Harvester

LEEF JOU LEWE IN
oorvloed!

Word 'n HARVESTER

'n Lokale Geestelike FAMILIE is God se PLAN vir Algehele WELHEID vir JOU!

Die mens as ’n multi-dimensionele wese verlang om GEESTELIK vervuld, EMOSIONEEL tevrede en gelukkig, INTELLEKTUEL ingelig, SOSIAAL betrokke, FISIES fiks, in IDENTITEIT koersvas, EKONOMIES bemagtig en ‘n goeie rentmeester van ons HULPBRONNE te wees.  Harvester bied ‘n liefdevolle genesende GESIN-EKO-SISTEEM gesentreer rondom die lewe en persoon van Jesus Christus om die LEWE saam in oorvloed te LEEF. 

Dankie dat jy die skakel “Word ‘n Harvester” gedruk het. 

Die koninkryk van God is nie vir toeskouers en bewonderaars nie!

Jy moet inklim en deelraak! Soos rugby spelers in ‘n scrum, jy moet saamstoot.

Ons is dankbaar vir ‘n gemeenskap van gelowiges, wat deur hulle omgee, dissipline, en voorbeeld mens inspireer om Jesus na te volg!

Ons is opgewonde om jou eersdaags te ontmoet, en lekker saam met jou te kuier, mekaar beter te leer ken, en te sien hoe jy kan inskakel.


Genade en Vrede

Jan & Chantal Oosthuizen

Untitled design-41
Jan & Chantál Oosthuizen

RAAK BETROKKE! 

Daar is so baie dinge wat ons tyd en aandag verg.  Aktiewe betrokkenheid in ‘n gemeente is goed vir jou siel, en geestelike ontwikkeling.  

‘n Mens groei nie deur ‘n touskouer te wees nie.  Jou DEELWEES is vir ons belangrik, en ons wil graag sien hoe elke persoon as ‘n lewende steen in God se KERK ingemessel word! 

DEEL gerus met ons jou talente en vaardighede waarmee die Here jou geseën het. Vul asb die volgende vorm in, dan leer ons jou beter ken.  

 

Jou Groei pad as 'n HARVESTER