Categories
Preke

Behou geestelike fokus in tye van onrus.

I continue to pray for your love to grow and increase beyond measure, bringing you into the rich revelation of spiritual insight in all things. Phil 1:9 Passion Translation

Ons leef tans in ‘n wêreld van miljoene opinies en agterdog oor geheime sameswerings, emosioneel gelaaide waarskuwings, grootskaalse verwarring, teenstrydige navorsing, kommer oor inperking maatreëls, diskriminerende persoonlike aanvalle en opswaai van aanranding en geweld!!! Mens hoor elke dag van meer egskeidings, gesinsgeweld, en gesonde mense se sterftes. Hoe hou mens FOKUS? Hoe kry mens goddelike INSIG? Nou meer as ooit is dit nodig dat ons, ons geestelike sintuie sal verskerp in die daaglikse stryd, om fokus op Jesus te behou. 

Ons word daagliks gebombardeer met ‘n magdom inligting, tog weet bitter min mense hoe om reg en gesond te leef.  Inligting is nutteloos sonder INSIG om te weet wat om op die regte tyd met die regte mense te doen.  Insig verbind die kop met die hart. Insig wys jou nie net wat om te doen nie, maar ook die hoe, asook wanneer om dit te doen. Insig bring al die punte bymekaar. Insig word beskryf as die vroeg-môreson wat opkom in mens se hart, en jou nuwe stukrag gee vir ‘n gegewe saak. 

Dictionary.com defines insight as:

 • An instance of apprehending the true nature of a thing, especially through intuitive understanding;
 • Penetrating mental vision or discernment;
 • Faculty of seeing into inner character or underlying truth; an understanding of relationships that sheds light on or helps solve a problem;
 • An understanding of the motivational forces behind one’s actions, thoughts, or behavior; self-knowledge.

Iemand wat dieper dink oor ‘n saak verkry insig. Die meeste mense dink nie deur hul probleme nie. Hulle is geneig om teen hul berge vas te kyk in plaas daarvan om deur die berg te dink om ‘n sleutel te bekom om dit te oorwin. Geloof wat berge versit, begin met die verskuiwing van klein molshope. Soos in ‘n vorige boodskap verduidelik, maak die meeste mense van ‘n molshoop ‘n berg. Kinders van God wat in oorgawe Sy geregtigheid ontvang het, is geloofsmense! Ons dink, praat en leef geloof! Ons maak berge molshope… bergplatmakers! 

Visie kom deur insig. Lig en visie gaan saam. Wanneer God Sy waarheid aan ons belig, kry ons insig, insig lei tot visie. Visie stel kreatiwiteit vry. Sodra ons visie ontvang, kan ons ons deur die geloof dinge tot stand te bring wat nie bestaan ​​nie. God het roep dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan! 

Uiteindelik word mens verlam deur al die negatiwiteit om jou! ‘n Vis bestaan in die water, omdat die water nooit binne die vis kom nie. So bestaan ons in ‘n bose stormagtige wêreld, omdat ons nie toelaat dat die storm ooit in ons woed nie!!  

Meer as ooit het ons goddelike INSIG nodig om ons deur die doolhof van misleiding, leuens, verraad, korrupsie, en bose intensies uit te lei. 

Understanding establishes you. Once you understand something you know how to operate. 

Die Here het vir Besaleël toegerus met my Gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen (Exo 31:3) Die Here het hom toegerus met sy Gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen: (Exo 35:31) 

Verder het die Here vir Moses instruksies gegee om die volke te verdeel onder leiers met insig. Bring uit julle stamme verstandige manne, manne met insig, manne van aansien, sodat ek hulle as hoofde oor julle kan aanstel. (Deut 1:13) 

Salomo het ook hierdie INSIG by die Here gesoek: Die Here het dit goedgevind dat Salomo dít gevra het. Hy het vir hom gesê: “Omdat dít jou versoek is en jy nie vir jou ‘n lang lewe, of rykdom, of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is, sal Ek aan jou versoek voldoen. (1 King 3:10-12) 

H8394. תְּבוּנָה teḇûnāh: A feminine noun meaning understanding, insight. It occurs primarily in the Wisdom Literature and is associated with both wisdom and knowledge (Ex. 35:31; Prov. 8:1; 21:30); and is contrasted with foolishness (Prov. 15:21; 18:2). A person of understanding is slow to wrath and walks uprightly (Prov. 14:29; 15:21). God has understanding and gives it (Job 12:13; Ps. 147:5; Prov. 2:6; Isa. 40:28). On the other hand, idolaters, who fashion idols by their own understanding, have no understanding at all (Isa. 44:19; Hos. 13:2). 

My seun, neem aan wat ek jou sê,

maak wat ek jou voorskryf jou eie,

hou jou ore oop vir die wysheid,

span jou in om te verstaan.

Roep insig by,

vra na gesonde begrip.

Soek dit soos jy silwer sou soek,

spoor dit op soos ‘n verborge skat.

Dan sal jy weet hoe om die Here te dien,

sal jy ontdek wat dit is om God te ken.

Dit is die Here wat die wysheid gee,

uit sy mond kom die kennis en die insig.

Hy laat eerlike mense sukses behaal

en Hy beskerm dié wat onberispelik lewe.

Hy sien toe dat reg geskied,

Hy hou wag oor die pad van sy troue dienaars.

As jy aanneem wat ek jou sê, sal jy insig kry

in wat regverdig en reg en billik is

en sal jy op die goeie pad bly.

Die wysheid sal sy plek in jou lewe inneem,

kennis sal vir jou iets aangenaams word,

oordeelkundigheid sal oor jou wag hou

en verstandigheid sal jou bewaak. (Prov 2:1-11) 

‘n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. (2 Tim 2:24-26) 

Hoe verkry mens goddelike geestelike INSIG? 

Om INSIG te bekom kos gedetermineerde fokus, om te staak met dit waarmee jy besig is, en deur die oorverdowende lawaai en geraas van die Wêreld bewus te raak van die influistering van Sy stem in jou gemoed! 

Bolangse waarneming en bietjie kennis is nie genoeg nie om ware insig te verkry nie.  Ware insig verg werk; dit is ‘n vaardigheid wat kreatiwiteit, deursettingsvermoë en diep denke verg. Die kragtigste insigte kom uit noukeurige en ernstige ontledings om groot hoeveelhede data in bondige en spesifieke bevindings op te som. Soos ‘n arend ‘n wye perspektief het in die lug en dan afpyl op sy prooi, is insig ‘n spesifieke oplossing. 

 1. Mens moet die Here vir INSIG vra

Hy is en bly die bron van ware INSIG. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. (Prov 3:5) Die Heilige Gees gee ware insig. (1 Cor 2:9-16) Om die sinne van Christus te hê, is ware INSIG. Die gawes vd Gees, is ook ‘n reuse bron van Goddelike Bonatuurlike Insig: Profesie, Woord van Kennis, Wysheid. (1 Cor 12 & 14)

 • Leer ken God se weë

Met groot ontsag getuig almal dan van die dade van God omdat hulle insig gekry het in wat Hy doen. (Ps 64:10) Hoe meer jy ontwikkel in die Kennis van die Here en Sy wee, hoe makliker sien jy deur al die misleidings, die regte pad van Sy wil.  (2 Cor 10:5-6; Eph 1:17; 4:13; Col 1:10; 1 Pet 1:2) Apostles en Profete is God se geskenke aan Sy liggaam om geheimenisse te openbaar. (Eph 3:4)

 • Onttrek en kom tot stilte. 

Jesus het dikwels ontrek na ‘n berg (hoogte) om te bid. (Mat 14:23; Mark 6:46; Luk 6:12; 9:28) Om soms weg te breek, weg te gaan, vir ‘n tyd te vas en bid verkry mens nuwe insig tot jou omstandighede. Breek die roetine. Insig impliseer objektiwiteit en nugterheid d.w.s die vermoë om jou maat, jou situasie, jou probleem vanuit ‘n goddelike verhewe perspektief te benader.  Om hierdie insig te verkry, moet mens die vlees stil maak. 

 • Omring jou met mense wat INSIG het.

Where there is no counsel, purposes are disappointed; But in the multitude of counsellors they are established. (Prov 15:22) Deur gereeld tyd te maak om buite jou bekende wêreld met groeperinge bymekaar te kom wat nuwe denke kan stimuleer kan jy groei. Deur robuuste dialoog en aanhou vrae vra, kom mens tot dieper insig. Jy sien jou probleem in ‘n ander lig.  Vir bykans 2 jaar kom ‘n groep van koninkryksburgers bymekaar om insig te verkry oor die ekonomie en versplinterde samelewing. Dis ‘n wonderlike voorreg om die genialiteit van Jesus se liggaam te kan ontgin. 

Insig en geloof werk saam, INSIG maak dit duidelik wat jy moet doen, geloof gee jou die krag om dit te doen! Verdagmakery, verontreg te voel, aanstoot te neem, agterdog, negatiwiteit, kritiek, oordeel en beskuldigings steel die suurstof waarin geloof moet asemhaal.  Bely en erken hierdie sondes voor die Here, en kom in Sy teenwoordigheid met lofsang en dankbaarheid!! In hierdie atmosfeer van triomf en geestelike verligting verkry mens INSIG en GELOOF om berge te versit!! 

Wees die verandering.  

Categories
Preke

Hoe sien ek reg?

Gesonde hart – gesonde fokus

Dit is so ‘n voorreg om te kan sien! Die glorie van ‘n pragtige sonopkoms, wanneer die veldblomme blom, die eerste bloeisels bot, of die glimlag van die liefling van jou hart! Maar sig word nie bepaal deur die oog nie. Die brein verwerk die data en interpreteer dit deur die filters van ons ervarings en ‘n paar raaiskote om die ware identiteit van ‘n voorwerp te bepaal.[1] Sommige sien nie die waarde van die pragtige veldblomme raak nie, want hulle is op iets anders gefokus en stel nie belang nie. 

In die Griekse taal word die wyse van sien met verskillende woorde omskryf:

βλέπω blépō – Om in staat te wees om te sien, dit wil sê om die fakulteit van sig te hê, en soos van blindes gesê, om sig te kry.

θεωρέω theōréō – Om mooi na te gaan. Om met belangstelling te kyk en na ‘n doel, dui gewoonlik op die noukeurige waarneming van besonderhede.

εἴδω eídō – Om met begrip te sien, om te weet.

Ons inkeer na die Here het alles met hoe-ons-sien te doen. (Mat 4:17) Daarom die wonderlike ou lied: “I once was blind but now I see.”

Redding is ‘n paradigma skuif, om tot nuwe insigte te kom. CS Lewis, eers ‘n befaamde atheïs word ‘n Bybelse apologeet. Abby Johnson, ‘n aborsie kliniek Direkteur word ‘n anti-aborsie aktivis.[2] Nabeel Qureshi vertel in sy boek hoe hy Islam verlaat het om die Christen geloof aan te neem. [3] 

Die woord bekeer – μετανοέω metanoéō beteken:

 • ‘n verandering van plek of toestand,
 • om die verstand te oefen, te dink, te verstaan.
 • Om tot nuwe insig te kom.
 • Om berou te hê, verander van gedagte, berou.
 • Teologies ‘n ware hartverandering na God.
Samelewing se Persepsies

As individue, maar ook as samelewing vorm mense gedurig stigmas, persepsies, en bou propaganda, as kragtige verdraaiings van die werklikheid. Wanneer mense hierdie verdraaiing begin glo as die waarheid vind die mees ondenkbare afgryslike gruweldade teenoor die mensdom plaas.  Hierdie visuele verdraaiing in ons brein word ‘n sistemiese strukturele sonde – soos rassisme, klassisme.  Die onderbewuste vooroordeel is baie kragtig: ons brein het negatiewe vooropgestelde idees gevorm en filters wat die waarheid verdraai. Ons teorieë is onvolledig, eensydig, ‘n gedeeltelike deel van die waarheid.

Oorloë ontstaan as gevolg van wat ‘n groepering kollektief glo, aldus sien van ‘n ander groepering. Propaganda en die beheer van inligting is die hoofinstrument om die ‘n oorlog sentiment aan die gang te hou.  Die bekende filosoof Jordan Peterson: verklaar “wit minderheidskapitaal is ondenkbaar en misplaaste rasionaal.  Die idee dat ‘n etniese groep met ‘n kollektiewe sonde vereenselfwig word is blatant rassisties, gevaarlik en het al tot verskeie etniese suiwering gruweldade gelei. Bv. Die boere werkersklas Hootsies teenoor die elite leiersklas Tootsies (Kenya), die sosialistiese uitwissing van Russiese vooraanstaande boere die Kulaks[4], die Duitse uitwissing van die Jode. Apartheid was ‘n miskenning van nie-wit mense se menswees en etikettering as arm, swak, dom, vuil, ‘n minderwaardige klas en ras. 

Te midde van ‘n globale pandemie sien ons meer en meer protesoptogte wêreldwyd, die “black-lives-matter” beweging kry internasionale steun met optogte in 4044 stede regoor die wêreld.[5] NP van Wyk Louw het gesê, “jy wen nie jou reg tot selfbeskikking deur ‘n ander af te breek nie” #ALL LIVES MATTER. Daar is ‘n baie dieper grondmotief agter al heirdie proteste: Mense wil elkeen waardevol voel. Niemand verdien disrespek, minagting, weersin, aversie, aanstoot of afkerigheid nie.  Selfs nie die sondaar nie!

‘Ek weet nie met watter wapens die 3rde Wêreld oorlog beveg gaan word nie, maar met die 4de wêreld oorlog sal daar met stokke en klippe gestry word.’ Albert Einstein 1949

Die Nuwe Normaal

Ons almal begeer na die grendel tyd, dat alles sal terugkeer na normaal. Maar die normaal waarna ons soek was nie gesond of reg nie. Dit was juis die wanbalans van kapitalistiese materialisme wat ons in hierdie pandemie gedompel het. Die arm – ryk polarisasie is wyer as ooit. Die GINI Indeks staan op 67 ongelyke samelewing. Die salaris wat ‘n fabriekwerker verdien teenoor dit wat die bestuurder verdien is te ongelyk. Dit het gelei tot ‘n dualistiese ekonomie en samelewing. 

James (“Jim”) Coulter is die mede-uitvoerende hoof en ‘n stigtersvennoot van TPG en die mede-besturende vennoot van The Rise Fund. TPG, wat in 1992 gestig is, is ‘n toonaangewende private beleggingsfirma wat meer as $ 88 miljard se bates bestuur. Hy bied jaarliks ‘n projeksie vir die bekende Bloomberg Platvorm aan: Hy som ons situasie op dat ons al die simptome beleef van ‘n Oorlog-ekonomie. [6]

 1. Herbenutting van vervaardigings lyne
 2. Gratis konserte en internasionale solidariteit
 3. Groot kollektiewe besteding

Wat leer ons uit oorlogstyd-ekonomieë?

 1. Dit gaan gewoonlik langer aan as wat verwag is
 2. Groot wenners en groot verloorders
 3. Die regering word ‘n groot speler
 4. Mense mobiliseer
 5. Resessie volg
 6. Groot samelewingsveranderings – Industriële ondernemerskap.

In enige krisis gaan mens deur 6 stadiums:

 1. Ontkenning
 2. Ons het ‘n probleem
 3. Ons het ‘n plan
 4. Plan misluk
 5. Onsekerheid en paniek
 6. Werklikheid
WAT IS GOD SE NORMAAL?

Dus nou die vraag? Hoe sien die kerk hierdie krisis? Hoe kan ons seker maak dat ons regsien? Dat ons nie mislei word deur sosiale media nie? Dat ons die realiteit reg gaan benader?  Hoe sien ons hierdie wêreld? Wat is God se normaal?

The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! (Mat 6:21-22)

“Jou oog is ’n lamp vir jou liggaam. ’n Suiwer oog laat die lig na binne stroom sodat jy daarbinne geheel en al lig word. 23Maar as jou oog vuil en sleg is, versper dit die lig en jou binneste bly geheel en al donker. As die lig wat jy gedink het jy het, in werklikheid donkerte is, hoe pikswart is jou donker dan nie! (Mat 6:21-22)

Die woord lig in die vers beteken olie-lamp. Wat veral betekenisvol is mbt. die gelykenis van die 5 dwase maagde. Ons lewe is ‘n lamp. (Matt. 5:15) Ons kan nie ons lewenslig wegsteek nie. Die kort verduideliking van hierdie vers is dat die gefokusde oog wat innerlik in denke gesond is sien wat werklik mooi en waardevol is. ‘n Siek oog misreken die ware identiteit en waarde van ‘n voorwerp en behandel dit met minagting as waardeloos.  Kinders verstaan nie sentiment nie of die waarde van dinge nie.  Daarom gee jy nie ‘n kind ‘n duur erfstuk wanneer hulle nog kind is nie, want hulle besef nog nie die waarde nie.  

Waarom word hierdie vreemde stelling tussenin vasgedruk tussen, “waar jou skat is daar sal jou hart wees” (Mat. 6: 19-21) en “jy kan nie God en mammon dien nie” en die sorge van hierdie lewe dien nie. (Mat. 6:24)?  Jesus vertel later van die vrygewige meester wat werkers die hele dag gewerk het dieselfde loon gegee het as die wat gewerk het vir uur. “Of is u oog sleg omdat ek is ek goed?” Mat 20:15 Hier verwys hy na die jaloesie, en afgunstige gedagtes van die mense teenoor mekaar.

WAT JY WAARDE AG

Die hele ekonomie sentreer rondom die vraag en aanbod en waarde van ‘n sekere produk. Oornag het die waarde van winkelsentrums afgeneem, en die waarde van DIY huis, tuin, broodbak, en kosmaak produkte het toegeneem.  Maar die ware probleem van regsien, is die waarde wat ons aan mense toeskryf.  Iemand met ‘n graad, en wat ‘n noodsaaklike diens lewer soos ‘n mediese dokter word as ‘n persoon van hoë waarde beskou.  Ons behandel die mense met respek, hulle het ‘n sekere aansien in die gemeenskap en hulle woorde en opinies het waarde.

Daarenteen word mense wat algemene werk verrig soos die van ‘n bediende of skoonmaker as minder belangrik beskou. Verder: 

 • ‘n pa sien sy dogter as ‘n seksuele objek en misreken geheel en al haar waarde, haar persoon, haar toekoms, haar toekomstige man en kinders, deur net sy eie seksuele behoefte te bevredig.
 • ‘n sakeeienaar sien sy werksmense net as ‘n robot en masjien wat hy kan gebruik om meer geld te maak, en dryf hulle genadeloos sonder om hulle te vergoed vir wat hulle waarde werklik is.
 • ‘n vrou en haar kinders sien hulle man en pa net as die broodwinner, voorsiener wat moet sorg dat daar genoeg geld is.
 • ‘n man sien sy vrou net as ‘n bediende wat moet sorg dat daar kos op die tafels is, klere gewas is, en die huis aan die kant is.
 • Die meeste mense sien nie eers die waarde in hulleself nie! Hulle voel self nie waardevol nie. Integriteit, werk-trots is gevolge van ‘n gesonde self-waarde.

Wanneer jy iemand van waarde ag, behandel jy mos die persoon anders. Jy is respekvol, eerbiedig en liefdevol. Ons beloon graag die mense van waarde in ons lewe met geskenke.

Jesus het die sondige mensdom genoeg van waarde geag, dat Hy Sy lewe vir ons gegee het. (Joh 3:16)

Jou hart is oop teenoor dit wat jy van waarde ag. Jy spandeer tyd, aan dit wat jy van waarde ag. Jy offer op vir dit wat jy van waarde ag. 

Mag die Here ons harte kom genees, ons vooropgestelde idees, ons persepsies, ons misrekende gevolgtrekkings wat ons oor mense maak. Sodat ons mense sal sien soos God hulle sien.

Kom ons begin by ons naaste: Die wat God oor ons pad stuur. (Luk 10:25) Die Barmhartige Samaritaan.

 

 

[1] Gregory R.L. 1966. Eye and Brain: the psychology of seeing. London: Weidenfeld & Nicolson; 5th edition 1997, Oxford University Press/Princeton University Press. ISBN 0-691-04837-1

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Unplanned

[3]  Qureshi, Nabeel; Strobel, Lee (2014-02-11). Seeking Allah, Finding Jesus: A Devout Muslim Encounters Christianity. Place of publication not identified: Zondervan. ISBN 9780310515029.

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Dekulakization

[5] https://www.creosotemaps.com/blm2020/

[6] https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=27E22C9C-7E82-44A7-B177-9D97502A6526&LangLocaleID=1033&AffiliateData=tyemail