Preke

Behou geestelike fokus in tye van onrus.

Ons leef tans in ‘n wêreld van miljoene opinies en agterdog oor geheime sameswerings, emosioneel gelaaide waarskuwings, grootskaalse verwarring, teenstrydige navorsing, kommer oor inperking maatreëls, diskriminerende persoonlike aanvalle en opswaai van aanranding en geweld!!! Mens hoor elke dag van meer egskeidings, gesinsgeweld, en gesonde mense se sterftes. Hoe hou mens FOKUS? Hoe kry mens goddelike INSIG? Nou meer as ooit is dit nodig dat ons, ons geestelike sintuie sal verskerp in die daaglikse stryd, om fokus op Jesus te behou.

Lees verder »

Verander jou berg in ‘n molshoop.

Om van ‘n molshoop ‘n berg te maak kan ‘n toksiese gewoonte raak, wat die mense om jou en jou geestelike lewe negatief beïnvloed. Ons doen dit meestal sonder dat ons daarvan bewus is, maar baie mense sien in die geringste kwessie ‘n reuse probleem of krisis. Almal beleef swaar en probleme, maar sekere mense sal met dramatiese byvoeglike naamwoorde dit altyd laat klink asof hulle slagoffers is van ‘n geheime sameswering.

Lees verder »

Verwelkom die voordele van God se regstelling in jou lewe.

Dit is oor en oor bewys: ons is so sterk soos die mense wat ons toelaat om in ons lewe inspraak te hê. Soos ‘n selfoon ingeskakel moet wees tot ‘n netwerk, en ‘n vervaardiger wat gereeld opgraderings en regstellings aanbied om optimaal te funksioneer, het ons nodig om in die Godheid ingeskakel te wees en die genadegawe van Sy geregtigheid leef, terwyl ons gereeld reggestel word deur die inspraak vd Heilige Gees, die was van die Woord, die dissipline en mentorskap van volwasse gelowiges en nog baie meer! Wil jy geestelik OPTIMAAL funkioneer? Sien die voordele van die REGSTELLINGS van God!

Lees verder »

Verstaan God se Oordele

Plaasmoorde is nie net moorde nie, maar GRUWELDADE van onmenslike wreedheid. Geld geoormerk vir COVID 19, verlore deur KORRUPSIE! Man los vrou en kinders vir

Lees verder »

Oorwin irrasionele Vrees

Van tyd tot tyd beleef ons almal irrasionele verlammende vrees en angs. Ons weet hoe dit voel as jou maag in ‘n knoop draai, en hoendervleis op jou lyf uitslaan, as gevolg van iets wat jy gelees het, of gehoor het. “maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?” (Luk 18:8)

Lees verder »

Toeskouers vs Daders

Die gevaar om die waarheid te ken en dit nie toe te pas nie. Die Bybel is nie ‘n versameling akademiese teoretiese kennis nie. Die Bybel is ‘n versameling geloofstories van mense wat hulle kennis van die waarheid toegepas het. Daar is ‘n wesenlike verskil tussen “beliefs” geloofsoortuigings en “faith” geloof.

Lees verder »

Wat verwag God van my

Sekerlik die belangrikste vraag wat mens God kan vra. Op sy knieë voor die aangesig van die Here roep fariseër Saulus die vervolger van die Jesus beweging: “Here, wat wil U hê moet ek doen?” (Acts 9:6) Voorheen terwyl jy gevangene van sonde was, vervreemd van jou maker, het reg-doen en reg-lewe jou nie veel gepla nie. Nou as kind van God, is jy nooit heeltemal seker of jy genoeg reg-doen en reg-lewe nie.

Lees verder »

REG SIEN = WARE EERBIED

Mense oneerbiedig vriendskap en geselskap deur op hulle selfone te sit en rondkyk, eerder as om deel te neem. Kinders praat lelik van hulle ouers. Mans neem besluite sonder om hulle vrouens te ken in die saak. Bestuur misken die input van die werkers op die vloer. Die werkers op die vloer sien nie die las wat die bestuur dra nie. Op sosiale media sê ons mekaar sleg. ONS IS BLIND. Eerbied, ontsag, respek en die vrees van die Here gebeur spontaan wanneer jou oë oopgaan. Open ons oë Here!

Lees verder »

Hoe sien ek God reg?

Die Here is tans besig om ons afgode te ontbloot. Meer as ooit het ons nodig om God reg te sien, vir wie Hy werklik is. Hoe ons God sien is bepalend tot ons hele lewe, houding, gedrag, en uitkyk op die lewe.

Lees verder »

Hoe sien ek probleme reg?

Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die Here hom. Ps 34:20 In die tye waaroin ons nou leef is dit van wesenlike belang, dat ons ‘n positiewe ingesteldheid behou. Die Christen geloof bied ‘n daadwerklike praktiese oplossing om te alle tye met geloofsoë na jou krisisse en probleme te kyk.

Lees verder »

Hoe sien ek myself reg?

Wat is ek werd? Wat is die waarde van ‘n mens? Sommige mense voel minderwaardig, en ander dink hulleself meerwaardig, hoe kan ek reg dink oor myself? Hoe voel jy oor jouself? Voel jy goed? Of voel jy soos ‘n mislukking? Ons lewe in ‘n era van selfies, selfbeheptheid, self-aktualisering en self-beskikking, het ons nou werklik nog ‘n preek nodig oor selfwaarde? Dink die mense hoeka nie te veel van hulleself nie?

Lees verder »