Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die Here hom. Ps 34:20 In die tye waaroin ons nou leef is dit van wesenlike belang, dat ons ‘n positiewe ingesteldheid behou. Die Christen geloof bied ‘n daadwerklike praktiese oplossing om te alle tye met geloofsoë na jou krisisse en probleme te kyk.

Volgens die nuutste Covid syfers is, het daar al amper 14mil mense die virus gehad, en 604 963 mense het al aan die virus gesterf. Tog sterf bykans 7mil mense per jaar van hart-siekte, en bykans 6 miljoen aan beroerte! Sekerlik is Covid 19 ‘n ernstige siekte mbt die gevaar van aansteeklikheid en die risiko van lewensgevaar onder mense wat alreeds ander onderliggende siekte toestande het. 

Tog is dit van wesenlike belang, dat ons ‘n positiewe ingesteldheid behou, indien ons die pandemie wil oorkom. Die Christen geloof bied ‘n daadwerklike praktiese oplossing om te alle tye met geloofsoë na jou krisisse en probleme te kyk. 

Die ware Christen geloof het dit nog nooit maklik gehad nie

Die Bybel is inderwaarheid ‘n versameling van stories van mense se oorwinning te midde van vervolging, hongersnood, versoekings, beproewings, lyding, smart, verlies, ongeregtigheid, honger, gevangenisskap en teenstand.  Ons Westerse materiële gerieflikheid, plesier gedrewe wêreldbeskouing saam met die Welvaart teologie het by ons die valse verwagting geskep oor sukses: Ons sien sukses as genoeg hê, geen probleme, aftrede, droom vakansies en oorvloed. Die Bybelse definisie van sukses is om welgeluksalig, vergenoegd, vreugdevol, met vrede in jou hart te leef te midde van al die negatief in die wêreld. 

Die gaan met die mensdom in die algemeen beter.

Volgens die nuutste data armoede, honger, kinderslawerny/sterftes, oorloë, dramaties afgeneem. Lewensverwagting het gestyg, inkomstes het gegroei, meer mense het toegang tot elektrisiteit, selfone, en die internet.[1] Dit gaan dus in die algemeen baie beter met die mensdom oor die laaste 20jaar! 

Maar ons kla in die algemeen meer

Maar volgens stemlyste voel die meeste mense nie so optimisties nie, ons kla oor swak dienste, infrastruktuur, te mins inkomste, hoë belastings, kos wat te duur raak. Inteendeel agentskappe soos die verbruikersraad, ombudsman, koerant skrywes, en sosiale media se syfers van klagtes het in die algemeen gestyg.  Ons kla in die algemeen meer, al gaan dit in die algemeen met ons beter. Sielkundiges koppel klagtes, murmurering aan die mens se behoefte om hom/haarself te laat geld, aandag op hulleself te vestig, bejammer te word, aandag te trek en in die geval van nuusmedia lesers en kykers te trek.[2]  

Covid 19 en die Corona Virus het ons nou amptelik ‘n rede gegee om te kla, want dit is uiteraard ‘n wêreldwye gesondheid pandemie, en ekonomiese katastrofe! Ons moet egter let op hoe ons na die lewe kyk, en hoe ons na al hierdie krisisse en probleme om ons kyk! Ons perspektief bepaal ons gedrag en emosionele energie.  

‘n Nuwe perspektief 

Volgens Dr Andre Pelser se gesprekke met Dr Sacks, eertydse Joodse mediese dokter en wedergebore geesvervulde jood, het die Jode ‘n manier om altyd te kla oor die lewe en besigheid. Volgens dr. Sacks, kla hulle nie eintlik nie, hulle spog. Hulle sien probleme as welvaart! Hoe meer probleme jy het, hoe ryker is jy. Ryk mense het inderdaad baie meer probleme. Dit is ‘n sinsbedrog, dat sake-eienaars net hulle welvaart sit en geniet elke dag. Die vlak van kompleksiteit, verantwoordelikheid, risiko, en druk raak al hoe moeiliker hoe hoër jy op beweeg om die inkomste leer, en vlakke van bestuur.  Dit is hoekom baie mense nie ‘n bevordering sal neem nie, want die kom teen ‘n bepaalde emosionele prys, wat hulle nie bereid is om te betaal nie.  

Verwag probleme

10’n Ongelowige mens het eindeloos baie probleme, maar iemand wat op die Here vertrou word deur sy getroue liefde omring.  11Julle moet bly wees omdat Hy die Here is. Wees vol vreugde, julle wat aan Hom gehoorsaam is. Julle wie se hart opreg is teenoor Hom moet juig.[3] (Ps 32:10–11.)

Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die Here hom.[4] (Ps 34:20)

En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.[5] (2 Tim 3:12)

Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.[6] (John 16:33)

Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.[7]  (Mat 24:9

Wees in alles dankbaar

En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.[8] (Col 3:15) 

MAAR God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei.[9] (2 Cor 2:14) 

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.[10] (Phip 4:6) 

Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.[11] (1 Thes 5:18) 

Deur ons ingesteldheid positief te hou, ons harte te vul met Sy geregtigheid en teenwoordigheid, kyk ons anders na die wêreld! Ons kyk met oë gevul met verwagting, en kinderlike geloof in ‘n almagtige teenwoordige God, wat ons nog nooit begewe en verlaat het nie. Ons kyk terug na al die kosbare seën, verlossing, genesing, en bevryding wat Hy in die onmoontlikste tye in ons lewe bewerk het! Ons sien Hom in ons probleme, en uitdagings! Sodoende raak ons agente en verteenwoordigers van die Koninkryk van God (WE THE KINGDOM) orals waar ons gaan. Ons bring hoop en lewe, in elke situasie. Ons is SOUT en ons is LIG! Ons lewe met die oorwinnaarsmedalje in ons sak.  

Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.[12] (Ro 8:36–37)


[1] https://www.vox.com/2014/11/24/7272929/global-poverty-health-crime-literacy-good-news

[2] https://link.springer.com/article/10.1007/s12115-019-00398-x

[3] Die Lewende Bybel, (Roodepoort: Christelike Uitgewersmaatskappy, 1982), Ps 32:10–11.

[4] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), Ps 34:20.

[5] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), 2 Ti 3:12.

[6] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), Jn 16:33.

[7] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), Mt 24:9.

[8] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), Col 3:15.

[9] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), 2 Co 2:14.

[10] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), Php 4:6.

[11] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), 1 Th 5:18.

[12] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), Ro 8:36–37.