Categories
Sermons

Thriving in Babylon – Hope

Babylon reeks 3Daar word gesê dat ‘n mens tot 40 dae sonder kos, 7 dae sonder water, 4 minute sonder suurstof kan leef, maar nie een sekonde sonder hoop nie.  As ons hoop verloor, word ons soos robotte wat net take verrig dag in en dag uit, sonder ʼn toekoms.  Die realiteit is dat ons hoop die afgelope tyd onder aanslag is.  Die ekonomiese krisis, stygende kostes van elektrisiteit, brandstof en voedsel maak ons depressief, en laat ons met min hoop oor ʼn beter toekoms.  As ’n mens lank uitsien na iets en dit gebeur nie, maak dit jou moedeloos, maar as ’n mens se begeerte vervul word, gee dit jou nuwe moed. (Prov 13:12 LB) Verskeie kwessies in ons dorpe maak ons nog verder moedeloos en baie mense is besig om hoop te verloor.  Deur die lewe en mense se oortredinge teenoor ons, word ons verwond. Sonder hoop word die wond septies en trek allerhande bakteria, vlieë en siektes. Hoop is ’n geestelike teengif en buffer teen demoniese infestasie.

Ons is mense van hoop: handdoek ingooi is nie ʼn opsie nie! Toe een van ons boere in ons gemeenskap ʼn paar jaar gelede geweldige brandskade op sy plaas gehad het, moes ek gaan om hom te bemoedig.  Ek het eerlikwaar nie geweet wat om te sê nie. Toe sê die Here vir my: “There is a difference between giving up and letting go.”  Om op te gee is nie ʼn opsie nie, maar soms moet ons dinge oorgee af afgee, om staande te kan bly.  Dit het vir die boer en sy vrou hoop gegee, dat alles nie tot niet is nie.

Ons kan nie toelaat dat afbrekende woorde en ʼn negatiewe ingesteltheid ons siel en gees besmet nie.  Jesus self in ons is ons hoop. (Col 1:27) As kinders van die Here het ons, ons hoop gevind in dit wat nie geskud en vernietig kan word nie, naamlik ons verhouding met Jesus Christus.  (Ps 39:7) HOOP het in ons hart kom woon, en ons beleef nou Sy vrede en vreugde in die Heilige Gees, ten spyte van ons omstandighede.  (Rom 14:17)

Moeilike omstandighede en krisisse ontbloot die waarheid van ons hart, waarin is ons hoop gevestig?  Is ons sekuriteit in ons besittings, posisies, kontantvloei, en voorspoed?  Of is ons sekuriteit Jesus en Jesus alleen?  Jesus Christus is ons ewige onwankelbare HOOP!

Hoop is ‘n persoon, sy naam is Jesus.  Daniel was ‘n man van hoop, omdat hy die Here persoonlik op Sy woord gevat het.  (Dan 1:8) Hy moes self sy geloof in God toets. Jy kan nie op iemand anders se hoop lewe nie. Alhoewel Daniel heelwaarskynlik nie in ‘n Godsdienstige tyd groot geword het agv Israel se afvalligheid nie. Tog het Daniel die dieet van sy voorvaders onthou, en homself voorgeneem om homself nie te besoedel met die lekkernye van die Koning se tafel nie. Hy moes uit ervaring geleer het, dat die Bybelse Dieet beter resultate lewer.  Uit Sy voorneme neem hy ‘n geloofaksie en die Here beloon sy geloof deurdat hulle guns kry by sy leermeesters. Elke keer as die koning hulle raad gevra het oor ’n saak waarvoor daar insig en begrip nodig was, het hy gevind dat hulle tien maal meer weet as al die towenaars en fortuinvertellers in sy ryk. (Dan 1:20)

Bybelse hoop lê in ‘n verhouding, ‘n pad saam stap, ervarings en verlossingsdade wat deel raak van ons Storie met God.  Dit gee vir ons wat na God toe gevlug het om gered te word die moed om vas te hou aan wat Hy beloof het. 19Om so op God te vertrou, is vir ons lewens ’n anker wat vas en seker is, want dit verbind ons aan God self (Heb 6:18-19)

Vanuit hierdie verhouding met God, het Daniel met God ’n daaglikse pad gestap, Dan 6:10. Hy het altyd eers na die Here toe gegaan. (Dan 2:14–23) en gesien hoe die Here wonderdade verrig soos om die bekke van die leeus te sluit. (Dan 6:21). Hierdie pelgrims reis met die Here het sy geloof en hoop in God verder en verder versterk.

Sy hoop was egter nie net in ervarings met God nie, hy het die Skrifte gereeld ondersoek en op die woord van die profeet Jeremia afgekom dat die Ballingskap net 70 jr gaan duur. (2 Chr. 36:21; Ezra 1:1; Jer. 25:11, 12; 29:10; Zech. 7:5)

Toe het hy homself voorgeneem om die Woord te bid. (Dan 9:2-3) Op hierdie tydstip was die Koninkryk van Babel in geen gevaar nie en die stad ondeurdringbaar.  In die fisiese omstandighede blyk dit eers dat niks verander nie, maar God het hom ontmoet, en die engel Gabriël het aan hom verskyn en hom versterk.  (Dan 9:20) Uiteindelik vervul die Here Sy woord aan Kores, die Persiese heerser en bring Babilon tot ‘n val in een dag! (Isa 45:1-7)

The great test was Babylon with its massive walls and its prestige of centuries of rule. It was
particularly impregnable because of the vast area within the walls where food could be stored and even produced, because of its great wealth, and because of the Euphrates River which flowed through the city. Cyrus is said to have stationed a portion of his army at the place where the river entered the city and another where it left. The rest of the army deepened the canals in the Euphrates Valley and diverted the river temporarily. In October, 539 b.c., the army marched in by way of the river bed under the leadership of Gobryas (Akkad. Ugbaru), who died a week later (ANET, p. 306).[1]

Die Here verlos uiteindelik sy kinders uit die hand van die Babiloniërs, en word hulle onder die regering van die Perse, toegelaat om hulle tempel (Esra) en die stadsmure (Nehemia) te herbou.  Daniel is dus vir ons ‘n voorbeeld deurdat hy enduit, (60jr) of langer sy Hoop en geloof uitgeleef het.  Regerings kom en gaan, bose heersers staan op en kom tot ‘n val, die geskiedenis van tyd leer ons dat God Ewig is, en ’n waarmaker is van Sy Woord.

[1] Dayton, W. T. (1975). Cyrus. In C. F. Pfeiffer, H. F. Vos, & J. Rea (Eds.), The Wycliffe Bible
Encyclopedia
. Moody Press.

Categories
Sermons

Thriving in Babylon – Humility

Babylon reeksNederigheid is ‘n goddelike eienskap, want God self is die beste voorbeeld van nederigheid. (Phil 2:6-8) Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

Sy voorbeeld wys ook wat Nederigheid is: Dis nie om mense se vloerlap te wees nie. Dit beteken nie om leeg en swak te wees nie. Inteendeel God het Homself arm gemaak om ons te kom dien. Ware goddelike nederigheid se oorsprong is die volheid van God in jou.  Nadat jy die geskenk van Sy geregtigheid ontvang het, die pêrel van groot waarde, (Mat 13:46) die goddelike vermoë om Sy kind te wees (Joh 1:12) dien jy die mense om jou vanuit Sy volheid. Verniet het ons ontvang verniet gee ons dit weer uit. (Mat 10:8)

Iemand wat God regtig ontmoet het en ken, kan nie anders as om nederig te wees nie.  Niemand kan voor God staan nie.  Arrogansie, trots, self-waan verdwyn soos mis voor die Son, wanneer ons voor Hom staan en Sy heerlikheid aanskou.  Daarom is gebed die eerste eienskap wat Daniel laat floreer het in Babilon, vanuit Sy intieme gebedslewe het nederigheid natuurlik gekom.

“Humility is having a true and sane estimation of yourself”

“Pride/arrogance is on overestimation of self and an underestimation of others.”

“Inferiority is an underestimation of self and an overestimation of others.”

Soos God, is dit ook belangrik dat jy uit jou eie uit jouself sal verneder. “Humble thyself” (James 4:10) Anders sal God jou verneder maar dit gaan nie mooi wees nie.
“God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade” (1Pet 5:6) Jesus wys ons ook dan om dienskneg te wees, en soms die werk te doen van die geringste soos voete was, ons nederig hou en ons voete stewig op die grond. John 13: 1–17 Deesdae is daar ‘n program op TV undercover Millionaire, waar die eienaars van besighede tot nuwe insigte kom wanneer hulle meng met die mense op grondvlak. “Associate with the humble” Rom  12:16 Hoeveel mense wat arm is, is vriende op jou selfoon, Facebook, en kuier jy gereeld met hulle? Dis waar Jesus sou gewees het, tussen die armes!

Daar is ook ‘n belofte is: As jy jouself verneder, sal God jou op die regte tydstip verhoog.  Dis
nie hoekom ons dit doen nie.  Ons is bereid om soos Paulus uitgegiet te word vir Sy heerlikheid, (Phil 2:17) ons beloning is die Here. “I am your shield, your exceedingly great
reward.” (Gen 15:1) Ons sien die belofte ‘n paar keer in vervulling kom in Daniel se lewe, maar die verhoging was ook tot God se eer.  Drie heidense Konings erken dat Daniel se God, die Ware God is.  (Daniel 2:47; 6:20; 10:12)

LEER VAN DANIEL HOE HY FLOREER IN BABILON DEUR NEDERIGHEID.

Daniel se nederigheid was nie ‘n onkenning en vervalsing van sy goeie hoedanighede nie. Hy was nie skaam oor wie hy wel was nie. Kyk hoe mooi beskryf Daniel homself en sy vriende:  Jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was
en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien; en om hulle die skrif en die taal van die Chaldeërs te leer
Daniel 1:4 Nederigheid is die nugter en ware siening van wie ek is. Ons spog nie oor ons goeie hoedanighede nie. Self nie ons geestelike ervaringe nie. Paulus kies om
eerder in sy swakhede te roem, as om te roem in die verruklike geestelike ervaring wat hy gehad het. (2 Cor 12:2-6) Mense soek aansien: Of deur studies en Grade, Posisies en aanstellings, hoeveel mense hulle ken, en wié hulle ken.  Jesus het self nie die eer en aansien van mense gesoek nie. (Joh 5:40) Nederigheid is nie ‘n swak selfbeeld en miskenning
van wie ek is nie.  Nederigheid is ’n ware, juiste en goddelike estimasie en siening van self. Ons dink nie meer van onsself as wat ons behoort nie. (Rom 12:3) Hy wat sê hy iets is maar dit nie is
nie mislei homself.  (Gal 6:3–4) Maar deur die genade van God is ek wat ek is (1 Cor
15:10)

Reg in die begin van Daniel se lewe in Babilon sien ons, hy was mooi opgevoed. Daniel 1: 8–16 “Daniel vra vergunning.” Dis ‘n duidelike bewys van sy hartgesindheid en toon sy nederigheid.  Hoe mooi is die eienskap nie? Kinders vra hulle ouers eers vergunning voor hulle iets gaan doen.  Dit wys respek en eerbied. Nederigheid is dus ‘n gesindheid van die hart.  Ondergeskiktes in die werksplek kan soveel verder kom, om hulle griewe in ‘n mooi gesindheid te kom bespreek met hulle werknemers. Gesindheid Wen! Wanneer jy dit verloor en
‘n vloermoer gooi, wys dit nie vinger na die persoon wat jou kwaad gemaak het nie, dit wys op jóú karakter.

Selfs toe die vriende die koning teengaan om nie te buig nie, is daar geen sprake van arrogansie, rebellie, of ongeskiktheid in hulle spraak nie.  “dan sal Hy
ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos” Dan 3:16–18 Nederigheid is absoluut en altyd ons gesindheid selfs wanneer ons iemand teengaan.  Gehoorsaamheid is
voorwaardelik. Toe die dissipels deur die Sanhedrin gevange geneem word, bly hulle gesindheid nederig, maar hulle gehoorsaam nie die bevel om nie Jesus verder te verkondig nie.  Acts 4:19-20

Daniel 2:48–49 Daniel vergeet nie Sy vriende toe hy ’n promosie kry nie, hy sorg dat hulle ook beter posisies beklee.  Dis weer ‘n mooi voorbeeld van sy nederigheid om reg te doen, en nie sy eie belang bo die van sy vriende te stel nie. Dis dieselfde gesindheid wat Jesus gehad het, en wat Paulus pleit ons ook moet hê.  In nederigheid die ander hoër ag as homself Philippians 2: 3–5 Ons sien nog ’n mooi voorbeeld in Abraham se lewe. Abraham laat Lot die beste deel kies, en uiteindelik verhoog die Here hom. Genesis 13: 1–18 Die 2 seuntjies stry oor ‘n roomys.
Mamma kom tussen by en leer hulle dat Jesus die roomys vir sy broer sou gegee het. Die eerste seuntjie trek weg en sê: “Ok wees jy eerste Jesus!”

Toe Daniel die oordeel van God ontvang teenoor Nebukadnésar verlekker hy hom nie in die wrede goddelose koning se lot nie. Daniel 4: 19 Hy spreek nog steeds die woord van die Here, maar bly respekvol.  Daniel het die Koning gedien, nieteenstaande die koning se boosheid. Dis ‘n merkwaardige eienskap wat Jesus ons ook kom leer het in Sy bergpredikasie:
Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty Mat 5:25
dat julle ’n slegte mens nie moet weerstaan nie Mat 5:39
Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg Mat 5:44

Uiteindelik bely die trotse arrogante koning. “Nou prys ek, Nebukadnésar, en ek roem en eer die Koning van die hemel: al sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel” Daniel 4: 34–37

Dan  6:25–28 Toe Daniel in die leeukuil gegooi word, murmureer en stribbel hy nie tee nie, hy is
vreesloos in God se verlossing. Sy vriende het dieselfde geloof gehad Daniel 3:16-18, Mat 16:24-25 Hy wat sy lewe wil wen sal dit verloor.  Nederigheid is ‘n goddelike sterkte.

GOD GEE GENADE VIR DIE NEDERIGES
Prov 3:34
James 4:6
1 Pet 5:5
Hierin is ‘n wonderlike geheimenis in opgesluit. Wanneer ek my afhanklikheid van God erken, en bely dat ek hom nodig het, want ek ken my beperkinge, en ek ken Sy almag, ontsluit ek die genade/krag/vermoë van God in my lewe.  Sien in Daniel se lewe die vele
wonderwerke waar God vir Daniel gehelp het. Hoekom? Want hy was nederig!  Nederigheid is een van die mooiste eienskappe wat ‘n mens kan hê, veral as jy ryk is, baie slim is, iets merkwaardig bereik het.  “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.” Mat 5:3

Nederige mense praat nie die heeltyd oor hulleself nie.
Soek nie hulle eie belang nie.
Soek nie die roem en eer van mense nie.
Vererg nie hulleself as hulle nie erkenning kry nie.
Nederige mense is gehoorsaam en pligsgetrou.
“Willing to yield”
Hulle is kalm, rustige, vriendelike en vreedsame mense.
Vergeld nie die kwaad met kwaad nie.
Is gemaklik in baie invloedryke sowel as die mees geringstes se geselskap
Is nie ambisieus om aandag op hulle-self te trek nie.
They are the unsung Heroes of our time!

Categories
Blogs

Thriving in Babylon – Humility

Nederigheid is ‘n goddelike eienskap, want God self is die beste voorbeeld van nederigheid. (Phil 2:6-8) Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.
Sy voorbeeld wys ook wat Nederigheid is: Dis nie om mense se vloerlap te wees nie. Dit beteken nie om leeg en swak te wees nie. Inteendeel God het Homself arm gemaak om ons te kom dien. Ware goddelike nederigheid se oorsprong is die volheid van God in jou.  Nadat jy die geskenk van Sy geregtigheid ontvang het, die pêrel van groot waarde, (Mat 13:46) die goddelike vermoë om Sy kind te wees (Joh 1:12) dien jy die mense om jou vanuit Sy volheid. Verniet het ons ontvang verniet gee ons dit weer uit. (Mat 10:8)
Iemand wat God regtig ontmoet het en ken, kan nie anders as om nederig te wees nie.  Niemand kan voor God staan nie.  Arrogansie, trots, self-waan verdwyn soos mis voor die Son, wanneer ons voor Hom staan en Sy heerlikheid aanskou.  Daarom is gebed die eerste eienskap wat Daniel laat floreer het in Babilon, vanuit Sy intieme gebedslewe het nederigheid natuurlik gekom.
“Humility is having a true and sane estimation of yourself”
“Pride/arrogance is on overestimation of self and an underestimation of others.”
“Inferiority is an underestimation of self and an overestimation of others.”
Soos God, is dit ook belangrik dat jy uit jou eie uit jouself sal verneder. “Humble thyself” (James 4:10) Anders sal God jou verneder maar dit gaan nie mooi wees nie.
“God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade” (1Pet 5:6) Jesus wys ons ook dan om dienskneg te wees, en soms die werk te doen van die geringste soos voete was, ons nederig hou en ons voete stewig op die grond. John 13: 1–17 Deesdae is daar ‘n program op TV undercover Millionaire, waar die eienaars van besighede tot nuwe insigte kom wanneer hulle meng met die mense op grondvlak. “Associate with the humble” Rom  12:16 Hoeveel mense wat arm is, is vriende op jou selfoon, Facebook, en kuier jy gereeld met hulle? Dis waar Jesus sou gewees het, tussen die armes!
Daar is ook ‘n belofte is: As jy jouself verneder, sal God jou op die regte tydstip verhoog.  Dis
nie hoekom ons dit doen nie.  Ons is bereid om soos Paulus uitgegiet te word vir Sy heerlikheid, (Phil 2:17) ons beloning is die Here. “I am your shield, your exceedingly great
reward.” (Gen 15:1) Ons sien die belofte ‘n paar keer in vervulling kom in Daniel se lewe, maar die verhoging was ook tot God se eer.  Drie heidense Konings erken dat Daniel se God, die Ware God is.  (Daniel 2:47; 6:20; 10:12)
LEER VAN DANIEL HOE HY FLOREER IN BABILON DEUR NEDERIGHEID.
Daniel se nederigheid was nie ‘n onkenning en vervalsing van sy goeie hoedanighede nie. Hy was nie skaam oor wie hy wel was nie. Kyk hoe mooi beskryf Daniel homself en sy vriende:  Jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien; en om hulle die skrif en die taal van die Chaldeërs te leer Daniel 1:4 Nederigheid is die nugter en ware siening van wie ek is. Ons spog nie oor ons goeie hoedanighede nie. Self nie ons geestelike ervaringe nie. Paulus kies om eerder in sy swakhede te roem, as om te roem in die verruklike geestelike ervaring wat hy gehad het. (2 Cor 12:2-6) Mense soek aansien: Of deur studies en Grade, Posisies en aanstellings, hoeveel mense hulle ken, en wié hulle ken.  Jesus het self nie die eer en aansien van mense gesoek nie. (Joh 5:40) Nederigheid is nie ‘n swak selfbeeld en miskenning van wie ek is nie.  Nederigheid is ’n ware, juiste en goddelike estimasie en siening van self. Ons dink nie meer van onsself as wat ons behoort nie. (Rom 12:3) Hy wat sê hy iets is maar dit nie is nie mislei homself.  (Gal 6:3–4) Maar deur die genade van God is ek wat ek is (1 Cor 15:10)
Reg in die begin van Daniel se lewe in Babilon sien ons, hy was mooi opgevoed. Daniel 1: 8–16 “Daniel vra vergunning.” Dis ‘n duidelike bewys van sy hartgesindheid en toon sy nederigheid.  Hoe mooi is die eienskap nie? Kinders vra hulle ouers eers vergunning voor hulle iets gaan doen.  Dit wys respek en eerbied. Nederigheid is dus ‘n gesindheid van die hart.  Ondergeskiktes in die werksplek kan soveel verder kom, om hulle griewe in ‘n mooi gesindheid te kom bespreek met hulle werknemers. Gesindheid Wen! Wanneer jy dit verloor en ‘n vloermoer gooi, wys dit nie vinger na die persoon wat jou kwaad gemaak het nie, dit wys op jóú karakter.
Selfs toe die vriende die koning teengaan om nie te buig nie, is daar geen sprake van arrogansie, rebellie, of ongeskiktheid in hulle spraak nie.  “dan sal Hy
ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos” Dan 3:16–18 Nederigheid is absoluut en altyd ons gesindheid selfs wanneer ons iemand teengaan.  Gehoorsaamheid is
voorwaardelik. Toe die dissipels deur die Sanhedrin gevange geneem word, bly hulle gesindheid nederig, maar hulle gehoorsaam nie die bevel om nie Jesus verder te verkondig nie.  Acts 4:19-20
Daniel 2:48–49 Daniel vergeet nie Sy vriende toe hy ’n promosie kry nie, hy sorg dat hulle ook beter posisies beklee.  Dis weer ‘n mooi voorbeeld van sy nederigheid om reg te doen, en nie sy eie belang bo die van sy vriende te stel nie. Dis dieselfde gesindheid wat Jesus gehad het, en wat Paulus pleit ons ook moet hê.  In nederigheid die ander hoër ag as homself Phil 2: 3–5 Ons sien nog ’n mooi voorbeeld in Abraham se lewe. Abraham laat Lot die beste deel kies, en uiteindelik verhoog die Here hom. Gen 13: 1–18 Die 2 seuntjies stry oor ‘n roomys.
Mamma kom tussen by en leer hulle dat Jesus die roomys vir sy broer sou gegee het. Die eerste seuntjie trek weg en sê: “Ok wees jy eerste Jesus!”
Toe Daniel die oordeel van God ontvang teenoor Nebukadnésar verlekker hy hom nie in die wrede goddelose koning se lot nie. Daniel 4: 19 Hy spreek nog steeds die woord van die Here, maar bly respekvol.  Daniel het die Koning gedien, nieteenstaande die koning se boosheid. Dis ‘n merkwaardige eienskap wat Jesus ons ook kom leer het in Sy bergpredikasie:
Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty Mat 5:25
dat julle ’n slegte mens nie moet weerstaan nie Mat 5:39
Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg Mat 5:44
Uiteindelik bely die trotse arrogante koning. “Nou prys ek, Nebukadnésar, en ek roem en eer die Koning van die hemel: al sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel” Daniel 4: 34–37
Dan 6:25–28 Toe Daniel in die leeukuil gegooi word, murmureer en stribbel hy nie tee nie, hy is vreesloos in God se verlossing. Sy vriende het dieselfde geloof gehad Daniel 3:16-18, Mat 16:24-25 Hy wat sy lewe wil wen sal dit verloor. Nederigheid is ‘n goddelike sterkte. Daniel het geleer om sy bekommernis op die Here te werp. 1 Pet 5:5-7 Iemand wat sy eie bekommernisse dra, en daaroor nagte wakker lê, is eintlik trots. Ons probeer self alles oplos en uitwerk. Daniel se vaste vertroue dat die Here gaan red, en as God hulle dan ook nie red nie, dan is dit reg so. Hierdie optrede wys Sy afhanklikheid en vreeslose vertroue in die Here. Daniel “retaliate” nie een keer, al was Hy valslik beskuldig en veroordeel. Soos Moses Num 12:3. “The most humble man on earth” Hoekom word dit van Moses gesê? Omdat hy hom nie verset het, of probeer verdedig het teen Aaron en Miriaam se aanklagte nie.
GOD GEE GENADE VIR DIE NEDERIGES
Prov 3:34
James 4:6
1 Pet 5:5
Hierin is ‘n wonderlike geheimenis in opgesluit. Wanneer ek my afhanklikheid van God erken, en bely dat ek hom nodig het, want ek ken my beperkinge, en ek ken Sy almag, ontsluit ek die genade/krag/vermoë van God in my lewe. Sien in Daniel se lewe die vele wonderwerke waar God vir Daniel gehelp het. Hoekom? Want hy was nederig! Nederigheid is een van die mooiste eienskappe wat ‘n mens kan hê, veral as jy ryk is, baie slim is, iets merkwaardig bereik het. “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.” Mat 5:3

 • Nederige mense is leergierig, en oop vir korreksie.
 • Nederige mense praat nie die heeltyd oor hulleself nie.
 • Soek nie hulle eie belang nie.
 • Soek nie die roem en eer van mense nie.
 • Vererg nie hulleself as hulle nie erkenning kry nie.
 • Nederige mense is gehoorsaam en pligsgetrou.
 • “Willing to yield”
 • Hulle is kalm, rustige, vriendelike en vreedsame mense.
 • Vergeld nie die kwaad met kwaad nie.
 • Is gemaklik in baie invloedryke sowel as die mees geringstes se geselskap
 • Is nie ambisieus om aandag op hulle-self te trek nie.
 • They are the unsung Heroes of our time!

Die volgende skrifgedeelte van Apostel Paulus som Daniel se lewe vir my mooi op. Dis hoe ons vandag ook kan floreer ten spyte van moeilike omstandighede.
“Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath; for it is written, “Vengeance is Mine, I will repay,” says the Lord. Therefore “If your enemy is hungry, feed him; If he is thirsty, give him a drink; For in so doing you will heap coals of fire on his head.” Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.” Rom 12:16-21
 
 
 

Categories
Blogs

Inside the mind of a procrastinator

‘Procrastination is the assassination of motivation.’
‘Procrastination is the thief of time.’

4782 Epigram On Procrastination
• Saying “It is too early,” makes it too late —Japanese Proverb
• Alexander the Great, being asked how he had conquered the world, replied, “By not delaying.”—Foster
• We cannot do everything at once, but we can do something at once.
• The best way to make your dreams come true is to wake up.
• Wisdom is knowing what to do next, skill is knowing how to do it, and virtue is doing it—Everywoman’s Family Circle
• Every time a man puts a new idea across, he finds ten men who thought of it before he did—but they only thought of it—Advertiser’s Digest
 
ge·sloer delay, dawdling, procrastination, uit·stel n. 1 delay, postponement, deferment; 2 procrastination; 3 stay, respite, extension of time; van uitstel kom afstel a (there is) no time like the present.
 
 
8. Shifting the blame, responsibility It is in human nature to wait for someone else. Bystander effect. The bystander effect, or bystander apathy, is a social psychological phenomenon that refers to cases in which individuals do not offer any means of help to a victim when other people are present. The probability of help is inversely related to the number of bystanders. In other words, the greater the number of bystanders, the less likely it is that any one of them will help. Catherine Susan “Kitty” Genovese (July 7, 1935[1] – March 13, 1964) was a New York City woman who was stabbed to death outside her apartment building in Kew Gardens, a neighborhood in the borough of Queens in New York City, on March 13, 1964. 37 or 38 witnesses saw or heard the attack and did not call the police. The incident prompted inquiries into what became known as the bystander effect or “Genovese syndrome”.
 
9. Disillusionment. We have tried and failed. We loose motion. 4770 Starting From Dead Stop – It requires six times as much power to start a flywheel from a dead stop, as it does to keep it going once it is in motion. A locomotive must exert a pull of as much as thirty pounds for every ton of weight in a railroad car to start it from a standstill, and even more in very cold weather. Once the car is in motion, only about three pounds per ton may be needed to keep it moving on a straight and level track. Disappointment can lead to passivity. We simply do not want to be hurt again.
 
10. False spiritual expectation. 1983 God gave AJP a prophetic word. I specifically waited on God, that He would appear to me. he said: “If I appear to you this is what I will tell you. ‘Go and preach the gospel… Make disciples, teach them, and I will confirm my word. Etc” It is not the appearance that makes the difference. It is our obedience. Some wait till God would directly speak to them, and miss God speaking through their wives, children and family. Jesus spend 30 years obeying earthly parents and a small family and community of people in Nazareth. God’s mission always remains the same: “go and tell”. There is no special message. It is His great commission to the church.

 
 

Categories
Sermons

Kairos, Eternity Now!

ETERNITY NOW

Mark 1:15 The time (Kairos) is fulfilled, and the Kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel!
καιρός kairós; gen. kairoú, masc. noun. Season, opportune time. It is not merely as a succession of minutes, which is chrónos (G5550), but a period of opportunity (though not necessity). There is really no Eng. equivalent to the word kairós, appropriate or opportune time, which when used in the pl. with chrónoi (times), is translated as “seasons,” times at which certain foreordained events take place

Ons day is as a thousand years, and a thousand years as ons day 2 Pet 3:8

Multiple fulfillment’s: Old Testament Prophesies fulfilled in their time, and yet again fulfilled years later in Christ.

“The Lamb slain from the foundation of the world” Rev 13:8 How is that possible? Jesus slain before time?

“Before Abraham was, I am” John 8:58

“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, Him who was, and is, and is to come” Rev 1:4 At the same time!

Declaring the end from the beginning Isa 46:10

without genealogy, having neither beginning of days nor end of life – Melchizedek Heb 7:3

For they drank of that spiritual Rock that followed them, and that Rock was Christ. 1 Cor 10:4

God “We are already seated with Him in heavenly place” Eph 2:6

THIS WHY JESUS WAS TEACHING HIS DISCIPLES TO GET OUR MINDS TO FOCUS TOWARDS HEAVEN:

lay up for yourselves treasures in heaven (Mt 6:19–20)

you will have treasure in heaven Matthew 19:21

THIS WAS FUNDAMENTAL TO PAUL TEACHING TOO:

storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. (1 Ti 6:19)

If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. 2 Set your mind on things above, not on things on the earth. (Col 3:1–2)

while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen (2 Co 4:18)

IT IS VITAL THAT WE DISCERN THE TIME (KAIROS) MOMENT.

Ask the Lord for rain In the time of the latter rain Zech 10:1 (Spring Rain)
Elijah heard from God: I will send rain (1 King 18:1)
Elijah had to declare it: “Go up, eat and drink; for there is the sound of abundance of rain.” (1 Ki 18:41).
Elijah had to pray it: then he bowed down on the ground, and put his face between his knees (1 Ki 18:42).
Daniel understood the prophecy that is was time: I, Daniel, understood by the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet, that He would accomplish seventy years in the desolations of Jerusalem Dan 9:2

YOUR SPIRIT IS TIMELESS SYNCHRONIZED WITH ETERNITY
We are old and yet should become humble like a child Mat 18:4
This is in accordance with the terms of the eternal and timeless purpose which He has realized and carried into effect in [the person of] Christ Jesus our Lord Eph 3:11
with an ETERNAL GOSPEL (good news) to tell to the inhabitants of the earth Rev 14:6
Eternal Word – Joh 1:1

Categories
Sermons

How deeply are we connected in Marriage

God instituted marriage since Adam and Eve, (Gen 2:24) for us to experience the union that exists in the Godhead. (Joh 17:21) The Trinity is a mysterious union of oneness. We do not worship 3 Gods, He is one. (Deut 6:4) Yet they are distinctively different. This unity of diversity is the end goal of the marriage relationship.
“ Have you not read that He who made them at the beginning ‘made them male and female,’ and said, “For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh’? So then, they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man separate” (Mat 19:4-5)
Mixure of sand2The marriage ceremony symbolizes covenant. The giving of rings, an unbroken circle, and symbol of eternity, the vows, pointing towards a lasting covenant made.
In the Old Testament covenant, the procedure required blood: An animal was slaughtered to testify to the fact that we, after our death cannot change our will and testament. The emphasis is on: CANNOT! It is impossible to separate!
We may not feel “one” most of the time, yet like two containers of different kinds of sand mixed together, it is impossible to completely separate the two substances again. This oneness occurs and develops like a new tree planted, it grows and matures over time, become stronger and more evident.
You and your partner are more “one” than you may think.
Let’s look at some research being done over the last two decades on synergy and harmony in a long-term relationship.

Oneness instituted with first intercourse.

In Jewish culture, the marriage was consummated not with the solemn words of the preacher, but with the act of intercourse. In Biblical times, a couple consummated their marriage in a room, called the chuppah. After their union they would come out and the bed linen presented for the evidence of blood. This was to proof the chastity of the bride. It is obvious that God intended the consummation of marriage to be a covenant making between two individuals. The circuitry of the brain gets wired through first experiences: Should two individuals not wire together at the same time, writing a code of unity from the start? When we had sex with a number of people, our brain circuits becomes set in a certain way, it can be quite a challenge to find and bond with a partner with weird adapted circuitry.
Women retain and carry living DNA from every man with whom they have sexual intercourse, according to a new study by the University of Seattle and the Fred Hutchinson Cancer Research Center.  http://archive.is/phVpT#selection-805.0-805.190

The Bonding chemicals release with first intercourse

Jeremy Wiles explain the internal mechanism of our first sexual encounter well.
There’s a reason why breaking up from a sexual relationship is much more emotionally painful and much harder to forget than one that didn’t involve sex. There are several neurochemical processes that occur during sex, which are the “glue” to human bonding. Sex is a powerful brain stimulant. When someone is involved sexually, it makes him or her want to repeat that act. Their brain produces lots of dopamine—a powerful chemical, which is compared to heroin on the brain. Dopamine is your internal pleasure/reward system. When dopamine is involved, it changes how we remember. The other part is oxytocin, which is designed to mainly help us forget what is painful. Oxytocin is a hormone produced primarily in women’s bodies. When a woman has a child and she is breastfeeding, she produces lots of oxytocin, which bonds her to her child. For this reason, mothers will die for their child, because they’ve become emotionally bonded due to the oxytocin that is released when they’re skin-to-skin with their child. The same phenomenon occurs when a woman is intimate with a man. Oxytocin is released, and this makes her bond to him emotionally. Have you wondered sometimes why a woman will stay with a man who’s abusing her? We know now that it’s because she bonded to him emotionally because of the oxytocin released during sex. Men produce vasopressin, which is also referred to as the “monogamy hormone,” and it has the same effect as oxytocin has on a woman. It bonds a man to a woman. These “bonding” agents narrow our selection to one person. That is wonderful in a marriage relationship but really bad in a dating relationship because you lose your objectivity when you’re searching for your potential lifemate.[1] Oxytocin is a pro-social hormone released during body contact. It is involved in nursing behavior, trust and “mind-reading” as well as counteracting stress and fear.  All these chemicals working in the body have one obvious goal namely: oneness, bonding, intimate closeness and dependency on another. It is also true that physical sex does not satisfy the deepest of desire in the human spirit, we need to connect and synchronize soul and spirit to experience sustainable bliss.

Learn to Work together:

Elizabeth Bernstein writes in her blog “When It Never Gets Easier to Say Goodbye”:
Scientists believe the attachment system is an evolutionary process that humans developed to survive. Early hunter-gatherers learned to work together, and children perished without the care and protection of an adult.[2]
Over time we learn to develop an intricate pattern of working and operating together to deal with life over time. For example: One partner focuses on the finances, the other on child raising. The one partner knows how to use technology, the other one are good with building social relationships. We both add to the relationship based on our diverse personalities, values, skills and talents. This is why it is so painful when we detach from each other, the person you have relied on is gone. Once we move beyond the romantic phase, and the power struggle phase remaining committed we eventually begin to celebrate our differences. For it is our diversity that is really useful when it comes to teamwork. Initially we try to change our partners to be like us, but eventually, we begin to see that it is their unlike-us-ness that is most useful.

Your relationship has a unique thumbprint

John Gottman says that all relationships have patterns, sort of like a thumbprint. And, that by witnessing just a small portion of the relationship pattern, (the thumbprint, if you will) he can make a fairly accurate call on whether the relationship will survive. Gottman has screened thousands of couples over more than 30 years, getting scientific proof on what make some relationships last and others fail. He has discovered that couples who argue more, is not necessary in more danger than seeming peaceful couples, the bottom line is the 5:1 ratio, 5 Times more positive experiences than negative ones. Each couple develops unique internal dynamics of problem solving, negotiating daily challenges. [3]

You Share a brain

Celia Harris and colleagues at Macquarie University recently reviewed their previously published and new research on social remembering by long-term intimate couples. “Remembering together – How long-term couples develop interconnected memory systems”
Together, couples were able to put together “richer, more vivid descriptions” of moments they’d shared, and, at times, the way one partner remembered something helped the other person see an old memory in a new light. Though, of course, we also know that human memory is incredibly faulty, and that a story can change from one telling to another. So it’s less that couples help each other remember an objectively accurate account of what happened and more like they help each other put the event in its proper emotional context. The memory-enhancing effect was most pronounced in older couples, and it worked better for partners who were kinder to each other and who reported having more intimate relationships, Fradera notes. Be nice to your partner; he or she may be the keeper of many of your memories. [4]

We create our own unique vocabulary.

Erin Brodwin writes the following in her blog about: “Science says these 5 things happen to couples that’s been together over a long time” I include her following points.
Ever get a text from your significant other that means absolutely nothing on its own but carries a certain significance that you can’t quite explain? This “insider” language is one of the first signs that the two of you are operating in sync, writes Shenk. According to a study from University of Texas professor of communication Robert Hopper, secret communication accomplishes two things: First, it helps deepen your bond — romantic or platonic. Second, it establishes a unique, shared identity. Private language can include everything from inside jokes to nicknames, writes Ohio State University psychologist Carol Bruess in a study of romantic couples. Bruess’ research suggests a link between how often partners use these private words and how satisfied they are with their relationship. Bruess found that the more often couples used secret words and phrases, the happier they tended to say they were. [5]

You start to sound alike

In addition to having their own private vocabulary, long term couples eventually “start to match each other in the basic rhythms and syntactical structures of their speech,” writes Shenk. Part of that is a result of a phenomenon that psychologists call “emotional contagion.” Basically, when two people spend enough time together, they begin to match each other’s speech patterns. We mimic everything from the other person’s accent to the amount and length of pauses he or she puts between words and sentences. There’s some evidence to suggest that these changing speech patterns can even serve as one indicator of how long a couple might stay together. Part of a 2010 study of language use among couples that looked at couples’ text messages, for example, found that when two people “sounded” more alike (in terms of the words and language structure they used in their messages) they were also more likely to still be dating three months later.

You have a bunch of inside jokes that no one else thinks are funny.

Research suggests that couples are more likely to mirror each other’s body language — which in turn makes them look alike — because they’re drawing from a wealth of knowledge that only they share. This “insider info” — all of your shared experiences and memories — informs your gestures, posture, and the words and phrases you use with each other. A 2007 study, for example, found that people were more likely to copy each other’s eye gaze when they’d both heard the same background information before their conversation.

You start to look alike.

University of Michigan psychologist Robert Zajonc conducted an experiment to test this phenomenon. He analyzed photographs of couples taken when they were newlyweds and photographs of the same couples taken 25 years later. The results showed that the couples had grown to look more like each other over time. And, the happier that the couple said they were, the more likely they were to have increased in their physical similarity. http://www.livescience.com/8384-couples-start.html In his influential 1987 study, psychologist Robert Zajonc found that there’s a very obvious reason that married couples start to look alike: They use the same muscles so often that, over time, they start to mirror each other. This coordination of movement isn’t accidental, says Shenk. Instead, it “reflects what psychologists call a ‘shared coordinative structure’ which includes how we harmonize our gaze, body sway, and the little mannerisms and idiosyncrasies of how we speak.

You stop self-censoring

The way most of us speak with strangers, acquaintances and even close friends are markedly different from how we talk when we’re alone with our partner.
When we’re with others, most of us “self-monitor.” That is, we try to please the people around us by adapting our behavior to suit theirs. But when we’re with an intimate partner, we let go of this pattern of behavior and instead “talk fluidly and naturally,” Shenk writes. In other words, we stop having to constantly check ourselves before we speak. We’re more candid and more open. Many of the pairs Shenk talks to in his book have such a relationship. University of California Berkeley psychologist Daniel Kahneman, for example, tells Shenk: “Like most people, I am somewhat cautious about exposing tentative thoughts to others.” But after he’d spent a few years working with his research partner, cognitive psychologist Amos Tverksy, “this caution was completely absent.”

You have unconsciously selected the best DNA for a healthy offspring:

Sheril Kirshenbaum writes a brief for CNN, on the science of kissing. The lips are the most exposed erogenous zone, and a good kiss can lead us to unconsciously coming back for more. These experiences lies deep in our unconscious mind and memory, because of the involvement of all our five senses, leading to attachment and bonding.
Beyond obvious mood spoilers such as poor hygiene and bad breath, we each have a distinct natural scent that appears to guide us toward choosing a partner with compatible DNA. Scientists have found that women prefer the scents of men with a complementary set of genes that code for the immune system. The benefit may be that if children come along down the line, they would be well-equipped to ward off disease. [6]
I hope I have made my point! We are more “one” than we think or feel. These attachments are mostly on an unconscious level, but we need to consciously agree and live a covenant lifestyle towards each other too.

Practical Steps to Preserve the Unity

twotreesone1) Understand the eternal value and quality of the covenant relationship. What a big difference will it make when we realize the problem is not your partner. The two of you are not that much different, you mostly want the same things. This is my experience with counseling couples over the years that both partners crave and desire the same things. The wife may complain that she did not feel loved and appreciated anymore because the husband is away a lot for business, the husband would complain that he does not feel connected with his wife, because she spends too much time with their children and her girlfriends.
The Godhead exists because unity is always first on the agenda. They always begin from this premise. You will handle a disagreement differently when you start from the point of what the two of you agree on. There is no escape, no separation, no hiding, no detachment – no divorce! We have to work it out. Divorce is simply never an option. We keep on engaging, trying, working it out, have love find a way, we keep on growing, becoming better. Do not take offense, and guard your hearts!
2) Covenant language. Many couples talk themselves out of marriage because they have already separated in their hearts. Point 1 deal with the heart; point 2 deals with our words. We should never use the word divorce. We check our tone of voice. Our tone should always be respectful, mixed with honor. We speak life not death. Beware of complaining, murmuring and negative talk. Also be aware of the criticism, contempt, stonewalling and defensive talk – John Gottman’s four horses of the apocalypse announcing the end and ruin of the relationship. Song of Solomon is a beautiful expression of the language of covenant partners in love! May we never stop to speak love poetry.
3) Covenant actions. Actions speak louder than words. What do our actions testify off? The proof is in the doing. Doing the small things, being kind, and mindful. Covenant decisions and loyalty. Is it loyal to your partner to share deep heart issues with anyone, but your partner? Quality time! Keeping one another informed. Do not take any decisions unless you are in agreement. This is the primary way to honor and respect each other. Gottman’s 5:1 ratio is all about positive bidding. The couples that continue to remain happy in the relationship are the ones that get a 70 % positive result. This entails both parties denying of self. Dying to self and putting your partner’s needs first, is a powerful covenant action!
When our dog gets sick, we do not kill them, nor leave them to recover by themselves. We take them to a veterinarian. The same with our cars, when they break, we do not abandon them, and solemnly swear to never drive them again, rather we take them to a mechanic. Why do we give up on our marriages so easily? We are so reluctant to go for help, or go for counseling. We can read a book, or go to a marriage retreat. We can go to our pastor and get help. Marriage is holy, and worth fighting for!
[1] http://www.charismanews.com/opinion/39405-science-proves-premarital-sex-rewires-the-brain
[2] http://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443995604578002352537833908
[3] Why Marriages succeed or fail. John Gottman
[4] Harris, C., Barnier, A., Sutton, J., & Keil, P. (2014). Couples as socially distributed cognitive systems: Remembering in everyday social and material contexts Memory Studies, 7 (3), 285-297 http://digest.bps.org.uk/2014/07/remembering-together-how-long-term.html
[5] http://www.businessinsider.com/couples-have-a-shared-mind-2015-5[6] http://edition.cnn.com/2012/02/14/opinion/kirshenbaum-science-kissing/

Categories
Hartklop

How deeply are we connected in Marriage

God instituted marriage since Adam and Eve, (Gen 2:24) for us to experience the union that exists in the Godhead. (Joh 17:21) The trinity is a mysterious union of oneness. We do not worship 3 Gods, He is one. (Deut 6:4) Yet they are distinctively different.  This unity of diversity is the end goal of the marriage relationship.
“ Have you not read that He who made them at the beginning ‘made them male and female,’ and said, “For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh’? So then, they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man separate” (Mat 19:4-5)
Mixure of sand2The marriage ceremony symbolizes covenant.  The giving of rings, an unbroken circle and symbol of eternity, the vows, pointing towards a lasting covenant made.
In the Old Testament covenant procedure required blood: An animal was slaughtered to testify to the fact that we, after our death cannot change our will and testament. The emphasis is on: CANNOT! It is impossible to separate!
We may not feel “one” most of the time, yet like two containers of diverse sand mixed together, it is impossible to completely separate the two substances again. This oneness occurs and develops like a new tree planted, it grows and matures over time, become stronger and more evident.
You and your partner are more “one” than you may think.
Let’s look at some research being done over the last two decades on synergy and harmony in a long-term relationship.
Oneness instituted with first intercourse.
In Jewish culture, the marriage was consummated not with the solemn words of the preacher, but with the act of intercourse.  In Biblical times, a couple consummated their marriage in a room, called the chuppah. After their union they would come out and the bed linen presented for the evidence of blood.  This was to proof the chastity of the bride.  It is obvious that God intended the consummation of marriage to be a covenant making between two individuals.   The circuitry of the brain gets wired through first experiences: Should two individuals not wire together at the same time, writing a code of unity from the start? When we had sex with a number of people, our brain circuits becomes set in a certain way, it can be quite a challenge to find and bond with a partner with weird adapted circuitry.
The Bonding chemicals release with first intercourse
Jeremy Wiles explain the internal mechanism of our first sexual encounter well.
There’s a reason why breaking up from a sexual relationship is much more emotionally painful and much harder to forget than one that didn’t involve sex. There are several neurochemical processes that occur during sex, which are the “glue” to human bonding. Sex is a powerful brain stimulant. When someone is involved sexually, it makes him or her want to repeat that act. Their brain produces lots of dopamine—a powerful chemical, which is compared to heroin on the brain. Dopamine is your internal pleasure/reward system. When dopamine is involved, it changes how we remember. The other part is oxytocin, which is designed to mainly help us forget what is painful. Oxytocin is a hormone produced primarily in women’s bodies. When a woman has a child and she is breastfeeding, she produces lots of oxytocin, which bonds her to her child. For this reason, mothers will die for their child, because they’ve become emotionally bonded due to the oxytocin that is released when they’re skin-to-skin with their child. The same phenomenon occurs when a woman is intimate with a man. Oxytocin is released, and this makes her bond to him emotionally. Have you wondered sometimes why a woman will stay with a man who’s abusing her? We know now that it’s because she bonded to him emotionally because of the oxytocin released during sex. Men produce vasopressin, which is also referred to as the “monogamy hormone,” and it has the same effect as oxytocin has on a woman. It bonds a man to a woman. These “bonding” agents narrow our selection to one person. That is wonderful in a marriage relationship but really bad in a dating relationship because you lose your objectivity when you’re searching for your potential lifemate.[1]
All these chemicals working in the body have one obvious goal namely: oneness, bonding, intimate closeness and dependency on another.  It is also true that physical sex do not satisfy the deepest of desire in the human spirit, we need to connect and synchronize soul and spirit to experience sustainable bliss.
Learn to Work together:
Elizabeth Bernstein writes in her blog “When It Never Gets Easier to Say Goodbye”:
Scientists believe the attachment system is an evolutionary process that humans developed to survive. Early hunter-gatherers learned to work together, and children perished without the care and protection of an adult.[2]
Over time we learn to develop an intricate pattern of working and operating together to deal with life over time.  For example: One partner focuses on the finances, the other on child raising.  The one partner knows how to use technology, the other one are good with building social relationships.  We both add to the relationship based on our diverse personalities, values, skills and talents.  This is why it is so painful when we detach from each other, the person you have relied on is gone.   Once we move beyond the romantic phase, and the power struggle phase remaining committed we eventually begin to celebrate our differences. For it is our diversity that is really useful when it comes to teamwork.  Initially we try to change our partners to be like us, but eventually we begin to see that it is their unlike-us-ness that is most useful.
Your relationship has a unique thumbprint
John Gottman says that all relationships have patterns, sort of like a thumbprint. And, that by witnessing just a small portion of the relationship pattern, (the thumbprint, if you will) he can make a fairly accurate call on whether the relationship will survive. Gottman has screened thousands of couples over more than 30 years, getting scientific proof on what make some relationships last and others fail.  He has discovered that couples who argue more, is not necessary in more danger than seeming peaceful couples, the bottom line is the 5:1 ratio, 5 Times more positive experiences than negative ones. Each couple develops unique internal dynamics of problem solving, negotiating daily challenges. [3]
You Share a brain
Celia Harris and colleagues at Macquarie University recently reviewed their previously published and new research on social remembering by long-term intimate couples. “Remembering together – How long-term couples develop interconnected memory systems”
Together, couples were able to put together “richer, more vivid descriptions” of moments they’d shared, and, at times, the way one partner remembered something helped the other person see an old memory in a new light. Though, of course, we also know that human memory is incredibly faulty, and that a story can change from one telling to another. So it’s less that couples help each other remember an objectively accurate account of what happened and more like they help each other put the event in its proper emotional context. The memory-enhancing effect was most pronounced in older couples, and it worked better for partners who were kinder to each other and who reported having more intimate relationships, Fradera notes. Be nice to your partner; he or she may be the keeper of many of your memories. [4]
We create our own unique vocabulary.
Erin Brodwin writes the following in her blog about: “Science says these 5 things happen to couples that’s been together over a long time” I include her following points.
Ever get a text from your significant other that means absolutely nothing on its own but carries a certain significance that you can’t quite explain? This “insider” language is one of the first signs that the two of you are operating in sync, writes Shenk. According to a study from University of Texas professor of communication Robert Hopper, secret communication accomplishes two things: First, it helps deepen your bond — romantic or platonic. Second, it establishes a unique, shared identity. Private language can include everything from inside jokes to nicknames, writes Ohio State University psychologist Carol Bruess in a study of romantic couples. Bruess’ research suggests a link between how often partners use these private words and how satisfied they are with their relationship. Bruess found that the more often couples used secret words and phrases, the happier they tended to say they were. [5]
You start to sound alike
In addition to having their own private vocabulary, long term couples eventually “start to match each other in the basic rhythms and syntactical structures of their speech,” writes Shenk. Part of that is a result of a phenomenon that psychologists call “emotional contagion.” Basically, when two people spend enough time together, they begin to match each other’s speech patterns. We mimic everything from the other person’s accent to the amount and length of pauses he or she puts between words and sentences. There’s some evidence to suggest that these changing speech patterns can even serve as one indicator of how long a couple might stay together. Part of a 2010 study of language use among couples that looked at couples’ text messages, for example, found that when two people “sounded” more alike (in terms of the words and language structure they used in their messages) they were also more likely to still be dating three months later.
You have a bunch of inside jokes that no one else thinks are funny.
Research suggests that couples are more likely to mirror each other’s body language — which in turn makes them look alike — because they’re drawing from a wealth of knowledge that only they share. This “insider info” — all of your shared experiences and memories — informs your gestures, posture, and the words and phrases you use with each other.  A 2007 study, for example, found that people were more likely to copy each other’s eye gaze when they’d both heard the same background information before their conversation.
You start to look alike.
University of Michigan psychologist Robert Zajonc conducted an experiment to test this phenomenon. He analyzed photographs of couples taken when they were newlyweds and photographs of the same couples taken 25 years later. The results showed that the couples had grown to look more like each other over time. And, the happier that the couple said they were, the more likely they were to have increased in their physical similarity. http://www.livescience.com/8384-couples-start.html In his influential 1987 study, psychologist Robert Zajonc found that there’s a very obvious reason that married couples start to look alike: They use the same muscles so often that, over time, they start to mirror each other. This coordination of movement isn’t accidental, says Shenk. Instead, it “reflects what psychologists call a ‘shared coordinative structure’ which includes how we harmonize our gaze, body sway, and the little mannerisms and idiosyncrasies of how we speak.
You stop self-censoring
The way most of us speak with strangers, acquaintances and even close friends is markedly different from how we talk when we’re alone with our partner.
When we’re with others, most of us “self-monitor.” That is, we try to please the people around us by adapting our behavior to suit theirs. But when we’re with an intimate partner, we let go of this pattern of behavior and instead “talk fluidly and naturally,” Shenk writes. In other words, we stop having to constantly check ourselves before we speak. We’re more candid and more open.  Many of the pairs Shenk talks to in his book have such a relationship. University of California Berkeley psychologist Daniel Kahneman, for example, tells Shenk: “Like most people, I am somewhat cautious about exposing tentative thoughts to others.” But after he’d spent a few years working with his research partner, cognitive psychologist Amos Tverksy, “this caution was completely absent.”
You have unconsciously selected the best DNA for a healthy offspring:
Sheril Kirshenbaum writes a brief for CNN, on the science of kissing. The lips are the most exposed erogenous zone, and a good kiss can lead us to unconsciously coming back for more.  These experiences lies deep in our unconscious mind and memory, because of the involvement of all our five senses, leading to attachment and bonding.
Beyond obvious mood spoilers such as poor hygiene and bad breath, we each have a distinct natural scent that appears to guide us toward choosing a partner with compatible DNA. Scientists have found that women prefer the scents of men with a complementary set of genes that code for the immune system. The benefit may be that if children come along down the line, they would be well-equipped to ward off disease. [6]
I hope I have made my point! We are more “one” than we think or feel.  These attachments are mostly on an unconscious level, but we need to consciously agree and live a covenant lifestyle towards each other too.
twotreesone1)    Understand the eternal value and quality of the covenant relationship.  What a big difference will it make when we realize the problem is not your partner. The two of you are not that much different, you mostly want the same things. This is my experience with counseling couples over the years that both partners crave and desire the same things. The wife may complain that she does not feel loved and appreciated any more because the husbands is away a lot for business, the husband would complain that he does not feel connected with his wife, because she spends too much time with their children and her girlfriends.
The Godhead exists because unity is always first on the agenda. They always begin from this premise.  You will handle a disagreement differently, when you start from the point of what the two of you agree on.  There is no escape, no separation, no hiding, no detachment – no divorce! We have to work it out. Divorce is simply never an option. We keep on engaging, trying, working it out, have love find a way, we keep on growing, becoming better.  Do not take offence, and guard your hearts!
2)    Covenant language. Many couples talk themselves out of marriage, because they have already separated in their hearts. Point 1 deal with the heart; point 2 deals with our words.  We should never use the word divorce. We check our tone of voice. Our tone should always be respectful, mixed with honor. We speak life not death. Beware of complaining, murmuring and negative talk.  Also be aware of criticism, contempt, stonewalling and defensive talk – John Gottman’s four horses of the apocalypse announcing the end and ruin of the relationship.  Song of Solomon is a beautiful expression of the language of covenant partners in love!  May we never stop to speak love poetry.
3)    Covenant actions. Actions speak louder than words. What does our actions testify off? The proof is in the doing. Doing the small things, being kind, and mindful. Covenant decisions and loyalty.  Is it loyal to your partner to share deep heart issues with anyone, but your partner? Quality time! Keeping one another informed. Do not take any decisions unless you are in agreement. This is the primary way to honor and respect each other.  Gottman’s 5:1 ratio is all about positive bidding. The couples that continue to remain happy in the relationship are the ones that gets a 70 % positive result.  This entails both parties denying of self. Dying to self and putting your partners needs first, is a powerful covenant action!
When our dog gets sick, we do not kill them, nor leave them to recover by themselves. We take them to a veterinarian. The same with our cars, when they break, we do not abandon them, and solemnly swear to never drive them again, rather we take them to a mechanic. Why do we give up on our marriages so easily? We are so reluctant to go for help, or go for counseling. We can read a book, or go to a marriage retreat.  We can go to our pastor and get help.  Marriage is holy, and worth fighting for!


[1] http://www.charismanews.com/opinion/39405-science-proves-premarital-sex-rewires-the-brain
[3] Why Marriages succeed or fail. John Gottman
[4] Harris, C., Barnier, A., Sutton, J., & Keil, P. (2014). Couples as socially distributed cognitive systems: Remembering in everyday social and material contexts Memory Studies, 7 (3), 285-297 http://digest.bps.org.uk/2014/07/remembering-together-how-long-term.html
Categories
Blogs

Wie is my Navolger? Wie los jy in jou plek, wanneer jy weg is?

DiscipleshipWie is my Navolger?

PATTERN YOURSELVES after me [follow my example], as I imitate and follow Christ (the Messiah). 1 Cor 11:1 Wie is jou navolgers? Kan jy ook hierdie vers met oortuiging vir jou kinders en volgelinge sê? In terme van Leierskap sê John Maxwell; “If you leading and no one is following, you’re only taking a walk in the park.” Iemand het my eendag gevra: “What type of Christianity are your church creating?” Die vraag het lank by my gebly. Die vraag wat elke leier sekerlik sal moet antwoord aan die Here is; watse tipe Christene wil God hê? Die Woord is egter duidelik. Ons verheerlik God die meeste wanneer ons die meeste soos Jesus leef en handel! Mense wat nie meer rondgegooi word deur winde van lering nie, wat standvastig in hulle geloof kan bly staan selfs in tye van verdrukking, vervolging en lyding.  Mense wat onder die moeilikste omstandighede, nog steeds Jesus se geur versprei! Mense wat nie meer vasgevang is in gewoonte sondes nie, maar heilig en toegewy aan God lewe, sonder trots, ego en selfverheerliking.  Mense wat gesterf het in self, en daagliks hulle kruis opneem in Sy opstandingskrag! DIT IS DIE TIPE CHRISTENSKAP WAT GOD SOEK!

Van alle aktiwiteite, programme, byeenkomste, konferensies, wat die kerk ook al mag hou; as ons nie dissipels maak nie, is die groei en getalle van korte duur. Dis maklik om duisende mense te kry vir een byeenkoms, maar baie moeilik om een dissipel te maak wat uiteindelik op hulle beurt ook weer ‘n dissipel sal maak.

Volhoubare groei in die kerk is alleenlik moontlik wanneer elkeen lewe om die wêreld volgelinge te maak van Jesus!

DiscipleOns natuurlike navolgers is ons kinders.  Hulle sien, hoor, en voel ons elke beweging en modelleer hulle lewens volgens ons voorbeeld, en ook ons foute. Casting Crowns se liedjie “Slow Fade” sê dit mooi; “Be careful little feet where you go, for it’s the little feet behind you that are sure to follow”.
Jy maak dissipels sonder dat jy dit weet. Wat jy praat en leef, raak mense om jou. Sonder dat jy weet sien hulle of jou dade ooreenstem met jou uitsprake. Jesus leef in jou, en mense word outomaties na Hom toe aangetrek. Skinder is niks anders as dissipels maak van jou storie nie.  Deur jou offense te deel, en mense te kry om simpatie te hê, wen jy dissipels vir jou ‘cause’, oor hoe verontreg jy is. Ons is geroep om mense te inspireer om ook te wil hê wat ons het – JESUS die Christus!
Die groot “Commission” Jesus se opdrag aan sy dissipels was: “Go out and train everyone you meet, far and near, in this way of life” (Message) of “Daarom moet julle na elke volk op aarde toe gaan en hulle my volgelinge maak” (Lewende Bybel) Mat 28:19 Dis die enigste volhoubare groei in die Kerk. Jou redding is nie net vir jouself nie, God wil deur jou die Wêreld raak met Sy genade en manier van lewe.

Jesus is ons missie, visie en algehele rede waarom ons bestaan.

Ons geloofspad met Jesus is ‘n reis van groei na volwassenheid in Hom. Hierdie groei kan nie sonder die medewerking van die liggaam plaasvind nie. (Efe 4:11-16) Dit is belangrik om ook te besef dat dissipelskap die beste werk binne die liggaam, want ons skiet almal tekort, mense faal ons, dit is ongesond dat leiding net van een persoon afkomstig is. Binne die raamwerk van familie, en die dinamiek van familie, en juis die diversiteit van verskillende rolle, ouderdomme en persoonlikhede wat optimale groei meebring.  Die dissipelskap verhouding is net vir ’n tydperk, nie vir ’n leeftyd nie. Jesus het net 2,5 jr gehad om sy dissipels gereed te kry om oor te neem.

Lewensfase Behoefte Volgeling se rol Leier se rol
Geboorte Voorbeeld en rigting gee Gehoorsaamheid Inspireer
Kleuter Onvoorwaardelike Liefde, en beskerming Waarheid Modelleer
Jongmens Vorming van identiteit en vryheid om op eie te ontwikkel Nederigheid Afrigter
Volwassene Vennootskap en vriendskap Samewerking Vennoot

Terwyl ons almal in Hom opgroei na volwassenheid, hardloop ons ons eie wedloop. Petrus wou weet wat van Johannes? Jesus antwoord hom: “As Ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat Ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy My!” Dis nog een van die paradokse van die Evangelie: Ons kan nie sonder mekaar nie, maar elkeen hardloop volgens sy of haar eie pas.  Ons oë is nie op mense gevestig nie, maar op Jesus die voleinder van ons geloof. (Heb 12:2)
Harvester is by uitstek ‘n verhouding georiënteerde gemeente, mense stap nie noodwendig sommer net in ‘n diens in en word deel nie. Groei vind veral binne die raamwerk van verhoudinge en spesifiek die dissipelskap-verhouding plaas.  Ons hou tans verskeie “oes” (Harvest Events) waar mense kom besoek, dit is belangrik dat elke medewerker in die geloof wakker is in die gees om konneksie te maak met hierdie ‘soekers’. As volwasse gelowige kom jy nie meer na die diens net om te kom ontvang nie, jy kom om mense te bedien met dit wat jy in Christus ontvang het.
andyDISSIPELSKAP 101
–   Kom gereeld bymekaar. Weeklikse saambid, Bybelstudie, gesprekke, berading, uitreike en bediening aan ander.
–   Die ideale dissipelskap groep is 3 mense.  Dit verplaas die fokus van een persoon as die leidende figuur, na die hele groep. Dit maak die mees volwasse lid ook ‘n deelnemer. Daar is meer veiligheid, volhoubaarheid, balans en krag in die verhouding van drie as net twee.
–  Die kleingroep bring intieme interpersoonlike vertroue en oopmaak mee, sodat Jesus se lig verandering kan bring deur die krag van die Heilige Gees.  Onbybelse geloofsoortuigings wat mense gevange hou, kan aangespreek word soos die die Here dit na voorskyn bring. Dissipelskap is die proses, waar die Here alles wat nie Jesus is nie wegsny.
–  Beweging is lewe en groei: Deur passief net dienste by te woon, lei tot stagnasie. Deur aktief te begin bedien, van jouself te gee, en mense se groei op jou hart te dra bring jou eie groei mee.  Ons Christenskap kan nie net oor ons eie belange gaan nie, dus juis in jou uitgee dat jy weer vol word. Dis in dien, dat jy bedien word. Dis in gee, dat jy vol word! Ha nee, spectators!
AKSIES:
1.  Vas en Bid oor dissipelskap: Laat die Here self vir jou sleutels gee en lei hoe om te begin.
2.  Lys die name van wie die Here na jou toe gestuur het om te help en te mentor. Identifiseer jou dissipels, hulle is na jou toe gestuur, en jy na hulle. “Divine Connections” Dink aan Cornelius en Petrus.
3. Verskillende tipe en vlakke van dissipels. (3, 12, 70, skare) Wie is jy besig om op te rig, om te doen wat jy doen? Aan wie gaan jy oorgee? Wat los jy agter, en wat vat jy saam na jou dood? Siele is ’n ewige kommoditeit.
4.   Kry ’n tyd wanneer jul bymekaar kan kom. As jy net 2.5 jr gehad het om iemand alles te leer wat jy weet, met watse dringendheid sou jy aandag gegee het aan die taak?
 

Categories
Social Relevance

8 ingredients to a perfect day

Categories
Blogs

Why we need to reach all nations

The Church and Missions – Nations
We should never forget that the western church, black and white are by default gentiles. If the early church never crossed their borders and own cultural comfort we would never have received the gospel.
Studying the Luke-Acts perspective on missions provides us with a very important and biblical framework for missions that should be part of our objectives and value system as the church that He builds.   Ultimately I do not believe that the local church should have a mission program separate or outside of its daily activities and focus as a church as a whole.  Missions and being missionaries are the fundamental reason for being church. (Luk 4:16-21) For example: Reaching the youth/elderly/poor in our community is also a form of missions.  Missions should not only be restricted to reaching foreign people groups afar.  This is one of the primary principles taught in Luke and Acts; Moving from the core outward to the ends of the Earth.
When Jesus stood up among the people of His hometown in the synagogue and said: “today this scripture is fulfilled in your hearing” He was stating the course and mandate of His ministry.  Luke is the only author of the gospels who is Greek, writing to a second generation church made of Jew and Gentile, shortly after the fall of Jerusalem.  Matthew mainly writes his gospel for a Jewish audience; while Luke had a much broader audience in mind.
In the time of Luke the church was made up of a very large number of gentiles but also a great number of Jews. He thus had to appeal to both.  Luke has an exceptional positive attitude towards the Jewish people, their religion and culture.  Jesus does criticize the Pharisees but not as severely as what the Matthew’s account reveal.  Luke omits words like “hypocrites and blind guides”.  He omits the passage from Mark 7:1-20 which deals with the deception of the Pharisee’s focus on outward rituals without dealing with the defilement of the heart.  Luke relates at least three instances where Jesus was invited by Pharisees for a meal.  He does not apply the parable of the evil tenants directly to the chief priest and Pharisees as Matthew does although suggesting it. (Luk 20:9-19) In his Passion narrative he is the only gospel writer to include the words of Jesus: “Father forgive them, for they know not what they are doing”.  He omits the words “his blood be on us and on our children”.
He writes his two volume work in the Hebriazed Greek of the Septuagint, also mainly used in synagogues of the Jewish diaspora.  He is trying to reach both the Jewish and Gentile communities of his time.  He also does not deny Israel its proper place as the womb of the Christian church, mentioning the early prophesies over Jesus the expectation of the salvation of Israel. (Luk 1:54; 68; 2:25, 30, 32, 38) The Church Luke envisages includes the restored/saved Israel and the redeemed Gentile.  The Jew has to repent of rejecting and killing their Saviour, and the Gentile of serving worthless idols.  There is no proof in Luke or Acts of the Christian church replacing Israel, yet both have to become converted; the one from dead religion and the other of its idols.
On the other hand he is trying very clearly to challenge the Jews to look beyond the salvation of ‘only’ Israel, to God’s desire to save the world.  Luke’s account of Jesus’s reading from the Prophet Isaiah is unique in comparison with the other gospel writers who do not include the reason why the Pharisees and listeners became so suddenly offended at Jesus’s words; that after first admiring his gracious words, the next moment they try to kill Him. (Luke 4:28-30) This passage forms the bases of the whole Lukan paradigm of Mission and Salvation.  He is the only writer to also include the verse from Isaiah 58:6 between Isaiah 61:1 and 2.  “Let the oppressed go free” Because throughout his Gospel; he appeal to the rich to share with the poor.   The rich and the poor both need salvation, the one from putting their trust in their riches (Luke 8:14) and the other of putting their trust in man.  (Luke 9:59-61)
The reason why these people became so angry? Jesus started with the expectation that was in all of them; the salvation and redemption of Israel and the vengeance of God on their oppressors is to be fulfilled!  But He stopped short of reading the complete passage from Isaiah.  Instead of granting vengeance He rather made an appeal to notice God’s desire to save their enemies and have compassion on them by mentioning Elijah who was sent to a Gentile widow, and Elisha healing a pagan Ruler Naaman.  (Luke 4:26-27) This became Jesus’s theme and number one rule of understanding and living in HIS kingdom; love your enemies! Bless those who curse you. (Luke 6:27-36)
This is why Luke makes an attempt to lay this emphasis throughout his gospel; God is seeking the salvation of the Samaritans and Gentiles too.  When James and John wanted to call God’s fire of judgement on a Samaritan town who did not receive them Jesus rebuke them. “You do not know of what spirit you are of” (Luke 9:51-56) He addressed this point very clearly with telling Jesus’s story of the good Samaritan.  The church of the day did not help the person in need, but the Samaritan did.  He is therefore challenging their narrow idea of “who is my neighbour”.  To the Jews, their neighbour was ONLY Jew, children of Abraham! Jesus taught that our neighbour is whoever comes our way, whether Jew or gentile, that needs help and assistance.  This was a huge offence to the Jews who despised the way and faith of the Samaritans as false and opposite to their own.  In many ways in the same way as what Christians view Moslems today.  I include the following information of exactly who the Samaritans were, to proof this comparison.
The origin of the Samaritans
Strictly speaking, a Samaritan would be an inhabitant of the city of Samaria; but the term was applied to all the people of the kingdom of Israel. After the captivity of Israel, B.C. 721, and in our Lord’s time, the name was applied to a peculiar people whose origin was in this wise: At the final captivity of Israel by Shalmaneser, we may conclude that the cities of Samaria were not merely partially but wholly depopulated of their inhabitants in B.C. 721, and that they remained in this desolated state until, in the words of 2 Kings 17:24, “the king of Assyria brought men from Babylon, and from Cuthah, and from Ava (Ivah, 2 Kings 18:34), and from Hamath, and from Sepharvaim, and placed them in the cities of Samaria instead of the children of Israel: and they possessed Samaria, and dwelt in the cities thereof.” Thus the new Samaritans were Assyrians by birth or subjugation. These strangers, whom we will now assume to have been placed in “the cities of Samaria” by Esar-haddon, were of course idolaters, and worshipped a strange medley of divinities. God’s displeasure was kindled, and they were annoyed by beasts of prey, which had probably increased to a great extent before their entrance upon the land. On their explaining their miserable condition to the king of Assyria, he despatched one of the captive priests to teach them “how they should fear the Lord.” The priest came accordingly, and henceforth, in the language of the sacred historian they “feared the Lord, and served their graven images, both their children and their children’s children: as did their fathers, so do they unto this day.” 2 Kings 17:41. A gap occurs in their history until Judah has returned from captivity. They then desire to be allowed to participate in the rebuilding of the temple at Jerusalem; but on being refused, the Samaritans throw off the mask, and become open enemies, frustrate the operations of the Jews through the reigns of two Persian kings, and are only effectually silenced in the reign of Darius Hystaspes, B.C. 519. The feud thus unhappily begun grew year by year more inveterate. Matters at length came to a climax. About B.C. 409, a certain Manasseh, a man of priestly lineage, on being expelled from Jerusalem by Nehemiah for an unlawful marriage, obtained permission from the Persian king of his day, Darius Nothus, to build a temple on Mount Gerizim for the Samaritans, with whom he had found refuge. The animosity of the Samaritans became more intense than ever. They are said to have done everything in their power to annoy the Jews. Their own temple on Gerizim they considered to be much superior to that at Jerusalem. There they sacrificed a passover. Toward the mountain, even after the temple on it had fallen, wherever they were they directed their worship. To their copy of the law they arrogated an antiquity and authority greater than attached to any copy in the possession of the Jews. The law (i.e., the five books of Moses) was their sole code; for they rejected every other book in the Jewish canon. The Jews, on the other hand, were not more conciliatory in their treatment of the Samaritans. Certain other Jewish renegades had from time to time taken refuge with the Samaritans; hence by degrees the Samaritans claimed to partake of Jewish blood, especially if doing so happened to suit their interest. Very far were the Jews from admitting this claim to consanguinity on the part of these people.
The parallels are obvious.  The samaritans were a mixed breed and the jews looked down on them.  We as a church should be aware that we do not fall in the same trap as the Pharisees did.  The NT church is never exclusive, hod want to see all men be saved.   (John 12:32; 1 Tim 2:4) The way to salvation is exclusively Jesus, and Jesus alone. The Spirit of God fell on all flesh, at the day of Penticost.  (Acts 2:17) 
Luke furthermore adds the story of the healing of the ten lepers again unique to Luke.  The one who came back and thanked Jesus was off course a Samaritan. (Luke 17:11-19) In Acts Samaria is included in the list of those to receive salvation. (Acts 1:8; 8:1, 5; 9:31; 15:3) Thus making it very clear to the church of his day, and today, Jesus came for the religious outcasts too!
Salvation in Luke and Acts are thus seen to include the whole world. Jesus answered and said to them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick.  I have not come to call the righteous, but sinners, to repentance.” (Luke 5:31-32) Whether you are a heathen (Galilean) or born in Jerusalem, Everyone needs to repent and be saved.  (Luke 13:1-5) Instead of announcing wrath on the perpetrators, he calls everyone to repentance.
Jesus started in Galilee (Luk 4:14-9:50), then on route to Jerusalem (Luk 9:51-19:40), and concluded with the final events in Jerusalem (Luk 19:41-24:53). The early church started in Jerusalem, Judea and Samaria, and then to the end of the Earth. This focus describes a certain methodology and balance between missions at home and missions abroad. The efforts of the one are not at the cost of the other, but rather to support the other. There is also a certain movement and growth starting at home, expanding naturally further and further to the ends of the earth.
THE REAL PROBLEM WITH MISSIONS
We preach to them but not include them into our family. We have millions of people getting saved, but very view discipled.  Crusade Evangelists lay this task before the local church’s door.  The local church seems to fail miserably at this task, which can be thrown back at the Evangelist’s type of message and gospel preached.  In terms of our biblical understanding thus far, it is very clear that God’s idea for making disciples is making families.
According to the most recent census in South Africa 81.7% of the people in South Africa are Christians.    We are the fifth nation in the world to legalise homosexual marriages.     We have legalised abortion   and are in the process of legalizing prostitution.   How is this possible in a country with so many Christians?
The most Christianized nations are in Africa. But often these nations are the poorest, with the highest numbers of HIV AIDS, human right abuses and corruption.  Basic services like sanitation, clean water and sufficient food sources are desperately lacking.  Nigeria has a population of 149 million people, of which 45.3% are Christian, 95.3% of this number of Christian visits a church at least once a month, 78.8% believes the church has the answer to their problems, 98.2% finds consolation and support in the local church.  The church is thus seemingly very successful in this Nation, but Nigeria is 157th on the world ranking of most developed countries.  We have been highly successful in making converts, but is failing to disciple the people in the principals and values of Kingdom living.
The fact that we go in, and out is the problems. We preach and leave, not willing to lay down our lives for a community, to become fathers and older brothers that will lead them out of darkness into his marvelous light. (1 Pet 2:9) The true heart of the apostolic is thus to be fathers to the churches. (Gal 4:19; 1 Cor 4:15; ).  The context of the true church is also set, within the context of family. How can you take care of His church, when your own family is ruins? (1 Tim 3:5) Church history is full of stories where leaders forsake their own families, and it lead to all kinds of error and misconduct.
Jesus started His earthly ministry with these words; “repent for the Kingdom of God is at hand!” His family has come to earth, wanting us to become part.  (Mat 4:17)