Madame Jeanne Guyon, het altyd gesê: “We live by the means of Grace” Genade is ‘n plek, ‘n manier van leef, om binne ‘n bepaalde gesag en outoriteit, mandaat te loop. “Grace is a state of being”[1] Toe die amerikaanse slawe dit reggekry het om van die suide van Amerika na die noorde te vlug, het hulle vryheid tot ‘n nuwe status, en regte gekry. So het ons as gelowiges nie net vergifnis van sonde verkry nie, maar ook die status en reg tot ‘n nuwe lewe in Christus. Ons almal worstel om die regte ding, op die regte tyd, vir die regte persoon te sê. Sommige probeer die lewe forseer in hulle program van orde en reëls want hulle het net genade om dinge op hulle manier te doen. Ons wil graag oefen en fiks word maar kom nie so ver nie. Ons wil graag meer bid, en tyd in die Woord spandeer maar ons dae is te vol. Ons wil meer gesinstyd maak, maar werk kry altyd voorkeur. Die eenvoudige antwoord is: Genade ontbreek. Wanneer God ons die genade gee om ‘n ding te doen, vermag ons die onmoontlike. So kon Petrus op die water loop, (Mat 14:29) die dissipels duiwel uitdryf en siekes gesond maak (Luk 10:19), want hulle het die genade daarvoor ontvang. Heiligmaking is nie werke nie, dit is ‘n genade. (Col 1:22; 1 Thes 5:23) Die vrug van die Gees is nie werke en voornemens nie, die vrug. (Gal 5:22-23) So ook die genadegawes van die Gees. (Rom 12:6) Die probleem is ons afrikaners het ‘n heeltemal ander verstaan van die woord genade: Onverdiende vergewensgesindheid; goedertierenheid; barmhartigheid; vergifnis; raad; gelukslag; genade BETOON, genade bewys;[2] Ons verstaan genade in die sin waar iemand straf verdien het, en genade gevind het in die oë van die reg en van vervolging vrygelaat word. ‘n Beter woord is goedertierenheid, guns, vergifnis, kwytskelding. Dit is natuurlik een fasset van genade: (Col. 2:13; 3:13; Eph. 4:32)Die engelse Woorde boek verklaar “grace” so: attractive, charming elegance, goodwill, favour, regenerating, inspiring influence, divine ability, opportunity to give. Ons praat van koninklike grasie. Iemand het die situasie met diplomatieke grasie hanteer. Sommige mense doen take met soveel grasie, hulle laat dit maklik lyk. Die Bybelse Definisie van genade: through whom also we have access by faith into this grace in which we stand (Rom 5:2) “the power to do” “enable” “empower” “Bekragtig” “vermoë om te kan” Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need (Heb 4:16) Dit is duidelik dat “Mercy” goedheid, guns vergifnis beteken. Hoekom word “grace” bygevoeg. Die woordjie “obtain” beteken “to actively take or partake geskryf in die bekende “aorist” tyd. Dit beteken jy het die geneem, jy gaan dit nou moet neem, en jy gaan in die toekoms nog steeds moet neem. Die woord is aktief en beteken die ontvanger is aktief betrokke om die genade en guns te neem. Dieselfde begrip kom voor in Joh 1:12 “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo” Die werkwoord aangeneem het is ook in die “aorist” tyd geskryf. Dit beteken dat ons kindskap daagliks vir ons self toeëien, en daarin wandel soos Hy ons die krag gee.

LES 1 Genade is ‘n persoon

Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. (Joh 1:16-17) As ons Jesus ontvang het, en Sy geregtigheid, ontvang ons Sy genade. Hy is die vermoë wat God deur die Heilige Gees in ons werk. Wees vol van Jesus en vol van die Gees, en jy is vol van genade!

LES 2 JY kan nie Genade wil hê, en nie genade gee nie.

Genade is soos immigrasie: Wanneer jy jou groenkaart ontvang het, moet jy jou oorspronklike burgerskap opgee. Jy kan nie in albei lande woon nie. Die land waarin jy woon bepaal die voordele en regte wat jy het. Woon jy in genade: is daar bepaalde genade voordele, maar as jy kies om jou hart te verhard om nie te vergewe nie, het jy alreeds terug gemigreer na die land van oordeel, veroordeling, straf en vervolging. Dit is waaroor die hele verhaal van die onbarmhartige skuldeiser handel. (Mat 18:15-36) Die hartseer uiteinde van die man is tragies: En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. (Mat 18:34-35) So is baie mense vasgevang in die land van oordeel en veroordeling.

LES 3: Ondek jou eie genade gawe

As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ‘n genadegawe ontvang het, die ander dien. (1 Pet 4:10) Bestudeer en Memoriseer (Philemon 1:6) [And I pray] that the participation in and sharing of your faith may produce and promote full recognition and appreciation and understanding and precise knowledge of every good [thing] that is ours in [our identification with] Christ Jesus [and unto His glory]. (Amplified) that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgment of every good thing which is in you in Christ Jesus. (NKJV) Ek bid dat die geloof waaraan jy ook deel het nog verder in jou hart sal werk sodat jy sal sien watse wonderlike dinge ons alles het omdat ons aan Christus behoort. (Die Boodskap) Elke gelowige in Christus, wat hy nuut gemaak het ontvang sekere nuwe natuurlike gawes, vermoëns, godsvrug, as deel van jou nuwe natuur.

LES 4: Die genade van ‘n gemeente

Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Masedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig; en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle hulle het na vermoë, ja, bo vermoë, bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle hulleself aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. (2 Corinthians 8:1-5) Wanneer ‘n groep mense deur die Gees gelei word, en meer en meer mense presies begin doen wat die Vader sê, dat word daar ‘n korporatiewe kollektiewe genade ontsluit. Die bouers van die toring van babel het hierdie geheim ontdek, en wou dit vir vir hulleself ‘n naam maak. Daarom het God hulle tale verwar. Kommunikasie is vandag nog een van die grootste hindernisse tot eenheid, Maar mense van die Gees, praat en verstaan mekaar na die gees. Kommunikasie is maklik, soomloos, en daar is ‘n fyn begrip en aanvoeling vir mekaar.

LES 5: SY GENADE en KRAG Kom tot vervulling in ons swakheid

Toegang Kodes om in God se genade te leef.Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. (2 Cor 12:9-10) Ons roem dus nie in ons eie talente, en vermoëns nie. Ons kompeteer en wedywer nie ment mekaar nie. Ons meet nie prestasie, status, besittings en uiterlike voorkoms nie. Ons kyk na binne. Ons erken ons swakhede. Ons bely ons tekortkominge. Ons het niks om die Here te bied nie. Hy skuld ons niks nie. Ons het geen regte nie. Ons leef nie meer nie. Ons is saam met Hom gekruisig. Iewers in ons swakheid, nederigheid, ootmoed kom die Here ons swakhede tegemoet en gee ons bonatuurlike krag en vermoëns! “God always give sufficient grace in times of need.” Ons moet dit net raak sien. Hy gee genade op verskillende maniere ons moet dit net ontvang. Soos ‘n pasiënt wat ernstig verswak en sieklik is, gehospitaliseer word en wag vir die medikasie wat deur die drup geadministreer word. So wag ons met verwagting vir Sy genade om te werk. Ons weet nie hoe God voorsien nie, maar Hy doen. Op baie verskillende maniere. Ons moet die nuwe maniere aangryp. Moenie kyk WAT gebeur het nie, wees DANKBAAR vir wat nie gebeur het nie. Ons kan al hoe minder staatmaak op perfek. Perfekte goeie uitgewerkte planne werk nie altyd so uit nie. Ons werk met gebroke mense, en ons self is gebroke kruike. Mag ons nou meer genade met mekaar hê. Mag ons huise, ‘n tuiste van genade wees. Waar Genade mense, saam genade verniet ontvang geniet. Speak GRACE to the mountain. “This is the word of the Lord to Zerubbabel:Not by might nor by power, but by My Spirit,’Says the Lord of hosts.‘Who are you, O great mountain?Before Zerubbabel you shall become a plain!And he shall bring forth the capstoneWith shouts of “Grace, grace to it!” ’ ” (Zech 4:6-7) [1] Andre Pelser
[2] F. J. Labuschagne and Louis Eksteen, Verklarende Afrikaanse Woordeboek, 2000.