Harvester

Stateman's Address

DIT IS GENOEG! Dis tyd vir ‘n draaipunt!

Terwyl politieke groeperinge meeding vir die siel van die nasie… en almal asem ophou … selfs biddend … roep die bloed van die onskuldiges vir regspraak! Rooi bloed! Die bloed van onskuldiges … kinders, vroue, bejaardes, armes en boere, regoor ons land! Genoeg is nou regtig genoeg!

Lees verder »

All land belongs to God.

 As a pastor, I’d say that although I recognise people’s needs, although I know about historical, deliberate displacement of families and the emotional trauma thereof,

Lees verder »