Categories
Preke

Geregtigheid – Uitgeslape om reg te doen

Om geregtigheid en reg te doen, is vir die HERE verkiesliker as offers. (Prov 21:3) AOV To do righteousness and justice Is more acceptable to the LORD than sacrifice. (Prov 21:3) NKJV

Ons lewe in ‘n wêreld van onreg; dubbel standaarde, mense se woord beteken niks, elkeen doen wat reg is in sy eie oë. Kinders ly onder die onreg van hulle ouers, familie of skoolmaats. Egbreuk word geregverdig, en regte word verdedig in die werksplek. Mense word gebruik en misbruik sonder dat iemand verantwoordelikheid aanvaar en jammer sê, ons regverdig onsself, en ons troos onsself deur die goed wat ons doen. Mense is gebroke, stukkend, ontnugter, bitter, seergemaak, te na gekom, en verontreg omdat iemand nie REG gemaak het nie. ‘n Ander woord vir sonde is: onreg, verkeerd doen, wetteloosheid, en goddeloosheid. Ons is almal opsoek na reg! Die vraag is wie se reg?

Salomo het spesifiek vir wysheid gevra, om regspraak te kan lewer. (1 Kings 3:11) Hy wou doen wat reg was soos sy pa Dawid. (2 Sam 8:15) Van Christus word gepraat; DAAR is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ’n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. 2 Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. 3 Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring. (Isa 42:1-3) (Mat 12:18)

Jesus is die verpersoonliking van God se reg in menslike vorm. Ons kan niks byvoeg in wat Christus vir ons gedoen het nie. Hy het die volmaakte en volle prys betaal. Dit is gedoen, klaar! Deur Sy Gees het hy ons nuwe skepsels en mense gemaak in Hom (2 Cor 5:17) “want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons”, (Acts 17:28) Die vrug van die Gees wat nou deur ons werk, maak ons aangename, mooi mense wat reg doen en reg lewe! (Gal 5:22) Hy het die ordinansies en wil van God in ons harte kom skryf, om nou Sy wil te doen. (Jer 31:31-34) Ons weet in ons hart wat reg is, doen dit!

Die enigste persoon wat in ons pad staan is “self”! Die self/vlees mens staan in vyandskap met die geesmens. Ons regverdig onreg! Ons dink omdat ander ook verkeerd doen, dit ons die reg gee om ook verkeerd te doen. (Ons glo ons het geen ander keuse nie) Dis die oersonde van Kain, wat sy broer doodslaan, homself verontskuldig en 4 geslagte later verklaar sy agterkleinseun: Want Kain sal sewe maal gewreek word, maar Lameg sewen-en-sewentig maal. (Gen 4:24) Jesus kom en leer ons om sewentig maal sewe te vergewe! (Mat 18:22) Leef en wandel in die teenoorgestelde Gees! Dit is die regte pad. (Rom 8:3-5; Gal 5:16)

“All that is essential for the triumph of evil is that good men do nothing.” Edmund Burke

The English word righteousness comes from the Anglo Saxon word, rightwiseness, wise in that which is right. In the original Greek it is “Dikaiosune” meaning two parties finding likeness in one another, to join, to be set at one again. We become wise when we realize our oneness with God in Christ.

Studeer Mat 10:5-16

Jesus stuur Sy dissipels op amper ‘n onmoontlik missie:

Gaan na die verlore skape van Isreal toe – mense wat weggedwaal het, harde harte, kwaad vir die Here en die mensdom, nie-godsdienstiges.

Gaan verkondig: ‘Die koninkryk van die hemel het naby gekom.’ Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Alles bonatuurlike dade nie moontlik vir die mens nie!

Moenie enige voorsiening saamvat nie: “Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursies sorg nie en moenie vir die pad ‘n reissak aanskaf of nog ‘n kledingstuk of skoene of ‘n stok nie” v9-10

Vind ‘n blyplek… sonder geld? As jy iemand kry wat jou goedgunstig is “‘n man van vrede” bly daar, maar is die mense jou verwerp skud die stof van jou voete af en gaan na die volgende plek!

“Onthou: Ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Waaaaat!!!? Wolwe verslind skape!! Dit is boonop gevaarlik! Vervolging! Howe! Arrestasies!

DAN DIE KLIMAKS: Twee Gereedskap Instrumente!

Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duiwe.

 1. φρόνιμος phrónimos; fem. phrónimē, neut. phrónimon, adj. from phronéō (G5426), to think, have a mindset. Prudent, sensible, practically wise in relationships with others (Matt. 7:24; 10:16; 24:45; 25:2, 4, 8, 9; Verstandige Bestuurder Luke 12:42; 16:8; 1 Cor. 10:15; Sept.: 1 Kgs. 3:12; Prov. 3:7; 14:6; 18:15; Is. 44:25). In an evil sense, thinking oneself to be prudent or wise because of self-complacency (Rom. 11:25; 12:16; used ironically in 1 Cor. 4:10; 2 Cor. 11:19; Sept.: Prov. 3:7).
  Deriv.: phronímōs (G5430), prudently.
  Syn.: sunetós (G4908), sagacious, understanding, able to reason; sṓphrōn (G4998), of sound mind; sophós (G4680), wise.
  Ant.: mōrós (G3474), stupid, foolish, absurd; asúnetos (G0801), without understanding; anóētos (G0453), unintelligent, foolish; áphrōn (G0878), mindless, stupid, foolish.
 2. ἀκέραιος akéraios; gen. akeraíou, masc.-fem., neut. akéraion, adj. from the priv. a (G0001), without, and keránnumi (G2767), to mix. Without any mixture of deceit, without any defiling material (Matt. 10:16; Rom. 16:19; Phil. 2:15).
  Syn.: euschḗmōn (G2158), comely, honorable; téleios (G0185), perfect, one who has reached the goal; ártios (G0739), complete; holóklēros (G3648), entire, whole; plérēs (G4134), complete full; tímios (G5093), honest; éntimos (G1784), reputable, honorable; euthús (G2117), straight; chrēstós (G5543), of good and useful morals; áxios (G0514), worthy; ákakos (G0172), without being constitutionally bad; ádolos (G0097), without any guile; haploús (G0573), without wrinkles or duplicity, single or simple.
  Ant.: dólios (G1386), deceitful; átimos (G0820), without honor; plános (G4108), deceiver, seducer; phrenapátēs (G5423), a mind-deceiver; anáxios (G0370), unworthy.

Sommige vertalings vertaal hierdie woord met “shrewd” uitgeslape, slim, skerpsinnig, skrander, listig, skelm.

Sien die verhaal van die oneerlike bestuurder. “Die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig.” (Luk 16:8)

Now here’s a surprise: The master praised the crooked manager! And why? Because he knew how to look after himself. Streetwise people are smarter in this regard than law-abiding citizens. They are on constant alert, looking for angles, surviving by their wits. I want you to be smart in the same way—but for what is right—using every adversity to stimulate you to creative survival, to concentrate your attention on the bare essentials, so you’ll live, really live, and not complacently just get by on good behavior.” (Message vertaling)

So listig, skrander, uitgeslape soos die slang! Die slang is die duiwel. Wees dus skelm en uitgeslape soos die Duiwel??? Ja, maar wees nog meer uitgeslape as hy vir regdoen!!! Daarom die teenpool: sonder enige persoonlike voordeel bymotief! Eerlik, opreg, skrander!

Hierdie WYSHEID! Hierdie REGDOEN is die sleutel tot ons suskses en oorwinning in die lewe!! Daar is soveel boosheid in die wêreld!! Die Vader wil ons in Christus Jesus bemagtig om verstandig, wys, skrander, uitgeslape, slim die boosheid te oorwin deur die goeie!!

Betaal jou mense wat reg is. (Col 4:1)
Oppas vir selfmisleiding (Luk 11:42)
Vind die waarheid uit voor jy oordeel op optree (Joh 8:32)
Wees onpartydig (Lev 19:15 & James 2:4)
Moenie wat verkeerd is probeer goed praat nie (Mal 2:17)
Onderwerp jou aan gesag (Rom 13:1-7; I Pet 2:13–17)
Doen reg aan die swakke en die wees; (Ps 82:3; Isa 1:17)
Doen reg in besigheid (Lev 19:36; Deut 25:15; Eze 18:8,9)
‘n regverdige sorg vir sy diere (Pro 12:10)
‘n regverdige haat leuens (Pro 13:5)
‘n regverdige laat ‘n eflating vir sy kinders (Pro 13:22)
A righteous man walks in His integrity (Pro 20:7)
‘n regverdige sal 7 keer val en weer opstaan (Pro 24:16)
Wanneer ‘n regverdige man ‘n posisie van outoriteit beklee, juig die mense (Pro 29:6)
Ps 34:12

((Footnote Shrewd: Daring to Live the Startling Command of Jesus Rick Lawrence https://www.amazon.com/dp/1434700739/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_W3T2T5QKZRRZC5GVJ0SP))