Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-Wes

Categories
Preke

Strome van Genesing – Vloei

Hoe om dit te kry, en daarin te bly. Genade, genesing, salwing, liefde, eenheid, voorsiening, is ‘n vloei. Hoe om dit te kry, en daarin te bly. Alles in die lewe is ‘n vloei van energie. Die bloed in jou are, die suurstof toevoer in jou longe, die klankgolwe wat ons hoor, die voertuie wat na die middestad in en uit beweeg, die omgang van transaksies wat die ekonomie lewend hou. Vloei spreek van voorsiening en orde: Lug vir ons longe, minerale vir ons spiere en organe, stimulasie vir ons brein, voedsel vir ons siel. ‘n Goeie bestuurder probeer in die momentum van die verkeer bly, om sodoende brandstof te spaar, maar ook om nie die insittendes naar te maak met te vinnige stop/wegtrek bewegings nie. ‘n Fikse persoon se toevloei van suurstof is beter as iemand wat nooit oefening doen nie. ‘n Goeie toespraak vloei gemaklik van insiggewende feite na 1 punt, ‘n appèl om iets te doen. ‘n Gesonde besigheid beheer die vloei van tyd, produktiwiteit, en kostes tot ‘n winsgewende roetine. In die positiewe sielkunde is ‘n vloeitoestand, ook bekend as die sone, die geestestoestand waarin ‘n persoon wat ‘n aktiwiteit doen, ten volle gedompel is in ‘n gevoel van energieke fokus, volle betrokkenheid en genot tydens die aktiwiteit. In wese word vloei gekenmerk deur die volledige opname in wat ‘n mens doen, en ‘n gevolglike transformasie in ‘n mens se gevoel van tyd.[1] Daar is egter ook mense wat ingeprop is in ‘n vloei van selfsugtige ambisie, korrupsie, self-vergelding, onvergifnis, jaloesie, selfsug, eie-waan wat tsunami’s van geweld en gebrokenheid veroorsaak. (Joh 10:10)

God is die oorsprong van alle gesonde vervullende vloei!

Toe God die mens geskape het, het God vir hom voorsiening gemaak. Die hele skepping is ‘n netwerk en biosfeer van voorsiening. Die sogenaamde “circle of life”. So was daar grond om te bewerk. (Gen 2:17) Die Here het ‘n rivier gegee, wat vier vertakkings gehad het. “where there is gold. And the gold of that land is good” (Gen 2:11b-12a) Daar is genoeg voorsiening vir die mens gemaak op die aarde, met geen tekorte nie, maar dan moet ons volgens God se voorskrifte die grond bewerk, die vrugbaarheid deel, ingedagte dat ons rentmeesters is, moet ons die grond oppas. Dit laat rus, sodat dit optimaal kan bly voorsien aan ons behoeftes. (Sien herlewingslandbou) Sakeleiers moet reg met werknemers en kliënte werk om vloei van inkomste te verseker. ‘n gesonde geloofsgemeenskap is ‘n vloei van voorsiening deur diepgaande verhoudinge en wederkerige deelname.
“The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed. ― Mahatma Gandhi

God se teenwoordigheid word verduidelik aan die hand van ‘n rivier metafoor.

(Ezek. 47:1–12) God se voorsiening aan ons is nie beperk nie, en word nooit bevraagteken nie. Om God se voorsiening te bevraagteken is so absurd as om die son te bevraagteken as ons dit nie sien tydens die nag nie, en as die wolke die hemelruim oorskadu nie. God is our refuge and strength, A very present help in trouble. Therefore we will not fear,Even though the earth be removed, And though the mountains be carried into the midst of the sea; Though its waters roar and be troubled, Though the mountains shake with its swelling. There is a river whose streams shall make glad the city of God, The holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved; God shall help her, just at the break of dawn. (Ps 46:1-5) God voorsien vir Sy volk water selfs uit ‘n rots. (Num. 20:8, 10, 11; Ps 78:16) Then the lame shall leap like a deer, And the tongue of the dumb sing. For waters shall burst forth in the wilderness, And streams in the desert. The parched ground shall become a pool, And the thirsty land springs of water (Isa 35:6-7) Dit is Jesus se hele betoog tydens een van Sy eerste preke: (Mat 6:25-34) Die tekort aan voorsiening is nie God se toedoen nie. Dit is die mens se eie toedoen, dat ons wegbeweeg het van God se vloei van voorsiening. God se liefde, genade, vrede, salwing, voorsiening is ‘n ewige liefde rivierstroom wat nooit ophou vloei nie. Ons as mens verloor of rebelleer teen die vloei, of ons probeer dit manipuleer, of ons probeer ons eie vloei skep, wat ons uiteindelik droog en uitgehonger laat. My volk het twee sondes begaan: Hulle het My, die bron van lewende water, verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie. (Jer 2:13) In hierdie deurmekaar wêreld, wie wil nie hierdie tipe geestelike vloei van die Heilige Gees se salwing en teenwoordigheid beleef nie? Hoe om dit te kry

HOOF TEKS GEDEELTE: (Isa 55)

Israel span hulleself op ’n verkeerde manier in om lewensbevrediging te kry: hulle betaal vir iets wat nie brood is nie en werk vir iets wat nie kan versadig nie. Maar hulle kan hulle diepste lewensbehoefte bevredig “sonder om iets te betaal” – deur te luister na wat die Here vry en uit genade aanbied. Dit omvat die hele lewe, stoflik en geestelik, en is iets blywends, ’n ewige verbond. Waarom gee julle geld uit vir kos wat ’n mens nie kan versadig nie? Julle verdienste gaan vir dinge wat nie werklik bevredig nie. (Isa 55:2)Billy Graham vertel hoe hy eendag een van die rykste persone in die wêreld ontmoet het. Die persoon kan enige iets koop wat sy hart begeer, en het sy eie Boeing besit, met talle wonings die een groter en pragryk as die ander, en nog steeds het hierdie persoon getuig dat hy een van die “mees mistroostige” mense op aarde is. Net die volgende week het Billy en sy vrou Ruth ‘n jong pastoor met ‘n klein kerkie in ‘n afgeleë dorp ontmoet. Die energieke jong pastoor het vrypostig vertel, dat hy niks geld het nie, maar homself as een van die mees bevoorregte en gelukkigste mense op aarde beskou. Die Here bied ons ‘n verhouding. Ons is op soek na kos en water, en tydelike vervulling. Hoe om in die vloei te bly

Maar verbondsverhouding met God is nie sommer soos enige verhouding nie:

· As julle mooi luister wat Ek sê (Is 55:2) · Luister wat Ek sê en kom na My toe (Is 55:3)· Luister, dan sal julle werklik lewe. (Is 55:3) · Kom na die Here toe, aanbid Hom, want Hy is nou by ons (Is 55:6)Verhouding, vriendskap, verbondenheid met God word beskryf in terme van ‘n dienskneg wat sy hele bestaan, eer en trots laat bestaan om te weet wat sy of haar meester wil hê, nog voordat hulle vra. Sien die “butlers guilt code of honor”[2]

Die ewige sikliese stroom van God se Woord:

(Isa 55:10-11) God se Lewende geopenbaarde Woord in Gees, is ewig! God se Woord hou die aarde in stand. (Heb 11:3) Dit kan nie leeg na Hom toe terugkeer nie. ‘n Paar maande gelede was ons in ‘n huiskerk byeenkoms waar twee persone vir die eerste keer besoek het. Ons het met groot verwondering gehoor hoe die getuienis van die jonger paartjie en wat hulle in die geloof vermag het, die presiese vervulling was van die ouer persoon, vir wie die Here 20 jaar tevore sekere beloftes oor ‘n plaas, en gemeenskap gegee het.
Man shall not live by bread alone… At the loss of possessions, status, freedom, companionship, and money; only the eternal living Word of God can sustain one’s heart to remain at peace, full of joy, and deeply content.Die lang lys van martelare wat vir hulle geloof, gely het en uiteindelike gesterf het is bewys van die bogenoemde stelling. Broeder Yun, die hemelse man. [3]Madame Guyon [4]Corrie ten Boom [5] Het Jy Jesus, of het jy HOM nie? As jy Jesus het, sal jy vrede, vreugde en vergenoegdheid beleef te midde van elke storm. Die geheim is om ons oë op Jesus te hou. (Heb 12:2) Petrus loop op die water (Mat 14:29-31)

Uiteindelik wil God die stroom van goddelike verbondsverhouing deur ons laat vloei, om die wêreld ‘n tuin van eden te maak.

12Julle sal in blydskap wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en heuwels sal juig en die bome in die veld sal hulle hande klap! 13Waar daar eers net dorings was, sal daar nou sipresse groei. En in die plek van ’n dissel sal daar nou mirtebome groei. Dit sal wees tot eer van die Here, ’n blywende teken wat vir altyd sal bestaan.” (Is 55:12–13)But let justice run down like water, And righteousness like a mighty stream. (Amos 5:24) Strome van lewende water (Joh 7:36-39) As volgelinge van Jesus is ons strome van genesing, versoening, voorsiening, vrede, liefde, kreatiwiteit, en standvastigheid vir elke honger en dors persoon wat Jesus nog nie ken nie! Tans terwyl ons nie as kerk kan byeen kom nie, is ons mense strome van versoening en genesing op soveel plekke en maniere!! Dankie Jesus U is ons vloei van voorsiening! [1] https://exploringyourmind.com/positive-psychology-a-flow-state/
[2] https://www.butlersguild.com/staff/executive-membership/the-guilds-code-of-honor/
[3] The Heavenly Man: The Remarkable True Story of Chinese Christian Brother Yun by Amazon.com Services LLC Learn more: https://www.amazon.com/dp/B004SBF7OQ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_BYwYEbDWK6QSS
[4] Experiencing the Depths of Jesus Christ by Amazon.com Services LLC Learn more: https://www.amazon.com/dp/B075QN44WF/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_dZwYEbWDVFZAG
[5] Experiencing the Depths of Jesus Christ by Amazon.com Services LLC Learn more: https://www.amazon.com/dp/B075QN44WF/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_dZwYEbWDVFZAG

Categories
Preke

Toegang Kodes om in God se genade te leef.

Madame Jeanne Guyon, het altyd gesê: “We live by the means of Grace” Genade is ‘n plek, ‘n manier van leef, om binne ‘n bepaalde gesag en outoriteit, mandaat te loop. “Grace is a state of being”[1] Toe die amerikaanse slawe dit reggekry het om van die suide van Amerika na die noorde te vlug, het hulle vryheid tot ‘n nuwe status, en regte gekry. So het ons as gelowiges nie net vergifnis van sonde verkry nie, maar ook die status en reg tot ‘n nuwe lewe in Christus. Ons almal worstel om die regte ding, op die regte tyd, vir die regte persoon te sê. Sommige probeer die lewe forseer in hulle program van orde en reëls want hulle het net genade om dinge op hulle manier te doen. Ons wil graag oefen en fiks word maar kom nie so ver nie. Ons wil graag meer bid, en tyd in die Woord spandeer maar ons dae is te vol. Ons wil meer gesinstyd maak, maar werk kry altyd voorkeur. Die eenvoudige antwoord is: Genade ontbreek. Wanneer God ons die genade gee om ‘n ding te doen, vermag ons die onmoontlike. So kon Petrus op die water loop, (Mat 14:29) die dissipels duiwel uitdryf en siekes gesond maak (Luk 10:19), want hulle het die genade daarvoor ontvang. Heiligmaking is nie werke nie, dit is ‘n genade. (Col 1:22; 1 Thes 5:23) Die vrug van die Gees is nie werke en voornemens nie, die vrug. (Gal 5:22-23) So ook die genadegawes van die Gees. (Rom 12:6) Die probleem is ons afrikaners het ‘n heeltemal ander verstaan van die woord genade: Onverdiende vergewensgesindheid; goedertierenheid; barmhartigheid; vergifnis; raad; gelukslag; genade BETOON, genade bewys;[2] Ons verstaan genade in die sin waar iemand straf verdien het, en genade gevind het in die oë van die reg en van vervolging vrygelaat word. ‘n Beter woord is goedertierenheid, guns, vergifnis, kwytskelding. Dit is natuurlik een fasset van genade: (Col. 2:13; 3:13; Eph. 4:32)Die engelse Woorde boek verklaar “grace” so: attractive, charming elegance, goodwill, favour, regenerating, inspiring influence, divine ability, opportunity to give. Ons praat van koninklike grasie. Iemand het die situasie met diplomatieke grasie hanteer. Sommige mense doen take met soveel grasie, hulle laat dit maklik lyk. Die Bybelse Definisie van genade: through whom also we have access by faith into this grace in which we stand (Rom 5:2) “the power to do” “enable” “empower” “Bekragtig” “vermoë om te kan” Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need (Heb 4:16) Dit is duidelik dat “Mercy” goedheid, guns vergifnis beteken. Hoekom word “grace” bygevoeg. Die woordjie “obtain” beteken “to actively take or partake geskryf in die bekende “aorist” tyd. Dit beteken jy het die geneem, jy gaan dit nou moet neem, en jy gaan in die toekoms nog steeds moet neem. Die woord is aktief en beteken die ontvanger is aktief betrokke om die genade en guns te neem. Dieselfde begrip kom voor in Joh 1:12 “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo” Die werkwoord aangeneem het is ook in die “aorist” tyd geskryf. Dit beteken dat ons kindskap daagliks vir ons self toeëien, en daarin wandel soos Hy ons die krag gee.

LES 1 Genade is ‘n persoon

Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. (Joh 1:16-17) As ons Jesus ontvang het, en Sy geregtigheid, ontvang ons Sy genade. Hy is die vermoë wat God deur die Heilige Gees in ons werk. Wees vol van Jesus en vol van die Gees, en jy is vol van genade!

LES 2 JY kan nie Genade wil hê, en nie genade gee nie.

Genade is soos immigrasie: Wanneer jy jou groenkaart ontvang het, moet jy jou oorspronklike burgerskap opgee. Jy kan nie in albei lande woon nie. Die land waarin jy woon bepaal die voordele en regte wat jy het. Woon jy in genade: is daar bepaalde genade voordele, maar as jy kies om jou hart te verhard om nie te vergewe nie, het jy alreeds terug gemigreer na die land van oordeel, veroordeling, straf en vervolging. Dit is waaroor die hele verhaal van die onbarmhartige skuldeiser handel. (Mat 18:15-36) Die hartseer uiteinde van die man is tragies: En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. (Mat 18:34-35) So is baie mense vasgevang in die land van oordeel en veroordeling.

LES 3: Ondek jou eie genade gawe

As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ‘n genadegawe ontvang het, die ander dien. (1 Pet 4:10) Bestudeer en Memoriseer (Philemon 1:6) [And I pray] that the participation in and sharing of your faith may produce and promote full recognition and appreciation and understanding and precise knowledge of every good [thing] that is ours in [our identification with] Christ Jesus [and unto His glory]. (Amplified) that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgment of every good thing which is in you in Christ Jesus. (NKJV) Ek bid dat die geloof waaraan jy ook deel het nog verder in jou hart sal werk sodat jy sal sien watse wonderlike dinge ons alles het omdat ons aan Christus behoort. (Die Boodskap) Elke gelowige in Christus, wat hy nuut gemaak het ontvang sekere nuwe natuurlike gawes, vermoëns, godsvrug, as deel van jou nuwe natuur.

LES 4: Die genade van ‘n gemeente

Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Masedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig; en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle hulle het na vermoë, ja, bo vermoë, bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle hulleself aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. (2 Corinthians 8:1-5) Wanneer ‘n groep mense deur die Gees gelei word, en meer en meer mense presies begin doen wat die Vader sê, dat word daar ‘n korporatiewe kollektiewe genade ontsluit. Die bouers van die toring van babel het hierdie geheim ontdek, en wou dit vir vir hulleself ‘n naam maak. Daarom het God hulle tale verwar. Kommunikasie is vandag nog een van die grootste hindernisse tot eenheid, Maar mense van die Gees, praat en verstaan mekaar na die gees. Kommunikasie is maklik, soomloos, en daar is ‘n fyn begrip en aanvoeling vir mekaar.

LES 5: SY GENADE en KRAG Kom tot vervulling in ons swakheid

Toegang Kodes om in God se genade te leef.Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. (2 Cor 12:9-10) Ons roem dus nie in ons eie talente, en vermoëns nie. Ons kompeteer en wedywer nie ment mekaar nie. Ons meet nie prestasie, status, besittings en uiterlike voorkoms nie. Ons kyk na binne. Ons erken ons swakhede. Ons bely ons tekortkominge. Ons het niks om die Here te bied nie. Hy skuld ons niks nie. Ons het geen regte nie. Ons leef nie meer nie. Ons is saam met Hom gekruisig. Iewers in ons swakheid, nederigheid, ootmoed kom die Here ons swakhede tegemoet en gee ons bonatuurlike krag en vermoëns! “God always give sufficient grace in times of need.” Ons moet dit net raak sien. Hy gee genade op verskillende maniere ons moet dit net ontvang. Soos ‘n pasiënt wat ernstig verswak en sieklik is, gehospitaliseer word en wag vir die medikasie wat deur die drup geadministreer word. So wag ons met verwagting vir Sy genade om te werk. Ons weet nie hoe God voorsien nie, maar Hy doen. Op baie verskillende maniere. Ons moet die nuwe maniere aangryp. Moenie kyk WAT gebeur het nie, wees DANKBAAR vir wat nie gebeur het nie. Ons kan al hoe minder staatmaak op perfek. Perfekte goeie uitgewerkte planne werk nie altyd so uit nie. Ons werk met gebroke mense, en ons self is gebroke kruike. Mag ons nou meer genade met mekaar hê. Mag ons huise, ‘n tuiste van genade wees. Waar Genade mense, saam genade verniet ontvang geniet. Speak GRACE to the mountain. “This is the word of the Lord to Zerubbabel:Not by might nor by power, but by My Spirit,’Says the Lord of hosts.‘Who are you, O great mountain?Before Zerubbabel you shall become a plain!And he shall bring forth the capstoneWith shouts of “Grace, grace to it!” ’ ” (Zech 4:6-7) [1] Andre Pelser
[2] F. J. Labuschagne and Louis Eksteen, Verklarende Afrikaanse Woordeboek, 2000.

Categories
Preke

Elke dag met Jesus is soos om geskenke oop te maak.

Elke dag met Jesus is ‘n verjaarsdag! Elke Dag Met Jesus is soos Kersfees! Wie hou nie van geskenke ontvang nie? Ons almal waardeer ‘n mooi geskenk. Sommige ontvang moeilik, en ander vat sonder om te vra. Alles in die Nuwe verbond is ‘n geskenk, en kan net as ‘n geskenk ontvang word.

1. Goddelike Berou is ‘n geskenk: Hy werk die ware goddelike berou in ons. (1 Cor 7:8-11)

2. Die Heilige Gees is ‘n geskenk: en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. (Acts 2:38)

3. Heiligmaking is ‘n geskenk: En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus! (1 Thes 5:23) Die lewe in die Gees, is soos om elke dag ‘n nuwe geskenk oop te maak. Elke dag is ‘n geskenk. (Ps 118:24)

In hierdie studie gaan ons kyk na redding as ‘n geskenk. Die geskenk van reg lewe!

Rom 5:17“For if by the one man’s offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the One, Jesus Christ.” (NKJV) – “For if because of one man’s trespass death reigned through that one, much more surely will those who receive overflowing grace and the free gift of righteousness [putting them into right standing with Himself] reign as kings in life through the one Man Jesus Christ.” (Ampl).Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus. (AOV) Jesus se geregtigheid kan nie verdien word nie, dit is ‘n geskenk. Ons kan dit net ontvang as ‘n geskenk, en dit dan ons eie maak. (Joh 1:12) Almal van ons worstel met sonde. Maar waarom worstel kinders van die Here so met sonde? Ons kan tog nie deur ons dade en werke God behaag nie. Dis die “dooie werke”, een van die eerste fondasie stene waarvan Paulus praat in Heb 6:1-2.Die werke wat God behaag is dat ons in Hom Glo. (Joh 6:28-29) Die enigste werk dus wat God van ons verwag is om te glo in Sy Seun. Hy wil die werke in ons werk! Hy wil Sy goddelike Natuur in ons werk!! Ons kan dit nie uit ons eie vermag nie. 1 Pet 2:3-11“Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur…….” Verskeie Ou Testamentiese figure staan bekend as “regverdige manne” soos byvoorbeeld Noag, Moses en Abraham…. want hulle het reg geleef. Ons ontvang die vermoë om reg te leef van God self wat dit deur Sy Woord en Gees in ons werk. (Phil 1:13; Heb 13:21) Therefore we are His workmanship! (Eph 2:10)Dit is ʼn geskenk, soos enige ander geskenk van God, neem Hy dit nie terug nie en kan ons dit ook nie verloor nie. Ons verloor die gawe alleenlik as ons Christus verloën, en van Hom af wegval. (Apostasy) Sien Heb 6:4-6 Hy is die gawe!

Wat is die ware betekenis van “neem die koninkryk deur geweld?

Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. (Mat 11:12) (AOV) Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself ‘n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit. (NV)“Vandat Johannes die Doper begin preek het tot vandag toe is die nuwe ryk waarin God regeer, besig om deur elke weerstand te breek, en mense wat al hulle kragte daarop konsentreer, maak dit hulle eie. (NLV) (Matt 11:12) (Luke 16:16)βιαστής biastḗs; gen. biastoú, masc. selfstandige naamwoord uit biázō (971), om geweld te ly, maar ook om in te haal of in te druk sonder behoorlike gedagtes en berou. ‘N Geweldige persoon, een wat geweld gebruik, maar ook iemand wat haas om iets wat goed lyk, aan te gryp sonder om die gevolge van so ‘n aksie te meet.ἁρπάζω harpázō; fut. harpásō, aor. slaag. hērpásthēn, 2d aor. slaag. hērpágēn. Om te gryp, bederf, vlug weg. Dit dui op ‘n oop daad van geweld in teenstelling met slinkse en geheime steel. wat geweld beteken om te gryp, weg te steek of vir jouself te neem”Maar vir wat sal ek hierdie geslag vergelyk?” Sien Mat 11: 16-19. Praat van kinders wat nie kan dink nie, watter liedjie om te sing en watter spel om te speel.Nie een van Johannes of Jesus kon hulle kry om ‘n besluit te neem nie. Die een vas, die ander nie. Die dinge herinner Johannes se prediking van oordeel en strawwe lewensstyl, die rou van sy roeping tot bekering (3: 2). Die speel van die fluit staan ​​vir Jesus se verkondiging van die evangelie, die dans van die vreugde wat sy boodskap bring. Maar in werklikheid “hierdie geslag” verwerp beide Johannes en Jesus (verse 18-19a).JOHANNES 1:12 Die goddelikheid moet opgeraap word, ontvang as ‘n geskenk, gou vinnig wanneer dit kom. (Rom 13:11; 2 Cor 6: 2) Dus kan Felix ook nie sy gedagtes uitmaak nie. (Acts 24: 22-27) Toe het Agrippa aan Paulus gesê: “Jy het my amper oorreed om ‘n Christen te word.” (Acts 26:28)Voorwaar Ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie; maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. (Mat 11:11) Hoe is dit moontlik dat die geringste groter as Johannes die doper, die grootste in die OT kan wees? Dit is ‘n geskenk!! Ons kan dit nie in werk, wedywering, probeer slae, en pogings regkry nie. Jy kan dit net ontvang. Soos iemand wat visvang, jy wag, en wag en op die regte oomblik ruk jy die lyn, en jy vang die vis. ‘n geskenk! God se voorsiening!

Jesus verander water in wyn – die geskenk van wedergeboorte

Jesus se eerste wonderwerk en ook die begin van Sy bediening aan die mens moes betekenisvol wees. Jesus het immers nie sommer bloot dinge gedoen nie. (Joh 5:19-20, 30; 8:28; 14:30; 12:49) Waarom water in wyn? Dan nog die beste kwaliteit wyn? Tot wie se voordeel was die wonderwerk? Die gaste was sekerlik baie bly… maar die gevolglike moontlike dronkenskap? Hoe kan dit geestelik regverdig word. Sommige sê dat dit druiwesap was; is daar egter so ʼn groot verskil in die kwaliteit en smaak van druiwesap? Hoe ook al sy; Jesus het die proses van druiwe pluk, dit pars, die skeiding van die doppe en pitte, gisting, verheldering en veroudering alles in een oomblik vermag. Wat is die betekenis van hierdie wonderteken? Die ses kruike wat gebruik is vir van die Joodse reinigings rituele spreek van die ou leë rituele wat mense uitwendig reinig maar nie by magte was om mense se innerlike te vernuwe nie. Die getal ses is die getal van die mens. Hulle moes dit volmaak, en hulle het dit tot bo gevul. Elke kan het tussen 90 en 100 liter water gehou dus altesaam ongeveer 600 liter wyn! Die 1ste plaag wat Moses verrig het was water in bloed. (Eks 7:14-24) Die bloed van offers was egter nie genoegsaam om die natuur van die mens te verander nie. Jesus verander water in wyn! Wyn spreek van oorvloed, guns, vreugde en die werk van die Heilige Gees. Paulus vermaan die gemeente om nie dronk te word van wyn nie, maar om vol te wees van die Heilige Gees. (Efe 5:18) Diegene wat die Heilige Gees ontvang het tydens Pinkster is as dronkaards uitgekryt (Hand 2:13) Johannes se evangelie word saamgestel in sewe primêre fases waar daar van ʼn spesifieke wonderwerk vertel word en dan volg die verduidelik en vergeesteliking van spesifieke gebeurtenis. In hierdie geval volg die verhaal van die besoek van Nikodemus die Fariseer en Jesus se lang verduideliking van wedergeboorte. Wat gebeur tydens wedergeboorte? Ons menswees word verander en vernuwe, ons DNA word oorgeskryf. Ons word volgens Paulus ‘nuwe skepsels’. (2 Kor 5:17) Jesus verander die DNA van water en dit wat jare neem om te gebeur doen Hy in een oomblik. Die wonderteken in Kana dui op die omvang en krag van Jesus se bediening en werk. Hy het gekom nie net om ons te kom genees of aan te raak nie, Hy het gekom om ons te verlos van ons sondige natuur en ons nuwe mense in Hom te maak! Ons probeer soms so hard om beter mense te wees. Ons werk aan onsself. Ons volg hierdie plan en lees daardie boek. Ons dissiplineer onsself tot die hou van sekere reëls en die volg van sekere doelwitte. Ons vermy sekere temptasies en probeer ʼn reguit pad loop om God se guns en aanvaarding te bekom. Jesus doen dit alles in een oomblik! Hy verander ons geestelike DNA. Ons word Sy kinders! (1 Pet 1:23) en volgens Johannes kan ons nie meer sondig nie, want ons is uit God gebore. (1John 3:9) Ons menslik pogings tot heiligheid en goddelike karakter is futiel. Die nuwe verbond wat Jesus vir ons beseël het belowe ʼn innerlike begrip en verstaan van God se hart en wil. (Jer 31:31-34) Hy skryf sy wette in ons hart. Goddelike karaktertrekke word ‘vrug’ en nie ‘werke’ nie. (Gal 5:22-23) Ons ontvang Sy gedagtes en sinne. (1 Kor 1:16) Dis die wonder van ware redding, dat Hy dit in ons werk om Sy wil te doen. (Phil 2:13) Ons geur verander van die reuk van die dood na die geur van Sy kennis en heerlikheid. (2Cor 2:14-16) Ons ontvang Sy lig en word Sy lig. (Eph 5:8) Sonder om te probeer is ons Sy lig, wanneer Hy in ons kom woon deur Sy Gees. Ons word die tempel en heiligdom van God waardeur Hy Sy heerlikheid laat skyn (1Cor 3:16; 6:19; 2 Cor 6:16) HY maak ons ook vol, tot bo. Vol is ʼn oorvloedsbegrip, geen halwe mates nie! So ‘vul’ hy ons met Sy persoon! Alles in een oomblik!!!

Wat moet ons doen om Hom te ontvang?

Eers niks… Hy was genooi na die bruilof. Hy kom na jou toe. Niemand kan na die Vader kom as Hy ons nie trek nie (Joh 6:44) God se verlossingsplan begin deurdat Hy ʼn boodskapper na ons wêreld stuur, wat die Woord aan ons verkondig. Ons hoor en verstaan die Woord en geloof word in ons harte opgewek. Ons roep Hom aan en redding word in ons harte uitgestort. (Rom 10:14-15) Dis die wonder van God se liefde wat elkeen van ons op Sy unieke manier trek en bedien. Tweedens ons moet in Hom glo. Die gaste het almal Jesus by die bruilof gesien maar Maria het in Hom geglo. Sy het geglo dat Hy enigiets sal kan doen. Sy het nie ander planne gemaak om wyn te kry nie, sy het in Hom die vermoë gesien tot ʼn oplossing. Derdens moet jy reageer en gehoorsaam wees aan dit wat Hy jou sê. Sy gaan in aksie oor en sê aan die slawe om presies te doen wat hy sê. (v5) Hulle gehoorsaamheid aktiveer die wonderwerk van God. Die wonderwerk gebeur nie toe hulle die water in die bakke gegooi het nie, maar toe hulle die water na die seremoniemeester toe vat. Hy kon hulle wegjaag en afdank omdat hulle gewaag het om bloot water na hom toe te bring. Hulle het geweet dit is net water, maar toe die wonderwerk, die beste wyn! Wanneer ons glo in Sy Woord en daarop reageer om as nuwe mense te begin leef al voel ons nog niks, gebeur daar iewers iets bonatuurlik met ons. Hy maak ons nuut! God is by magte om in ʼn oomblik die vuilste sondaar te verander in ʼn koningskind. Daardie sonde waaroor jy net nie oorwinning kry nie, Hy kan jou verlos in ʼn sekonde! Jy het al soveel keer bely, maar val elke keer terug. Jy oorwin nie sonde deur net te bely nie, maar deur ook te glo dat Hy jou gaan help om dit nooit weer te doen nie. Jy is ʼn nuwe mens! Kyk al die ou dinge het verby gegaan, alles het nuut geword. As Hy water in wyn kan verander, dan kan Hy jou verander!