Van toe af het Jesus dit vir sy dissipels duidelik begin stel dat Hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat Hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het Hom toe opsy geneem en Hom begin berispe: “Mag God dit verhoed, Here! Dit sal beslis nie met U gebeur nie.”
Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê: “Moenie in my pad staan nie, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê.” Mat 16:21-23
Toe sê Jesus vir sy dissipels: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit ‘n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry maar sy lewe verloor, of wat sal ‘n mens gee in ruil vir sy lewe?  Mat 16:24-26; Mark. 8:34 – 9:1; Luk. 9:23-27)

VOORBEELDE VAN SELFVERLOËNING

Ons almal weet dat ons, ons self moet verloën.  Die vraag is hoe? Ek sterf in myself:
wanneer ek iemand vergewe.  (Luk 17:1-4)
Wanneer ek my broer vermaan in liefde.  (Eph 4:15)
wanneer ek erken dat ek verkeerd is.  (Jam 5:16)
wanneer ek bereid is om korreksie te ontvang. (Heb 12:5-11)
wanneer ek opofferend van my tyd en geld gee. (2 cor 9:6-15)
wanneer ek iemand lief het wat dit nie verdien nie.  (Rom 5:8)
wanneer ek in die teenoorgestelde gees optree. (Mat 6:38-48)
wanneer ek nie skaam is vir my geloof nie.  (Rom 1:16)
wanneer ek die Here onmiddellik gehoorsaam.  (Isa 1:19)
wanneer ek die Here spontaan en ongeïnhibeerd aanbid. (Joh 12:1-8)
wanneer ek geduldig is met mense wat swakker is as ek. (Gal 6:1-5)
wanneer ek maklik en sag is, “willing to yield” (Jam 3:17)
die lysie gaan aan en aan.  Maar hierdie dien net as voorbeelde.  Dink aan te minste nog 5 voorbeelde van selfverloëning en skryf dit neer.
En nou doen ek ’n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.  (Rom 12:1-2)

Hier is ‘n paar praktiese punte van selfverloëning wat jy kan toepas elke dag.

• Moenie talm en uitstel om met jou belangrikste dag aktiwiteite te begin nie.
• Moenie kla oor die min tyd of die baie werk wat verrig moet word nie, koop eerder die tyd uit en maak dit klaar.
• Doen alles sonder murmurering.
• Moenie voorgee hoe swaar jy kry nie, doen alles met blydskap en oortuiging.
• Moenie aandag trek op die groot en belangrike dinge waarmee jy besig is nie.
• Wanneer jy iemand aanspreek doen dit gebaseer op eerstehandse getuienis en nie hoorsê nie.
• Bly stil oor mense en hulle dinge en die foute wat jy sien, moenie stories oordra nie.
• Soek nie die eer of dank van mense nie, doen dit alles vir die Here.
• Moenie ongelukkig of gekrenk voel as jou advies nie gevra of gebruik word nie.
• Moet nooit toelaat dat jy gunstig teenoor ‘n ander afgespeel word nie.
• Moenie honger om altyd die geselskap te lei of die middelpunt te wees nie.
• Soek nie die guns, simpatie of begrip van mense nie.
• Dra eerder die blaam, as om dit oor te dra op ander.
• Wanneer jy nie die krediet of eer kry wat jou toekom nie, moenie ontsteld wees nie, wees dankbaar!
• Leer om vinnig te vergewe en vinnig jammer te sê.
• Moenie gaan as jy nie gestuur is nie, en moenie help alvorens daar nie vir jou hulp gevra is nie.
• Los die groot dinge wat jy vir die Here wil doen en laat toe dat Hy groot dinge deur jou doen.
• Ons kan nie altyd kies hoe die Here ons wil gebruik nie, Hy gebruik ons nie altyd om groot dade te verrig nie.
• Moenie iets doen waarvoor jy nie geloof het nie., dis sonde
• Soek nie die eer van mense nie.
• Moet nooit vergeet wie jou vooraf gegaan het en wie na jou gaan moet kom nie.
• Jy het niks alleen bereik nie.
• Ambisie kom nadat Hy jou die opdrag en mandaat gegee het.  Om dan alles tot die beste van jou vermoë te doen en dit wat Hy jou gegee het om te doen klaar te maak.
• Sukses lê opgesluit in die mate waarin jy dit wat Hy jou beveel het om te doen voleindig het.
• Moet jou nie oor te hoë dinge bekommer of tob nie.  Daar is genoeg krag vir elke dag.
• Moenie eiewys wees nie en te veel dink van jou eie opinie nie.
• Bly binne dit wat God jou toe geroep het.
• Moenie ‘n opinie lewer oor dit waartoe God ‘n ander man geroep het nie.
• Moet nooit jouself vergelyk met ‘n ander nie.
• Bly meer stil.
• Leer om te wag.
• Wag.
• Luister.
• Bly altyd ingestel en gefokus op Sy (Heilige Gees) se bewegings, woord, impuls, emosie, handeling.
• Die mense wat Jesus gekruisig het was die toe sogenaamde kerk.  Aanvaar dit!  Christene gaan jou die meeste teleurstel en is werktuie in God se hand om jou dood te maak.
• Onderwerp jou aan gesag.
• ’n gebedslewe is ’n bewys dat jy werklik van God afhanklik is en niks uit jouself kan doen nie.