Tiendes

Betaal gereeld jou tiende: As jy die Bybelse seën van tiende wil verstaan bestudeer gerus die Bybelstudie: https://www.hrco.co.za/die-tiende-vraagstuk/ Deur jou Tiende betaal ons,

 

Heeltydse bedienaars

Jan & Chantál Oosthuizen; Jan-Hendrik & Monica Kleynhans; Adéle Visser.

Deeltydse bedienaars

Jolanda Basson; Willie & Wiena Botha

Weduwees: 2 Persone

Weeskinders: 1 Persoon: