Harvester

Stateman's Address

Rebuilding Trust in SA

There is absolutely no trust nowhere. Trust is at its endemic lowest point. From the perspective of the wonderful outcomes of the speed of trust, we as civil society has come to a complete halt. How will we ever learn to trust each other again?

Lees verder »

DIT IS GENOEG! Dis tyd vir ‘n draaipunt!

Terwyl politieke groeperinge meeding vir die siel van die nasie… en almal asem ophou … selfs biddend … roep die bloed van die onskuldiges vir regspraak! Rooi bloed! Die bloed van onskuldiges … kinders, vroue, bejaardes, armes en boere, regoor ons land! Genoeg is nou regtig genoeg!

Lees verder »