Categories
Preke

Bybelse ANTIVIRUS teen vernietigende gedagtes en idees

Die meeste mense onthou “INCEPTION” die gedagte-verbysterende droom-in-‘n-droom-film oor korporatiewe spioenasie. Dit vertel die verhaal van ‘n dief genaamd Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) wat korporatiewe geheime onttrek met behulp van tegnologie om drome te deel en die wetenskap om ‘n idee in iemand se gedagtes te plant. Cobb sê in die film: “Die kleinste saadjie van ‘n idee kan groei, en dit kan groei om jou te definieer of te vernietig.” Teen die einde van die film besef ons dat dit die idee was dat “u wêreld nie werklik is nie” wat sy vrou tot haar tragiese selfmoord gelei het.

Ons gedagtes is so kragtig dat dit die verloop van ons lewens kan bepaal.

Daar is twee prominente skrifte oor die oorlog in ons gedagtes in die NT.

Want ons worstel nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen magte, teen die heersers van die duisternis van hierdie wêreld, teen geestelike goddeloosheid op hoogtes. (Ef 6:12)

Want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie stryd volgens die vlees nie. Want die wapens van ons oorlogvoering is nie vleeslik nie, maar magtig in God om vestings neer te werp, argumente neer te werp en alles wat hoog is teen die kennis van God, elke gedagte in gevangenschap te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus en klaar te straffen alle ongehoorsaamheid as u gehoorsaamheid vervul is. (2 Kor 10: 3-10)

Vir wie Hy vantevore geken het, het Hy ook vooraf bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broers. (Rom 8:29)

Hierdie tekste gee ons ‘n Bybelse kennis van hoe ‘n mens idees, kennis ontvang en dus ‘n aksie en ‘n onderbewuste leefstyl word.

Prinsipaliteit: Archḗ is die begin van iets, as die begin van ‘n lyn, pad, ensovoorts. Die lyn of pad word in ‘n mens se gedagtes bedink, maar waar hy aan die papier raak om die lyn te trek, is die begin van die lyn (Matt. 19: 8; Mark 1: 1; 10: 6; 13: 8). As u met mense praat, begin u vinnig ‘n bepaalde Archḗ Principality aanvoel wat hul lewe beheer. Sekere: Ideologieë soos rassisme, oortuigings soos evolusie, emosies soos angs, idees oor entstowwe en samesweringsteorieë. ‘N Mens wil amper die hoop verloor as die mensdom hoor met watter oortuiging mense die leuens spreek wat hulle glo.

Die krag van idees

Emosies volg en versterk ons ​​gedagtes, idees en oortuigings.

Daar is niks op aarde meer kragtig as ‘n idee nie.

Idees produseer alles.

Alles het as ‘n idee begin.

Idees is ewig, kan dit nie met ‘n koeël doodmaak nie

Idees kan nie vernietig word nie

Idees dompel en kom weer van geslag tot geslag na vore

Idees word ideologieë, en ons word beheer deur idees van dooie mense. [1]

Epistemoloë bestudeer die aard, oorsprong en omvang van kennis

Persepsie

Rede

Geheue

Getuienis [2]

Om idees te word, word ‘n sekere proses gevolg.

Oorspronklikheid

Selfbetrokkenheid

Vermenging

Ooreenkoms

Uitvoering

Hierdie kort lys idees, wat kennis word, wat aksies word, kan positief of negatief wees. Dit verg dieselfde proses om ‘n selfvernietigende, negatiewe, vernietigende gedagte en die uiteindelike sondige daad te installeer as om ‘n opdrag van die Gees te ontvang en sy goeie vrug te dra.

Die 2 Korintiërs 10: 3-6 Bybelse bewoording is:

Gedagtes

Verbeelding, idees en argumente

Vestings, oortuigings

Gehoorsaamheid

Jesus het radikale idees voorgestel wat, as dit gehoorsaam word, ‘n duidelike positiewe vrug in ‘n mens se lewe het.

‘N Paar van Jesus se idees wat vasgehou het:

Wees lief vir jou naaste soos jy jouself liefhet.

Wees lief vir jou vyande.

As u vergewe wil word, leer om diegene wat u beledig, te vergewe.

As jy wil lewe, moet jy aan jouself sterf.

As u wil lei, moet u leer om te dien.

As u eerste wil wees, gaan staan laaste in die ry.

As jy meer wil verdien, gee meer weg.

Doen aan ander, soos jy wil hê hulle aan jou moet doen.

Die Bron van Kennis skrik jou af

Die bronne van ons kennis en hoe ons hierdie kennis gekry het, is empiries vir die toestand van ons wese. Kennis maak of breek jou. Ons leef in ‘n tyd van ‘n kennisrevolusie. Nog nooit in die geskiedenis van die mensdom was soveel kennis so vrylik toeganklik vir die mensdom nie. Kennis kos jou vroeër geld, om ‘n PhD te behaal, om jouself in ‘n studieprogram te isoleer. Nou soek almal op google en kry kennis binne enkele sekondes. (Lui lesers help nie) Nie al hierdie kennis is goed vir u nie. Onthou Adam en Eva, eet van die boom van KENNIS van goed en kwaad.

Die Bybel is voorskriftelik: Dit is die kennis van God wat ons red!

kan u die gees van wysheid en openbaring gee in die kennis van Hom, terwyl die oë van u begrip verlig word; sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is, wat die rykdom is van die heerlikheid van sy erfenis in die heiliges, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. (Ef 1: 17-19)

Maar selfs kennis van God kan misleidend wees, soos die vernaamste fariseërgeleerde Saul ontdek het toe Hy Jesus van aangesig tot aangesig ontmoet het. (Handelinge 9)

Dit is dus die kennis van die persoon van Jesus Christus, verkry deur saam met Hom op reis te wees, wat na die lewe lei! (Johannes 14: 6)

Die Bybelse antivirus is:

Die kennis van God. Ek stel sterk voor dat die kennis wat deur slegs een van die volgende bronne verkry is, tot foute kan lei. Dit is die somtotaal van alles wat u op ons geestelike reis met Christus onderneem, wat tot waarheid lei.

Hoe kry ‘n mens kennis van God?

  1. Ken Jesus deur die openbaring van verborgenhede – Maar ons spreek die wysheid van God in ‘n raaisel, die verborge wysheid wat God voor die eeue tot ons eer verordineer het, wat nie een van die heersers van hierdie tydperk geken het nie; want as hulle dit geweet het, sou hulle die Here van heerlikheid nie gekruisig het nie. maar soos daar geskrywe staan: “Die oog het nie gesien en die oor nie gehoor nie, en die hart van die mens het nie ingegaan in die dinge wat God berei het vir die wat Hom liefhet nie.” (1 Kor 2: 6-13) (Ontwaak tot Sy geregtigheid, verligting, versekering en geloofsoortuiging)
  2. Ken Jesus deur direkte ontmoeting – Job, Moses, Paulus, ens
  3. Ken Jesus deur ervaringsgehoorsaamheid – Pragmatiese realistiese epistemologie – Het die HERE so ‘n behae in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as offerande en om ag te slaan op die vet van ramme. 1 Sam 15:22.
  4. Ken Jesus deur sy spesiale verteenwoordigers-Daar is niks nuuts onder die son nie, en namate die wêreldbeskouings van die wêreld deur groot denkers gevorm en gemotiveer is, het die kerk en liggaam van Christus uitgesoekte mans en vroue van geloof wat mense lei en beoordeel na Christus te kyk. Voorbeeld Paulus, Petrus, Jakobus en Johannes.
  5. Ken Jesus deur sy ewige verbond – God bind Homself aan ‘n ewige verbond met die mens, om die verlossing daarvan te wees. Broeders, ek spreek soos mense: Alhoewel dit slegs ‘n verbond van ‘n man is, maar as dit bevestig word, vernietig of voeg niemand daaraan toe nie. Die beloftes is gemaak aan Abraham en sy saad. Hy sê nie: “En vir die saad nie”, soos van baie, maar van een: “En vir jou saad”, wat Christus is. En dit sê ek, dat die wet, wat vierhonderd en dertig jaar later was, die verbond wat deur God in Christus bevestig is, nie kan vernietig nie, dat dit die belofte van geen effek kan maak nie. (Gal 3: 15-17)
  6. Ken Jesus deur sy liggaam, die kerk – maar as ons die waarheid in liefde spreek, kan dit in alle opsigte opgroei tot Hom wat die hoof is – Christus – van wie die hele liggaam saamgevoeg en saamgevoeg is deur wat elke gesamentlike voorsien, volgens die effektiewe werking waardeur elke deel sy deel doen, veroorsaak dat die liggaam groei vir die opbou van homself in liefde. (Ef 4: 15-16)
  7. Ken Jesus deur die Gees-Wandel deur die Gees, en jy sal die begeerlikheid van die vlees nie vervul nie (Gal 5:16) https://hrco.co.za/sermons/walk-and-live-in-the- gees/