effect.  The bystander effect, or bystander apathy, is a social psychological phenomenon that refers to cases in which individuals do not offer any means of help to a victim when other people are present. The probability of help is inversely related to the number of bystanders. In other words, the greater the number of bystanders, the less likely it is that any one of them will help. Catherine Susan “Kitty” Genovese (July 7, 1935[1] – March 13, 1964) was a New York City woman who was stabbed to death outside her apartment building in Kew Gardens, a neighborhood in the borough of Queens in New York City, on March 13, 1964.  37 or 38 witnesses saw or heard the attack and did not call the police. The incident prompted inquiries into what became known as the bystander effect or “Genovese syndrome”.
 
9. Disillusionment. We have tried and failed. We loose motion.    4770 Starting From Dead Stop – It requires six times as much power to start a flywheel from a dead stop, as it does to keep it going once it is in motion.  A locomotive must exert a pull of as much as thirty pounds for every ton of weight in a railroad car to start it from a standstill, and even more in very cold weather. Once the car is in motion, only about three pounds per ton may be needed to keep it moving on a straight and level track.  Disappointment can lead to passivity.  We simply do not want to be hurt again.
 
10. False spiritual expectation. 1983 God gave AJP a prophetic word. I specifically waited on God, that He would appear to me. he said: “If I appear to you this is what I will tell you. ‘Go and preach the gospel… Make disciples, teach them, and I will confirm my word. Etc” It is not the appearance that makes the difference. It is our obedience. Some wait till God would directly speak to them, and miss God speaking through their wives, children and family. Jesus spend 30 years obeying earthly parents and a small family and community of people in Nazareth.  God’s mission always remains the same: “go and tell”. There is no special message. It is His great commission to the church.

 
 

Categories
Blogs

Inside the mind of a procrastinator

‘Procrastination is the assassination of motivation.’
‘Procrastination is the thief of time.’

4782 Epigram On Procrastination
• Saying “It is too early,” makes it too late —Japanese Proverb
• Alexander the Great, being asked how he had conquered the world, replied, “By not delaying.”—Foster
• We cannot do everything at once, but we can do something at once.
• The best way to make your dreams come true is to wake up.
• Wisdom is knowing what to do next, skill is knowing how to do it, and virtue is doing it—Everywoman’s Family Circle
• Every time a man puts a new idea across, he finds ten men who thought of it before he did—but they only thought of it—Advertiser’s Digest
 
ge·sloer delay, dawdling, procrastination, uit·stel n. 1 delay, postponement, deferment; 2 procrastination; 3 stay, respite, extension of time; van uitstel kom afstel a (there is) no time like the present.
 
 
8. Shifting the blame, responsibility It is in human nature to wait for someone else. Bystander effect. The bystander effect, or bystander apathy, is a social psychological phenomenon that refers to cases in which individuals do not offer any means of help to a victim when other people are present. The probability of help is inversely related to the number of bystanders. In other words, the greater the number of bystanders, the less likely it is that any one of them will help. Catherine Susan “Kitty” Genovese (July 7, 1935[1] – March 13, 1964) was a New York City woman who was stabbed to death outside her apartment building in Kew Gardens, a neighborhood in the borough of Queens in New York City, on March 13, 1964. 37 or 38 witnesses saw or heard the attack and did not call the police. The incident prompted inquiries into what became known as the bystander effect or “Genovese syndrome”.
 
9. Disillusionment. We have tried and failed. We loose motion. 4770 Starting From Dead Stop – It requires six times as much power to start a flywheel from a dead stop, as it does to keep it going once it is in motion. A locomotive must exert a pull of as much as thirty pounds for every ton of weight in a railroad car to start it from a standstill, and even more in very cold weather. Once the car is in motion, only about three pounds per ton may be needed to keep it moving on a straight and level track. Disappointment can lead to passivity. We simply do not want to be hurt again.
 
10. False spiritual expectation. 1983 God gave AJP a prophetic word. I specifically waited on God, that He would appear to me. he said: “If I appear to you this is what I will tell you. ‘Go and preach the gospel… Make disciples, teach them, and I will confirm my word. Etc” It is not the appearance that makes the difference. It is our obedience. Some wait till God would directly speak to them, and miss God speaking through their wives, children and family. Jesus spend 30 years obeying earthly parents and a small family and community of people in Nazareth. God’s mission always remains the same: “go and tell”. There is no special message. It is His great commission to the church.

 
 

Categories
Blogs

Exposing the Spirit of individualism in the Church

Understand how the Spirit of Individualism is weakening the Body of Christ
When people want to start a new ministry, I often hear the following statement: “It should not be linked to a certain church or in the name of an existing local church, so as not to cause offense”
To me the basis of this statement is fundamentally flawed. It is like someone is saying to their spouse: “let’s have children, but not name them, nor let them carry our surname, not to offend someone who may not like our family.” All churches are flawed, and has offended someone. Not even Jesus’ could please everyone, nor did all his disciples remain faithful. There is no local church or denomination that is getting everything right, yet we all need to be part of this family. God has one family of which He is the father. (Eph 4:2-6) So much focus has been given in the Charismatic era on the ministry of the individual, the gifts and authority of the believer, our identity in Christ. This emphasis is essential to get people to wake up to the fullness of their calling, inheritance and power in Christ. (Eph 1:17-21) Equally important is the truth that no man is an island, our growth is always connected with OUR growth in the body of Christ. (Eph 4:16) Essentially becoming a follower of Christ entails denying self and the taking up of our cross. (Mat 16:24) This refers to our obedience to Christ, even to the point of death.
Orange 3 parts For a person to grow spiritually, they have to eventually be part of a local intimate family. The pattern we find in Acts was either small group meetings from house to house the household of faith, or big gatherings or meetings drawing a crowd. We need to find the balance between these two activities, and see how they actually compliment the other. Why do we wait so long to initiate house churches? Should the outflow of big gathering not be to get the seekers into a local church, family, house church immediately? This solves the demand for follow-up activities after the meeting?
The DNA of church, God’s sanctuary is made up of three entities: The individual 1 Cor 6:19; the church in the Locality 2 Cor 6:16; the universal church 1 Cor 3:16 based on the context of these scriptures declaring that we are the temple of the Holy Spirit. In the case for the individual Paul warns that man cannot have intercourse with a prostitute and not become one with her. (1 Cor 6:15-18) In the second instance Paul addresses the Corinthian Church not to be defiled with the witchcraft in the city. (2 Cor 6:11-16) Then he warns all believers in general to remain holy and sanctified, set apart for God. In is thus very clear that like an orange, a cell, within a cell, within a cell makes the orange the church is made op three parts. You cannot remove a part; A church where individuals are not born again that church becomes a lifeless institution like a social club. Individuals that do not partner and become part of the church in a location became rogue agents that do not submit to any authority. Local churches that separates them from the greater community of faith becomes Sects. We are all three at the same time, to become the habitation of the Holy Spirit in the Earth.
Traveling ministry is biblical and in essence apostolic. It was one of the primary roles of the apostles to visit the local church in a certain location and to align them to the truth. The goal was apostolic alignment to Christ, not to get a nice big offering. Surely we should not muzzle the ox where he has trotted, a minister is worthy of our honor and support. The premise and foundation is always family and relationship. When traveling ministries operate on their own, with out a given family, they tend to build and gather people around themselves. They inevitably build a family, yet without the nurturing and closeness that a true local family provides. Being a traveling minister can be glorified. You can preach your best 10 sermons from meeting to meeting, people treat you like some kind of celebrity and give you their best treatment. This is proper and right, but again not outside the context of family.
Kingdom & family is synonymous. Our King is our Father! The godhead is in essence a family. The purpose of traveling ministers is thus, to strengthen and build the local family. To come alongside the local leadership and assist, correct, admonish, rebuke and chasten the family to mature in Christ.
The mass gathering is a wonderful tool to strengthen the small group, making them feel they are part of a greater cause. Being faithful to the few is not easy. People begin to know another, nothing is hidden, accountability and correction can cause offense. The Large gathering does not produce this kind of inward growth. We need both the small group, household setting and the big large crusade setting.
At his point of time many people have become disillusioned with structured church, mostly because that Church has become alienated from the head which is Christ. But being a structured church is not wrong or intrinsically evil. It is when the structure migrate away from their original position in Christ. When this happens we need to question our loyalty to this church. Like most of the NT believers had to do the same, regarding their Jewish Faith upbringing. They had to decide to leave, and face persecution to become part of the new Jesus family. Today people are leaving church, but not connecting again with church. God has no plan B. Christ gave His life for His church. Some seek a new expression of church but they are not willing to pay the price of obedience to Christ to become and be that accurate Christ-like expression. It is easier to only criticize, point finger but not doing anything to help or better it.
God’s heart is always family. God is in essence family, Father, Son and Holy Spirit. Starting a ministry on your own, not linked to any family, not being send or under supervision of any existing family is dangerous and arrogant. You will start this family without you knowing it, and soon there will be children, and without you wanting to be a family become a family – a church. You are going to have to deal with the mess of raising and disciplining children, or you going to abandon them like many ministers do.
We as people find it hard to follow someone else. It is in our human individualistic nature to always seek a new path, find our own way, do our own thing. This pioneering spirit is wonderful and God has used it to start wonderful ministries to reform another human trait, the ability to get stuck in the familiar. Both these traits need to come under the supervision and control of the Holy Spirit. When we submit and obey the Spirit, we will never get stuck in tradition for our tradition is obedience to the Spirit. Obedience to pioneer comes under His control for it to be properly mandated, else it can become mere ambition. This brings us back to family. A Family where God is the Father, and the fathers in the house submits and point everyone to the One and only True Father there will be no ambition, selfish interests, striving, competition, suppression and bondage.
This family has matured in Christ, and will cover the world with His Glory. The current exodus out of formal religion is understandable in context of the church loosing its life and soul – Jesus Christ. Yet the power of an Christlike family over generations cannot be underestimated! The God of Abraham, Isaac & Jacob! There is a generational power in a large family that helps the next generation, making it easier for them to move forward. The enemy knows this and has released the spirit of divorce, betrayal, division and strive in the church trying to stop this Godly momentum. You cannot build or plant a new church/family based on division. You have to live and remain in honor, to also receive honor.
There is wisdom and much benefit being linked to a greater extended family. There are more resources, help and support, and a greater doctrinal accuracy. It is evident that smaller separate groupings tend to enter into error more quickly. We need to learn to think WE and not ME. Jesus did not function on His own, he gathered friends (Disciples) around Him, he later called His family. (Mark 3:31-35) Paul always took an companion, and greets his Co-workers. (Acts 19:29; Phil 4:3; Philemon 1:24; Gal 2:9)
We do not have it all together, but together we have it all. (Michael Wood)
Even more so, having more than one apostolic father and the input of all the five Ascension gifts gives balance and depth. (Eph 4:11-16) Some ministers speak out against the local church, then they should also not expect support from the local church.
 
May God continue to reform the church, so that the church can reform the Land. (Andre Pelser)
We need to come out of old obsolete structures and systems who are keeping His body in bondage, but not at the cost of the true Church. I believe God has already preserved a remnant of true believers all over the World, that has kept true to His Word and the Spirit of Christ. Churches who seek to continue to obey and reform into His likeness in everything they do. The true church is build on a divine revelation of Christ. (Mat 16:18) This revelation installs an inward operating system that continually reforms and updates us to His present revealed truth.
 
Grace & Peace
 
Apostle Jan Oosthuizen