Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-Wes

Categories
Preke

Versprei die Woord

Hoe is dit moontlik dat een man, met 12 vriende, en later net 120 mense wat in ‘n bovertrek saam was die hele wêreld verander het? Dis natuurlik nie ‘n alledaagse gebeurtenis dat iemand uit die dood opgestaan nie! So ook nie die Hemelvaart nie. Die uitstorting van die Heilige Gees was so betekenisvol en kragtig, niemand kon dit vir hulleself hou nie! Daar het al verskeie mense uit die dood, weer lewendig geword. Daar was al verskeie ghoeroe predikers, filosowe en mistiese leiers maar niemand het al ‘n groter volhoubare impak op die wêreld gemaak vir twee duisend jaar as Jesus nie! Alhoewel hierdie persone ‘n beweging mag begin het, het niemand dit al ooit reggekry dat ‘n beweging vir nou alreeds bykans 2000 jaar momentum hou, en nog steeds groei nie. Deur die eeue het die realiteit van die persoon Jesus Christus, Sy opstanding en Hemelvaart, en die uitstorting van die Heilige Gees mense aan die praat, mense se lewens verander, groeperinge vorm, want Hy is ‘n werklikheid! Volgens kenners ontketen ‘n storie wat viral gaan die volgende emosies: Geluk, verassing, admirasie, tevredenheid, hoop, liefde, konsentrasie, trots en dankbaarheid. Die uitdaging is dat elke boodskap, video, artikel wat wel viral gaan, nie volhoubaar is nie. Dit trek aandag vir ‘n oomblik, tot die volgende viral boodskap die massas se aandag trek. God soek nie jou aandag vir ‘n oomblik nie, Hy soek jou lewe! Hy soek nie jou admirasie vir ‘n paar minute nie, Hy soek jou oorgawe! Jou betrokkenheid en interaksie met Jesus, spoor voortdurend bogenoemde emosies aan. Hy is die objek van ons liefde, aspirasie, geluk, tevredenheid en fokus. Om vir Christus te volg is nie sommer vir almal nie. Dis nie ‘n populêre tipe voel-goed-oor-jouself godsdiens nie. Dis nie ‘n I’m OK, you’re OK dingetjie nie. Dis nie ‘n resep vir sukses- en welvaart nie. Dit bied geen kitsoplossings nie. Dis die moeilike weg. Dit daag ons uit om meer as net mensekinders te wees, om meer te doen as wat mense maar doen. Dit daag ons uit om kinders van God te wees. Hy wys ons wie ons Skepper bedoel het ons moet wees!JESUS was die perfekte mens! Sy spiritualiteit, denke en nugterheid, emosionele intelligensie, leefstyl en gewoontes, verhoudingeweredigheid en identiteit is die praktiese beste ideaal vir ‘n gesonde lewe. Jesus is nie ‘n mode gier nie. Jesus is die antwoord vir elke menslike nood. Dis soos ‘n perfekte resep, as jy Hom probeer, Hy kan nie flop nie. Jy moet Hom net probeer. Mense beleef dus vandag nog steeds die selfde resultate as 2000 jaar gelede, as hulle kies om Jesus te volg met hulle hele hart. Jesus leer ons om te vergewe, om selfloos te word, om dankbaar en vervuld te bly, om ons besig te hou met dinge wat werklik ewigheidswaarde het. Hy heilig ons van die blindekolle van skadelike gedrag en motiewe. Hy fokus ons bestaan, om ligter te lewe. Hy anker ons identiteit en gee ons ‘n dieper rede vir bestaan. VANDAG WIL EK PRAAT MET DIEGENE WAT JESUS ONTVANG HET!

Versprei SY roem (Spreading His fame)

In hierdie grendel tyd kan mens maklik vasgevang raak, ingesluit, toegetrek, ingeperk! Dit is die regte ding om te doen, om te voorkom dat die virus te vinnig versprei. Maar dit is nou tyd om die woord te versprei. Ons moet nou nie terughou nie! Ons moet elke geleentheid gebruik om die Woord en ons getuienis te laat WEERGALM!

(Mat 9:31) But when they had departed, they spread the news (Literally made Him known) about Him in all that country. (Land) Ten spyte daarvan het hulle weggegaan en oral gaan vertel hoe wonderlik Jesus is.

En die woord van God het toegeneem, en die getal van die dissipels het in Jerusalem baie vermeerder, en ’n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof.” (Acts 6:7, DIE BYBEL: Afrikaans 1933/1953-vertaling) “Maar die woord van God het gegroei en toegeneem.” (Acts 12:24, DIE BYBEL: Afrikaans 1933/1953-vertaling) FURTHERMORE, BRETHREN, do pray for us, that the Word of the Lord may speed on (spread rapidly and run its course) and be glorified (extolled) and triumph, even as [it has done] with you, (2 Thes 3:1) (Amplified) 1310. διαφημίζω diaphēmízō; fut. diaphēmísō, from diá (G1223), denoting dispersion, and phēmízō (n.f.), to speak. To rumor abroad, divulge, advertise (Matt. 28:15; Mark 1:45). Spoken of a person and meaning to spread one’s fame abroad (Matt. 9:31).Syn.: koinóō (G2840), to communicate, make common; apaggéllō (G0518), to report, announce, declare; anaggéllō (G0312), to bring back word, declare; diaggéllō (G1229), to proclaim; exaggéllō (G1804), to publish, show forth.Ant.: phimóō (G5392), to muzzle, put to silence; sigáō (G4601), to be silent; siōpáō (G4623), to be silent; krúptō (G2928), to keep secret.Die gevaar vir baie gelowiges is dat ons fokus op ons eie oorlewing, en dus preke, leringe, motivering soek om onsself te voed! Die doel van lering is nie om self gevoed te word nie, dit is om inspirasie te ontvang om die goeie nuus te versprei. “As die wêreld julle haat, onthou: Hy het My voor julle gehaat.” (John 15:18-27)Dra jou deel van die ontberings soos ‘n goeie soldaat van Christus Jesus. (2 Tim 2:3)Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. (Gal. 6:17)Daar is ‘n leuen wat baie mense laat terug hou: Moenie dweep nie. Moenie met die Bybel onder die arm rondloop nie. Jy moet die preek leef, nie dit preek nie. As dit die waarheid was, is almal in die Bybel gediskwalifiseer. Ons moet aanvaar dat met verkondiging kom vervolging!! 4742. στίγμα stígma; gen. stígmatos, neut. noun from stízō (n.f.), to make a puncture or a mark (e.g., with a hot iron), to brand. A mark, brand, as pricked into or burnt upon the body, such as the marks with which slaves and sometimes prisoners were branded.Ek en Chantál is bekend met stigma, die stigma van inkommers, die sogenaamde sektegroep, die charismatiese ‘te’ mense! Hulle is ‘te’ geestelik! ‘te’ heilig! Verder het baie van ons eie lidmate ons al vreeslik teleurgestel, deurdat hulle nie leef soos Jesus mense nie. So het Jesus se eie naby dissipels hom verloën, verraai, en getwyfel. Maar vergeet van ons. Ons het self ook al mense teleurgestel, deur te haastig te wees, ons woord nie na te kom nie, nie te help soos verwag is nie. Die kwessie is: HOOR EN DOEN. Om te hoor is nie genoeg nie… daar is duisende miljoene mense wat die Woord gereeld hoor! Vir die WOORD om te werk, moet die Woord GEDOEN word! Jy weet jy moet jou lewe regmaak: Doen dit nou! Jy weet jy moet daardie verhouding beëindig, doen dit nou! Jy weet jy moet ‘n sekere persoon vergewe en regmaak, doen dit NOU! Jy weet jy moet nie jou humeur verloor nie, Stop nou! Ek sien in die laaste 3 maande een van ons gemeente lede geestelik groei, hy woon die Bybelskool by, sy huiswerk is meestal eerste gedoen, en die groei is ooglopend! Ek is amptelik die meeste onfiks wat ek in 2 jaar was. Omdat ek nie meer fiets ry nie. Ek moet bloot op die fiets klim en begin! Waarvoor wag ek?

KOM ONS VERSPREI/VERKONDIG/DEEL JESUS

Die krag van die Woord:

Die krag van die evangelie lê in die Woord. Die Heilige Gees het ons oor die jare gelei, om in ons programme op die radio, internet die Woord van die Here te lees en aan te haal. Omtrent 60% van ons aanbiedinge is die Woord wat gelees word. Mense lees nie meer hulle Bybel nie, wat nog te sê bestudeer. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. (Heb 4:12) Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. (2 Tim 3:16)

Die krag van jou getuienis:

14Hierdie Goeie Nuus van God se koningsheerskappy sal eers in die hele wêreld, aan al die nasies, verkondig word voordat die einde kom. (Mat 24:14) “as a witness to all the nations” Die krag van die Woord wat in jou lewe werk, is jou getuienis! And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. (Acts 4:33)

Die krag van die Here wat ons volg:

Ten spyte hiervan het die apostels ‘n geruime tyd in die stad gebly en in vertroue op die Here onbevrees gepreek. Die Here het ook die boodskap van sy genade bevestig deur die apostels tekens en wonders te laat doen. (Acts 14:3) Ons as gemeente is tans meer as ooit gefokus om ons self met verspreiding van Sy woord besig te hou! Ons vind verskillende maniere op digitale media. – Brugbou – Radio Namakwaland Dinsdae 9:30 – Hartklop – Weeklikse 10min videoinsetsel op Facebook – Jesus, die beste lewe ooit geleef. 40 weke Aanlyn Bybelkursus – Weeklikse Video Onderhoude oor relevante vrae met Jan-Hendrik Kleynhans. – Verskeie weeklike ZOOM byeenkoms met Manne, Chantál my vrou met vroue en ons jongmense. – Weeklikse Aanlyn Kerk byeenkomste in Afrikaans en Engels. – Weeklikse 10min kort video insetsel vir “gedagte van die week” – Weeklikse Webjoernaal. – Alle boodskappe word gepodgooi. – Internetblad word aanlyn bronne sentrum vir soekende gelowiges.Iemand het vir ons ‘n 2dse Digitale drukker geskenk, waarby ons vir minimale herstelwerk moet betaal. Maar dit gaan ons in staat stel om klein boekies te druk, en uit te gee! Ons gaan uiteindelik nog boeke druk, ons lofprysing en musiek opneem, nog meer aanlyn webinare aanbied! Daar is nie meer grense nie!! Jesus Genees! Jesus RED, Jesus maak vry!! Ons is die ingangspunt, die deur “entrypoint” die liggaam, die advertensie wat mense lus maak om in te kom!

Categories
Preke

Waar kry jy jou krag vandaan?

Sessie 3 van Heilige Gees seminaar: Jesus is ‘n permanente ewige volhoubare kragbron wat nooit load-shed en ‘depleted’ raak nie!

What makes you bold, strong, gives you strength? Where do you draw power from? Some people draw power from their personality, status, possessions, knowledge, influence, abilities or success. One can also draw strength from food, chemical stimulants, alcohol and psychedelic drugs. It is a known fact that survivors can also draw strength from positive sources like, family and loved ones, higher purpose, and meaning. Religious people draw strength from their traditions and methods. Ultimately Jesus is inviting us to come to Him and learn to draw power, boldness and strength from the Spirit and the Word!

Jesus promoted another more natural source of power.

Most assuredly, I say to you, you seek Me, not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. 27 pDo not labor for the food which perishes, but qfor the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, rbecause God the Father has set His seal on Him.” (John 6:26–27) Jesus is a permanent source of power, and strength. The power that man seeks, is for self-preservation. The power that Jesus gives, is a power to heal. His power is to be given away, to free people, heal people and save people. When we live our creational purpose, His power will flow naturally. We are tired, disillusioned, broken, sick, disconnected, powerless because we seek our own rule, apart from God. The iron man superhero found an internal self-sustainable power source! When the power goes down, we need to charge all our devices. Load-shedding is happening because of an unreliable source! All these things mentioned has some power, to empower you for a while, but then you need to come back and reload, while the core is really diminishing and with every charge becomes weaker until depleted.

Jesus contained an inner supernatural, spiritual power:

Then Jesus returned in the power of the Spirit (Luk 4:14) Jesus answered and said to them, “You are mistaken, not knowing the Scriptures nor the power of God. (Matt. 22:29; Mark 12:24) And the power of the Lord was present to heal them. (Luk 5:17)Power that left Him (Mark 5:30; Luke 6:19; 8:46)And the whole multitude sought to touch Him, for power went out from Him and healed them all. (Luk 6:19) He was a power source Himself! People could connect, touch Him and receive power.

1411. δύναμις dúnamis; gen. dunámeōs, fem. noun from dúnamai (G1410), to be able. Power, especially achieving power. All the words derived from the stem dúna- have the meaning of being able, capable. It may even mean to will. Contrast ischús (G2479) which stresses the factuality of the ability, not necessarily the accomplishment.(I) Spoken of intrinsic power, either physical or moral, as in the verb dúnamai.(A) Of the body (1 Cor. 15:43, “in power” stands in opposition to “in weakness”; Heb. 11:11; Sept.: Job 39:19, dúnamis; Job 40:11, ischús; Ps. 29:4, ischús [G2479], strength).(B) Generally (Matt. 25:15; Acts 6:8; 1 Cor. 15:56; 2 Tim. 1:7) a spirit of strength, meaning manly vigor in opposition to a spirit of cowardice (deilías [G1167]) (Heb. 1:3, “His powerful word” [a.t.]; 7:16; 11:34; Rev. 1:16; Sept.: 2 Kgs. 18:20; 1 Chr. 13:8; 29:2; Ezra 2:69; 10:13; Job 12:13). Also in various constructions with katá (G2596), according to one’s strength, meaning as far as one can (2 Cor. 8:3). With hupér (G5228), beyond, above one’s strength (2 Cor. 1:8; 8:3). With en (G1722), in, and the dat. dunámei meaning with power or powerfully, mightily (Col. 1:29; 2 Thess. 1:11). With the dat. only (Acts 4:33). In Eph. 3:16; Col. 1:11, the dat. dunámei means with power.(C) Spoken of God, the Messiah, the great power of God, meaning His almighty energy (Matt. 22:29; Mark 12:24; Luke 1:35; 5:17; Rom. 1:20; 9:17; 1 Cor. 6:14; 2 Cor. 4:7; 13:4; Eph. 1:19; 3:7, 20; 2 Tim. 1:8; 1 Pet. 1:5; 2 Pet. 1:3). Joined with dóxa (G1391), glory, it implies the greatness, omnipotence, and majesty of God (Rev. 15:8. See Matt. 26:64; Mark 14:62; Luke 22:69, “on the right hand of the power of God”; Heb. 1:3, “on the right hand of the Majesty”). By metonymy spoken of a person or thing in whom the power of God is manifested, i.e., the manifestation of the power of God (Acts 8:10; see Rom. 1:16; 1 Cor. 1:18, 24). With the gen. phrase “of God” it expresses the source, i.e., power imparted from God (1 Cor. 2:5; 2 Cor. 6:7). Spoken of Jesus as exercising the power to heal (Mark 5:30; Luke 6:19; 8:46; 2 Cor. 12:9). In Rom. 1:4, “in power [en dunámei]” (a.t.) stands for the gen. toú dunatoú, the Son of God, the powerful One. In the sense of power, omnipotent majesty (Matt. 24:30; Mark 9:1; 13:26; Luke 21:27, “with power and great glory”; 2 Thess. 1:7, “with angels of His power” [a.t.] means the angels who are the attendants of His majesty; 2 Pet. 1:16); as spoken of the power of the Spirit meaning the power imparted by the Spirit (Luke 4:14; Rom. 15:13, 19); of prophets and apostles as empowered by the Holy Spirit (Luke 1:17; 24:49; Acts 1:8 [cf. Acts 2:4]).(D) Spoken of miraculous power, “the mighty power of signs and wonders” (a.t.) means the power of working miracles (Rom. 15:19, explained by the power of the Spirit in the next clause; see Acts 10:38; 1 Cor. 2:4; 2 Cor. 12:12; 2 Thess. 2:9). By metonymy of effect for cause, the pl. dunámeis, powers, is often used for mighty deeds, miracles (Matt. 7:22; 11:20, 21, 23; 13:54, 58; 14:2; Mark 6:2, 5, 14; Luke 10:13; 19:37; Acts 2:22; 8:13; 19:11; 1 Cor. 12:10; 2 Cor. 12:12; Gal. 3:5; Heb. 2:4; Sept.: Job 37:14; Ps. 106:2). The abstract for the concrete, meaning a worker of miracles (1 Cor. 12:28, 29).(E) Spoken of the essential power, true nature or reality of something (Phil. 3:10, “the power of his resurrection”; 2 Tim. 3:5). As opposed to lógos (G3056), speech (1 Cor. 4:19, 20; 1 Thess. 1:5). Metaphorically of language, the power of a word, i.e., meaning, significance (1 Cor. 14:11, “the power of the voice” [a.t.]).(II) Spoken of power as resulting from external sources and circumstances:(A) Power, authority, might (Luke 4:36; 9:1; Acts 3:12; 2 Pet. 2:11; Rev. 13:2; 17:13). Spoken of omnipotent sovereignty as due to God, e.g., in ascriptions (Matt. 6:13; Rev. 4:11; 5:12; 7:12; 11:17; 12:10; 19:1; Sept.: 1 Chr. 29:11). Joined with ónoma (G3686), name (Acts 4:7; 1 Cor. 5:4, meaning warrant). In Rom. 8:38 “powers” stands for persons in authority, the mighty, the powerful ones (see 1 Cor. 15:24; Eph. 1:21; 1 Pet. 3:22; Sept.: Esth. 2:18).(B) With the meaning of number, quantity, abundance, wealth (in Rev. 3:8, a small number of members or perhaps true believers [cf. Rev. 18:3]). Metaphorically for enjoyment, happiness (Heb. 6:5).(C) Of warlike power, meaning force, i.e., host, army (Luke 10:19, over the whole host of Satan [see Luke 10:20]; Sept.: Ex. 14:28; 15:4; 2 Sam. 10:7; 17:25; 20:23). The powers of the heavens means the hosts of heaven, i.e., the sun, moon, and stars (Matt. 24:29; Mark 13:25; Luke 21:26 [cf. Rev. 6:13; Sept.: Is. 34:4; Dan. 8:10]).Deriv.: dunamóō (G1412), to strengthen.Syn.: ischús (G2479), strength, ability, force, somewhat stronger than dúnamis; krátos (G2904), dominion, enduring strength; exousía (G1849), authority; archḗ (G0746), rule, power; megaleiótēs (G3168), majesty; with the meaning of miracle: sēmeíon (G4592), sign, token; téras (G5059), something strange, a marvel, wonder; megaleíon (G3167), a great work; éndoxon (G1741), a glorious work; parádoxon (G3861), a strange work; thaumásion (G2297), a marvelous work; thaúma (G2295), a wonder, marvel; érgon (G2041), work when referring to Christ’s work.Ant.: asthéneia (G0769), feebleness, infirmity, disease.

Jesus want to unlock His power in us too:

Behold, I send the Promise of My Father upon you; but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high.” (Luk 24:49) But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.” (Acts 1:8)

Apostolic NT Church examples of this power revealed in His church:

And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men but in the power of God. (1 Cor 2:4-5) Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. (Rom 15:13) in mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about to Illyricum I have fully preached the gospel of Christ. (Rom 15:19)

What did Jesus seek?

Luk 19:10 Seek and save the Lost John 5:30 Jesus did not seek His own will, But God’s Will be done. John 8:50 Jesus did not seek His own glory

What not to seek.

do not seek a sign Mark 8:12do not seek what the gentiles seek Mat 6:32; Luk 12:29 Do not seek the fame of men Gal 1:10 Do not seek the glory of men 1 Thes 2:6

Should we seek His power?

He gave us power to trample over the enemy Luk 10:19; He is the power unto salvation Rom 1:6, the greatest power is the power unto godliness. 2 Pet 1:3 p Matt. 6:19q John 4:14; [Eph. 2:8, 9]r Ps. 2:7; Is. 42:1; Matt. 3:17; 17:5; Mark 1:11; 9:7; Luke 3:22; 9:35; John 5:37; Acts 2:22; 2 Pet. 1:17

Categories
Sermons

Vind Sy Vreugde in Tye van Terreur

Ons almal word geraak deur die geweld van moord in ons land. Elke groepering in SA prioritiseer die terreur waar dit hulle die diepste raak. Die bende geweld in die Kaap, Studente moorde in Stellenbosch, die moorde in plakkerskampe, en natuurlik plaasmoorde. Die onlangse slagting in Texas, waar een man vanuit sy hotelkamer op mense begin skiet het, dui daarop dat die terreur nie net in SA plaasvind nie. Dan is daar die voortslepende terroriste aanvalle in London, Parys en Duitsland.

Die plaasmoorde raak ons as landbou gemeenskap sekerlik die diepste, omdat ons boere is, en afhanklik is van die landbou.  Flip Buys, voorsitter van Afri-forum skryf: “Plaasterreur raak ons harte Moordenaars het my grootworddorpe se name met bloed besmeer. Boerebloed. Sannieshof, Ottosdal, Leeudoringstad, Wolmaransstad. Hierdie name klink soos klippe op die sinkdak van my kindertyd se plaashuis as ek die moordnuus hoor. Rampokkers verbrand my herinneringe aan geboue in Lichtenburg, Coligny en Schweizer-Reneke. Delareyville en Bloemhof verval van verwaarlosing. Hierdie dorpe is my grootwordplekke: gebore op Delareyville, laerskool in Sannieshof, “dorp toe” gegaan in Lichtenburg. Die hartseer nuus maak seer. Die ergste is die wreedaardige moorde, veral op weerlose plaasvroue en oumense. Dit laat mens rooi sien.”[1]

Die #stopdiemoorde sosiale media veldtog versprei soos ‘n veldbrand, want ons het versadigingspunt bereik. Dis is nou genoeg.  Die vraag is natuurlik, wat gaan ek doen?

Want die kantelpunt in ons geskiedenis kan oorval na verder geweld en ‘n burgeroorlog, of geestelike herlewing.

Moord en slagting is nie vreemd in die Bybel nie.  Inteendeel in die NT was die uitmoor van Christene algemeen, en niemand is nie daardeur geraak nie.  Oor die 20 eeue van die Christelike geloof is sowat 70 miljoen Christene vermoor. En hierdie getal groei steeds in die nuwe millennium, aangesien meer as 400 nuwe martelare elke dag vermoor word. [2]

Bill Johnson se preek, “The discipline of Joy[3]” wys ons daarop, dat God se manier om ons te versterk te midde van tye van swaarkry is – VREUGDE.  Inteendeel die mate van jou vreugde, bepaal die mate van jou sterkte.  Die opdrag maak glad nie sin vir die natuurlike mens nie. Tog weet ons instinktief die inhoudelike waarheid.  Die Bybel is volop met voorbeelde van hoe ons moet optree in die teenoorgestelde gees. Dit beteken nie dat ons  nie ook hartseer of kwaad is oor wat besig is om te gebeur nie, dit beteken bloot dat ons, ons harte, siel en emosies in ‘n ander rigting stuur. Dis ‘n geestelike offensief.

Dit beteken nie ons is ligsinnig nie, en ons gaan nie ligtelik met die omvang van mense se trauma om nie. Soos enige mens is ons diep geraak deur die Terreur, maar ons kies om ons hart te vul met hoop, geloof en liefde. Dan kan ons tot aksie oorgaan met ‘n ander gees. Nie in reaksie en in protes nie.  Ons tree op vanuit ‘n ewige mandaat van God se liefde en goedheid.

Hab 3:18 vreugde, ‘gil’ (geel); Strong’s # 1523: Om bly te wees, vol blydskap en vreugde. Gil bevat die voorstel om vir vreugde te dans of om vreugde te spring, aangesien die werkwoord oorspronklik bedoel het om met intense beweging te draai. Dit veronderstel die idee dat die Bybelse konsep van vreugde nie net ‘n stil, innerlike gevoel van welsyn is nie. “God dans vir vreugde oor Jerusalem en oor sy volk” (Isa 65:19; Zeph 3:17). Die regverdige Messias sal bly wees in God se verlossing met ‘n intensiteit dat die psalmis geen woorde kan vind om te beskryf nie (Ps 21: 1). Op sy beurt is sy verloste burgers vreugdevol in hulle Koning; hulle loof Hom met danse, instrumente en sang (Ps 149: 2, 3). Alhoewel alles in Habakkuk se eksterne wêreld verkeerd is, spring hy van vreugde oor sy gemeenskap met Yahweh. [4]

Bill verduidelik verder na gelang van Nehemia se hervormings en die herbouing vd muur is ‘n metafoor van elke lewe se herstel en reformasie in die Here.  Nuwe gelowiges moet ook die muur om hulle lewe herstel en opbou saam met ander gelowiges. Die eerste taak van die nuwe bekeerling is egter die studie van God se Woord. (Neh 8) Die woord van God word deur die meeste tydgenote van Nehemia vir die eerste keer gehoor. Die mense het onder ‘n diepe gees van verootmoediging en berou gekom, omdat hulle nou hoor of hulle lewe op-lyn met God se wil of nie.  Dan doen Nehemia en Esra die priester ‘n merkwaardige ding: Hulle roep ‘n feesdag uit. Hulle beveel die mense om nie te treur nie, maar om bly te wees.

“Vandag is ’n besondere dag wat aan die Here julle God toegewy is en daarom moet julle nie huil en treur nie. 11Gaan nou huis toe en maak vir julle ’n spesiale ete klaar met lekker kos en drinkgoed, want dis ’n feesdag van die Here. Gee ook van julle kos vir die wat nie het nie, want dit is ’n dag van groot blydskap en niemand mag treur nie. Julle blydskap oor wat die Here gedoen het, sal julle weer nuwe krag gee.” (Neh 8:10–11) [5]

Dis ook interessant dat die wetenskap die krag van vreugde, en blydskap erken. [6]

Skrifte wat duidelik die krag van vreugde aanmoedig:

(Mt 5:12) Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven,(Ac 20:22–24) so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.(Phil 2:17) I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all.(Col 1:24) I now rejoice in my sufferings for you, and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ, for the sake of His body, which is the church(2 Cor 7:4) I am filled with comfort. I am exceedingly joyful in all our tribulation.

(2 Co 8:2)  that in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality.

(1 Pet 1:6) In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials,

(1 Pet 4:13)  but rejoice to the extent that you partake of Christ’s sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy.

(Jam 1:2) count it all joy when you fall into various trials,

(Acts 5:41) rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name.

(Rom 12:12) rejoicing in hope,

Dis baie duidelik as mens deur hierdie verse lees, dat ons aanvalswapen van verdediging vreugde is.

Jesus het “ter wille van die blydskap wat daar voor vir Hom gewag het, die kruis verduur.” (Heb 12:2). Die vreugde in sy hart het hom dus die krag gegee om die lyding van die kruis te kon verduur.

Hoe kry mens dié vreugde?

Vreugde te midde van swaarkry is ‘n uitdrukking van jou geloof. Mens kan dit nie namaak of vervals nie. Dit is alleenlik in die Here te vinde. Daarom wag ons op die Here, ons rig ons harte na hom toe, en wanneer Hy ons antwoord met ‘n Woord, ontvang ons saam met die Woord, die krag en vermoë om aanhou aan te hou.  Dit is die bron van ons vreugde, ons het die einde gesien. U het ons met ’n net gevang, ’n sware las op ons geplaas. U het mense oor ons laat ry, ons deur vuur en vloed laat gaan, en tog gebring waar daar oorvloed is.  (Ps 66:11–12).

Jesus het probeer om sy dissipels te wys wat Hy sien, maar hulle het eers later begin sien. “Moenie ontsteld wees nie. Hou net aan om op God te vertrou en vertrou ook ten volle op My. In die huis van my Vader is daar sommer baie kamers.” (John 14:1–2). Jesus het hulle die ewige realiteit probeer wys. Sien dat die aardse, fisiese dinge tydelik is. (2 Cor 4:16-18) Alles word tans geskud, dit is dan vir ons voorspel deur Jesus en die profete. Al wat gaan staande bly is die koninkryk.  26 Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. 27 En hierdie woord: nog een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. 28   Daarom, omdat ons ’n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. 29 Want onse God is ’n verterende vuur.  (Heb 12:26–29).

Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. (Ro 14:17). Mag die Here vandag jou geestelike oë oopmaak dat jy kan sien, die wat saam met ons is, is meer as die wat teen ons is. (2 King 6:16; Rom 8:31) Daar is meer mense in Suid Afrika, wat reg doen, en reg leef as die boosheid. Sien dat daar meer mense is wat alreeds wit, bruin en swart aanvaar het, en in vrede saamleef as die rassiste.  Sien dat daar meer mense is wat goed doen, as die wat sleg doen.  Sien die deurbrake en vordering wat al gemaak is in samewerking en voorspoed vir almal. Sien ‘n herlewing van God se Gees wat in mense se harte werk om meer te bid, en hulleself aan die Here toe te wy.  Sien tydens die droogte die hande wat help, en bydraes maak. Sien die Here se voorsiening.

Mag die vreugde van die Here jou hart vul, met blydskap en onverskrokke geloof. In sy vreugde werk ons, en glo ons!

Krag om ‘n verskil te maak in Donker Wêreld

Uiteindelik is die rede hoekom Sy vreugde ons krag gee, is om ons roeping uit te leef. Krag en sterkte is nie net vir jou eie voortbestaan nie.  Sy krag is om Sy getuie te wees, en mense om jou hoop te gee.  “The time is now”! Die tyd is nou, die kerk staan voor ‘n wonderlike geleentheid om Sy lig te skyn, sout te wees, en deel te word van die oplossing.  Ons loop met ‘n misterieuse glimlag in ons binneste, ons uitkyk en ingesteldheid is een van hoop en geloof.  Dit beteken nie ons lewe in ontkenning nie, ons raak ook kwaad en hartseer wanneer die gevaar naby ons lyf kom. Tog rig ons, ons harte en draai na die Here.  Ons neem eerder ons wapens van die gees op, as die wapens van die vlees wat net nog meer bloedvergieting te weeg sal bring.

Mag die Woord van die Here vandag jou hart en gemoed in lyn bring met Sy Woord. Terwyl ons op die Here wag, en Hy ons bedien met Woord, verander ons uitkyk. Hy open ons geestelike oë, en help ons om te sien soos Hy sien.  Vreugde ontspring in ons harte soos die Heilige Gees ‘n Woord in ons hart bevrug.  Ons kry hoop as ons staan op die Woord van die Here.  Nehemia en Esra het die mense beveel om visies te gaan feesvier. Deel met dié wat nie het nie, sodat almal kan deel in die vreugde.  Nou is dit die tyd, terwyl ons ook self swaarkry, om in Sy teenwoordigheid te bly, en te beleef hoe Hy ons vul met vreugde.  Sy vreugde laat ons ryk en vergenoegd voel, om dan ander se nood raak te sien.

Vreugde, Vrede en Genade!

 

[1] https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/plaasterreur-raak-ons-harte/

[2] World Christian Trends  AD 30-AD 2200, David B. Barrett Todd M. Johnson, 2001

[3] http://podcasts.ibethel.org/en/podcasts/the-discipline-of-joy

[4] Wordwealth – the Spirit-filled Bible

[5]  Die Lewende Bybel. (1982). (Ne 8:10–11)

[6] http://www.medicaldaily.com/health-benefits-laughter-and-smiling-how-expressing-joy-affects-your-physical-411681