Categories
Sermons

Rightwiseness: The power of God

Sometimes we preach to warn, or correct, at other times we comfort and exhort, sometimes we inform and teach, today I believe the Holy Spirit wants to release faith for the impossible! To challenge us and convince us to accept and walk in all that He has destined for us. 

In a conversation with a friend this week, he disclosed: “Most believers have faith for salvation, but do not know the power of salvation!” Jesus answered and said to them, “You are mistaken, not knowing the Scriptures nor the power of God. (Matthew 22:29) 

People need power to survive.  Some draw power from chemical substances, others from nature. Others seek power obtained in possessions, material wealth, status and popularity.  Extremists establish their power through dominance and fear.  The question to be asked,  and evidenced to be weighed is: What is the sustainable good outcome of these powers? Power obtained by the sword needs to be maintained by the sword.  Muscles obtained through chemicals need to be maintained by chemicals, and increasingly so.  

But know this, that in the last days perilous times will come: For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away! For of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, disapproved concerning the faith; but they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was. (2 Tim 3:1-9) 

The gospel of the kingdom is not just in word – it is power! (1 Cor 4:20) 

Convenience is the anti-Christ of our time! The gospel of obedience is no longer convenient, nor profitable for man, who is seeking instant pleasure and satisfaction.  Missing out on the most wonderful POWER of the gospel! 

For us to survive and triumph through difficult times, we need supernatural power and grace!  

 1. Power to forgive – Mat 9:1-8
 2. Power towards godliness – 2 Pet 1:30 
 3. Power to live the Jesus life – Phil 4:13 
 4. Power to heal the sick – Luk 5:17, Acts 10:46. 
 5. Power over evil – Luk 10:19 
 6. Power of an endless life – Heb 7:16 
 7. Power over death – Rom 8:11 
 8. Power in weakness – 2 Cor 12:9 
 9. Power over lust of the flesh – Rom 8:3-5 
 10. Power of creative words – Prov 18:21 
 11. Power over the law of sin – Rom 8:2
 12. Power of right living – Rom 5:17; 2 Cor 5:21 
 1. Power to gain wealth – Exo 8:18 
 2. Power to save – Rom 1:16 
 3. Power of the cross – 1 Cor 1:18; Mat 16:24; Gal 5:24 

Rightwiseness is power.  Eventually by doing what is right, you are established by you righteousness.  There He made a statute and an ordinance for them, and there He tested them, and said, “If you diligently heed the voice of the LORD your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians. For I am the LORD who heals you.” (Exo 15:25-26)

Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. (Gen 6:9)

Prof Nick Binedell encouraged me this week to study the difference between northern and southern Italy. The northern part prospers, making the best and fastest cars known to man like Ferrari, Maserati, Pagani and Lamborghini versus the southern part who are poor, always fighting.  Prof Nick suggests I should study the social fibre of the North.  There is the hidden social fibre of integrity, your word is your honour. People still shake a hand on making a contract.  Dishonouring your word will certainly lead to becoming socially an outcast. The most prominent leaders know each other and trust each other.  This rightness in word and deed upholds a sustainable mutually flourishing social contract.  In South Africa the social fibre is non-existing! We have absolutely no trust in our leaders, government, parents, and even the church!  There is no trust!  For a society to flourish it has to be interlaced tightly into one another like a carpet.  This only happens through the majority’s right living!! 

Categories
Preke

Rightwiseness – Die Wysheid in die Liggaam.

Sekerlik een van die grootste voordele van kind van God wees is die toegang tot die kollektiewe “rightwiseness” opgesluit in die liggaam van Christus.  Paulus beskryf die Liggaam van Christus in 1 Cor 12.  Net soos die menslike liggaam ‘n lopende wonderwerk is van diverse funksies wat saamwerk tot gesonde menswees is die liggaam van Christus die mees wonderbaarlikste uitdrukking van God se genialiteit! Rom 12:5; Eph 4:11-16

Soos ons fisiese liggaam ‘n bepaalde gesonde lewenstyl nodig het om optimaal te bly funksioneer het die liggaam van Christus ook ‘n sekere lewensuitkyk nodig. 

 • Jy is wat jy eet.  Leerstellige akkuraatheid.  (Acts 2:42) 
 • Ons het die hele liggaam in al sy diversiteit nodig. (Rom 12:3-8)
 • Die hoeveelheid liefde wat jy insit bepaal die hoeveelheid liefde wat jy terugkry. 
 • Aanhou bly reformeer.  (Rom 8:29; 
 • Verantwoordbaarheid en jou eie ontwikkeling proses.  Ken Wilber som die totale ontwikkeling proses van die mens in 8 fases. Archaic, indigenous, tribal, traditional, modern, post modern, integral, post integral. [1]
 • Individuele groei tesame met kollektiewe groei.  
 • Niemand is toeskouers nie.  Jy groei in die deelneem, en jou bepaalde roeping uit te leef. Elkeen se gehoorsaamheid is belangrik, en baan die weg vir die selfversorging van elke lid.  (1 Cor 12:25; Eph 4:16)
 • Leer om die liggaam te onderskei.  (1 Cor 11:
 • Te wille van die liggaam. (Col 1:24-29) 
 • Kollektiewe gesag. (Eph 1:22) 

Die samekoms van gelowiges is die fontein. 

Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle bymekaarkom, het elkeen gewoonlik ‘n bydrae om te lewer: ‘n psalm, ‘n onderwysing, ‘n openbaring, ‘n ongewone taal of klank, ‘n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. (1 Cor 14:26) Jy kry toegang en jy drink van die liggaam in die samekoms van gelowiges.  Een tot een konneksie is belangrik, maar die input word eksponensieel verdubbel in die samekoms.  

Die Kollektiewe sinne van Christus. 

“But we have the mind of Christ.” ( 1 Cor 2:16) 

Dit is betekenisvol dat Paulus nie hier sê, ek het die sinne van Christus nie. Die genialiteit van God is opgesluit in die liggaam.  Dit is die misterie wat vir eeue geheim gehou is, en in Christus eers geopenbaar is!! aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. (Col 1:27) 

Multitude of Consellors – (Prov 11:14; 15:22; 24:6) 

Deel van die liggaam maar opereer op jou eie.  

Ons mag nie ‘n opinie gee rakende die bedanking van die Brian Houston skandaal nie. Ons is nie daar nie, ons ken nie die mense direk nie. Maar ons doen en late bring geweldige skade aan die liggaam!!! Maar in ‘n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk; en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy ‘n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit ‘n rein hart aanroep. (2 Tim 2:20-22) Ons lewe is ALTYD ‘n preek, soms vertoon ons die glorie van die Here en inspireer ons mense! Ander kere is ons lewe ‘n boodskap van waarskuwing.  Daarom gooi ons nie diegene wat val weg nie. Sonder Dawid se openlike belydenis oor die Batseba skandaal nie, was die Woord van God onvolkome.  

Betekenisvolle verhoudinge van samewerking. 

Omring jou met ‘n verskeidenheid van mense van statuur wat al verder as jy gegroei het. Gaan met die wyse om, dan word jy wys; maar hy wat met dwase verkeer, versleg.  (Prov 13:20) wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. (2 Tim 2:2) Ouer vroue leer die jonger vroue. (Tit 2:3-4) 

EEN Van Gees. 

God seën uitermatig waar Sy liggaam in verbondenheid met Hom en met mekaar lewe! 

 (Rom 7:4; Rom 9:1; 1 Cor 15:22; Eph 3:6, 12, 21; Col 2:6, 10, 11-1; Rev 1:9) IN ONE ACCORD (Acts 1:14; Acts 2:1; Acts 2:46; Acts 5:12; Acts 8:6; Acts 4:24, 32; Acts 15:25) 


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Integral_theory_(Ken_Wilber)