Harvester

Kalender

Citrusdal dienste word te Pomario Skool gehou om 09h30 vanaf Maart 2021.

Citrusdal se Lokaal het verander. 

Van Sondag 7 Maart 2021, vergader ons 09h30 by die Pomario Privaatskool in Citrusdal. 

Zoom Aanlyn Byeenkoms - Vroue

Hierdie tyd saam, is 'n inspirasie! Vrouens se stories, getuienisse, en saamdeel wat die Here vir hulle sê bou jou geloof. 


Zoom Aanlyn Byeenkoms - Manne

Hierdie tyd saam, is 'n inspirasie! Manne se stories, getuienisse, en saamdeel wat die Here vir hulle sê bou jou geloof. 


Sluit by ons aan AANLYN - LIVESTREAM
10h00 - Citrusdal / Vredendal of 18h00 - Clanwilliam

Sien ons Aanlyn Video Programme:

Ons bied 5 tipe aktiwiteite waardeur JY geestelik kan groei, maar ook as mens volkome gesond word om jou skeppingsdoel uit te leef. 

HRCO Visie: 2021