Harvester

Jesus, Die Beste Lewe Ooit Geleef

Jesus Die Beste Lewe Ooit Geleef

500 blad A4 studiegids boek deur Jan Oosthuizen. Die boek gaan gepaard met die 40 weke aanlyn Bybelkursus.

Klik op advertensie en sien meer inligting, inhoudsopgawe, koste ens. 2020 Jaar: Die Afrikaanse weergawe is in drukformaat beskikbaar maar bevestig asseblief op voorraad by oosthuizen@me.com 2021 Jaar: Die Engelse weergawe is beskikbaar in digitaleformaat (pdf) as jy registreer by oosthuizen@me.com.

Jesus die dissipelmaker

PATTERN YOURSELVES after me [follow my example], as I imitate and follow Christ (the Messiah). 1 Cor 11:1  Wie is jou navolgers? Kan jy ook

Lees verder »

Jesus die Geneesheer

Enige vorm van geneeskunde het ‘n sekere bepaalde sukses faktor presentasie. Waarom het goddelike genesing so ‘n onreëlmatige sukses faktor? Waarom het net sommige individue wat

Lees verder »

Jesus die bediende

. . . maar het Homself ontledig deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante

Lees verder »

Jesus die mens-mens

Die vleeswording of menswording van Jesus Christus, die Seun van God, is naas Sy kruisdood die grootste bewys van God se liefde aan die mensdom.

Lees verder »

Jesus se gesonde humeur

Gesonde humeur sonder om iemand skade te berokken is ʼn goddelike gawe wat ons versterk om braaf teen boosheid te staan.  Die wêreld is vol van

Lees verder »

Jesus die Tuinier

God meant man to live in a garden; sin has sent him to the slums – Vishal Mangalwadi Die storie tussen God en die mens

Lees verder »