Harvester

Bybelskool

Die Koninkryk van God

Die Koninkryk van God

7-Weeklikse Aanlyn kursus. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees (Romeine 14:17). Ons kyk na: Wat is die Koninkryk? Waar is die Koninkryk? Hoe verkry ek die Koninkry? En vele meer.

Lees verder »