Categories
Preke

Versprei die Woord

Hoe is dit moontlik dat een man, met 12 vriende, en later net 120 mense wat in ‘n bovertrek saam was die hele wêreld verander het? Dis natuurlik nie ‘n alledaagse gebeurtenis dat iemand uit die dood opgestaan nie! So ook nie die Hemelvaart nie. Die uitstorting van die Heilige Gees was so betekenisvol en kragtig, niemand kon dit vir hulleself hou nie! Daar het al verskeie mense uit die dood, weer lewendig geword. Daar was al verskeie ghoeroe predikers, filosowe en mistiese leiers maar niemand het al ‘n groter volhoubare impak op die wêreld gemaak vir twee duisend jaar as Jesus nie! Alhoewel hierdie persone ‘n beweging mag begin het, het niemand dit al ooit reggekry dat ‘n beweging vir nou alreeds bykans 2000 jaar momentum hou, en nog steeds groei nie. Deur die eeue het die realiteit van die persoon Jesus Christus, Sy opstanding en Hemelvaart, en die uitstorting van die Heilige Gees mense aan die praat, mense se lewens verander, groeperinge vorm, want Hy is ‘n werklikheid! Volgens kenners ontketen ‘n storie wat viral gaan die volgende emosies: Geluk, verassing, admirasie, tevredenheid, hoop, liefde, konsentrasie, trots en dankbaarheid. Die uitdaging is dat elke boodskap, video, artikel wat wel viral gaan, nie volhoubaar is nie. Dit trek aandag vir ‘n oomblik, tot die volgende viral boodskap die massas se aandag trek. God soek nie jou aandag vir ‘n oomblik nie, Hy soek jou lewe! Hy soek nie jou admirasie vir ‘n paar minute nie, Hy soek jou oorgawe! Jou betrokkenheid en interaksie met Jesus, spoor voortdurend bogenoemde emosies aan. Hy is die objek van ons liefde, aspirasie, geluk, tevredenheid en fokus. Om vir Christus te volg is nie sommer vir almal nie. Dis nie ‘n populêre tipe voel-goed-oor-jouself godsdiens nie. Dis nie ‘n I’m OK, you’re OK dingetjie nie. Dis nie ‘n resep vir sukses- en welvaart nie. Dit bied geen kitsoplossings nie. Dis die moeilike weg. Dit daag ons uit om meer as net mensekinders te wees, om meer te doen as wat mense maar doen. Dit daag ons uit om kinders van God te wees. Hy wys ons wie ons Skepper bedoel het ons moet wees!JESUS was die perfekte mens! Sy spiritualiteit, denke en nugterheid, emosionele intelligensie, leefstyl en gewoontes, verhoudingeweredigheid en identiteit is die praktiese beste ideaal vir ‘n gesonde lewe. Jesus is nie ‘n mode gier nie. Jesus is die antwoord vir elke menslike nood. Dis soos ‘n perfekte resep, as jy Hom probeer, Hy kan nie flop nie. Jy moet Hom net probeer. Mense beleef dus vandag nog steeds die selfde resultate as 2000 jaar gelede, as hulle kies om Jesus te volg met hulle hele hart. Jesus leer ons om te vergewe, om selfloos te word, om dankbaar en vervuld te bly, om ons besig te hou met dinge wat werklik ewigheidswaarde het. Hy heilig ons van die blindekolle van skadelike gedrag en motiewe. Hy fokus ons bestaan, om ligter te lewe. Hy anker ons identiteit en gee ons ‘n dieper rede vir bestaan. VANDAG WIL EK PRAAT MET DIEGENE WAT JESUS ONTVANG HET!

Versprei SY roem (Spreading His fame)

In hierdie grendel tyd kan mens maklik vasgevang raak, ingesluit, toegetrek, ingeperk! Dit is die regte ding om te doen, om te voorkom dat die virus te vinnig versprei. Maar dit is nou tyd om die woord te versprei. Ons moet nou nie terughou nie! Ons moet elke geleentheid gebruik om die Woord en ons getuienis te laat WEERGALM!

(Mat 9:31) But when they had departed, they spread the news (Literally made Him known) about Him in all that country. (Land) Ten spyte daarvan het hulle weggegaan en oral gaan vertel hoe wonderlik Jesus is.

En die woord van God het toegeneem, en die getal van die dissipels het in Jerusalem baie vermeerder, en ’n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof.” (Acts 6:7, DIE BYBEL: Afrikaans 1933/1953-vertaling) “Maar die woord van God het gegroei en toegeneem.” (Acts 12:24, DIE BYBEL: Afrikaans 1933/1953-vertaling) FURTHERMORE, BRETHREN, do pray for us, that the Word of the Lord may speed on (spread rapidly and run its course) and be glorified (extolled) and triumph, even as [it has done] with you, (2 Thes 3:1) (Amplified) 1310. διαφημίζω diaphēmízō; fut. diaphēmísō, from diá (G1223), denoting dispersion, and phēmízō (n.f.), to speak. To rumor abroad, divulge, advertise (Matt. 28:15; Mark 1:45). Spoken of a person and meaning to spread one’s fame abroad (Matt. 9:31).Syn.: koinóō (G2840), to communicate, make common; apaggéllō (G0518), to report, announce, declare; anaggéllō (G0312), to bring back word, declare; diaggéllō (G1229), to proclaim; exaggéllō (G1804), to publish, show forth.Ant.: phimóō (G5392), to muzzle, put to silence; sigáō (G4601), to be silent; siōpáō (G4623), to be silent; krúptō (G2928), to keep secret.Die gevaar vir baie gelowiges is dat ons fokus op ons eie oorlewing, en dus preke, leringe, motivering soek om onsself te voed! Die doel van lering is nie om self gevoed te word nie, dit is om inspirasie te ontvang om die goeie nuus te versprei. “As die wêreld julle haat, onthou: Hy het My voor julle gehaat.” (John 15:18-27)Dra jou deel van die ontberings soos ‘n goeie soldaat van Christus Jesus. (2 Tim 2:3)Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. (Gal. 6:17)Daar is ‘n leuen wat baie mense laat terug hou: Moenie dweep nie. Moenie met die Bybel onder die arm rondloop nie. Jy moet die preek leef, nie dit preek nie. As dit die waarheid was, is almal in die Bybel gediskwalifiseer. Ons moet aanvaar dat met verkondiging kom vervolging!! 4742. στίγμα stígma; gen. stígmatos, neut. noun from stízō (n.f.), to make a puncture or a mark (e.g., with a hot iron), to brand. A mark, brand, as pricked into or burnt upon the body, such as the marks with which slaves and sometimes prisoners were branded.Ek en Chantál is bekend met stigma, die stigma van inkommers, die sogenaamde sektegroep, die charismatiese ‘te’ mense! Hulle is ‘te’ geestelik! ‘te’ heilig! Verder het baie van ons eie lidmate ons al vreeslik teleurgestel, deurdat hulle nie leef soos Jesus mense nie. So het Jesus se eie naby dissipels hom verloën, verraai, en getwyfel. Maar vergeet van ons. Ons het self ook al mense teleurgestel, deur te haastig te wees, ons woord nie na te kom nie, nie te help soos verwag is nie. Die kwessie is: HOOR EN DOEN. Om te hoor is nie genoeg nie… daar is duisende miljoene mense wat die Woord gereeld hoor! Vir die WOORD om te werk, moet die Woord GEDOEN word! Jy weet jy moet jou lewe regmaak: Doen dit nou! Jy weet jy moet daardie verhouding beëindig, doen dit nou! Jy weet jy moet ‘n sekere persoon vergewe en regmaak, doen dit NOU! Jy weet jy moet nie jou humeur verloor nie, Stop nou! Ek sien in die laaste 3 maande een van ons gemeente lede geestelik groei, hy woon die Bybelskool by, sy huiswerk is meestal eerste gedoen, en die groei is ooglopend! Ek is amptelik die meeste onfiks wat ek in 2 jaar was. Omdat ek nie meer fiets ry nie. Ek moet bloot op die fiets klim en begin! Waarvoor wag ek?

KOM ONS VERSPREI/VERKONDIG/DEEL JESUS

Die krag van die Woord:

Die krag van die evangelie lê in die Woord. Die Heilige Gees het ons oor die jare gelei, om in ons programme op die radio, internet die Woord van die Here te lees en aan te haal. Omtrent 60% van ons aanbiedinge is die Woord wat gelees word. Mense lees nie meer hulle Bybel nie, wat nog te sê bestudeer. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. (Heb 4:12) Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. (2 Tim 3:16)

Die krag van jou getuienis:

14Hierdie Goeie Nuus van God se koningsheerskappy sal eers in die hele wêreld, aan al die nasies, verkondig word voordat die einde kom. (Mat 24:14) “as a witness to all the nations” Die krag van die Woord wat in jou lewe werk, is jou getuienis! And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. (Acts 4:33)

Die krag van die Here wat ons volg:

Ten spyte hiervan het die apostels ‘n geruime tyd in die stad gebly en in vertroue op die Here onbevrees gepreek. Die Here het ook die boodskap van sy genade bevestig deur die apostels tekens en wonders te laat doen. (Acts 14:3) Ons as gemeente is tans meer as ooit gefokus om ons self met verspreiding van Sy woord besig te hou! Ons vind verskillende maniere op digitale media. – Brugbou – Radio Namakwaland Dinsdae 9:30 – Hartklop – Weeklikse 10min videoinsetsel op Facebook – Jesus, die beste lewe ooit geleef. 40 weke Aanlyn Bybelkursus – Weeklikse Video Onderhoude oor relevante vrae met Jan-Hendrik Kleynhans. – Verskeie weeklike ZOOM byeenkoms met Manne, Chantál my vrou met vroue en ons jongmense. – Weeklikse Aanlyn Kerk byeenkomste in Afrikaans en Engels. – Weeklikse 10min kort video insetsel vir “gedagte van die week” – Weeklikse Webjoernaal. – Alle boodskappe word gepodgooi. – Internetblad word aanlyn bronne sentrum vir soekende gelowiges.Iemand het vir ons ‘n 2dse Digitale drukker geskenk, waarby ons vir minimale herstelwerk moet betaal. Maar dit gaan ons in staat stel om klein boekies te druk, en uit te gee! Ons gaan uiteindelik nog boeke druk, ons lofprysing en musiek opneem, nog meer aanlyn webinare aanbied! Daar is nie meer grense nie!! Jesus Genees! Jesus RED, Jesus maak vry!! Ons is die ingangspunt, die deur “entrypoint” die liggaam, die advertensie wat mense lus maak om in te kom!

Categories
Jesus die beste lewe

Jesus die dissipelmaker

PATTERN YOURSELVES after me [follow my example], as I imitate and follow Christ (the Messiah). 1 Cor 11:1 

Wie is jou navolgers? Kan jy ook hierdie vers met oortuiging vir jou kinders en volgelinge sê? In terme van Leierskap sê John Maxwell; “If you leading and no one is following, you’re only taking a walk in the park.” Iemand het my eendag gevra: “What type of Christianity are your church creating? 

Die vraag het lank by my gebly. Die vraag wat elke leier sekerlik sal moet antwoord aan die Here is; watse tipe Christene wil God hê? Die Woord is egter duidelik. Ons verheerlik God die meeste wanneer ons die meeste soos Jesus leef en handel! Mense wat nie meer rondgegooi word deur winde van lering nie, wat standvastig in hulle geloof kan bly staan selfs in tye van verdrukking, vervolging en lyding. Mense wat onder die moeilikste omstandighede, nog steeds Jesus se geur versprei! Mense wat nie meer vasgevang is in gewoonte sondes nie, maar heilig en toegewy aan God lewe, sonder trots, ego en selfverheerliking. Mense wat gesterf het in self, en daagliks hulle kruis opneem in Sy opstandingskrag! 

Van alle aktiwiteite, programme, byeenkomste, konferensies, wat die kerk ook al mag hou; as ons nie dissipels maak nie, is die groei en getalle van korte duur. Dis maklik om duisende mense te kry vir een byeenkoms, maar baie moeilik om een dissipel te maak wat uiteindelik op hulle beurt ook weer ‘n dissipel sal maak. 

Volhoubare groei in die kerk is alleenlik moontlik wanneer elkeen lewe om die wêreld volgelinge te maak van Jesus! 

Ons natuurlike navolgers is ons kinders. Hulle sien, hoor, en voel ons elke beweging en modelleer hulle lewens volgens ons voorbeeld, en ook ons foute. Casting Crowns se liedjie “Slow Fade” sê dit mooi; 

“Be careful little feet where you go, for it’s the little feet behind you that are sure to follow”. 

Jy maak dissipels sonder dat jy dit weet. Wat jy praat en leef, raak mense om jou. Sonder dat jy weet sien hulle of jou dade ooreenstem met jou uitsprake. Jesus leef in jou, en mense word outomaties na Hom toe aangetrek. Skinder is niks anders as dissipels maak van jou storie nie. Deur jou offense te deel, en mense te kry om simpatie te hê, wen jy dissipels vir jou ‘cause’, oor hoe verontreg jy is. Ons is geroep om mense te inspireer om ook te wil hê wat ons het – JESUS die Christus! 

Die groot “Commission” Jesus se opdrag aan sy dissipels was: 

“Go out and train everyone you meet, far and near, in this way of life” (Message) 

of “Daarom moet julle na elke volk op aarde toe gaan en hulle my volgelinge maak” (Lewende Bybel) Mat 28:19 Dis die enigste volhoubare groei in die Kerk. Jou redding is nie net vir jouself nie, God wil deur jou die Wêreld raak met Sy genade en manier van lewe. 

Jesus se hart vir Sy dissipels 

John 17:1-26 Is die dissipelmaker se gebed, vir Sy dissipels.
want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee. Joh 17:8 Ek word deur hulle verheerlik Joh 17:10b 

Heilige Vader, bewaar hulle in u Naam, die Naam wat U My gegee het, sodat hulle net soos Ons een kan wees. John 17:11

Toe Ek by hulle was, het Ek hulle in u Naam bewaar, die Naam wat U My gegee het. Ek het hulle beskerm v12 

sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. v13b
Soos U My na die wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur; v18 Soos U My na die wêreld te gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur; v19 

Die gedeelte ondervang die hart en motief, van Jesus se werk met die dissipels baie mooi saam. Dit rig ons ook, in ons motief en hart agter hoekom, en hoe ons dissipels maak. 

Ons moet ook besef dat ons almal maak onbewustelik dissipels sonder dat ons weet. As ouers dissipel ons, ons kinders in ‘n sekere leefstyl en gedrag. Ons lewe, gesindheid, doen en late is altyd binne ‘n netwerk van invloed. Iemand sien wat jy doen. Iemand word geraak deur hoe jy leef? Iemand kyk op na jou? Jy teenwoordigheid is invloed. Die vraag is; watse invloed? 

Wat is dissipelskap?

Dissipel: “Die volgeling van ‘n Meester” Dissipelskap: vakleerlingskap, Mentorskap, leerder, 

Die Griekse woord vir ‘dissipelskap’ beteken ‘om iemand ’n student of ’n leerling te maak’. Die term ‘dissipel’ verwys na ’n student of ’n leerling, en word in die Nuwe Testament gebruik om drie verskillende kategorieë studente aan te dui. 

In Judea was daar verskeie meester/leier – volgeling groeperinge: Johannes die Doper het sy volgelinge gehad. (Joh 11:2) Die Phariseers het hulle eie bekeerlinge gemaak. (Mat 23:15) Daar was verskeie rebelle groepe en hulle volgelinge (Acts 5:36-37). Daar was natuurlik ook ander dissipel groeperinge: Die selote, die Essenaars, Herodiane, Skrifgeleerdes, Sadduseërs. Elkeen het ‘n bepaalde leer, en wêreldbeskouing aangehang. 

In die OT sien ons ook groeperinge en navolgers tot ‘n sekere Leier/Profeet. 

Hulle was mense wat onder begeleiding van liere, harpe en simbale as profete opgetree het. 1 Chron 25:1 

Jesaja die profeet spreek by tye sy dissipels toe: Isaiah 8:16; 50:4; 54:1 en gee hulle ‘n duidelike instruksie soos Jesus ook gemaak het: Bly eers stil oor my prediking, laat my volgelinge vir hulleself hou wat ek hulle geleer het. (Isa 8:16) 

In ‘n breë konteks is, etniese groeperings ook ‘n vorm van navolgers van ‘n sekere “kultuur” wêreldbeskouing, en tradisie wat afstam van die oorspronklike leier en stamvader. Kan ‘n Kussiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke? Sou julle kon doen wat goed is, julle wat so gewoond is aan die kwaad? (Jer 13:23) 

En van die meeste bekendste dissipel/vakleerling verhoudinge in die Bybel is, Moses en Josua. Joshua verteenwoordig al die eienskappe van ‘n model leerling, dissipel. Hy is lojaal om te help en te dien, het geen ambisie om sy meester te vervang of onttroon nie, hy is getrou om die werk te verrig wat nodig is met ‘n ‘ander gees’! 

Een van dié geskiedskrywers, Graves ‘A history of Education before the middle ages’ het die oorsprong van vakleerlingskappe ondersoek vanaf die primitiewe samelewings waar kinders van so vroeg as vyf en ses handwerk geleer was deur die antieke Hebreërs, asook lees en skryf uit die godsdienstige geskrifte. Graves noem ook dat dit nie net die plig van die ouer was om sy kind te onderrig in godsdiens in die tyd nie, maar dat die ouer ook sy kind ‘n ambag moes leer: ―As it is your duty to teach your son the Law, teach him a trade.[1]

Die oosterse, veral Mediterreense opvoeding metode verskil radikaal van die weste: In die weste is ons fokus op kennis, en hoeveel ons daarvan kan versamel. Ons word ook geëksamineer volgens wat ons weet, in terme van kennis. Die oosterse fokus is op aanleg en vermoëns. Wat kan jy doen? Hulle word geëksamineer op wat hulle gemaak of geskep het. 2 

Wat Jesus se metode van dissipels maak, uniek gemaak het is: 

HY kies sy dissipels vanuit die ortodokse Joodse tradisie: maar lei hulle om lynreg teen dit wat hulle mee opgegroei het te gaan. Raak nie aan melaatses nie. Praat nie met vrouens, en samaritane nie. Maak gesond op die Sabbat. Breek met die tempel as ‘n gebou en geografiese plek. Hoef nie te vas nie. 

Om ‘n navolgers van ‘n bekende Rabbi te wees, was soos om vir ‘n bekende universiteit aanvaar te word. Die jongmanne wat Jesus gekies het, het nie een die merk gehaal nie. Dat hulle wel probeer het, kan mens sien in ‘n hulle gewilligheid om Jesus te volg. Hulle was dus alreeds oorgehaal. Jesus kies nie een Fariseër, Skrifgeleerde, Leviet, Priester of godsdienstige volwasse leerder nie. Hy kies vissermanne, boere, ambagsmanne en ‘n belastinggaarder. 

‘n volgeling moes: 

 • Instem om ‘n volgelinge te word. 
 • Die woorde van sy meester memoriseer. 
 • Leer ken en verstaan die hoekom, agter die manier/weg vd meester 
 • Die karakter en waardes van die meester naboots, of naleef. 
 • Sy eie volgelinge kry, om deel te word. [2]

Verskillende Dissipelskap rolle 

Almal is dissipelsmakers: 

leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Mat 28:19 Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. 1 Cor 11:1 

Ouer persone dissipel die jongeres: 

Net so moet jy ook vir die ouer vroue sê hulle gedrag moet dié wees van mense wat ‘n heilige lewe lei. Hulle moenie kwaadpraat of aan drank verslaaf wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Tit 2:4 

Bekwame persone dissipel in die area van hulle bekwaanheid: 

Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. 2 Tim 2:2 

Ouerskap is dissipelskap: 

vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Eph 6:4 

Die gemeente dissipel mekaar. 

Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom. Heb 10:24-25 

Selfs bekwame predikers kan deur die Woord dissipel word. 

Toe Priscilla en Akwila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Acts 18:24-26 

Die ware betekenis van Bybelse idiome: 

“Neem my juk op julle” 

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig. (Mat 11:28-30) 

“By Jesus se voete sit” 

Op hulle reis het Jesus in ‘n dorp gekom waar ‘n vrou, Marta, Hom as gas ontvang het. Sy het ‘n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie.” (Luk 10:38-42) 

Wat is die einddoel van die vakleerling. 

Dis ontsettend belangrik om die einddoel, uitkoms, eindproduk, reg te verstaan, anders maak ons dissipels volgens ons standaarde. 

1. Om soos Jesus te Lewe: 

“my kinders, vir wie ek weer in barensnood is totdat Christus in julle ’n gestalte verkry.” (Galatians 4:19)

“Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel; waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag.” (Colossians 1:28–29) 

“Want ek is jaloers oor julle met ’n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ’n reine maagd aan Christus voor te stel.” (2 Corinthians 11:2) 

“want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.” (1 Corinthians 2:2) 

“Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie;” (2 Peter 1:8) 

“totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ’n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;” (Ephesians 4:13) 

“julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Petrus 3:18a 

2. Genesing en Rekonsiliasie: 

God soek ‘n tuin: ‘n lewe, ‘n familie, ‘n volk, ‘n koninkryk, ‘n tempel, ‘n liggaam, ‘n bruid, wat die heerlikheid van die Here sal demonstreer. 

Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra
en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak
(Ps 1:3) 

die dag waarop Hy vir dié in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word: Bome van Redding. 

Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. (Isa 61:3)
so iemand is soos ‘n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ‘n droë jaar raak hom nie
en hy hou nie op om vrugte te dra nie. 
(Jer 17:8) 

En by die stroom sal aan altwee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal hulle nuwe vrugte dra; want die waters waar hulle aan staan—uit die heiligdom stroom hulle; en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees.” (Eze 47:12) 

3. Jesus het Sy dissipels Bemagtiging
Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. (Jesus bedien in ‘n ‘circuit’) 

 1. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig 
 2. en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ‘n wagter het nie. Hy sê toe vir sy dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”Jesus het sy twaalf dissipels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Matthew 9:35–10:1 
 3. Jesus maak ons deel van God se familie. Familie bemagtig jou, dis jou vangnet, jou beskerming, versorging en voorsiening. Jesus se eie bloedfamilie het hom nie erken of verstaan tot eers later nie. Mat 12:46-50; Luk 8:19-21 Ons almal moet uiteindelik ons fisiese familie verloën en opgee, om deel te kan uitmaak van God se Geestelike Familie. Wanneer ons bloed familie ook Jesus aanneem is ons eerste familie in die gees en dan bloed. Mat 10:21; Mat 10:34-39; Luk 12:49-53; Luk 14:25-33 

Die vakleerling se reis, kurrikulum 

1. Ontwaak tot Christus Jesus 

As jy Hom ontmoet, sal jy nooit weer dieselfde wees nie! 

‘n Ontmoeting met Jesus is egter meer as net: Kennismaking. Dit is soos om vanuit jou slaap in ‘n vreemde omgewing wakker te word en bewus te word van ‘n gans anderse wêreld. Wanneer jy Hom sien, sien jy Hom orals. Hoe meer jy Hom sien en Hom leer ken, verander jou sien; jy sien jouself en die hele wêreld nou in ‘n ander lig. Wanneer mense regtig met Jesus ontmoet het en Hy vir jou ‘n werklikheid is: 

is jy vry van verslawing, en destruktiewe lewenstyl en gewoontes. is daar eenheid, en ‘n dryfkrag om Sy liefde aan ander oor te dra. wil Jy bid, en gaan die skrif vir jou oop.
is jy bereid om vervolging te verduur. 

is daar ‘n innerlike sin vir regdink en regdoen. 

is jy bemagtig om te doen wat Hy gedoen het. 

is daar ‘n trekkrag na deelwees van geloofsgemeenskap. 

is daar begeerte om te groei, en korreksie te ontvang. 

is jy nie meer skaam vir Hom nie. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo. (Rom 1:16) 

Die lys kan nog aangaan. Maar dis eenvoudig, waar Jesus Lewe, en regeer verander Hy ons elke dag. Hoe meer ons Hom leer ken, leer ons, onsself ken. (Col 3:2) Watchman Nee, leer in sy boek “Christ the sum of all things” [2] Ons oorwin sonde, verkeerd doen, die merk mis nie deur een of ander metode nie. Jesus is die metode! Daarom bly ons by Hom, volg ons Hom, sien ons Hom, en word ons verander van heerlikheid tot heerlikheid! (2 Cor 4:18) 

2. Doop deur onderdompeling. 

Besnydenis / Doop 

Verder het God vir Abraham gesê: “Jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag: elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die voorhuid. Dit is die verbondsteken tussen My en julle: elke seun onder julle van ag dae oud moet besny word. Dit geld vir elke lid van die manlike geslag onder julle: al julle nageslagte en ook elke slaaf wat as kind in jou besit gebore word, en die slawe wat van ’n vreemde met geld gekoop word, wat nie jou afstammeling is nie. ’n Slaaf wat as kind in jou besit gebore word, en een wat vir geld gekoop word, moet beslis besny word. So sal my verbondsteken aan julle liggame wees as ’n blywende verbond. Elke lid van die manlike geslag wat nie besny is nie, moet van sy volksgenote afgesny word. Hy het my verbond verbreek.” (Genesis 17:9-14) 

Hoekom 8ste dag – Teken van vebond, nuut, 1ste dag van nuwe skepping. 7 (volbring) 

Hoekom net mans? – Privaat deel, secret sin, It’s a heart’s issue, heenwyse na geheime plek. besnydenis van die hart (privaat) 

Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. (Col 2:11) 

New covenant, ou (besnydenis) is weggegooi (simboliseer die weggooi van die oud, dat kind/mense nuut sal wees) – rituele kom nie by die hart van die mens uit nie, vervang nie harte nie, dis deur die Gees. 

Mense sê: besnydenis het doop vervang, NEE wedergeboorte het! (oud wat nuut word). 

Of ’n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy ’n nuwe mens is. (Gal 6:15) 

For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh; (Rom 2:28) 

Jesus het geantwoord: “Ek verseker jou, as iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy so nimmer as te nooit in die koninkryk van God ingaan. (John 3:5) 

Jew = inwardly / work of the heart, kan nie ‘n ritueel met ‘n ritueel vervang nie (forskin of your heart) Therefore circumcise the foreskin of your heart, and be stiff-necked no longer. (Deut 10:16) 

“Die Here jou God sal jou hart en die hart van jou nageslag besny sodat jy Hom met hart en siel sal liefhê. Dan sal jy lewe! (Deut 30:6) 

Die Here sê: “Die tyd breek aan wanneer Ek al die mense wat net uiterlik besny is, sal straf. (Jer 9:25) 

Daarom – iemand wat één is met Christus, is ’n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier! (2 Cor 5:17) 

Ons moet nuut word (wedergebore), in EEN gees, nuwe liggaam van Jx wees. 

Die Here het die omvang van die boosheid van die mensdom raakgesien. Hy het opgemerk dat hulle gedagtes gedurig sleg was. (Genesis 6:5) 

No ritual can replace a bad attitude. It is about your heart and what He has done for you, brand new man continually. Rituals cannot save me. 

BULL nature must change into OX. 

3. Doping met die Heilige Gees. 

Ons lees die eerste keer van hierdie begrip in die Bybel toe Johannes Jesus gedoop het. Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. (Mat 3:11; Mar 1:8; Luk 3:16 en Joh 1:32-34) 

Die eerste keer wat ons weer van hierdie begrip hoor is toe Jesus na Sy opstanding, toe Hy na die hemel opvaar die dissipels beveel om op die Heilige Gees te gaan wag. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.” (Acts 1:5) Niemand is dus al op hierdie tydstip gedoop met die Heilige Gees nie; die doop met die Heilige Gees is dus ʼn gebeurtenis wat nog moet gebeur. 

Die woord “DOOP” in hierdie geval is “Bapto”, wat beteken: onderdompel, soos ’n boot wat sink en in die binnekant vol water raak. Die woord Doop is dus ’n oorvloedsbegrip. Dit dui op onderdompel ín, of oorspoel mét iets – in hierdie geval met die Heilige Gees. Om met die Heilige Gees gedoop te word, is om met die Heilige Gees oorspoel te word. 

Dit is baie duidelik dat hierdie gebeurtenis plaasvind ʼn paar dae later In Jerusalem toe die dissipels ʼn bonatuurlike Goddelike ervaring gehad het. (Acts 2:1-13) Almal is toe met die Heilige Gees vervul en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat. (Acts 2:4) 

 1. Verbondendheid met die liggaam van Christus 
 2. Leer ken God se Woord 
 3. Aanbid in Gees en in Waarheid 
 4. Maak mense volgelinge van Jesus 
 5. Dien deur jou bediening 

Wie is my Navolger? 

Jesus is ons missie, visie en algehele rede waarom ons bestaan. 

Ons geloofspad met Jesus is ‘n reis van groei na volwassenheid in Hom. Hierdie groei kan nie sonder die medewerking van die liggaam plaasvind nie. (Efe 4:11-16) Dit is belangrik om ook te besef dat dissipelskap die beste werk binne die liggaam, want ons skiet almal tekort, mense faal ons, dit is ongesond dat leiding net van een persoon afkomstig is. Binne die raamwerk van familie, en die dinamiek van familie, en juis die diversiteit van verskillende rolle, ouderdomme en persoonlikhede wat optimale groei meebring. Die dissipelskap verhouding is net vir ’n tydperk, nie vir ’n leeftyd nie. Jesus het net 2,5 jr gehad om sy dissipels gereed te kry om oor te neem. 

Groeifase Behoefte Volgeling se rol Leier se rol 
Geboorte Voorbeeld en rigting gee Gehoorsaamheid Inspireer 
Kleuter Onvoorwaardelike Liefde, en beskerming Waarheid Modelleer 
Jongmens Vorming van identiteit en vryheid om op eie te ontwikkel Nederigheid Afrigter 
Volwassene Vennootskap en vriendskap Samewerking Vennoot 

Terwyl ons almal in Hom opgroei na volwassenheid, hardloop ons ons eie wedloop. Petrus wou weet wat van Johannes? Jesus antwoord hom: “As Ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat Ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy My!” Dis nog een van die paradokse van die Evangelie: Ons kan nie sonder mekaar nie, maar elkeen hardloop volgens sy of haar eie pas. Ons oë is nie op mense gevestig nie, maar op Jesus die voleinder van ons geloof. (Heb 12:2) 

Die Jesus-geloofsgemeenskap is by uitstek ‘n verhouding georiënteerde gemeente, mense stap nie noodwendig sommer net in ‘n diens in en word deel nie. Groei vind veral binne die raamwerk van verhoudinge en spesifiek die dissipelskap-verhouding plaas. Ons hou tans verskeie “oes” (Harvest Events) waar mense kom besoek, dit is belangrik dat elke medewerker in die geloof wakker is in die gees om konneksie te maak met hierdie ‘soekers’. As volwasse gelowige kom jy nie meer na die diens net om te kom ontvang nie, jy kom om mense te bedien met dit wat jy in Christus ontvang het. 

– Kom gereeld bymekaar. Weeklikse saambid, Bybelstudie, gesprekke, berading, uitreike en bediening aan ander. 

– Die ideale dissipelskap groep is 3 mense. Dit verplaas die fokus van een persoon as die leidende figuur, na die hele groep. Dit maak die mees volwasse lid ook ‘n deelnemer. Daar is meer veiligheid, volhoubaarheid, balans en krag in die verhouding van drie as net twee. 

– Die kleingroep bring intieme interpersoonlike vertroue en oopmaak mee, sodat Jesus se lig verandering kan bring deur die krag van die Heilige Gees. Onbybelse geloofsoortuigings wat mense gevange hou, kan aangespreek word soos die die Here dit na voorskyn bring. Dissipelskap is die proses, waar die Here alles wat nie Jesus is nie wegsny. 

– Beweging is lewe en groei: Deur passief net dienste by te woon, lei tot stagnasie. Deur aktief te begin bedien, van jouself te gee, en mense se groei op jou hart te dra bring jou eie groei mee. Ons Christenskap kan nie net oor ons eie belange gaan nie, dus juis in jou uitgee dat jy weer vol word. Dis in dien, dat jy bedien word. Dis in gee, dat jy vol word! Ha nee, spectators! 

AKSIES: 

1. Vas en Bid oor dissipelskap: Laat die Here self vir jou sleutels gee en lei hoe om te begin. 

2. Lys die name van wie die Here na jou toe gestuur het om te help en te mentor. Identifiseer jou dissipels, hulle is na jou toe gestuur, en jy na hulle. “Divine Connections” Dink aan Cornelius en Petrus. 

3. Verskillende tipe en vlakke van dissipels. (3, 12, 70, skare) Wie is jy besig om op te rig, om te doen wat jy doen? Aan wie gaan jy oorgee? Wat los jy agter, en wat vat jy saam na jou dood? Siele is ’n ewige kommoditeit. 

4. Kry ’n tyd wanneer jul bymekaar kan kom. As jy net 2.5 jr gehad het om iemand alles te leer wat jy weet, met watse dringendheid sou jy aandag gegee het aan die taak 

Die uitkoms 

Mag elke persoon wat God aan ons gegee het, om deel te wees van hierdie deel van die familie van Christus, groei in volwassenheid en Jesus-vrug! Mag ons getuienis onder mense van hierdie omgewing wees dat ons; Liefdevolle, sagte spontane mense is. Mense wat geestelike diepte het en standvastig is in hulle geloof. Mense wat jy kan vertrou, en deur wie God se Gees kragtig werk. Betroubare, getroue en opregte mense op wie jy kan staatmaak. Pilare in die gemeenskap wat hulle invloed gebruik ten bate van die wat onderdruk en minder bevoorreg is. Mense wie se karakter en woorde 100% op-lyn en waar daar geen valsheid te vinde is nie. Mense wat jou nie net seën met hulle woorde nie, maar wat daadwerklik jou help en ondersteun totdat jy weer op jou voete is. Mense wie se besigheid en werksaamhede getuig van godsvrug: op tyd wees, deugsaamheid, netheid, kreatiwiteit, gehalte werk en akkuraatheid. Mense vol van genade, geloof en vryheid! Tog spreek hulle lewe van eenvoud, innerlike tevredenheid en kalmte. Jy hou daarvan om by hierdie mense te wees want hulle is gemaklik, uitgesorteer en volwasse. Hulle geniet die lewe sonder om te sondig en leef die lewe voluit! Hulle is vrygewig en heg meer waarde aan ewigheidsgoed as aardse besittings, roem of aansien. Hulle rykdom is in Jesus se karakter wat elke dag meer en meer duideliker word in elkeen. Hulle is nie te trots om saam met kinders op die vloer te speel en uitbundig te lag nie. Hulle is kinderlik, spontaan en het weinig vrese of inhibisies. Hulle erken gou hulle foute en menslikheid sonder skaamte, want hulle weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Hulle is “bold” en passievol oor hulle geloof, en is nie skaam oor God se liefde en nabyheid nie. Hulle teenwoordigheid maak jou veilig voel, en hulle bring Goddelike perspektief en wysheid na elke moeilike situasie. Hulle is konstant en gebalanseerd maar tog nie vervelig nie. Hulle ingesteldheid getuig van lewenslus en geloof in die onmoontlike, hulle is optimisties maar nie ligsinnig of oppervlakkig nie. Hulle grappies getuig van goeie smaak en eerbied vir alles mense. Hulle is in alles dankbaar en godvresend, meer as wat hulle bang is vir wat die mense gaan sê of dink. Hulle is nie ingestel op die opinies en sake van mense nie, en praat nooit 

oor mense wat nie teenwoordig is nie. Hulle is bidders en ken en verstaan die wil en hart van God. Hulle is op frekwensie met wat die Gees van die Here tans mee besig is in die Wêreld. Jy sal dieselfde fokus optel by gelowiges regoor die wêreld, want hulle leef in die Wil van God. Jy voel altyd ʼn beter mens as jy van hulle weggaan. Jou geloof is gebou en jy voel opgebou en gestig om ook meer soos Jesus te lewe. Hulle is aangename en vriendelike mense, sonder veroordeling en kritiek, negatiwiteit en gemeenheid. Tog is daar geen kompromie by hulle te vind nie, en voel dit asof die ligte aan is wanneer jy by hulle is. Wanneer hulle jou bedien is dit met liefde, maar ferm en in waarheid. Sonder bybedoelings of selfsugtige motiewe. Hulle lewe daag passiwiteit en valse verskonings uit. Hulle bring dinge aan die lig, sodat daar lig en groei kan kom. Hulle is wetsgehoorsaam, en wys respek en eerbied vir alle mense. Hulle neem verantwoordelikheid vir die foute wat hulle maak en maak reg waar verbrou is. Hulle lewe spreek van orde en dissipline sonder om rigied of wetties te wees. Hulle handhaaf gesonde roetines en gewoontes in hulle private sowel as publieke lewe. Hulle is eerlik en sonder fieterjasies, ongekunsteld en vol van die teenwoordigheid van die Here. Hulle is ‘kerk’! 


[1]Graves, F. P., 1909. A History of Education Before the Middle Ages. New York: Gordon Press. 

[2]“The Complete Book of Discipleship: On Being and Making Followers of Christ” by Bill Hull. 

Categories
Jesus die beste lewe

Jesus die Tuinier

God meant man to live in a garden; sin has sent him to the slums – Vishal Mangalwadi

Die storie tussen God en die mens begin en eindig in ‘n tuin. (Gen 1-3 – Rev 21-22) 

God writes the gospel not in the Bible alone, but on trees and flowers and clouds and stars – Martin Luther

Eden: Sanctuary, delight, pleasure, paradise, luxury, abundance, [1]Die woordspel rondom die woord Eden, dui daarop dat die outeur nie net na ‘n fisiese plek in Mesopotamië verwys nie, maar na ‘n argetipe van ‘n heilige tempel, waar God en mens in harmonie bestaan. 

Mack had expected a perfectly manicured and ordered English garden. This was not that! It was chaos in color. His eyes tried unsuccessfully to find some order in this blatant disregard for certainty. Dazzling sprays of flowers were blasted through patches of randomly planted vegetables and herbs, vegetation the likes of which Mack had never seen. It was confusing, stunning, and incredibly beautiful. It was all wonderfully bewildering and intoxicating. (The Shack) 

The many great gardens of the world, of literature and poetry, of painting and music, of religion and architecture, all make the point as clear as possible: The soul cannot thrive in the absence of a garden. If you don’t want paradise, you are not human; and if you are not human, you don’t have a soul. Thomas Moore

Jesus sê vir haar: Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: Meneer, as u Hom weggedra het, sê vir my waar u Hom neergelê het, en ek sal Hom wegneem.Jesus het in ‘n tuin gebid voor sy kruisiging. (Mat 26:39) Jesus was gekruisig naby ‘n tuin. (Joh 19:41) Hy was begrawe in ‘n tuingraf. (Mat 27:57-60) 

Jesus behandel elke mens soos ‘n potensiële plant of boom.Waar iemand se lewe gebroke is soos ’n riet wat geknak is, al Hy dit nie verbreek nie, en waar dit swak is soos ’n lamppit wat rook, sal Hy dit nie beskadig nie. (Mat 12:20) Jesus sien elke mens as ‘n individuele plant of boom, elkeen hanteer Hy anders. Die samaritaanse vrou, hanteer hy soos ‘n ware plantkenner, en sien dat sy uitgehonger is vir water. Met Nicodemus die teoloog sien Jesus, dat hy nodig het om oorgeplant te word in nuwe grond, of selfs nuut ingeënt word op ‘n nuwe wortelstam. Die ryk jong man, moet eers uit sy rank takke waarin hy verstrengel geraak het loskom, maar hy sien nie kans nie. Vir talle was Jesus die wonder geneesmiddel, want dadelik ‘n knellende pyn en kwaal kom genees het. Ander was onder die mag van ‘n parasiet plant, en swam en moes bevry word.  Die melaatses wat in kwarantyn moes staan, genees hy van die gevreesde siekte, en help hulle om herenig te word.   

Jesus was bekend met Landbou en het gereeld sy stories rondom voorbeelde in die landbou uitgebou. 

Met die wete dat Sy gehoor bekend sou wees met sy voorbeelde. 

Die gelykenis van die saaier: (Matthew 13: 1–23), 

Die koring en die kaf: (Mat 13:24–30, 36–43),

Die mostertsaad:  (Mat 13:31–32), 

Die geheime skat in die veld: (Mat 13:44). 

Jesus verwys ook vele kere na ons dat ons soos ‘n gesonde boom moet vrug dra.

Dat daar nie twee verskillende tipe vrugte uit een boom kan groei nie

Ons moet siele gaan wen, en die oes insamel, kyk die oes is alreeds wit. 

Ander NT skrywers maak ook verwysings na die landbou: 

Saai en maai beginsel (Gal. 6:7–10; Rom 8:1-5) 

God gee saad aan die saaier (2 Cor 9:6-10) 

Moenie ‘n os se bek toebind daar waar hy werk nie. 

Hoe ‘n Olyfboom groei (Rom. 11:17–24)

Hy moedig ons almal aan om te kyk na die boer en van hom te leer. Hardwerkende boere is die eerste wat die vrug van hulle arbeid geniet. (2 Tim 2:6 NLV)

Jakobus verwys na die boer wat geduldig en gelowig wag vir die oes. (James 5:7)

God self verpersoonlik Homself as ‘n landbouer 

“Laat Ek ’n beeld gebruik om die verhouding tussen My, my Vader en my volgelinge te verduidelik. Stel julle voor my Vader is ’n druiweboer. Ek kan dan vergelyk word met ’n spesiale druiwestok. My Vader bewerk die wingerd goed en hou die lote wat uit die druiwestok groei goed dop. (Joh 15:1 DB)

Jesus word as die goeie Herder voorgestel: skaapwagter of skaapboer

Die daaglikse lewe as landbouers was verweef met die tempel kalender se drie mees belangrikste feeste 

Die fees van die ongesuurde brood en die Paasfees is aan die begin van die graanoes. Dit was gevolg deur die fees van weke, of die pinksterfees 50 dae later waar die eerste vrug van die koring oes ingesamel is.  Die fees van Tabernakels was gehou teen die einde en voltooiing van die graan oes.

Die Tuin is ‘n tempel

Dit is interessant dat by die verklaring in Openbaring 21:1 “ek het ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien” sien Johannes ‘n nuwe stad, niks van hoe die nuwe hemel en aarde lyk word verduidelik nie. Ook die verwysing in Jesaja na ‘n nuwe hemel en aarde, fokus op ‘n nuwe stad Jerusalem: “Ek skep nuwe hemele en ’n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.

Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat Ek skep; want kyk, Ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly te wees.” Die Bybelse narratief is gebou rondom ‘n diagram van ‘n tuin, ‘n plek van veiligheid, prag, heerlikheid, vrede, voorsiening, versorging, vergifnis en lewe – binne. Distansie, verwydering, woestyn, dorheid, honger en dood – buite. Noag en die ark, die volk op reis na die beloofde land, die tabernakel en die tempel het deurgaans dieselfde implikasie – Wanneer jy die Here gehoorsaam en doen wat Hy sê, is jy binne. As gevolg van ongehoorsaamheid en rebellie bly jy buite.  

Dit is duidelik dat God sedert die skepping en die vorming van die mens, in harmonie en in dieselfde goddelike eenwording met die mens wil bestaan as wat ook in die godheid bestaan. God verlang nie oorheersing of slaafse robot gehoorsaamheid nie. Daarom het Hy ons in Sy beeld geskape, met die vermoë om te kan besluit en skep nes God. “Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken.” (Gen 3:22) “Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit is net die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie” (Gen 11:6) Sonder Christus is die mens se eenheid selfgesentreerd.  Dus kan daar nie eenheid wees, sonder dat Christus sentraal staan nie. (Eph 4:1-5) 

As Jesus dus aankondig dat Sy koninkryk het naby gekom, verklaar Hy dat God se tuin, en die habitat waarvoor ons geskep is, het naby gekom, en weer toeganklik geword. Daarom demonstreer Hy die tuin, hemel, koninkryk, tempel, beloofde land, die ark deur siekes te genees, mense onder die mag van satan te bevry, en die boodskap van die goeie nuus te verkondig. 

Die EK IS uitsprake 

Die 8 ‘ek is’ uitsprake wys ook duidelik op Jesus as die tuinier.  

 1. Ek is die deur (Joh 10:7, 9, 11, 14) 

Adam en Eva is uit die tuin verwerp, en toegang verbeur. Gen 3:24 Jesus word die toegang tot God se tuin.  Sodat ons weer verenig met Hom kan lewe. (Heb 10:19) 

 • Weg & Waarheid en die Lewe (Joh 14:6;) 

Jesus se lewe is die tuin waarin ons weer in volle harmonie kan leef met God, onsself, ons naaste en die skepping. Die lewe in die tuin was ‘n manier van leef, ‘n weg. Jesus se manier van lewe, dui op hoe ons lewe in God se tuin. Sy intimiteit met die Vader (Joh 5:19-20, 30; 

6:38; 8:28; 12:49; 14:10, 24, 31; Mat 26:39) en Sy openbaarmaking van die Gees van waarheid. (Joh 14:17; 15:26; 16:13) 

 • Ek is die Lewende Water (Joh 4:14, 26) 

Water uit die put van Jakob les tydelik die mens se dors. Die lewende water wat Jesus gee, bevredig egter vir altyd (Matt. 5:6 – vgl. Isa 49:10; 55:1–3; 58:11; Joh. 6:32; 48) In Openbaring 22:1-2 lees ons ook van ‘n rivier. ‘n Metafoor wat dikwels in die Bybel gebruik word. (Eze 47) Die rivier wat vanuit die altaar, en heiligdom vloei en bome wat groei aan sy walle. (Eze 47:12) 

1 ste verhoudingbreuk met God

Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?” 

Kruip weg vir God

2 de verhoudingbreuk – met onsself

En die mens antwoord: “Ek het U hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip.”

Die Here God vra toe: “Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? 

Vrees, en skaamheid 

3rde Verhoudingbreuk – Met ons medemense

Die mens het geantwoord: “Die vrou wat U my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet.” Toe vra die Here God vir die vrou: “Wat het jy nou gedoen?” en sy sê: “Die slang het my mislei, en ek het geëet.”

Verontskuldiging, regverdiging, en blamering. 

4de Verhoudingbreuk met die skepping en die natuur. 

Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is.

Skeiding, moeite,

 • Opstanding en die Lewe (Joh 11:25)

Omdat die mens uit die tuin, en ‘n harmonieuse eenheid met God, verwerp is, het dood toegetree. (Gen 6:3; Ps 90:10) Jesus Christus gee, dat ons vir ewige sal lewe. (Joh 3:16; Mat 25:46; Joh 4:14) 

 • Ek is die Goeie herder (Joh 10:14); 

Saans is die skape volgens gebruik in ’n kraal gejaag om hulle te beskerm teen diewe, onweer en wilde diere. Dié krale was gewoonlik grotte of ’n oop stuk met mure van klip of takke. Die herder het dan in die ingang geslaap. Soos die herder omgegee het vir elke skaap, só gee die Goeie Herder sy lewe vir sy volgelinge (vgl Eseg 34:23) wat sy stem ken. Enigeen wat van sy skape leed wil aandoen, moet by die enigste ingang waar die Goeie Herder waghou, verby kom. Jesus is die ingang en die Goeie Herder.  Jesus as die herder verwys na God se versorging, aan die mens. In die tuin was daar versorging, beskerming, genoeg om van te eet. Die mens het geen sorge gehad nie.  

 • Ware wynstok Joh 15:1, 6)

Jesus as die wynstok verwys na God se roeping, en skeppingsdoel opdrag aan die mens. (Gen 2:15) Die beeldspraak aangaande die wingerdstok beklemtoon dat vrugbaarheid in die Christelike lewe spruit uit ’n bly in Christus. Al gaan Jesus ook weg, die eenheid met sy dissipels bly behoue. Die wingerd is ’n bekende beeld uit die Ou Testament, waar dit na die gelowige volk verwys (vgl. Ps. 80:9–16; Jes. 5:1–7;  Jer. 2:21; Eseg. 19:10–14;  Hos. 10:1).  

 • Ek is die Brood vd Lewe  (Joh 6:48); 

Die mens het van die boom van kennis van goed en kwaad geëet. En God het die toegang tot die tuin verbied, sodat hulle nie van die boom van lewe sal eet nie. (Genesis 2:9; 3:17, 22, and 24) Ons lees weer van die boom van die lewe in openbaring. (Rev. 2:7; 22:2, 14, 19) Maar die Bybel praat ook van wysheid as die boom van die lewe. (Prov 3:18, 11:30; 13:12; 15:4) Jesus is dus nou ons daaglikse brood. (Mat 4:4) Jesus verwys hier na Homself as die brood wat uit die hemel gekom het in kontras met die manna wat die trekkende volk opgetel het. Die manna was goeie brood wat die liggaamlike honger kon stil, maar dit was tydelik. Die mense het daarvan geëet en is vir ’n dag lank daardeur versadig, maar hulle moes elke dag van hierdie brood kry om te eet, en dit kon hulle ook nie van die dood red nie. Jesus, wat soveel groter is as Moses, bied Homself as die geestelike brood aan ons. Hy versadig ons volkome geestelik en skenk daarmee aan ons die ewige lewe.

 • Ek is die lig vd Wereld (Joh 8:12; 9:5) 

God het eerste Lig geskep. Sonder lig kan daar nie lewe wees nie. Jesus is dus die nuutskepper. Hy bepaal die dag, die seisoene, die getye van ons lewe. In Hom is ons herskep, en nuwe skepsels gemaak. (2 Cor 5:17) Lig veronderstel nuwe lewe. “Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe.” (Acts 5:20) lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. (Eph 4:24) en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. (Col 3:10) 

HOE WERK GOD SE TUIN? 

Jesus benader elke persoon wat Hy raak, as ‘n potensiële plant in Sy tuin. Hy self is die water en die son, die 2 mees belangrike elemente vir enige plant om te groei. Verder sê Hy: Let op hoe groei die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. (Mat 6:27) Die lelies groei omdat hulle op die regte plek geplant is. Die habitat is dus reg. ‘n lelie kan nie in ‘n woestyn grond groei nie. So het die Here ons as mens ook elkeen uniek geskape. Familie is die habitat, die grond waarin jy geplant is. Indien jou bloed familie nie die Here dien nie, moet jy jou geestelike familie vind. “Find you family, find your destiny” Bill Johnson.  

Mense vra soms: hoe vind ek die regte kerk? Kry die kerk, waar jy die beste kan groei. 

Genade vir nog ‘n Jaar – Luk 13:6-9 

EN Hy het hierdie gelykenis uitgespreek: ’n Man het ’n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier: Kyk, drie jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie; kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en mis gegooi het.  As hy dan vrugte dra, goed; maar so nie, dan kan u hom anderjaar uitkap.(Luk 13:6-9) Hierdie verhaal is ‘n sagter meer genadiger storie van die ander weergawe waar Jesus die boom wat nie vrug gedra het nie, summier vervloek het. (Isa 5:2; Mat 21:19; Mark 11:13) Dit punt is Jesus soek vrug.  (Matt. 20:1–15; 21:28–32, 33–46; John 15:1–11) Nie sommer enige opbrengs nie. Hy soek vrugte van geregtigheid. (2 Cor 9:10; Eph 5:9; Phil 1:11; Heb 12:11; Jam 3:18) Hierdie verhaal wys op Jesus se tuinier hart, waar hy eers die grond wil spit, en kunsmis inwerk, vir een seisoen. 

Gelykenis van die onkruid – Mat 13:24-30

Die koninkryk oorwin deur Infiltrasie – nie ‘n Mono-kultuur. 

’n ANDER gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ’n man wat goeie saad in sy land gesaai het; maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.

En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle: ’n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. ( Mat 13:24-30) Die duidelike gevolgtrekking van hierdie storie is: die skeiding en die oordeel kom op die einde. Ons moet dus nie nou alreeds boosheid oordeel, en onsself probeer daarvan skei nie. Die waarheid is egter: Ons is nie van hierdie wêreld nie!! Punt! Ons is burgers van ‘n hemelse wêreld. (Phil 3:20 Ons leef volgens ander reëls, en is onderworpe aan goddelike gesag.  Die spreek woord dus “Ons is in die wêreld, maar nie van hierdie wêreld” moet nie gesien word in die lig van ons is eerstens in die wereld, en moet ons bes probeer om nie van die wêreld te wees nie. Ons is eerste nie van hierdie wêreld nie, maar het ‘n sending om in die wêreld te lewe en Sy lig, Sy sout, te wees. (Mat 5:13; Mar 9:50; Luk 14:34)  Daarom Jesus se gebed: Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. (Joh 17:15-17) Ons is soos Jesus nie van hierdie wêreld nie, ons is ambassadeurs. (2 Cor 5:20) 

Die ontstaan van die Joodse volk het ook so begin. God roep Abraham die Galdeër, en stuur hom op ‘n sending, In hom begin hy ‘n nuwe geloofsfamilie. Hierdie gesloofsfamilie duik dwarsdeur die skrif in heidense regerings howe op. Moses, Daniel, Nehemia, Ester, Mordegai.  

Hoe boer die Here? Nêrens in die natuur vind mens ‘n mono-kultuur boerdery soos wat die meeste kommersiële boere boer nie. God se manier is, ‘n biosfeer van verskillende geïntegreerde plant, insek, en dier lewe, waar elkeen natuurlik bydra tot die voortbestaan van die ander.  Ons groepeer onsself volgens soortgelyke smake en voorkeure.  Soort soek soort. Dis nog een van die paradoksale waarhede van die koninkryk. Identiteit om te weet waar jy pas, en jou funksie te vervul saam met die erkenning en respek vir die andersheid van ‘n ander se funksie en rol. Die woord gemeenskap versinnebeeld hierdie gemene, deelwees, en wedersydse erkenning. Die daarop volgende gelykenis van die mosterdsaad en die suurdeeg, versterk verder hierdie denkpatroon van infiltrasie eerder as direkte opposisie.  Daar is ‘n geneigdheid om eksklusiewe Christen skole, klubs en organisasies te vestig, en sodoende die kultuur van die dag te opponeer.  

Die argument is ook verder: ‘n mens verander nie ‘n kultuur van binne af nie. Jy skep ‘n alternatiewe kultuur, totdat die alternatiewe die meer populêre kultuur raak as gevolg van die voortreflikheid, voordeel, en sigbare aantreklikheid van die nuwe kultuur.  Jesus volg egter duidelike ‘n ander strategie. Hy skep ‘n ander kultuur is waar, maar Sy transformasie is van binne die individu, en dan gebruik Hy sy dissipels, en volgelinge soos skape tussen die wolwe. (Mat 10:16) 

Jy bou nie immuniteit op in isolasie en kwarentyn nie, dis deur vuil te word dat ons sterker word. 

Tog is daar ‘n duidelike skeiding, ‘n eenkant wees, ‘n heiligheid, reinheid, onbesmette bestaan fokus ook te bespeur in die Woord. Jesus het nooit gesondig nie. (Heb 4:14; Joh. 8:46; 2 Cor. 5:21) Hierdie is ‘n baie belangrik waarheid!! Die sout werk nie as dit laf geword het nie. Dit is ons heiligheid te midde van ‘n sondige wêreld wat God begeer! Dis die krag van die kerk! Ons komprimeer nie! Ons leef onbevlek, onberispelik, toegewy, heilig, onskuldig, in ‘n stukkende, vuil, gebroke wêreld.  

Jy oorgroei ‘n swak kweek, deur ‘n nuwe een tussen in te plan, en die sterker kweek neem die swak kweek oor. Dit is God se manier van tuinmaak.  

Hy het hulle nog ‘n gelykenis vertel: “Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat ‘n vrou gevat en in ‘n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was.”Mat 13:33  

Suurdeeg word dikwels in die Bybel as simbool van boosheid of onreinheid gebruik. Hier is dit egter ’n positiewe simbool van groei. Hoewel die suurdeeg na ’n onbenullige bestanddeel lyk, versprei dit deur die hele deeg. Die koninkryk het klein begin, maar sal aanhou groei en versprei soos wat suurdeeg deur deeg versprei. Uiteindelik sal die hele wêreld die invloed daarvan ervaar.

Suurdeeg is ’n voorbeeld en metafoor om die groei van die koninkryk van die hemel in die individuele hart en in die wêreld as geheel te illustreer – Omdat: 

(1) Dit kontamineer van binne 

(2) dit is geheim in sy werking 

(3) dit versprei deur kontak van deeltjie tot deeltjie;

(4) dit is onkeerbaar een deeltjie suurdeeg kan enige hoeveelheid deeltjies meel verander

(5) Dis organies en selfvoorsienend soos ‘n plant, en verander die deeltjies wat dit aanraak, met soortgelyke voortplantingskrag, 

Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Phil 1:6 

Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! 1 thes 5:23 

want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Phil 2:13

Klein veroorsaak groot reaksie. 

“Die koninkryk van die hemel is soos ‘n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ‘n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.” (Matt 13:31; Luk 13:18) ’n Mosterdsaadjie was die heel kleinste saadjie wat ’n boer kon gebruik. Jesus gebruik dit as voorbeeld om aan te dui dat die koninkryk wel klein begin, maar só sal groei dat dit groot vrug sal dra. Die gelykenis van die mosterdsaad illustreer die onverwagte en voorheen onbekende aard van die koms van God se koninklike heerskappy. Die koninkryk het gekom, maar soos ‘n mosterdsaad begin.  As iets klein en nederig; dit kom nie in die verwagte vorm van ‘n glorieryke glans en prag wat mens sou verwag nie.  Geleidelik ontwikkel die koninkryk, en word iets baie groot.  

“Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie”

Does anyone dare despise this day of small beginnings? Zech 4:10 The Message

Klein saadjies word sterk en groot bome:  Soos met die natuur, word die Here verheerlik in ons, wanneer ons vrugbaar, gesond, en vervuld is.  Die groei van die mens word vele kere vergelyk met die van ‘n boom of ‘n tuin. 

Die primêre manier hoe God Sy mense posisioneer is die HEILIG VAN DIE EEN. Daniel staan aleen, met ‘n paar vriende, maar 3 konings erken God as die enigste waaragtige God. Ester & Mordeghai veroorsaak ‘n nasionale revolusie en voorkom ‘n beplande volksmoord. Nehemia staan alleen, en herbou Jerusalem se mure, en reformeer sy mense terug na die hou van die Wet. Die kwaliteit van die een, is bepalend. Sout wat laf geword het, verloor sy nuttigheid. Die kwaliteit van die een saadjie, word ‘n reuse boom.  Die Christendom se krag lê nie in hulle numeriese getalle nie, maar in die kwaliteit van elke een medewerker. Dit is die krag van die een, strategies geposisioneer, “’n olyfboom in die wingerd” Luk 13:6-9 wat moet vrug dra.  Daarom die erns, en die harde woorde, kap hom uit, hy maak net die grond onvrugbaar. 

Ons is God se tuin

Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. (Ps 1:1) 

Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. (Ps. 92:12–14)

so iemand is soos ‘n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ‘n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. (Jer. 17:8)

Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring.” (Eze 47:12) 

sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ’n planting van die Here, tot sy verheerliking. (Isa 61:3) 

Want die Here vertroos Sion; Hy vertroos al sy puinhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die Here; vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. (Isa 51:3) 

Die minnelied tussen die bruid en die bruidegom, gebeur rondom ‘n tuin. (Songs 4:12; 16; 5:1; 6:2) 

‘n Boom word aan sy vrugte geken

Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk ’n mens tog nie vye nie, en ’n mens sny ook nie druiwe van ’n doringbos nie. (Luk 6:44) 

Mat 13:24-30; 36-43 

Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit.” Mat 11:19; Luke 7:35;

Ja, die toets vir die wysheid is die resultate wat dit voortbring.” NLV

Maar ’n mens kan sien dat God se wysheid reg is as jy na die resultate daarvan kyk!” (Die Lewende Bybel)

The proof of the pudding is in the eating.” (Message) 

Twee Lyne langs mekaar waarvan die een Lyn, 1% af is van die teiken kan nie met die blote oog gesien word nie, oor tyd sien met wel of op teken was.  

’n Fariseër met die naam Gamaliël, ’n geëerde wetskenner van Moses en baie gerespekteer deur al die mense. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is: Laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen, mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie!”Acts 5:38 

Sommige mense weet nie eers dat hulle dwaal nie, en daar sal valse leraars en apostels wees.  Die langdurigheid en natuurlike volhoubaarheid sal uiteindelik die toets van tyd deurstaan.

Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: ‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, want Ek was honger, en julle het My niks gegee om te eet nie; Ek was dors, en julle het My niks gegee om te drink nie; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My nie gehuisves nie; sonder klere, en julle het My nie klere gegee nie; siek en in die tronk, en julle het My nie versorg nie.’(Mat 25:41-43)

Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word.” (Mat 12:37) 

Seisoene en tyd

Om ‘n vrugbare tuin te skep, neem geduld en tyd.  God werk nie volgens ‘n horlosie in minute en ure nie. Hy werk in seisoene.  Sewe dae week en Sabbat. Sewende Maand is die groot versoendag. Sewende jaar die opheffing van skuld. (Deut 15), die Sewende sewe jaar siklus is die Jubeljaar. (Lev 25) 

Ons moet dus ons denke vernuwe in soos God begin dink. Deesdae probeer winkels, verbruikers lok met dieselfde vrugte en groente 12 maande van die jaar. Die Here het geweet dat ons vitamine C wat in wintervrugte voorkom, nodig hê in die winter. Vrugte met hoë suikerinhoud kom weer in tropiese warm gebiede voor, waar ons die energie nodig het.  ‘n groot deel van landbou produksie hang af van, akkurate plant en oes tye, wat saam met die reën seisoene val. 

So is ons lewe ook volgens seisoene. ‘n seisoen van afhanklikheid van primêre versorgers ons ouers en gesin, die seisoen van eksplorasie en losmaak in ons tienerjare, die seisoen van die regte sielsmaat vind, die seisoen van kinders hê en groot maak, die seisoen van produktief wees in ons middeljare, en die seisoen van wysheid en dissipelskap wanneer ons begin oorgee aan die volgende generasie.  

Daar is ook ‘n bepaalde tyd vir geestelike dinge om te gebeur. Deur die profete gee die Here vir ons ‘n indikasie van wanneer hy wat gaan doen. Want die Here Here doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. (Amos 3:7) So het Daniel geweet dit is 70jr en tyd vir hulle bevryding uit ballingskap. (Jer 25:12; 29:10 & Dan 9:2) Dit is belangrik om die tye te verstaan, sodat ons weet hoe om te bid.Vra vir die Here reën in die tyd wanneer die laat reëns moet kom (Zech 10:1) 

Die jode het nie Jesus se koms, bereken en verwag nie. Geveinsdes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie?(Luk 12:56) 

Ons lewe gaan ook soms deur seisoene van winter en somer. Leer om elke seisoen te verstaan en dankbaar te bly. Want in elke seisoen, is daar ‘n goddelike voorsiening. 


[1]http://www.scielo.org.za/pdf/at/v37n1/02.pdf

Categories
Preke

Groei 2014

Die Here is met ons op pad … reg v.d. begin af, sedert daardie 1ste dag wat Hy ons laat omdraai het om Hom te volg, het alles verander. Ons sien die lewe vanuit ‘n hele nuwe perspektief. Ons lewe het nuwe sin en betekenis gekry. Hy voer ons saam in Sy triomftog totdat ons voluit in Sy volheid lewe en handel.  Die eindbestemming van hierdie pad is om elke dag meer en meer in alles wat ons doen soos Jesus te wees en te lewe. Hy is die somtotaal van ons lewe. En ons hele lewe is opgesluit in Hom. (Kol 3:2) Sy lewe: is nederig, ‘n dienskneg, vol van geloof, sagmoedig, rein, ongeveins, opreg, eerlik, lojaal, met integriteit, gehoorsaam, vrymoedig, gemaklik, ongekunsteld, en vry. Die einddoel van ons lewens is dieselfde vir ons almal: of ons nou ryk is aan aardse goed of nie, of ons die aansien het by baie mense of min, of ons leiers of volgelinge is, jonk of oud.  Die bogenoemde eienskappe is die vrug van intimiteit met God.  Ons is almal afhanklik van die Here om Sy karakter deur ons te laat manifesteer.

In Hom is die oorsprong van ware lewe. (Joh 1:4; 11:25) Deur hom het ons ewige lewe en ware lewe ontvang (1 Joh 5:11) Sy lewe en manier van lewe is die beste manier om te lewe. (Joh 14:6) Ons wil dus aanhou groei, en opgroei in volwassenheid in al hierdie eienskappe in Hom (Gal 4:19; Kol 1:28-29) dis immers ons skeppingsdoel (Rom 8:29). Hierdie groei is nie beperk tot hierdie jaar nie, maar elke jaar werk die Here verdere groei in ons, soos ons hierdie pad met Hom stap.  Uiteindelik moet elke ervaring wat ons met God het, lei tot die bogenoemde karakter eienskappe wat ongeforseerd natuurlik uit ons voortvloei. Dis ons redelike godsdiens, om as lewende en heilige offers Sy wil en lewe te leef hier op aarde. (Rom 12:1-2)

Mense soek met elke nuwe jaar nuwe hoop, nuwe openbarings, en selfs nuwe visie.  Dit is nie verkeerd nie, maar nie ten koste van dit wat God reeds gesê het nie, en wat ons nog nie voltooi het nie.  Ek is dus versigtig vir al die nuut, terwyl ek nog sukkel om dit wat ek wel weet gedoen te kry.  Ek het dus nie ‘n nuwe woord of rigting ontvang nie. My begeerte is bloot om hierdie reis in Hom te voltooi.

2014 is ‘n progressie van 2013 se posisioneer vir groei. God is altyd besig om ons te posisioneer vir groei. (Joh 15:1) Hy buig en snoei die lote om optimale groei in Hom te bewerkstellig. Soms is die skuiwe radikaal, en ander kere gering, maar ons is dankbaar en verwelkom dit wanneer Hy ons ‘strategies posisioneer’ vir Sy doelwitte.  So het die Here Adam en Eva strategies in Eden geplaas.  Dis immers presies wat die frase “and there He put man” in Gen 2:8 beteken.  Hierdie posisie en plek waar God ons plaas is onontbeerlik vir enige verdere groei en Koninkryksinvloed wat Hy ons toelaat om te hê. Die dorp, die mense, die tipe werk, die omgewing, die tyd, alles werk mee in God se voorsiening aan jou, om Sy wil te doen.

In Malcolm Gladwill se boek staaf hy hoe mense se sukses nie soseer afhang van hulle DNA en genetiese samestelling nie, maar van die omgewing, die familie, vriende en ondersteuningsnetwerk wat om hierdie persone is.  Soos met Jesus het God ook vir jou ‘n liggaam voorberei om deel van te wees. (Heb 10:5) Jesus is alreeds in Adam, daarna Abraham, Isak en Jakob, asook Sy hele geslagregister geposisioneer vir Sy aankoms en verskyning aan die mensdom.  So het God ons ook voorberei vir die werk op hande.

2014 is dus die jaar van groei vir ons gemeente. Oor die laaste 14 jaar het die Here ons toegerus, ons kapasiteit vergroot, ons denke vernuwe, en ons lewe gereformeer in lyn met Sy Woord, en sal Hy aanhou om dit te doen. Die Here het in sommige van ons in 2013 groot skuiwe bewerk vir nuwe groei, ander gaan beleef hoe die Here hulle in hierdie nuwe jaar weer skuif en posisioneer vir groei, en sommige moet nog die skuif maak om deel te word.  Hierdie proses hou nooit op nie, maar ek is opgewonde oor hoe die Here my en Chantál nie net fisies geskuif het in die jaar nie, maar ook hoe Hy ons innerlik versterk het, vir ‘n nuwe tydvak in ons lewe en bediening.

Dinge waaraan ons aandag gaan gee in 2014:

 • Die Here het ons geroep vir die Olifantsriviervallei, spesifiek die Afrikaans sprekende. Ons vertrou die Here dat Hy ons gaan help om meer in Afrikaans te doen. Die webtuiste volledig in Afrikaans is gereed en opgegradeer. Ons wil meer Afrikaanse liedjies skryf en sing, en ons het ‘n paar boeke wat ons graag wil voltooi en uitgee. Ons wil ook ons radio bediening verbeter en meer ontwikkel.
 • Ons mense is wonderlik toegerus oor die jare, en nou is dit tyd om te bedien, en uit te gee, dit wat jy geleer het toe te pas en ander te leer wat jy geleer het. Ons gaan nuwe huiskerke plant, en ons opleiding uitbrei sodat diegene wat toegerus is , ook die geleentheid kry om te leer en ander toe te rus.
 • Leon en Liebenette begin ‘n nuwe huiskerk vir jong getroudes of paartjies wat gaan trou.
 • Ons gaan publiek met ons lofprysing en aanbidding. Opelug en straat byeenkomste van tyd tot tyd waar ons aanbid en die Here vertrou vir ‘n kragtige demonstrasie van Sy koninkryk om mense te bevry en te restoureer.
 • Kort seminare oor – huwelike, ouerskap, sakevernuf en die persoon en werk van die Heilige Gees.
 • Ek en Chantál gaan soos ons kan ook tyd afstaan aan ons tieners, een van die eerste fokus areas die jaar, ontdek jou eie Christus identiteit.
 • Boere in God se koninkryk gaan ook ‘n belangrike fokus wees hierdie jaar. Ons bou voort om elke plaas in ons gemeente ‘n ware Jesus plaas te maak, en God se koninkryk te vestig. Goeie werksverhoudinge en optimale produksie deur:  opleiding, leierskap ontwikkeling, huisvesting, waardes en etiek, en ekonomies bemagtiging. Ons vertrou ook die Here om opkomende boere te mentor in Afrika d.m.v. ons Afrika uitreik model.  Ons vlieg al vroeg in die jaar met ‘n paar boere na Uganda, om die hoenderprojek uit te brei, en te gaan kyk na nuwe landbou moontlikhede in hierdie land.
 • In ons eerste kwartaal begin ons met ‘n nuwe Bybelskool kursus nl. “Die Jesus Lewe”. Ons gaan leer hoe om prakties soos Jesus te lewe, in terme van jou tyd, jou gesin, familie en vriende, jou gewoontes, belangrike rituele en jou innerlike welstand.  Die kursus is nie net vir gemeente lede nie, en ons gaan dit in al drie die dorpe aanbied.
 • Ons Mannekamp skuif weer terug na die begin van die jaar, so verwag die datums einde Maart.  Hierdie jaar gaan ons groot!  Plaaswerkers, voormanne, bestuurders en boere moet nie hierdie geleentheid misloop nie!
 • Ons vertrou ook die Here om meer sigbaar te wees in die gemeenskappe waar God ons geplaas het, in ons ouetehuise, hospitale, skole, en die armstes van die armstes. Ons werk in HUG het ‘n reuse hupstoot gekry deur Rob en Jan Mathis se betrokkenheid by Ubuntu Crèche in Riverview informele nedersetting. Die crèche word tans ontwikkel om ‘n volwaardige onderrig sentrum te word, sodat die kinders ‘n beter kans en self ‘n voorsprong sal kan hê wanneer hulle skool toe gaan.  Sodoende kan ons begin om die siklus van armoede te breek in hierdie gemeenskap. Ons beplan ook om van die begin van die nuwe jaar met ‘n Bybelskool in die buurt te begin o.l.v Rob Mathis.  Die doel is om die kerkleiers beter toe te rus, sodat hulle weer hulle mense beter kan lei en help.

Soveel mense se gelukwensinge en woorde van bemoediging vir ons vir 2014, en tydens ons huweliksherdenking en my verjaarsdag het die woord ‘groei’ bevat.  Groei is ‘n teken dat daar lewe is.  Orals waar daar lewe is, is daar groei.  Ons gemeente en bediening lewe, want Jesus is ons lewe.  Hy is die lewe van ons bediening.  Die uitkoms van ons bediening is Jesus. Die metode van verandering, transformasie, en reformasie is Jesus! Die hoof van ons kerk is Jesus en Hy is die middelpunt waarom ons hele sonnestelsel beweeg.  Een van die eerste dinge wat ons mense leer in ons gemeente is om akkuraat God se stem te kan hoor, te onderskei en te toets aan die woord.  Ons ideaal is om mense te bou op Jesus as fondament.  Groei is dus onvermydelik en spontaan, dis normaal en deel van ons DNA.  Ons groei in geestelike volwassenheid in Hom, maar ons groei ook in invloed en gesag soos God Sy grondgebied deur ons vergroot in die Olifantsriviervallei.

Vrede en Genade vir julle elkeen wat deur God saam met ons geroep is tot hierdie pad en reis van die geloof in Christus Jesus ons Here!