Categories
Bybelskool

8 Dimensies van Welheid

Totale Genesing van die Totale Mens

GEESTELIK Vervuld

Hoe definieer jy ‘n geestelike persoon?

VYF eienskappe van ‘n geestelike persoon: 

Geestelike mense leef ‘n innerlike en ‘n verbonde lewe 

‘n Bepeinsende, meditasie, luisterende, ingestelde lewe. 

Die Dalai Lama het eenkeer geantwoord, terwyl die Weste besig was om die buitenste ruimte te verken, was die Ooste besig om binneruimte te verken.

‘n Geestelike persoon word deur die Heilige Gees gelei (Rom 8:14). Die geestelike siel sal erken dat hy nie oor die inherente wysheid beskik om te weet hoe om sy lewe te doen nie (Jer. 10:23). Hy sal dus vurig die gedagtes van God vra (deur die Skrif te raadpleeg) vir leiding. Want ek het ‘n welbehae in die wet van God volgens die innerlike mens. Romeine 7:22(NKJV) 

Hy sal dag en nag bemiddel oor sulke sake (Psa. 1:2). Gebed en Nagmaal (Mat 6) Die siel wat by Christus in God bly, word gegee: “Verborge manna”vir  die lewensonderhoud van die innerlike  lewe.” Aan  hom wat oorwin. Sal Ek van die verborge manna gee” Openb. “Verborge wysheid” wat van die wyse weerhou word. “Die wysheid van God… die verborge wysheid geopenbaar … deur Sy Gees” 1 Kor 2:7-10.” Verborge  rykdom” het slegs opgedoen in tye van toetsing. “Ek sal jou die skatte van die duisternis en verborge rykdom van verborge plekke gee” Jes 45:3.,dat Hy julle sal gee volgens die rykdom van Sy heerlikheid, om versterk te word met die mag deur Sy Gees in die innerlike  mens,Efesiërs 3:16(NKJV)

Geestelike mense is nie beïndruk met die uiterlike voorkoms van dinge nie. Christus binne die hoop van heerlikheid. (Kol 1:27) Innerlike versiering van die hart – (1Pe 3:3-4) Geestelike mense het hulle innerlike wêreld deur die Heilige Gees beveel en herverken. (Gal 5:21-22) Sien 1Tim 2:9-10Sien  ook 1Sa 16:7

Verbind met God, self, ander en  die skepping.

God is gees. (2 Kor 3:17)

Word ‘n geestelike mens, 1 Kor 2:9 oë het  nie gesien nie, maar Hy het dit deur Sy gees geopenbaar.  Mag die dinge van God ken, geopenbaar deur die gees. Nie gedink nie, nie vleeslik nie. Vergelyk geestelike dinge met geestelike mense.  Die Heilige Gees werk altyd na ‘n dieper verband.  Geestelike mense – verbind, aktief, geaktiveer en lewendig.  Persoonlike verhouding met die Heilige Gees.  Gevul met die Gees. (Ef  5:18)

Harmonie, vreedsame, kinderlike, maklik gaan. Ontlaai. Gratis. 

Geestelike mense beoefen GEESTELIKE GAWES

Alhoewel daar gesê kan word dat Die beoefening van Geestelike gawes jou nie geestelik maak nie, is dit duidelik dat geestelike mense  hulself besig hou met geestelike dinge. (Rom 8:1-5)

Die gawes  van die Heilige Gees is per wese geestelik, maar dit alleen maak jou nie ‘n geestelike persoon nie. Die dissipels in Korinte het wonderbaarlike gawes beset, maar baie van hulle was steeds nie geestelik nie (1 Kor. 3:1). Sommige van hulle het selfs die gawes wat hulle besit het misbruik (1 Kor 14:27-33).  Die kerk in Korinte kan as geestelik bestempel word as gevolg van 2 hoofstukke wat handel oor geestelike gawes en tale. Dieselfde kerk moes egter vermaan word, om hulle verdeeldheid te stop (1 Kor 1:10-4:21), nie oordeelkende sonde in hulle midde nie (1 Kor 5), om onsedelikheid te vlug (1 Kor 6:12-20)! 

Die Skrif praat egter dikwels oor die kwalifikasie van diakenskappe en ouderlingskap moet wees dat hierdie mense VOL VAN DIE GEES moet wees. (Handelinge 6:3, 5, 8; 7:55; 11:24) 

OEFEN JOUSELF UIT IN GEESTELIKE AKTIWITEITE

Bid in tale 1Kor 14:18

Begeer geestelike gawes 1Kor 14:1-2

Lê hande op die siek Mar 16:18

Wen siele Mat 28:19

Ry sit demone. (Luk  10:19)

Verwag die bonatuurlike.  Een tiende van Jesus se lewe was bonatuurlik in dade en wonders en wonderwerke.

Geestelike mense SIEN IN DIE GEES 

Daarom verloor ons nie hart nie. Selfs al vergaan ons uiterlike mens, maar die innerlike mens word dag vir dag  hernu.( 2 Korintiërs 4:16) Staan op [uit die depressie en prostrasie waarin omstandighede jou bewaar het — styg tot ‘n nuwe lewe]! Skyn (wees stralend met die heerlikheid van die Here), want jou lig het gekom, en die heerlikheid van die Here het oor jou opgestaan! (Isa 60:1)

Jeremia 1:11-12 “Wat sien jy?” God het nie ‘n natuurlike antwoord verwag nie. “Jy het goed gesien” “Ek sal my woord uitvoer” Wanneer jy reg sien, sal God Sy  

Woord. Amandelboom – die eerste boom wat ‘n kiem toon, in bloei.  Kyk in die gees, kyk bo dit wat natuurlik is. God sal verhaas.   

Openb 1:9 “Ek, Johannes, was in die gees. God het gesê skryf wat jy sien in ‘n boek” waar hy in die natuurlike, in ‘n steengroef, in die tronk, verban en uitgeworpenes was.   

Oefen om in die gees te sien. 

“Ek doen slegs wat Ek die Vader sien doen” “Laat die koninkryk kom, sal dit eers moet sien” (Joh5:19) As julle nie die visioen sienwat julle nêrens sal beland nie.  

Jesus het die kruis verduur weens die blydskap wat voor Hom gestel was. Wat het Hy gesien? (Heb  12:1-2) Paulus staar geweldige vervolging in die gesig, steeds vergeet wat agter uitstrek was daarvoor  wat voor hom was. (Phil 3:8)

Die lewe wat ons nou lewe is nie werklik nie, die werklike lewe is verby in die gees.  Josef het iets gesien, 

Dawid, Paulus, Jesus, Abraham.   

Verander jou posisie en perspektief – wanneer jou visie vervaag word, verander jou perspektief.  Johannes 4:34 “lig julle oë op” Verander julle geestelike posisie.  

Geestelike mense is GEESTELIK GESIND 

Om geestelik gesind te wees, is ‘n saak van lewe en dood. Paulus het in Romeine 8:6 gesê, “Om die verstand op die vlees te rig, is die dood, maar om die verstand op die Gees te rig, is lewe en vrede.” Die frase “stel die verstand op die Gees” vertaal ‘n selfstandige naamwoord frase, phronma  tou  pneumatos–ingesteldheidvan dieGees.” Daar is geen goeie een-woord Engelse ekwivalent vir  phronma. Dit is nie net “verstand” nie, maar ook “houding.” En nie net “ingesteldheid” nie, maar ook “houdingstel.” Dit is die raam en ingesteldheid van ons gedagtes. Om te sê dat ons ‘n”phronma  van die Gees” het, is om te sê dat die Gees ons ingesteldheid-ingesteldheid volgens sy eie vorm. Dit verhef Christus en waardeer God en koester die Woord van God en sien mense en dinge met ‘n meedoënlose Godbewustheid.

In ons reis van geloof, is dit belangrik dat ons vleeslikheid oorwin sodat ons meer in harmonie met ons geestelike kant kan wees. Verstaan dat jy meer van ‘n geestelike wese is as ‘n fisiese wese. Om God duidelik te kan hoor,  moet ons geestelik wees. God is gees en enigeen wat Hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid (Joh 4:24). Vleeslikheid en spiritualiteit kan nie saambestaan nie, want die vleeslike verstand is enmiteit teen God en kan God nie behaag nie (Rom 8:7). ‘n Tipe vleeslikheid teenoor spiritualiteit is Ismael en Isak in Genesis 21:10 Ismael wat verwek is uit Abraham se vleeslikheid en Isak, die beloofde kind ‘n tipe spiritualiteit. Toe die geestelike gebore is, is die bandvrou en haar seun (Ismael) uitgedryf (Gal 4:30). Hulle kon nie saambestaan nie. Nog ‘n voorbeeld, wat ook ‘n tipe is, word vertoon in die tweeling swangerskap van Rebekka in (Gen 25:23) Twee nasies was in ‘n oorlog in haar baarmoeder. Esau (wat later sy geboortereg verkoop het) wat vleeslikheid verteenwoordig en Jakob wat spiritualiteit verteenwoordig. Dit is ‘n feit dat God vleeslikheid haat. ‘Jakob (spiritualiteit) ek het lief, Esau (vleeslikheid) ek haat (Maleági 1:3, Rom 9:13).

Geestelike mense is dood VIR SELF EN OORGEGEE. 

Ons moet onthou dat ons ou self saam met Hom gekruisig is sodat ons liggaam van sonde onaktief gelewer word (Rom 6:6) daarom het ons oorwinning oor sonde en vleeslikheid. Op grond van wat  Jesus vir ons gedoen het. Ons pas die kruis toe. Ons moet die vlees kruisig met al sy passies en begeertes (Gal 5:24). Dit is nie vry van pyn  nie, maar dit is die beste ding. (1 Petrus 4:1-2) Dit is die onderskeidende kenmerk van diegene wat aan Jesus behoort. Pas die kruis toe. Spyker vleeslikheid aan die kruis. Verloën jouself, neem die kruis op. Jesus  het gesê  ‘nie my wil nie, maar U wil geskied’. Die vlees voed op dinge wat vleeslikheid fasiliteer. Die kruis is ‘n plek waar jy sterf. Jy sterf aan  wat jou vlees werklik wil doen en kies om God te gehoorsaam. Jesus  het gesê:  ‘As iemand agter My aan sou kom, laat hom homself verloën om sy kruis op te neem en My te volg’. (Mat 16:24). Die kruis is instrument van teregstelling en die manier van verlossing.

“Nie deur krag of deur krag nie, maar deur My Gees” Sjech  4:6

Jesus was die mees geestelike persoon wat ooit geleef het, en Hy het Homself ‘n nederige dienaar gemaak. (Mat 11:28-30) 

Maar die wysheid wat van bo af is, is eerste suiwer, dan vredevol, saggeaard, gewillig om op te gee, vol barmhartigheid en goeie vrugte, sonder gedeeltelikheid en sonder skynheiligheid. Nou word die vrug van geregtigheid in vrede gesaai deur diegene wat vrede maak. (Konfyt 3:16-17) Geestelike mense dwing nie dinge nie. Hulle het geleer om te laat gaan en God te laat… 

Ek kan alle dinge doen deur Christus die een wat my binne-in bemagtig. (Phil 4:13) Wees werklik met God en laat Hom weet dat jy nie die situasie kan hanteer nie. Jy het Hom nodig. Dit is nie deur jouself te vertrou en aan Jesus oor te gee nie. Jy oefen jou testament uit wanneer jy kies om hom van binne te laat bemagtig. Elke keer as jy ‘n behoefte het, sal die regte ding. (Heb  12:10) nie ons eie heiligheid word ons deelgenote van God se heiligheid deur Jesus nie, die heilige een wat in ons woon. Laat Jesus toe om beheer oor jou uitdaging en die situasie te neem. (1 Kor 1:30).

Betekenisvolle VERHOUDINGE

Die onthulling van die raaisel agter Abel se moord

‘n Belangrike narratief om meer verbonde en betekenisvolle lewens te leef. 

Die woord קין (qayin, uit die wortel QN) beteken om iets te bekom of in besit te neem wat die rede is waarom Eva (chavah in Hebreeus) gesê het: “Ek het gekry/verkry (qanah, ook uit die wortel QN) ‘n man” (Géneus 4:1). Die woord הבל (havel) beteken om leeg te wees, dikwels vertaal as tevergeefs of ydelheid in die sin van leeg van stof. 

Die Hebreeuse woord vir “naam” is soom en beteken letterlik asem of karakter. In Hebreeuse denke weerspieël die naam van ‘n mens se karakter en die Hebraïese betekenisse van die name van “Kain en Abel” is vensters in hulle karakters. Kain is ‘n besitter, een wat stof het terwyl Abel leeg is van stof. 

Kain is wat ons “‘n man van karakter” sou noem, maar Abel is “tevergeefs.” 

“Tiller van die grond” ‘āḇaḏ: ‘n Werkwoord wat beteken om te werk, om te dien. Hierdie arbeid kan gefokus wees op dinge, ander mense of God. Wanneer dit gebruik word met verwysing na dinge, word daardie item gewoonlik uitgedruk: om die grond te bewerk (Gén. 2:5; 3:23; 4:2); om in ‘n tuin te werk (Gén. 2:15); of om ‘n wingerd aan te trek (Deut. 28:39). Net so word hierdie term ook toegepas op ambagsmanne en vakmanne. 

Kain was dus ‘n industriële persoon, soos gesien kan word van sy afstammelinge. 

En Kain het geweet – sy vrou; en hy het swanger geword en gebaar – Henog, en hy het ‘n stad gebou en die naam van die stad genoem na die Naam van sy seun Henog. En aan Henog is gebore – Irad, en Irad begot – Mehujael, en Mehujael het vergeet – Methusael, en Methusael verwek – Lameg. En Lameg het twee vroue na hom geneem: die naam van die een was Ada en die naam van die ander Sillah. En Adah het gebaar – Jabal: hy was die vader van die wat in tente woon en van die vee. En sy broer se naam was Jubal: hy was die vader van almal soos om die harp en orrel te hanteer. En Zillah, sy het ook gebaar – Tubal-kain, ‘n instrukteur van elke artificer in koper en yster, en die suster van Tubal-kain was Naäman. Gen 4:17-21 

Waarom was Abel se offer bevoordeel? 

(vgl Hebr. 11:1-3). Deur geloof het Abel aan God ‘n meer uitstekende offer as Kain geoffer, waardeur hy getuienis verkry het dat hy regverdig was, het God getuig van sy gawes; en daardeur praat hy dood.

Dit is moontlik dat Kain sy offer in boete gebring het, niks gehad het om te gee nie, slegs geloof in God. Terwyl Kain sy gawe gebring het om sy eiebelang te toon, om te roem, sy eiegeregtigheid.  ‘n Fariseër en ‘n Belastinggaarder Luk 18:9-14 

(Want dit is die boodskap wat jy van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê, nie as Kain wat van die goddelose een was en sy broer vermoor het nie. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy werke boos was en sy broer se regverdiges. 1 Jn 3:12; Wee hulle! Want hulle het gegaan in die weg van Kain Judas 1:11).

God wat hulle harte geken het, het sekerlik nie net gekyk na die offer wat hulle gebring het nie, maar na die geloof, geregtigheid en van hulle harte. Dit was die eerste vorm van godsdiens: Die een wat in geloof en gehoorsaamheid gedoen is, hulle ander om te beïndruk, om mee te ding, om self te verhef. 

Hierdie verduideliking sentreer op die verskil in gees wat deur die twee mans gemanifesteer word. Omdat Abel ‘n man van geloof was, het hy in die regte gees gekom en aanbidding aangebied wat God behaag het. Ons het rede om te glo dat Abel ‘n mate van besef gehad het van sy behoefte aan vervanging versoening. Aan alle verskynings het beide offergawes dankbaarheid, danksegging en toewyding aan God uitgespreek. Maar die man wat ware geloof in sy hart ontbreek het, kon God nie behaag nie, selfs al was die materiële gawe vlekkeloos. God het nie na Kain gekyk nie, omdat Hy reeds na hom gekyk het en gesien het wat in sy hart was. Abel het na God gekom in die regte gesindheid van hart vir aanbidding en op die enigste manier waarop sondige mense ‘n heilige God kan nader. Kain het nie.

Kain se ongebreidelde woede het homself onmiddellik gewys. Woedende toorn het uitgeblam en die gees wat in die hart ingedien is, geopenbaar. Kain het ‘n vyand van God geword en vyandig teenoor sy broer. So, gewonde trots het afguns en ‘n gees van wraak opgelewer. En dit het die brandende haat en geweld wat moord moontlik gemaak het , nadele gebring (Pfeiffer, C. F. (1962). Die Wycliffe Bybel kommentaar: Ou Testament (Ge 4:5). Chicago: Moody Press.)

Heb 9:22 En volgens die wet word byna alle dinge met bloed gesuiwer, en sonder die vergieting van bloed is daar geen vergifnis nie. 

Soos duidelik word wanneer sy gawes nie verteer is nie: 

Kain was baie kwaad en sy aangesig het geval. (Eerste aangeteken oortreding) Ps 4:4

As jy goed doen, sal jy nie aanvaar word nie? En as jy nie goed doen nie, lê sonde voor die deur. En sy begeerte is vir jou, maar jy moet daaroor heers.” v7 

Waarom is jy so kwaad?” het die Here vir Kain gevra. “Waarom lyk jy so afgekein? 7 Jy sal aanvaar word as jy doen wat reg is. Maar as jy weier om te doen wat reg is, wees dan op die uitkyk! Sonde hurk by die deur, gretig om jou te beheer. Maar jy moet dit onderwerp en sy meester wees.” 

Nuwe Lewende Vertaling (Ge 4:6–7).  Sien (2 Kor 5:21; Rom 5:17)

“teen opgestaan” Het Hom doodgemaak. Rebellie, Trots, Arrogansie, Eiegeregtig, gierigheid, selfsugtig, selfbewaring, ego. 

En Kain sê vir Abel, sy broer: Laat ons uitgaan na die vlakte; en toe hulle in die vlakte kain was, het hy teen Abel sy broer opgestaan en hom doodgemaak. v8 O het ons dit nie almal gedoen nie: om gesprek te voer, maar nie die oortreding in ons harte te hanteer nie? Met hofsake teen iemand, sonder konfrontasie. In ons gedagtes wil ons die persoon doodmaak, sien hulle verdwyn. 

“Ek weet nie. Is ek my broer se bewaarder?” vervreemding van die hart. Kol 1:21; Die tweede opdrag “Wees lief vir jou buurman as jou self” Eerste stamafstand, apartheid, segregasie, ontmensliking. Ek is nie verantwoordelik vir hom, haar.  

wees lief vir jou naaste soos jouself (Lev. 19:18; Matt. 22:39; Markus 12:31; Lukas 10:27); En om Hom lief te hê met die hele hart, met al die verstandhouding, met die hele siel en met al die krag, en om ‘n mens se naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die hele brandoffers en offers.” (Markus 12:33)

 “Wie is my buurman?” Lukas 10:29-37 (Die Goeie Samaritaan) 

“My straf is groter as wat ek kan verdra!” Geen bekering nie. Geen verandering van hart nie. Hartseer weens die straf, nie vir wat ek gedoen het nie. Eiegeregtigheid.  V13

God betoon barmhartigheid: “Elkeen wat Kain doodmaak, wraak sal sewevoudig op hom geneem word.” v15 

Toe het Kain uitgegaan van die teenwoordigheid van die Here v16 

Wat kan ons leer uit hierdie gedeelte van die Skrif: 

1.God neem kennis van die hart, nie die offer nie. “Wat is meer behaaglik vir die HERE: 

jou brandoffers en offers of jou gehoorsaamheid aan sy stem? Luister! Gehoorsaamheid is beter as opoffering, en onderdanigheid is beter as om die vet van ramme te bied. 23 Rebellie is so sondig soos heksery, en hardkoppigheid so erg soos om afgode te aanbid. So omdat jy die bevel van die Here verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.” (1 Sam 15:22-23) 

2.”doen wat reg is.” Sonde hurk by die deur, gretig om jou te beheer. Maar jy moet dit onderwerp en sy meester wees. Pasop om enige oortreding te neem, ooit! Jy het nie die reg om vir een minuut enige oortreding te neem nie.  Sodra dit geneem is, sal dit poog om jou te beheer. Want Hy het Hom gemaak wat geen sonde geken het om sonde vir ons te wees nie, sodat ons die geregtigheid van God in Hom kan word. (2 Kor 5:21) Want as deur die een mens se aanstootlike dood deur die een geheers het, sal baie meer diegene wat oorvloed van genade en van die gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe regeer deur die Een, Jesus Christus. (Rom 5:17)

3.The Heelal is geskep vir verbinding. Om met ander mense in verbinding te tree, maak vir ‘n beter lewe – dit is ‘n wet wat onlosmaaklik van die natuurlike wêreld is. Om geluk en vervulling te probeer bereik terwyl hulle van ander geïsoleerd bly, is so nutteloos soos alle ander pogings om die natuur se wette te verdedig. God wil duidelik hê ons moet met mekaar in verbinding kom. Hy wil hê ons moet elkeen obsessief behep wees met die bediening van mekaar. Hy wil hê ons moet voorsien vir mekaar se behoeftes en begeertes. 

Ons kan nooit met Kain saamstem nie: Is ek my broer se bewaarder? Ek het myself nie meer opgelei om daaraan te dink as om ‘n bestaan te maak nie, maar as om die mensdom te dien. Ek vra vir mense, “Hoe dien jy die mensdom?” Dit is een van die redes waarom die Hebreeuse woord vir seën dieselfde is as die woord vir knie: berech. Hebreeus gebruik dieselfde woord omdat om op jou knieë af te gaan, ‘n manier is om te dien. Dit moet nie as ‘n meniale of vernederende gebaar beskou word nie. Dit is een waarin ek vreugde neem omdat ek weet ek dien ‘n ander een van God se kinders.

Koersvaste IDENTITEIT

Identiteitsdiefstal is nie net ‘n fisiese probleem of elektroniese misdaad probleem nie, die ‘n wesenlike geestelike krisis! Mense weet nie wie hulle bestem is om te wees nie. Mense maak en vorm hulle eie idee van wie hulle is, en mis sodoende hulle Godgegewe roeping en skeppingsdoel.
Sonde is identiteitsdiefstal – jy is na God se beeld geskape. Gen 1:27 | Rom 8:29.
Sonde: “Hamartia” – Verkeerde identiteit (Mike Wood)
Mense verklap hulle identiteit onbewustelik op vele maniere, soos met bufferplakkers, nommerplate, profielopskrifte en beskrywings op sosiale media. Die manier waarop ons aantrek en ons hare stileer en die besluite wat ons daagliks neem is vooraf bepaal deur ons identiteit soos ons dit sien. Tatoes word gekies om identiteit uit te druk en ’n beeld te vorm: Wie is ek?

Hoe sal jy jou identiteit beskryf? Wat glo jy oor jouself? 

As jy jouself met een woord moet identifiseer en beskryf, wat sal jy kies: soos met gepersonaliseerde nommerplate. ‘convict’? ‘gangsta’? ‘wild1’? ‘sexymom’? Bufferplakkers soos “Mom’s Taxi”, “Villain” en selfs vloekwoorde word gebruik om die eienaar van die voertuig te beskryf.
Paulus het die Nuwe-Testamentiese gelowiges aangespreek as geheiligdes, heiliges, (1 Cor. 1:2Rom. 1:7), gelowiges, geroepenes, medewerkers! Dit lyk makliker om jouself as ’n sondaar, verloorder, mislukking te beskryf eerder as om op te staan en aan jouself te dink as ’n heilige, geheiligde, geroepene. Tog is dit presies wat gebeur wanneer jy ’n navolger van Christus te word. Jou identiteit verander (2 Cor. 5:17). Jy is ’n nuwe skepsel.

Ons lewens is in Christus verborge 

Ons skeppingsdoel is om soos Christus te wees. (Rom 8:29). Dit is vir die méns onmoontlik om soos Christus te word, maar vir God is alles moontlik. Ons kan nie soos Jesus wees met ons eie krag en vermoë nie. Indien ons dit sou regkry, wil ons as mens verheerlik word. Die ryk jongman het al die vereistes vd wet vervul, maar kon nie die Here gehoorsaam om alles te verkoop en Hom te volg nie. (Matt. 19:26) Ons moet onsself verloën, deur aan Hom gehoorsaam te wees in alles wat Hy ons beveel. (Mat 16:24) Wanneer ons sterf vir die ou self, dan rig Hy ons op in Christus. (Phil 3:10) Ons identiteit is opgesluit in Christus. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God (Col. 3:3).. [E]n julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper . . . (Col 3:10). Dit is die groot geheimenis wat nou bekend gemaak is – dat God se heerlikheid in en onder ons openbaar gemaak word (Col 1:27). Ons is die mooiste mense wanneer ons die meeste soos Jesus is.
Om soos Jesus te word is die sleutel tot ʼn vervulde en gelukkig lewe. Jy sal die beste huweliksmaat wees om mee te leef, die beste sakeleier of werker wees vir enige sakeonderneming, die beste tipe vriend, die beste ouer. Die hoogste ideaal vir elke mens se bestaan is Jesus.
Die waarheid van die Jesus Lewe is ʼn universele beginsel – Die mense wat oor die eeue die mees langlewende afdruk op die mensdom gemaak het, was diegene wat die meeste volgens Jesus se lewe geleef het. Moeder Teresa, Ghandi en Mandela. Alhoewel die persone nie noodwendig ʼn intieme verhouding met God gehad het nie, en ook nie noodwendig belydende Christene was nie, het hulle lewe die meeste indruk gemaak op die mensdom omdat hulle bereid was om radikaal Jesus se lewe te leef.

Wat het Jesus Homself genoem? Die Ek-is-beginsel 

Jesus sê self Hy is die Christus, die Messias – die Gesalfde. 
Joh. 4:25-26 Sien ook Matt. 23:1026:63-64Mark. 14:61-62Joh. 10:24-25
Die “Ek is”uitsprake in die Evangelie van Johannes
Joh. 8:58 Sien ook:
Joh. 6:35 die brood van die lewe
Joh. 8:129:5 die lig van die wêreld  
Joh. 10:7-10 die deur
Joh. 10:11-14 die goeie herder
Joh. 11:25 die opstanding en die lewe
Joh. 14:6 die weg en die waarheid en die lewe
Joh. 15:1-5 die ware wynstok
Jesus het meestal na Homself as die Seun van die mens verwys. Luk. 19:10 Sien ook Matt. 11:19Luk. 5:24Joh. 3:136:53.  Jesus identifiseer dus meestal met sy aardse, menslike identiteit om ons voor te gaan, in die Jesus lewe. Dat dit moontlik is as mens om soos Christus te wees, en die wil van God te doen.
Jesus het uiteindelik gesterwe omdat Hy erken het dat Hy die Seun van God, die Messias, die Koning van die Jode is. Satan self het Hom in versoeking probeer lei: “As U die Seun van God is . . .” (Matt. 4:3). Selfs Johannes die Doper het getwyfel en sy dissipels aangesê om Hom te gaan vra (Matt. 11:3). Sy eie gesin en die mense van Sy tuisdorp het getwyfel (Mark. 6:3-5).
Mense kan nie jou identiteit sonder jou toestemming vorm nie. Kultuur, ouers, onderwysers en leiers het ’n sterk invloed op ander. Mense kan jou goedkeur en aanvaar of jou verwerp, maar hulle kan nie jou identiteit steel as jy hulle nie toelaat om dit te doen nie. Ons moet al die stemme stilmaak en op ons Vader se stem inskakel om ons ware identiteit te ontdek.
Net so het jy alleen die mag om wie God sê jy is te ontvang en te aanvaar. Soms wag ons vir ’n pa of ’n leier om ons te kwalifiseer; maar jy moet jouself eerste kwalifiseer en ken en liefhê.
Jesus het Homself dikwels uitgedruk as “Ek is”. Dit is na alles Sy Naam. Hy was seker van wie Hy is, wat hulle teen Hom hou en die rede waarom hulle Hom gekruisig het (Joh. 10:31-39Luk. 22:70). Hoe sekerder jy word van wie jy is, hoe meer gaan jy vervolg word.
Jou lewe in Christus begin met ’n geloofsverklaring:  “Ek is ’n kind van God” (Rom. 10:9-10). Al die “IN CHRISTUS”-beloftes is “Ek is”-verklarings (Phil 4:13; Ef. 1:7; Rom. 8:3137).
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding (Rom 10:9–10).
Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord and in your heart believe (adhere to, trust in, and rely on the truth) that God raised Him from the dead, you will be saved.  For with the heart a person believes (adheres to, trusts in, and relies on Christ) and so is justified (declared righteous, acceptable to God), and with the mouth he confesses (declares openly and speaks out freely his faith) and confirms [his] salvation (Rom 10:9–10).

Sien jouself in die Woord

Johannes die Doper moes homself in die Woord sien (Isa 40:3) en dit glo. Hy het sy eie doel in die lewe geken en gesê: Ek is die stem van een wat roep in die woestyn . . . (John 1:23). Hy het ook verskeie profesieë oor sy lewe uitgespreek (Luk. 1:15).

Wanneer jou identiteit getoets word, is dit ’n Kairos-oomblik  om in die Gees verhoog te word: 

Nadat die kerk in Antiochië gevas en gebid het, het hulle Barnabas en Paulus afgesonder (Acts 13:2). Barnabas word hier eerste genoem, want hy was op daardie stadium meer prominent. In Salamis het hulle toegang gehad tot goewerneur Sergius Paulus, ’n intelligente man (Acts 13:7). ’n Valse profeet en towenaar, Bar-Jesus, ook bekend as Elimas, het hulle egter teengestaan. In vers 9 word Paulus eers Saulus genoem om aan sy ou identiteit te herinner. Maar Paulus, vervul met die heilige Gees, het hom in die openbaar tereggewys en bestraf.  Van daardie oomblik af verdwyn Barnabas vd toneel en is Paulus se identiteit bevestig en verseker.
Wanneer ons met die Heilige Gees vervul is, is ons met die Gees van Christus vervul. Dan volg Sy heiligheid, Sy krag, Sy vrugbare karakter met tekens en wonders in ons lewe. (Acts v 11)
Ons vorm en verstaan ons innerlike identiteit deur ons sintuie en innerlike en uiterlike stemme. Ons onderskei ons geestelike identiteit deur God se Woord te hoor en ons geestelike “sintuie” te ontwikkel. (Heb. 5:12-14)

Die geestelike betekenis van ’n naam

Uit die Skrif: Isa. 44:2845:13410. Dit is 100 jaar voor Kores se geboorte reeds deur Jesaja geprofeteer. Hier is ’n goeie voorbeeld waar God mense roep nog voordat hulle gebore is. Behalwe dat dit ’n persoon uitken, staan ’n naam ook vir roem, bekendheid, reputasie en die verkryging en uitdrukking van karakter. Jy kan nie ’n intieme verhouding met ’n groep mense hê nie, net met individue.
Die Bybel noem ’n paar voorbeelde van individue wat by die naam geroep is. 
Jesaja – Die Here het my geroep van die moederskoot af, van my geboorte af het Hy my naam genoem (Isa 49:1)
Jeremia – Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot ’n profeet vir die nasies gemaak (Jer. 1:5).
Israel (Jakob) – Maar nou, so sê die Here, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees  nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep, jy is Myne (Isa. 43:1)
Paulus – Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur Sy genade geroep het . . . (Gal. 1:15).
Dawid – Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is U werke! En my siel weet dit alte goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie (Ps 139:13-16).
Jesus – Daarom sal die Here self aan julle ’n teken  gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar en Hom Immanuel noem (Isa. 7:14)
Verskeie mense in die Bybel se name is verander: Abram na Abraham, Jakob na Israel, Naomi na Mara, Simon na Petrus, Saulus na Paulus, ensovoorts.
[E]lkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het (Isa. 43:7.) Elke mens is na die beeld van God geskape en dra dus Sy Naam en identiteit (Gen 1:26). Moenie jou bestaan en wese vloek nie.  Ellende wag vir hom wat vir sy pa sê: “Waarom verwek u ’n kind?” of vir sy ma: “Waarom bring u ’n kind in die wêreld?” (Isa. 45:10 – 1983-vertaling).

Behou jou identiteit in Christus 

Deur sonde (verkeerde identiteit) het ons ons identiteit verloor en satan en die wêreld se slawe geword. Maar deur Christus, wat vir ons sonde gesterf en sonde se houvas op ons verbreek het, het ons ’n nuwe identiteit gekry. Ek sal aan hulle in My huis en binnekant My mure ’n gedenkteken en ’n naam gee wat beter is as seuns en dogters; ’n ewige naam gee Ek aan hulle, wat nie uitgeroei sal word nie (Jes. 56:5) En die nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou heerlikheid; en jy sal met ’n nuwe naam genoem word wat die mond van die Here sal noem (Isa. 62:2)
Christus in ons is ons ware en oorspronklike identiteit wat ons deur sonde verloor, maar deur geloof in Hom weer teruggekry het. Soos die kennis van Christus in ons toeneem, so begin ons al meer soos Hy lyk en dink.  Col 1:9
Jesus is die Woord wat vlees geword het. God het geen fout gemaak toe Hy ons geskape het nie; daar is ’n deel van Christus in ons almal. Deur getrou te wees aan wie ons is en te aanvaar wie ons, stel ons Christus bekend sonder dat ons eens probeer. Ambisie, tweedrag, trots en onvergenoegdheid is die vrug van innerlike onsekerheid. En dit is ’n seker teken dat ’n persoon nog nie die waarheid aanvaar het dat Christus se natuur reeds in hom/haar is nie. Dis binne, nie buite nie!
Jou roeping en identiteit is jou platform, waardeur God Sy seën en guns wil kanaliseer. Elke keer wat jy nie jou roeping en identiteit nie uitleef nie, kan die seën en genade wat God bestem het om deur jou na die mensdom te vloei nie gebeur nie.  Dis hoekom daar so ‘n sterk opposisie en teenstand is teen die vervulling van jou roeping.
2 Pet 1:10 Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie.
So baie mense verkoop en gee hulle geboortereg te maklik op soos Esau. (Gen 25:31Heb 12:16) Ons laat mense se woorde en indrukke ons identiteit bepaal. Iemand behandel jou sleg, en ons reageer in ‘n negatiewe manier terug, om hulle terug te betaal.  Ons kan nie ons verkeerde optrede regverdig op iemand anders se verkeerde gedrag nie, Want dit sê wie ons is! Behou jou identiteit in Christus! Tree op in die teenoorgestelde positiewe/geesvervulde wyse!

#4 Rentmeesterskap

Rentmeester van ons HULPBRONNE

Beginsels van Rentmeesterskap

Ons is God se rentmeesters aan wie Hy tyd en geleenthede, bekwaamhede en besittings, en die seëninge van die aarde en Sy hulpbronne toevertrou het. 

Ons is aan Hom verant­woordelik vir die wyse waarop ons hulle gebruik. 

Ons erken God as eienaar deur getroue diens aan Hom en aan ons medemens te lewer, en deur tiendes en offergawes vir die ver­kondiging van Sy evangelie en die onderhoud en uitbreiding van Sy kerk te gee. 

Rentmeesterskap is ‘n voorreg wat God aan ons gee om in liefde te groei en om selfsug en hebsug te oorwin. 

Die rentmeester verheug hom in die seëninge wat andere as gevolg van sy getrouheid ontvang.

WAT IS RENTMEESTERSKAP? 

 “Weet julle nie dat julle liggaam ‘n tem­pel is van die Heilige Gees … en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle lig­gaam en in julle gees wat aan God be­hoort” (1 Cor. 6:19,20). 

Ons is teen ‘n ontsettende prys vrygekoop. Ons behoort aan God. Maar dit was bloot  ‘n herwinning, want Hy het ons gemaak; ons het van die begin af aan Hom behoort, want “in die begin het God…geskape” (Gen. 1:1). 

Die Skrif verklaar uitdruklik, “die aarde be­hoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon” (Ps. 24:1). 

Met die Skepping het God Sy besittings met die mensdom gedeel, en Hy bly steeds die ware eienaar van die wêreld, sy inwo­ners en die goedere wat dit bevat (Ps. 24:1). 

Aan die kruis het Hy Sy eie, wat die mens met die sondeval aan die Satan oorgegee het, herwin (1 Kor. 6:19,20). 

Nou het Hy Sy kinders aangestel as rentmeesters van Sy besittings. 

‘n Rentmeester is iemand “aan wie die bestuur van die huishouding of die besit­ting van ‘n ander toevertrou word.” Rent­meesterskap is “die amp, verpligtinge of diens van ‘n rentmeester.” Vir die Christen beteken rentmeesterskap “die mens se verantwoordelikheid vir, en ge­bruik van alles wat deur God aan hom toevertrou is – die lewe, die fisieke wese, tyd, talente en bekwaamhede, stoflike be­sittings, geleenthede wat ander tot diens kan wees, en sy kennis van die waar­heid.”Christene dien as bestuurders van die besittings van God en beskou die lewe as ‘n heilige geleentheid, “Om te leer om getroue rentmeesters te wees en daardeur toegerus te word vir die hoër rentmeester­skap van die ewige dinge in die toekoms­tige lewe.”

 In sy breër dimensies is rentmeesterskap daarom “die wyse en onselfsugtige aan­wending van die lewe.”

Rentmeesterskap van die Liggaam. 

Die kinders van God is rentmeesters van hul­self. Ons moet God liefhê met ons hele hart, en met ons hele siel en met al ons krag en met ons hele verstand (Luk 10:27). 

Christene het die voorreg om hul fisieke en geestelike vermoëns so ver moontlik te ontwikkel. Daardeur vereer hulle God en kan hulle hul medemens tot groter seën wees. (Kyk hoofstuk 21.) 

Rentmeesterskap van Vermoëns. 

Elke mens het sekere talente. Een is miskien musikaal, ‘n ander is goed met handewerk soos naaldwerk of motorwerktuigkunde. Ander maak maklik vriende en kom goed met andere oor die weg, terwyl sommige meer neig tot werksaamhede waarby net hulle betrokke is. 

Elke talent kan gebruik word om of die besitter of die oorspronklike Gewer te ver­heerlik ‘n Mens kan ‘n talent met ywer tot verheerliking van God vervolmaak, of vir selfsugtige doeleindes gebruik. 

Ons moet die gawes wat die Heilige Gees aan elkeen van ons gee, so verbeter dat ons hierdie talente beter kan benut (Matt. 25). 

Goeie rentmeesters gebruik hierdie gawes mildelik tot groter voordeel van hul Meester. 

Rentmeesterskap oor Tyd. 

As getroue rentmeesters verheerlik ons God deur ‘n verstandige gebruik van ons tyd. “En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus” (Col. 3:23, 24). 

Die Here vermaan ons om ons nie te gedra “as onwyse nie, maar as wyse;” en Hy voeg by: “Koopdie tyd uit, omdat die dae boos is” (Eph. 5:15, 16). Soos Jesus moet ons in die dinge van ons Vader wees (Luk 2:49). 

Omdat die tyd ‘n gawe van God is, is elke oomblik kosbaar. Dit is gegee om die karakter vir die ewige lewe te ontwikkel. Getroue rentmeesterskap oor ons tyd beteken dat ons dit aanwend om ons Here te ken, ons medemens te help en om die evangelie te verkondig. 

Toe God met die skepping aan ons tyd gegee het, het Hy die sewendedag-Sabbat as heilige tyd vir gemeenskap met Hom uitgehou. Maar ses dae is aan die mens­dom gegee vir nuttige werksaamhede. 

Rentmeesterskap oor Stoflike Besit­tings. 

God het aan ons stamouers die ver­antwoordelikheid opgedra om die aarde te onderwerp, oor die diereryk te heers en vir die Tuin van Eden te sorg (Gen. 1:28 en 2:15). 

Alles is aan hulle gegee nie net om te geniet nie, maar om te bestuur. 

Daar was een beperking. Hulle moes nie van die boom van die kennis van goed en kwaad eet nie. Hierdie boom het hulle steeds daaraan herinner dat God die eie­naar is en die finale gesag oor die aarde het. 

Ná die sondeval kon God hulle nie langer aan die boom van die kennis toets nie. Tog was dit nodig dat die mens steeds daaraan herinner word dat God die bron van elke goeie en volmaakte gawe is (Jam 1:17) en dat dit Hy is wat ons die krag gee om rykdom te verwerf (Deut. 8:18). Om ons daaraan te herinner dat Hy die bron van elke seën is, het God ‘n stelsel van tiendes en offergawes ingestel.  

Rentmeesterskap oor die Aarde. 

Die moderne wetenskap het van die aarde een uitgestrekte laboratorium vir navorsing en proefnemings gemaak. Sodanige navor­sing hou baie voordele in, maar die nywer­heidsomwenteling het ook besoedeling aan die lug, water en land veroorsaak. Die tegnologie het in sommige gevalle die na­tuur eerder gemanipuleer as verstandig bestuur. 

Ons is rentmeesters van hierdie wêreld en behoort alles moontlik te doen om die lewe op alle vlakke te handhaaf deur die ekologiese ewewig ongestoord te laat. Wanneer Christus weer kom, sal Hy “die verderwers van die aarde…verderf” (Rev. 11:18). Uit hierdie oogpunt be­skou, is Christelike rentmeesters nie net vir hul eie besittings verantwoordelik nie, maar ook vir die wêreld rondom hulle. 

CHRISTUS AS RENTMEESTER 

Behoorlike rentmeesterskap is onself­sugtigheid, dit is die algehele oorgawe van ‘n mens self aan God en aan die naaste­diens. Omdat Christus ons so lief gehad het, het Hy die wrede kruis verduur en selfs die diepere foltering van verwerping in Sy eie Godverlatenheid. Vergeleke met hierdie gawe, wat is daar wat ons kan gee? Hy het gegee, nie wat Hy gehad het nie ­al het Hy alles besit, maar Homself. Dit is rentmeesterskap. Om hierdie grootste gawe te bepeins, is om onsself te vergeet en soos Hy te word. Dit sal ons motiveer om ‘n kerk te word wat omgee, vir diegene binne die gemeenskap van die gelowiges en die daarbuite. Omdat Christus vir die wêreld gesterf het, geld rentmeesterskap in sy wydste betekenis vir die hele wêreld. 

DIE SEËNINGE VAN RENTMEESTERSKAP 

God het die rol van rentmeesters ter wille van ons self aan ons toegeken, en nie ter wille van Hom nie. 

‘n Persoonlike Seën. Een rede waarom God ons vra om ons hele lewe – tyd, talente, liggaam en besittings – voortdu­rend aan Hom te wy, is om ons eie geeste­like groei en karakterontwikkeling aan te moedig. Terwyl ons altyd onthou dat God alles besit en hoe ewigdurend die liefde is waarmee Hy ons bejeën, word ons dank­baarheid en liefde gevoed. 

Getroue rentmeesterskap help ons ook om ons begeerlikheid en selfsug te bowe te kom. Begeerlikheid, een van die mens se grootste vyande, word in die Tien Gebooie verdoem. Jesus het ook daarteen gewaar­sku: “Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie” (Lukas 12:15). Om op ‘n gereelde grond­slag te gee, help ons om van hebsug en self­sug ontslae te raak. 

Rentmeesterskap werk ook die ontwikkeling van spaarsame gewoontes en doeltreffendheid in die hand. Nadat “die vlees met sy hartstogte en begeer­likhede gekruisig” is (Gal. 5:24) sal ons niks ter wille van selfbevrediging aan­wend nie. “As die beginsels van rentmees­terskap die lewe oorheers, word die siel verlig en die doelgerigtheid versterk, word sosiale genietinge van ongesonde aspekte gesnoei, word die sakelewe volgens die maatstaf van die gulde reël gevoer, en word sieleredding die hartstog. So oor­vloedig is die seëninge wat God in ‘n lewe van geloof en getrouheid voorsien.”11

Daar spruit diepe bevrediging en geluk uit die sekerheid dat Hy vir alles wat belê word vir die redding van diegene vir wie die Meester gesterf het, die versekering gee: “Vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen” (Mat. 25:40). “Niks is vir ons te kosbaar om vir Jesus te gee nie. As ons die middele wat Hy aan ons sorg toevertrou het, aan Hom teruggee, sal Hy meer in ons hande gee. Elke poging wat ons ter wille van Christus aanwend, sal deur Hom vergoed word, en elke plig wat ons in Sy Naam ver­vul, sal tot ons eie geluk bydra.”12

‘n Seën vir Andere. Ware rentmeesters is ‘n seën vir almal met wie hulle in aan­raking kom. Hulle gee uitvoering aan Paulus se opdrag in verband met rent­meesterskap: “dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle ‘n skat weglê, ‘n  goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf” (1 Tim. 6:18, 19). 

Rentmeesterskap gaan om diens aan ander en om gewillig te wees om enigiets uit te deel wat God genadiglik aan ons ge­skenk het, sodat dit ander kan baat. Dit beteken dat “ons nie langer dink dat die lewe bestaan uit hoeveel geld ons besit, watter titels ons het, watter belangrike mense ons ken, die huis en die buurt waarin ons woon en die posisie en invloed wat ons dink wat ons beklee nie.”13  Die ware lewe is om God te ken, om liefdevol en milddadig te word soos Hy en om te gee wat ons kan na die mate waarin Hy ons voorspoedig gemaak het. Om waarlik in die gees van Christus te gee, is om waarlik te lewe. 

‘n Seën vir die Kerk. Dit is vir die kerk onontbeerlik dat die Bybelse plan van rent­meesterskap gevolg word. Om gedurig daaraan deel te neem, is vir sy lede soos oefening – dit lei tot ‘n kragtige kerklig­gaam wat betrokke is by die verspreiding van die seëninge wat Christus aan ons toevertrou het, en om gereed te wees om te reageer op enige behoefte wat daar in die saak van God mag ontstaan. Die kerk sal genoeg middele hê om die bediening te fi­nansier, om God se koninkryk in sy onmid­dellike omgewing uit te brei en om dit uit te dra tot aan die uithoeke van die aarde. Hy sal gewilliglik tyd, talente en middele aan God beskikbaar stel in liefde en dank­baarheid vir sy seëninge. 

Met die oog op Christus se versekering dat Hy sal terugkeer wanneer die evangelie van die koninkryk verkondig is “tot ‘n getuienis vir al die nasies” (Mat. 24:14), kom die uitnodiging tot almal om saam met Hom rentmeesters en medewer­kers van Hom te word. Dan sal die kerk se getuienis ‘n magtige seën vir die wêreld wees en sy getroue rentmeesters sal hulle verheug as hulle sien hoe die seëninge van die evangelie tot andere gerig word.

FISIES Gesond

“Geen mens het nog ooit sy eie vlees gehaat nie; maar hy voed en koester dit.” (Eph 5:29)

“Laat ons ons van elke verontreiniging van die vlees en die gees reinig.” (2 Cor  7:1)

Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou as wat dit geestelik met jou gaan. (3 John 1:2) 

Verder het God gesê: “Let op! Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde; ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. (Gen 1:29) 

Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. (1 Cor 

10:31) 

ons net groente gee om te eet en water om te drink. (Dan 1:12) 10 Dae 

bedwing jou as jy ‘n groot eetlus het. (Prov 23:2) 

Die Woord van God is: 

Water (Eph 5:26); Melk (1 Pet 2:2); Brood Mat 4:4; Heuning (Ps 19:10); Vaste Spys (Heb 5:12-13); 

Icon

Description automatically generated

INGESKAKEL 

Om in vrede en harmonie met God, jouself, jou familie, jou naaste en die omgewing te leef.  

Die impliseer: 

 • Gebed
 • Luister
 • Wees teenwoordig
 • Fokus jou hart

• Verhouding met God – Armoede van intimiteit

• Verhouding met myself- Armoede om te wees

• Verhouding met familie – Armoede van vertroue

• Verhouding met die gemeenskap – Armoede aan veiligheid

• Verhouding met die skepping – Armoede van rentmeesterskap

A picture containing text, clipart

Description automatically generated

OEFEN 

 • Stap 
 • Sport
 • Beweeg
 • Strek
Icon

Description automatically generated

VOEDING

 • Drink genoeg water
 • Gesonde keuses – dink brandstof, wat het jou liggaam nodig om optimal te funksioneer
 • Restaurant, Hospitable – kom van die woord “restore” Maaltye is om ons te herstel. 
 • Siklusse
 • Hoeveelhede 
 • Afwisselend Vas
A picture containing text

Description automatically generated

RUS 

 • Nagrus
 • Power Nap 
 • Asemhaling 
 • Skakel-af
 • Skakel afleidings uit
 • Roetine

WERK

Icon

Description automatically generated
 • Produktief
 • Skeppend
 • Effektief
 • Koste Besparing
 • Roeping 
 • Bly verbeter
A picture containing text

Description automatically generated

GROEI 

 • Lees 
 • Leesspoed
 • Begrip
 • Memoriseer
 • Ontdek 
 • Vra vrae
 • Nuwe vaardighede
Icon

Description automatically generated

GEE 

 • Gawes & talente
 • Omgee 
 • Deel
 • Dien 
 • Gee weg
Icon

Description automatically generated

SPEEL

 • Lag 
 • Speletjies
 • Pret
 • Humor
https://www.facebook.com/lifethefullspectrum

The Seven Pillars Of Health: The Natural Way To Better Health For Life Dr Don Colbert https://www.sevenpillarsofhealth.com

Categories
Bybelskool

Die Koninkryk van God

Die koninkryk van God was die hooftema van Jesus en Sy appostels se prediking

Youtube Video Klas:

Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7

We subdue by submitting.  We win by losing.  We are made grand by making ourselves little.  We come in first by becoming last.  We are honored by being humble.  We fill up with God by emptying out ourselves.  We become wise by being fools.  We possess all things by having nothing.  We wax strong by being weak.  We find life by losing ourselves in others.  We live by dying.

Leonard Sweet

JESUS DIE KONING VAN ‘N ONWANKELBARE, EWIGE KONINKRYK

Maar van die Seun sê Hy: “U troon, o God, staan vir ewig vas, met u koninklike septer laat U reg geskied. U het die reg lief en U haat die onreg. Daarom het God, u God, U onder groot vreugde tot Koning gesalf bo u tydgenote” (Heb 1:8-14).

U koningskap is ʼn koningskap vir alle tye, u heerskappy strek oor die geslagte heen (Psalm 145:13).

Die Here regeer vir altyd. Sion, jou God regeer van geslag tot geslag. Prys die Here! (Psalm 146:10).

In die tyd van daardie konings sal die God van die hemel ʼn koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur ʼn ander vervang word nie. Dit sal die ander koninkryk plat trap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan (Dan 2:44).

“Nog een maal sal Ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel.” Die woorde “nog een maal” laat duidelik blyk dat die geskape dinge, wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons wat ʼn onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil, want ons God is ʼn verterende vuur (Heb 12:26-29).

DIE BOODSKAP VAN GOD SE KONINKRYK WAS DIE HOOFTEMA VAN JESUS EN DIE APOSTELS SE PREDIKING:

Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie” (Mark 1:14).

Maar Hy het vir hulle gesê: “Ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is Ek gestuur”(Luk 4:43).

In die tyd wat nou gevolg het, het Jesus die land deurkruis van die een stad en dorp na die ander. Oral het Hy gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig(Luk 8:1).

Hy het hulle verwelkom en met hulle gepraat oor die koninkryk van God, en dié wat genesing nodig gehad het, het Hy gesond gemaak(Luk 9:11).

Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God(Luk 9:60).

Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword, en mans sowel as vrouens is gedoop (Hand 8:12).

Paulus het drie maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig(Hand 19:8).

‘N AGTERSTEVOOR ONDERSTEBO REGERING EN BEDRYFSTELSEL

Die swakkes is volwaardige burgers

Ek sal die kreupeles die oorblyfsel maak, die siekes ʼn sterk nasie. Ek, die Here, sal op Sionsberg oor hulle heers, nou en vir altyd (Miga 4:7);

In Lukas 7:28: Ek sê vir julle: Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter as Johannes is nie, en tog is die geringste in die koninkryk van God groter as hy.

Volwassenheid is om soos ʼn kind te word.

In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?” Hy het ’n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so ’n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My” (Matt 18:1-35; 5:13; 10:40, 42; Mark 9:33-50; 10:15; Luk 9:46-50; 14:34-35; 15:4-7; 17:1-4; 18:17).

As jy wil lewe, moet jy sterwe.

As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry (Matt 16:24).

Ons veg harder deur harder te rus.

As ons leer om meer te rus, sal ons meer voorsiening, meer oorwinning, meer openbaring en meer genesing in ons lewens sien! (Matt 11:28)

Ons kry meer deur meer te gee.

Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes (2 Kor 9:6-10; Gal 6:5-6).

Ons weerstaan die bose deur die teenoorgestelde gees.

Ware kinders van God leef volgens ʼn goddelike koninkryksbedryfstelsel. Omdat ons uit God gebore is, doen ons dinge anders as die kinders van die wêreld. Ons doen dinge in die teenoorgestelde gees, want óf ons het óf ons is besig om aan self te sterf. Ons het ons vyande lief, ons seën dié wat ons vloek, en ons bid vir dié wat ons misbruik.

Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie (Rom 12:21).

Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ’n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere (Matt 5:39-40).

So as iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee; en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugeis nie (Luk 6:29-30).

Word ons uitgeskel, ons seën; word ons vervolg, ons verdra dit; word ons belaster, ons troos (1 Kor 4:12-13).

ʼn Sagte antwoord keer die grimmigheid af.

’n SAGTE antwoord keer die grimmigheid af, maar ’n krenkende woord laat die toorn opkom (Spr 15:1).

God se koninkryk is nie ’n bestemming … dis ’n lewenstyl

The kingdom of God is in your midst. For behold, the kingdom of God is within you [in your hearts] and among you [surrounding you]. Because God’s kingdom is already among you. Leo Tolstoy was reeds bejaard toe hy ʼn boek met die titel, The Kingdom of God is Within You, geskryf het.

God se koninkryk is in ons (1 Kor 6:19-20),

maar Hy is ook ons hoop op heerlikheid (Kol 1:27).

God se koninkryk is nie geboue en katedrale nie:

’n Gebou (Jes 66:2-3) – dis die toestand van jou hart. Die gelykenis van die saaier (Mark 5).

WAT IS GOD SE KONINKRYK?

Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees (Romeine 14:17). Met ander woorde, die koninkryk is om reg te wees met God. Hierdie regte posisie is Sy genade-geskenk aan ons. Sy geregtigheid verander ons vertrekpunt. Ons begin altyd in Hom. Ons begin deur te ontvang!

VOORWAARDES OM GOD SE KONINKRYK TE ONTVANG:

Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel(Matt 5:3).

Luister, my liewe broers! Kies God nie juis dié uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat Hy belowe het aan dié wat Hom liefhet nie?(Jak 2:5).

Geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God(Luk 6:20).

Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel(Matt 5:10).

Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie(Matt 5:19-20).

The kingdom does not come with observation(Luk 17:20).

Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie (Matt 18:3).

Dit verseker Ek julle: ʼn Ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker: Dit is makliker vir ʼn kameel om deur die oog van ʼn naald te kom as vir ʼn ryke om in die koninkryk van God te kom (Matt 19:23).

Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ʼn vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek (Matt 25:34-35).

“Pragtig, Meneer!” sê die skrifgeleerde vir Hom. “Dit is waar wat u gesê het: ‘Die Here is die enigste God,’ en ‘daar is geen ander God as Hy nie.’ En ‘om Hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag’ en ‘om jou naaste lief te hê soos jouself’ is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers.” Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê Hy vir hom: “Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie” (Mark 12:34).

Nie elkeen wat vir My sê: “Here, Here,” sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir My sê: “Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?” Dan sal Ek openlik vir hulle sê: “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree” (Matt 7:21-26).

Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het van huis of vrou of broers of ouers of kinders nie, of hy ontvang in hierdie tyd al baie keer soveel terug, en in die tyd wat kom, die ewige lewe (Luk 18:29-30).

Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie (Luk 9:62).

Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie (Joh 3:3).

Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. “Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom,” het hulle gesê (Hand 14:22).

WAAR IS DIE KONINKRYK?

En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle (Luk 17:21).

DIT IS ‘N GEESTELIKE KONINKRYK.

“My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie,” antwoord Jesus. “As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat Ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie”(Joh 18:36).

Die koninkryk van God is immers nie ʼn saak van praatjies nie, maar van krag (1 Kor 4:20).

Wat ek bedoel, broers, is dit: vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie (1 Kor 15:50).

HOE WEET EK EK IS IN DIE KONINKRYK?

Vrede en blydskap in die Heilige Gees – (Rom 14:17)

WAT ONTVANG EK AS KONINKRYKSBURGER?

Erflating saam met Christus – (Jak 2:5)

Outoriteit oor boosheid – (Matt 12:28; Matt 16:19)

ʼn Koninkryk wat nie geskud kan word nie – (Heb 12:28)

Verstaan die geheimenisse van God – (Matt 13:11)

HOE ONTVANG EK DIE KONINKRYK?

Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken(Rom 4:5). Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie (Ef 2:8-9).

Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word (Joh 1:12).

Sola Christos (Christus alleen)

Sola Pistos (Geloof alleen)

WAT IS DIE WARE BETEKENIS VAN “NEEM DIE KONINKRYK DEUR GEWELD”?

Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.

Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself ʼn pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit (Matt 11:12).

Vandat Johannes die Doper begin preek het tot vandag toe is die nuwe ryk waarin God regeer, besig om deur elke weerstand te breek, en mense wat al hulle kragte daarop konsentreer, maak dit hulle eie. Dwarsdeur die Skrif, in die wet van Moses en al die profete wat voor Johannes daar was, word daar voorspel dat God op ’n nuwe manier gaan regeer. En as julle gewillig is om te glo wat hulle gesê het, sê Ek nou: Johannes is die Elia wat sou kom. Elkeen wat kan hoor, moet mooi hierna luister. Maar wat sal Ek van hierdie volk sê? Waarmee kan Ek hulle vergelyk? Hulle is soos kinders wat op die markplein speel en die een groep sê dan vir die ander: “Ons het vir julle ’n vrolike wysie gespeel maar julle wou nie dans nie. Toe het ons vir julle ’n begrafnislied gesing maar julle wou ook nie treur nie!” Want Johannes die Doper het gekom en hy het baiemaal gevas. Toe sê hulle hy het ’n duiwelse gees in hom. Daarna het Ek, die Redder, gekom en Ek het geëet en gedrink. Toe sê hulle Ek is ’n drinker en ’n vraat en boonop nog ’n vriend van slegte mense en van die veragte belastingagente! Maar ’n mens kan sien dat God se wysheid reg is as jy na die resultate daarvan kyk!”  (Matt 11:11-19).

βιαστής biastḗs; gen. biastoú, masc. selfstandige naamwoord uit biázō(971), om geweld te ly, maar ook om in te haal of in te druk sonder behoorlike gedagtes en berou. ʼn Gewelddadige persoon, een wat geweld gebruik, maar ook iemand wat haas om iets wat goed lyk, aan te gryp sonder om die gevolge van so ʼn aksie te meet.

ἁρπάζω harpázō; fut. harpásō, aor. slaag. hērpásthēn, 2d aor. slaag. hērpágēn. Om te gryp, bederf, vlug weg. Dit dui op ʼn oop daad van geweld in teenstelling met slinkse en geheime steel. wat geweld beteken om te gryp, weg te steek of vir jouself te neem.

Die fokus van hierdie vers is dus nie hoe hard jy werk om die koninkryk met geweld nie te bestorm nie. Wanneer God die Vader Sy koninkryk as geskenk (Luk 12:32) deur die prediking van die Woord en die demonstrasie van die Gees gee (1 Kor 4:20) want dit het naby gekom (Matt 4:17), moet jy dit aangryp. Jou eie maak! Soos ʼn dief wat iets neem wat nie aan hom behoort nie. Ons het ook nie die koninkryk en geskenk verdien nie, daarom is die idee om dit te gryp, in besit te neem, vir jouself toe te eien.

Maar vir wat sal ek hierdie geslag vergelyk?In Matt 11:16-19 word gepraat van kinders wat nie kan besluit watter liedjie om te sing en watter spel om te speel nie. Nie Johannes of Jesus kon hulle kry om ʼn besluit te neem nie. Die een vas, die ander nie. Johannes se roulied herinner aan sy se prediking van oordeel en strawwe lewenstyl, die berou tot bekering (3:2). Die speel van die fluit staan ​​vir Jesus se verkondiging van die evangelie, die dans van vreugde wat sy boodskap bring. Maar in werklikheid verwerp “hierdie geslag” beide Johannes en Jesus (verse 18-19a).

Die goddelikheid van Christus se natuur en geregtigheid moet geneem word, moet ontvang word as ʼn geskenk, en ons moet dit gou doen (Joh 1:12; Rom 13:11; 2 Kor 6:2).

Ons sukkel om dit reg te kry: Felix kan nie tot besluit kom nie (Hand 24:22-27).

Ook nie Agrippa nie:“Jy het my amper oorreed om ʼn Christen te word” (Hand 26:28).

Maar wysheid is geregverdig deur haar kinders (Matt 11:19). Tog is wysheid geregverdig, en geregverdig deur wat sy doen (haar dade) en haar kinders. Ja, die toets vir die wysheid is die resultaat wat dit voortbring. Wysheid, God se aangewese weg, word vereer en gedemonstreer in die lewenstyle van beide Johannes en Jesus. Ten spyte van die groot verskille in hul gedrag, was elkeen getrou aan God se aangewese taak.

Carpe diem is a Latin aphorism, usually translated “seize the day”, taken from Book 1 of the Roman poet Horace’s work, Odes(23 BC). [1] Carpe is the second-person singular present active imperative of carpō, “pick or pluck”, used by Horace to mean “enjoy, seize, use, make use of”. [2] Diem is the accusative of dies, meaning “day”. A more literal translation of carpe diem would thus be “pluck the day [as it is ripe]”—that is, enjoy the moment.

Gryp die dag, maak die beste gebruik van vandag se kanse.

Live for the day.

Stay alive for today.

Pluck the day.

Seize the present day.