Harvester

Preke

Wat verwag God van my

Sekerlik die belangrikste vraag wat mens God kan vra. Op sy knieë voor die aangesig van die Here roep fariseër Saulus die vervolger van die Jesus beweging: “Here, wat wil U hê moet ek doen?” (Acts 9:6) Voorheen terwyl jy gevangene van sonde was, vervreemd van jou maker, het reg-doen en reg-lewe jou nie veel gepla nie. Nou as kind van God, is jy nooit heeltemal seker of jy genoeg reg-doen en reg-lewe nie.

Lees verder »

EDEN – CHURCH

Humanity is fractured and relationships complex and difficult. Like trees in a forest we need community. Learn God’s true intend for church, from the EDEN Narrative.

Lees verder »

REG SIEN = WARE EERBIED

Mense oneerbiedig vriendskap en geselskap deur op hulle selfone te sit en rondkyk, eerder as om deel te neem. Kinders praat lelik van hulle ouers. Mans neem besluite sonder om hulle vrouens te ken in die saak. Bestuur misken die input van die werkers op die vloer. Die werkers op die vloer sien nie die las wat die bestuur dra nie. Op sosiale media sê ons mekaar sleg. ONS IS BLIND. Eerbied, ontsag, respek en die vrees van die Here gebeur spontaan wanneer jou oë oopgaan. Open ons oë Here!

Lees verder »

How does God see finances?

God did not invent money, currency, or promissory notes. He does not bless us with money raining from the sky. We live from every word that proceeds out of His mouth. (Mat 4:4) God is our source, not money or an income. How does God’s economy work?

Lees verder »

How to see in the Spirit?

In today’s modern world mankind is becoming more and more spiritually disconnected. The result is, that we’re not getting the new divine spiritual updates, and power apps/gifts to enable us cope with the complexity of daily living. God wants to give us divine spiritual direction and a kingdom roadmap to mitigate the obstacles of our times. We need a connection!

Lees verder »

Hoe sien ek God reg?

Die Here is tans besig om ons afgode te ontbloot. Meer as ooit het ons nodig om God reg te sien, vir wie Hy werklik is. Hoe ons God sien is bepalend tot ons hele lewe, houding, gedrag, en uitkyk op die lewe.

Lees verder »

Hoe sien ek probleme reg?

Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die Here hom. Ps 34:20 In die tye waaroin ons nou leef is dit van wesenlike belang, dat ons ‘n positiewe ingesteldheid behou. Die Christen geloof bied ‘n daadwerklike praktiese oplossing om te alle tye met geloofsoë na jou krisisse en probleme te kyk.

Lees verder »

Hoe sien ek myself reg?

Wat is ek werd? Wat is die waarde van ‘n mens? Sommige mense voel minderwaardig, en ander dink hulleself meerwaardig, hoe kan ek reg dink oor myself? Hoe voel jy oor jouself? Voel jy goed? Of voel jy soos ‘n mislukking? Ons lewe in ‘n era van selfies, selfbeheptheid, self-aktualisering en self-beskikking, het ons nou werklik nog ‘n preek nodig oor selfwaarde? Dink die mense hoeka nie te veel van hulleself nie?

Lees verder »

Hoe sien ek reg?

Die mensdom hunker om na waarde geag te word. Sal iemand net ‘n bietjie tyd maak vir my… belangstel in my… ek wil ook iets van waarde doen… Leer om soos Jesus na die wêreld en jouself te kyk.

Lees verder »

Verseël jou verbondenheid met die Heilige Gees

Ons almal hunker na die tasbare teenwoordigheid van die Here, in die boodskap verduidelik Jan Oosthuizen die verskil tussen die alomteenwoordige, inwonende, en geopenbaarde teenwoordigheid van die Here. Hoe kan meer kontant bewus bly van Sy teenwoordigheid?

Lees verder »

Hoe Lofprysing jou geestelike immuniteit opbou

In tye soos hierdie kan mens jouself nie help nie, om soms terneergedruk en swaarmoedig te voel nie: Die covid 19 pandemie en gepaardgaande onsekerheid, wetgewing wat nie sin maak nie, waarin ons geen sê gehad het nie, ontneem ons van noodsaaklike inkomstes.Ons lofprysing hier op aarde is ook soveel meer betekenisvol omdat ons God nie kan sien nie, nog nie die beloning of vervulling van ons geloof ontvang het nie! Ons loof die Here omdat ons glo!

Lees verder »