Harvester

Preke

DIE KRAG IN STILWEES

Sessie 1 van Heilige Gees seminaar: Stilwees en luister is voedsel vir jou Gees. “Kom buitekant toe en gaan staan voor My op die berg,”

Lees verder »

Kyk met Nuwe oë na die HEMEL

Elke dag word ons gekonfronteer deur die agteruitgang, verbrokkeling, verwoesting, en gebrokenheid van hierdie wêreld. Ons sien duidelik die verganklikheid, die kortstondigheid, en die tydelikheid

Lees verder »