Categories
Preke Uncategorized

Bevry jouself van die strik van satan

Die lewe is ‘n hindernisbaan, vol slaggate, ingewikkelde uitdagings, en beproewings wat ons tot die uiterste sal beproef.  Wie is die argitek agter al hierdie uitdagings? ‘n versameling van die volgende: 

 1. Die Here – Die Here is in beheer, maar hy beheer nie alles nie.  God se tydlose, almagtige, liefdevolle, alwetende, perfekte bestaan is ‘n misterie wat ons as mens nie kan ontrafel nie.  Hy is soewerein! Hy is God! Hy skuld ons nie verskonings nie! Ons beste daad van liefde is om ten spyte van omstandighede nog steeds lief te hê, te loof en te aanbid! 
 2. Die Duiwel – die duiwel se fokus is om ons te laat twyfel, en geloof verloor, sodat ons nie God se wil doen nie! Die oomblik as ons passief oorgee aan die leuen, en nie meer doen wat God ons voor geroep het nie, is ‘n oorwinning vir satan. Meer nog, as hy ons kan kry om sy wil te doen!! 
 3. Mens – ons is beperk in ‘n tydraamwerk, volgens ouderdom, kennis, vermoëns, en basies dit wat in ons hand is.  In ons strewe na oorlewing maak ons mekaar seer. Ons regverdig onsself, en in die proses oortree ons teenoor mekaar.  Ons menswees is vasgevang in dit wat ek nie wil doen nie, doen ek, en dit wat ek wil doen kom ek nooit by uit nie.  Dit impliseer dat ek direk of indirek iemand anders gaan seermaak. Ons gaan nie aan mekaar se verwagtinge voldoen nie. Elkeen leef vir hom of haarself. Ons kom nie ons woord na nie. Ons kwets met ons woorde, opinies en oordele. 
 4. Dinge – ‘n pap band kan ‘n dag ontwrig, wat nog te sê van beurtkrag, stadige rekenaars, pap selfone, stukkende wasmasjiene, yskaste wat ontvries, goed wat breek op die onmoontlike tye omdat dit roes en oud raak! Daar is miljoene dinge wat die lewe kan ontwrig en ons tyd en aandag beroof van wat eintlik van wesenlike belang is! 
 5. Die skepping – Want die skepping is aan die nietigheid en verganklikheid onderworpe (Rom 8:20) aardsvermarming, te veel mense, vloede, droogtes, storms, hael, brande kan in ‘n oomblik ons rustige bestaan ontwrig! 

Ons kan weliswaar nie veel doen om hierdie hindernisbaan te vermy nie.  Die beste opsie is om dit ons beste en alles te gee, sodat ons fiks kan raak, en leer om van die hindernisse te oorkom.  Sommige mense wil geheel en al onttrek, en hulle self isoleer in die veiligheid van hulle huise. Die probleem is met hierdie strategie is: dit wat jy nie oefen nie verbeur jy! Die spiere wat nie meer oefen nie, raak lam! Gevolglik raak mens nog swakker en pateties om selfs die geringste hindernisse te oorkom! 

Vandag wil ek fokus op die strikke wat die vyand vir ons stel, om ons te draai om sy wil te doen.  

4624. σκανδαλίζω skandalízō; fut. skandalísō, from skándalon (G4625), a trap, stumbling block. To cause to stumble and fall, not found in Gr. writers. In the NT, figuratively to be a stumbling block to someone, to cause to stumble at or in something, to give a cause of offense to someone. Trans.:

(I) Generally, to offend, vex, particularly to scandalize, with the acc. of person (Matt. 17:27; John 6:61; 1 Cor. 8:13); pass. (Matt. 13:21; 15:12; 24:10; Mark 4:17; John 16:1; 2 Cor. 11:29); pass., followed by en (G1722), in, to be offended by someone, to take offense at his character, words, conduct, so as to reject him (Matt. 11:6; 13:57; 26:31, 33; Mark 6:3; 14:27; Luke 7:23).

(II) Causative, to cause to offend, lead astray, lead into sin, be a stumbling block or the occasion of one’s sinning. With the acc. of person (Matt. 5:29, 30; 18:6, 8, 9; Mark 9:42, 43, 45, 47; Luke 17:2; Rom. 14:21). Hence in the pass., to be offended, be led astray or into sin, fall away from the truth. In Rom. 14, In the case of adiáphora (i.e., matters of liberty or conscience), the act of offending is indeed causative. To offend is not to upset, annoy, vex or irritate. Rather, to offend in this case is to cause one to offend himself, to stumble, by leading him to exercise a liberty against his conscience.

Syn.: píptō (G4098), to fail or fall; husteréō (G5302), to come behind, fall short; proskóptō (G4350), to stumble; ptaíō (G4417), to offend, stumble, sin; diabállō (G4624), to falsely accuse.

Ant.: boēthéō (G0997), to help.

Jesus het vir sy dissipels gesê: “Dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is.” (Luk 17:1-4) 

Jesus maak dit baie duidelik, mense gaan ons te nakom, maar moenie aanstoot neem nie. Want deur aanstoot te neem, raak ek vasgevang in die strik wat vir my gestel is. Hy wys duidelik dit uit, dat diegene wat strikke vir mense stel, deur die Here self geoordeel gaan word! Verder leer Hy ons ook die tegniek om uit hierdie strikke van mense uit te kom. Jy moet die persoon teregwys en vermaan.  Die meeste mense kry dit nie reg nie, en selfs die wat probeer faal! Gevolglik raak ons hierdie moeilike hindernis nie baas nie! Dink aan die moeilikste hindernis in ‘n hindernisbaan! Niemand kry gewoonlik by die eerste probeerslag dit reg nie! Dit kos oefen en herhaaldelik probeer, om hierdie moeilike uitdaging te oorkom! 

Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. (2 Tim 2:25-26) “transgressional sin” is wanneer ons oortreders word as gevolg van die oortreding wat teenoor ons gedoen is.  Mense het van ons geskinder, nou skinder ons van hulle. Mense het ons verraai, nou verraai ons die wat by ons staan.  Iemand maak ons kwaad. Ons word geoordeel nou oordeel ons! Jesus leer ons om in die teenoorgestelde gees, hierdie moeilike hindernis te oorkom.  Weereens ‘n baie moeilike uitdaging!! ‘n sagte antwoord keer die grimmigheid af, jy moet jou vyand lief hê, vir hom bid en hom seën. 

Ook by die mense buite die gemeente moet hy as ‘n goeie man bekend staan, sodat daar nie praatjies oor hom ontstaan en hy in ‘n strik van die duiwel val nie. (1 Tim 3:7) Wanneer ons mense se praatjies van ons aanhoor, wat nie die waarheid is nie, maak dit seer. Die probleem is, dit is weer ‘n reuse slaggat waarin ons vasgevang raak en nie vorder nie.  Ons hou so ‘n hofsaak in ons kop, dat ons aan niks anders kan doen nie. Ons verloor fokus, en raak sélf behep.  Onthou nou laat jy die vyand wen! Ons doen nie meer wat ons voor geroep is nie!  Jesus het ten spyte van Judas se verraad en Petrus Sy beste vriend se verloëning nie koers verloor met Sy opdrag nie! 

Dit is wonderlik om te sien hoe Jesus die moeilikste van alle hindernisse die kruisdood op Golgota deurstaan en oorwin!! 

Hier is ‘n paar NUGTER gedagtes: 

 • Mense sien en waardeer jou nie totdat jy nie meer daar is nie. 
 • Jy weet nie wat mense dink nie, moenie aanneem jy weet nie.  
 • Moenie mense op hulle uiterlike takseer nie. 
 • Moet geen verwagting van ‘n mens hê nie.  
 • Agterdog is nie ‘n vrug van die Gees nie.  

So watch your step, friends. Make sure there’s no evil unbelief lying around that will trip you up and throw you off course, diverting you from the living God. For as long as it’s still God’s Today, keep each other on your toes so sin doesn’t slow down your reflexes. If we can only keep our grip on the sure thing we started out with, we’re in this with Christ for the long haul. (Heb 3:12-14) 

So roll up your sleeves, put your mind in gear, be totally ready to receive the gift that’s coming when Jesus arrives. Don’t lazily slip back into those old grooves of evil, doing just what you feel like doing. You didn’t know any better then; you do now. As obedient children, let yourselves be pulled into a way of life shaped by God’s life, a life energetic and blazing with holiness. God said, “I am holy; you be holy.” (1 Pet 1:13-16) 

All of you, slave and free both, were once held hostage in a sinful society. Then a huge sum was paid out for your ransom. So please don’t, out of old habit, slip back into being or doing what everyone else tells you. Friends, stay where you were called to be. God is there. Hold the high ground with him at your side. (1 Cor 7:23-24) 

You were running superbly! Who cut in on you, deflecting you from the true course of obedience? This detour doesn’t come from the One who called you into the race in the first place. And please don’t toss this off as insignificant. It only takes a minute amount of yeast, you know, to permeate an entire loaf of bread. (Gal 5:7-9) 

Wanneer mens hierdie verse lees uit Peterson se Message vertaling, kan mens makliker assosieer en sien hoe die vyand ons wil probeer stop om die resies klaar te maak.  Wees nugter, wees wakker! Hou jou oë gevestig op Jesus, ons kyk nie na ‘n mens nie! 

God is ook nie ‘n mens dat Hy sou lieg of ons bedrieg nie!! HY dink ook nie soos ‘n mens nie! Ons moet ons gedagtes vernuwe om soos Hy te dink!! Dan sal ons die wêreld sien vanuit Sy oë! Verganklik, tydelik, kortstondig, broos, en deurmekaar!! 

Hoe langer ons in Hom in Christus, in die hemelse troonkamer vertoef, verander ons innerlike bewussyn en realiteit! Ons sien ons roeping, erfdeel en goddelike krag wat Hy tot ons beskikking gestel het om hierdie wêreld te oorwin! (Efe 1:13-21) Ons sien alles wat ons in Christus ontvang het! Ons is vol van Sy liefde in verbondenheid met Hom en mekaar! IN HIERDIE HEMELSE WERKLIKHEID verdwyn al die strikke, hindernisse, kettings en gevangenisskap van mense opinies soos mis voor die son!! 

Ons is VRY! Waarlik VRY! 

Leef in hierdie vryheid! 

Categories
Sermons Uncategorized

A Reformation of LOVE

https://youtu.be/FIwtiUhDxdw
HRCO Gesinskamp, Marcuskraal 4×4

The type of love Jesus taught was like nothing anyone ever experienced on earth. We all need to be reformed in our understanding and expectation of divine LOVE.

Most of our greatest hurts and offences is when we realize that our loved ones do not love us back ~ the way we love them. They do not reciprocate the sacrifices we have made, or worse, they openly betray us.
In the end, we will not remember the words of our enemies, but the silence of our friends. – Martin Luther King, Jr.
The worst is most people do not know, value, recognize, or see you. They do not know your heart, or see your true value.

We all have a purpose, a mission and cause we dedicate our life to. Your purpose and vision in life is connected with what you most ultimately love. What you love most is where your heart is, that is where you will spend most of your time. For where your treasure is, there your heart will be also. (Mat 6:21)

Jesus’ own disciples struggled to really see, and understand what He was about.
What is the vision for your life?
Mat 16:13-20; Mark 8:27-30; Luk 9:18-20

What do people say about you? Who are you? Jesus asked His disciples: “Who do men say that I, the Son of Man, am?” (Mat 16:13)

Peter had a revelation of who Jesus was: “You are the Christ, the Son of the living God.” (Mat 16:16; Matt. 14:33; Mark 8:29; Luke 9:20; John 6:69; 11:27; Acts 8:37; 9:20; Heb. 1:2, 5; 1 John 4:15)

Our love for God begins with a revelation of who He is. Awestruck and full of emotion we surrender our lives to Him. This personal revelation is the rock, foundation of the New Testament Church. He is not a religion, or a religious culture. The Samaritan Woman saw Jesus as the fountain of water that never runs dry – Joh 4:25-26. Paul saw that he was persecuting Jesus, on the road to Damascus (Acts 9:5). The man crucified next to Jesus, recognized that He was innocent (Lk 23:40–43).

The attack of the enemy is focused to tempt us to forget, deny, abandon what we saw. If he robs us of the invaluable divine revelation, we are without power and authority. People perish because of a lack of vision. Where there is no revelation (prophetic vision) the people cast off restraint; But happy is he who keeps the law. (Prov 29:18).

On the other hand, we will never love the way God loves, until our love is tested. Our broken, incomplete, selfish, love must first be disclosed before we humbly seek to discover and receive His kind of love.

And the Lord said, “Simon, Simon! Indeed, Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for you, that your faith should not fail; and when you have returned to Me, strengthen your brethren.” But he said to Him, “Lord, I am ready to go with You, both to prison and to death.” Then He said, “I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you will deny three times that you know Me.” (Luk 22:31-34). Under pressure and persecution he exclaimed; “Then he began to curse and swear, saying, “I do not know the Man!” (Mat 26:69-75) The devil is out to kill and destroy your revelation!!

When one loses spiritual vision, you default to the old ways of the flesh. “I am going fishing” (John 21:3)

Because Peter verbally denied Jesus tree times, Jesus had to verbally restore Peter’s vision, calling and purpose three times  – self confession.

Agapé kind of love:

 • Love your enemies (Mat 5:44).
 • Love without receiving anything back (Mat 5:46). Love the Lord your God with all your heart, soul mind and strength. (Mat 22:37)
 • Single focus – love God and mammon (Mat 6:24)
 • Gave only begotten Son (John 3:16)
 • A new commandment love one another as I have loved you.
 • Loves me and obey me (John 15:21, 23)
 • Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. (John 15:13)
 • By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. (John 13:35)

Love Restoration

So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of Jonah, do you love Me more than these?”
He said to Him, “Yes, Lord; You know that I love You.”
He said to him, “Feed My lambs.”
He said to him again a second time, “Simon, son of Jonah, do you love Me?”
He said to Him, “Yes, Lord; You know that I love You.”
He said to him, “Tend My sheep.”
He said to him the third time, “Simon, son of Jonah, do you love Me?” Peter was grieved because He said to him the third time, “Do you love Me?”
And he said to Him, “Lord, You know all things; You know that I love You.”
Jesus said to him, “Feed My sheep.” (John 21:15-19)

The English vocabulary is limited, for the word Love and Know, is actually different words in the Greek.

Jesus’ question would expose what was in his heart. “Simon, son of John, do you love Me more than these?” The verb “love” here is ἀγαπάω agapáō. The noun form of the word is agapé.

There is some debate about what the word, “these” in Jesus’ question refers to. The word could be either masculine or neuter. Many commentators argue that it is masculine and refers to the other disciples. The question would then be, “Simon, do you love me more than these other disciples?” Such a question would challenge his earlier boasting and force him to the humble position that he was no better than they were. However, this interpretation does not make sense in light of Peter’s answer which begins with, “Yes, Lord,” and the “yes” here is a strong affirmative, (i.e. “yes, indeed”). Considering the rest of Peter’s answer, and his earlier boasting, it is unlikely that he is still boasting to love Jesus more than the other disciples.

First Question – John 21:15

It is preferred that the word “these” in Jesus’ question to be neuter and to refer to all the fishing stuff that was there. The question would then be, “Simon, do you love this life of fishing more than me?” This interpretation fits the scene and explains Peter’s strong affirmation “Yes, Lord.” Peter did love Jesus more than those things.

Peter’s humility also comes out in his answer. The present scene and his remembrance of his earlier denial of Jesus proved that his love was not to the level of agape love. Peter had not been completely obedient to Jesus. He obviously was not ready to give his life, defending his not-knowing-Jesus stance with a vow, and later cursing and swearing!

Peter could not in good conscience claim to loved the way Jesus loved, so he uses a different word for love phileo. Peter claims to have strong affection for Jesus in the sense of friendship.

It should be noted that in even making this claim, Peter appealed to Jesus’ own knowledge to back up the claim. The word for “know” here is oida which speaks of the knowledge of information and facts.

Jesus’ answer to Peter is one of restoration. Jesus commands him, “Tend My lambs.” Jesus often used the metaphor of sheep to describe those who belong to Him and He does so again in these verses. The lambs are the young sheep which are the most vulnerable and need to be tenderly cared for. The word “tend” here means to “feed” as in “cause an animal to eat” and is translated that way in the NKJV & ESV. Jesus is commanding Peter to take care of the most vulnerable sheep of His sheep. Peter is to teach new believers about how to be a follower of Jesus.

Second Question – John 21:16

Jesus’ second question is direct without a comparison clause. “Simon, son of John do you love Me?” Jesus again uses agapo for love. Peter gives Jesus the same exact answer as the first time. “Yes, Lord: You know that I love You.” He again uses phileo – brotherly love.

Jesus responds by commanding Peter to fulfill additional responsibilities “Shepherd My sheep.” Shepherding takes into account the total care of the flock, not just the feeding. The sheep are more mature than the lambs. Jesus is entrusting to Peter the spiritual teaching and care of His followers including the mature ones. Peter could not do this unless he was also at least that mature. Jesus is affirming Peter that he is still useful to Jesus despite past failures.

Third Question – John 21:17

Jesus significantly changes His third question. “Simon, son of John, do you love Me?” But this time Jesus also uses phileo for love as Peter had been doing. The text states that Peter was grieved over this. It was bad enough to be asked three similar questions, but this last time now even challenges the phileo love that Peter claims to have. This time Peter leaves off his affirmation of, “Yes,” and instead directly appeals to Jesus’ omniscience as the son of God. You know all things!! Only God is omniscient, and Jesus attributes this God-divine features to Jesus, the Son of man. Peter’s revelation gets restored!!

Moreover; Peter appeals to Jesus’ personal knowledge of him saying, “You know that I love you.” This time the word translated as “know’ is (γινώσκω ginṓskō) which refers to the personal knowledge that comes from relationship. Peter’s appeals to both Jesus’ omniscience and His personal relationship with Peter to know that what he is now claiming is true.

Jesus’ responds with a third command that affirms Peter’s responsibilities for Jesus’ flock. “Tend My Sheep.” Peter had failed, but Jesus has restored him and will use him to teach and lead His people. All of this would have taken place within the hearing of the other disciples.

Now Peter receives not only his calling restored back to him, but the power to love the way Jesus loved. “Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished; but when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish.” Peter will one day give his life willingly and freely, being persecuted for His faith.

Oh Lord Jesus, show us the imperfections of our human selfish love, and produce in us the tested by fire love of God!

We seek to pray, love and bless those who hate us. We intercede for them; “Father forgive them, for they do not know what they do.”

Categories
Uncategorized

Jesus, Die Beste Lewe Ooit Geleef