Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-Wes

Die heerlikheid van die mens vergaan soos politieke partye kom en gaan… maar die heerlikheid van Christus IN en ONDER ons wat Hy deur Sy Gees in ons harte uitgestort het… kan nie vergaan nie!! 

Jesus maak hierdie geheimenis direk bekend in Sy gebed tot die Vader. Hierdie woorde dra baie gesag, want dit is God wat met homself praat.  

Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is: Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet.  

(Joh 17:21-23)

God se droom is dus van die begin af dat ons SY HEERLIKHEID sal weerspieël, dat ons Sy verteenwoordigers en beeld draers sal wees hier op aarde.  

Bybelse Definisie van DOXA – Heerlikheid 

 • Ware waarde (God se mening)
 • Onveranderlike wese (God se natuur) “essence” God se bewussyn en natuur.
 • Erkenning, Applous, Opinie, Aansien, Persepsie 
 • Waardigheid, Koninklike majesteit, Glorieryke-prag 
 • Grootheid en oneindige skaal 
 • Rykdom, Skatte
 • Persone in hoë eer en aansien (waardigheid)
 • Eksterne voorkoms (glans, helderheid, verblindende lig), Hemelse lig, Goddelike glans, Stralende majesteit
 • Oneindige volmaaktheid (God)
 • Heiligheid, perfektheid, reg sonder fout. 
 • Salige volmaaktheid (hemelse toestand)
 • Verlossing, vryheid, bevryding van bose beperkings
 • Ewige lewe
 • Gewigtigheid, statuur, outoriteit, gesag 
 • Beeld (eikṓn) 
 • Innerlike glorie wat uiterlik gemanifesteer word (glans, helderheid, versiering)
 • Waardigheid (OT-woord “kabod”)
 • Openbaring van God se persoon, natuur en teenwoordigheid
 • Geseënde hoop, Beloofde seëninge
 • Onverwelkbare kroon
 • Parousía (teenwoordigheid van God) [1]

Die meeste mense, sukkel van tyd tot tyd met die innerlike waarheid en waarde van hulle bestaan. “Wat is my doel in die lewe, hoekom is ek hier? Ek voel van geen waarde nie”.  

Dit is die KRAG en WONDER van die NT Evangelie “goeie nuus” boodskap!  Jesus die Hoop op heerlikheid. (Col 1:27) 

Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee 

(Joh 17:22)

Voorbeelde van Sy Heerlikheid in Aardse Kruike

Deur die eeue sien ons individue wat hierdie heerlikheid van Christus in hulle ernstig opneem ten spyte van hulle fisiese tekorte en ‘n reuse positiewe inpak in die wêreld maak.  

Saint Frances Xavier Cabrini, algemeen bekend as Moeder Cabrini, is die beskermheilige van immigrante. Sy is in Italië in 1850 gebore en het die Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus gestig om die armes te help. In 1889 het Pous Leo XIII haar na die Verenigde State gestuur om Italiaanse immigrante by te staan. Sy het onvermoeid gewerk om skole, hospitale en weeshuise oor die hele VSA en Latyns-Amerika te stig, ondanks talle uitdagings. Sy het ‘n simbool van hoop en ondersteuning vir immigrante geword weens haar toewyding en deernis. Sy is in 1946 heilig verklaar en het die eerste Amerikaanse burger geword wat as ‘n heilige verklaar is. Moeder Cabrini het wêreldwyd 67 hospitale gestig.

Hans Nielsen Hauge, bekend as die apostel van Noorweë, was ‘n invloedryke leraar en leier in die Noorse kerk. Hy is in 1771 in Noorweë gebore en het ‘n groot impak gehad op die geestelike en sosiale lewe van sy land. In 1796 het hy ‘n diep geestelike ervaring gehad wat hom geïnspireer het om deur Noorweë te reis en die Evangelie te verkondig. Hy het ‘n beweging van huisgemeentes gestig en het meer as 1,000 gemeentes tot stand gebring. Hauge het ook ‘n sterk klem gelê op persoonlike geloof, gemeenskap en sosiale verantwoordelikheid. Hy het meer as 30 besighede begin, wat ekonomiese groei en innovasie in Noorweë bevorder het. Ondanks vervolging en verskeie kere in die tronk, het Hauge se werk gelei tot die herlewing van die Noorse geloofslewe en ‘n toename in maatskaplike hervorming. Sy nalatenskap het ‘n blywende impak op die Noorse samelewing en kerk gehad.

Dit is nie vir almal gegee om sulke merkwaardige resultate te behaal nie, maar elkeen het ‘n bepaalde heerlikheid van Christus in hulle ontvang waarin hulle die heerlikheid van die Here openbaar. Hierdie heerlikheid is nie vanuit die mens nie.  Dit is Sy heerlikheid wat Hy in ons ten spyte van ons gebrokenheid en broosheid demonstreer. 

Hierdie koninkryk se heerlikheid kan nie geskud word nie (Heb. 12:24) inteendeel dié kom juis tot Sy volheid in swaarkry en lyding (2 Cor. 4:17-18). 

Kom ons bestudeer 2 Cor 3:12 – 4:18 waar Paulus breedvoerig hierdie LERING en Boodskap verduidelik: 

In hierdie gedeelte van Paulus se brief aan die Korintiërs, word ons herinner aan die ewige glorie van Christus wat nie vervaag nie, maar in ons bly en ons transformeer.

Paulus begin deur te wys op die vrymoedigheid wat ons het as gevolg van die hoop wat ons in Christus het. Hierdie hoop is nie tydelik of onderworpe aan verval nie; dit is ‘n ewige, lewende hoop wat ons aanhou dra deur alle omstandighede.

1. Die Vryheid van die Gees (3:12-18)

Paulus kontrasteer die ou verbond, wat deur Moses verteenwoordig word, met die nuwe verbond in Christus. Moses se gesig moes bedek word omdat die glorie wat hy weerspieël het, besig was om te vervaag. Hierdie sluier is simbolies van die geestelike blindheid wat kom met die ou verbond. Maar in Christus word die sluier verwyder, en ons kan met onbedekte gesigte die heerlikheid van die Here aanskou.

Hierdie heerlikheid verander ons van gedaante na die beeld van Christus, “van heerlikheid tot heerlikheid”. Dit is ‘n proses van voortdurende transformasie deur die Gees van die Here.

2. Die Lig van die Evangelie (4:1-6)

Paulus beklemtoon dat hierdie bediening van die evangelie een van barmhartigheid is. Ons hoef nie moed op te gee nie, want ons verkondig die waarheid van God se Woord. Die lig van die evangelie skyn in ons harte en “openbaar die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus”.

Dit is hierdie lig wat ons dra in ‘n wêreld vol duisternis. “Die god van hierdie wêreld het die sinne van die ongelowiges verblind”, maar ons is geroep om die lig van Christus te weerkaats en die waarheid bekend te maak.

3. Die Krag in Erdekruike (4:7-18)

Ons dra hierdie skat van die evangelie in erdekruike, wat ons brose menslike liggame is. Dit beklemtoon dat die krag van God is en nie van onsself nie. Alhoewel ons aan alle kante verdruk word, “is ons nie verpletter nie; hoewel ons verward is, is ons nie wanhopig nie; hoewel ons vervolg word, is ons nie verlate nie; hoewel ons neergewerp word, is ons nie vernietig nie”.

Hierdie teenstrydighede illustreer die dinamika van God se krag wat in ons werk. Ons uiterlike mens mag vergaan, maar ons innerlike mens word daagliks vernuwe. Ons oog is gevestig op die ewige glorie wat alle aardse lyding verre oortref.

Die glorie van Christus wat in ons bly, is ‘n onuitputlike bron van krag, hoop en transformasie. Ons is geroep om hierdie glorie te weerkaats in ‘n wêreld wat die lig van die evangelie nodig het.

Laat ons dus met vrymoedigheid en volharding voortgaan om die waarheid van Christus te verkondig en te lewe in die heerlikheid wat Hy aan ons geskenk het.

Memoriseer Skrifgedeeltes oor God se Nuwe Bloudruk in Jou!

Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Gal 2:20

Die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.

Col 1:27

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Phil 4:13

Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

Rom 8:10-11

dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is

Eph 3:16-17

Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie — as julle ten minste nie verwerplik is nie!

2 Cor 13:5

DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

Rom 8:1

Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.

2 Cor 1:30

Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word.

Col 3:2-3

Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.

Gal 3:26-28

Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.

1 Joh 4:4

[1] Complete Word Study Bible (CWSB) OT & NT, AMG International, Inc.