Categories
Preke

Behou geestelike fokus in tye van onrus.

I continue to pray for your love to grow and increase beyond measure, bringing you into the rich revelation of spiritual insight in all things. Phil 1:9 Passion Translation

Ons leef tans in ‘n wêreld van miljoene opinies en agterdog oor geheime sameswerings, emosioneel gelaaide waarskuwings, grootskaalse verwarring, teenstrydige navorsing, kommer oor inperking maatreëls, diskriminerende persoonlike aanvalle en opswaai van aanranding en geweld!!! Mens hoor elke dag van meer egskeidings, gesinsgeweld, en gesonde mense se sterftes. Hoe hou mens FOKUS? Hoe kry mens goddelike INSIG? Nou meer as ooit is dit nodig dat ons, ons geestelike sintuie sal verskerp in die daaglikse stryd, om fokus op Jesus te behou. 

Ons word daagliks gebombardeer met ‘n magdom inligting, tog weet bitter min mense hoe om reg en gesond te leef.  Inligting is nutteloos sonder INSIG om te weet wat om op die regte tyd met die regte mense te doen.  Insig verbind die kop met die hart. Insig wys jou nie net wat om te doen nie, maar ook die hoe, asook wanneer om dit te doen. Insig bring al die punte bymekaar. Insig word beskryf as die vroeg-môreson wat opkom in mens se hart, en jou nuwe stukrag gee vir ‘n gegewe saak. 

Dictionary.com defines insight as:

 • An instance of apprehending the true nature of a thing, especially through intuitive understanding;
 • Penetrating mental vision or discernment;
 • Faculty of seeing into inner character or underlying truth; an understanding of relationships that sheds light on or helps solve a problem;
 • An understanding of the motivational forces behind one’s actions, thoughts, or behavior; self-knowledge.

Iemand wat dieper dink oor ‘n saak verkry insig. Die meeste mense dink nie deur hul probleme nie. Hulle is geneig om teen hul berge vas te kyk in plaas daarvan om deur die berg te dink om ‘n sleutel te bekom om dit te oorwin. Geloof wat berge versit, begin met die verskuiwing van klein molshope. Soos in ‘n vorige boodskap verduidelik, maak die meeste mense van ‘n molshoop ‘n berg. Kinders van God wat in oorgawe Sy geregtigheid ontvang het, is geloofsmense! Ons dink, praat en leef geloof! Ons maak berge molshope… bergplatmakers! 

Visie kom deur insig. Lig en visie gaan saam. Wanneer God Sy waarheid aan ons belig, kry ons insig, insig lei tot visie. Visie stel kreatiwiteit vry. Sodra ons visie ontvang, kan ons ons deur die geloof dinge tot stand te bring wat nie bestaan ​​nie. God het roep dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan! 

Uiteindelik word mens verlam deur al die negatiwiteit om jou! ‘n Vis bestaan in die water, omdat die water nooit binne die vis kom nie. So bestaan ons in ‘n bose stormagtige wêreld, omdat ons nie toelaat dat die storm ooit in ons woed nie!!  

Meer as ooit het ons goddelike INSIG nodig om ons deur die doolhof van misleiding, leuens, verraad, korrupsie, en bose intensies uit te lei. 

Understanding establishes you. Once you understand something you know how to operate. 

Die Here het vir Besaleël toegerus met my Gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen (Exo 31:3) Die Here het hom toegerus met sy Gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen: (Exo 35:31) 

Verder het die Here vir Moses instruksies gegee om die volke te verdeel onder leiers met insig. Bring uit julle stamme verstandige manne, manne met insig, manne van aansien, sodat ek hulle as hoofde oor julle kan aanstel. (Deut 1:13) 

Salomo het ook hierdie INSIG by die Here gesoek: Die Here het dit goedgevind dat Salomo dít gevra het. Hy het vir hom gesê: “Omdat dít jou versoek is en jy nie vir jou ‘n lang lewe, of rykdom, of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is, sal Ek aan jou versoek voldoen. (1 King 3:10-12) 

H8394. תְּבוּנָה teḇûnāh: A feminine noun meaning understanding, insight. It occurs primarily in the Wisdom Literature and is associated with both wisdom and knowledge (Ex. 35:31; Prov. 8:1; 21:30); and is contrasted with foolishness (Prov. 15:21; 18:2). A person of understanding is slow to wrath and walks uprightly (Prov. 14:29; 15:21). God has understanding and gives it (Job 12:13; Ps. 147:5; Prov. 2:6; Isa. 40:28). On the other hand, idolaters, who fashion idols by their own understanding, have no understanding at all (Isa. 44:19; Hos. 13:2). 

My seun, neem aan wat ek jou sê,

maak wat ek jou voorskryf jou eie,

hou jou ore oop vir die wysheid,

span jou in om te verstaan.

Roep insig by,

vra na gesonde begrip.

Soek dit soos jy silwer sou soek,

spoor dit op soos ‘n verborge skat.

Dan sal jy weet hoe om die Here te dien,

sal jy ontdek wat dit is om God te ken.

Dit is die Here wat die wysheid gee,

uit sy mond kom die kennis en die insig.

Hy laat eerlike mense sukses behaal

en Hy beskerm dié wat onberispelik lewe.

Hy sien toe dat reg geskied,

Hy hou wag oor die pad van sy troue dienaars.

As jy aanneem wat ek jou sê, sal jy insig kry

in wat regverdig en reg en billik is

en sal jy op die goeie pad bly.

Die wysheid sal sy plek in jou lewe inneem,

kennis sal vir jou iets aangenaams word,

oordeelkundigheid sal oor jou wag hou

en verstandigheid sal jou bewaak. (Prov 2:1-11) 

‘n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. (2 Tim 2:24-26) 

Hoe verkry mens goddelike geestelike INSIG? 

Om INSIG te bekom kos gedetermineerde fokus, om te staak met dit waarmee jy besig is, en deur die oorverdowende lawaai en geraas van die Wêreld bewus te raak van die influistering van Sy stem in jou gemoed! 

Bolangse waarneming en bietjie kennis is nie genoeg nie om ware insig te verkry nie.  Ware insig verg werk; dit is ‘n vaardigheid wat kreatiwiteit, deursettingsvermoë en diep denke verg. Die kragtigste insigte kom uit noukeurige en ernstige ontledings om groot hoeveelhede data in bondige en spesifieke bevindings op te som. Soos ‘n arend ‘n wye perspektief het in die lug en dan afpyl op sy prooi, is insig ‘n spesifieke oplossing. 

 1. Mens moet die Here vir INSIG vra

Hy is en bly die bron van ware INSIG. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. (Prov 3:5) Die Heilige Gees gee ware insig. (1 Cor 2:9-16) Om die sinne van Christus te hê, is ware INSIG. Die gawes vd Gees, is ook ‘n reuse bron van Goddelike Bonatuurlike Insig: Profesie, Woord van Kennis, Wysheid. (1 Cor 12 & 14)

 • Leer ken God se weë

Met groot ontsag getuig almal dan van die dade van God omdat hulle insig gekry het in wat Hy doen. (Ps 64:10) Hoe meer jy ontwikkel in die Kennis van die Here en Sy wee, hoe makliker sien jy deur al die misleidings, die regte pad van Sy wil.  (2 Cor 10:5-6; Eph 1:17; 4:13; Col 1:10; 1 Pet 1:2) Apostles en Profete is God se geskenke aan Sy liggaam om geheimenisse te openbaar. (Eph 3:4)

 • Onttrek en kom tot stilte. 

Jesus het dikwels ontrek na ‘n berg (hoogte) om te bid. (Mat 14:23; Mark 6:46; Luk 6:12; 9:28) Om soms weg te breek, weg te gaan, vir ‘n tyd te vas en bid verkry mens nuwe insig tot jou omstandighede. Breek die roetine. Insig impliseer objektiwiteit en nugterheid d.w.s die vermoë om jou maat, jou situasie, jou probleem vanuit ‘n goddelike verhewe perspektief te benader.  Om hierdie insig te verkry, moet mens die vlees stil maak. 

 • Omring jou met mense wat INSIG het.

Where there is no counsel, purposes are disappointed; But in the multitude of counsellors they are established. (Prov 15:22) Deur gereeld tyd te maak om buite jou bekende wêreld met groeperinge bymekaar te kom wat nuwe denke kan stimuleer kan jy groei. Deur robuuste dialoog en aanhou vrae vra, kom mens tot dieper insig. Jy sien jou probleem in ‘n ander lig.  Vir bykans 2 jaar kom ‘n groep van koninkryksburgers bymekaar om insig te verkry oor die ekonomie en versplinterde samelewing. Dis ‘n wonderlike voorreg om die genialiteit van Jesus se liggaam te kan ontgin. 

Insig en geloof werk saam, INSIG maak dit duidelik wat jy moet doen, geloof gee jou die krag om dit te doen! Verdagmakery, verontreg te voel, aanstoot te neem, agterdog, negatiwiteit, kritiek, oordeel en beskuldigings steel die suurstof waarin geloof moet asemhaal.  Bely en erken hierdie sondes voor die Here, en kom in Sy teenwoordigheid met lofsang en dankbaarheid!! In hierdie atmosfeer van triomf en geestelike verligting verkry mens INSIG en GELOOF om berge te versit!! 

Wees die verandering.  

Categories
Preke

Hoe sien ek reg?

Gesonde hart – gesonde fokus

Dit is so ‘n voorreg om te kan sien! Die glorie van ‘n pragtige sonopkoms, wanneer die veldblomme blom, die eerste bloeisels bot, of die glimlag van die liefling van jou hart! Maar sig word nie bepaal deur die oog nie. Die brein verwerk die data en interpreteer dit deur die filters van ons ervarings en ‘n paar raaiskote om die ware identiteit van ‘n voorwerp te bepaal.[1] Sommige sien nie die waarde van die pragtige veldblomme raak nie, want hulle is op iets anders gefokus en stel nie belang nie. 

In die Griekse taal word die wyse van sien met verskillende woorde omskryf:

βλέπω blépō – Om in staat te wees om te sien, dit wil sê om die fakulteit van sig te hê, en soos van blindes gesê, om sig te kry.

θεωρέω theōréō – Om mooi na te gaan. Om met belangstelling te kyk en na ‘n doel, dui gewoonlik op die noukeurige waarneming van besonderhede.

εἴδω eídō – Om met begrip te sien, om te weet.

Ons inkeer na die Here het alles met hoe-ons-sien te doen. (Mat 4:17) Daarom die wonderlike ou lied: “I once was blind but now I see.”

Redding is ‘n paradigma skuif, om tot nuwe insigte te kom. CS Lewis, eers ‘n befaamde atheïs word ‘n Bybelse apologeet. Abby Johnson, ‘n aborsie kliniek Direkteur word ‘n anti-aborsie aktivis.[2] Nabeel Qureshi vertel in sy boek hoe hy Islam verlaat het om die Christen geloof aan te neem. [3] 

Die woord bekeer – μετανοέω metanoéō beteken:

 • ‘n verandering van plek of toestand,
 • om die verstand te oefen, te dink, te verstaan.
 • Om tot nuwe insig te kom.
 • Om berou te hê, verander van gedagte, berou.
 • Teologies ‘n ware hartverandering na God.
Samelewing se Persepsies

As individue, maar ook as samelewing vorm mense gedurig stigmas, persepsies, en bou propaganda, as kragtige verdraaiings van die werklikheid. Wanneer mense hierdie verdraaiing begin glo as die waarheid vind die mees ondenkbare afgryslike gruweldade teenoor die mensdom plaas.  Hierdie visuele verdraaiing in ons brein word ‘n sistemiese strukturele sonde – soos rassisme, klassisme.  Die onderbewuste vooroordeel is baie kragtig: ons brein het negatiewe vooropgestelde idees gevorm en filters wat die waarheid verdraai. Ons teorieë is onvolledig, eensydig, ‘n gedeeltelike deel van die waarheid.

Oorloë ontstaan as gevolg van wat ‘n groepering kollektief glo, aldus sien van ‘n ander groepering. Propaganda en die beheer van inligting is die hoofinstrument om die ‘n oorlog sentiment aan die gang te hou.  Die bekende filosoof Jordan Peterson: verklaar “wit minderheidskapitaal is ondenkbaar en misplaaste rasionaal.  Die idee dat ‘n etniese groep met ‘n kollektiewe sonde vereenselfwig word is blatant rassisties, gevaarlik en het al tot verskeie etniese suiwering gruweldade gelei. Bv. Die boere werkersklas Hootsies teenoor die elite leiersklas Tootsies (Kenya), die sosialistiese uitwissing van Russiese vooraanstaande boere die Kulaks[4], die Duitse uitwissing van die Jode. Apartheid was ‘n miskenning van nie-wit mense se menswees en etikettering as arm, swak, dom, vuil, ‘n minderwaardige klas en ras. 

Te midde van ‘n globale pandemie sien ons meer en meer protesoptogte wêreldwyd, die “black-lives-matter” beweging kry internasionale steun met optogte in 4044 stede regoor die wêreld.[5] NP van Wyk Louw het gesê, “jy wen nie jou reg tot selfbeskikking deur ‘n ander af te breek nie” #ALL LIVES MATTER. Daar is ‘n baie dieper grondmotief agter al heirdie proteste: Mense wil elkeen waardevol voel. Niemand verdien disrespek, minagting, weersin, aversie, aanstoot of afkerigheid nie.  Selfs nie die sondaar nie!

‘Ek weet nie met watter wapens die 3rde Wêreld oorlog beveg gaan word nie, maar met die 4de wêreld oorlog sal daar met stokke en klippe gestry word.’ Albert Einstein 1949

Die Nuwe Normaal

Ons almal begeer na die grendel tyd, dat alles sal terugkeer na normaal. Maar die normaal waarna ons soek was nie gesond of reg nie. Dit was juis die wanbalans van kapitalistiese materialisme wat ons in hierdie pandemie gedompel het. Die arm – ryk polarisasie is wyer as ooit. Die GINI Indeks staan op 67 ongelyke samelewing. Die salaris wat ‘n fabriekwerker verdien teenoor dit wat die bestuurder verdien is te ongelyk. Dit het gelei tot ‘n dualistiese ekonomie en samelewing. 

James (“Jim”) Coulter is die mede-uitvoerende hoof en ‘n stigtersvennoot van TPG en die mede-besturende vennoot van The Rise Fund. TPG, wat in 1992 gestig is, is ‘n toonaangewende private beleggingsfirma wat meer as $ 88 miljard se bates bestuur. Hy bied jaarliks ‘n projeksie vir die bekende Bloomberg Platvorm aan: Hy som ons situasie op dat ons al die simptome beleef van ‘n Oorlog-ekonomie. [6]

 1. Herbenutting van vervaardigings lyne
 2. Gratis konserte en internasionale solidariteit
 3. Groot kollektiewe besteding

Wat leer ons uit oorlogstyd-ekonomieë?

 1. Dit gaan gewoonlik langer aan as wat verwag is
 2. Groot wenners en groot verloorders
 3. Die regering word ‘n groot speler
 4. Mense mobiliseer
 5. Resessie volg
 6. Groot samelewingsveranderings – Industriële ondernemerskap.

In enige krisis gaan mens deur 6 stadiums:

 1. Ontkenning
 2. Ons het ‘n probleem
 3. Ons het ‘n plan
 4. Plan misluk
 5. Onsekerheid en paniek
 6. Werklikheid
WAT IS GOD SE NORMAAL?

Dus nou die vraag? Hoe sien die kerk hierdie krisis? Hoe kan ons seker maak dat ons regsien? Dat ons nie mislei word deur sosiale media nie? Dat ons die realiteit reg gaan benader?  Hoe sien ons hierdie wêreld? Wat is God se normaal?

The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! (Mat 6:21-22)

“Jou oog is ’n lamp vir jou liggaam. ’n Suiwer oog laat die lig na binne stroom sodat jy daarbinne geheel en al lig word. 23Maar as jou oog vuil en sleg is, versper dit die lig en jou binneste bly geheel en al donker. As die lig wat jy gedink het jy het, in werklikheid donkerte is, hoe pikswart is jou donker dan nie! (Mat 6:21-22)

Die woord lig in die vers beteken olie-lamp. Wat veral betekenisvol is mbt. die gelykenis van die 5 dwase maagde. Ons lewe is ‘n lamp. (Matt. 5:15) Ons kan nie ons lewenslig wegsteek nie. Die kort verduideliking van hierdie vers is dat die gefokusde oog wat innerlik in denke gesond is sien wat werklik mooi en waardevol is. ‘n Siek oog misreken die ware identiteit en waarde van ‘n voorwerp en behandel dit met minagting as waardeloos.  Kinders verstaan nie sentiment nie of die waarde van dinge nie.  Daarom gee jy nie ‘n kind ‘n duur erfstuk wanneer hulle nog kind is nie, want hulle besef nog nie die waarde nie.  

Waarom word hierdie vreemde stelling tussenin vasgedruk tussen, “waar jou skat is daar sal jou hart wees” (Mat. 6: 19-21) en “jy kan nie God en mammon dien nie” en die sorge van hierdie lewe dien nie. (Mat. 6:24)?  Jesus vertel later van die vrygewige meester wat werkers die hele dag gewerk het dieselfde loon gegee het as die wat gewerk het vir uur. “Of is u oog sleg omdat ek is ek goed?” Mat 20:15 Hier verwys hy na die jaloesie, en afgunstige gedagtes van die mense teenoor mekaar.

WAT JY WAARDE AG

Die hele ekonomie sentreer rondom die vraag en aanbod en waarde van ‘n sekere produk. Oornag het die waarde van winkelsentrums afgeneem, en die waarde van DIY huis, tuin, broodbak, en kosmaak produkte het toegeneem.  Maar die ware probleem van regsien, is die waarde wat ons aan mense toeskryf.  Iemand met ‘n graad, en wat ‘n noodsaaklike diens lewer soos ‘n mediese dokter word as ‘n persoon van hoë waarde beskou.  Ons behandel die mense met respek, hulle het ‘n sekere aansien in die gemeenskap en hulle woorde en opinies het waarde.

Daarenteen word mense wat algemene werk verrig soos die van ‘n bediende of skoonmaker as minder belangrik beskou. Verder: 

 • ‘n pa sien sy dogter as ‘n seksuele objek en misreken geheel en al haar waarde, haar persoon, haar toekoms, haar toekomstige man en kinders, deur net sy eie seksuele behoefte te bevredig.
 • ‘n sakeeienaar sien sy werksmense net as ‘n robot en masjien wat hy kan gebruik om meer geld te maak, en dryf hulle genadeloos sonder om hulle te vergoed vir wat hulle waarde werklik is.
 • ‘n vrou en haar kinders sien hulle man en pa net as die broodwinner, voorsiener wat moet sorg dat daar genoeg geld is.
 • ‘n man sien sy vrou net as ‘n bediende wat moet sorg dat daar kos op die tafels is, klere gewas is, en die huis aan die kant is.
 • Die meeste mense sien nie eers die waarde in hulleself nie! Hulle voel self nie waardevol nie. Integriteit, werk-trots is gevolge van ‘n gesonde self-waarde.

Wanneer jy iemand van waarde ag, behandel jy mos die persoon anders. Jy is respekvol, eerbiedig en liefdevol. Ons beloon graag die mense van waarde in ons lewe met geskenke.

Jesus het die sondige mensdom genoeg van waarde geag, dat Hy Sy lewe vir ons gegee het. (Joh 3:16)

Jou hart is oop teenoor dit wat jy van waarde ag. Jy spandeer tyd, aan dit wat jy van waarde ag. Jy offer op vir dit wat jy van waarde ag. 

Mag die Here ons harte kom genees, ons vooropgestelde idees, ons persepsies, ons misrekende gevolgtrekkings wat ons oor mense maak. Sodat ons mense sal sien soos God hulle sien.

Kom ons begin by ons naaste: Die wat God oor ons pad stuur. (Luk 10:25) Die Barmhartige Samaritaan.

 

 

[1] Gregory R.L. 1966. Eye and Brain: the psychology of seeing. London: Weidenfeld & Nicolson; 5th edition 1997, Oxford University Press/Princeton University Press. ISBN 0-691-04837-1

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Unplanned

[3]  Qureshi, Nabeel; Strobel, Lee (2014-02-11). Seeking Allah, Finding Jesus: A Devout Muslim Encounters Christianity. Place of publication not identified: Zondervan. ISBN 9780310515029.

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Dekulakization

[5] https://www.creosotemaps.com/blm2020/

[6] https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=27E22C9C-7E82-44A7-B177-9D97502A6526&LangLocaleID=1033&AffiliateData=tyemail

Categories
Jesus die beste lewe

Jesus se doelgerigtheid

Jesus was doelgerig, maar sonder persoonlike ambisie. Hy was gefokus, om die taak waarvoor Hy gestuur is te voltooi.

Focus – pulled towards the centre. (Greek understanding)

Systematic Relentless Determination – Intentional Living

Die politieke en ekonomiese dè-stabiliteit in Suid Afrika is besig om ons soos beeste en skape in ‘n drukgang geforseer. Mag die Here die omstandighede gebruik om ons in-te-ent, en die nodige medikasie toedien om ons te genees van ons self-gesentreerde arrogansie, selfsug, en eie-geregtigheid.
Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min (Matt 7:13-14; Luk 13:22-24).
στενός: stenós, fem. stenḗ, neut. stenón, adj. Straight, narrow, with reference to the gate leading to life (Matt 7:13-14; Luk 13:24; Septuagint Jes 49:20). Ons sê mos ʼn mens moet die reguit pad loop.

Sleutelwoorde: verminder, verklein, vernou, vereng, inkrimp, deurdringend, noukeurig, akkuraat.

ʼn Hopie plofstof wat bloot net aangesteek word, maak ʼn groot lawaai en rook maar rig min skade aan. Druk en beperk hierdie plofstof in ʼn koeël-omhulsel, en dit kan reuse skade aanrig. A rolling stone gathers no moss is an old proverb, credited to Publilius Syrus, who in his Sententiae states, people who are always moving, with no roots in one place or another, avoid responsibilities and cares.

JESUS SE LEWE, WAS DOELGERIG. (Intentional)

1) Jesus kies ʼn klein, intieme gemeenskap vir Sy vormingsjare. Min opsies, aspirasies of ambisies.
2) Hy doen die werk van ʼn ambagsman vir 18 jaar. Op 12 het Hy alreeds verstaan dat Hy met Sy hemelse Vader se werk besig moet wees (Luk 2:45).
3) Hy het geen ambisie gehad om iets uit Sy eie te doen nie. Waarom sê u dit vir My? My tyd het nog nie gekom nie (Joh 2:4). Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: “Meneer, sê vir my broer hy moet die erfenis met my deel.” Maar Hy antwoord hom: “Man, wie het My as regter of deler vir julle aangestel?” (Luk 12:13). Hy hou vol dat HY eerste geroep is vir die verlore skape van Israel: Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: “Meneer, sê vir my broer hy moet die erfenis met my deel.” Maar Hy antwoord hom: “Man, wie het My as regter of deler vir julle aangestel?” (Matt 15:21-28).
4) Vir My het die tyd nog nie gekom nie (Joh 7:6; Joh 7:8; Joh 7:30).
5) Ek móét:
a. Luk 2:49 Het u nie geweet dat Ek in die dinge van my Vader moet wees nie?
b. Luk 4:43 Ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is Ek gestuur.
c. Luk 9:22 die Seun van die mens moet baie ly
d. Luk 13:33 In elk geval moet Ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat ‘n profeet op ‘n ander plek as Jerusalem omkom.
e. Luk 19:5 Saggeus, kom gou af, want Ek moet vandag in jou huis tuis gaan.
f. Joh 9:4 So lank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van Hom wat My gestuur het
6) Vyf en dertig keer word daar gesê: “Die skrif is vervul.”
7) Sy verstand was nie altyd oop vir alles nie … Daar is een waarheid, een manier (Joh 14:6). Die mense sê, maar Ek sê vir julle … Sy onderrig was eenvoudig, tot die punt, en direk. Jy moes dit óf aanvaar óf verwerp.
8) Hy het nie mense groepeer asof hulle almal gelyk is nie. Hy het geen universele glimlag nie. Hy het die geloof van ʼn Romeinse beampte en heidense vroue geprys, maar die valsheid van die Fariseërs en skrifgeleerdes verdoem. Hy genoem Herodes ʼn Jakkals. Hy het geen vrees vir ʼn mens nie.
9) Jesus woon en beweeg in ʼn betreklik klein area. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore en grootgemaak in ʼn klein sandveldhuisie in die onopsigtelike dorpie, Nasaret, geleë in ʼn kom hoog op ʼn rotsagtige kalksteen plato bo die Jisreël- en Beth Netofa-valleie. Daarna trek Hy na Nasaret, ʼn klein visserdorpie naby die hoofroetes na Jerusalem.
10) Die verskil tussen ʼn meer en ʼn vleiland is die duidelike damwal. Om doelgerig te leef, moet jy jouself beperk, grense stel.
11) Daarom kon Jesus verklaar: Dit is volbring (Joh 17:4; Joh 19:28). HY het die doelwit bereik.
12) Sy voedsel was om die wil van die Vader te doen (Joh 4:32).
13) Hy roep ons ook om ʼn nougesette, heilige, afgesonderde lewe te lei (Matt 16:24).

Ons praat van beeldende kunste omrede sy grense, rame, fokus, komposisie en dissipline.
Musikante fokus hulle musiek volgens ʼn genre, ʼn vasgestelde ritme en sleutel. Poësie en prosa volg bepaalde reëls, ritme, aksent en dit is ʼn ware genot om te sien iemand kombineer al hierdie reëls en skep ʼn flambojante skepping.

Sleutelwoorde: intentional, calculated, premeditated, willful, purpose-driven, deliberate

ʼn Doelgerigte lewe is baie soos ʼn GPS-stelsel in baie motors. Dit wys jou die pad na waar jy wil gaan. ʼn GPS vereis ʼn vasgestelde bestemming: Waarheen is jy op pad? Dit het ʼn beginpunt. ʼn GPS weet waar jy jou reis begin. En sodra jy begin beweeg, word ʼn roete bereken – ʼn pad om te volg. Op die dieselfde manier leef ons God se Woord en Jesus as ons weg. Psalm 119:105 sê: U woord is ʼn lamp vir my voet en ʼn lig vir my pad. As ons ʼn hindernis of opeenhoping van verkeer teëkom, word ʼn alternatiewe roete gesoek, maar nog steeds met die een einddoel in sig.

Die sleutel tot die doelgerigte is: Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is (Ef 5:10). Jesus toon ons die padkaart vir die lewe. Soos Christus het God ook vir elkeen van ons ʼn weg, ʼn roete, voorberei wat ons moet voltooi! Wanneer jy nie eens weet vir watter wedren jy ingeskryf is nie, hoe kan jy dit klaarmaak?

Vir die maksimum doeltreffendheid om al ons Godgegewe potensiaal te vervul en die seëninge van God te ontvang, moet ons die prys betaal om onsself te posisioneer om heelhartig doelgerig te word. Ons lewenstyl word gelei deur die Christus-gesentreerde Woord-gerigte leiding van die Heilige Gees.

Die Here het ons op ʼn tydstip gewaarsku dat iemand ons gaan verraai. Toe dit gebeur, was dit vir ons baie sleg dat dit een van die mense naaste aan ons was. Toe ek die Here vra oor hoe ons dit moet hanteer, was Sy antwoord: “Ontbeer dit as deel van julle leiding in Christus, en wees bly.” Toe gaan kyk ek hoe Jesus die soortgelyke situasie hanteer het: Hy het Homself onwrikbaar vasgemaak aan Sy roeping en om dit klaar te maak.
Fokus en doelgerigtheid is die rigting van jou hart. “waar jou skat is sal jou hart wees” (Mat 6:21) Soos toe ons die eerste keer verlief geraak het, en al ons aandag om een persoon gefokus het. So wil die Here dié plek in ons hart inneem. Ons is die meeste vervuld wanneer ons Hom innig liefhet. Met ons hele hart, krag en verstand is ‘n vorm van fokus.

Op grond van die ontdekking van Sy liefde vir ons is ons lief vir die Here met ons hele hart, ons ganse gemoed, ons hele verstand en al ons krag! (Deut. 10:12; 30:6; Mar 12:30; Luke 10:27) Jesus is immers die rede vir ons bestaan want Hy het ons eerste liefgehad. (1 John 4:19) Sy Liefde genees en herstel ons wese, en werk in ons om saam met alle gelowiges mekaar lief te hê soos Hy ons liefhet. (Lev 19:18; Eph 5:2; 1 Thes 4:9; 1 Pet. 1:22; 1 John 2:7) Sy liefde dring ons om te gaan en mense dissipels van God te maak. (Mat 28:19) LIEFDE IS FOKUS

NOG VOORBEELDE VAN VASBESLOTENHEID:

JESUS: Toe die Samaritane Hom nie ontvang nie, het Hy juis meer vasbeslote geword om Sy werk klaar te maak. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het Hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin (Luk 9:51).
His face was [set as if He was] going to Jerusalem (Luk 9:53).
Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat Self nie soos hulle verander of verduister nie (Jam 1:17-18).
ISAIAH: Therefore I have set My face like a flint (Isa 50:7).
You will keep him in perfect peace, Whose mind is stayed on You, Because he trusts in You (Isa 26:3).
MOSES: for he endured as seeing Him who is invisible (Heb 11:27).
DAVID: I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved (Ps 16:8)

ʼn DUBBELHARTIGE MAN IS ONSTABIEL IN AL SY WEË (JAK 1:8).

Doelgerigtheid is ‘n saak van die hart. 

When the eye of the body is single, the whole body will be full of light (KJV). Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie! (Matt 6:22).
Die Griekse woord vir “single-mindedness” is “opthalmous haplous”. “Opthalmous” beteken: eenvoudig, ongekompliseerd, nie verwarrend nie, gevestig, gesond, gefokus sonder dat aandag afgetrek word van die onderwerp in sig. Dit beteken “in enkelgelid, reg agter die leier, sonder dubbelsinnigheid of motiewe en opreg”. Met ander woorde, as jy opreg is, gee jy nie voor nie; daar is geen geveinsdheid of selfbeheptheid agter elke aksie nie. Opregtheid verwyder die blindekol in jou truspieëltjie! (Strongs 573. ἁπλόος haplóos) “When the eye accomplishes its purpose of seeing things as they are, then it is haploús, single, healthy, perfect. Singleness, simplicity, absence of folds. ‘Haplous’ means ‘braided or plaited together as one, interwoven’.” Jou wil is verweef met God se wil vir jou lewe. (Jesaja 40:31 – Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.
Koersvastheid: met een oog; eerlik, opreg, ondubbelsinnig; agter mekaar, een-een, heelhartigheid, doelbewustheid, doelgerigtheid, konsentrasie op een doel, enkelvoudigheid.
Die woordeboek verduidelik koersvastheid as: opreg, vrygewig, sonder bedrog, eenvoudig
• Geloof is “single focus”
• Heiligheid is “single focus”
• Goddelikheid is “single focus”
• Geroepenheid is “single focus”
Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is (2 Kor 10:6). Gehoorsaamheid is ʼn vorm van fokus, akkuraatheid.
• Deur akkuraatheid verkry jy gesag
• Deur akkuraatheid vergroot jy jou grondgebied en invloed
• Deur akkuraatheid raak jy seker en vol selfvertroue
• Deur akkuraatheid raak jy meer doeltreffend

DIE WEG VAN DIE ESSENSIS (THE WAY OF THE ESSENTIALIST

LEER EN OEFEN OM NEE TE SÊ:
Eers as jy jouself toestemming gee om op te hou probeer om dit alles te doen, om nie meer net ja te sê nie, kan jy jou grootste bydrae lewer tot die dinge wat regtig saak maak.
Essentialisme gaan nie oor hoe om meer dinge gedoen te kry nie; dit gaan oor hoe om die regte dinge gedoen te kry.
Essentialisme is ʼn gedissiplineerde, sistematiese benadering om te bepaal waar ons grootste bydrae lê en dan die uitvoering van daardie dinge byna moeiteloos te maak.
Individuele keuse: Ons kan kies hoe om ons energie en tyd te spandeer.
Die voorkoms van geraas: Byna alles is geraas en baie min dinge is besonder waardevol.

Die realiteit van verrekeninge (tradeoffs): Ons kan dit nie alles hê of alles doen nie. Jy moet een ding opgee om uit te reik na ʼn ander.
Hierdie drie elemente – ondersoek, elimineer, uitvoer – moenie soseer losstaande gebeurtenisse wees nie, maar eerder ʼn sikliese daaglikse proses.
Praktiese sinnetjies wat jou kan help om jouself voor te berei:
“Ek is gevlei dat jy aan my gedink het, maar ek is bang dat ek nie dit sal kan uitvoer nie, a.g.v. …” of “Ek sal jou baie graag wil help, maar ek is oorlaai.”
Die ongemaklike pouse.
Die sagte “nee” (of die “nee maar”).
“Laat ek my kalender nagaan en terugkom na jou toe.”
Sê ja. “Wat moet ek deprioritiseer?”
Sê dit met humor.
“U is welkom by X. Ek is bereid om Y.”
“Ek kan dit nie doen nie, maar X mag dalk belangstel.”

Alexander Graham Bell het gesien dat die son se strale papier aan die brand kan steek wanneer mens dit op een punt fokus en hy het dié raad gegee: “Concentrate all your thoughts upon the work at hand.”
Sommige navorsing wat gedoen is, het getoon dat die verrigting van verskeie take (multitasking) nie net mens se tyd mors nie, maar jou inderwaarheid dom maak. ʼn Studie wat in 2005 by die Universiteit van Londen gedoen is, het gemeet hoe dom dit mens kan maak. (Toegee,dit was ʼn baie klein studie wat nie deur die portuurgroep beoordeel is nie.) Psigiater Glenn Wilson het vier mans en vier vroue se IK’s gemeet in stil omstandighede (sonder fone wat lui en e-posse wat aankom) waar aandag nie afgetrek word nie. Tydens die toetse het hy deelnemers aan die studie se vel-geleidingsvermoë, harttempo en bloeddruk gemeet. Interessant genoeg het die gemiddelde IK van die deelnemers met meer as 10 punte gedaal in toestande waar hul aandag afgetrek kon word. Wat selfs interessanter is, is dat die daling groter was by mans as by vroue. (Dalk is dit om een of ander rede vir vroue makliker om goed te funksioneer wanneer hulle aandag afgelei kan word.)

Toe Warren Buffet en Bill Gates se mening gevra is – fokus https://www.linkedin.com/pulse/20140707144749-8353952-the-one-word-answer-to-why-bill-gates-and-warren-buffett-have-been-so-successful/

DIE ‘ONE THING’-BEGINSEL

Hier volg ʼn uittreksel uit The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business.
On a blustery October day in 1987, a herd of prominent Wall Street investors and stock analysts gathered in the ballroom of a posh Manhattan hotel. They were there to meet the new CEO of the Aluminum Company of America — or Alcoa, as it was known — a corporation that, for nearly a century, had manufactured everything from the foil that wraps Hershey’s Kisses and the metal in Coca Cola cans to the bolts that hold satellites together. A few minutes before noon, the new chief executive, Paul O’Neill, took the stage. He looked dignified, solid, confident. Like a chief executive. Then he opened his mouth. “I want to talk to you about worker safety,” he said. “Every year, numerous Alcoa workers are injured so badly that they miss a day of work. I intend to make Alcoa the safest company in America. I intend to go for zero injuries.”

OM WATTER REDE/DOEL HET JESUS AARDE TOE GEKOM?

Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is Ek gebore, en hiervoor het Ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat Ek sê (Joh 18:37).
Ek bedoel dít: Christus het gekom om in belang van die Jode ʼn dienaar te word; Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak (Rom 15:8-9).
En wat moet Ek sê? Moet Ek sê: Vader, red My uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het Ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u Naam! (Joh 12:27).
Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen (Joh 17:4).
Maar Hy antwoord hulle: “Laat ons êrens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat Ek daar ook kan preek, want daarvoor het Ek gekom” (Mark 1:38).
Toe sê Jesus: “Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op ‘n beslissing, sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind word” (Joh 9:39). God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.
Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry (Matt 5:17).
Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is (Luke 19:10).
Dit is ʼn betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste (1 Tim 1:15).
God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word (Joh 3:16-17).
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense (Mark 10:45).
Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed (Joh 10:10).
En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak (1 Joh 3:8).
Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur sy dood dié een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry (Heb 2:14).

VIND JOU “WAAROM?

”Mark Zuckerburg se toespraak by Harvard se 2017-gradeplegtigheid het gefokus op doelwitte https://youtu.be/QM8l623AouM. Hoe kan ons die wêreld ʼn beter plek maak? Hoe kan ons ʼn band vorm met die wêreld? Omdat baie millennials nie weet wat hul doel in die lewe is nie, word hulle maklik deur groepe soos ISIS verblind. Die bymekaarmaak van geld en besittings gee jou nie ʼn doelwit in die lewe nie.
Micheal Jr sê dit was ʼn keerpunt in sy lewe toe hy nie langer mense probeer soek het om lief te hê nie, maar hulle eerder ʼn geleentheid gegee het om lief te hê. https://www.youtube.com/watch?v=wqbLOIzEZs4
ʼn Ryk jong man kom na Jesus (Luk 18:18-30; Matt 19:16-30; Mark 10:17-31)
Let op die fokus van die storie: “Jesus het hom liefgehad.” Jesus wou die beste vir die man gee; hom nie te na kom nie. Die jongman het gevra na die ewige lewe, want hy was op soek na ʼn doel. Jesus wou hom ʼn ewige doel gee. Dinge versamel en geldmaak is ʼn tydelike doel. Jesus se opdrag aan hierdie man, om alles te verkoop, was om vir hom die Ewige Lewe se doelgerigtheid te gee. Wanneer ons ons lewe weggee, sal ons ons doel in die lewe vind.
As hy gekies het om die aanbod van Jesus te volg, sou hy weer geld maak want dit is in ons, maar nou om siele te wen. Sending gee ons ʼn doel en maak ons ryk by God. Paulus was ʼn sendeling: ʼn apostel na die heidene.
Boet Pretorius getuig dat, voordat hy sy plaas verloor het, hy die eienaar van ʼn 3 000 ha plaas was, maar nou boer op hy 30 000 ha deur mense op te lei. Hy het sy doel in God se missie vir hom gevind. Apostel André Pelser het tot dusver al eenhonderd en twintig nasies besoek in gehoorsaamheid aan ʼn profetiese woord en oproep wat hy as 13-jarige seun van tannie Raper ontvang het: “God sal jou gebruik in ander lande.”
Die kameel is die grootste dier in Israel en om deur die klein oog van ʼn naald te gaan is onmoontlik. Net so is dit onmoontlik vir rykes om die Koninkryk binne te gaan. Die kwessie is nie geld as sulks nie, maar omdat hulle vertroue in geld geplaas word (Mark 10:24).

FOKUS EN GEHOORSAAMHEID KOS ʼn PRYS

Om Christus te volg gaan jou alles kos. Jy moet soos ʼn goeie soldaat lyding verduur (2 Tim 2:3; 2 Tim 3:12). Ons sal vriende en familie verloor wanneer ons kies om Jesus te volg. Maar sien die rykdom van die nuwe familie en vriende wat jy in Jesus ontvang! Sien die genialiteit in die liggaam van Christus!
Om Jesus te volg kos jou alles. Jy moet soos ʼn goeie soldaat lyding verduur (Ef 1:17-21). Sy Koninkryk is die pêrel, die groot prys. Maar ons moet alles verkoop om dit in besit te neem (Matt 13:45-46).
Om alles te verkoop en om te belê in die kerk (Hand 2:45; 4:34). (Niemand was behoeftig nie.)
Ons roeping is om ons lewe vir die Here te gee. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie (2 Pet 1:10).
Ons roeping is Jesus – Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is (Rom 8:29).
Ons is nou ʼn slaaf van geregtigheid (Rom 6:15-20).

JESUS AS DIE GESTUURDE

Sending: God is ʼn God van beweging, van sending. Of, soos daar graag deesdae gesê word: “Twee-derdes van die woord God is ‘GO’.” Almal is hier op opdrag. Almal is op ʼn missie. Almal is ʼn sendeling. Elke Christen het ʼn mandaat om te vervul. Die eerste woord van die “Groot Kommissie” is “Gaan”. Die Bybel gee ons net minder as 200 keer die opdrag: “Gaan!” Nie een maal sê die Bybel vir ons “kruip weg” nie. En dit sê net 13 keer dat ons moet “bly”. Die “bly”-opdrag beteken dat ons naby Jesus moet bly. En ons moet net “bly” terwyl ons op instruksies van Jesus te wag sodat ons die beste kan “gaan”.
“The only true voyage of discovery, the only fountain of Eternal Youth, would be not to visit strange lands but to possess other eyes.” — Marcel Proust
Dit is een rede waarom die Evangelies vol reis-metafore is. Len Hjalmarson brei op briljante wyse uit op die verskil tussen ʼn tempel-geestelikheid en ʼn tabernakel-geestelikheid. Die eerste een is priester-gesentreerd en die tweede is pad-gesentreerd.
Jesus is deur die Vader gestuur (Luk 7:3).
Om ʼn gestuurde te wees impliseer dat jy namens iemand praat en optree. Jy is nie meer deel van “ons” nie.
Soos Jesus gestuur is, stuur Hy ons ook: soos skape tussen die wolwe in (Joh 20:21).
Ons moet ook bid dat die Here arbeiders sal stuur (Matt 10:2).
Gestuurde, afgevaardigde, roeping, verteenwoordiger.
Om ʼn gestuurde te wees gee jou ʼn sekere mandaat en gesag om namens die een wat jou gestuur het op te tree (Joh 13:20).
Laat u koninkryk kom staan in teenstelling met elke keer wat Jesus verklaar het: Die Koninkryk HET naby gekom (Matt 4:12). Jesus leer ook Sy dissipels om, wanneer hulle in ʼn plek kom, te verklaar: Vir julle is die koninkryk van God baie naby (Matt 10:9), selfs as die mense die boodskapper nie ontvang nie. Maar dit moet julle weet: die koninkryk van God is baie naby (Luk 10:11). Ons bid soms te lank dat die Koninkryk nog moet kom terwyl, as Jesus in die plek is, het die Koninkryk gekom.
Ons wil die heeltyd Jesus aantrek, bysit, byvoeg, soos Hy probeer wees, geestelik wees, probeer Christen wees. Toe jy tot bekering gekom het, het Jesus deur Sy Heilige Gees in jou kom woon en jou ʼn nuwe skepsel gemaak. Hy is dus alreeds in jou! Jesus sê vir Sy dissipels: Gee julle vir hulle iets om te eet (Mark 6:37); Maak die mense gesond (Matt 10:9); maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet (Matt 10:8). Die Koninkryk is in ons (Luk 17:21).
Die Here woon tussen die lofprysing van Sy kinders. Met Hom as ons Vader spreek een geloof, doop en hoop van Sy Koninkryk in ons midde (Kol 1:27; Ef 4:1-9).
Daarom die opdrag om nie voorsiening te maak of saam te neem nie (Luk 10:9). God sal voorsien, Hy sal sorg, Hy sal ons beveilig. Dis ʼn wonderlike voorreg om in diens van God, Sy ambassadeur, te wees. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou (2 Kor 5:18).
Die boodskap gaan nie maklik ontvang word nie. Daar wag vervolging (Matt 10:16-18). Want as hulle dit met die Seun van God kan doen, dan sal ons nie vrykom nie (Matt 10:24-25). Ons kan nie die boodskap aanpas en afwater om vervolging vry te spring nie. Ons verteenwoordig egter nie onsself nie, maar ʼn lewende God wat eersdaags almal gaan oordeel volgens hulle werke.
Alles wat bedek is, sal openbaar gemaak word. Een van die vyand se belangrikste tegnieke van vervolging is om ons in diskrediet te bring (Matt 10:26-27). Maar God sal uiteindelik die rekords regstel – ons hoef nie onsself te verdedig nie.
Die vyand kan nie ons siel doodmaak nie. Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan (Matt 10:28). Elke haar op ons hoof is getel, en dus weet die Here van elke detail van ons lewe (Matt 10:30).
As gestuurdes leef ons nie meer vir onsself nie, maar vir Hom wat ons gestuur het (Matt 10:38-39).
Ons as gestuurdes word die deur, ingang, “entry point” vir mense om God te kan ontvang (Matt 10:40-41).

Want to follow Jesus? Leave the church. Get out of the church. Leave. I mean it. Right now. Get out of here. Scram. Now. Out of here. Did you hear me? … Leave this church. Now! Jesus says, “Go Do Me.” Go be Jesus.

Boeke om te lees:
Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less by Greg McKeown
The power of Habit by George Duhigg