Categories
Preke

Christus die som-totaal

Voorrang van Christus

 “…Wysheid en kennis sal die stabiliteit van u tye wees.” – Jes 33:6

 In tye van wisselvallige onsekerheid het ons ware goddelike wysheid en kennis nodig om ons na stabiliteit te lei.

Ons sou dink dat daar ‘n samehangende konsensus oor die feite in die huidige inligting revolusie sou wees.  Maar met die toename van meer inligting, hou die gevaar van te veel menings en verkeerde inligting in.  Veral in die huidige pandemie is daar steeds geen samehangende voorkoming of konsekwente behandeling van die virus nie.  Niemand kan die ekonomiese toekoms ná sekerheid voorspel nie.  Die beste beramings is om huidige wêreldgebeurtenisse te vergelyk volgens die na-oorlogse uitbarstings en die gevolglike neigings ná die pandemie.

 Meer spesifiek moet ons as gelowiges vra: “Hoe het die Kerk gereageer op die 1ste en 2de Wêreldoorlog en die Groot siekte-pandemies?”

 Tydens hierdie groot donker gebeure het miljoene gesterf, goed en sleg, ryk en arm, jonk en oud.  Niemand is uitgesluit nie.  Niemand het verbygegaan deur goeie gedrag nie.  Verskriklike dinge het met goeie mense gebeur, en niks wat iemand kon doen nie, kon u teen katastrofe beskerm nie.

Wat is die uiteindelike anker van stabiliteit aan die kerk?

Die voortreflikheid van Jesus Christus, ons Here.

Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping.  Want deur Hom is alle dinge geskep wat in die hemel is en wat op die aarde is, sigbaar en onsigbaar, hetsy trone of heerskappye of owerhede of magte.  Alle dinge is deur Hom en vir Hom geskep.  En Hy is voor alle dinge, en in Hom bestaan alle dinge.  En Hy is die hoof van die liggaam, die gemeente wat die begin is, die eersgeborene uit die dood, sodat Hy in alles die voortreflikheid kan hê.  Kol 1: 15-18 [1]

Paulus beantwoord drie vrae oor die persoon van Christus:

1. Wie is Jesus in verhouding tot God? – Jesus is die beeld van die onsigbare God (15a)

Jesus is die beeld van die onsigbare God. ”  Die Bybel sê vir ons dat God gees is, wat beteken dat hy onsigbaar is.  1 Timoteus 6:16 sê dat God “in ongenaakbare lig leef, wat niemand gesien of gesien het nie”.  (1 Timoteus 6:16).

2. Het u God al gesien?  Nee, jy het nie.  As u dit gedoen het, sou u nie hier wees nie!  Jy sou dood wees.  Maar Jesus is die beeld van die onsigbare God.  En toe Jesus kom, het die onsigbare God sigbaar geword.  Jesus is GOD !!

Alomteenwoordigheid: “Want waar twee of drie in My Naam vergader, daar is Ek in hulle midde.” (Matt. 18:20).

En ook ewig: “Ek is altyd by u tot aan die voleinding van die wêreld.”  (Matt. 28:20).

Almagtig: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde.”  (Matt. 28:18).

Alwetend: “Niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader en wie die Vader is, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak.”  (Luk 10:22).

3. Wie is Jesus in verhouding tot die skepping? – Jesus is die eersgeborene oor die hele skepping (15b-17);

Die eersgeborene is gebruik as titel vir die Messias wat oor God se koninkryk sou heers en beërwe.  “Ek sal hom as my eersgeborene aanstel, die verhewe van die konings van die aarde.”  En die uitdrukking “eersgeborene oor die skepping” beteken dus nie dat Christus die eerste geskape wese was nie.  Dit beteken eerder die voortreflikheid van Christus bo die hele skepping, dat hy die heerser en erfgenaam is oor die hele skepping.”  Openbaring 3:14 bring hierdie regte betekenis van die woord eersgeborene na vore wanneer dit Jesus “die heerser oor die skepping van God” noem.  As die eersgeborene oor die hele skepping is Jesus heerser en erfgenaam.  Wanneer eersgeborenes gevolg word deur ‘n meervoud soos in Col 1:18 of Rom 8:29, is die eersgeborene deel van die klas wat volg.  Wanneer dit gevolg word deur ‘n enkelvoud, beteken dit rang of meerderwaardigheid bo die klas.  Daar is ‘n ander woord wat Paulus vir “eers geskape” (protoktistos) sou kon gebruik, maar hy het nie daardie woord gebruik nie.  Hy het eerder ‘eersgeborene’ (prototokos) gebruik.]

Paulus vertel ons vier dinge wat waar is van Jesus as die eersgeborene oor die skepping:

1. Jesus het alle dinge geskep

2. Jesus erf alle dinge

3. Jesus het voor alle dinge bestaan

4. Jesus onderhou alle dinge.

 Jesus hou nie net gesag oor lewende skepping nie, maar ook oor die geestelike wêreld.  “Maar as ek duiwels uitdryf deur die Gees van God, het die koninkryk van God sekerlik oor julle gekom.”  (Mat 12:28)

Hy het ook sy dissipels die mag gegee om onreine geeste uit te dryf (Matt. 10: 1).  “Kyk, Ek het u die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy mag te oorwin, sonder om u skade aan te doen.”  (Lukas 10:19).  

Dit is ook duidelik dat die bose geeste ‘n komende oordeel oor Jesus vrees (Mark 5: 7).  Met sy kruisdood het Jesus egter die sleutels van die doderyk weggeneem.  Sleutels dui gesag aan.  Hy het die satan ontwapen en die regsbevoegdheid wat hy van die mens geneem het, teruggeneem as die perfekte man.  In Christus is die volle heerskappy en krag wat God van plan was dat die mens moes uitoefen, herstel. “Hy het elke mag en gesag ontwapen en in die openbaar vertoon deur hulle gevange te neem in die triomf van Christus.” (Col. 2:15). “Maar God sy dank!  Hy lei ons altyd in sy triomftog omdat ons een met Christus is.  Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ‘n aangename geur. ”  (2 Cor. 2:14).

Wie is Jesus in verhouding tot die kerk? – Jesus is die hoof van die liggaam, die kerk (18)

Die kerk is die liggaam van Christus, en Jesus is die hoof van die liggaam. Dit beteken dat daar ‘n lewende verhouding tussen Christus en die kerk bestaan, net soos daar ‘n lewende verhouding is tussen die hoof van enige liggaam.

As liggaam van Christus is ons verenig met Christus wat ons hoof is:

   A. Hy is die begin van die kerk

      – Matteus 16: 16-18

In die eerste plek is Hy die begin (Arche – eerste saak) van die kerk. Die woord “kop” verwys na sowel bron as gesag. As die begin van die kerk is Jesus die stigter en heerser van die kerk.

Jesus het dit in die evangelie van Matteus aan Petrus bevestig. Ons lees in Matteus 16: Simon Petrus antwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” Jesus antwoord: “Geseënd is jy, seun van Jona, want dit is nie deur ‘n mens aan u geopenbaar nie, maar deur my Vader in die hemel. En ek sê vir jou dat jy Petrus is, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorwin nie.” (Matt 16: 16-18).

Jesus het die kerk gestig op die vaste rots van Petrus se belydenis van Hom as die Christus, die Seun van die lewende God. As hoof van die liggaam is Jesus die begin van die kerk:

   B. Hy is die eersgeborene uit die dood

      – 1 Corinthians 15: 20-23

‘Hy is die begin en die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die oppermag kan hê.’ Christus se opstanding is die basis van ons lewe en geloof. Daar is geen kerk of geloof sonder Christus se opstanding nie. Dit is die evangelie. Dit is die goeie nuus wat ons verkondig. Jesus leef!

Terug Na Huidige Werklikheid

Wat is die fisiese BEWYS van sy voorrang?

Of ons nou daarvan hou of nie, die samelewing is gestruktureer in stel hiërargieë van bevoegdheid.

Die rykste 10% van die bevolking besit minstens 90–95% van alle welvaart. Die rykste vyf-en-tagtig mense het soveel as die onderste drie-en-‘n-half-miljard. Die meeste wetenskaplike artikels word deur ‘n baie klein groep wetenskaplikes gepubliseer. ‘n Klein deel van musikante lewer byna al die opgeneemde kommersiële musiek. Net ‘n handjievol skrywers verkoop al die boeke. Net so het net vier klassieke komponiste (Bach, Beethoven, Mozart en Tsjaikofski) byna al die musiek geskryf wat moderne orkeste gespeel het. Hierdie beginsel staan soms bekend as die wet van Price, na Derek J. de Solla Price, die navorser wat die toepassing daarvan in 1963 in die wetenskap ontdek het. Dit kan gemodelleer word met behulp van ‘n ongeveer L-vormige grafiek, met die aantal mense op die vertikale as, en produktiwiteit of hulpbronne op die horisontale. Die basiese beginsel is baie vroeër ontdek. Vilfredo Pareto (1848–1923), ‘n Italiaanse polimaat, veral in die studie van inkomsteverdeling en in die analise van individue se keuses, het die toepaslikheid daarvan op welvaartverspreiding opgemerk.

Die Matthew-effek van opgehoopte voordeel, Matthew-beginsel, of kortweg Matthew-effek, word soms opgesom deur die spreekwoord “die rykes word ryker en die armes word armer”. Die begrip is van toepassing op roem of status, maar kan ook letterlik toegepas word tot kumulatiewe voordeel van ekonomiese kapitaal. [2]  Die Matthew-effek van opgehoopte voordeel, Matthew-beginsel, of kortweg Matthew-effek, word soms opgesom deur die spreekwoord “die rykes word ryker en die armes word armer”

“Want aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, sal selfs wat hy het, weggeneem word. ”- Matt 25: 29, RSV.

“Ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal meer gegee word; maar van hom wat nie het nie, sal selfs wat hy het, weggeneem word. ”- Lukas 19:26, NV.

Die konsep sluit twee van die drie sinoptiese weergawes van die gelykenis van die lamp onder ‘n skepel af (afwesig in die weergawe van Matteus):

“Want aan hom wat het, sal daar meer gegee word; en van hom wat nie het nie, sal selfs wat hy het, weggeneem word. ” – Markus 4:25, RSV.

“Pas dan op hoe jy hoor; want aan hom wat het, sal meer gegee word, en van hom wat nie het nie, sal weggeneem word wat hy dink dat hy het. ” – Lukas 8:18, RSV.

Die konsep word weer in Matteus aangebied, buiten ‘n gelykenis tydens Christus se uitleg aan sy dissipels van die doel van gelykenisse:

‘En Hy antwoord hulle:’ Aan julle is gegee om die geheime van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want aan hom wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, sal selfs wat hy het, weggeneem word. ” – Matteus 13: 11–12, RSV. [3]

Hoe stel ons ons dan as kerk in die wete dat Christus deur die kerk hierdie ewige oorheersing het?

Jesus het uiteindelik terugwerkend na die top van die orde van die dinge gestyg. Jesus is grootgemaak as ‘n Jood van ‘n ambagsman uit ‘n klein, gestigmatiseerde boeredorp Nasaret, Judea, ‘n klein staat van ‘n Mediterreense wêreld wat ‘oorheers’ is deur ‘n heidense egosentriese totalitêre imperiale regime, en ‘n staatskultus van aanbidding wat op die keisers gerig is.

Hoe kan dit wees dat hierdie man in slegs drie jaar so ‘n stempel op die samelewing afgedruk het dat hy skaars driehonderd jaar later die hele Romeinse wêreld en daarna sou transformeer? 

Die heidense godsdienste het verdwyn, die kultus van die goddelike keiser is afgeskaf en Jesus – die veroordeelde misdadiger, die opruiende Jood – is verhef as die enigste “god” van die Ryk, die enigste man wat waardig is om te aanbid.  ‘n Paar honderd-jaar daarna het die kerk wat in sy naam gestig is, Europa oorheers, in die vakuum wat agtergelaat is deur die keiserlike ineenstorting aan die hand van die Germaanse stamme en sou die verloop van die Europese geskiedenis bepaal tot en met die Verligting van die 18de  eeu.

Dus, ja, hier is ‘n fundamentele paradoks: die man wat die heerskappy van een man bo ‘n ander veroordeel en die gelykheid van mense beklemtoon, het tot op hierdie dag die hele kulture en samelewings deegliker oorheers as enigiemand anders in die geskiedenis.

Wat is die rykdom wat ons moet besef?

Morele leierskap

“Maar Jesus het hulle na Homself geroep en gesê: ‘U weet dat die owerstes van die heidene oor hulle heers, en dat diegene wat groot is, gesag oor hulle het.  Tog sal dit nie onder julle wees nie;  maar elkeen wat onder u groot wil word, moet u dienaar wees.  En elkeen wat die eerste onder u wil wees, hy moet u slaaf wees – net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe ‘n losprys vir baie te gee.”  (Mat 20: 25-28)

Basies – Karakter wen!

’n Interessante tweespalt is dat, hoe hoër mense dikwels styg, hoe meer hulle bereik het, hoe hoër is die nederigheid.  Diegene wat die minste spog, en hoe veiliger hulle in hulleself is, hoe nederiger is hulle.  

“Ware verdienste, soos ‘n rivier, hoe dieper dit is, hoe minder geraas maak dit”.  (Edward Frederick Halifax).  

Ons het almal mense so raakgeloop en voel bewondering vir hulle.

Paulus het verstaan dat hy ware RYKDOM in die heerlikheid van Christus ontvang het, omdat hy alles het !! (Rom 9:23; 11:33; 2 Cor 8: 2; Eph 1: 7; 1:18; 3: 8; 3:16; Phil 4:19; Col 1:27; 2: 2; 1 Tim 6  : 17)

 Persoonlike verantwoordelikheid en integriteit

As iemand my volgelinge wil word, moet hulle hulleself verloën en daagliks hul kruis opneem en my volg.’  (Luk 9:23)

… Gaan deur die nou poort in.  Want wyd is die poort en breed is die weg wat lei tot vernietiging, en baie gaan daardeur.  Maar die poort is klein en die weg na die lewe beperk, en slegs enkele vind dit … ”(Matt 7: 13-14)

“… Weet jy nie dat al die hardlopers in ‘n wedloop hardloop nie, maar dat slegs een die prys ontvang?  Hardloop so om die prys te wen.  Almal wat aan die speletjies deelneem, oefen met streng dissipline.  Hulle doen dit vir ‘n verganklike kroon, maar ons doen dit vir ‘n onverganklike kroon.  Daarom hardloop ek nie doelloos nie;  Ek veg nie soos ek die lug slaan nie.  Nee, ek tugtig my liggaam en maak dit my slaaf, sodat ek, nadat ek aan ander gepreek het, nie gediskwalifiseer sal word nie…” (1 Cor 9: 24-27)

Niemand kan die prys vir jou betaal nie!  Ons word nie gered deurdat inligting toeskouers is nie.  Dit is ons persoonlike ervarings eerstehandse oortuiging van Christus wat ons waarheid, lewe en manier word !!  [5]

Individuele, pligsgetroue waardeoordeel

Verder het Jesus mense aangemoedig om hulself te bevry van die wurggreep van blinde getrouheid aan tradisionele stameenhede, soos die antieke familie, ten gunste van die morele agentskap van individue en hul korrelatiewe verantwoordelikhede.  “Want ek het gekom om ‘n man te skei tussen sy vader en die dogter teen haar moeder en die skoondogter teen haar skoonmoeder,” (Mat 10: 34-40)

“Ja, en waarom oordeel julle nie self wat reg is nie?  Luk 12:57

 Geen identiteitsgroep politiek en sosiale geregtigheid sonder persoonlike verantwoordelikheid nie.  U kan nie as ‘n groep beoordeel of bestempel word nie, ons word beoordeel volgens ons vrugte.

Ons moet afstand doen van persoonlike eiendomsregte

 Luk 14:33 NLV: “U kan dus nie my dissipel word sonder om alles wat u besit prys te gee nie.”’

En die vroegste Christelike gemeenskap het dit volgens die Nuwe Testament letterlik gedoen:

“Die gemeenskap van gelowiges was van harte en hart, en niemand het privaat eienaarskap van besittings geëis nie, maar alles wat hulle besit, is gemeen.  Die apostels het met groot krag getuig van die opstanding van die Here Jesus, en aan almal is daar groot guns verleen.  Daar was geen behoeftige onder hulle nie, want diegene wat eiendom of huise besit, sou dit verkoop, die opbrengs van die verkoop bring en dit aan die voete van die apostels plaas, en dit is aan elkeen uitgedeel volgens behoefte.”  (Handelinge 4: 32-35)

“En almal wat geglo het, was saam en het alles gemeen;  en hulle het hul besittings en goedere verkoop en dit aan almal uitgedeel volgens behoeftes.”  (Handelinge 2:44-45; RSV) “As jy die aarde besit en alles wat daarin is, waarom sou jy een gedeelte of stuk vashou?  soos armes, maar tog baie ryk maak;  soos niks, en tog alles besit.”  (2 Cor 6:10)

Deur die geskiedenis heen, toe die ware kerk vanweë hul geloof onteien, vervreem, vervolg en gemartel is, floreer hulle!  Die kerk word nie bedreig of verslaan nie – die hekke van die hel kan nie daarteen oorwin nie.  

Ons sien nou die afvallige kerk teenoor die ware kerk … die een het ‘n gees van skugterheid en vrees, die ander werk in die Gees deur krag, liefde en ‘n gesonde verstand !!