Categories
Social Relevance

Herbesin die gesondheidswaarde van fisiese samekomste v gelowiges

Is die dae van groot groepe mense wat fisies byeenkom finaal getel? Daar word gewaarsku dat COVID 19, maar die 1ste van nog baie virusse is wat die bestaan van die mensdom bedreig. Daarbenewens is daar nog die werklike gerief van dienste aanlyn kyk, sonder die geskarrel en worstelings om die hele gesin reg en bymekaar te kry vir kerk. Mense kan kies en keur watter boodskap vir hulle die meeste relevant is.  Die meeste mense getuig dat hulle geestelike lewe verdiep het tydens die sosiale distansie grendel tyd. Families wat saam aanlyn dienste gekyk het, getuig van groter eenheid en interaksie rondom geestelike aspekte. 

Paulus het ook van tegnologie gebruik om die gemeentes te bereik met die waarheid toe hy nie hulle kon besoek nie. Die NT is opgeteken en geskryf vir geslagte wat sou kom, as ‘n oplossing van beperkte reistoegang. Ons is dus dankbaar vir die menige vorme van kommunikasie waarby ons die boodskap van die Evangelie van die koninkryk aan die mensdom kan uitdra.  

Watter rol speel die fisiese samekoms egter dan tot ons volgehoue gesondheid, geestelike welstand en weerstandbiedende immuniteit? 

In Afrika en Asia waar fisiese distansie met mense baie nader en korter is, het die gevreesde pandemie toe nie so ‘n groot effek gehad soos voorspel is nie. In informele nedersettings waar daar feitlik geen sosiale distansiëring plaasgevind het nie, was COVID 19 getalle merkwaardig laag!

Die skrywe vra nie dat ons alle rede en veilige maatreëls oorboord gooi nie. Ons het egter nodig om denkend die voordele van die fisiese samekoms te herbesin.  Paulus het nieteenstaande die feit dat mense sy briewe sou kan lees, verkies en verlang om fisies by die gemeentes besoek te kon aflê.  (Rom 15:22-25; 1 Cor 16:5-7; 2 Cor 1:15-16) 

Wat is dus die geestelike, psigiese en liggaamlike gesondheidsvoordele van die fisiese samekoms van gelowiges? 

IMPARTATION: 


Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word; dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof, van julle sowel as van my (Rom 1:11). Hier is duidelik ‘n geestelike genadegawe ter sprake, wat net deur fisiese aanraking en kontak oorgedra kan word. God het nie in die hemel gebly en met ons uit die hemele gekommunikeer nie. Hy het vlees geword en onder ons kom woon. Jesus se vleeswording impliseer die sintuiglike ontmoeting en aanraking tussen God en mens.  Dit is die nommer een manier om ‘n belangrike boodskap oor te dra.  Selfs aanlyn bemarkers verstaan dat ketting eposse nie regtig werk sonder die fisiese kontak tussen agente en mense nie, juis te meer as die konneksie deur ‘n vriend plaasgevind het.  Paulus verwys hier egter na ‘n geestelike geskenk, versterking en aanmoediging wat in die geestesrealm gebeur wanneer ons fisies byeenkom as gelowiges. Die wederkerige opbouing en aanmoediging is ook kenmerkend hier, dat beide die spreker en ontvanger seën uit die ontmoeting geput het.  Natuurlik impliseer die fisiese ontmoeting ook ware omgee. Mense gee spontaan tot ‘n nood wat hulle kan sien. Wanneer ons nie meer mekaar sien nie, is dit moeiliker om deernis te hê.  Die fisiese besoeke van Paulus was dan ook om gewoonlik offerandes wat bymekaar gemaak is op te tel, geskenke en pakkies uit te ruil.  

GROEPSDINAMIKA 

Wetenskaplikes is dit eens dat daar verskeie groep transformasies plaasvind in ‘n skare wat vir dieselfde doel byeen gekom het, soos ‘n kerkbyeenkoms teenoor ‘n skare mense by ‘n lughawe. Mense hou op om hulle te gedra in terme van hul idiosinkratiese oortuigings en gee voorkeur aan die hand van gedeelde norme, waardes en begrip. Mense prioritiseer wat gesien word as waardevol vanuit die groepsperspektief.  Verder sien mense ander in die skare as deel van die uitgebreide ‘self’ eerder as ‘n “ander”. Dit lei tot groter intimiteit en baie navorsing toon hoe gedeelde identiteit groter vertroue, respek, samewerking, wedersydse invloed, hulp en verwagtinge van ander se hulp tot gevolg het.  

Mense geniet die hegte en ondersteunende verhoudings van ‘n groep waarmee hulle identifiseer as gevolg van gedeelde identiteit. Meer nog, sulke hegte verhoudings in ‘n groep stel mense in staat om saam te werk en meer doeltreffend te wees om hul gedeelde doelwitte te bereik. [1]

GERIEF BRING NIE NOODWENDIG GROEI NIE

Dawid verklaar na die sonde oor die sensus: “Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie.” (2 Sam 24:16-25) Felix wys die boodskap van Paulus van die hand, omdat dit nie nou gerieflik is nie, en mis die ewigheid. (Acts 24:24-25) Ons almal hou van gerief, niemand wil meer wasgoed was met ‘n skrobplank nie! Daar is egter ook ‘n gevaar dat gerief ‘n afgod kan raak. Fisiese oefening, regte kos keuses, leer om nee te sê, is onombeerlik tot liggaamlike gesondheid en gewigsverlies. Jy kan nie video’s van ander mense se fiksheid kyk en dink jy gaan gewig verloor en fiks word nie.  Mens ontdek die waarde van lofprysing, wanneer jy opstaan en met jou hele hart, siel en liggaam die Here begin loof!  Lofprysing is nie vir toeskouers nie.  Netso al die ander geestelike pligte: Gebed en intersessie, Bybelstudie, Dissipelskap, besoek die wees en die weduwee, lê jou hande op die siekes, en funksioneer in die gawes van die gees moet fisies uitgevoer word.  Hierdie take is natuurlik ook baie makliker wanneer ons dit saam verrig.  Die geestelike reis van die gelowige is gekenmerk deur self verloëning en gehoorsaamheid. (Mat 16:24) Daarom kan ons nie net bestaan rondom dit wat gerieflik is nie, gehoorsaamheid vra by implikasie iets van jou.  Alles wat ons saam deurgaan is beter, makliker en meer behoudend – gedeelde smart – gedeelde lag.  

ONS KOM NIE BYMEKAAR OM NET TE ONTVANG NIE MAAR OM TE GEE

Julle het verniet ontvang, gee dit ook verniet. (Mat 10:8) Niemand kan stry hoe lekker dit is om te kan gee nie! Geestelike groei is ‘n wederkerige wisselwerking van ontvang en gee, soos asemhaal.  Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle bymekaarkom, het elkeen gewoonlik ‘n bydrae om te lewer: ‘n psalm, ‘n onderwysing, ‘n openbaring, ‘n ongewone taal of klank, ‘n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. (1 Cor 14:26) Hierdie vers verduidelik NT liturgie. Elkeen bring iets om te gee! Dis die grootste onderskeid tussen aanlyn byeenkomste en fisiese samekomste. D.m.v. die aanlyn materiaal ontvang ons, maar by die fisiese samekoms kom ons om te gee.  Die grote van die samekoms speel natuurlik ook ‘n rol, hoe meer mense, hoe minder kan almal deel. Daar is waarde in die huiskerk en ook die groter samekoms. Elke gelowige moet deel wees van ‘n geestelike gesin! Hier bedoel ek ‘n huiskerk.  Want ‘n huiskerk is jou geestelike gesin, waar jy verantwoordbaar gebou word, en waar verhoudinge en omgee vir mekaar kan verdiep. Die Jesus beweging was in die eerste 200 jaar uitsluitlik ‘n huis-gesentreerde beweging. (Acts 2:2, 46; 5:42) Die gesamentlike liefdesmaaltyd was wesenlik tot die eerste gelowiges se oorlewing. Saameet en vir mekaar sorg was hoe hulle vervolging kon weerstaan.  Geen mens weet hoe nodig hulle ‘n geestelike gesin het, totdat hulle en nodig het nie. TV en aanlyn bedieninge is waardevol maar die predikers kan jou nie in die hospitaal besoek, vir jou kos bring, of hulle motor vir jou leen nie.  Ons het mekaar nodig. Lojaliteit aan ‘n klein groep van mense raak die opvoedingsplek tot gebalanseerde geestelike volwassenheid.  

ONDERSTEUNENDE TOEWYDING 

Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. (Acts 2:46-47) Almal weet hoe moeilik dit is om te gereeld te oefen. Daarom is saam oefen net soveel meer doeltreffend! Gelowiges wat gereeld saamkom, vorm ‘n band van omgee, aanspreeklikheid, verantwoordbaarheid, liefde en heiligmaking wat nie moontlik is op jou eie nie.    

GEESTELIKE AUTORITEIT EN GESAG 

Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos Hy Hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring.(Eph 3:10) en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. (Mat 16:18) Ons elkeen het geestelike gesag ontvang om ons persoonlike demone te verslaan. (2 Joh 2:14) Daar is egter sekere geestelike magte in die geesteswêreld wat net gesamentlik deur ‘n groep gelowiges wat gehoorsaam is in ‘n lokaliteit verslaan kan word.  Dit impliseer die gemeentes wat saamwerk in ‘n gemeenskap onder die hoofskap van Christus. (Eph 1:22-23) Die kerk verstaan nog nie die heerlikheid en krag van God wat deur ‘n groepering in ‘n lokaliteit kan werk nie. Die solidariteit, wisselwerking, diversiteit wat net moontlik is deur die Heilige Gees verander gemeenskappe. Dink net aan die uitstorting van die Heilige Gees op die 120 in die bo-vertrek: het ‘n massiewe sosio-ekonomiese impak gemaak. Jubeljaar het in die hart begin! 

ONS ONTHOU ERVARINGS BETER AS INLIGTING

Die Bybel is ‘n versameling van mense se ervarings met die Godheid. Niemand het soos ‘n joernalis hierdie ervarings gedokumenteer nie.  ‘n Mens vergeet nie sommer wat jy self beleef het nie. Aanlyn inligting is nie genoegsaam om hierdie tipe impak te maak nie. Ons moet dit wat ons gehoor het, gaan toepas en uitleef.  Die samekoms van gelowiges is die lanseer platvorm van groot dade van geloof en sending. Dink maar aan die uitstorting van die Heilige Gees, by 2 geleenthede. Die uitstuur van Paulus en Barnabas. Die gelowiges wat saam gebid het vir Petrus in aanhouding.  Die samekoms is ‘n sensoriese gebeurtenis, en het daarom meer ‘n blywende impak om ons menswees.  

Daar is navorsing gedoen oor die effek van oogkontak. Ons verhoudinge verdiep, en ons verbintenis met mekaar deur mekaar in die oë te kyk. Kommunikasie is ook baie meer effektief a.g.v. oogkontak, gesigsuitdrukkings en stemtoon. [2]Aanlyn kommunikasie is kragtig, maar beperkend. 

Aanraking is seker die mees onder ontwikkelende aspek van ons geloof. Aanraking word as die diepste sintuig beskryf.  Ons vel is ook die grootste sintuiglike orgaan. Natuurlik is aanraking nou bemoeilik met die vrees vir virusinfeksie oordraging.  Aanraking het ook ‘n baie lang geskiedenis in verskeie kulture.[3] Ons gaan nie gesond bly sonder aanraking nie, ons moet net nuwe gesonde manier vind om wel aan mekaar te raak. Soos om jou hand op iemand se skouer of rug te hou.  Die vyand het aanraking verdraai deur seksuele ondertone, en nou ook die gevaar vir infeksie. Tog is aanraking deel van die evangelie van Jesus, wat melaatses, dooies en siekes gesond gemaak het deur aanraking. 

DIE BALANS TUSSEN INDIVIDU EN LIGGAAM.

Die boodskap en demonstrasie van die koninkryk van God bestaan om die realiteit van God se wêreld sigbaar te maak in hierdie wêreld. Hierdie demonstrasie van goddelike heerlikheid gebeur gelyktydig tussen die wisselwerking van die inspraak in die individu as tempel van die Heilige Gees, en dit wat hierdie tempels saam verwesenlik.  Die een kan nie sonder die ander nie. Mens raak nie deel van die liggaam deur aan ‘n gemeente te behoort nie, maar deur wedergeboorte en die aanneming en lewe vanuit Christus se geregtigheid.  Ons kan derhalwe ook nie as eilande funksioneer nie.  Die individuele ontmoeting met God, raak uiteindelik ‘n kollektiewe ontmoeting.  Soos selle in ‘n liggaam die liggaam laat leef, is die twee realiteite van sel en liggaam albei dié Liggaam. Selle wat hulleself van die liggaam afskei, is ‘n vorm van kanker, wat teen die liggaam begin veg.  Maar die liggaam kan nie sonder die selle nie.  

Sien en ontwaak tot die belangrikheid van die kollektiewe bymekaarkoms, plek van ontmoeting! Die samekoms van gelowiges is meer as net een persoon wat ‘n preek. Dit is meer as net ‘n paar liedjies saamsing as toeskouers! Dit is God se mense wat met hul God ontmoet!! Dit is ‘n geestelike ontmoeting, want God is GEES wat ‘n behae het daarin om tussen Sy kinders te wees. Dit is Christus in en onder ons die hoop op heerlikheid. Dit is ‘n genesende, herstellende, regeneratiewe, versoenende ruimte van bevryding en vryheid! Dit is ‘n plek waar die HEILIGHEID van God die oorhand kry en alles in almal vul! Dit is ‘n plek van LIG! Dit is ‘n plek van samesyn, verbondenheid en eenheid! Dit is die hemel op aarde!


[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210600615000635

[2] Manusov, Valerie. “Effects of Gaze on Hiring, Credibility, Attraction and Relational Message Interpretation.” Journal of Nonverbal Behavior (1985): n. pag. Print.

[3] Classen, C., 2012. Back In Touch The Deepest Sense. A Cultural History Of Touch. Urbana, Chicago, and Springfield, IL: University of Illinois Press.

Categories
Preke

5 Goeie redes hoekom jy nie ‘n erediens moet mis nie

5 Goeie redes hoekom jy nie ‘n erediens moet mis nie. 

Hoekom kom Christine op ‘n Sondag byeen?

In die reformasie van die kerk ontdek ons ou waarhede, en maak dit weer nuut en relevant vir vandag. Die gevaar is : in die klem wat outomaties saam met die nuut gaan, die hedendaagse goeie tradisies te minag of te vergeet.  Ek het myself ook al gevang waar ek die erediens minder maak teenoor bv. die belangrikheid van die familie en huiskerk, die belangrikheid van dissipels maak teenoor die samekoms op ‘n Sondag.

Die Sondagdiens was van die eerste nuwe verrigtinge waarmee die vroeë gelowiges weggebreek het van die tradisie van die Jodedom.  Dit was geen klein wegbreek nie, vir eeue is die Sabbat geheilig as God se dag.

Die samekoms was in essensie wat kerk beteken het. In al die 114 kere wat die woord Ecclesia gebruik word in die NT, verwys dit na die publieke samekoms van gelowiges. “geroep vanuit”. [1]

Uit Paulus se briewe kan ons aflei dat die kwessie oor die Sabbat ‘n punt van debat en verskille was, en daarom die fokus van die NT kerk om weg te beweeg van die krag wat gesien is in ‘n heilige dag, na die krag van ‘n persoon naamlik Jesus Christus. (Gal 4:10; Col 2:16-17; Rom 14:5-6).

Die enigste manier om die krag van ‘n ritueel te ontneem is om daarvan af weg te bly, weg te beweeg en dit te ignoreer.  Die NT het gekies om eerder op die eerste dag van die week byeen te kom. (1 Cor 16:2) Die dag was ook dikwels genoem is “die dag van die Here” (Rev 1:10) Die keuse van die dag was simbolies belangrik, want die onderliggende klem van alle NT prediking was opstanding! (Acts 1:22; 2:31; 4:2; 4:33; 17:18) Paulus se prediking oor die opstanding is wat juis die tema wat die skare oproerig gemaak het in Atene. (Acts 17:16-19, 33) Later was die prediking oor die opstanding van Jesus weer ‘n kwessie toe Paulus sy saak voor die Jode stel in Jerusalem wat toe daartoe lei dat hy hom beroep op die Keiser. (Acts 23)

Jesus het opgestaan op die 1ste dag van die week, Sondag! (Mark 16:2; Matthew 28:1; Luke 24:1; John 20:1, 19)

Die feit dat Paulus die gemeente aanmoedig om op die eerste dag van die week hulle Offerhande gereed te kry, verwys dat die dag alreeds as spesiaal herdenk is, anders sou hy nie die dag genoem het nie.  In Acts 20:7 word die dag egter ook uitdruklik genoem. En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek.

Paulus maak die saak ook later baie duidelik dat ons nie een dag belangriker moet ag as die ander nie. Ons vier die dag vir die Here! (Rom 14:5-6) Later spreek hy die Gemeente in Kollosense aan, wat meestal heidenne of nie-jode was, om nie weer in ‘n vorm ingedruk te word oor Heilige dae nie. (Col 2:16-17) Dis duidelik dat in die vroeë kerk, beide die Sabbat en die 1ste dag van die week uitgesonder is vir die Here. (Acts 16:13; 17:2; 18:4) Maar die Sabbat byeenkoms was meestal in die sinagoge voordat die kerk heeltemal van Jodedom geskei het.  Daarna het die byeenkoms op die Sabbat heeltemal verdwyn.  Die Sondag byeenkoms was nie as rusdag gevier nie, die mense moes werk en het daarom meestal eers in die aand byeen gekom.

Die eerste Kerk het meestal in huise byeen gekom, Pricilla en Aquila se huis (Acts 16:3-5) en in Ephese by ‘n huis (1 Cor 16:19), in Filemon se huis (Phil 2), broeders in Laodicéa en Nimfas se huis (Col 4:15) and in Lydia se huis (Acts 16:40).  Inteendeel die kerk het vir die 1ste 250 jaar van sy bestaan geen formele strukture of kerk geboue gehad nie.  Paulus het in Efese in die skool van ’n sekere Tiránnus samesprekinge gehou. (Acts 19:9) Die huise in Bybelse tye was soms bo op die besigheid gebou, daarom die samekoms waar Paulus te lank gespreek het, en Eútichus uit die venster drie verdiepings ver geval het.

Tog kan ons nie die krag van ‘n groot byeenkoms onderskat nie. Kyk net na die momentum wat die Mighty Men beyeenkomste in ons land het. Manne wat nooit kerk toe of na ‘n huisgroep toe sou gaan nie, het na hierdie groot byeenkomste gegaan.  Die groot saamtrek was in Jesus se tyd, asook die apostoliese tydperk populêr.

line-up-blur_1640070iVYF REDES HOEKOM EK NIE DIE KERK SE BYEENKOMSTE KAN VERSUIM NIE.

en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom. (Heb 10:25)

“The single Christian is no Christian” – Old Latin Saying

The Power of Agreement:  Die Here manifesteer Homself waar daar meer as een byeen is en oor ‘n saak saamstem en daaroor bid. (Mat 18:20) Geen saak in die NT kerk is hanteer sonder twee of drie getuies nie. (Mat 18:16; 2 Cor 13:1; 1 Tim 5:19; Heb 10:28) Profesie is nie privaat vir mense gebring sonder dat twee of drie dit kan oordeel nie. (1 Cor 14:27, 29) Hierin is daar ‘n reuse beskerming. Ons neem nie besluite alleen nie, ons hoor nie God se stem alleen nie, dit wat ons hoor moet resoneer in ander gelowiges se harte ook.  (Prov 11:14; 15:22; 24:6) Hy wat homself isoleer soek sy eie gewin. (Prov 18:1)

The Power of Declaration: Tydens die samekoms word verskeie verklarings in die Gees gemaak, die feit dat ons onsself verenig met hierdie verklarings, beweeg owerstes in die Gees.  sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, (Eph 3:10) Die lofprysing veral gee uitdrukking aan die gesamentlike deklarasie, wat magte in die Gees ontwapen en nuetraliseer. 6 Lofverheffinge van God is in hulle keel, en ’n tweesnydende swaard in hulle hand; 7 om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke; 8 om hulle konings met kettings te bind en hulle edeles met ysterboeie, 9 om ’n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek. ’n Eer is dit vir al sy gunsgenote! Halleluja! (Ps 149:6-9) Ons kan nooit alleen die vyand konfronteer nie. Die geveg voel altyd gefokus op die individu, want die vyand wil  soos wilde honde en leeus die swakste in die trop isoleer en oorrompel.

The Power of Corporate Anointing: Die krag van die Here is korporatief, en die individu ontvang makliker sonder moeite, net deur sy of haar deelname die krag en openbaring van die Here. Dit het met Koning Saul gebeur toe hy spontaan die vermoeë ontvang het om te profeteer, toe hy die profete besoek het. (1 Sam 10:1, 12) Later het dit ook met van sy boodskappers gebeur, toe hulle onder die profete kom, kom die salwing van die profete oor hulle. (1 Sam 19:20, 24) God plaas ‘n spesiale salwing op sekere mense, en deur onder hulle bediening te sit, ontvang jy en deel jy in die krag van daardie bediening. (Mat 10:41) So baie mense kla dat hulle oorgewig is, maar hulle doen niks om hulle dieët of oefen program aan te pas nie.  So voel baie mense hulle is nie op die regte plek met die Here nie, maar hulle woon nie gereeld die samekoms van gelowiges by nie. Die samekoms van gelowiges waar die Gees van die Here beweeg is ‘n baie spesiale en kragtige plek waar jy uitgedaag, versterk, bemoedig, geleer en toegerus word.  Dit is soos om na ‘n gimnasium toe te gaan.

The Power of Presence: Die teenwoordigheid van die Here manifesteer in die samekoms. (Ps 22:4) Jy kan dit bloot nie ontvang en daarvan deel wees deur elektroniese media nie.  Alhoewel digitale media ‘n wonderlike hulpbron is, kan dit nie teenwoordigheid vervang nie. Hoeveel keer moes ek al gehoor het, jy moes daar gewees het!  Wanneer iemand die oomblik van God se teenwoordigheid oordra is dit tweedehands.  Jy kon dit eerstehands beleef het! Wanneer jy ‘n diens op audio hoor, is net jou ore sintuiglik betrokke, as jy in die samekoms en diens was, kan jy met al vyf jou sintuie God beleef.  Dit is ook imperatief vir die hele gesin om almal saam die byeenkoms by te woon.  Daar is niks so sleg dat die Here jou as individu kragtig aanraak tydens ‘n diens, en jy kan dit nie met jou maat deel nie.  Dit is wat partykeer veroorsaak dat die een party verder en vinniger in die Here groei as die ander een, omdat hulle nie saam blootgestel word nie.

The Power of Resonance: When I tune my vibrating strings of energy to his frequencies as a sheer gift of grace, there will come a moment of resonance. You have seen what happens when resonance is reached in the old Ella Fitzgerald commercials, or in opera singer Caruso’s ability to launch notes at will that could shatter glass. When resonance is reached, there is a tremendous explosion of energy, and something has got to give; and it’s not going to be Jesus. The weaker instrument is transformed into a new identity, and we become “new creatures in Christ,” with resurrection wavelengths. In this state of resonance, we truly become the Jesus Vibe and “all things are possible.” In sync with the Spirit, we are one “in the Spirit.” [2] Die weermag gebruik vandag nog musiek en klank om hulle vyand te ontsenu. “Heavy Metal” musiek word teen 150 decibels vir 24 uur lank oor kragtige luidsprekers gespeel om rus te verstoor.  In antieke tye is musiek en geraas ook dikwels in oorlogvoering gebruik.  In die gees is die resonansie van Gelowiges wat in eenheid is, ‘n kragtige wapen waarteen die hekke van die hel nie kan stuit nie.  Mat 16:18 Kragtige dinge het in die kerk van Handelinge gebeur omdat die kerk in eenheid saamgekom het.

Acts 1:14 Early apostolic gathering – continued with one accord.

Acts 2:1 they were all with one accord in one place.

Acts 2:46 continuing daily with one accord in the temple.

Acts 5:12 the were all with one accord in Solomon’s porch.

Acts 8:6 and the multitudes with one accord heeded the things spoken by Phillip.

The Power of Tuning in: Ons almal het nodig om elke dag ingestel te word. Soos snaar instrumente is dit baie maklik om uit te stel, van Jesus se frekwensie. Gereelde samekoms en saamwees, is ‘n outomatiese instel.

Dit is baie bemoedigend vir jou eie geloof en groei om te hoor dat dit wat jy gehoor het dieselfde as mede-gelowiges is.  Dit bevestig God se Woord in jou hart.  Gelowiges wat nie gereeld byeenkom nie, is later soos ‘n vals noot wat ‘n wanklank in die gees maak.  Hulle harte is opreg, en hulle is lief vir die Here, maar jy kan nie die Here dien en liefhê sonder om vir Sy mense lief te wees nie.  Die hele 1 Johannes brief handel hieroor.

Laastens: Dit is demoraliserend as jy by ‘n samekoms is, en jou familie daar verwag, maar hulle het net nie gekom nie.  Ons voel sterker saam! Dis lekker as almal saamtrek! ‘n Weermag kan nie funksioneer sonder dat almal in posisie is nie.  Die NT samekoms is nie ‘n plek waar ek kom om te ontvang nie, eerder ‘n plek om te kom gee. (1 Cor 14:26) Wanneer mense soms in nood verkeer, is die gemeente gewoonlik baie meer toegeeflik teenoor mense wat gereeld en getrou gewig gedra het, as ander wat nie het nie.  Dis nie ’n vereiste vir liefde en omgee nie, maar dit maak liefhê meer spontaan en maklik.

place-at-table-2158

Ons het nog nooit mense verplig om aktiwiteite by te woon nie, want ons glo in vryheid en dat ons meelewing in die Here vrywillig moet wees, volgens elkeen se geloof. Ons is al telkemale juis vir hierdie vryheid bedank wat heers in ons midde, omdat sommige mense uit kerke kom wat van hulle mense slawe gemaak het.  Sien egter die geestelike ‘significance’ van jou bydrae en daar wees! Dis vir jou eie beswil!!

 


[1] “Pagan Christianity” Bl 12, Viola/Barna, Tyndale 2002

[2] “Nudge” Leonard Sweet