Die lewe is ‘n hindernisbaan, vol slaggate, ingewikkelde uitdagings, en beproewings wat ons tot die uiterste sal beproef.  Wie is die argitek agter al hierdie uitdagings? ‘n versameling van die volgende: 

  1. Die Here – Die Here is in beheer, maar hy beheer nie alles nie.  God se tydlose, almagtige, liefdevolle, alwetende, perfekte bestaan is ‘n misterie wat ons as mens nie kan ontrafel nie.  Hy is soewerein! Hy is God! Hy skuld ons nie verskonings nie! Ons beste daad van liefde is om ten spyte van omstandighede nog steeds lief te hê, te loof en te aanbid! 
  2. Die Duiwel – die duiwel se fokus is om ons te laat twyfel, en geloof verloor, sodat ons nie God se wil doen nie! Die oomblik as ons passief oorgee aan die leuen, en nie meer doen wat God ons voor geroep het nie, is ‘n oorwinning vir satan. Meer nog, as hy ons kan kry om sy wil te doen!! 
  3. Mens – ons is beperk in ‘n tydraamwerk, volgens ouderdom, kennis, vermoëns, en basies dit wat in ons hand is.  In ons strewe na oorlewing maak ons mekaar seer. Ons regverdig onsself, en in die proses oortree ons teenoor mekaar.  Ons menswees is vasgevang in dit wat ek nie wil doen nie, doen ek, en dit wat ek wil doen kom ek nooit by uit nie.  Dit impliseer dat ek direk of indirek iemand anders gaan seermaak. Ons gaan nie aan mekaar se verwagtinge voldoen nie. Elkeen leef vir hom of haarself. Ons kom nie ons woord na nie. Ons kwets met ons woorde, opinies en oordele. 
  4. Dinge – ‘n pap band kan ‘n dag ontwrig, wat nog te sê van beurtkrag, stadige rekenaars, pap selfone, stukkende wasmasjiene, yskaste wat ontvries, goed wat breek op die onmoontlike tye omdat dit roes en oud raak! Daar is miljoene dinge wat die lewe kan ontwrig en ons tyd en aandag beroof van wat eintlik van wesenlike belang is! 
  5. Die skepping – Want die skepping is aan die nietigheid en verganklikheid onderworpe (Rom 8:20) aardsvermarming, te veel mense, vloede, droogtes, storms, hael, brande kan in ‘n oomblik ons rustige bestaan ontwrig! 

Ons kan weliswaar nie veel doen om hierdie hindernisbaan te vermy nie.  Die beste opsie is om dit ons beste en alles te gee, sodat ons fiks kan raak, en leer om van die hindernisse te oorkom.  Sommige mense wil geheel en al onttrek, en hulle self isoleer in die veiligheid van hulle huise. Die probleem is met hierdie strategie is: dit wat jy nie oefen nie verbeur jy! Die spiere wat nie meer oefen nie, raak lam! Gevolglik raak mens nog swakker en pateties om selfs die geringste hindernisse te oorkom! 

Vandag wil ek fokus op die strikke wat die vyand vir ons stel, om ons te draai om sy wil te doen.  

4624. σκανδαλίζω skandalízō; fut. skandalísō, from skándalon (G4625), a trap, stumbling block. To cause to stumble and fall, not found in Gr. writers. In the NT, figuratively to be a stumbling block to someone, to cause to stumble at or in something, to give a cause of offense to someone. Trans.:

(I) Generally, to offend, vex, particularly to scandalize, with the acc. of person (Matt. 17:27; John 6:61; 1 Cor. 8:13); pass. (Matt. 13:21; 15:12; 24:10; Mark 4:17; John 16:1; 2 Cor. 11:29); pass., followed by en (G1722), in, to be offended by someone, to take offense at his character, words, conduct, so as to reject him (Matt. 11:6; 13:57; 26:31, 33; Mark 6:3; 14:27; Luke 7:23).

(II) Causative, to cause to offend, lead astray, lead into sin, be a stumbling block or the occasion of one’s sinning. With the acc. of person (Matt. 5:29, 30; 18:6, 8, 9; Mark 9:42, 43, 45, 47; Luke 17:2; Rom. 14:21). Hence in the pass., to be offended, be led astray or into sin, fall away from the truth. In Rom. 14, In the case of adiáphora (i.e., matters of liberty or conscience), the act of offending is indeed causative. To offend is not to upset, annoy, vex or irritate. Rather, to offend in this case is to cause one to offend himself, to stumble, by leading him to exercise a liberty against his conscience.

Syn.: píptō (G4098), to fail or fall; husteréō (G5302), to come behind, fall short; proskóptō (G4350), to stumble; ptaíō (G4417), to offend, stumble, sin; diabállō (G4624), to falsely accuse.

Ant.: boēthéō (G0997), to help.

Jesus het vir sy dissipels gesê: “Dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is.” (Luk 17:1-4) 

Jesus maak dit baie duidelik, mense gaan ons te nakom, maar moenie aanstoot neem nie. Want deur aanstoot te neem, raak ek vasgevang in die strik wat vir my gestel is. Hy wys duidelik dit uit, dat diegene wat strikke vir mense stel, deur die Here self geoordeel gaan word! Verder leer Hy ons ook die tegniek om uit hierdie strikke van mense uit te kom. Jy moet die persoon teregwys en vermaan.  Die meeste mense kry dit nie reg nie, en selfs die wat probeer faal! Gevolglik raak ons hierdie moeilike hindernis nie baas nie! Dink aan die moeilikste hindernis in ‘n hindernisbaan! Niemand kry gewoonlik by die eerste probeerslag dit reg nie! Dit kos oefen en herhaaldelik probeer, om hierdie moeilike uitdaging te oorkom! 

Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. (2 Tim 2:25-26) “transgressional sin” is wanneer ons oortreders word as gevolg van die oortreding wat teenoor ons gedoen is.  Mense het van ons geskinder, nou skinder ons van hulle. Mense het ons verraai, nou verraai ons die wat by ons staan.  Iemand maak ons kwaad. Ons word geoordeel nou oordeel ons! Jesus leer ons om in die teenoorgestelde gees, hierdie moeilike hindernis te oorkom.  Weereens ‘n baie moeilike uitdaging!! ‘n sagte antwoord keer die grimmigheid af, jy moet jou vyand lief hê, vir hom bid en hom seën. 

Ook by die mense buite die gemeente moet hy as ‘n goeie man bekend staan, sodat daar nie praatjies oor hom ontstaan en hy in ‘n strik van die duiwel val nie. (1 Tim 3:7) Wanneer ons mense se praatjies van ons aanhoor, wat nie die waarheid is nie, maak dit seer. Die probleem is, dit is weer ‘n reuse slaggat waarin ons vasgevang raak en nie vorder nie.  Ons hou so ‘n hofsaak in ons kop, dat ons aan niks anders kan doen nie. Ons verloor fokus, en raak sélf behep.  Onthou nou laat jy die vyand wen! Ons doen nie meer wat ons voor geroep is nie!  Jesus het ten spyte van Judas se verraad en Petrus Sy beste vriend se verloëning nie koers verloor met Sy opdrag nie! 

Dit is wonderlik om te sien hoe Jesus die moeilikste van alle hindernisse die kruisdood op Golgota deurstaan en oorwin!! 

Hier is ‘n paar NUGTER gedagtes: 

  • Mense sien en waardeer jou nie totdat jy nie meer daar is nie. 
  • Jy weet nie wat mense dink nie, moenie aanneem jy weet nie.  
  • Moenie mense op hulle uiterlike takseer nie. 
  • Moet geen verwagting van ‘n mens hê nie.  
  • Agterdog is nie ‘n vrug van die Gees nie.  

So watch your step, friends. Make sure there’s no evil unbelief lying around that will trip you up and throw you off course, diverting you from the living God. For as long as it’s still God’s Today, keep each other on your toes so sin doesn’t slow down your reflexes. If we can only keep our grip on the sure thing we started out with, we’re in this with Christ for the long haul. (Heb 3:12-14) 

So roll up your sleeves, put your mind in gear, be totally ready to receive the gift that’s coming when Jesus arrives. Don’t lazily slip back into those old grooves of evil, doing just what you feel like doing. You didn’t know any better then; you do now. As obedient children, let yourselves be pulled into a way of life shaped by God’s life, a life energetic and blazing with holiness. God said, “I am holy; you be holy.” (1 Pet 1:13-16) 

All of you, slave and free both, were once held hostage in a sinful society. Then a huge sum was paid out for your ransom. So please don’t, out of old habit, slip back into being or doing what everyone else tells you. Friends, stay where you were called to be. God is there. Hold the high ground with him at your side. (1 Cor 7:23-24) 

You were running superbly! Who cut in on you, deflecting you from the true course of obedience? This detour doesn’t come from the One who called you into the race in the first place. And please don’t toss this off as insignificant. It only takes a minute amount of yeast, you know, to permeate an entire loaf of bread. (Gal 5:7-9) 

Wanneer mens hierdie verse lees uit Peterson se Message vertaling, kan mens makliker assosieer en sien hoe die vyand ons wil probeer stop om die resies klaar te maak.  Wees nugter, wees wakker! Hou jou oë gevestig op Jesus, ons kyk nie na ‘n mens nie! 

God is ook nie ‘n mens dat Hy sou lieg of ons bedrieg nie!! HY dink ook nie soos ‘n mens nie! Ons moet ons gedagtes vernuwe om soos Hy te dink!! Dan sal ons die wêreld sien vanuit Sy oë! Verganklik, tydelik, kortstondig, broos, en deurmekaar!! 

Hoe langer ons in Hom in Christus, in die hemelse troonkamer vertoef, verander ons innerlike bewussyn en realiteit! Ons sien ons roeping, erfdeel en goddelike krag wat Hy tot ons beskikking gestel het om hierdie wêreld te oorwin! (Efe 1:13-21) Ons sien alles wat ons in Christus ontvang het! Ons is vol van Sy liefde in verbondenheid met Hom en mekaar! IN HIERDIE HEMELSE WERKLIKHEID verdwyn al die strikke, hindernisse, kettings en gevangenisskap van mense opinies soos mis voor die son!! 

Ons is VRY! Waarlik VRY! 

Leef in hierdie vryheid!