Categories
Preke

Die Wil van God – Vloei

Die Wil Van God is soos… ‘n vloei; ‘n rivier; ‘n stroom; ‘n energie; ‘n wentelbaan; ‘n frekwensie. 

Om die Here te dien is ‘n bepaalde ritme van regleef en harmonie wat genesend vir self en vir ander is.  Hierdie vloei kan ook beskryf word as ‘n genade. Wanneer jy in hierdie vloei is, is dinge makliker, is jy gefokus, en gebeur alles natuurlik. Vloei is energie of beweging – dit is dus geloof in aksie. “Getting into the flow” beteken ook daar is grense, ‘n fokus, ‘n konsentrasie. Soos ‘n aansluiting op ‘n snelweg, probeer mense die spoed van die verkeer meet en dan saam integreer. Hierdie vloei kan ook beskryf word as liefde. Liefde is ‘n vloei, ‘n positiewe energie. Eenheid is ‘n vloei. Behou die eenheid. 

Die vyand sal alles doen om hierdie harmonie te versteur, te onderbreek wat uiteindelik lei tot ‘n siklus van verwoesting en uiteindelik die dood.  Godsdiens is dood, en sal altyd die vloei van die lewe probeer keer. 

Ons lewens draai letterlik om verskillende multivlak siklusse: reeksgebeure wat gereeld in dieselfde volgorde herhaal word. Daar is honderde verskillende soorte siklusse in ons wêreld en in die heelal. Sommige is natuurlik, soos die verandering van die seisoene, jaarlikse dieremigrasies of die ritmes wat ons slaappatrone beheer. Ander is mens-geproduseer, soos die groei en oes van gewasse, musikale ritmes of ekonomiese siklusse. 

Meganiese dinge beweeg in ‘n reguit lyn. So kan ‘n masjien wanneer dit voldoende aangedryf is in ‘n sekere rigting stuur. Maar prosesse soos geskiedenis en ekonomie behels mense, en wanneer mense betrokke is, is die resultate veranderlik en siklies.” 

Daar is verskillende energievelde waarin mense funksioneer. Soos magnetiese strome van krag wat jou aantrek of wegstoot.

Alles Is Vloei van Energie 

Jou liggaam: Die bloed in jou are, menstruasie siklus, biologiese horlosie, slaappatrone, die suurstof toevoer in jou longe. 

Die Lewe: die klankgolwe wat ons hoor, die voertuie wat na die middestad in en uit beweeg, die omgang van transaksies wat die ekonomie lewend hou. 

Die Kosmos: Wentelbane, sentripetale en sentrifugale kragte. 

Seisoene: van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. (Gen 8:22)

Die Natuur: Al die strome loop in die see, en tog word die see nie vol nie; na die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer. (Pred. 1:7)

Die Ewige Nou:  Parallelle siklusse in die Bybel. “Different sections ascribe the same duration to the period described Rev 12 compared to Rev 20.” [1]

Generasies: Daar is seisoene van nabyheid, en van stilte (Rigters) 

Ons lewe is siklus van op en af: Josef 

Bepaalde tyd vir alles: Pred 3:1-11 

Die sewe feeste wat volgens die Landbou en seisoene bepaal is: Lev 23

Siklusse van 7: Die Bybel bevat baie verwysings na siklusse van sewe – die getal van volledigheid. Benewens dié van die Shmita-jaar – die sewende jaar van elke sewe jaar – toe God die heelal geskep het, het Hy ses dae geneem en op die sewende gerus. Net so geniet ons Shabbat – ‘n dag van rus – op die sewende dag van die week. Tussen Pasga en Pinkster is daar ‘n siklus van sewe weke – die Fees van Weke. Op ‘n groter skaal is daar siklusse van sewe Shmita-jare (sewe siklusse van sewe jaar) wat lei tot die 50ste  jaar – die Jubeljaar. 
Politieke Seisoene: Hy verander tog die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het; (Dan 2:21) 

Ewige Vloei van Voorsiening 

Toe God die mens geskape het, het God vir hom voorsiening gemaak. Die hele skepping is ‘n netwerk en biosfeer van voorsiening: die sogenaamde “circle of life”. So was daar grond om te bewerk. (Gen 2:17). Die Here het ‘n rivier gegee, wat vier vertakkings gehad het. “where there is gold. And the gold of that land is good” (Gen 2:11b-12a) 

Daar is genoeg voorsiening vir die mens gemaak op die aarde, met geen tekorte nie, maar dan moet ons volgens God se voorskrifte die grond bewerk, die vrugbaarheid deel, ingedagte dat ons rentmeesters is, moet ons die grond oppas. Dit laat rus, sodat dit optimaal kan bly voorsien aan ons behoeftes (Sien herlewingslandbou). Sakeleiers moet reg met werknemers en kliënte werk om vloei van inkomste te verseker.  ‘n Gesonde geloofsgemeenskap is ‘n vloei van voorsiening deur diepgaande verhoudinge en wederkerige deelname. 

“The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed.” ― Mahatma Gandhi

God se voorsiening aan ons is nie beperk nie, en word nooit bevraagteken nie. Om God se voorsiening te bevraagteken is so absurd as om die son te bevraagteken as ons dit nie sien tydens die nag nie, en as die wolke die hemelruim oorskadu nie.

Behou Die Vloei

Vloei spreek van voorsiening en orde: Lug vir ons longe, minerale vir ons spiere en organe, stimulasie vir ons brein, voedsel vir ons siel. ‘n Goeie bestuurder probeer in die momentum van die verkeer bly, om sodoende brandstof te spaar, maar ook om nie die insittendes naar te maak met te vinnige stop/wegtrek bewegings nie. 

‘n Fikse persoon se toevloei van suurstof is beter as iemand wat nooit oefening doen nie. 

‘n Goeie toespraak vloei gemaklik van insiggewende feite na finale klimaks, en ‘n appèl om iets te doen. 

‘n Gesonde besigheid beheer die vloei van tyd, produktiwiteit, en kostes tot ‘n winsgewende roetine. 

In die positiewe sielkunde is ‘n vloeitoestand, ook bekend as die sone (“the zone”), die geestestoestand waarin ‘n persoon wat ‘n aktiwiteit doen, ten volle gedompel is in ‘n gevoel van energieke fokus, volle betrokkenheid en genot tydens die aktiwiteit. In wese word vloei gekenmerk deur die volledige opname in wat ‘n mens doen, en ‘n gevolglike transformasie in ‘n mens se gevoel van tyd. [2]

Onderbreking van Vloei 

Daar is mense wat ingeprop is in ‘n vloei van selfsugtige ambisie, korrupsie, self-vergelding, onvergifnis, jaloesie, selfsug, eie-waan wat die vloei van seën verbreek (Joh 10:10) as gevolg van:

1) Onkunde

BID tot die HERE om reën in die tyd van die laat reëns. (Zech 10:1) 
Elia het profeties God se wil verstaan en daarvolgens gebid. (1 King 18) 
in die eerste jaar van sy regering het ek, Daniël, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die HERE tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, sewentig volle jare was. (Dan 9:2) 

Die trekooievaar ken sy tye van kom en gaan, die tortelduif, die swaeltjie en die kraanvoël kom op ‘n vaste tyd terug, maar my volk wil nie weet wat die Here vir hulle vasgestel het nie. (Jer 8:7) Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie. (Mark 1:15; Gal. 4:4; Efés. 1:10) 

Die vloei van genade is soms reg hier by jou, en mens sien dit nie raak nie.  Ons kan nie reën maak nie, slim landbouers weet om water op te vang, die seisoene reg te lees, en te weet wanneer om te plant. Alles is tydsberekening.  

Die ebvloei van finansiële markte en spandering tendense.  In elke krisis is daar ‘n geleentheid. Wanneer die see terugtrek, kom daar ‘n brander.  Die meeste wins word gemaak wanneer jy hierdie beweging rek kan lees, en weet wanneer om te koop en te verkoop.  

Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. (1 Thes 5:1-11)

2) Nalaat Om Goed/Reg Te Doen  

En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. (Gal 6:9) Reg doen is ‘n bepaalde energie, ‘n gravitasie.  Gee, en aan julle sal gegee word. ’n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. (Luk 6:38) Dit is eenvoudig, bly in die vloei, hou aan beweeg. Moenie kyk na hoe die Here iemand anders seën en jy het nog niks nie. Hou aan, jou beurt kom. Bly in die vloei.  Mens moet liefde gee, om liefde te ontvang. Glimlag en jy ontvang ‘n glimlag.  Wat jy saai sal jy maai.

3)    Vergifnis of Onvergifnis 

(Mat 18: 15-35) In tye van oorlog verf mense hulle gesigte of sit maskers op, om nie langer hulleself of die vyand as ‘n groeiende ontwikkelende geïntegreerde persoon te sien nie, maar ‘n statiese beeld van boosheid.  Wanneer ons te nagekom voel, vorm ons statiese beelde van mense, en ons begin in ons gedagtes met hierdie drogbeeld veg, terwyl die oortreder intussen vloei, en ontwikkel.  Ons haak vas by hierdie beeld in ons gedagtes, en ondervind allerhande wrok en wraak gedagtes. Die vloei van die verhouding is onderbreek. Die dialoog van gesprek en luister is gestaak, en daar vind dus nie langer ontwikkeling plaas nie. Vergifnis herstel die vloei. Ons almal het vergifnis nodig, en moet dit gee om dit te kan ontvang. 

4)   Voorsiening of Slegte Rentmeesterskap 

 • Vrees – Mat 25:26
 • Luiheid – (Prov 19:15; 31:27; Eccl 10:18)
 • Armoede mentaliteit en minderwaardigheid – Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. (Lk 19:26). Jy moet verantwoordelikheid neem vir jou eie vloei. Jou eie gebedstyd, aanbidding, gehoorsaamheid, gesindheid bepaal jou spoed en beweging, wanneer jy saam met ander gelowiges tyd spandeer bou dit die momentum.  

5) Ontrekking en Isolasie 

Isolasie stop die vloei van genade wat deur die samesyn van gelowiges vir jou, stig, opbou, en laat groei (Ef 4:16; Rom 14:19; 15:2; 1 Kor 14:3, 5, 12, 26).

Moenie die prop uittrek nie. Moenie onttrek nie! Daar is ‘n reuse voorsiening in die liggaam van Christus, en te veel mense bly in isolasie.  Keep engaging! Moenie jou hart wegdraai nie. Bly in die vloei van die liggaam.  Die samekomste van die gelowiges is ‘n vloei, wanneer jy een byeenkoms gemis het, is jy nie meer in die vloei nie.  Kies jou stroom! Jy kan nie in talle kerke se stroom inhaak nie, jy gaan deurmekaar raak, en kan selfs hulle stroom deurmekaar maak. Sien die vloei van waar God jou wil gebruik! Beweeg saam in die vloei. As almal nou dans, dans saam! As almal bid, bid saam. Bly in die vloei. Mense wat vir te lank geïsoleer is, sukkel met sosiale integrasie en vloei.  


[1] Hendriksen, William. More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation. Grand Rapids, MI: Baker Books, 1967. Print.

[2] https://exploringyourmind.com/positive-psychology-a-flow-state/

Categories
Preke

Die Wil van God m.b.t. siekte, dood en voorsiening.

Play Video

Gelowiges, kinders van God, en volgelinge van Jesus leef die wil van God. Want elkeen wat die wil van God doen, dié is my broer en my suster en moeder. (Mark 3:35). Dit is immers wat ons onderskei van hulle wat nie die Here dien nie. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is(Rom 12:2) 

Die hartseer is dat daar nie onder ons eenstemmigheid is oor wat die Wil van God nie.  Voorbeelde: die een groepering is vir die entstof, die ander is daar teen; sommige bybelondersoekende christene sien homoseksualiteit as sonde, die ander nie; die een sien egskeiding as sonde die ander nie; sommige teoloë verkondig dat daar ‘n hel is en ‘n goddelike finale oordeel; ander leer dat ‘n liefdevolle God nooit mense so sal verdoem nie. Wat is die wil van God, as die kerk dan nie seker is nie?

Die Geheimenis Van God Se Wil

Moet egter nie te hard op die geloofsgemeenskap wees nie, want God se wil is ‘n geheimenis, ‘n skat wat mens moet soek. Jesus verwys telkens na ‘n soektog: Verder is die koninkryk van die hemele soos ’n koopman wat mooi pêrels soek; en toe hy een baie kosbare pêrel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit. (Mat 13:45-46). Jesus vermaan hoe die skrifgeleerdes die skrifte ondersoek en nog steeds nie glo nie (Joh 5:39).

Die wil van God is van lewensbelang m.b.t. toegang tot die ewige lewe: Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is… Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! (Mat 7:21, 23). 

God Se Algemene en Spesifieke Wil

Sy algemene Wil is bekend: Hy wil dat almal gered word! Hy wil dat almal die Woord van God – Jesus Christus sal leef.  Die doel van alle bediening is om Christus verwesenlik in elke lewe te sien. (Gal. 4:19, Col 1:28-29; 2 Cor 11:2; 1 Cor 2:2; 2 Pet 1:8; Eph 4:13)

Sy spesifieke Wil kan ons nie inisieer nie: Dit is waar die Here vir sekere mense, spesifieke opdragte gee, soos Paulus se Demaskus ervaring. Paulus word soms deur die Heilige Gees verhoed om na ‘n plek te gaan, en ander kere gedring om na bv. na Rome te gaan. 

Die Geheimenis Is Nou Geopenbaar

Die wil van God is nie langer ‘n geheim nie: Jesus Christus is die perfekte wil van God. deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig (Eph 1:9). 

NOU verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is; waarvan ek ’n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul,  naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel; waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. (Col 1:24-29) 

Die slotsom is: Wat is die wil van God?  Om in Christus Jesus volwasse en volkome te wees! 

‘n Jesus-Litmus-Toets 

Kom ons doen ‘n eenvoudige leef-soos-Jesus toets: 

 1. Geïrriteerd en gefrustreerd
 2. Hipersensitief en vinnig-op-jou-perdjie
 3. Rusteloos
 4. Werk sonder rus
 5. Emosioneel afgestomp
 6. Prioriteite van wat werklik van belang is, kom laaste 
 7. Verwaarloos jou liggaam
 8. Ontsnapping verslawings 
 9. Verwaarloos geestelike dissiplines 
 10. Isolasie en afskeiding 

Met hoeveel van hierdie punte kan jy identifiseer? Vra sommer die mense naaste aan jou, om jou te gradeer.  Is dit die wil van God vir jou lewe? Stellig nie! 

Jesus Se Lewe Is: 

 • Stadig teenoor haastig 
 • Nederig teenoor trots
 • Genadig teenoor hard 
 • Eenvoudig teenoor oordadig 
 • Gefokus en beperk teenoor alles-vir-almal 
 • Kreatief teenoor rigied 
 • Liefdevol teenoor ongenaakbaar
 • Heilig en onberispelik teenoor losbandig en argeloos
 • Stil teenoor luidrugtig 
 • Nugter teenoor onseker 

‘n Gans Anderse Lewenstyl 

Die Jesus Lewe is nie ‘n waarheid wat jy glo nie, maar ‘n leefstyl wat jy elke dag leef! 

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig. (Mat 11:28-30) Die woord ‘juk’ in die antieke Joodse konteks van Jesus se tyd beteken nie net die inspan instrument vir osse nie, maar ook die Rabbi se interpretasie van die skrif, en derhalwe die wil van God.  

Jesus spreek Homself uit teen die skrifgeleerdes van Sy tyd: Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. (Mat 23:4). Sy interpretasie van die Wil van God gee lewe; is maklik, en sielsbehaaglik! “sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig” 

Hoekom Jesus juis die ‘ploeg-juk’ metafoor gebruik is interessant, want dit is fisies harde werk. As jy dan vir mense rus wil gee, praat van vakansie, langs die water lê, ontspanning! Jesus maak nie leë filosofiese beloftes wat nie in die realiteit van die lewe werk nie. Die lewe is hard, en ongenaakbaar! Die lewe is gekompliseerd en ingewikkeld, en die wat die probeer ontsnap, word onredelik iemand anders se verantwoordelikheid! Mens het tog elkeen ‘n verantwoordelikheid om ‘n inkomste te voorsien, en vir jou gesin te sorg. Ons het dóén lysies wat gedoen moet word! Niemand gaan dit vir jou doen nie! 

Wanneer Jesus dus sê: neem my ‘juk’ want ek is sagmoedig en nederig van hart praat hy van ‘n bepaalde lewenstyl. 

If you want to experience the life of Jesus, you have to adopt the lifestyle of Jesus. [1]

‘n Lewenstyl behels ‘n oefenprogram, ‘n ingesteldheid, ‘n fokus, ‘n waardesisteem, en ‘n gesindheid.  Alleen iemand wat gereeld oefen het die kapasiteit om gereeld in wedlope deel te neem. Jy kan hierdie fiks gesonde mense se liggame admireer, en nog steeds oorgewig en onfiks in jou bank sit en lê. Iewers moet jy opstaan en begin oefen, reg eet, en uiteindelik sal jy dieselfde uitkom hê! Jesus is voorskriftelik wat ons moet soek: Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. (Mat 6:33) Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. (Rom 14:17). Weereens is dit duidelik dat Koninkryk verwys na God se manier van leef, Sy waardesisteem, sy wêreldbeskouing, sy uitkyk op die lewe, sy manier van hoe om jou tyd en geld te orden! Die koninkryk is nie net ‘n eindbestemming nie, maar ‘n bepaalde leefstyl! 

Ons is Beperk, Ons is Nie God Nie. 

Die ander werklikheid is: Ons is beperk! 

 1. Liggaamlik
 2. Intellektueel
 3. Ons talente en gawes
 4. Ons persoonlikhede
 5. Ons familie stamboom
 6. Ons sosio-ekonomiese oorsprong
 7. Ons beroep 
 8. Die seisoene van ons lewe
 9. Ons jare 
 10. Ons roepingsopdrag.  

Ons is nie geroep om alles vir almal te wees, en alles te doen nie! 

Ons het grense en beperkinge.  

Daar is nie geestelike vervulling en sielsrus sonder Jesus nie!

God is alomteenwoordig, Hy is altyd daar, en die voorhangsel is geskeur sodat elke mens Hom kan ken.  Tog is daar miljoene mense wat God nie ken nie!  Dit blyk dat dit ons is wat weggeraak het, en verlore is!

Ons het dus HULP nodig! Ons kan nie die JESUS lewe op ons eie regkry nie! Ons het ‘n naby en intieme verhouding met die Here nodig, gevul met die Heilige Gees, en tyd in Sy Woord, saam met ‘n geloofsgemeenskap van mede-reisigers wat mekaar aanmoedig, stig en opbou. 

Jesus se Wil is Baie Duidelik: 

Die volkome genesing van die totale mens

Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. (Mat 18:11) Die Griekse Woord vir Red is σώζω sozo:gered, red, gesond, behou, verlos, oorleef, redding, behoue, genees, genesing.  Jesus se leefstyl is dus genesend! Jesus se hele bediening was om die hindernisse van boosheid, siekte, sonde en gebroke verhoudinge te verwyder en ons te lei na ryke vervulling (Joh 10:10) 

My Roeping 

Herhaaldelik verwys Paulus by die aanhef van sy briewe “PAULUS, ’n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God”.  Iemand wie se roeping en beroep in die Wil van God geanker is, hoef met niemand te wedywer of bekommerd te wees of hulle ‘n werk gaan hê nie.  (Rom 15:32; 1 Cor 1:1; 2 Cor 1:2; Col 1:1; 2 Tim 1:1)

Word Met die Gees Vervul

Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie — daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul. (Eph 5:17-18) 

Wees Heilig  

Want dit is die wil van God: julle heiligmaking (1 Thes 4:3) 


Wees dankbaar 

Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle (1 Thes 5:18)


Volhard 

Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry (Heb 10:36-38)

Doen Goed aan alle mense 

Want so is dit die wil van God dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwase mense tot swye sal bring (1 Pet 2:15) 

Verduur vervolging 

So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade. (1 Pet 4:19)

Volhoubare ewige belofte 

En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig (1 Joh 2:17) 

Slotsom: 

 • Die wil van God is nie of jy ryk of arm is nie maar of jy vergenoegd is met wat jy het. 
 • Die wil van God is die volkome genesing van die totale mens. 
 • Die wil van God is Geloof wat deur die Liefde werk. 
 • Die wil van God is dat ons die Here dien en liefhê met ons hele hart, siel krag en verstand. 
 • Die Wil van God is dat ons Jesus se voorbeeld leef. 

Die Vraagstukke?

Oor die vraagstukke oor die oorsprong van pandemies en siekte, entstowwe, seksuele oriëntasie, hemel en hel, voorspoed?  Hierdie sake raak nou skielik van minder belang.  Want wanneer ons almal ons eie lewe neergelê het, ons eie agendas, trots, luste en begeertes staan Christus se LEWE van GESOND wees na Gees, siel en liggaam in ons op tot God se eer!!

 • Of ons het of nie het nie, ons lewe is ‘n getuienis tot Sy eer!
 • Of ons trou of nie trou nie, ons lewe getuig van Sy heerlikheid, liefde, deernis en omgee!
 • Of ons die entstof gebruik of nie, ons lewe en gesindheid maak mense gesond orals waar ons gaan.  
 • Of ons glo in die hemel of hel, ons het ons vrees vir oordeel verloor, omdat hemel in ons harte geopenbaar is, en ons dit hemels maak orals waar ons is.

Ons hoef nie meer argumente te wen nie, ons wil net sien dat elke mense Jesus vind en gehoorsaam.  


[1] John-Mark Gomer. The ruthless elimination of hurry, how to stay emotionally healthy. 

Categories
Preke

Hoe rig ek my oë op Jesus

die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof.” Heb 12:2 .

“Hou jou oë gevestig op Jesus.” Ek voel asof ek dié frase die grootste deel van my lewe gehoor het. Makliker gesê, as gedaan, veral as die lewe in die pad staan, nè?

So baie liedjies, en preek frases maak die appèl dat mense op Jesus moet fokus! Almal stem kopknikkend in, met ‘n luide amen! Maar weet ons wat hierdie versoek beteken? Weet ons hoe om op Jesus te fokus? Waar is Hy? Sommige hang portrette van Jesus teen mure, ander hang hangertjies om hulle nek. Ander dra WWJD (What Would Jesus Do) bandjies om hulle arms.  Ons sukkel onder die skreeuende geraas van hierdie wêreld om Sy stem te onderskei en dan is daar nog die duisende tipe Jesus argetipes wat voorgehou word.

Op Watter Jesus Moet Ek Fokus?

Die lewe mergel ook elke stukkie tyd wat ons oor het vir stil word uit ons uit, met net nog een doenlystaak, dringende prioriteit of sperdatum! Hoe gaan ons ooit gefokus raak op Jesus? Sommige het uitsonderlike mistiese ‘Damaskus’ ervarings – is dit hoe mens op Jesus fokus? Wat daarvan as ek nog nooit so ‘n direkte ontmoeting met Jesus gehad het nie? 

Jesus het met rede nie ‘n fisiese beeld van hoe Hy gelyk het vir ons nagelaat nie, anders sou ons ‘n prent aanbid! Jesus Christus demonstreer deur Sy vleeswording ‘n bewussyn, waardestelsel, denkpatroon, morele etiek, gewoontes en karakter van die Woord van God! 

Is Jesus-volg vir almal?

Om vir Christus te volg is nie sommer vir almal nie. Dis nie ‘n populêre tipe voel-goed-oor-jouself godsdiens nie. Dis nie ‘n “I’m OK, you’re OK” dingetjie nie. Dis nie ‘n resep vir sukses- en welvaart nie. Dit bied geen kitsoplossings nie. Dis die moeilike weg. Dit daag ons uit om meer as net mensekinders te wees, om meer te doen as wat mense maar doen. Dit daag ons uit om kinders van God te wees.

Die koninkryk kom naby wanneer ons in liefde kan gee, ons in liefde kan ontvang, dat om geweld met geweld te antwoord is om meer geweld te kweek. Dit is om te vergewe – die siklus van geweld te onderbreek. 

Die evangelie werk, gemeente, maar dis ‘n moeilike pad. Dis die boodskap van die kruis. Dis hoekom die kruis ons altyd weer dring tot selfondersoek, tot nuwe toewyding aan God.

Die Derde Opsie

Elke dag beleef ons oomblikke van probleme, vrae, uitdagings, chaos, wanorde, donker, onverwagte onbekende drama.  Aan die ander kant het ons in ons pogings as mens om sin te maak uit al hierdie chaos, kulture, tradisies, orde, ideale, godsdienste, en ideologieë gevorm.  Soms bied ‘n bepaalde tradisie en kennis net nie meer die relevante antwoorde om krisisse op te los nie.  Hierdie worsteling vind byvoorbeeld plaas, wanneer iemand moet besluit om in ‘n stukkende huwelik te bly. Die onbekende van egskeiding, of die bekende van die huwelik. Nie een van die twee is werklik meer ‘n opsie nie. 

Jesus is die Lig, Waarheid, Woord, Antwoord, Weg, Rigting, Manier van leef uit hierdie moeilike vraagstuk.  Die Gees van Christus bied ons die derde opsie, die geestelike lewe uitkoms in elke bepaalde chaos/orde konflik.  

Die Regte Ding Het ‘n Regte Tyd

Die wêreld as forum vir aksie is in wese ‘saamgestel’ uit drie elemente wat geneig is om hulself te manifesteer in tipiese patrone van metaforiese verteenwoordiging:

 1. Eerstens is onontginde gebied – die Groot Moeder, die natuur, kreatief en vernietigend, die bron en die laaste rusplek van alle bepalende dinge.
 2. Tweedens is die verkenningsgebied – die Groot Vader, kultuur, beskermende en tiranniese, kumulatiewe voorouerlike wysheid.
 3. Derdens is die proses wat tussen onontginde en verken grondgebied bemiddel – die Goddelike Seun, die argetipiese individu, kreatiewe ondersoekende “Woord” en wraakgierige teëstander. Ons is aangepas by hierdie ‘wêreld van goddelike karakters’, net soos die ‘objektiewe wêreld’. Die feit van hierdie aanpassing impliseer dat die omgewing in werklikheid ‘n forum is vir aksie.[1]

Ons almal haak soms vas in die donker dieptes van woede, haat, verontreg en te nagekom voel, wraakvolle onvergifnis, depressie, teleurstelling en uiteindelik self-verwoesting. 

Kennis help ook nie. Want al weet ons wat ons moet doen, kry ons dit nie gedoen nie.  Wanneer ons vanuit Chaos of Orde optree, is dit asof ons tydsberekening uit is. Ons doen of sê die verkeerde ding op die verkeerde tyd.  

Om jou oë op Jesus te hou, beteken om jou te verdiep om Jesus se manier en wyse van dink te verstaan, voor jy iets doen of sê.  Jesus is die weg tussen chaos en orde! 

Die Bybel is ‘n versameling van Jesus oplossings, en verlossings dade wat ons geskapenheid in God se beeld bewussyn vier.  Natuurlik vertel die Bybel ook die kere wat ons die Jesus standaard heeltemal mis, en in ‘n sondige, dierlike, self-gesentreerde, hou-vas-aan-beheer teen Christus optree.  

Kom ons verken wat die Bybel direk van ons vra rakende Jesus: 

Volg my – 

Mat 8:22; 9:9 19:21 Mark 2:14; Joh 1:44; 10:27 21:19

Glo in my – 

Mark 16:17; John 4:21; 5:24; 6:35;

Bly in My – 

Joh 15:4; John 17:23; Eph. 3:17; Col. 1:23.

Neem jou kruis op – 

Mat 16:24; Mark 8:34-37; Luk 9:23-25

Gevul met die Gees van Christus – 

Phil 5:18; Col 3:16; Gal 5:16-22

Identifiseer met Christus – 

Gal 2:20; Rom. 6:6; Gal. 5:24; 6:14.

Paulus versoek sy dissipels 

Wees my Navolgers soos ek Jesus navolg – 

Heb 6:12; Phil 3:17

Christus in my – 

Col 1:27; Rom 8:10-11

Abraham het God verstaan en gehoorsaam sonder die wet, of selfs toegang tot die skrif. (Gal 3:17-18) 

Die goddelike ideaal van ‘n morele regdoen en opofferende lewe wat die donker goedmaak ‘redeem’ met betekenis. 

Peterson se sagmoedige verset teen kollektiewe aggressie wat deur slagoffers gedra word, is in diens van Jesus se persoonlikheidsrevolusie: die eenvoudige idee dat in plaas van om jou bure op te blameer vir die chaos wat jy voel, kruisig jy jou trots, maak jy jou eie kamer skoon en weerstaan ​​die drang om aggressie en belediging te vergeld deur terug seer te maak. Kortom, dit is beter om nie meer vas te hou aan ons kollektiewe groepsidentiteite van ras, geslag, etnisiteit nie.  Of om wette en teenreaksie te bedink as wraakinstrument teen diegene wat ons vrees en haat nie. Ons kan eerder die monster in ons kruisig. Elkeen van die 12 reëls wat Peterson voorstel het te doen met persoonlike verantwoordelikheid om Jesus te wees, eerder as net te aanbid.[2] 

Daar gebeur gedurig slegte goed met mense. Ons kan onsself wreek teen diegende wat ons te nagekom het, of ons kan soos Jesus ons lewe gee, hulle vergewe en deur ons offer saligheid vir ander aanbied. Hoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat gehoorsaamheid is. En toe Hy volmaaktheid bereik het, het Hy vir almal wat aan Hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword  (Heb 5:8)

Die Jesus-Lewe is Vol Innovasie en Uitheemse Kreatiwiteit 

Jesus het nooit een wonderwerk dieselfde as die volgende een gedoen nie. Sy slim téén vrae ontlont die strikvrae van die regsgeleerdes en fariseërs. Sy gelykenis laat mense anders dink oor die lewe. Sy kragtige demonstrasie van die koninkryk van God waar hy siekes gesond maak, duiwels uitdryf is NOU-Oplossings vir die mense. Sy uitsonderlike wondertekens van op die water loop, storms stil maak, vissies en broodjies vermeerder, en water in wyn verander demonstreer ‘n outoriteit oor die kosmos en die aarde.  Sy geloof bepaal Sy realiteit, nie Sy realiteit Sy geloof nie! 

My daaglikse soektog is nie sameswerings teorieë en kritiese foute ontledings nie, maar Jesus-tipe-oplossings! Jesus-tipe volhoubare, inklusiewe, verhoudings-gebasseerde, samewerkings oplossings wat Sy EDEN-Koninkryk hier op aarde kan demonstreer net soos dit in die hemel is! 

Die pessimis sien die glas halfleeg. 

Die optimis sien die glas halfvol.

Die opportunis drink die water in die glas! 

Elkeen van ons is geroep om JESUS te wees, en verlossing en genesing te bewerk in ons leeftyd! 

Moenie dat enigiets jou mee terughou nie! Hou jou oë gevestig op Jesus!


[1] Jordan B Peterson – Maps of Meaning

[2] Jordan B Peterson – 12 Rules for Life 
https://fee.org/articles/christ-versus-the-crowd-my-interview-with-jordan-b-peterson/

Categories
Preke

Asem van die Lewe

Asem Is Lewe

Tans voel baie mense emosioneel, geestelik en finansieel uitasem en kortasem. Dit is asof ons ons ritme verloor het.

Jesus Christus is die asem van ons lewe en het gekom om lewe, en lewe in oorvloed (Joh.10:10) te skenk.

Gesonde emosies, verhoudinge, besigheid en liggaamlike fiksheid bestaan uit  ‘n ritme van gee en neem, werk en rus, liefde en geloof.  Huidiglik worstel ons om weer hierdie natuurlike ritme te vind. Weereens, Jesus Christus het gekom om lewe, en lewe in oorvloed te skenk. 

Sommige mense voel hulle het vasgehaak, en sukkel om asem te kry! 

Floreer Geestelik

Om in geestelikegesondheid te floreer, moet ons derhalwe al die obstruksies, en inperkinge tot ‘n harmonieuse diep ritmiese asemhaling verwyder. [1]. Roetine en ritme is onombeerlik tot sielsgeluk en tevredenheid. Wanneer mens deur emosionele trauma gaan, moet mens veg om ‘n weeklikse roetine van: 

 1. gereëlde geestelike samekoms en konneksie 
 2. oefening
 3. slaap
 4. restourerende maaltye 
 5. skeppende werk
 6. gee en diens
 7. speel en pret 
 8. groei en leer tyd te behou. 

Rus en Werk 

“Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me—watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.” (Mat 11:28-30 

When people lack rest they suffer physically, mentally, emotionally, and spiritually. Physical and mental exhaustion can often lead to emotional volatility, as a poorly rested individual become easily irritated and/or anxious. This lack of rest can escalate into larger issues. Relationships become strained. Over time a person’s spiritual life—a connection to God and the deepest meaning and joy in life—becomes diminished too.[2]

God balanseer skeppende werk met die sewende dag rus (Gen 1:31). Hy noem ook die rusdag heilig. Hierdie dag is dus afgesonder, eenkant gesit vir God se gebruik.  

Die Jubileum 

Die jubileum was die Jode se gedetermineerde politieke wil om nooit die onmenslike sisteem van die Egiptiese Farao te dupliseer nie. Die jubileum dien as ‘n sosiale diens aan hulle mense, waar elke burger sy medeburger se broer bly, en so mekaar se toekoms verseker. Want die arm persoon wat ek vandag ignoreer word more die dief wat van my steel.

Wanneer ek grond koop wat ek na 49 jaar moet teruggee, of skuld wat ek na 7 jaar moet afskryf, dan hou ek verhouding met die lener. Dit is om seker te maak dat hy of sy in staat is om die skuld voor die tyd af te betaal. Sodoende, word die samelewing nie ‘n slagoffer van kumulatiewe skuld nie (Deut 15:1-5).

Die Sabbat

Sabbat is ‘n vorm van vrystelling, losmaak, staking, laat gaan, vrylating. Ek gee my liggaam waarmee ek werk verrig op, ek laat my liggaam rus. Sodoende gee ek ook die grond waarmee ek ‘n inkomste verdien oor, en laat dit rus.  Vir een dag in die week, is eienaar en dienskneg gelyk. Die slaaf dien nie sy meester nie, en die meester word nie bedien nie. Beide is skeppingswerke geskape in God se beeld, wat Sy genade geniet in dankbaarheid. Daarom is die Sabbat maaltyd ‘n feesmaal.

Die arm persoon spaar om te minste vars brood met botter, heuning en sout te geniet; ‘n koningsmaal! Die eienaar is nie meer in beheer van sy dienskneg se liggaam nie. Tydens jubileum, gee die eienaar die beheer oor die grond ook oor. 

Die Farao wou nie die mense vir drie dae laat gaan om te gaan offer aan hulle God nie (Eks 5:1-2). Deur die Jubileum word elke eienaar ‘n tipe Moses, en koninklike Vader wat sy mense laat vrykom van slawerny. Een dag ‘n week, en elke sewe jaar word mense verlos van die piramide hiërargie van posisionele imperialisme en dominansie. Almal word weer uit sistemiese Egipte verlos, die plek van slawerny. 

“Wanneer ’n mede-Israeliet in jou omgewing só in die skuld raak dat hy hom aan jou verkoop as slaaf, mag jy hom nie slawewerk laat doen nie.” (Leviticus 25:39) 

Omdat Ek die Israeliete uit Egipte laat trek het, is hulle my dienaars. Daarom mag hulle nie as slawe aan iemand verkoop word nie. Uit eerbied vir julle God mag julle ook nie so ’n mede-Israeliet hard behandel nie.” (Leviticus 25:42–43) 

wat deur julle aan julle kinders bemaak kan word as besittings en wat lewenslank hulle slawe sal wees. Julle mag egter nooit van julle mede-Israeliete slawe maak nie.” (Leviticus 25:46) 

Hy het soos ’n dagloner jaar na jaar vir die nie-Israeliet gewerk. Jy moet sorg dat hy nie hard behandel word nie.” (Leviticus 25:53) 

 “Ses jaar mag jy jou lande saai en die oes insamel, maar die sewende jaar moet jy dit laat braak lê. Die armes onder jou mense mag van die opslag eet, en wat hulle laat oorbly, kan die wilde diere vreet. So moet jy ook met jou wingerd en olyfbome maak.“In ses dae moet jy jou werk doen, maar op die sewende dag moet jy nie werk nie sodat jou beeste en donkies kan uitrus en jou werksmense en die vreemdelinge by jou ’n bietjie kan asem skep.” (Exodus 23:6–12)

“Sê vir die Israeliete: Wanneer julle in die land kom wat Ek aan julle gee, moet daar vir die land rustye wees tot eer van die Here: ses jaar kan julle die lande saai en die wingerde snoei en die opbrengs oes, maar die sewende jaar moet die hele land ’n rustyd hê, ’n sabbatsjaar tot eer van die Here. Dan mag julle niks saai nie en ook nie die wingerde snoei nie. Julle mag selfs nie die opslaggraan of die druiwetrosse van die ongesnoeide wingerde afoes nie. Dit moet vir die land ’n jaar van algehele rus wees. Dit moet vir julle ’n jaar van algehele rus wees. Julle, julle slawe, julle slavinne, julle dagloners en die bywoners in julle land sowel as julle diere en die wild moet dan leef van wat die veld oplewer.” (Leviticus 25:2–6)

Hy moet die are as beweegoffer vir My, die Here, aanbied sodat julle vir My aanneemlik sal wees. Die priester moet dit die dag ná die sabbat doen.” (Leviticus 23:11) 

Die Sabbatrus

Die Sabbatsrus beteken letterlik om die beheer van die hand op te gee, los jou greep, gee oor jou beheer.  Die hoogtepunt van die jubileum is na 49jr word die eienaarskap van die grond teruggegee aan die oorspronklike eienaar. (Lev 25:23-28, 54)

Hierdie weggee-daad voorkom eienaars om magnate te word, word meer het as wat hulle nodig het, en herinner dat elkeen rentmeesters van God se grond is. (Leviticus 26:35)

Grond wat nie gerus het nie, a.g.v. hulle ongehoorsaamheid sal wel rus, in die tyd van straf. 

II Chronicles 36:21 explicitly connects Jeremiah’s figure of 70 to Lev. 26:34-35: “Those who survived the sword, God exiled to Babylon … in fulfillment of the word of Adonai spoken by Jeremiah ‘until the land has repaid its Sabbaths, as long as it lay desolate it kept its Sabbath, until seventy years were complete.” Then, in the Book of Daniel the 70 years became “seventy ‘weeks’” = 70 x 7 = 490 years. Only with the passage of that period would the sin that caused the exile be fully expiated (Daniel 9:24).

Rus is dus ‘n direkte implisiete “celebration” van VRYHEID! Ons is dus nie meer slawe nie! Slawerny word dus gelykgestel met martelende misbruik en meedoënlose sonder-ophou werk.  Deur ons RUS te vier, en saam te kom as gelowiges breek ons met enige slawedrywers in ons lewe! 

Die sonnestelsel haal asem – Sentripetale en Sentrifugale Krag

Sentripetale krag word gedefinieer as die krag wat handel oor ‘n liggaam wat beweeg in ‘n sirkelvormige pad wat gerig is op die middel waarheen die liggaam beweeg. Die term kom van die Latynse woorde sentrum vir sentrum en petere, wat beteken “om te soek”. Sentripetale krag kan beskou word as die middel-soekende krag. Sy rigting is ortogonaal vir die beweging van die liggaam in die rigting van die middelpunt van die kromming van die liggaam se pad. Sentripetale krag verander die rigting van ‘n voorwerp se beweging sonder om sy spoed te verander.

Terwyl sentripetale krag optree om ‘n liggaam na die middelpunt van die rotasiepunt te trek, stoot die sentrifugale krag (middelvlugkrag) weg van die middelpunt.[3]

Kerkwees bestaan ook soos die sonnestelsel uit ‘n na binne-gerigte soeke na intimiteit, nabyheid, konneksie, en gemeenskap (Fellowship) in balans met ‘n na-buite gerigte fokus op sending, mandaat, roeping en bediening.  Hierdie twee kragte werk soos ons asemritme in harmonie en gereeldheid met mekaar. Die een kan nie sonder die ander nie! 

Jou naaste liefhê soos jouself

Matt. 5:43; 19:19; Mark 12:31; Luke 10:27; [Rom. 13:9; Gal. 5:14]; James 2:8 

Sielkundiges maan dat gesonde self-liefde onmisbaar is tot medemens-liefde. Maar medemens liefde is nie volhoubaar sonder selfliefde nie.  Ons moet dus altyd die twee in balans hou.  Weereens ‘n natuurlike harmoniuëse asemhaling.  

Tempel – Naos – Bediening aan God en bediening aan jou medemens 

Die Griekse woord vir tempel is Naos: Die woord is inhoudelik die soomlose bediening aan God in ons offers, lofprysing en aanbidding en dan weer ons bediening aan mekaar en ons medemens.  Hierdie twee aspekte van ons tempelwees vloei soos Jesus se voorbeeld gemaklik en sonder hindernis. Jesus se bergontmoetings met God, vloei natuurlik na bediening, genesing van die siekes, en uitdryf van duiwels, en dan weer ontrek om alleen te wees. 

Lente & Somer – Beide het ‘n bepaalde onmisbare doel. 

Vir die voortbestaan van die siklus van die lewe, is ‘n goeie winter nodig, om ‘n goeie somer te verseker. Die een dien as te ware die ander. Die blare wat afval, en kompos word. Dood en lewe is ‘n natuurlike siklus. 

Die hele Joodse Godsbegrip is geanker rondom die sikliese seisoene van die jaar. Die daaglikse lewe as landbouers was verweef met die tempel kalender se drie mees belangrikste feeste: Die fees van die ongesuurde brood en die Paasfees is aan die begin van die graanoes. Dit was gevolg deur die fees van weke, of die pinksterfees 50 dae later waar die eerste vrug van die koring oes ingesamel is.  Die fees van Tabernakels was gehou teen die einde en voltooing van die graan oes.  

As ons God se seisoene in ons lewe wil verstaan moet ons leer om te kan ontvang en om te kan gee. Baie mense haak vas, en sukkel om te ontvang. Ander sukkel weer om te gee. Die geeslewe is ‘n soomlose sikliese vloei van ontvang en gee. Wanneer jy eer ontvang, gee dit onmiddelik weer terug na die Here en eer iemand anders. Die “pay-it forward” beweging leer mense om die geskenk wat hulle ontvang het, weer aan te gee vir die volgende “random’ persoon.  Freely you have received, freely give. (Mat 10:8) 

Laat toe dat die lewendmakende Gees van God jou ‘n nuwe tweede asem gee om die geloofsreis klaar te maak tot die einde! 


[1] https://af.j2gmn.com/7587-disorders-of-the-daily-rhythm-are-often-the-cause-of.html

[2] Contributors: David Kim and Leah Archibald Adopted by the Theology of Work Project Board February 22, 2016. 

https://www.theologyofwork.org/key-topics/rest-and-work-overview

[3] https://af.eferrit.com/wat-is-sentripetale-force/

Categories
Preke

Die Vreugde van die Heilige Gees

Jesus Die Bron Van Ons VREUGDE

Paulus som die lewe wat ons in Christus Jesus ontvang het pragtig op in Rom 14:17: “Die koninkryk van God is nie ‘n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van die mense.” Geen mens bestaan sonder om vir basiese oorlewing, plesier, vreugde, euforia, ekstase, vervulling, en pure genotvolle lekker te soek nie. Die waarheid is dat nie alles wat plesier verskaf is heilsaam nie. Die realiteit is ook, dat plesier gewoonlik kortstondig is, en dan moet mens weer soek vir die volgende lekker ding om te doen.

Godsdiens belewenis is gewoonlik nie sinomiem met vreugde, genot, en lekker dinge doen nie.  Die meeste mense sien godsdiensbeoefening as ‘n ernstige saak van opoffering, en inderwaarheid plesier opgee en onderdruk.

Paulus se opsomming in hierdie gedeelte gaan juis oor die teologiese stryd oor om vleis te eet wat aan afgode geoffer word. Sommige sê dit is sonde, en dat dit totaal verkeerd is. Ander, veral diegene wat vanuit die heidense gelowe volgelinge van Jesus geword het, vind hierdie maatreël moeilik en stremmend tot hulle geloof.

Paulus verskaf ‘n geestelike in-Christus derde opsie: Ons het geregtigheid (om met God reg te wees) nie ontvang deur ons wetsonderhouding en goeie werke nie. Hierdie intieme, binne die allerheiligste toegang tot God is nie verkry deur wat ons eet en drink (Godsdiens Rituele) nie! Lees Heb 10:19. Die vrug en bewys dat ons reg is met God, en dat Hy reg is met ons is: VREDE en VREUGDE in die Heilige Gees. Die hele soeke na plesier gaan oor wat wesenlik regtig, ‘authentically’ die meeste plesier verskaf. Dit is waarom daar verskillende produkte is, wat kompeteer vir die-meeste-plesier-verskaf handelsmerk.

Jy kan dus hierdie ervaring van bonatuurlike vreugde en vrede nie na-boots, of ‘fake’ nie.  Jy het óf Sy vrede en vreugde in die Heilige Gees ontvang, óf jy het nie? Daar is nie ‘n middeweg nie!

God Verlang Dat Ons Hom Sal Dien Met Vreugde en Blydskap

Die Here se hart vir ons is, dat ons die lewe en alles wat Hy ons gegee het sal geniet! Ons hoef nie hierdie vreugde te soek en deur pynigende rituele te gaan om dit te ervaar nie, Hy werk ware “bliss” geluk, vreugde en passie in ons deur Christus! “Omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie”. Deut 28:47. God beplan werklikwaar vir ons lewe en lewe in oorvloed! (Joh 10:10)

Daarteenoor staan godsdiens… “On the celebration of the birthday of their prophet and other festivals, they work themselves, by the constant repetition of “Allah, Allah,” into a state of unconscious ecstasy, “in which they plant swords in their breasts, tear live serpents with their teeth, eat bottles of glass, and finally lie prostrate on the ground for the chief of their order to ride on horseback over their bodies.” (oorsprong?)

Die mens is geskape met ʼn soeke en begeerte vir ekstase. God het bedoel dat ons hierdie ekstase vind in Hom (Ps 119:16; Job 22:25-26), jou huwelik (Spr 5:18) en die Liggaam van Christus (Joh 17:21). Dawid som dit mooi op: “Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.” (Ps. 73:25-26).

Wanneer ons ons hart wend en fokus op enige goedkoop alternatief, raak ons een met ʼn objek (substance) en verloor ons ons menslike en goddelike eienskappe. Dit is die kern van alle tipes van verslawing. Ons diepste begeerte in verhoudings is om met iemand een te word, ʼn sielsgenoot te vind met wie ons kan oud word. Ware geluk is nie geluk as dit nie met iemand gedeel kan word nie. Verslawing lei tot diepe eensaamheid en ʼn konstante verwydering van sulke sinvolle verhoudings. God het ons dan ook geskape om in eenwording ekstase te ondervind.

Jesus Is Pure Vreugde!

Die voorhangsel is geskeur (2 Kor 3:7-4:6). Die heerlikheid en glorie wat net vir die hoëpriester bedoel was, het nou in ons kom woon. Soos wat ons vanuit hierdie diepe intimiteit met Hom leef, is daar deurentyd momente waar Sy vreugde tasbaar in ons word.

Telke male belowe Jesus: “That your Joy may be FULL” (John 15:11; 16:24; 1 Pet 1:8; 1 John 1:4; 2 John 1:12). Jesus is dus die beste manier om vreugde, genot, plesier, vervulling ten volle te geniet, sonder enige nagevolge!

Beide Johannes die Doper en Jesus was nog in die baarmoeder toe Johannes in Jesus se teenwoordigheid kom, het hy met vreugde “opgespring”. “Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring”. Lukas 1:44. “En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees” Lukas 2:10.

Elke keer wat ons Jesus ontmoet, Hom beleef, die Woord vir ons duidelik word, Hy met ons praat, ons lei, ons wys deur iemand anders wat Jesus leef, in die alles vind ons ware vreugde!!!

Kyk net na die volgende “mindmap” en sien die vrymaking en verlossing van jou redding!

Die koninkryk van God (hemel, vrede, vreugde) het gekom, en tuiste in ons hart gevind! (Luk 17:21) Hierdie koninkryk is nie ʼn destinasie nie, maar ʼn bedryfstelsel. Soos wat ons in gehoorsaamheid in Sy genade leef, vul Hy ons lewe met vreugde, nie net subjektiewe ervarings van vreugde nie, maar vreugde wat ander lewens raak. Daar is ʼn plek vir ʼn ekstatiese ervarings in die Here. (2 Kor 5:13) Maar God wil hê ons moet hierdie vreugde deel!

Die Heilige Gees Vul ons met Vreugde!

“En die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees.” (Han. 13:52) “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us” (Rom. 5:5).

Dis Beter om te Gee as om te Ontvang

“dat onder baie beproewing deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid.” (2 Kor 8:2)

‘n Gelukkige Huwelik!

“Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet… Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug.” (Pred 9:9) “die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees.” (Prov 5:18)

Die Vreugde Van Om ‘n Siel Te Wen

“En hulle is deur die gemeente uitgelei en het Fenícië en Samaría deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene, en aan al die broeders groot blydskap verskaf.” (Hand. 15:3)

Eenheid is Vreugde!

“maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe.” (Fil. 2:2) 

Geniet die Gawe Van Jou Werk!

“Kyk, wat ek as ‘n goeie ding gesien het, wat voortreflik is, is dat iemand eet en drink en die goeie geniet vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son gedurende die getal van sy lewensdae wat God hom gee; want dit is sy deel. Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat Hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en hom te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit ‘n gawe van God. Want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie, omdat God hom laat besig wees met die vreugde van sy hart.” (Klaag. 5:17)

Gevul Met die Heilige Gees 

“Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus”. (Ef. 5:18-20)

Die Vreugde Van Geloof

“Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!” (Rom 15:13).  “Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap.” (1Pet 1:8)

Die Woord van God Maak Ons Bly

“Ek het u woorde verslind toe hulle gekom het, hulle was vir my ‘n vreugde; ek was bly daaroor dat u Naam oor my uitgeroep is,
Here, almagtige God.” (Jer 15:16)

Die Ontsag Van Sy skepping Bring Vreugde

“Prys die Here!
Prys die Here vanuit die hemele,
prys Hom in die hoë hemel!
Prys Hom, alle engele,
prys Hom, alle hemelwesens!
Prys Hom, son en maan,
prys Hom, alle sterre!
Prys Hom, hoogste hemele,
en waters in die hoë hemelruim!
Laat hulle die Naam van die Here prys,
want Hy het beveel en hulle is geskep;
Hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee,
vir hulle ‘n orde neergelê waarbuite hulle nie kan beweeg nie.” (Ps 148:1-6).

Die Vreugde Van Sy Wil Voltooi

“Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.” (Heb 12:2)

LEWE ELKE OOMBLIK IN DIE VREUGDE VAN SY NABYHEID!

Categories
Preke

Bybelse ANTIVIRUS teen vernietigende gedagtes en idees

Die meeste mense onthou “INCEPTION” die gedagte-verbysterende droom-in-‘n-droom-film oor korporatiewe spioenasie. Dit vertel die verhaal van ‘n dief genaamd Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) wat korporatiewe geheime onttrek met behulp van tegnologie om drome te deel en die wetenskap om ‘n idee in iemand se gedagtes te plant. Cobb sê in die film: “Die kleinste saadjie van ‘n idee kan groei, en dit kan groei om jou te definieer of te vernietig.” Teen die einde van die film besef ons dat dit die idee was dat “u wêreld nie werklik is nie” wat sy vrou tot haar tragiese selfmoord gelei het.

Ons gedagtes is so kragtig dat dit die verloop van ons lewens kan bepaal.

Daar is twee prominente skrifte oor die oorlog in ons gedagtes in die NT.

Want ons worstel nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen magte, teen die heersers van die duisternis van hierdie wêreld, teen geestelike goddeloosheid op hoogtes. (Ef 6:12)

Want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie stryd volgens die vlees nie. Want die wapens van ons oorlogvoering is nie vleeslik nie, maar magtig in God om vestings neer te werp, argumente neer te werp en alles wat hoog is teen die kennis van God, elke gedagte in gevangenschap te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus en klaar te straffen alle ongehoorsaamheid as u gehoorsaamheid vervul is. (2 Kor 10: 3-10)

Vir wie Hy vantevore geken het, het Hy ook vooraf bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broers. (Rom 8:29)

Hierdie tekste gee ons ‘n Bybelse kennis van hoe ‘n mens idees, kennis ontvang en dus ‘n aksie en ‘n onderbewuste leefstyl word.

Prinsipaliteit: Archḗ is die begin van iets, as die begin van ‘n lyn, pad, ensovoorts. Die lyn of pad word in ‘n mens se gedagtes bedink, maar waar hy aan die papier raak om die lyn te trek, is die begin van die lyn (Matt. 19: 8; Mark 1: 1; 10: 6; 13: 8). As u met mense praat, begin u vinnig ‘n bepaalde Archḗ Principality aanvoel wat hul lewe beheer. Sekere: Ideologieë soos rassisme, oortuigings soos evolusie, emosies soos angs, idees oor entstowwe en samesweringsteorieë. ‘N Mens wil amper die hoop verloor as die mensdom hoor met watter oortuiging mense die leuens spreek wat hulle glo.

Die krag van idees

Emosies volg en versterk ons ​​gedagtes, idees en oortuigings.

Daar is niks op aarde meer kragtig as ‘n idee nie.

Idees produseer alles.

Alles het as ‘n idee begin.

Idees is ewig, kan dit nie met ‘n koeël doodmaak nie

Idees kan nie vernietig word nie

Idees dompel en kom weer van geslag tot geslag na vore

Idees word ideologieë, en ons word beheer deur idees van dooie mense. [1]

Epistemoloë bestudeer die aard, oorsprong en omvang van kennis

Persepsie

Rede

Geheue

Getuienis [2]

Om idees te word, word ‘n sekere proses gevolg.

Oorspronklikheid

Selfbetrokkenheid

Vermenging

Ooreenkoms

Uitvoering

Hierdie kort lys idees, wat kennis word, wat aksies word, kan positief of negatief wees. Dit verg dieselfde proses om ‘n selfvernietigende, negatiewe, vernietigende gedagte en die uiteindelike sondige daad te installeer as om ‘n opdrag van die Gees te ontvang en sy goeie vrug te dra.

Die 2 Korintiërs 10: 3-6 Bybelse bewoording is:

Gedagtes

Verbeelding, idees en argumente

Vestings, oortuigings

Gehoorsaamheid

Jesus het radikale idees voorgestel wat, as dit gehoorsaam word, ‘n duidelike positiewe vrug in ‘n mens se lewe het.

‘N Paar van Jesus se idees wat vasgehou het:

Wees lief vir jou naaste soos jy jouself liefhet.

Wees lief vir jou vyande.

As u vergewe wil word, leer om diegene wat u beledig, te vergewe.

As jy wil lewe, moet jy aan jouself sterf.

As u wil lei, moet u leer om te dien.

As u eerste wil wees, gaan staan laaste in die ry.

As jy meer wil verdien, gee meer weg.

Doen aan ander, soos jy wil hê hulle aan jou moet doen.

Die Bron van Kennis skrik jou af

Die bronne van ons kennis en hoe ons hierdie kennis gekry het, is empiries vir die toestand van ons wese. Kennis maak of breek jou. Ons leef in ‘n tyd van ‘n kennisrevolusie. Nog nooit in die geskiedenis van die mensdom was soveel kennis so vrylik toeganklik vir die mensdom nie. Kennis kos jou vroeër geld, om ‘n PhD te behaal, om jouself in ‘n studieprogram te isoleer. Nou soek almal op google en kry kennis binne enkele sekondes. (Lui lesers help nie) Nie al hierdie kennis is goed vir u nie. Onthou Adam en Eva, eet van die boom van KENNIS van goed en kwaad.

Die Bybel is voorskriftelik: Dit is die kennis van God wat ons red!

kan u die gees van wysheid en openbaring gee in die kennis van Hom, terwyl die oë van u begrip verlig word; sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is, wat die rykdom is van die heerlikheid van sy erfenis in die heiliges, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. (Ef 1: 17-19)

Maar selfs kennis van God kan misleidend wees, soos die vernaamste fariseërgeleerde Saul ontdek het toe Hy Jesus van aangesig tot aangesig ontmoet het. (Handelinge 9)

Dit is dus die kennis van die persoon van Jesus Christus, verkry deur saam met Hom op reis te wees, wat na die lewe lei! (Johannes 14: 6)

Die Bybelse antivirus is:

Die kennis van God. Ek stel sterk voor dat die kennis wat deur slegs een van die volgende bronne verkry is, tot foute kan lei. Dit is die somtotaal van alles wat u op ons geestelike reis met Christus onderneem, wat tot waarheid lei.

Hoe kry ‘n mens kennis van God?

 1. Ken Jesus deur die openbaring van verborgenhede – Maar ons spreek die wysheid van God in ‘n raaisel, die verborge wysheid wat God voor die eeue tot ons eer verordineer het, wat nie een van die heersers van hierdie tydperk geken het nie; want as hulle dit geweet het, sou hulle die Here van heerlikheid nie gekruisig het nie. maar soos daar geskrywe staan: “Die oog het nie gesien en die oor nie gehoor nie, en die hart van die mens het nie ingegaan in die dinge wat God berei het vir die wat Hom liefhet nie.” (1 Kor 2: 6-13) (Ontwaak tot Sy geregtigheid, verligting, versekering en geloofsoortuiging)
 2. Ken Jesus deur direkte ontmoeting – Job, Moses, Paulus, ens
 3. Ken Jesus deur ervaringsgehoorsaamheid – Pragmatiese realistiese epistemologie – Het die HERE so ‘n behae in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as offerande en om ag te slaan op die vet van ramme. 1 Sam 15:22.
 4. Ken Jesus deur sy spesiale verteenwoordigers-Daar is niks nuuts onder die son nie, en namate die wêreldbeskouings van die wêreld deur groot denkers gevorm en gemotiveer is, het die kerk en liggaam van Christus uitgesoekte mans en vroue van geloof wat mense lei en beoordeel na Christus te kyk. Voorbeeld Paulus, Petrus, Jakobus en Johannes.
 5. Ken Jesus deur sy ewige verbond – God bind Homself aan ‘n ewige verbond met die mens, om die verlossing daarvan te wees. Broeders, ek spreek soos mense: Alhoewel dit slegs ‘n verbond van ‘n man is, maar as dit bevestig word, vernietig of voeg niemand daaraan toe nie. Die beloftes is gemaak aan Abraham en sy saad. Hy sê nie: “En vir die saad nie”, soos van baie, maar van een: “En vir jou saad”, wat Christus is. En dit sê ek, dat die wet, wat vierhonderd en dertig jaar later was, die verbond wat deur God in Christus bevestig is, nie kan vernietig nie, dat dit die belofte van geen effek kan maak nie. (Gal 3: 15-17)
 6. Ken Jesus deur sy liggaam, die kerk – maar as ons die waarheid in liefde spreek, kan dit in alle opsigte opgroei tot Hom wat die hoof is – Christus – van wie die hele liggaam saamgevoeg en saamgevoeg is deur wat elke gesamentlike voorsien, volgens die effektiewe werking waardeur elke deel sy deel doen, veroorsaak dat die liggaam groei vir die opbou van homself in liefde. (Ef 4: 15-16)
 7. Ken Jesus deur die Gees-Wandel deur die Gees, en jy sal die begeerlikheid van die vlees nie vervul nie (Gal 5:16) https://hrco.co.za/sermons/walk-and-live-in-the- gees/
Categories
Preke

Die Krag van die bloed van Jesus

Sedert my eie herstel van Covid 19, het die realiteit van abnormale bloedstolling, en in sommige gevalle ‘n massiewe inflammatoriese reaksie my fokus begin beweeg na die belangrikheid van gesonde bloedsirkulasie, en bloeddruk.  Dit is algemeen bekend hoe ons meer voorkomend ‘n gesonde immuun stelsel moet behou deur ‘n gesonde gebalanseerde dieet te volg. Asook, gereelde oefening, genoeg water hidrasie, detoks, beperk spanning, en stres vrye verhoudings.  

Daar is egter ook ‘n geestelike element van die siekte wat soms misken of vergeet word. Ek kan nie aan ‘n beter plek dink om my geestelike geveg teen hierdie virus te begin as die Bloed van Jesus Christus nie! 

Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel…want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind.(Leviticus 17:11, 14) 

Die bloedplasma is saamgestel uit water, proteïene, anorganiese soute, organiese bestanddele, gasse en sekresies. Die bloedliggame is saamgestel uit rooibloedselle (eritrosiete), witbloedselle (leukosiete) en plaatjies (trombosiete). Die bloed se taak is nie alleen om voedsel en suurstof na alle dele van die liggaam te dra nie, maar ook om die afval produkte te verwyder. 

Hier volg ‘n paar Bybelse ooreenkomste tussen Jesus se verlossingswerk in ons wat glo, en die fisiologie van bloed in ons liggame. 

1.    Lewe is in die bloed. 

Daar is geen lewe sonder bloed nie. Bloed sirkuleer elke 23 sek om en by 5liter bloed deur die liggaam.  Wanneer bloed sirkulasie nie al die dele van die liggaam bereik nie, sterf die selle, en verloor mense daardie liggaamsfunksie, en selfs liggaamsdeel.  

Daar is geen geestelike lewe buite Christus Jesus nie. Elke 23sec moet Jesus se waardes, waarhede, voorbeeld, gewoontes, gesondheid, en waardes ons lewe rig en bepaal! OM Jesus se krag te beleef, moet Jesus geleef word. 

Wanneer mens teen Covid 19 veg, voel mens oorweldig, tam, moeg, lam en amper kragteloos. 

En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. (John 6:53-57) 

in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag. (Acts 17:28) 

Beklee jou met Jesus! 

Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper… Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. (Col 3:9-10, 12) 

2.    Die Bloed voed en verwyder afval 

Rooibloedselle vervoer voedingstowwe, suurstof, nutriënte, hormone na die selle. Dan ter selfde tyd vervoer afvalprodukte, die koolstofdioksied en die afvalstowwe van weefselmetabolisme (selvullis), om dit deur die niere, die vel, die ingewande en die longe uit die liggaam te skei.  

Dit is voor die hand liggend om ten tye van die siekte, skuldig en veroordeel te voel oor sonde, verkeerde dade, tekortkominge en ongehoorsaamheid. Bely nou jou sonde, en sondes, maak reg en indien nodig doen bevryding op jouself. 

Want as die bloed van stiere en bokke en die as van ’n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.  (Hebrews 9:13-14) 

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.(1 John 1:9) 

3.    Die Bloed Reinig 

Witbloedselle beskerm die liggaam teen infeksie en siektes. As ‘n infeksie oral in die liggaam voorkom en die liggaam deur ‘n vyandige ‘leër’ van kieme aangeval word, word die nuus oorgedra na die ‘kamp’ waar die wit selle vervaardig word, om ‘n baie groter aantal wit selle te jaag na die punt van infeksie.  Hierdie wit selle omring die punt van infeksie en beleër die bakterieë wat probleme veroorsaak. Miljoene “soldate” sterf en gee hulle lewe wat algemeen bekend staan ​​as “etter”. Die stryd kom nou tot ‘n punt. Die witbloedselle omring die wond en uiteindelik bars die roof en die etter word verdryf. Die etter bestaan ​​uit serum en dooie “soldate”, miljoene witbloedselle wat hul lewe in die stryd gegee het, tesame met talle kieme wat gedeeltelik deur die wit selle verteer is vorm ‘n roof, wat later afval. 

Covid 19 laat mens onvermydelik baie dink aan die dood, en selfs vrees vir die dood. Dis vreemd vir gelowiges om die dood te vrees, want ons leef alreeds in die ewige lewe hier en nou in Christus.  Mens raak ook baie op jouself ingestel. Jesus wys ons deurentyd om van onsself te vergeet, en eerder op die nood om ons. Dit help ons om vinniger ons denke weer reg te belyn. 

Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is,  waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. (Col 3:3-8) 

(Mat 16:24; Rom 6:11; Gal 2:20) 

4.    Die Bloed Beskerm

Bloed vorm ook ‘n linie van verdediging van teenliggame.  Dit is elemente wat infeksie voorkom. Die wit selle beveg infeksie wanneer dit voorkom, teenliggame verhoed dat die infeksie vastrapplek kry. Dit bou ‘n weerstand dat die liggaam nie weer deur die selfde siekte oorkom word nie.  

Almal is vreesbevange om Covid 19 positief te wees. Tog as jy dit met die regte ingesteldheid benader, gaan jy sterker, en met ‘n weermag van teenliggame ‘n sterker kans hê om nie weer siek te word nie.  Spreek positiewe woorde van geloof, en weerstaan die siekte, wetende dat jy eintlik nou besig is om sterker weerstand te bou teen hierdie siekte. 

Toe hoor ek ’n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.  (Revelation 12:10-11) 

Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het deurdat hulle ons Here en Verlosser, Jesus Christus, leer ken het, en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar:  “’n Hond gaan terug na sy braaksel toe” en: “’n Vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder.” (2 Pet 2:20-22) 

5.    Die Bloed verenig 

Alle mense is van een bloed, Adam die eerste mens en die stamvader van die hele mensdom.  

Een van die grootste leuens wat mens beleef tydens jou stryd teen Covid 19, is die gevoel van isolasie, distansie en verwydering.  

Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.

En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. (Acts 17:24-26)

Categories
Preke

Almal het ‘n soeke na ewigheid.

Ons is almal op soek na die ewigheid.

Op soek na die goeie lewe, lekker eet, finansiële sukses, prominensie, betekenis, na beter, onsterflikheid.

Gerhard was ‘n besonderse ervare ontdekkingsreisiger. ‘n Op soek na waarheid reisiger.

Ten tye van sy wedergeboorteproses vanuit dwelms, het hy my vertel. ‘n Mens kan ‘n 10 keer groter mate van euforie en plesier, fokus, breinkrag en superman-gevoelens behaal terwyl jy dwelms gebruik as enige ander natuurlike middelle, soos seks, sjokolade en lekker eet of oefen. Dwelmverslaafdes glo dat húlle inderwaarheid vry is, en die samelewing gevangenis vasgevang in verantwoordelikhede, huwelike en beroepe.

Gerhard se eerstydse soeke na waarheid het jammerlik misluk, want ten tye van sy dertigerjare het hy niks op sy naam gehad het nie net stukkende verhoudings.

Uiteindelik maak Gerhard die verbinding, hy vind die pêrel van groot waarde, die geheime verborge skat van die lewe! Jesus Christus!

Jesus is ewige Lewe

Hy het ontdek dat alles waarna hy gesoek het, opgesluit was in die persoon van Jesus Christus. Deur konsekwente waarheid praat, gehoorsaamheid en nederigheid tree hy mettertyd terug in die harte van sy familie en vriende.

Hy het ‘n pragtige vrou in Amelia gevind, wat ‘n diepe liefde vir Jesus gedeel het, en hulle het gereis, bedien en mense verwelkom om in hierdie ewigheid te deel.

Gerhard se oog vir die fynere dinge in die lewe en vaslegging van oomblikke van ewige saligheid en wonder, het sy handelsmerk geword.

Hy het geleer dat die ewigheid nie êrens ver in die toekoms is nie, Jesus is die Groot Ewige Nou !!

In Christus het dankbaarheid, vrede en vreugde die fondament van Gerhard geword, sy rots, sy vaste grond. Vanuit hierdie basis het hy homself opgewerk van film bemanning, na bestuurder, na ‘n professionele videograaf en regisseur van ‘n paar van die wonderlikste video grepe – ‘n kykie na die ewigheid rondom ons.

Ontydige Einde

Gerhard se dood is ontydig, skielik, onverwags en dit voel verkeerd! Maar Gerhard se lewe is ‘n preek, ‘n padkaart, ‘n aanduiding dat hierdie lewe en alles wat mooi is, tydelik is !! Moenie vertrou op hierdie aardse blikke van die ewigheid nie.

Hierdie ewige oomblikke is slegs wenke, kort rolle, soms slegs ‘n film dokumentêr van wat werklik is – Jesus. Hy het gesterf en opgestaan ​​om ons weer aan die ewige werklikheid te koppel.

“Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.”  (2Co 4:16-18, Afrikaans NV)

Ons almal gaan dood !!

Ons gaan regtig almal dood, sommige gouer as ander!

Die enigste manier om uit die dood te ontsnap, is om te weet en te glo in Jesus Christus as jou Here en Verlosser en Sy opstandingskrag in jou siel te verenig!

Dit is hierdie opstandingskrag wat ons die bonatuurlike middele gee om ons verliese en teleurstellings te hanteer! Dis hierdie opstandingskrag wat Gerhard sy stryd met dwelms laat wen het! Dit is Sy krag wat ons help om kalm, vreedsaam en dankbaar te bly onder druk.

Alle kulture het hul eie idee en uitgangspunt oor die lewe na die dood. Egiptenare het piramides aan hul dooies opgedra. Chinese het groot grafte vir hul keisers gebou met keramieksoldate om hulle in die hiernamaals te “beskerm”. Vikings het gevalle krygers aangetrek en in brandende skepe aan die wind losgelaat. Kruisvaarders in die Middeleeue het geglo dat hulle ‘n gunstiger hiernamaals sou kry as hulle in die geveg ridderlik sterf, net soos die Japannese kamikaze -vlieëniers in die 2de Wêreldoorlog. Amerikaanse Indiane begrawe wapens en gereedskap met hul dooies vir gebruik in die Happy Hunting Ground.

Ons sekerheid oor wat vir ons wag na die dood

Vir Christene en gelowiges is die hemel nie ‘n fantasie verbeeldingsvlug van die hiernamaals nie, want ons beleef reeds oomblikke van die hemel hier en nou!

In Christus het ons regte wapens en werklike beskerming ontvang, teen sonde en boosheid !! Ons kan nie een van hierdie wêreld se rykdom, byle en gewere saamneem nie !!

Rykdom, prominensie, gewere en swaarde kan jou nie beskerm in die hiernamaals as jy Jesus nie ken nie.

Die evangelie van die goeie nuus is presies dit! Jesus verklaar in sy eerste preek: “die koninkryk van die hemele het naby gekom” en daarna begin Hy mense genees, bevry van demoniese onderdrukking, die dooies opgewek, die duisende voed, die melaatses gereinig en die HEMEL hier en nou gedemonstreer !! Hy leer ons bid: “Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied hier op die aarde net soos in die hemel” (Mat 6:10). Hy het later ook sy dissipels gestuur om die hemel te demonstreer (Luk 10: 9).

Jesus is LEWE!

Jesus is WAARHEID!

Jesus is die WEG!

Aan ons geliefde Bosman gesin, ook spesifiek Kobus en Elmarie ons harte en gebede is vandag by julle. Vandag huil ons harte en ons harte rou, maar ons rou nie sonder hoop nie.

 • “as sorrowful, yet always rejoicing;
 • as poor, yet making many rich;
 • as having nothing, and yet possessing all things.” 2 Corinthians 6:10 NKJV
“When Godly people die: (Rest in peace eternally)”

“Good people pass away; the godly often die before their time. But no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. For those who follow godly paths will rest in peace when they die.”

Isaiah 57:1-2 NLT

“Die regverdige gaan dood en niemand neem dit ter harte nie. Die getroues kom om voor hulle tyd. En niemand verstaan dat regverdiges sterf om aan boosheid te ontkom nie.”

JESAJA 57:1 NLV

“Meanwhile, right-living people die and no one gives them a thought. God-fearing people are carted off and no one even notices. The right-living people are out of their misery, they’re finally at rest. They lived well and with dignity and now they’re finally at peace.”

Isaiah 57:1-2 MSG

Categories
Preke

Die gelowige se hantering van die Pandemie

Droogtes, plae en peste wat duisende mense se lewe neem is nie vreemd volgens Bybelse of moderne geskiedenis nie. Inteendeel, die gelowige se hantering van globale pandemies is ‘n roemryke lys van heldedade. In tye van onsekerheid, kan ons waardevolle lesse leer uit die geskiedenis van Christene se reaksie op globale pandemies.

Die woord plaag kom 122 keer in die Bybel voor, die bekendste die 10 plae van Egipte. In die Bybel word plae as ‘n vorm van gevolg van die mens se ongehoorsaamheid gesien. 

58“As jy weier om al die woorde van die gebooie te gehoorsaam wat in hierdie boek geskryf is, as jy nie eerbied het vir die glorieryke en ontsagwekkende Naam van die Here jou God nie, 59sal die Here jou en jou kinders met onbeskryflike plae tref. Hierdie plae sal intens en sonder verligting wees wat jou mislik en ondraaglik siek sal maak. 60Die Here sal al die siektes waarvoor jy in Egipte so bang was oor jou bring, en hulle sal hulle tol by jou eis. 61Die Here sal elke siekte en plaag wat daar is oor jou bring, selfs dié wat nie in die Boek van die Gebooie genoem word nie, totdat jy vernietig is. (Deut 28:58-59).

Dit is nie lekker om te hoor nie: Maar ons keuses lynreg teen die wil van God, het dramatiese gevolge! 

Die Groot Regstelling

Feitlik in alle literatuur oor die pandemie kom die woord “reset” of “regstelling” voor.

Die meeste mense sal erken dat die samelewing voortsnel teen ‘n malle gejaag na geld, welvaart, genot en plesier ten koste van familie, spiritualiteit en emosionele gesondheid. ‘n Pandemie is die natuur se tugyster wat die mensdom weer in lyn bring na volhoubare gesonde keurses soos: persoonlike higiëne en gesondheid, genoegsame rus, immuniteit, gesond voedsame kos, stres vrye leefstyl gewoontes, sosiale bedagsaamheid, verantwoordelikheid vir jouself en ander. 

Woord Studie

Die woord: Plege, waar ons woord plaag vandaan kom beteken om te slaan, lyfstraf. Die Hebreeuse woord “makkah” wys na die instrument van straf soos die swaard, stok van vee wat gebruik word om straf mee uit te dien. 

4127. πληγή plēgḗ; genl. plēgḗs, fem. naamwoord van plḗssō (G4141), om te staak. ‘n Beroerte, streep, blaas, wond of besering.

 • (I) In die pl. (Lukas 12:48; Handelinge 16:23; 2 Kor. 6:5; 11:23; Sept.: Deut. 25:3; Spr. 29:15).
 • (II) Metonimies ‘n wond wat deur ‘n slag veroorsaak word (Luk 10:30; Handelinge 16:33 waarin “hulle strepe gewas” dui op die was van die bloed en vuilheid van die wonde [vgl. 16:23]; Openb. 13:14); “dodelike wond” (Opb. 13:3,12). Sien Sept.: 1 Kon. 22:35; Is. 1:5.
 • (III) ‘n Plaag, wat beteken ‘n beroerte of blaas toegediende deur God, ‘n ramp (Openb. 9:20; 11:6; 15:1, 6, 8; 16:9, 21; 18:4, 8; 21:9; 22:18; Sept.: Lev. 26:21; Deut. 28:59, 61; 29:21).

Syn.: traúma (G5134), wond; hélkos (G1668), ulser, oop wond; gággraina (G1044), gangreen; mṓlōps (G3468), ‘n kneusplek, ‘n wond van ‘n slag; rhápisma (G4475), ‘n klap met die palm van die hand.

Ant.: eúnoia (G2133), welwillendheid; eulogía (G2129), seën; cháris (G5485), genade; aspasmós (G0783), ‘n groet.

Buiten die gesondheids- en gepaardgaande lewensverlies-gevaar van die COVID 19-VIRUS is die ekonomiese gevolge nou besig om te manifesteer. Dit herinner aan die profesie in Openbaring wat die val van Babilon beskryf. (Rev 18:11-17) Ook ‘n eeu-oue regstelling van selfsugtige hebsug en self-verheerliking.

“Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.” (Rev 18:4)

Die huidige wêreldbeskouing is baie individualisties. Ons sien dus die wêreld gebeure meestal in konteks, van hoe dit MY raak.  Die waarheid is: die huidige onluste is nie ‘n geïsoleerde gebeurtenis nie. Daar is bepaalde faktore  wat die ideale klimaat geskep het vir geweld. Onvervulde politieke beloftes, ideologiese propaganda, reuse ekonomiese-ontwikkeling-geleerdheid ongelykheid, werkloosheid, self-regverdige kultuur, segregasie, armoede skep die klimaat vir geweld om te floreer.  

Die Christen se reaksie op ‘n pandemie

Die Christelike reaksie op pandemies is gebaseer op Jesus se bekendste leringe: “Doen aan ander soos julle wil hê hulle aan julle moet doen”; “Wees lief vir jou naaste soos jouself”; “Groter liefde het niemand as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende moet neerlê.” Dit is duidelik dat die Christelike etiek ons eie lewe altyd as minder belangrik beskou as dié van ons naaste. 

Gedurende plaagperiodes in die Romeinse Ryk, het Christene ‘n naam vir hulleself gemaak. Historici het voorgestel dat ten tye van die verskriklike Antonine Plaag van die tweede eeu, wat dalk ‘n kwart van die Romeinse Ryk uitgewis het, Christendom gegroei en floreer het.  Christene het nie die gode geblameer vir die plaag nie, maar die plaag gesien as die produk van ‘n gebroke skepping in opstand teen ‘n liefdevolle God. [1]

Die bekende Plaag van Cyprian, vernoem na ‘n biskop wat baie beskrywend die siekte in sy preke uitgespel het. Waarskynlik ‘n siekte wat verband hou met Ebola. Die plaag van Cyprian het ‘n plofbare groei van die Christendom te weeg gebring. Cyprian se preke het vir Christene gesê om nie te treur vir plaagslagoffers (wat in die hemel woon nie), maar om pogings te verdubbel om vir die lewendes te sorg. Sy mede-biskop Dionysius het beskryf hoe Christene, “ten spyte van die gevaar … beheer geneem het van die siekes en al hulle behoeftes versorg het.” [2]

‘n Eeu later sou die heidense keiser Julian bitterlik kla oor hoe “die Galileane” vir selfs nie-Christen siek mense sou sorg, terwyl die kerkhistorikus Pontianus vertel hoe Christene verseker het dat “goed aan alle mense gedoen is, nie net aan die huishouding van die geloof nie.” Die sosioloog en godsdienstige demograaf Rodney Stark beweer dat sterftesyfers in stede met Christelike gemeenskappe dalk net die helfte van dié van ander stede was.[3]

In 1527, toe die rottepes plaag Wittenberg getref het, het Martin Luther oproepe geweier om uit die stad te vlug en homself te beskerm. Hy het eerder gebly en die siekes bedien. Die weiering om te vlug het sy dogter Elizabeth haar lewe gekos. Luther het volgehou: “Ons sterf op ons poste.  Christen dokters kan nie hulle hospitale verlaat nie, Christen goewerneurs kan nie uit hul distrikte vlug nie, Christen pastore kan nie hul gemeentes verlaat nie. Die plaag onthef ons nie van ons pligte nie, ons neem ons kruis op, al kos dit ons lewe! [4]

In 1910 se pes in Suid Afrika, het John G Lake en sy vriende die siekes bedien, dooies uit die huise gedra, en begrawe, terwyl die siekte hoogs aansteeklik was. [5]

Twee-derdes van Jesus se stories en gelykenisse eindig in ‘n finale oordeel. 

Luk 12:35-48; Matt. 24:45-51; Mark. 13:33-37

Wat kan ons uit hierdie gelykenisse leer?

Wees Wakker: 

Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. (Mark 13:37) Leef met oop oë, wakker skerp, vinnig om te reageer, in gereedheid om te doen. 

Groot verantwoordelikheid: 

“Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal ‘n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal ‘n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word; en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word.” v47-48

Gehoorsaamheid:

Wat is jou roeping opdrag? Is dit vervul? Sal jy teen die einde kan verklaar: “dit is volbring?” 

“Finishing mentality”: 

Jesus sê: “Dit is volbring” (Joh 19:28-37; Matt. 27:45-56; Mark. 15:33-41; Luk. 23:44-49)

“laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof” (Heb 12:2)

“Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig end-uit volgehou” (2 Tim 4:7) 

“Maak die werk nou ook klaar” (2 Cor 8:10-11)

Moenie ophou nie! 

“so aan die werk sal kry” v43 teenoor “My eienaar draai lank om te kom” v45 “hy die slawe, mans en vroue, begin slaan, terwyl hy self eet en drink en dronk word”

Mense in vrees ‘default’ na hulle primitiewe dierlike bestaan, en raak wreedaardig bakleierig en wil dan deur kos, dwelms en drank van hulle sorge vergeet. Jesus roep ons op om getrou te bly aan ons opdrag en roeping as “slawe”! Ons is nie die eienaar nie, ons is die rentmeester, versorger, beskermheer van die eienaar se belange. Dit bring ook troos dat ons besittings en besighede die Here sin is! Hy sorg op die einde

Weet ook dat swaarkry goed vir die mens is:

‘n Gelowige is soos ‘n teesakkie, die geur en smaak versprei eers wanneer jy warm water bygooi. 

Jesus verstaan lyding en leer ons om dit nie te probeer ontwyk of vermy nie, maar eerder deur die lyding ons geloof te behou. Sy hele lewe is ‘n verhaal van lyding, beproewing, temptasie, vervolging, verwerping, pyn, verraad, en smaad. Jesus triomfeer vorstelik deur dit alles. Hy bly gefokus, Hy verdra, Hy tree op in die teenoorgestelde gees, Hy ontsnap, Hy hou aan om goed te doen, waarlik wie is daar soos Hy?

Soos ‘n roosblaar sy geur eksponensieel versprei juis wanneer dit gekneus of gevryf word, word die heerlikheid van wat binne ons is juis versprei in ons swaarkry. Soos ‘n lemoen uitgedruk moet word om die sap te kry, so kom God se krag juis tot sy volheid in ons, wanneer ons swak is, en wanneer ons verdruk word. 

Om nie pyn te kan ervaar nie, is lewensgevaarlik.

Om nie emosionele pyn te voel nie, maak mense gewetenloos. 

Sonder pyn word ons nie sterker nie en bou ons nie kapasiteit op nie. Dit word mooi geïllustreer in die animasiefilm, WALL-E. In die fliek doen robotte alles vir die mensdom terwyl mense net in hulle stoele lê, gewig optel en TV kyk. 

Jesus verstaan lyding en leer ons nie om dit te probeer ontwyk of vermy nie, maar eerder deur die lyding ons geloof te behou.

Uiteindelik verstaan ons dat die straf/oordeel wat ons nou saam beleef, genade tyd is om ons te bekeer, en terug te draai na die Here! Dit is nou die tyd om uit te reik na mense, en soos Jesus hulle te roep tot bekering! 

“Deeply spiritual but authentically practical” 

 Op die einde vra die Christen geloof nie ‘n onverskrokke, vreeslose, ondeurdagte, roekelose reaksie op die pandemie nie.  Juis die teenoorgestelde. Om te kan dien, en te kan help moet ek na myself kyk. Dit is die moeilike balans wat die gesondheidswerkers moet behou: onbeperkte dienslewering en self-oorlewing.  Feitlik elke paar minute moet die regte keuses gemaak word om jouself die beste geleentheid te bied, om aan te hou dien, lief te hê en te versorg.  


[1] https://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/daily-life-and-practice/the-antonine-plague-and-the-spread-of-christianity/

[2] https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/11/solving-the-mystery-of-an-ancient-roman-plague/543528/

[3] Stark, R., n.d. The Rise of Christianity. pp.75-76.

[4] https://www.christianitytoday.com/ct/2020/may-web-only/martin-luther-plague-pandemic-coronavirus-covid-flee-letter.html

[5] https://everestalexander.wordpress.com/2015/10/18/john-g-lake-bubonic-plague-testimony/

Categories
Preke

Die Hoofpriester kry Skoon Klere

Die Here het my ’n visioen laat sien van die hoofpriester Josua wat voor die Here se engel staan. Satan het aan Josua se regterkant gestaan want hy wou beskuldigings teen hom inbring. Die Here sê toe vir Satan: 

“Ek veroordeel jou, Satan! Dit is Ek, die Here, wat self vir Jerusalem uitgekies het, en Ek veroordeel jou! Hierdie Josua het ek gered soos ’n stuk hout wat uit die vuur gegryp is.” (Open 12:10-12)

Josua het voor die engel gestaan met vuil klere aan. 4Die engel sê toe vir die ander wat voor hom staan: 

“Vat daardie vuil klere van hom weg,” en vir Josua sê hy: “Ek het jou sonde weggeneem en nou gee ek jou pragtige feesklere om aan te trek.”

Ek sê toe: 

“Bind ’n skoon tulband om sy kop.” 

Hulle sit toe vir hom ’n skoon tulband op en trek vir hom die nuwe klere aan terwyl die Here se engel staan en kyk. Die engel gee toe vir Josua hierdie plegtige versekering van die almagtige Here: 

As jy lewe soos Ek beveel het en my

opdragte uitvoer, sal jy:

 • seggenskap hê oor my tempel en al die geboue wat daarby hoort, en
 • Ek sal jou toelaat om saam met hierdie engele in my teenwoordigheid te kom. (Heb 4:14-16; 10:19)

Josua, luister nou hier, jy en die ander priesters wat by jou is. Dat julle behoue uit die ballingskap teruggekom het, is reeds ’n bewys van die wonderwerke wat Ek gaan doen. Ek sal my dienskneg stuur wat genoem word Die Spruit. (Sag 6:12-13) Hy is die wettige erfgenaam van Dawid. Kyk hierdie klip wat ek voor Josua neersit, het sewe kante soos ’n geslypte juweel. Ek, die almagtige Here, sal self woorde daarop graveer en Ek sal hierdie volk se sonde in een dag wegneem. Wanneer dit gebeur, sal julle rustig kan woon en elkeen sal sy buurman kan uitnooi om by hom te kom sit in die skaduwee van sy vyebome en sy wingerdstokke.”

’n Goue kandelaar en twee olyfbome

EN die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos ’n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien daar ’n kandelaar(Open 2 -3) heeltemal van goud, en sy oliekan bo-oor hom en sy sewe lampe op hom; telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat bo-oor hom is. Ook twee olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan.

Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het, gesê: Wat beteken dit, my heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my: Weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer. Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.

Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal jy tot ’n gelykte word! En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: 

Genade, genade oor hom!

En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Die hande van Serubbábel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi; dan sal jy weet dat die HERE van die leërskare my na julle gestuur het.

Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie sewe—die  van die HERE wat die ganse aarde deurloop—met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Serubbábel?Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê: Wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê: Wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom?

Toe antwoord hy my en sê: Weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer. En hy sê: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan.