Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-Wes

https://soundcloud.com/janoosthuizen/7-lesse-vir-meer-akkurate-interpretasie

Ons leef in ‘n verbysterende inligting oorheersing: tans is daar altesaam 1,86 miljard webwerwe op die internet, meer as twee miljard YouTube-kanale, 2,85 miljard aktiewe Facebook-gebruikers en 2 miljard mense wat inligting stuur op die gewildste kommunikasie platform Whatsapp. Na verwagting sal die aantal mobiele toestelle wêreldwyd teen 2024 17,72 miljard beloop.

Dit word al hoe moeiliker om vas te stel wat waar is of nie. Veral onlangs besluit of ‘n mens ingeënt moet word of nie. Het die Corana Virus COVID 19 na ‘n laboratorium in Wuhan of natuurlike hop uit vlermuise gelek? ‘N Ander stryd waarmee mense sukkel, is of hulle in SA moet bly of nie? Hoe kan u met die komende verkiesing vir die regte party stem? Boonop is die ontelbare rewolusionêre teorieë soos die aarde plat. Die belangrikste is dat ons bedag moet wees op die opposisie van die Mainstream Social Justice-beweging teen fundamentele Christelike waardes wat as onderdrukkend beskou word. Vir my is dit interessant hoe emosioneel hewig hierdie debat word, ‘n eerste teken dat mense al van ‘n nie-partydige, ondersoekende weg afgeswaai het.

Die BYBEL ons BRON vir akkurate interpretasie.

Interpretasie het ‘n wye omvang van die gebruik: dansers interpreteer musiek en woorde deur middel van beweging, ons interpreteer drome en visioene, die interpretasie van die wet, boekhouers interpreteer finansiële state om ‘n paar te noem. ‘N Mens wil nie die interpretasie beperk nie, maar as dit kom by die neem van lewensbelangrike lewens besluite, moet jy seker maak dat die interpretasieproses akkuraat en betroubaar is. Elke interpretasie praktyk behels ‘n algemene brondokument. Boekhouers moet byvoorbeeld oor die brondokument beskik om ‘n akkurate weergawe van die finansiële status van ‘n onderneming te gee.

Volgelinge van Christus interpreteer hoofsaaklik LEWE, TYD of relevante FEITE vanuit ons kennis van God, soos geopenbaar deur die Skrif en die Heilige Gees, en die algemene vergadering en die kerk van die eersgeborenes. (Heb 12: 22-24)

Elke Skrif is deur God ingegee (gegee deur Sy inspirasie) en is nuttig om te onderrig, om teregwysing en oortuiging van sonde, tot regstelling van dwaling en tug in gehoorsaamheid, [en] vir opleiding in geregtigheid (in heilige lewe, in ooreenstemming met God se wil in gedagte, doel en handeling), sodat die man van God volkome en vaardig kan wees, goed toegerus en deeglik toegerus vir elke goeie werk. [1]

Maar dit is ook problematies omdat daar soveel interpretasies van die BYBEL is !! Baie mense het verskriklike dinge gedoen op grond van hul interpretasie van die Bybel. SLUIT AAN DIE MBTC-klas oor BYBEL-interpretasie KWARTAAL 3.

Die gevaar van verkeerde interpretasie

Die meeste oorloë het begin as gevolg van verkeerde inligting en propaganda wat mense van ‘n ander vervreem en ‘n bose ‘gesig’ geskep het wat mense bereid is om dood te maak. Daarom was Jesus se opdrag om ons vyande lief te hê so kragtig, maar tog uiters moeilik. Die vyand wen die stryd deur ‘n afstand te skep. Die interpretasie geveg word hoofsaaklik gewen deur van aangesig tot aangesig kontak en sinvolle dialoog.

Phillip Zimbardo het met die “Stanford Prison Experiment” bewys hoe nege normale middelklas seuns in net agt dae kwaad kon word. ” N Stel dinamiese sielkundige prosesse word uiteengesit wat goeie mense kan veroorsaak om kwaad te doen, waaronder de-individuering, gehoorsaamheid aan gesag, passiwiteit in die lig van bedreigings, selfregverdiging en rasionalisering. Ontmensliking is een van die sentrale prosesse in die transformasie van gewone, normale mense in onverskillige of selfs moedswillige oortreders van die bose.

Ontmensliking is soos ‘n kortikale katarak wat ‘n mens se denke vertroebel en die persepsie bevorder dat ander mense minder as mense is. Dit laat sommige mense daardie ander sien as vyande wat marteling, marteling en uitwissing verdien. ” [2] Een van die oorlog tegnieke is om gesigte te verf sodat die krygers onherkenbaar word en hul vyande intimideer, en dus meer geneig is om in stryd met hul gewete op te tree.

Lesse uit ander bronne is nuttig vir akkurate interpretasie.

Ons kan egter lesse trek uit bogenoemde kortlys van interpretatiewe praktyke om insig te kry en ons begrip te verdiep, byvoorbeeld: wynproe.

Primêre dinge om te onthou:

 • Stadiger
 • Gee aandag
 • Bestry botsende reuke in die omgewing.
 • Bou reuk woordeskat oefen om alle geure te benoem

Ek dink die lesse is nuttig in ons strewe na akkurate interpretasie in die algemeen, dink jy nie? Ons moet almal vertraag voordat ons tot die gevolgtrekking kom. Leer om meer aandag te gee en innemende vrae te stel. Fokus en elimineer afleiding. Verbeter ons woordeskat oor onderskeidende kategorieë en woorde deur studie en ervaring. (Heb 5: 13-14)

EERSTE LES oor INTERPRETASIE:

Maak ‘n punt daarvan om direkte eerste-handse terugvoer of feite te te kry.

Net so belangrik vir oorlewing is direkte terugvoer. Soos ‘n renjaer wat voel dat die onder stuur op die stuur deur ‘n hoek gaan, het ons akkurate terugvoer nodig om die regte besluite te neem. Te veel opsies bemoeilik sake en lei tot uitstel, frustrasie of gedwonge besluite wat later die verkeerde keuse was.

Dit is kommerwekkend hartseer hoeveel gelowiges die regte woord of instruksies gehoor het, maar ons interpretasie was ver weg! In my eie lewe en bediening moet ek erken dat my foute nie was omdat ek nie reg gehoor het nie, my interpretasie beperk was en tot onjuiste ingeligte gevolgtrekkings gespring het. Aannames bestaan ​​as gevolg van afstand. Geen kommunikasie lei tot veronderstellings nie. Ons verlaat God se gesig / teenwoordigheid dikwels te gou en neem ons eie besluite sonder verdere konsultasie met God!

TWEEDE LES oor INTERPRETASIE:

Interpreteer die Skrif as kommunikasie tussen God en die mens.

Eerstens moet ‘n mens weet dat God se woord nie abstrakte literêre woorde en sinne is nie. Die Bybel is God se manier om met ons te kommunikeer. Soos enige goeie luisteraar, is dit skadelik en oneerbiedig om dele wat met ons punt resoneer, te kersie en dan aan te haal asof dit God spreek. Omdat ons meer praat as om te luister, met ‘n toenemend korter aandagspan van 8 sekondes, [3] is ons geneig om die Skrif, God se stem en ‘n ander verkeerd te interpreteer. Korrekte interpretasie begin met die uitsonderlike luisteraar.

Natuurwetenskap en algemene geleesde akademiese referate is net meer as ‘n honderd jaar oud. Oue het duisende jare ‘n ander metode gebruik om die kompleksiteit van die lewe te navigeer om die beste praktyk te vind. Vertellings of verhale. Die verhale van Abraham, Moses, Dawid en Daniël, hul triomf en hul foute is soos liggies in die duisternis. Die primêre interpretatiewe les wat geleer moet word, is dus; kyk na ‘n lewe geleef! Jesus is in hierdie opsig ons beste voorbeeld! die Woord het vlees geword en ons die beste manier gewys om te lewe!

Ons is basies in ‘n warboel as gevolg van te min betekenisvolle verhoudings met die regte mense op die regte tyd. Teorieë en filosofieë word lugagtig en skadelik omdat dit in gedagtes en klaskamers verfyn word sonder die interaksie tussen die toepaslike relevante verhoudings op grondvlak.

DERDE LES oor INTERPRETASIE:

Interpretasie vereis ‘n deeglike ondersoek.

Joernaliste gebruik die verifikasie en feite kontrole noukeurig voordat hulle ‘n storie publiseer.

Bybel-vertalers, bestudeer die konteks, agtergrond, antieke vertellings en gehoor, teks kategorie, taal, kultuur, die bedoeling van ‘n gedeelte van die Skrif voordat ‘n mens die huidige gebruik daarvan gebruik en daaroor preek. [4]

Akademici, hersien literatuur oor bestaande teenstrydige en aanvullende navorsing, verskaf navorsingsmetodologie (eksperimente, opnames, vrae, onderhoude, gevallestudies, waarnemingsproewe), bepaal haalbare en praktiese uitkomste.

Om God se stem te interpreteer, behels dit om te toets of die woord in lyn is met die Gees van Christus, algemene aanvaarding onder ‘n volwasse menigte raadgewers, oortreders van sondige geregtigheid en oordeel, innerlike vrede voortbring, spesifiek, prakties is, ‘n oortuiging is, verseker ‘n geslag seën is tot nadeel van die self, en is altyd missionaal.

VIERDE LES oor INTERPRETASIE:

Ons is meer verkeerd as reg – bly in HOM.

Iemand wat volmaak is in kennis is by jou. Job 36: 4

Wat laat ons dink dat ons ‘n persoon vir 5 minute kan hoor praat, en ons oordeel of die persoon goed of sleg is? Malcolm Gladwell se nuwe boek, “Talking to strangers” verduidelik in sy tipies afwykende verkenning van die verkeerde aannames wat ons maak as ons met vreemdelinge omgaan. [5] Hy noem ‘n voorbeeld hoe die beste CIA-spioenasie bedryf dit baie moeilik vind om te weet wanneer mense lieg.

Wat fop nuus betref, selfs meer, is kommerwekkend dat ouer volwassenes verkeerde politieke inligting op sosiale media gebruik as ander ouderdomsgroepe. [6]

As iemand van julle wysheid kortkom, moet hy God vra, wat aan almal vryelik en sonder smaad gee (Jakobus 1: 5)

VYFDE EERSTE LES oor INTERPRETASIE:

Toets die vrugte – die uitkoms en die motief.

 • Wees bewus daarvan om soos ‘n man te dink. Hier is ‘n lys van slegte vrugte en uitkomste.
 • Kognitiewe dissonansie
 • Skuldig, wrewelrig, reaktief
 • Skep agterdog,
 • Raai aannames
 • Kommer, vrees, angs,
 • Projekteer skuld, bevoordeling, partydigheid.
 • Skande, skuldgevoelens, veroordeling – van ander partye
 • Futiel – geen praktiese konfrontasie en uitkoms nie
 • Oorsaak en gevolg denke – Job
 • Vleeslike, misloop korttermyn voordele

Toets die uitkoms noukeurig.

 • As ek hierdie gedagte moet uitvoer? Wat sal die implikasies daarvan hê?
 • Gaan die Here verheerlik word? (1 Korintiërs 10:31)
 • Gaan dit afbreek of bou? (1 Kor 14:26)
 • Gaan dit iets verander? Is dit uitvoerbaar? Jakobus 1:22 (doeners van die Woord)
 • Wat is die einde? Wat is die vrugte? Wat is die resultaat 3 – 7 geslagte van nou af?
 • Laat dit geloof of vrees vry? Is dit skriftuurlik? Is dit versoenbaar met die vrug van die Heilige Gees?
 • Oordink, die ontleding van die gedagte word vervolmaak in die doen, nie die denke nie.

SESDE LES oor INTERPRETASIE:

Die gees van CHRISTUS lakmoestoets

Jesus antwoord: “U sê tereg dat ek ‘n koning is. Daarom is ek gebore en daarom het ek in die wêreld gekom om van die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, hoor My stem. ” Pilatus sê vir Hom: Wat is die waarheid? En nadat hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle: Ek vind geen skuld in Hom nie. Johannes 18: 33-38

Alle selfbeskikking is gebaseer op die werke van die vlees.

 • Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe (Johannes 14: 6).
 • My lewe is in Hom verborge. (Kol 3: 2).
 • My doel is in Hom (Rom 8:29).
 • My lewe is in Hom (Mat 16:24).

‘N Lewe wat op’ self ‘gesentreer is, lei tot stryd. Of ons doen te veel of te min, probeer, strewe en veg om beter te wees, maar tog weer en weer vreeslik misluk! Dit lyk asof ons dit nooit regkry nie, op soek na troos en vrede, prestasie en betekenis op al die verkeerde plekke om weer aan die einde leeg te wees.

As ons die meeste soos Hy is, word ons die ideale eggenoot, ouer, werkgewer en werknemer. Toe ons deur sy wysheid leef, het die lewe betekenis en doel begin kry. Hy is die oplossing vir elke probleem. Sy lewe sal jou red!

SEWENDE LES oor INTERPRETASIE:

Waarheidstoets:

 • Waarheid moet die individu tot innerlike vrede, rus en ‘n aanvaarbare antwoord bring. Dit eindig en besleg die soeke.
 • Die waarheid stem ooreen met die verstand, die wil, die karakter, die heerlikheid en die wese van God. Nog meer tot die punt: Waarheid is die self uitdrukking van God.
 • Waarheid is samehangend. Vir samehang teorieë in die algemeen benodig die waarheid ‘n behoorlike pas van elemente binne ‘n hele stelsel.
 • Waarheid is deurgaans volhoubaar en rigied deur die loop van die tyd en die geskiedenis. Dit is teenoorgestelde van relativisme, veranderlike, onvoorspelbare vloeibaarheid.
 • Waarheid kan nie net teorie of filosofie wees nie. Dit moet prakties in ‘n bepaalde lewe, plek, tyd en beproefde lewenstyl getoets word.
 • Waarheid moet eenvoudig wees, maar ook ingewikkeld. Die lewe is bitter ingewikkeld, en daarom moet die waarheid hierdie kompleksiteit beantwoord en goeie riglyne gee aan eenvoudige, uitvoerbare optrede.
 • Waarheid is ‘n paradoks. Onpartydig, selfonderhoudend, onbetwisbaar, onverdedigbaar. Die sterkste magneet verander die swakker magneet se polariteit.
 • Waarheid moet universeel wees, ooreenkomste en vergelykings in ander wetenskappe.

U is welkom om die preek / blog oor die GEVAAR van gelei deur u emosies te bestudeer. https://hrco.co.za/sermons/the-danger-of-being-led-by-feelings/