Categories
Preke

Die Hoofpriester kry Skoon Klere

Die Here het my ’n visioen laat sien van die hoofpriester Josua wat voor die Here se engel staan. Satan het aan Josua se regterkant gestaan want hy wou beskuldigings teen hom inbring. Die Here sê toe vir Satan: 

“Ek veroordeel jou, Satan! Dit is Ek, die Here, wat self vir Jerusalem uitgekies het, en Ek veroordeel jou! Hierdie Josua het ek gered soos ’n stuk hout wat uit die vuur gegryp is.” (Open 12:10-12)

Josua het voor die engel gestaan met vuil klere aan. 4Die engel sê toe vir die ander wat voor hom staan: 

“Vat daardie vuil klere van hom weg,” en vir Josua sê hy: “Ek het jou sonde weggeneem en nou gee ek jou pragtige feesklere om aan te trek.”

Ek sê toe: 

“Bind ’n skoon tulband om sy kop.” 

Hulle sit toe vir hom ’n skoon tulband op en trek vir hom die nuwe klere aan terwyl die Here se engel staan en kyk. Die engel gee toe vir Josua hierdie plegtige versekering van die almagtige Here: 

As jy lewe soos Ek beveel het en my

opdragte uitvoer, sal jy:

 • seggenskap hê oor my tempel en al die geboue wat daarby hoort, en
 • Ek sal jou toelaat om saam met hierdie engele in my teenwoordigheid te kom. (Heb 4:14-16; 10:19)

Josua, luister nou hier, jy en die ander priesters wat by jou is. Dat julle behoue uit die ballingskap teruggekom het, is reeds ’n bewys van die wonderwerke wat Ek gaan doen. Ek sal my dienskneg stuur wat genoem word Die Spruit. (Sag 6:12-13) Hy is die wettige erfgenaam van Dawid. Kyk hierdie klip wat ek voor Josua neersit, het sewe kante soos ’n geslypte juweel. Ek, die almagtige Here, sal self woorde daarop graveer en Ek sal hierdie volk se sonde in een dag wegneem. Wanneer dit gebeur, sal julle rustig kan woon en elkeen sal sy buurman kan uitnooi om by hom te kom sit in die skaduwee van sy vyebome en sy wingerdstokke.”

’n Goue kandelaar en twee olyfbome

EN die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos ’n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien daar ’n kandelaar(Open 2 -3) heeltemal van goud, en sy oliekan bo-oor hom en sy sewe lampe op hom; telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat bo-oor hom is. Ook twee olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan.

Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het, gesê: Wat beteken dit, my heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my: Weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer. Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.

Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal jy tot ’n gelykte word! En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: 

Genade, genade oor hom!

En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Die hande van Serubbábel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi; dan sal jy weet dat die HERE van die leërskare my na julle gestuur het.

Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie sewe—die  van die HERE wat die ganse aarde deurloop—met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Serubbábel?Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê: Wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê: Wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom?

Toe antwoord hy my en sê: Weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer. En hy sê: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan.

Categories
Preke

Generasies Vloeke en Seën

Die hele lewe is gene rasioneel. Sommige daarvan is ‘n seën, en ander is ‘n vloek. Die meeste mense neem die stelling nie goed nie: “Jy is net soos jou ma of jou vader”. Of u daarvan hou of nie, daar is meer van u ouers en grootouers in u DNA, soos u besef. Sommige mense voel vasgevang in die negatiewe nalatenskap van hul ouers se sondes en verkeerde dade. Hoe kan ‘n mens jouself bevry van oorerflike vloeke?

Fisiese kenmerke soos oogkleur en bloedgroep, haarlyn, tipe hare, laglyn, bui, vrugbaarheid en intelligensie, ontrouheid, slapeloosheid, swak bestuursvaardighede, vrees vir die tandarts, pyn verdraagsaamheid, gesigsuitdrukkings, atletiek, reaksie op kafeïen, gewildheid, uitstel, hoe vinnig ons ouer word, u soettand, voorkeur vir bitter kos, vlak van risiko-afkeer, optimisme, empatie, sweet, werksetiek, musikale vermoë en smaak [3]

Genetika DNA [1]

Erflike invloede.

Epigenetika: [2]

Die omgewing van die ouers, dieet, lewenstyl beïnvloed die baba se gesondheid. Nuwe navorsing dui op die moontlikheid dat ervarings van vrees by grootouers by muise geërf kan word.

Geestelike erfenis:

As ‘n vader nie kerk toe gaan nie, maak nie saak hoe getrou sy vrou se toewyding is nie, sal net een kind uit die 50 ‘n gereelde aanbidder word. As ‘n vader gereeld gaan, ongeag die moeder se praktyk, sal tussen twee derdes en driekwart van hul kinders kerkgangers word (gereeld en onreëlmatig). [4]

Sosiale ekonomiese stand:

‘N Kind se sosiale konstruksie van geslag, klas, ras en etnisiteit speel ‘n groot rol in hul finansiële IK. Kinders se ekonomiese en sosiale uitkomste, beide gedurende hul kinderjare en in hul volwasse jare, hang grootliks af van hul geboorte en opvoeding. Kinders gesinne, skole en woonbuurte, maats en volwassenes waarmee hulle tyd deurbring, speel ‘n rol en media beelde wat hul persepsie van hulself en hul plek in die wêreld vorm. Daar is baie ander faktore, intern en ekstern tot die individuele kind, wat ook die sosiale, ekonomiese sukses van die kind grootliks kan beïnvloed. [5]

Vind u gesin, vind u bestemming.

Prof. Lewis Termite se navorsing oor jong genieë: Toe die jong genieë volwassenheid betree, het Termite na die rekords van 730 van die mans gekyk en dit in drie groepe verdeel. 150 was in die A-groep. Dit was die ware suksesverhale – die advokate en dokters en ingenieurs en akademici.

Die middelste 60% was die B-groep, diegene wat ‘bevredigend’ gevaar het. Die onderste 150 was die C’s, diegene wat volgens Termite die minste gedoen het met hul superieure verstandelike vermoë. Hulle was die pos werkers en die sukkelende boekhouers en die mans wat tuis sonder hul werk op hul banke gelê het. ‘N Derde van die C’s was uit die kollegas.

Wat was die verskil tussen die As en die C’s? Termite het elke denkbare verduideliking deurgeloop. Hy het gekyk na hul liggaamlike en geestelike gesondheid, hul “manlikheid-vroulikheid-tellings” en hul stokperdjies en beroepsbelange. Hy vergelyk die ouderdomme toe hulle begin stap en praat het, en hul presiese IK-tellings op laerskool en hoërskool. Uiteindelik het net een ding saak gemaak: familie-agtergrond. [6]

Generasie vloeke:

Bybelse perspektief:
Elke man het die keuse om sy of haar lot te bepaal.

‘Ek, die Here jou God, is ‘n jaloerse God wat die ongeregtigheid van die vaders aan die kinders besoek, tot die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie bewaar, betroubare liefde.’ Eksodus 20: 5–6

“Die Here, die Here, ‘n barmhartige en genadige God, lankmoedig en oorvloedig in standvastige liefde en trou, wat duisende liefhê, ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar wat die skuldiges geensins sal skoonmaak nie; die ongeregtigheid van die vaders oor die kinders en die kinders van die kinders, tot die derde en die vierde geslag. ” Eksodus 34: 6–7

“Vanweë hul ongeregtigheid en ook weens die ongeregtighede van hulle vaders, sal hulle soos hulle verrot.” Levitikus 26:39

Individuele verantwoordelikheid:

“Vaders mag nie gedood word weens hulle kinders nie, en kinders moet ook nie ter wille van hulle vaders doodgemaak word nie. Elkeen moet ter wille van sy eie sonde gedood word. ” Deuteronomium 24:16

“Maar hy [Amasia] het die kinders van die moordenaars nie doodgemaak volgens wat in die wetboek van Moses geskrywe is, waar die HERE beveel het: Die vaders mag nie gedood word weens hulle kinders nie, kinders moet ter wille van hulle vaders gedood word. Maar elkeen sal vir sy eie sonde sterf. ’” 2 Konings 14: 6

‘Die siel wat sondig, sal sterwe. Die seun sal nie ly weens die ongeregtigheid van die vader nie, en die vader sal ook nie ly weens die ongeregtigheid van die seun nie. ” Esegiël 18:20

Ons laat almal ‘n nalatenskap

 ” N Goeie man laat ‘n erfdeel aan die kinders van sy kinders oor. ‘ Spreuke 13:22: (NAV)

Toe die Here jou God jou in die land bring, het Hy aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob gesweer om jou te gee – ‘n land met groot, bloeiende stede wat jy nie gebou het nie, 11 huise vol allerhande goeie dinge wat jy gedoen het nie voorsien nie, putte wat u nie gegrawe het nie, en wingerde en olyfboorde wat u nie geplant het nie (Deuteronomium 6: 10-11 (NV)

 “Die een geslag beveel u werke aan die ander aan; hulle vertel van u magtige dade … ”Psalm 145: 4

Om ‘n GODELIKKE erfenis van seën of vloek na te laat.

Die volgende verhaal van twee Amerikaanse families illustreer die krag van generasie vloeke en seëninge. Max Jukes was ‘n ateïs wat met ‘n goddelose vrou getrou het. Navorsers het 560 nasate opgespoor: 310 sterf as armlastiges – 150 het misdadigers geword, waarvan 7 moordenaars – 100 was bekend dat hulle dronkaard was – en meer as die helfte van die vroue was prostitute. Die afstammelinge van Max Jukes het die Amerikaanse regering meer as $ 1,25 miljoen in 19de-eeuse dollar gekos.

Jonathan Edwards was ‘n tydgenoot van Max Jukes. Hy was ‘n toegewyde Christin wat God die eerste plek in sy lewe gegee het. Hy trou met ‘n godvrugtige jong dame en spoor ongeveer 1 394 afstammelinge op: 295 studeer aan die kollege, 13 word kollege-presidente en 65 word professore. Daarbenewens is 3 verkies as senatore van die Verenigde State, 3 as staatsgoewerneurs, en 3 ander is as ministers na die buiteland gestuur. Daarbenewens het 30 regters geword, 100 advokate, 1 dekaan van ‘n uitstekende regsskool. 75 het offisiere in die weermag geword. Honderd was bekende sendelinge, predikers en vooraanstaande skrywers. Nog 80 het een of ander vorm van ‘n openbare amp beklee, waarvan drie burgemeesters van groot stede was, 1 die beheerder van die Amerikaanse tesourie en ‘n ander vise-president van die Verenigde State. Nie een van die nasate van die familie Edwards was ‘n aanspreeklikheid vir die regering nie!

Die drie leerstoel beginsel

Dawid het God met sy hele hart gedien.

Salomo het God gedien met ‘n verdeelde hart.

Sy seun Rehabeam het God glad nie gedien nie.

Josua, Ouderlinge, Volgende generasie

Ek en my huis sal God dien. (Jos 14:15)

“Israel het die Here gedien gedurende die leeftyd van Josua en die ouderlinge wat hom oorleef het en wat alles ervaar het wat die Here vir Israel gedoen het” (Jos. 24:31).

“Nadat die hele geslag by hul vaders bymekaar was, het daar ‘n ander geslag opgegroei wat nie die Here geken het en ook nie wat hy vir Israel gedoen het nie” (Rigt. 2:10).

LES van HERVORMING van koning Josia

 • Toe hy nog jonk was, het hy God begin soek. ‘Ek is ernstig besorg oor ons kinders. Ons wag te lank om die volle evangelie aan hulle te gee.
 • Van sy vader Dawid ”(v3) verbreek Josia alle bande met sy vader Amon en sy oupa Manasse wat gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het sy oorerflike invloede geneem van Dawid, die laaste groot geestelike vader / koning / heerser van verenigde Israel. Hy het dus probeer om hom by ‘n geslagslyn van seën en waarheid aan te pas.
 • Begin om die land van heidense praktyke te suiwer (v3) Gaan in teen die hoofstroom kultuur en maak standpunt teen valse godsdiens.
 • Herstel finansiële integriteit in die huis van God. (v8-9) As daar chaos is, ad-administrasie. Josia het goeie administrasie, regering en orde verstaan.
 • Die huis van die Here herstel (v10-13). Die kerk is die enigste instelling wat deur God opgedra is, vir God om Christus as die enigste middel tot redding aan te bied.
 • Herontdek en die Woord van God bestudeer (v15). ‘N Volger van Christus is ‘n getroue, lewenslange student van die Woord.
 • Beweeg en vrees om die Woord te gehoorsaam (v19). Ons moet nie net die woord bestudeer nie, maar ons moet dit gehoorsaam !! Dit gaan nie oor hoeveel ons in die Woord is nie, maar hoeveel van die Woord in ons is! Vanweë sy passie en vreeslose nederigheid het God hom persoonlik geprys. So sê die HERE, die God van Israel: “Oor die woorde wat u gehoor het, omdat u hart teer was, en U voor God neergewerp het toe U sy woorde teen hierdie plek en sy inwoners gehoor het, en U voor my aangesig verneder het. en jy het jou klere geskeur en voor my geween; ook Ek het jou gehoor, spreek die HERE. v27
 • Openbare belydenis van sy geloof afgelê (v30-31). Hy was nie bang om met ‘n openbare belydenis en vertoon van sy geloof te lei nie, nie in godsdienstige valse skynheiligheid nie! Ek sien in die generasie Z die gees van Josia, wat weer bereid is om moedig en radikaal te wees in hul geloof.
 • Hou die “Pasga” soos geen ander koning sedert Dawid nie (35: 1, 18). Die hou van die Pasga gaan oor aanbidding. Hoe dien en aanbid ons God? Hy het alle ander oortref! Aanbid God in gees en waarheid!
 • Die stryd waarvoor u nie gevra is nie, sal u verloor. Hy het die komende oordeel van God teen sy volk nie geglo nie, en dat God deur ‘n heidense koning kan praat en werk. Nietemin wou Josia nie sy gesig van hom afwend nie, maar hy het hom vermom om met hom te veg, en nie die woorde van Nego uit die mond van God gehoorsaam nie. Toe kom hy veg in die Vallei van Megiddo. (2 Kron 35:22)

[1] https://www.rd.com/list/traits-didnt-know-inherit-from-mom-and-dad/

[2] https://www.vox.com/2014/8/18/5927269/epigenetics-definition-cancer-diet-explained- inheritance-DNA-methylation

[3] https://bestlifeonline.com/inherited-genetic-traits/

[4] https://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=16-05-024-v

[5] https://futureofchildren.princeton.edu/sites/futureofchildren/files/foc_vol_30_no_1_combined_v6.pdf

[6] Gladwell, Malcolm., 2008. Uitskieters. 1ste uitg. New York, NY: Hachette Audio, p. 110.

Categories
Preke

Die gevaar van mis-interpretasie en wat om te doen daaromtrent

Ons leef in ‘n verbysterende inligting oorheersing: tans is daar altesaam 1,86 miljard webwerwe op die internet, meer as twee miljard YouTube-kanale, 2,85 miljard aktiewe Facebook-gebruikers en 2 miljard mense wat inligting stuur op die gewildste kommunikasie platform Whatsapp. Na verwagting sal die aantal mobiele toestelle wêreldwyd teen 2024 17,72 miljard beloop.

Dit word al hoe moeiliker om vas te stel wat waar is of nie. Veral onlangs besluit of ‘n mens ingeënt moet word of nie. Het die Corana Virus COVID 19 na ‘n laboratorium in Wuhan of natuurlike hop uit vlermuise gelek? ‘N Ander stryd waarmee mense sukkel, is of hulle in SA moet bly of nie? Hoe kan u met die komende verkiesing vir die regte party stem? Boonop is die ontelbare rewolusionêre teorieë soos die aarde plat. Die belangrikste is dat ons bedag moet wees op die opposisie van die Mainstream Social Justice-beweging teen fundamentele Christelike waardes wat as onderdrukkend beskou word. Vir my is dit interessant hoe emosioneel hewig hierdie debat word, ‘n eerste teken dat mense al van ‘n nie-partydige, ondersoekende weg afgeswaai het.

Die BYBEL ons BRON vir akkurate interpretasie.

Interpretasie het ‘n wye omvang van die gebruik: dansers interpreteer musiek en woorde deur middel van beweging, ons interpreteer drome en visioene, die interpretasie van die wet, boekhouers interpreteer finansiële state om ‘n paar te noem. ‘N Mens wil nie die interpretasie beperk nie, maar as dit kom by die neem van lewensbelangrike lewens besluite, moet jy seker maak dat die interpretasieproses akkuraat en betroubaar is. Elke interpretasie praktyk behels ‘n algemene brondokument. Boekhouers moet byvoorbeeld oor die brondokument beskik om ‘n akkurate weergawe van die finansiële status van ‘n onderneming te gee.

Volgelinge van Christus interpreteer hoofsaaklik LEWE, TYD of relevante FEITE vanuit ons kennis van God, soos geopenbaar deur die Skrif en die Heilige Gees, en die algemene vergadering en die kerk van die eersgeborenes. (Heb 12: 22-24)

Elke Skrif is deur God ingegee (gegee deur Sy inspirasie) en is nuttig om te onderrig, om teregwysing en oortuiging van sonde, tot regstelling van dwaling en tug in gehoorsaamheid, [en] vir opleiding in geregtigheid (in heilige lewe, in ooreenstemming met God se wil in gedagte, doel en handeling), sodat die man van God volkome en vaardig kan wees, goed toegerus en deeglik toegerus vir elke goeie werk. [1]

Maar dit is ook problematies omdat daar soveel interpretasies van die BYBEL is !! Baie mense het verskriklike dinge gedoen op grond van hul interpretasie van die Bybel. SLUIT AAN DIE MBTC-klas oor BYBEL-interpretasie KWARTAAL 3.

Die gevaar van verkeerde interpretasie

Die meeste oorloë het begin as gevolg van verkeerde inligting en propaganda wat mense van ‘n ander vervreem en ‘n bose ‘gesig’ geskep het wat mense bereid is om dood te maak. Daarom was Jesus se opdrag om ons vyande lief te hê so kragtig, maar tog uiters moeilik. Die vyand wen die stryd deur ‘n afstand te skep. Die interpretasie geveg word hoofsaaklik gewen deur van aangesig tot aangesig kontak en sinvolle dialoog.

Phillip Zimbardo het met die “Stanford Prison Experiment” bewys hoe nege normale middelklas seuns in net agt dae kwaad kon word. ” N Stel dinamiese sielkundige prosesse word uiteengesit wat goeie mense kan veroorsaak om kwaad te doen, waaronder de-individuering, gehoorsaamheid aan gesag, passiwiteit in die lig van bedreigings, selfregverdiging en rasionalisering. Ontmensliking is een van die sentrale prosesse in die transformasie van gewone, normale mense in onverskillige of selfs moedswillige oortreders van die bose.

Ontmensliking is soos ‘n kortikale katarak wat ‘n mens se denke vertroebel en die persepsie bevorder dat ander mense minder as mense is. Dit laat sommige mense daardie ander sien as vyande wat marteling, marteling en uitwissing verdien. ” [2] Een van die oorlog tegnieke is om gesigte te verf sodat die krygers onherkenbaar word en hul vyande intimideer, en dus meer geneig is om in stryd met hul gewete op te tree.

Lesse uit ander bronne is nuttig vir akkurate interpretasie.

Ons kan egter lesse trek uit bogenoemde kortlys van interpretatiewe praktyke om insig te kry en ons begrip te verdiep, byvoorbeeld: wynproe.

Primêre dinge om te onthou:

 • Stadiger
 • Gee aandag
 • Bestry botsende reuke in die omgewing.
 • Bou reuk woordeskat oefen om alle geure te benoem

Ek dink die lesse is nuttig in ons strewe na akkurate interpretasie in die algemeen, dink jy nie? Ons moet almal vertraag voordat ons tot die gevolgtrekking kom. Leer om meer aandag te gee en innemende vrae te stel. Fokus en elimineer afleiding. Verbeter ons woordeskat oor onderskeidende kategorieë en woorde deur studie en ervaring. (Heb 5: 13-14)

EERSTE LES oor INTERPRETASIE:

Maak ‘n punt daarvan om direkte eerste-handse terugvoer of feite te te kry.

Net so belangrik vir oorlewing is direkte terugvoer. Soos ‘n renjaer wat voel dat die onder stuur op die stuur deur ‘n hoek gaan, het ons akkurate terugvoer nodig om die regte besluite te neem. Te veel opsies bemoeilik sake en lei tot uitstel, frustrasie of gedwonge besluite wat later die verkeerde keuse was.

Dit is kommerwekkend hartseer hoeveel gelowiges die regte woord of instruksies gehoor het, maar ons interpretasie was ver weg! In my eie lewe en bediening moet ek erken dat my foute nie was omdat ek nie reg gehoor het nie, my interpretasie beperk was en tot onjuiste ingeligte gevolgtrekkings gespring het. Aannames bestaan ​​as gevolg van afstand. Geen kommunikasie lei tot veronderstellings nie. Ons verlaat God se gesig / teenwoordigheid dikwels te gou en neem ons eie besluite sonder verdere konsultasie met God!

TWEEDE LES oor INTERPRETASIE:

Interpreteer die Skrif as kommunikasie tussen God en die mens.

Eerstens moet ‘n mens weet dat God se woord nie abstrakte literêre woorde en sinne is nie. Die Bybel is God se manier om met ons te kommunikeer. Soos enige goeie luisteraar, is dit skadelik en oneerbiedig om dele wat met ons punt resoneer, te kersie en dan aan te haal asof dit God spreek. Omdat ons meer praat as om te luister, met ‘n toenemend korter aandagspan van 8 sekondes, [3] is ons geneig om die Skrif, God se stem en ‘n ander verkeerd te interpreteer. Korrekte interpretasie begin met die uitsonderlike luisteraar.

Natuurwetenskap en algemene geleesde akademiese referate is net meer as ‘n honderd jaar oud. Oue het duisende jare ‘n ander metode gebruik om die kompleksiteit van die lewe te navigeer om die beste praktyk te vind. Vertellings of verhale. Die verhale van Abraham, Moses, Dawid en Daniël, hul triomf en hul foute is soos liggies in die duisternis. Die primêre interpretatiewe les wat geleer moet word, is dus; kyk na ‘n lewe geleef! Jesus is in hierdie opsig ons beste voorbeeld! die Woord het vlees geword en ons die beste manier gewys om te lewe!

Ons is basies in ‘n warboel as gevolg van te min betekenisvolle verhoudings met die regte mense op die regte tyd. Teorieë en filosofieë word lugagtig en skadelik omdat dit in gedagtes en klaskamers verfyn word sonder die interaksie tussen die toepaslike relevante verhoudings op grondvlak.

DERDE LES oor INTERPRETASIE:

Interpretasie vereis ‘n deeglike ondersoek.

Joernaliste gebruik die verifikasie en feite kontrole noukeurig voordat hulle ‘n storie publiseer.

Bybel-vertalers, bestudeer die konteks, agtergrond, antieke vertellings en gehoor, teks kategorie, taal, kultuur, die bedoeling van ‘n gedeelte van die Skrif voordat ‘n mens die huidige gebruik daarvan gebruik en daaroor preek. [4]

Akademici, hersien literatuur oor bestaande teenstrydige en aanvullende navorsing, verskaf navorsingsmetodologie (eksperimente, opnames, vrae, onderhoude, gevallestudies, waarnemingsproewe), bepaal haalbare en praktiese uitkomste.

Om God se stem te interpreteer, behels dit om te toets of die woord in lyn is met die Gees van Christus, algemene aanvaarding onder ‘n volwasse menigte raadgewers, oortreders van sondige geregtigheid en oordeel, innerlike vrede voortbring, spesifiek, prakties is, ‘n oortuiging is, verseker ‘n geslag seën is tot nadeel van die self, en is altyd missionaal.

VIERDE LES oor INTERPRETASIE:

Ons is meer verkeerd as reg – bly in HOM.

Iemand wat volmaak is in kennis is by jou. Job 36: 4

Wat laat ons dink dat ons ‘n persoon vir 5 minute kan hoor praat, en ons oordeel of die persoon goed of sleg is? Malcolm Gladwell se nuwe boek, “Talking to strangers” verduidelik in sy tipies afwykende verkenning van die verkeerde aannames wat ons maak as ons met vreemdelinge omgaan. [5] Hy noem ‘n voorbeeld hoe die beste CIA-spioenasie bedryf dit baie moeilik vind om te weet wanneer mense lieg.

Wat fop nuus betref, selfs meer, is kommerwekkend dat ouer volwassenes verkeerde politieke inligting op sosiale media gebruik as ander ouderdomsgroepe. [6]

As iemand van julle wysheid kortkom, moet hy God vra, wat aan almal vryelik en sonder smaad gee (Jakobus 1: 5)

VYFDE EERSTE LES oor INTERPRETASIE:

Toets die vrugte – die uitkoms en die motief.

 • Wees bewus daarvan om soos ‘n man te dink. Hier is ‘n lys van slegte vrugte en uitkomste.
 • Kognitiewe dissonansie
 • Skuldig, wrewelrig, reaktief
 • Skep agterdog,
 • Raai aannames
 • Kommer, vrees, angs,
 • Projekteer skuld, bevoordeling, partydigheid.
 • Skande, skuldgevoelens, veroordeling – van ander partye
 • Futiel – geen praktiese konfrontasie en uitkoms nie
 • Oorsaak en gevolg denke – Job
 • Vleeslike, misloop korttermyn voordele

Toets die uitkoms noukeurig.

 • As ek hierdie gedagte moet uitvoer? Wat sal die implikasies daarvan hê?
 • Gaan die Here verheerlik word? (1 Korintiërs 10:31)
 • Gaan dit afbreek of bou? (1 Kor 14:26)
 • Gaan dit iets verander? Is dit uitvoerbaar? Jakobus 1:22 (doeners van die Woord)
 • Wat is die einde? Wat is die vrugte? Wat is die resultaat 3 – 7 geslagte van nou af?
 • Laat dit geloof of vrees vry? Is dit skriftuurlik? Is dit versoenbaar met die vrug van die Heilige Gees?
 • Oordink, die ontleding van die gedagte word vervolmaak in die doen, nie die denke nie.

SESDE LES oor INTERPRETASIE:

Die gees van CHRISTUS lakmoestoets

Jesus antwoord: “U sê tereg dat ek ‘n koning is. Daarom is ek gebore en daarom het ek in die wêreld gekom om van die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, hoor My stem. ” Pilatus sê vir Hom: Wat is die waarheid? En nadat hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle: Ek vind geen skuld in Hom nie. Johannes 18: 33-38

Alle selfbeskikking is gebaseer op die werke van die vlees.

 • Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe (Johannes 14: 6).
 • My lewe is in Hom verborge. (Kol 3: 2).
 • My doel is in Hom (Rom 8:29).
 • My lewe is in Hom (Mat 16:24).

‘N Lewe wat op’ self ‘gesentreer is, lei tot stryd. Of ons doen te veel of te min, probeer, strewe en veg om beter te wees, maar tog weer en weer vreeslik misluk! Dit lyk asof ons dit nooit regkry nie, op soek na troos en vrede, prestasie en betekenis op al die verkeerde plekke om weer aan die einde leeg te wees.

As ons die meeste soos Hy is, word ons die ideale eggenoot, ouer, werkgewer en werknemer. Toe ons deur sy wysheid leef, het die lewe betekenis en doel begin kry. Hy is die oplossing vir elke probleem. Sy lewe sal jou red!

SEWENDE LES oor INTERPRETASIE:

Waarheidstoets:

 • Waarheid moet die individu tot innerlike vrede, rus en ‘n aanvaarbare antwoord bring. Dit eindig en besleg die soeke.
 • Die waarheid stem ooreen met die verstand, die wil, die karakter, die heerlikheid en die wese van God. Nog meer tot die punt: Waarheid is die self uitdrukking van God.
 • Waarheid is samehangend. Vir samehang teorieë in die algemeen benodig die waarheid ‘n behoorlike pas van elemente binne ‘n hele stelsel.
 • Waarheid is deurgaans volhoubaar en rigied deur die loop van die tyd en die geskiedenis. Dit is teenoorgestelde van relativisme, veranderlike, onvoorspelbare vloeibaarheid.
 • Waarheid kan nie net teorie of filosofie wees nie. Dit moet prakties in ‘n bepaalde lewe, plek, tyd en beproefde lewenstyl getoets word.
 • Waarheid moet eenvoudig wees, maar ook ingewikkeld. Die lewe is bitter ingewikkeld, en daarom moet die waarheid hierdie kompleksiteit beantwoord en goeie riglyne gee aan eenvoudige, uitvoerbare optrede.
 • Waarheid is ‘n paradoks. Onpartydig, selfonderhoudend, onbetwisbaar, onverdedigbaar. Die sterkste magneet verander die swakker magneet se polariteit.
 • Waarheid moet universeel wees, ooreenkomste en vergelykings in ander wetenskappe.

U is welkom om die preek / blog oor die GEVAAR van gelei deur u emosies te bestudeer. https://hrco.co.za/sermons/the-danger-of-being-led-by-feelings/

Categories
Preke

‘n Heilige Kerk = ‘n Gesonde Samelewing

Reform the church to reform the land!

Dr Andre Pelser

As kerk is ons nie skaam om betrokke te wees in regering, skole, diensorganisasies, gemeenskap organisasies in ons gemeenskap nie. Ons glo in ‘n openhartige eerlike liefdevolle inklusiewe onpartydige verby die kerkmure tipe infiltrerende sout-en-lig tipe kerk!! 

Maar vandag wil die HERE ons net terugroep na SY eerste AGENDA en FOKUS – KERKWEES! 

“For thus says the LORD of hosts: Once more (it is a little while) I will shake heaven and earth, the sea and dry land; and I will shake all nations, and they shall come to the Desire of All Nations, and I will fill this temple with glory,’ says the LORD of hosts. ‘The silver is Mine, and the gold is Mine,’ says the LORD of hosts. The glory of this latter temple shall be greater than the former,’ says the LORD of hosts. ‘And in this place I will give peace,’ says the LORD of hosts.” (Hag 2:6-21) 

Christus is “the desire of all nations” – Hy is wat die mens na soek.  

“DAAR is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ’n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie; en die eilande wag op sy leer. So sê God, die HERE, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel: Ek, die HERE, het U geroep in geregtigheid, en Ek vat u hand en behoed U en gee U as ’n verbond van die volk, as ’n lig van die nasies, om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit.” (Jes. 42:1-9)

Nog nooit in die geskiedenis was daar herlewing as gevolg van ‘n politieke party, ‘n nuwe toonaangewende sakeonderneming, of ‘n deernis gedrewe NGO nie. Herlewing gebeur in die kerk waar mense hulle harte na die Here bekeer, en saam God se oplossings vir die wêreld se nood demonstreer! 

Ekonomiese Jubileum waar niemand tekort gehad het nie, inklusiewe nie-rassige liefde en omgee, emosionele en geestelike vervulling, en koersvaste roeping identiteit is eerste deur die eertydse volgelinge van Jesus gedemonstreer!! Heiligheid is nie verhewe vroom witgepleisterde grafstene nie.  Heiligheid is die teenwoordigheid van ‘n liefdevolle regverdige God tussen Sy mense! 

Joernaliste, hoofstroom media en films tipeer die kerk in sterk negatiewe lig: Institusionalisme; Materialisme; Seksuele wanpraktyke; Bedrieglike bediening praktyke, leierskap magsmisbruik, is irrelevant tot sosiale nood. 22000 NGO’s in SA dryf nou sosiale ontwikkeling programme. Politieke partye word die profetiese stem van aanklag teen ekonomiese ongelykhede.  Para-kerk organisasies dryf gebed, dissipelskap, evangelisasie en versoening, restitusie agendas.  Met die COVID 19 pandemie word al hoe meer mense kerk-loos!! 

HIERDIE BOODSKAP IS ‘n TERUGROEP na GOD SE HART EN PLAN – DIE LOKALE KERK

Ons land staan op ‘n kantelpunt. Die lewendige, verenigde, geesvervulde, vrugdraende, gehoorsame, kerk wat Sy roeping verstaan en leef, gaan die katalisator wees wat konflik oor ekonomiese en sosiale inklusiwiteit en gelykheid gaan ontlont. ‘n Jesus waardesisteem, denke, gewoontes en gesindheid is die enigste oplossing vir ons land.   

Die kerk en gemeentes behoort voortdurend te transformeer om te word wat dit reeds in Christus is: Die volk van God, die huisgesin van die Vader, die liggaam van Christus en die tempel van die Heilige Gees. Daar is net één kerk, naamlik die kerk van Christus, wat nog altyd bestaan het en altyd sal bestaan. 

In die Ou Testament word die teenwoordigheid van God geopenbaar deur

 • ‘n Wolk wat die volheid van Sy heerlikheid simboliseer. Die wolk van heerlikheid – die Shekinah van God – het onder sy volk in die Tabernakel kom woon (Ex. 40:34) en later in die tempel (1 Kings 8: 10-11). In Esegiël is daar egter ‘n grafiese waarskuwing van hoe God se heerlikheid van Israel wegtrek weens die sonde van die volk (Eze 9: 3).
 • Terwyl Hy hier op aarde was, het Christus vir Petrus, Jakobus en Johannes ‘n bietjie kykie gegee van Sy heerlikheid toe Hy voor hulle verander het. (Matt. 17: 1-6; Mark 9:1–13; Luke 9:27–36; 2 Pet. 1:16–18) 

Christus is die volle demonstrasie van die heerlikheid van God. 

God se heerlikheid is nou gesentreer in Christus! Christus is die volheid van God se heerlikheid. Die OT heerlikheid was ‘n afskynsel, ‘n wolk, ‘n brandende braambos, ‘n lig, maar God het in persoon Sy volle heerlikheid in Christus geopenbaar. 

Die kerk is belangrik omdat sy vir Christus belangrik is: 

 • Christus het die kerk gestig (Matt 16:18)
 • dit met Sy bloed gekoop (Hand. 20:28)
 • identifiseer Homself intiem daarmee (Hand. 9:4).
 • Die kerk is die liggaam van Christus (Ef. 1:23; 4:12; 5:23-32; Kol. 1:18, 24; 3:15; 1 Kor. 12:12-27),
 • die woonplek van Sy Gees (Rom. 8:9, 11, 16; 1 Kor. 3:16-17; 6:11, 15-17; Ef. 2:18, 22; 4:4),
 • en die hoofinstrument om God in die wêreld te verheerlik.

“Dit is U wat die rol mag neem

om sy bande oop te breek

want U is doodgemaak,

en met u bloed het U mense gekoop

uit al die volksgroepe en tale

en volke en nasies wat daar is

sodat hulle aan God kan behoort

 10U het hulle konings en priesters

van ons God gemaak,

en hulle sal soos konings

op die aarde wees.” (Open. 5:9).

Die hoofrede hoekom nie-winsgewende organisasies, politieke partye, besighede, nie God se heerlikheid ten volle kan demonstreer nie, is omdat dit as sekulêre fidusiêre wetgewende instansies aan hierdie wêreld verslag moet doen, en dus op Christus moet komprimeer!

Hierdie instansies is belangrik, en deel van ons arsenaal om die wêreld te dien en te help, maar die kerk is ‘n heilige aan God instansie, om Sy heerlikheid in Christus te versprei!! 

Een van die massiewe verskille tussen die lewe met God in die Ou Testament en lewe met God in die Nuwe Testament is dat in die Nuwe Testament al ons bewuste verheerliking van God “deur Jesus Christus” moet wees.  

“Soek allereers die Koninkryk van God en Sy geregtigheid…” (Mat 6:33) 

“Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelykte word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.” (2 Kor 3:18)

“God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seën ryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring.” (Kol 1:25-28)

“…aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid! Amen.” (Jud. 1:25; Rom. 16:27)

“As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.” (1 Pet. 4:11)

“…vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. “(Fil. 1:11)

“…vrede by God deur onse Here Jesus Christus..”  (Rom. 5:1).

“…om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus.” (Ef. 1:5).

“…deur onse Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het.” (Rom. 5:11).

“…wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus  (1 Kor. 15:57).

“…die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus.” (1 Thes. 5:9).

“…die vernuwing deur die Heilige Gees wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser” (Tit. 3:5-6).

“…julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor Hom deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid! Amen.”  (Heb. 13:21).

” …geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.” (1 Pet. 2:5).

“En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.” (Kol. 3:17)

Die Jesus-beweging, wat in ’n afgeleë deel van die Romeinse Ryk in Judea ontstaan het, het in ’n relatief kort tyd die godsdiens van die staat (Mainstream) geword. Die getal Christene het in die eerste drie eeue besonder vinnig gegroei. “En dit het twee jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke.” (Hand. 19:10).  

Ons skuld ons medemens dat hulle Jesus se bloudruk van lewe in ons KERKWEES sal kan sien.  

Elke kerk groepering soek en streef na hulle eie verstaan van God se heerlikheid en heiligheid. Daar is soveel meer, ons stop ongelukkig kort van die VOLLE heerlikheid van God:

 • Pinkster: ‘n Mistiese bonatuurlike ekstatiese ervaring tussen God Sy mense. Want God is Gees. 
 • Charismaties: Elke lidmaat het ‘n bediening om deur die gawes van die Gees, die koninkryk van God te demonstreer so word God se bonatuurlike heerlikheid prakties gedemonstreer. 
 • Gereformeerd: Gelowiges wat deur akkurate leerstellige begrip en voorbeeldige lewe.[1] God se heerlikheid demonstreer. 
 • Katoliek: Die wêreld onder beheer van die moeder kerk. 
 • Baptis: Die diepste verlange van die menslike hart kan net ten volle tevrede wees deur God se heerlikheid na te jaag. Trouens, God is die meeste verheerlik in ons wanneer ons die meeste tevrede is in Hom.[2]
 • Die Dissipelskap gefokusde kerke glo dat die Here die meeste verheerlik word, wanneer gelowiges volwasse word in ‘n leefwyse wat Jesus reflekteer, in waardes, gewoontes, woord en daad.[3]  
 • Dan is daar die meditatiewe innerlike spiritualiteit groepering, wat God se heerlikheid beleef in gebed en meditasie.
 • Die sosiale reg beweging sien God se heerlikheid wanneer wetgewing verander en in lyn kom met God se Wet en Voorskrifte.
 • Die Evangelistiese beweging sien God se heerlikheid in die hoeveelheid mense wat gered word, en gedoop word.

Elkeen sien God se heerlikheid, maar ons soek dit alles saam, en nog meer soos God in Sy volheid deur die kerk Sy liefde aan die wêreld demonstreer.

Mense is honger vir die realiteit van God self.  

Ons moet dus as kerk aanhou reformeer sodat God Sy heerlikheid in Sy volheid deur ons kan verwesenlik word!! Elke keer wanneer ‘n kerk die Here inperk, en nie verder groei na SY volwassenheid nie en volheid nie, verloor die LIG sy skynsel, en verval die samelewing in duisternis.  

Die wêreld se grootste kerk: The Yoido Full Gospel Church, Seoul, Suid-Korea.  Gestig deur David Yonggi Cho en Choi Ja-shil in 1958, word die kerk tans gelei deur Dr Young Hoon Lee. Die grootste Pinkster kerk in die wêreld. 
https://www.youtube.com/watch?v=25Jpdfip8-4  
Die Pinkster Kerk verteenwoordig nou amptelik die grootste persentasie gelowiges. 15% van die Wêreldbevolking is pinkster geesvervulde kinders van die Here.  

Regoor die wêreld rig die Here geestelike families op, elkeen onder die patriargale ouerskap van geestelike leiers, wat ons noem ‘n gemeente of kerk.  Geen mens sal ooit die volheid van Christus kan demonstreer nie, ook so geen gemeente nie.  Net soos wat verskillende mense, Christus beperk deur hulle vrees, vertwyfeling, inhibisie, minderwaardigheid beperk gemeentes ook die Here.  God se heerlikheid begin in ‘n individu, Kerk is maar net ‘n groter verteenwoordiging van God se heerlikheid soos ons begin saamwerk.  

Kies ‘n gemeente in jou lokaliteit, en word deel, en begin KERKWEES saam demonstreer!

 • Nooi mense!
 • Begin Huiskerk groepe deur NAGMAAL te hou!
 • Bring LEWE en LIG oral waar jy gaan, maar CONNECT hierdie mense met die groter LIGGAAM van Christus!

Mense wat nie in ‘n lokale GEMEENTE familie ingeskakel is nie, nêrens verantwoordbaar is nie, nie iewers gewig dra en ondersteun nie, loop die gevaar om soos ‘n hout wat langs die vuur lê uit te brand! 

Geen KERK familie is perfek nie, met ‘n rede. Sodat ons deur die ongemak volwasse in die Here kan word!  Die kerk is die geboorte plek, asook die ontwikkelings ruimte waarin mense hulle skeppingsdoel in Christus ontdek en uitleef. Die kerk verskaf dus die “In Christus” mense kapitaal tot ‘n gesonde samelewing.

‘n Pelgrimslied. Van Dawid.
Ek was bly toe hulle vir my gesê het:
“Kom ons gaan na die huis van die Here toe.”
En nou is ons hier binne-in jou, Jerusalem!
Jerusalem is die stad wat stewig gebou is,
waarheen die stamme kom,
die stamme van die Here.
Dit is ‘n voorskrif vir Israel
om die Naam van die Here hier te loof.
Hier word reg gespreek,
hier lewer die koning sy uitsprake,
die koning uit die geslag van Dawid.
Bid dat Jerusalem vrede mag hê,
dat hulle wat hom liefhet, rustig mag woon.
Mag daar vrede wees binne jou mure,
rus in jou wonings.
Ter wille van my broers en my vriende
wens ek jou vrede toe.
Ter wille van die huis van die Here ons God
bid ek dat dit met jou goed sal gaan.”
(Ps 122)


[1] https://www.baptistpress.com/resource-library/sbc-life-articles/the-church-a-display-of-gods-glory/

[2] https://www.desiringgod.org/about-us

[3] http://www.forgeinternational.com/resources#our-books

Categories
Preke

8 Reëls vir die lewe geleer uit die natuur deur die gelykenisse van Jesus

https://youtu.be/7iunSPGy6bg

Baie stem saam: ‘God werk op raaiselagtige maniere’. As ons egter kon verstaan ​​hoe God werk en hoe Hy dinge doen, sal ons sy wil vir ons lewens verstaan. Soos om ‘n persoon te leer ken. Waarvan hou hulle, soos om iemand te leer ken? Hoe benader hulle dinge? Ek glo dat die weë van God geopenbaar word in die werke van God, en sy grootste werk is die skepping. Dit is regverdig dat ons nie ‘n persoon beoordeel op grond van wat hulle sê of die eerste indruk nie. Beoordeel ‘n man se werk, sy of haar nalatenskap.

Job het gesukkel om die weë van God te verstaan ​​en word aangespreek: “Luister hierna, o Job; Staan stil en beskou die wonderlike werke van God. ” Sy aandag word verskuif na die skepping, dit is verwondering, grootheid en kompleksiteit tot op die punt waar hy erken: “Ek het van U gehoor deur die gehoor van die oor, maar nou sien my oog U.” (Job 42: 5)

God modelleer dikwels geestelike waarheid in die skepping, en daarom beskryf die psalmis Dawid die hele aarde wat sy glorie weerspieël. (Psalm 72:19). God het Salomo groot wysheid gegee en daar word opgeteken dat hy geleer het oor diere en voëls, reptiele en visse (1 Kings 4:33) en in sy spreuke daaroor geskryf het om die sterk- en swakpunte van die karakter toe te lig.

In eenvoudige nederigheid, laat ons tuinier, God, u met die Woord landskap en ‘n heilstuin van u lewe maak. (Jam 1:21) (Boodskap)

God het bedoel dat die mens in ‘n tuin moes woon; die sonde het hom na die krotte gestuur –

Vishal Mangalwadi

Dit is dus geen verrassing dat Jesus die meeste geleer het uit lesse wat uit die natuur geleer is nie. Kom ons fokus dus weer en maak kennis met die lesse wat uit die natuur geleer is.

SAAD & HEININGS

Die Bybel begin in ‘n tuin, eindig in ‘n tuinstad, en die tussenin is vol verhale van God se ontmoeting met mense in wingerde, boorde, tuine, berge, velde en woude. Haal die tuine (Eden, Getsemane) en die berge (Sinai, Hermon, Ararat, Nebo, Karmel, Olywe, Sion) uit, en jy het die hart uit die Skrif gesny.

Die woord KHEN (חן) – gewoonlik vertaal as ‘genade’ of ‘guns’ – beteken ‘deurlopende buitemuur of deurlopende versperring’ – amper die woord vir ‘n tentdeksel of bedekking. En meer nog, in antieke nomadiese terme, die deurlopende muur wat gevorm word deur die groter kamp wat bestaan ​​uit individuele tente, wat gesamentlik beskerming, familie, behoort. So sê die HERE: Die volk wat van die swaard oorgebly het, het KHEN in die woestyn gevind; selfs Israel toe ek gaan om hom te laat rus. ” – (Jer 31: 2)

Toe God die mens gemaak het, het hy strategies in ‘n omheinde tuin gesit. H1588. גַן gan: ‘n selfstandige naamwoord wat tuin, omheining beteken. Dit word gebruik om die Tuin van Eden aan te dui (plesier) waar die eerste mensepaar geplaas is (Gen. 2: 8-10, 15, 16; 3: 1-3, 8, 10, 23, 24; Eze. 36: 35; Jo 2: 3).

EDEN: ‘n Manlike naamwoord wat verwys na ‘n luukse, ‘n plesier, ‘n plesier. Dit word in die meervoud gebruik, dit beteken luukse, luukse dinge (2 Sam. 1:24); figuurlik, van die vele wonderlike dinge en plesier wat God gee (Ps. 36: 8). Dit beeld die vele genot en plesier wat Israel voorheen geniet het (Jer. 51:34). ‘N Vroulike naamwoord wat dui op seksuele genot, ekstase. Dit verwys na die genot van intieme liefde met u eggenoot wat in konteks die vermoë impliseer om swanger te raak (Gen. 18:12). Om plesier en skoonheid te skep, moet u elemente en hulpbronne meng, dit insluit en onderwerp. Soos om ‘n koek te bak, ‘n veld te plant, kuns in te stel, ‘n lied te komponeer, ‘n boek te skryf.

JY KAN DIE VLEKKE VERANDER, MAAR NIE ‘N MAN SE AARD NIE

Want elke boom word aan sy eie vrugte geken. Want mense versamel nie vye van dorings nie en versamel ook nie druiwe uit ‘n doringbos nie. Dit is waarom Jesus vir Nikodemus gesê het: U moet wedergebore word. (Joh 3: 2-5) DNA bepaal die uitkoms. Ons kan nie al hierdie projekte hê om die mens te probeer verbeter sonder om te herleef nie. Dr Ado Krige, die legende en vader van baie suksesvolle rehabilitasiesentrums in SA, noem sy sentrums regenereringsentrums. Die eerste wonderwerk van Jesus waar Hy die beste wyn in ‘n sekonde uit die water regenereer, wys daarop. Dit is die kern van die evangelie! Hy maak vir ons nuwe skeppings. (2 Cor. 5:17) Die stigting van ‘n organisasie se DNA bepaal die mate waarin dit suksesvol is. Vennootskappe en strategiese alliansies werk slegs as die waardes-DNA inherent dieselfde is.

DIE MENSE WAAR JY DIE MEESTE TYE BESTEE, BEPAAL JOU

Kyk na die lelies van die veld, hoe hulle groei: hulle swoeg en spin nie; en tog sê ek vir julle dat selfs Salomo in al sy glorie nie soos een van hierdie klere aangetrek was nie. (Mat 6: 27-28). Daar word gesê dat u die gemiddelde is van die vyf mense by wie u die meeste tyd spandeer. Bill Johnson sê: vind u kerk, vind u bestemming. Die lelie floreer, want dit is in die regte habitat. Dit sal nie in ‘n woestyn groei nie. Elkeen van ons is dus gemaak vir ‘n relatiewe habitat waar ons kan groei.

DIE NATUUR IS VERHOUDINGS GEORIËNTEERD  

Alles in die natuur is verbind en in verhouding tot die ander. Onlangs het die Yellowstone Nasionale Park die ekosisteem laat herstel wat die trofiese kaskade-effek genoem word, aangesien wolwe weer ingestel is. U sal geen enkele kultuur Forrest in die natuur vind nie.

Alhoewel elke spesie sy unieke identiteit en doel het, funksioneer dit altyd binne ‘n spesifieke ekosisteem, wat onderling verband hou. Kommersiële boerderye is nie volhoubaar nie, omdat ons doelgerig ‘n wanbalans in die natuur skep, waarin ons weer meer en meer chemiese manipulasie moet gebruik om dieselfde resultate te behaal.

In ‘n ware sin hou die hele lewe met mekaar verband. Alle mans word vasgevang in ‘n onontkombare netwerk van wedersyds, vasgebind in ‘n enkele kledingstuk van die noodlot. Wat ook al ‘n mens direk raak, dit raak indirek. Martin Luther King

Jesus het die gelykenis van die koring en onkruid geleer, om die onkruid tot die einde toe te laat, dan word dit verbrand en vernietig. (Mat 13: 24-30) Een van die grootste foute in die Christendom deur die geskiedenis is die idee dat ‘n mens meer heilig word deur jouself van die natuur te skei. Hierdie selfopgelegde heiligheid het nie die krag om bose begeertes te onderdruk nie. Dit is die heiligheid van die een wat die geskiedenis verander! Soos Daniel, Nehemia, Ester & Mordecai. ‘n Hand vol sout maak ‘n mens siek, maar sout wat in ‘n sop vrygestel word, gee dit ‘n voorsmakie. Ons is nie van die wêreld nie. Soos Jesus, is ons vreemdelinge wat geroep is om sondeloos te lewe in ‘n krom geslag. Jesus het die streng godsdienstige kultuur van die Jode onrustig gemaak toe Hy geopenbaar het dat God se guns, die herstel van die jubeljaar ook vir die heidene was. (Luk 4: 16-30) U kan nie Christelike musiek skryf of Christelike skole begin nie, want musiek en skole kan nie met die gees gevul word nie en die stem van God gehoorsaam nie. Die komponis en die hoof is Christin onder Christus. Wat ons skep, die manier waarop ons sake doen, wat ons produseer, veroorsaak vreugde (EDEN-effek) en nooi mense uit na ‘n nuwe leefstyl. Daniël kon nie byskrifte gee oor wat hy in Babilon Jewish gedoen het nie, maar deur toestemming te vra om sy dieet reëls, sy voorkoms en algemene gesondheid te gehoorsaam, oortref die ander gevangenes.

GEESTELIKE KRAG IS NIE IN GETALLE NIE, MAAR IN INVLOED

Politici soek getalle om mag en invloed te benut. Dit lei tot groot dwaasheid, want niemand behoort ‘n aantal mense te verteenwoordig nie en kan eenvoudig nie. Mense verander gedurig. “Die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg, wat ‘n vrou geneem en in drie mate meel weggesteek het totdat dit alles gesuurd was.” (Mat 13:33) Die mag van die koninkryk is in die mag van die een. Ware invloed word deur Kings vertrou en gerespekteer. “Die koninkryk van die hemele is soos ‘n mosterdsaad wat ‘n mens geneem en in sy veld gesaai het, dit is die minste van al die saadjies; maar as dit gegroei het, is dit groter as die kruie en word dit ‘n boom, sodat die voëls van die hemel in sy takke kom nes maak. ‘ (Matt 13:31; Luk 13:18) Durf iemand hierdie dag van klein begin minag? (Zac 4:10 Die boodskap) ‘n Boer verstaan ​​dat die kwaliteit van die saad die oes bepaal. Die gelykenis van die saaier onthul ook dat die uitslag van die oes bepaal is deur die toestand van die grond, nie die saad nie, en ook nie die saaier nie. Alles is gegrond in gesonde verhoudings – organisasies, gesinne, nasies, besigheid floreer en oorleef as gevolg van sterk verhoudings.

STRATEGIESE POSISIE VAN DIE MAG VAN EEN

‘N Sekere man het ‘n vyeboom in sy wingerd laat plant, en hy het vrugte daarop gaan soek en niks gekry nie. (Luk 13: 6-9) Sedert die begin sou God sy gestuurdes in situasies plaas om sy volk te bevry. Moses is strategies in ‘n rivier geplaas wat deur die prinses van Egipte gevind kon word. Nehemia, Daniel, Ester, die jong slavin wat Naäman van ‘n profeet in Israel vertel het, was individue wat veranderinge teweeg gebring het in die mensegeskiedenis deur hul persoonlike heiligheid.

DIE EVANGELIE IS VOLHOUBAAR

Die koninkryk van God is asof ‘n mens saad op die aarde sou strooi en in die nag sou slaap en bedags sou opstaan, en die saad sou uitloop en groei, hy weet self nie. Daar is baie video’s wat uitbeeld hoe die natuur uiteindelik al die konstruksies van die mens mettertyd sou oorneem wanneer iemand van die aarde verwyder word. Die natuur het nie ons ingryping nodig nie, ons is geroep om dit te bewerk en te bewaak. (Gen 2:15) As God iets doen, is dit volhoubaar. Toe staan ​​een in die raad op, ‘n Fariseër met die naam Gamaliël, ‘n wetgeleerde van die hele volk en beveel hulle om die apostels ‘n rukkie buite te sit. En hy sê vir hulle: “Israeliete, pas op wat julle van plan is om met hierdie manne te doen. Vir ‘n geruime tyd gelede het Theudas opgestaan ​​en beweer dat hy iemand was. ‘n Aantal mans, ongeveer vierhonderd, het by hom aangesluit. Hy is gedood, en almal wat hom gehoorsaam het, is verstrooi en het tot niks gekom nie. Ná hierdie man het Judas van Galilea in die dae van die volkstelling opgestaan ​​en baie mense na hom weggetrek. Hy het ook omgekom, en almal wat hom gehoorsaam het, is uiteen gesit. En nou sê ek vir u: hou u weg van hierdie manne en laat hulle staan; want as hierdie plan of hierdie werk van mense is, sal dit tot niet kom; maar as dit van God is, kan u dit nie omverwerp nie, anders sal u selfs teen God veg. Dit is dus my stelling dat slegs dit wat in Christus gebore, onderhou en vervul word, volhoubaar sal wees.

DIE LEWE IS SEISOENE EN SIKLIES

Daar is 7 dae in ‘n week, op die 7de maand is Sukkot gehou; op die 7de jaar is u skuld vrygestel, in die siklus van 7 x 7 jaar was dit Jubeljaar. Die tyd (Kairos) is vervul, en die Koninkryk van God is naby. Bekeer u en glo in die evangelie! (Mark 1:15) καιρός kairós; genl. kairoú, masc. selfstandige naamwoord. Seisoen, geskikte tyd. Dit is nie net ‘n opeenvolging van minute nie, dit is chrónos (G5550), maar ‘n periode van geleentheid (alhoewel dit nie ‘n noodsaaklikheid is nie).Daar is regtig geen Eng. gelykstaande aan die woord kairós, die toepaslike of geskikte tyd wat, wanneer dit in die pl. met chrónoi (tye), word vertaal as “seisoene”, tye waarop sekere voorafbepaalde gebeure plaasvind. Vra die Here vir reën in die tyd van laasgenoemde reën (Zac 10: 1) (Spring reën) Geveinsdes! U kan die aangesig van die hemel en die aarde onderskei, maar hoe kan u hierdie keer nie onderskei nie? (Luk 12:56) En die hart van ‘n wyse man onderskei tyd en oordeel, want daar is tyd en oordeel vir elke saak. (Ecc. 8: 5-6)

Categories
Preke

Christus die som-totaal

Voorrang van Christus

 “…Wysheid en kennis sal die stabiliteit van u tye wees.” – Jes 33:6

 In tye van wisselvallige onsekerheid het ons ware goddelike wysheid en kennis nodig om ons na stabiliteit te lei.

Ons sou dink dat daar ‘n samehangende konsensus oor die feite in die huidige inligting revolusie sou wees.  Maar met die toename van meer inligting, hou die gevaar van te veel menings en verkeerde inligting in.  Veral in die huidige pandemie is daar steeds geen samehangende voorkoming of konsekwente behandeling van die virus nie.  Niemand kan die ekonomiese toekoms ná sekerheid voorspel nie.  Die beste beramings is om huidige wêreldgebeurtenisse te vergelyk volgens die na-oorlogse uitbarstings en die gevolglike neigings ná die pandemie.

 Meer spesifiek moet ons as gelowiges vra: “Hoe het die Kerk gereageer op die 1ste en 2de Wêreldoorlog en die Groot siekte-pandemies?”

 Tydens hierdie groot donker gebeure het miljoene gesterf, goed en sleg, ryk en arm, jonk en oud.  Niemand is uitgesluit nie.  Niemand het verbygegaan deur goeie gedrag nie.  Verskriklike dinge het met goeie mense gebeur, en niks wat iemand kon doen nie, kon u teen katastrofe beskerm nie.

Wat is die uiteindelike anker van stabiliteit aan die kerk?

Die voortreflikheid van Jesus Christus, ons Here.

Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping.  Want deur Hom is alle dinge geskep wat in die hemel is en wat op die aarde is, sigbaar en onsigbaar, hetsy trone of heerskappye of owerhede of magte.  Alle dinge is deur Hom en vir Hom geskep.  En Hy is voor alle dinge, en in Hom bestaan alle dinge.  En Hy is die hoof van die liggaam, die gemeente wat die begin is, die eersgeborene uit die dood, sodat Hy in alles die voortreflikheid kan hê.  Kol 1: 15-18 [1]

Paulus beantwoord drie vrae oor die persoon van Christus:

1. Wie is Jesus in verhouding tot God? – Jesus is die beeld van die onsigbare God (15a)

Jesus is die beeld van die onsigbare God. ”  Die Bybel sê vir ons dat God gees is, wat beteken dat hy onsigbaar is.  1 Timoteus 6:16 sê dat God “in ongenaakbare lig leef, wat niemand gesien of gesien het nie”.  (1 Timoteus 6:16).

2. Het u God al gesien?  Nee, jy het nie.  As u dit gedoen het, sou u nie hier wees nie!  Jy sou dood wees.  Maar Jesus is die beeld van die onsigbare God.  En toe Jesus kom, het die onsigbare God sigbaar geword.  Jesus is GOD !!

Alomteenwoordigheid: “Want waar twee of drie in My Naam vergader, daar is Ek in hulle midde.” (Matt. 18:20).

En ook ewig: “Ek is altyd by u tot aan die voleinding van die wêreld.”  (Matt. 28:20).

Almagtig: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde.”  (Matt. 28:18).

Alwetend: “Niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader en wie die Vader is, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak.”  (Luk 10:22).

3. Wie is Jesus in verhouding tot die skepping? – Jesus is die eersgeborene oor die hele skepping (15b-17);

Die eersgeborene is gebruik as titel vir die Messias wat oor God se koninkryk sou heers en beërwe.  “Ek sal hom as my eersgeborene aanstel, die verhewe van die konings van die aarde.”  En die uitdrukking “eersgeborene oor die skepping” beteken dus nie dat Christus die eerste geskape wese was nie.  Dit beteken eerder die voortreflikheid van Christus bo die hele skepping, dat hy die heerser en erfgenaam is oor die hele skepping.”  Openbaring 3:14 bring hierdie regte betekenis van die woord eersgeborene na vore wanneer dit Jesus “die heerser oor die skepping van God” noem.  As die eersgeborene oor die hele skepping is Jesus heerser en erfgenaam.  Wanneer eersgeborenes gevolg word deur ‘n meervoud soos in Col 1:18 of Rom 8:29, is die eersgeborene deel van die klas wat volg.  Wanneer dit gevolg word deur ‘n enkelvoud, beteken dit rang of meerderwaardigheid bo die klas.  Daar is ‘n ander woord wat Paulus vir “eers geskape” (protoktistos) sou kon gebruik, maar hy het nie daardie woord gebruik nie.  Hy het eerder ‘eersgeborene’ (prototokos) gebruik.]

Paulus vertel ons vier dinge wat waar is van Jesus as die eersgeborene oor die skepping:

1. Jesus het alle dinge geskep

2. Jesus erf alle dinge

3. Jesus het voor alle dinge bestaan

4. Jesus onderhou alle dinge.

 Jesus hou nie net gesag oor lewende skepping nie, maar ook oor die geestelike wêreld.  “Maar as ek duiwels uitdryf deur die Gees van God, het die koninkryk van God sekerlik oor julle gekom.”  (Mat 12:28)

Hy het ook sy dissipels die mag gegee om onreine geeste uit te dryf (Matt. 10: 1).  “Kyk, Ek het u die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy mag te oorwin, sonder om u skade aan te doen.”  (Lukas 10:19).  

Dit is ook duidelik dat die bose geeste ‘n komende oordeel oor Jesus vrees (Mark 5: 7).  Met sy kruisdood het Jesus egter die sleutels van die doderyk weggeneem.  Sleutels dui gesag aan.  Hy het die satan ontwapen en die regsbevoegdheid wat hy van die mens geneem het, teruggeneem as die perfekte man.  In Christus is die volle heerskappy en krag wat God van plan was dat die mens moes uitoefen, herstel. “Hy het elke mag en gesag ontwapen en in die openbaar vertoon deur hulle gevange te neem in die triomf van Christus.” (Col. 2:15). “Maar God sy dank!  Hy lei ons altyd in sy triomftog omdat ons een met Christus is.  Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ‘n aangename geur. ”  (2 Cor. 2:14).

Wie is Jesus in verhouding tot die kerk? – Jesus is die hoof van die liggaam, die kerk (18)

Die kerk is die liggaam van Christus, en Jesus is die hoof van die liggaam. Dit beteken dat daar ‘n lewende verhouding tussen Christus en die kerk bestaan, net soos daar ‘n lewende verhouding is tussen die hoof van enige liggaam.

As liggaam van Christus is ons verenig met Christus wat ons hoof is:

   A. Hy is die begin van die kerk

      – Matteus 16: 16-18

In die eerste plek is Hy die begin (Arche – eerste saak) van die kerk. Die woord “kop” verwys na sowel bron as gesag. As die begin van die kerk is Jesus die stigter en heerser van die kerk.

Jesus het dit in die evangelie van Matteus aan Petrus bevestig. Ons lees in Matteus 16: Simon Petrus antwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” Jesus antwoord: “Geseënd is jy, seun van Jona, want dit is nie deur ‘n mens aan u geopenbaar nie, maar deur my Vader in die hemel. En ek sê vir jou dat jy Petrus is, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorwin nie.” (Matt 16: 16-18).

Jesus het die kerk gestig op die vaste rots van Petrus se belydenis van Hom as die Christus, die Seun van die lewende God. As hoof van die liggaam is Jesus die begin van die kerk:

   B. Hy is die eersgeborene uit die dood

      – 1 Corinthians 15: 20-23

‘Hy is die begin en die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die oppermag kan hê.’ Christus se opstanding is die basis van ons lewe en geloof. Daar is geen kerk of geloof sonder Christus se opstanding nie. Dit is die evangelie. Dit is die goeie nuus wat ons verkondig. Jesus leef!

Terug Na Huidige Werklikheid

Wat is die fisiese BEWYS van sy voorrang?

Of ons nou daarvan hou of nie, die samelewing is gestruktureer in stel hiërargieë van bevoegdheid.

Die rykste 10% van die bevolking besit minstens 90–95% van alle welvaart. Die rykste vyf-en-tagtig mense het soveel as die onderste drie-en-‘n-half-miljard. Die meeste wetenskaplike artikels word deur ‘n baie klein groep wetenskaplikes gepubliseer. ‘n Klein deel van musikante lewer byna al die opgeneemde kommersiële musiek. Net ‘n handjievol skrywers verkoop al die boeke. Net so het net vier klassieke komponiste (Bach, Beethoven, Mozart en Tsjaikofski) byna al die musiek geskryf wat moderne orkeste gespeel het. Hierdie beginsel staan soms bekend as die wet van Price, na Derek J. de Solla Price, die navorser wat die toepassing daarvan in 1963 in die wetenskap ontdek het. Dit kan gemodelleer word met behulp van ‘n ongeveer L-vormige grafiek, met die aantal mense op die vertikale as, en produktiwiteit of hulpbronne op die horisontale. Die basiese beginsel is baie vroeër ontdek. Vilfredo Pareto (1848–1923), ‘n Italiaanse polimaat, veral in die studie van inkomsteverdeling en in die analise van individue se keuses, het die toepaslikheid daarvan op welvaartverspreiding opgemerk.

Die Matthew-effek van opgehoopte voordeel, Matthew-beginsel, of kortweg Matthew-effek, word soms opgesom deur die spreekwoord “die rykes word ryker en die armes word armer”. Die begrip is van toepassing op roem of status, maar kan ook letterlik toegepas word tot kumulatiewe voordeel van ekonomiese kapitaal. [2]  Die Matthew-effek van opgehoopte voordeel, Matthew-beginsel, of kortweg Matthew-effek, word soms opgesom deur die spreekwoord “die rykes word ryker en die armes word armer”

“Want aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, sal selfs wat hy het, weggeneem word. ”- Matt 25: 29, RSV.

“Ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal meer gegee word; maar van hom wat nie het nie, sal selfs wat hy het, weggeneem word. ”- Lukas 19:26, NV.

Die konsep sluit twee van die drie sinoptiese weergawes van die gelykenis van die lamp onder ‘n skepel af (afwesig in die weergawe van Matteus):

“Want aan hom wat het, sal daar meer gegee word; en van hom wat nie het nie, sal selfs wat hy het, weggeneem word. ” – Markus 4:25, RSV.

“Pas dan op hoe jy hoor; want aan hom wat het, sal meer gegee word, en van hom wat nie het nie, sal weggeneem word wat hy dink dat hy het. ” – Lukas 8:18, RSV.

Die konsep word weer in Matteus aangebied, buiten ‘n gelykenis tydens Christus se uitleg aan sy dissipels van die doel van gelykenisse:

‘En Hy antwoord hulle:’ Aan julle is gegee om die geheime van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want aan hom wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, sal selfs wat hy het, weggeneem word. ” – Matteus 13: 11–12, RSV. [3]

Hoe stel ons ons dan as kerk in die wete dat Christus deur die kerk hierdie ewige oorheersing het?

Jesus het uiteindelik terugwerkend na die top van die orde van die dinge gestyg. Jesus is grootgemaak as ‘n Jood van ‘n ambagsman uit ‘n klein, gestigmatiseerde boeredorp Nasaret, Judea, ‘n klein staat van ‘n Mediterreense wêreld wat ‘oorheers’ is deur ‘n heidense egosentriese totalitêre imperiale regime, en ‘n staatskultus van aanbidding wat op die keisers gerig is.

Hoe kan dit wees dat hierdie man in slegs drie jaar so ‘n stempel op die samelewing afgedruk het dat hy skaars driehonderd jaar later die hele Romeinse wêreld en daarna sou transformeer? 

Die heidense godsdienste het verdwyn, die kultus van die goddelike keiser is afgeskaf en Jesus – die veroordeelde misdadiger, die opruiende Jood – is verhef as die enigste “god” van die Ryk, die enigste man wat waardig is om te aanbid.  ‘n Paar honderd-jaar daarna het die kerk wat in sy naam gestig is, Europa oorheers, in die vakuum wat agtergelaat is deur die keiserlike ineenstorting aan die hand van die Germaanse stamme en sou die verloop van die Europese geskiedenis bepaal tot en met die Verligting van die 18de  eeu.

Dus, ja, hier is ‘n fundamentele paradoks: die man wat die heerskappy van een man bo ‘n ander veroordeel en die gelykheid van mense beklemtoon, het tot op hierdie dag die hele kulture en samelewings deegliker oorheers as enigiemand anders in die geskiedenis.

Wat is die rykdom wat ons moet besef?

Morele leierskap

“Maar Jesus het hulle na Homself geroep en gesê: ‘U weet dat die owerstes van die heidene oor hulle heers, en dat diegene wat groot is, gesag oor hulle het.  Tog sal dit nie onder julle wees nie;  maar elkeen wat onder u groot wil word, moet u dienaar wees.  En elkeen wat die eerste onder u wil wees, hy moet u slaaf wees – net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe ‘n losprys vir baie te gee.”  (Mat 20: 25-28)

Basies – Karakter wen!

’n Interessante tweespalt is dat, hoe hoër mense dikwels styg, hoe meer hulle bereik het, hoe hoër is die nederigheid.  Diegene wat die minste spog, en hoe veiliger hulle in hulleself is, hoe nederiger is hulle.  

“Ware verdienste, soos ‘n rivier, hoe dieper dit is, hoe minder geraas maak dit”.  (Edward Frederick Halifax).  

Ons het almal mense so raakgeloop en voel bewondering vir hulle.

Paulus het verstaan dat hy ware RYKDOM in die heerlikheid van Christus ontvang het, omdat hy alles het !! (Rom 9:23; 11:33; 2 Cor 8: 2; Eph 1: 7; 1:18; 3: 8; 3:16; Phil 4:19; Col 1:27; 2: 2; 1 Tim 6  : 17)

 Persoonlike verantwoordelikheid en integriteit

As iemand my volgelinge wil word, moet hulle hulleself verloën en daagliks hul kruis opneem en my volg.’  (Luk 9:23)

… Gaan deur die nou poort in.  Want wyd is die poort en breed is die weg wat lei tot vernietiging, en baie gaan daardeur.  Maar die poort is klein en die weg na die lewe beperk, en slegs enkele vind dit … ”(Matt 7: 13-14)

“… Weet jy nie dat al die hardlopers in ‘n wedloop hardloop nie, maar dat slegs een die prys ontvang?  Hardloop so om die prys te wen.  Almal wat aan die speletjies deelneem, oefen met streng dissipline.  Hulle doen dit vir ‘n verganklike kroon, maar ons doen dit vir ‘n onverganklike kroon.  Daarom hardloop ek nie doelloos nie;  Ek veg nie soos ek die lug slaan nie.  Nee, ek tugtig my liggaam en maak dit my slaaf, sodat ek, nadat ek aan ander gepreek het, nie gediskwalifiseer sal word nie…” (1 Cor 9: 24-27)

Niemand kan die prys vir jou betaal nie!  Ons word nie gered deurdat inligting toeskouers is nie.  Dit is ons persoonlike ervarings eerstehandse oortuiging van Christus wat ons waarheid, lewe en manier word !!  [5]

Individuele, pligsgetroue waardeoordeel

Verder het Jesus mense aangemoedig om hulself te bevry van die wurggreep van blinde getrouheid aan tradisionele stameenhede, soos die antieke familie, ten gunste van die morele agentskap van individue en hul korrelatiewe verantwoordelikhede.  “Want ek het gekom om ‘n man te skei tussen sy vader en die dogter teen haar moeder en die skoondogter teen haar skoonmoeder,” (Mat 10: 34-40)

“Ja, en waarom oordeel julle nie self wat reg is nie?  Luk 12:57

 Geen identiteitsgroep politiek en sosiale geregtigheid sonder persoonlike verantwoordelikheid nie.  U kan nie as ‘n groep beoordeel of bestempel word nie, ons word beoordeel volgens ons vrugte.

Ons moet afstand doen van persoonlike eiendomsregte

 Luk 14:33 NLV: “U kan dus nie my dissipel word sonder om alles wat u besit prys te gee nie.”’

En die vroegste Christelike gemeenskap het dit volgens die Nuwe Testament letterlik gedoen:

“Die gemeenskap van gelowiges was van harte en hart, en niemand het privaat eienaarskap van besittings geëis nie, maar alles wat hulle besit, is gemeen.  Die apostels het met groot krag getuig van die opstanding van die Here Jesus, en aan almal is daar groot guns verleen.  Daar was geen behoeftige onder hulle nie, want diegene wat eiendom of huise besit, sou dit verkoop, die opbrengs van die verkoop bring en dit aan die voete van die apostels plaas, en dit is aan elkeen uitgedeel volgens behoefte.”  (Handelinge 4: 32-35)

“En almal wat geglo het, was saam en het alles gemeen;  en hulle het hul besittings en goedere verkoop en dit aan almal uitgedeel volgens behoeftes.”  (Handelinge 2:44-45; RSV) “As jy die aarde besit en alles wat daarin is, waarom sou jy een gedeelte of stuk vashou?  soos armes, maar tog baie ryk maak;  soos niks, en tog alles besit.”  (2 Cor 6:10)

Deur die geskiedenis heen, toe die ware kerk vanweë hul geloof onteien, vervreem, vervolg en gemartel is, floreer hulle!  Die kerk word nie bedreig of verslaan nie – die hekke van die hel kan nie daarteen oorwin nie.  

Ons sien nou die afvallige kerk teenoor die ware kerk … die een het ‘n gees van skugterheid en vrees, die ander werk in die Gees deur krag, liefde en ‘n gesonde verstand !!  

Categories
Preke

Hanteer Emosies Beter

Leer van Professionele Atlete

Die lewe is onvermydelik kompleks en uitdagend. Daar is daagliks struikelblokke wat ons nodig het om te navigeer. Net soos branderplankryers, rots klimmers en uithou-atlete, maak ons baie staat op terugvoer van verskeie aanwysers, verslae en insette van ons omgewing om onsself te oriënteer. ‘n Ervare branderplankryer kan instinktief ‘n komende stel golwe voel wat sy besluit bepaal om homself die beste te posisioneer. Die akkuraatheid van sy interpretasie van die onderliggende strome bepaal sy vind van die gunstigste golwe, ‘n akute vermoë ontwikkel oor jare van branderplank ry.

Rots klimmers ken die grense van hul liggame om die effektiewe houvas op hul greep, die regte ankerpunte en lyn van klim te meet. Hul vermoë om die regte lyn te lees en te interpreteer asook die terugvoer van hul spiere en ander aanwysers bepaal hul sukses. Om enige van hierdie aanwysers verkeerd te interpreteer, kan tot die dood lei.

Uithouvermoë atlete gebruik slim horlosies om hulle belangrike inligting soos hartklop en spoed te voorsien om uitputtings vlakke te meet. Wanberekenings ‘n kan ‘n mens se energie voor die einde van die wedloop uitput en jy kan sodoende “bonk”. “Bonking” is ‘n term wat beteken dat jy nie in genoeg koolhidrate geneem het nie en jou liggaam se glukogeen bergings uitgeput is en jou laat met abnormaal lae bloedglukosevlakke. Jou liggaam kan net genoeg glukose stoor (in die vorm van glukogeen) om jou te vir ongeveer 90 minute van matige oefening te ondersteun. Enigiets langer as dit sal jy nodig hê om meer glukose vir jou liggaam in te neem om korrek te funksioneer.

Filter en ondersoek die data

Om hierdie lewe te leef en sy struikelblokke te oorkom, behels die interpretasie van verskeie verslae en sosiale terugvoer. Gevolglik bied Bankstate, skuld verslae, gesondheids- en mediese verslae, sosiale media statistiek, akademiese verslae, Google, gesigsuitdrukkings, slim horlosies, gesprekke, skinder, sosiale media, nuus voere, hoofstroom menings en teorieë bied ‘n verskeidenheid inset data-terugvoer waardeur ons ons besluite neem. ‘n Mens kan elke item analiseer op hierdie genoemde lys vir konsekwente akkuraatheid, maar die onvermelde belangrikste aanwyser wat mense gebruik is hul gevoelens. “Hoe het iets my laat voel” het die mantra van die bevolking, wat ironies is, in hierdie eeu van inligting.

(Lees: 2 Samuel 18:19-33) Dawid, betrokke by ‘n oorlog met sy seun Absalom. Hy het sy generaals ‘n direkte opdrag gegee: “Julle moet om my ontwil mooi werk met die jong man Absalom[1]“. Toe Absalom doodgemaak is, ontvou die storie met besonderhede van wie vir die koning die boodskap moet bring. Een boodskapper was getaak met ‘n spesifieke boodskap wat die goeie nuus van oorwinning, asook die verskriklike nuus van Absalom se dood behels het. Die tweede is deur emosie gedryf en het selfs eerste vooruit gehardloop, maar het nie die detail van die seun se dood bekend gemaak nie. “Die akkuraatheid van die boodskap sal die waarde van die boodskapper bepaal.” Ons leef in ‘n tyd waar ons oorweldig word met soveel inligting, dit lyk asof boodskappers, webjoernaalskrywers en nuusagentskappe meer bekommerd is om eerste te wees as om akkuraat te wees.

Ongelukkig kan gevoelens baie misleidend wees.

Vertrou jou “gut feel” is ongetwyfeld, vir die meeste mense, die belangrikste aanwyser wat uiteindelik hul besluite en aksies bepaal. Soos branderplankryers, bergklimmers en uithou-atlete, is ons veronderstel om ons “gut” gevoel op te lei. Hulle verwerk ‘n reeks sensoriese en interne liggaam seine om split sekonde besluite te neem, opleiding van jare se ervarings. Mense let veral nie op die regte en geldige aanwysers nie, mislukte besighede, uitsettings, egskeidings, verhoudings wat beëindig word , en ongelukke, is skynbaar tekens dat mense nie aandag skenk aan geldige aanwysers. Jordan B Peterson verduidelik in sy boek “12 Rules for life”, dat onlangse studies toon hoe mense met groter sorg hul troeteldiere dokter as wanneer hulle direkte mediese instruksies self moet volg. Dit lyk of mense hul gevoelens meer vertrou as medici.

Trouens, nie alle professionele akademiese verslae is akkuraat nie. Voortdurend word nuwe verslae ter tafel gelê wat die vorige bewering weerlê. Die Bybel praat van valse berigte(Exo 23:1),slegte berigte(Num 13:32)valse getuies(Exo 5:20),en bose verslae(Num 14:37) wat mislei. ‘n Mens moet dus leer om al hierdie verslae te toets, te verifieer en te filter en as gelowiges God se stem bo al hierdie stemme te onderskei, aangesien Hy ons na ryk vervulling sal lei.  

Jakob het die stem van sy seun geïgnoreer en sy aanrakingsgevoelens vertrou en die verkeerde seun geseën. Natuurlik het God toegelaat dat dit gebeur omdat Esau sy geboortereg verkoop het en nie vir sy vader gesê het nie. Hierdie storie bied ons ‘n pragtige metafoor van hoe ons dit verkeerd kan kry. (Gen27:1-29)

Die Bybel voorsien ons wel van ‘n mislukte metode om ons te help om die regte besluite te neem:

Die Kennis van God is ons voorbeeld

Die langste Psalm in die Bybel is Ps 119. In hierdie psalm, prys Dawid God vir Sy regte oordele, voorskrifte, wette en waarheid.

Ons waarborg om die regte besluite te neem, is om God se wil, wet, voorskrifte en manier van doen te ken. Totdat ons tot die volle kennis van God kom, word dit die finale einddoel van volwassenheid van die heiliges gestel. (Ef 1:17; 3:19; 4:13) Die wil van God is nie meer ‘n raaisel nie. Jesus het die voorhangsel van duisterheid en verborgenheid van die Godheid verwyder. Hy verklaar en verduidelik die wil, die weg en die hart van die vader. Die koninkryk van die lewe lei en ‘n duidelike weg om te volg.

Die Swakke is vol burgers in die hemel.

As u wil lei, moet u dien.

Volwassenheid moet soos ‘n kind word.

As u wil lewe, moet u sterf

Ons kry meer deur meer te gee

Ons veg harder deur harder te rus

Om God te behaag, soek eers Sy geregtigheid.

Wil jy bekend wees, omarm die duisterheid.

Staan met meer gesag, leer om gehoorsaam te wees.

Ervaar kwaad deur goed te doen.

Hierdie Koninkryk leefwyse bied sekuriteit en stabiliteit aan die gelowige op dieselfde manier as wat die driepuntklimpatroon sekerheid aan die ervare rotsklimmer bied. Die beoefening van die basiese beginsels van rotsklimmetodologie word uiteindelik tweede natuur. Op dieselfde wyse beoefen gelowiges die koninkryksmetodologie totdat dit ‘n manier van dink, bewussyn en lewe word.

Doen net waarvoor jy geloof het

Die primêre leidende beginsel van Koninkryk Lewe, is geloof! Wat nie deur geloof gedoen word nie, is sonde. (Rom 14:23).Slegs Geloof kan God behaag(Heb 11:6). Ons leef deur geloof, nie deur sig nie. (Hab. 2:4Rom. 1:17;  Gal 3:11Hebr. 10:38). Ons leef deur geloof, nie deur ons gevoelens nie. Ons leef deur geloof en vertroue in Christus alleen. (Heb10:35)

Veranderde begeertes en passies

Daar is geen Hebreeuse woord vir wil nie. Die Hebreeuse taal sê dat u iets wil doen, in plaas daarvan dat u iets besluit of wil. Ons begeertes moet hervorm en herlei word deur die kennis van God wat ons eerstehands leer uit die Woord en die Gees. As ons God eerstehands ken en ervaar, verander dit ons passies en begeertes. Sodra ons begeertes weer terug is, volg ons gevoelens en emosies natuurlik.

Gevoelens is belangrik omdat dit ons aktiwiteit aanvuur. Sonder emosies en gevoelens word ons robotte sonder passie. ‘n Onopgeleide bul wat nie mak is nie spring oor heinings en teël vrylik, kompeteer met ander bulle en werk in isolasie. Net so ook, mense wat nie hul emosies, passies en gevoelens oefen nie. Om in die nabyheid van Christus te volg en te leef, behels daaglikse teregwysing van jou wil en begeertes. Hoe meer tyd ons spandeer om die weë van God te ontdek met betrekking tot besigheid, wet & orde, welstand, leer en verhoudings, hoe beter word ‘n mens in die hantering van die lewe se uitdagings en vind ons orde in die chaos.

Hantering van negatiewe gevoelens en emosies:

 1. Beskryf wat jy eksplisiet akkuraat voel.
 2. Wat spesifiek moet verander.
 3. Neem verantwoordelikheid en versoek spesifieke hulp.
 4. Vier en beloon spesifieke verandering.

Om God se wil en manier van lewe te doen, word verder aanvul deur:

 1. Profetiese Openbarings verlig, verduidelik en bemoedig ons dat ons reg gehoor het.
 2. Liggaam interaksies help ons om ons innerlike oortuigings te bevestig wanneer ander mede-arbeiders soortgelyke interaksies en openbarings van die Vader uitruil.
 3. Vrugte van regverdige of goddelike deurbrake word soos monumente en herinner ons aan die dinge wat Hy reeds gedoen het.

Negatiewe gevoelens Lys:

Bang, vererger, geroer, ontsteld, afsydig, kwaad, angstig, geïrriteerd, angstig, apaties, vreesaanjaend, gewek, skaam, klop, verwilderd, bitter, blah, blou, verveeld, gebroke, getugtig, koud, bekommerd, verwar, koel, kruis, verag, depressief, depressief, wanhopig, wanhopig, moedeloos, geaffekteer, ontevrede, teleurgesteld, moedeloos, ontevrede, gewalg, moedeloos, teleurgesteld, teleurgesteld, ontevrede, onrustig, benoud, versteur, terneergedruk, terneergedruk uitgeput, moeg, skaam, verbitterd, erger, uitgeput, moeg, vreesbevange, kriewelrig, verlore, bang, gefrustreerd, woedend, somber, skuldig, swaar , hulpeloos, huiwerig, met afgryse vervul, aaklig, vyandig, warm, seergemaak, ongeduldig, onverskillig, intens, geïrriteerd jaloers, gejaagd, lui, lusteloos, eensaam, mal, gemeen, ellendig, salk, treurig, senuweeagtig, gevoelloos, oorweldig, paniekerig, passief, verleë, pessimisties, verbaas, lasterlik, teësinnig, afgestoot, wrokkig, rusteloos, hartseer, bang, sensitief, wankelend, vreesbevange, moeg, bekommerd, ongemaklik, onbesorg, ongemaklik, ongure, ongelukkig, ongeëwenaard, onbevredig, ontsteld, regop, gekwel, moeg, treurig, onttrek, wee, bekommerd.

Positiewe emosies Woorde Lys:

Geabsorbeer, avontuurlustig, liefdevol, waaksaam, lewendig, verbaas, geamuseerd, waardeer, verbaas, verbaas, salig, asemrowend, boeiend, kalm, sorgvry, vrolik, gemaklik, tevrede, selfversekerd, nuuskierig, verbaas, verheug, gretig, ekstaties, bruisend, verhewe, betower, aangemoedig, energiek, entoesiasties, opgewonde, opgewonde, verwagtend, gefassineerd, vry, vriendelik, vervul, bly, bly, glansryk, gloeiend, goedgesind, dankbaar, bevredigend, gelukkig, hoopvol, nuuskierig, geïnspireer, geïnteresseerd, geïnteresseerd, gefassineer, verfris, betrokke, vreugdevol, vreugdevol, jubelend, liefdevol, smelt, vrolik, , parmantig, aangenaam, bly, trots, stil, stralend, gaande, verfris, ontspanne, verlig, tevrede, veilig, sensitief, rustig, spelling, pragtige, gestimuleerde, verbaas, sag, dankbaar, opgewonde, aangeraak, rustig, vertrou, opgeruimd, warm, wye wakker, wonderlik, skilderagtig.

Emosionele standoff voor die WAARHEID

‘n Mens kan nie help om ‘n magdom emosies te voel nie. Emosies is normaal. Emosies wat gebaseer is op verkeerde veronderstellings en gevolgtrekkings is gevaarlik. Onthou, satan word die vader van leuens genoem en is ‘n meester van dwalings. Dwaasheid is blydskap vir hom wat behoeftig is vir onderskeiding, maar ‘n man van verstand loop regop. (Spr15:21)Ons moet dus leer om ons vermoede, gedagtes en voorgevoelens na die Hof van Waarheid te bring beoordeel en onderskei te word. Die waarheid ontmoeting ontmagtig die vestings van leuens in ‘n mens se hart en gee jou ‘n gesonde verstand. (2 Tim 1: 7)

διακρισις diákrisis; genl. diakríseos, fem. naamwoord van diakríno (G1252), om te onderskei, te besluit, regter. ‘n Onderskeidende, onderskeidende duidelike, dit wil sê, gepraat van die daad of mag(1Co 12:10Heb 5:14). By implikasie  beteken Rom 14:1, letterlik nie vir die ondersoek van gedagtes nie, dit wil sê, nie met soek na en uitspraak oor hulle menings nie (vgl  Rom 14:5,  Rom 14:13). Dit kan ook gelewer word as twyfel, scruples.Syn.: diágnosis (G1233), diagnose, oordeel, deeglike begrip; gnome (G1106), mening.Ant.: apáte (G539), bedrog; pláne (G4106), dwaling, fout; agnóema (G51), onkunde.


[1] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), 2 Sa 18:5.

Categories
Preke

Dood en die hiernamaals

Ons dae op die aarde gaan soos ’n skaduwee verby. (1 Chron 29:15) 

15Die mens se lewensduur is soos gras, soos veldblomme wat welig blom. 16Die wind waai daaroor, en dit is weg, ’n mens sien dit nie meer daar nie. (Ps 103:15-16) 

Ons is tans 7,858,149,281 Biljoen mense. Current World Population Ons het die 7 Bil kerf verby gesteek Oktober 31, 2011. Die verwagting is dat ons 8 bil gaan bereik in 2023, 9 bil in 2037, and 10 billion people in the year 2055.  Daar sterf elke jaar bykans 60mil mense, maar daar word elke jaar omtrent 140mil babas gebore.  

Elke dag word ons gekonfronteer deur die agteruitgang, verbrokkeling, verwoesting, en gebrokenheid van hierdie wêreld. Ons sien duidelik die verganklikheid, die kortstondigheid, en die tydelikheid van hier die bestaan, tog hou ons soms krampagtig daaraan vas terwyl die Vader vir ons iets talloos beter in stoor het.

Daar is ‘n sterk konnotasie tussen wat ons begeer en hoe ons die hemel sien. Mense se beelde van die hemel is meestal gebaseer op die dinge wat hulle die graagste in die lewe sal wil hê. Vir die Moslem is dit ‘n Haarlem met baie vroue, vir die Boeddhiste is dit ‘n plek van vrede en stilte. Vir Christene is, die hemel ‘n plek waar ons nie meer gaan swaarkry, trane stort en siek wees nie. Mense gebruik die woord hemels, wanneer hulle ‘n heerlike ete beskryf, of ‘n lekker oomblik tussen vriende, avontuur en oomblikke van ekstase. “Hemel is waar jou hart is.” (Mat 6:21) Die hemel waarna ons smag lê opgesluit in ons begeertes. Die dinge wat ons begeer dui uiteindelik op die tipe hemel wat ons sal wil hê.

“Holiness is not numbness, it is sensitivity” 1Eldredge, J. and McConnell, C., 2007. Desire. Nashville, Tenn.: Thomas Nelson.

Dit kan egter nie hemel wees nie! Hemel is die plek waar God se begeertes en wil seëvier. Omdat ons egter nie ʼn idee het waaroor God se hemel en koninkryk gaan nie, het ons gee natuurlike behoefte daarvoor nie. Leef ons maar die beste lewe wat ons kan leef, en hoop maar op die beste. Ons hou krampagtig vas aan ons stukkies hemel en wil nie laat gaan nie. Ons hou vas aan hierdie lewe, en maak hierdie lewe se dinge so waardevol dat ons dit uiteindelik aanbid, en God se plan heeltemal uit ons versier verloor. Geld, tyd, take, werk, en materiële rykdom word so belangrik, dis al waarvoor ons leef, veg en bestaan. Jesus moedig ons aan om te werk vir ewige voedsel. Joh 6:27; Mat 4:4; Joh 4:13-14 en ook om ‘n hemelse loon en rykdom te soek: Mat 6:19-21 See also Mat 13:44; 19:21; Luk 12:33; 2Cor 4:18; Phil 3:8; 1Tit 6:18-19; Rev 3:18

As Geesvervulde, skoongewaste gelowiges soek en hunker ons na dit wat “beter” is:

16 But now they desire a better, that is, a heavenly country. Heb 11:16

Paulus het geweet by Jesus is beter: Phil 1: 23

Om die ware geestelike voedsel en hemel te vind klink vir baie te moeilik, daarom probeer ons hard om van die aarde ‘n beter plek te probeer. Ons raak perfeksionisties, ons strewe na die volmaakte. Sommige soek na ware liefde, ander na welvaart om gemaklik en sonder probleme te probeer leef. Ander probeer weer elke moontlike kuur om jonk te bly. Alles is ‘n gejaag na wind, ‘n eindelose soeke na ‘n stukkie hemel. Ons probeer hemel maak hier op aarde!

DIE AARDE IS OORGEGEE AAN VERVAL EN GEBROKENHEID

Die hartseer is: al hierdie dinge is kortstondig, dit bly nie mooi nie, alles is uitgelewer aan verganklikheid. Maak nie saak hoe hard ons probeer, netjies maak, orde skep, regmaak en mooimaak nie, alles verval weer en verwelk onder die krag van verderflikheid. Roem, eer, respek, aansien, is vlietende oomblikke van glorie, maar op die ou end is alles weer vergete. ʼn Dwelm verslaafde leef vir sy volgende “high” daardie oomblik van “invincibility” maar dit hou nie. Hoe hoër die hoogte van ekstase so laag val ek in diep depressie en verdriet. Die tragedie is sulke persone mis uit op die lewe en eindig op in hulle middeljare, as hulle die dwelms oorleef, met niks, geen geld, eiendom, gesin of lewe. Elke keer as ons probeer om van hierdie lewe te ontsnap en ons eie hemel te skep ontken en verloor ons die geskenk wat God wel vir ons in hierdie lewe opgesluit het.

DIE WOORD HEMEL KOM 149 KEER VOOR IN DIE NT.

 • hemel is meer ʼn werklikheid as hierdie wêreld. 2 Cor 4:18-19
 • eenwording “perfect union”: Ps 133:1; Eph 1:9-10
 • ons sal wees soos hy is: 1 Joh 3:2;
 • nuwe hemel en nuwe aarde: kyk ek maak alles nuut: Rev 21:1 See also Isa 65:17; 66:22; 2Pet 3:13
 • nie langer beperk deur natuur wette nie: John 20:26
 • fees: kom ons kyk net hoe Jesus saam met sy dissipels vir eet en kuier na sy opstanding. John 21:12; Jeremiah 31:13; Isaiah 25:6; Revelation 19:9 See also Matthew 8:11
 • loon /reward Mat 5:12; 6:1-4, 20; 16:27; Rev 22:12
 • Ons sal regeer saam met Christus: Gen 1:28; Mt 19:28; 25:34; 1Co 6:3; 2Ti 2:12; Heb 12:28; Rev 2:26-27; 3:21; 20:6
 • reunie: 2 Sam 12:23; 1 Thessalonians 4:13–18;
 • vrede: Isa 11:6; 62:12
 • werk: Die Vader werk John 5:17;
 • woning: Isa 65: 17–19, 21; Mat 19: 28–29; Mat 25:31-36; Joh 14:1-4
 • die see: openbaring impliseer dat daar geen see meer was nie (Rev 21: 1). maar baie geleerdes glo dat dit blyk uit die feit dat die jode, die see as ‘n bewoning van die kwaad beskou het.
 • ons sal skyn soos die son: Mat 13:43

JESUS IS HEMEL

Christus is die enigste antwoord en ingang tot ‘n ewige hemel. Hy is ook nie net die deur nie, hy is ook die verpersoonliking van die hemel. Waar hy is, is hemel. (Mat 4:17) Hy is die presiese verpersoonliking van die Vader. (Heb 1:3) As jy Hom sien en leer ken, sien jy die Vader. Hy versoen ons weer met die Vader. (Col 1) As gevolg van sonde is die aarde uitgelewer aan verderf en verbrokkeling. Dis hoekom die aarde uitroep met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. (Rom 8:19-25) Soos ons gelykvormig word aan die beeld van die Seun (Rom 8:29) bring ons hemel aarde toe. Hemel wag vir ons, maar ons kan ʼn stuk van die hemel alreeds hier beleef wanneer ons Sy lewe en manier van lewe leef.

Dis hoe Jesus ons geleer het om te bid; “laat u koninkryk kom, u wil geskied, hier op aarde soos wat dit in die hemel is.” Hemel kan net kom, as daar mense is wat die wil van God doen. Jesus se lewe is God se wil. God se wil is nie meer ‘n geheimenis nie of misterie nie. God se wil is dat ons moet glo in die een wat Hy gestuur het, Jesus Christus. Soos wat Hy ons leer en help en laat opgroei in die wasdom van Jesus se lewe, begin die landskap om ons verander, alles waarmee ons in aanraking kom verander. ‘n Dorre woestyn word ‘n oase!

HEMEL IS ‘N AARDE SONDER SONDE

Sonde verwoes lewens, breek af wat mooi en edel is, takel ons liggame af, verbrokkel verhoudings, verskeur en verwoes gesinne, maak dood. God het Christus gestuur om ons lewe en lewe in oorvloed te gee. Jesus red, genees en herstel. Jesus restoureer en maak ons heel. Hierdie restourasie kan nie volkome gebeur terwyl ons nog op aarde is nie. Dis hoekom ons ‘n verheerlikte liggaam gaan ontvang wanneer ons ontslaap. As hierdie aardse liggaam alreeds verheerlik was, sou ek mos nie nog ‘n verheerlikte liggaam nodig hê nie?

God laat toe dat ons wel deur Christus ‘n stukkie hemel hier op aarde beleef, om ons ‘n voorsmaak te gee van wat wag vir ons. (Rom 1:20) Want Sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie Die skepping getuig en wys ons hoe die hemel werklik gaan lyk.

Hoe sal ons die hemel beskryf? Niemand was al daar nie, sommige het ‘n veraf blik gekry. Hemel is die aarde se glorie sonder die gebrokenheid van sonde en nog soveel meer. Dink net hoe wonderlik sou die aarde wees sonder sonde! Dit is die kern van die koninkryk boodskap wat Jesus verkondig het. (Mat 4:23; Mar 1:15; Luk 8:1; Acts 1:3)

Wanneer die volkome kom, sal ons totaal verlos wees van sonde. Ons is saam met die aarde uitgelewer aan die verdorwenheid van sonde, alhoewel nie meer slaaf van die sonde nie. Ons moet almal tot sterwe kom, alhoewel ons wat in die Here sterf nie sterf tot die ewige verderf nie maar die ewige lewe. Ons verander net ‘n seisoen, soos van winter na somer. Ons lewe gaan voort in Christus sonder die beperkinge van sonde en die teenswoordige wêreld. Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. (1 Cor 13:12)

Wat is die koninkryk? Dis waar God heers, en Sy wil geskied. In sy Koninkryk/hemel/woning is dinge soos dit moet wees. Byvoorbeeld: Ons word nie meer siek nie, genesing het uit Jesus gevloei na elkeen wat siek is, omdat die koninkryk naby gekom het. (Mat 4:23; Luk 9:11) Ons lewe vir ewig, dood het sy angel verloor. (1 Cor 15:54-56) Dit is die restourasie van alle dinge waarvan die skrif praat. (Acts 3:21)

Dis asof met elke sonsondergang en sonsopkoms, die Here ons attent wil maak op die heerlikheid wat kom.

Die skepping getuig van God se karakter en skeppingsvermoë. Daar is soveel mooi, en verwondering in die skepping. Hemel is soveel meer. Ons hou soms so krampagtig vas aan hierdie lewe en wêreld, omdat ons in wese eintlik nie glo in dit wat kom nie. Ons huil oor ‘n kind se vroeë dood, en die lewe waarop die kind uitgemis het sonder om te besef dat die eintlike lewe eers hierna gebeur. As die kind in die Here is, het hy of sy uitgemis en ontsnap van hierdie gebroke, sondige, verwoestende wêreld. Hoekom sou ons die kind hier wil hou om eers te ly onder sonde? Jesus rig ons gereeld in sy leringe na die ewigheid. Deur vir ons te wys op die loon wat ons dan sal hê, ( Mat 5:12; 46; 6;1-6; 16, 18) en dat hierdie krone en eer nie kan verwelk nie. (1 Cor 9:25)

Why are you grieving? The question felt strange, insensitive. Why? You very well know why. But his question had the same tone the angels used when the disciples came to the grave of Jesus on Easter morning: “Why do you look for the living among the dead?” (Luke 24: 5). Jesus went on, Craig is not dead; you know that. So let us talk about your loss. He began to help me differentiate between grief and devastation, between “good-bye for now” and what felt like utter loss. All Things New: Heaven, Earth, and the Restoration of Everything You Love by John Eldredge 2Eldredge, J., 2017. All things new. 1st ed. Thomas Nelson.

Ons harte en begeertes is waar hemel is. (Mat 6:21) Ons hemel is soms ‘n klein stukkie proe van sorgelose geluk toe ons jonk was. Vir die res van ons lewe loop ons in sirkels om weer dié oomblik te proe. Ons hardloop op soek na dit wat was. Ons drink uit leë bottels, en begeer net-nog- ʼn-keer oomblik. Hemel is waar mense God se wil leef en doen. Wanneer ons soos Jesus dien, liefhet, vergewe, aanraak, ophef dan laat ons mense deel aan die hemel wat nou in ons harte leef. Hemel het nou tuiste gevind in ons harte. Vrede en vreugde diep in jou gees, al gaan dit ook hoe swaar. Ons is nou alreeds besig om ‘n stuk van hemel te leef, wanneer ons intiem is met God.

Ons lewe met die medalje in ons sak. Die hoop is in ons harte. (Col 1:27) Daarom kyk ons met groot verwagting na die wenstreep. Daarom fokus ons, hart gedurig op Hom! Ons kyk nie na mense nie, want hulle gaan ons faal, selfs if possible not all the elect will make it. Ons kyk nie na die omstandighede nie, want dinge gaan erger raak, ons weet dit, want ons leef in die eindtye. Ons kyk nie na valse drome en ideale nie, ons hou ons oë stewig gefokus op ons enigste hoop Jesus Christus in en onder ons. (Heb 12:2)

HEMEL HIER OP AARDE IS OM DIE WIL VAN GOD TE DOEN.

En die wil van God is geopenbaar Jesus die Christus. Wanneer ons Hom leef en ons harte op Hom rig, ondek ons die rykdom en oorvloed van Sy genade. Moet ons dan nou ophou regmaak, mooi maak, en ophef? NEE! Hemel is die plek van gehoorsaamheid. My loon en ewigheid is opgesluit in of ek gehoorsaam is of nie. Inteendeel: Gehoorsaam is ʼn plek. Al wat God van my wil hoor as ek eendag in die hemel gaan arriveer is: was ek gehoorsaam of nie? So baie gaan sê Here, Here? (Mat 7:21) Wanneer ek my lewe oorgee en myself verloën sluit God die hemel vir my oop in Christus. Dis immers die enigste manier om God te dien en te volg. (Mat 16:24) Wanneer ek my drome, begeertes en ideale vir Hom gee en nie meer probeer om dit self te verwesenlik nie, maak God my drome waar. Hierin is ʼn groot sleutel opgesluit: WAARVANDAAN kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? 2Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. 3Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. 4Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? (Jam 4:1-4) Wanneer ons godsdiens probeer om God se arm te draai om my hemel te probeer kry, slaan die hemel se deure vir my toe. Dis juis wanneer ek oorgee, en Hom vertrou om hemel aan my te openbaar soos wat Hy wil, dan gebeur dit spontaan.

LEWE VANUIT SY RUS

Hierin kan ek dus totale rus vind in Hom. Ek hoef nie die hele wêreld te probeer red nie. Ek hoef nie die aarde ʼn beter plek te probeer maak nie. Ek kan nie die verganklikheid van die aarde stop nie, en dit is ok! Al wat God van my verwag is om Hom te gehoorsaam! Dit is na my mening ook die hoogtepunt van geestelike volwassenheid: Om Hom juis te gehoorsaam wanneer ek nie daarna voel of lus is nie. Dis die kern en wese van ons godsdiens/dissipelskap in Christus. Ek moet net doen wat Hy sê! Wanneer die opdrag van Hom kom, dan gee Hy genade en krag om die opdrag uit voer. Hy werk saam met ons! Wanneer ek op my eie dit doen, staan ek alleen.  Ons hou ook nie op om mooi  na die wêreld te kyk nie, want ons is Sy Rentmeesters, wat sal rekenskap gee.

Ons redding en vrymaking is ook nie net vir onsself nie. Ons wil vry wees van self, selfsug, selfbewustheid en die “shame” van ons foute, om uit gehoorsaamheid te dien, te gee, te help, instrument te wees! Ons wil vry wees van skuld, en geldelike verknorsing en resessie, nie om self lekker te leef nie, maar om te kan gee. Ons werk nie om ons eie hemel te skep nie. Ons werk om te kan gee. (Eph 4:28) Ons wil so vry wees dat ons sonder verskoning, bagasie, en attachments net kan gehoorsaam!

Ann Unsworth het ons geleer:

‘hold on loosely’

Ons is burgers van God se koninkryk, hier woon ons in tentwonings, ons is bywoners, ons werklike huis is by Hom, ʼn ewige tuiste. (Phil 3:20) Ons is hou liggies vas aan die dinge van hierdie lewe, omdat ons, ons oë gevestig hou op ʼn ewige hoop! Die somtotaal van my lewe is gehoorsaamheid aan God, that is it! My loon is by Hom!

[1] Desire: The journey we must take to find the Life that God offers. John Eldredge

[2] All Things New: Heaven, Earth, and the Restoration of Everything You Love. John Eldredge 

[3]  Driven by Eternity: Make Your Life Count Today and Forever. John Bevere 

Categories
Preke

Die herkoms en betekenis van die nagmaal

Ons bestudeer die Seder Maaltyd, of Pasga Maal waartydens Jesus die nuwe verbond – Nagmaal inisieer. Hierdie Joodse maaltyd en Familie Fees te herdenking van die Joodse verlossing uit Egipte is volop beeldende simboliek met die oog op die Messias, Jesus die ewige Verlosser!

Hier is die pdf skakel van die notas oor die Sedermaal, Pasga, en die simboliek van die Nagmaal.

https://hrco.co.za/wp-content/uploads/2021/04/Die-Nagmaal.pdf

Die joodse maal – Prosedure

In diepte studie oor die ontwikkeling van die Nagmaal.

Hoe het Jesus die seder/paasmaaltyd gevier.

Categories
Preke

Die gekruisigde lewe

Die kerk bestaan al amper 2000 jaar en nog steeds kon sy nie die een opdrag wat aan haar opgedra is uitvoer nie.  Sekerlik is derduisende pogings al aangewend om die groot opdrag te vervul naamlik “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” (Mat 28:19) Die probleem is nie dat ons nog nooit probeer het nie, maar dat ons pogings nie end uit volhou is nie.  Verskeie manne en vroue van God het in hulle leeftyd magtige dade verrig in die naam van Christus.  Maar die kerk kon as geheel nog nie die hele wêreld transformeer met die evangelie nie, en waar daar nuwe grond gewen word verloor ons die grond wat al gewen is.  Hiervan is die kerk in Europa ‘n krenkende bewys.  Die eertydse lande wat duisende sendelinge die wêreld ingestuur het is vandag self ‘n sendingveld.  Aan die een kant bou ons nuwe kerke en word ons grondgebied daagliks vergroot, maar aan die ander kant sien ons katedrale wat toeriste aantreklikhede word. Al hoe meer kerkgeboue word omskep in dekorhuise of moet plek maak vir een of ander entrepreneur se vindingryke planne.   Sommige sal argumenteer dat dit nie noodwendig sleg is nie, die Here woon immers nie in geboue met hande gebou nie.  Die feit is egter dat leë kerkgeboue maar een indikator is van ‘n gemeenskap wat kerklos en op die einde godloos word.  Tog is spiritualiteit belangrik vir die sogenaamde kerklosse, die probleem is egter dat hulle spiritualiteit nie meer deur die God van die Bybel en op Bybelse manier bevredig word nie.  Die laaste skrif in die boek rigters is tans ‘n raak beskrywing vir die geestelike dilemma van die mensdom. “Elkeen het gedoen wat reg was in sy oë.”

Die Christendom is teologies so verdeel en gefragmenteer dat mens soms wonder of ons regtig almal aan die selfde kant van die speelveld staan.  Indien ons teologies verdeel is dan is ons nog meer verdeel wanneer dit kom by die interpretasie en uitvoering van sekere skrifgedeeltes!

Iemand het een keer gesê dat Christene die enigste weermag in die wêreld is wat teen homself opgestel is.  Daar is meer mense in die naam van Godsdiens vermoor en doodgemaak as deur enige ander oorsaak wat te sprake mag wees.  Die probleem is nie net binne opponerende geloofsgroepe nie, maar telkens hoor mens van nog ‘n gemeente wat skeur of verdeel.  So is daar tans nog verskeie kerke wat binne dieselfde teologiese raamwerk en godsbegrip staan wat nie ‘n weg kan vind om te kan versoen en een struktuur te word nie.

In ‘n sekere sin kan mens amper sê dat sekere korporatiewe besighede meer suksesvol is as die kerk om die hele mensdom te infiltreer met hulle produk, in ‘n baie korter tydperk.  Neem maar voorbeelde soos, Coca-Cola of Microsoft.

My betoog is egter nie in die rigting van ‘n meer korporatiewe bemarkingstrategie nie.  Die geskiedenis is vandag ‘n skreiende bewys van die mislukking van één kerk struktuur wat die wêreld wou oorneem.

Ons kerk probleem – Ons Sukkel om self te kruisig

Nee my betoog is juis in die teenoorgestelde rigting.  Toe Jesus die kriteria neerlê van hoe mens Hom moet volg was Sy antwoord eenvoudig.  “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.  Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.”  (Mat 16:24-25)

Dit blyk dat wanneer ons probeer om groot dinge vir die Here te doen, Hy dit wel toelaat, maar dit hou gewoonlik nie lank nie.  Hoeveel pogings van die mens is werklik geïnspireer deur die Here?  Die Woord is duidelik dat as die Here dit begin het sal dit volhoubaar wees.  Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is: laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen, mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie!” Die Raad het na hom geluister. (Handelinge 5:38-39)

Skrywers wat hulle lewe toegelê het om hierdie waarheid uit te leef en toe te pas in alles wat hulle gedoen het se boeke word na honderde jare nog gelees en gewaardeer.  Voorbeelde soos Thomas a Kempis, Jeanne Guyon, Broeder Lawrence is maar net ‘n paar voorbeelde.  Hedendaagse voorbeelde sal moontlik Moeder Teresa wees.  Wat nie net oor die neerlegging van self gepreek het nie, maar ook ‘n voorbeeld was.  Hierdie werke is gevul met voorbeelde van die eie-ek wat in soveel aspekte van ons lewens nog springlewendig is en Christus selde deur ons lewens sigbaar word.

Selfverloëning is ‘n skaars kommoditeit in die kerk vandag, kompetisie, magspel, twis en tweedrag is eerder aan die orde van die dag.  Die godloënaar Nietzsche het by geleentheid gesê, mense praat oor hulle geloof, maar leef volgens hulle drifte.  Die koerante is volop van kerkleiers wat veral op hierdie gebied oortree.

Paulus se oproep in hierdie verband is vandag meer as ooit ‘n duidelike oproep en kreet na waarheid.

“maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin.  Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.  Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n.  Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.   Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.” (Phil 2:2-11)

Indien ons, ons geestelike volwassenheid vergelyk met om-soos-Jesus-te-wees dan skiet die Kerk ver te kort en is ons nog babas.

Selfverloëning is blykbaar nie ‘n gewilde tema nie, en trek duidelik nie sulke groot gehore nie, anders sou ons dalk meer daaroor gepreek het.  Selfverloëning is immers nie ‘n vreeslike groot nuwe openbaring nie, ons bid tog gereeld ons vroom gebede met woorde soos: “ek moet minder word en U meer” en “laat U wil geskied” In ieder geval plaas die skrif die fokus eerste op God wat eers meer moet word en dan ek minder.  (John 3:30)

Die probleem is dat self in baie opsigte nog op die troon is in so baie Christene se lewe, en hulle nie eers daarvan bewus is nie.  Die reuk wat dan afgegee word is die reuk van die dood en nie die ewige aroma van lewe nie.

Ons sterf elke dag. 

Selfverloëning is egter ‘n diepe geheimenis wat nie met die intellek uitgewerk kan word nie, en wanneer mens daaroor praat glip dit uit jou hande nog voordat jy dit presies kan neerpen.  Dis seker om hierdie rede dat die woord selfsterf nooit as ‘n selfstandige naamwoord in die Bybel gevind kan word nie, eerder as verskillende werkwoorde.

So ‘n voorbeeld vind ons in Rom 6:11-13 “So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.  Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.”

“Reken jouself dan dood” Die woord reken in die Griekse taal is ‘Logisomai’ waar ons woord logies afgelei word.  “Logisomai” beteken om iets uit te werk, ‘n berekening te doen en tot ‘n logiese gevolgtrekking te kom.  Verder is die werkwoord in die Aoristiese tyd geskrywe, wat beteken dat die handeling iewers in die verlede begin het, jy nog steeds besig is om dit te doen en nog besig gaan wees om die daad te doen tot iewers op ‘n punt in die toekoms.  Hierdie inligting werp heelwat lig op die handeling van selfverloëning.  EK dink daaroor na, en kom tot die logiese gevolgtrekking dat ek alreeds my lewe vir die Here gegee het, en dat ek dit nog steeds nou moet doen, en ek sal dit nog ‘n hele paar keer doen totdat ek in die hiernamaals met Hom verenig is.

Dit lyn dan op met Paulus se vermaning aan die broeders: “dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.”  (Rom 12:1) Dieselfde woord, maar nou as selfstandige naamwoord ‘Logikos’ word hier vertaal met ‘redelike’ godsdiens.

Die leer oor selfverloëning is niks nuut nie, maar selfs hierdie leer het al verskeie ekstreme interpretasies deurleef.  So is daar geleer dat die liggaam boos is, en dat die liggaam kasty moet word en van alle genot en plesier ontneem moet word, sodat ons dan sodoende meer aanneemlik voor God kan lewe.

‘n paar jaar gelede in my eie soeke na waarheid oor hierdie saak, het die heilige Gees op ‘n dag iets aan my geopenbaar wat my perspektief radikaal verander het.  “jy kan nie jouself probeer doodmaak nie, dit word selfmoord genoem.” Enige selfverloëning wat uit self gebore is, is doodgebore en lei nie na die lewe nie.  Inteendeel dit lei heel dikwels net na trots en veroordeling van ander wat nog nie so baie soos jy gesterf het nie.  Self word juis op hierdie wyse verheerlik.  Hoe lank jy gevas het, hoe baie en hoe lank jy gebid het word indikators van geestelikheid met ‘n skreiende wanklank.

Ons kan nie onsself doodmaak nie. 

Ons kan nie onsself doodmaak nie, ons kan net toegee, ingee, oorgee, wanneer Hy besig is om ons dood te maak.  Wanneer Hy vir jou vra om die beker te drink en jy deur bloedsweet uiteindelik by die plek kom waar jy uitroep “nie meer my wil nie Here maar laat U wil geskied”, op daardie tydstip word jy gekruisig en dood verklaar.  Hierin lê ‘n diep geheimenis in opgesluit, “Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.” (Mat 16:25)

Ons pogings om onsself te verander is ook futiel.  Dit móét immers so wees, want as ons onsself kon verander of verbeter hoekom sou ons Jesus dan nodig hê.

Dit is juis wat ons onderskei van enige ander religie.  Ons is die enigste godsdiens wat glo dat jy niks kan doen om nader aan God te kom, of Hom te behaag nie.  Daarvoor het Hy sy Seun gegee wat al die voorskrifte nagekom het in ons plek sodat ons deur Sy werke geregverdig kan word. “Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.”  (Rom 4:5)

Wanneer Paulus die sondige toestand van die mens in Rom 7 bespreek en dit so mooi uitdruk naamlik “die goed wat ek wil doen dit doen ek nie, die verkeerd wat ek haat dit doen ek” kom hy op die einde van die hoofstuk tot ‘n desperate en magtelose uitroep: “Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?” Rom 7:24. Wanneer ek tot die einde van my pogings, probeer en werke gekom het is ek gereed om ‘n wonderwerk van opstanding te beleef.

“En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie-rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig” (Luke 18:11-13) Die tollenaar se gebed word aanvaar maar nie die Fariseër sin, wat probeer reg doen het.  Die tollenaar se diepe sondebesef en onvermoë om homself te verander laat hom na God uitroep vir genade!  Die fariseër regverdig homself deur al die goeie goed wat hy doen, sekerlik was hy opreg dankbaar dat hy nie soos die slegte mense is nie, sonder om te besef dit is God se genade en nie sy goeie werke wat hom ‘n beter mens gemaak het nie.

So moes Paulus tevrede wees met die woorde “my genade is vir jou genoeg…” en die doring in sy vlees. En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. (2 Cor 12:9-10)

So sê Jakobus ook dat ons gebede nie beantwoord sal word as gevolg van ons selfsugtige begeertes nie.  (Jam 4:2-3) Wanneer self nog lewendig is, met private agendas en motiewe, staan ons spiritueel voor ‘n toe deur.  Dit maak tog sin, die Bybel sê duidelik dat geen lewende vlees sal sien en bly lewe nie.  Maar deur Jesus Christus het ons nou vrymoedigheid om met God te praat sonder vrees. (Heb 10:19)

Net Jesus kan die DORING van self verwyder. 

Die kerk is in die besigheid van lewensverandering.  Dis uiteindelik wat elke kerk en prediker homself ten doel behoort te stel, om te sien dat lewens positief verander en gelyk word aan die beeld van Jesus Christus (Rom 8:29)

Deur die eeue is verskeie prosesse ook voorgestel en geprobeer.

Sommige glo in die wet.  Daar word deur die oplê van hewige reëls en regulasies ‘n vrees by die mens geïndoktrineer vir die konsekwensies as jy ‘n reël sou breek. Die leiers word voorgehou as baie heilig en verhewe bo die res, asof hulle deur die hou van hulle wette ‘n hoër of dieper spiritualiteit bereik het.  Hierdie voorgangers word vereer en slaafs nagevolg selfs na hulle dood.

Ander geestelikes probeer deur verskeie tegnieke en aktiwiteite die emosies van mense opwek tot by die punt waar hulle gevoelservaring beleef.  Klem word gelê, op gevoel en emosies.

Ander kerke glo weer dat jou denke die sleutel is tot alles wat jy doen.  ‘n Mens is immers wat hy of sy dink.  Bybelskole, kursusse, boeke, en lang ingewikkelde preke stimuleer die intellek en poog om mense se denke te vernuwe met die Woord.

Ander kerke glo weer dat die mens se wil die sleutel is tot sy bestaan. “Jy moet net ‘n wilsbesluit neem ou boet!”  Die lewe is omtrent keuses, en jy moet verantwoordelikheid vat vir jou besluite.

Elkeen van hierdie beginsels bevat ‘n sterk element van waarheid, en gevolglik is daar ook ‘n mate van sukses by elkeen te bespeur.  Nie een van hierdie fokusareas is verkeerd nie en kan uit die skrif gefundeer word, die probleem is net dat nie een van hierdie aspekte en waarhede sal ooit volkome suksesvol wees indien die mens die inisieerder is nie.

Al is daar waarheid in elkeen, sal byvoorbeeld ‘n wilsbesluit nooit die tydtoets kan deurstaan indien die besluit uit jou voortgekom het nie.  As ek bloot ‘n besluit sou kon neem en koers verander hoekom het ek die Here nodig?  Maar wanneer ek juis in my ellende en swakheid na Hom toe kom, en my swak wil voor hom lê, werk Hy dit in my om ‘n besluit te kan neem en my koers te verander, maar nie omdat ek soseer gewil het nie, maar hy het in my gewil.  (Phil 2:19)

Selfs die onderhouding van die wet, behoort nie uit myself te kom nie, maar omdat Hy my lei en my leer om sekere dinge te vermy en sekere dinge nie meer te doen nie.  Hy het immers die wet nou in ons harte geskryf.

So kan ons elke aspek van kerkwees bespreek, lofprysing en aanbidding, prediking, evangelisasie, intersessie en gebed en nog vele meer.  Alles wat uit self gebore is lei tot die dood, maar dit wat uit Christus en die Gees gebore is bring lewe!

Ek het op ‘n dag ‘n preek voorberei oor die wapens van die Gees.  Dis was nie ‘n nuwe boodskap nie, en ek sou wapens bespreek soos jou getuienis, die bloed, die naam van Jesus, die Woord ens.  Die oggend toe ek wakker word se die Heilige Gees vir my; “Jy het die mees belangrikste wapen gemis.” Ek het hierdie sin op ‘n stuk papier neergeskryf en die Here gevra om my te leer wat hierdie wapen is waarna Hy verwys.  Na ‘n rukkie het die antwoord tot my gekom; “Selfverloëning is ons magtigste wapen teen die aanslae van die vyand.”  Omdat Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gely het, opgehou het met die sonde,  (1 Pet 4:1) Jy kan nie met iets baklei wat alreeds dood is nie.  Iemand wat dood is kan nie te nagekom voel nie, of gekrenk in hulle self wees nie.  Iemand wat dood is gee nie om dat hulle goed gevat word en misbruik word nie.  Iemand wat dood is het nie drome en begeertes en ambisies nie.

Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. (Col 3:3-4)  In hierdie vers word “julle HET gesterwe” weer in die aoristus geskrywe.  Dit wil sê, dat ons lewe op ‘n tydstip aan hom gegee is, en deur sy opstandingskrag het Hy ons ‘n nuwe skepsel in Hom gemaak (2 Cor 5:17) Hierdie proses duur egter elke dag voort soos wat ons met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. (2 Cor 3:18) Deurdat ons saam met Christus gekruisig is, is ons lewe nou ook verberg in Hom, en kan die vyand ons niks aandoen nie. (Gal 2:20)

Ons wil vervleg met syne

Die somtotaal van ons nuwe lewe is dat ons nou nie meer lewe nie, en alleenlik voortbestaan wanneer ons in gehoorsaamheid Sy opdragte uitvoer.  Ons lewe is bloot ‘n refleksie en reaksie op Sy liefde, Sy genade en Sy plan met ons lewe.

Die grootste wonder van alles is; dat Hy nie ons wil, wil beheer nie, nee Hy wil dat ons wil met Sy Wil vervleg moet wees.  Daar behoort geen konflik en onderskeid tussen ons wil en Sy wil te wees nie.  Wanneer ons alles verloor het, en opgegee het, nadat ons alle beheer oorgeteken het en laat vaar het, gee Hy ons nuwe gesag en outoriteit in Hom.  Dan eers word ons waarlik vry om die lewe te geniet in die oorvloed wat Hy vir ons beplan het, wanneer ons heeltemal tevrede en vergenoegd in hom geraak het.  Ons is nie meer bevrees nie; dood, gevaar en krisisse het hul angel verloor, ons kan tog niks verloor as ons nooit eienaarskap in die eerste plek gehad het nie.  Iemand wat dood is, besit niks, begeer niks, smag na niks.

Hierdie is weereens ‘n groot misterie, maar ware lewe en diepe vrede lê alleenlik in ons totale oorgawe aan Hom opgesluit.  Wanneer alle werke tot stilstand kom, alle pogings om te ontsnap verniet is, en jy as persoon net oorgee, kom Hy deur Sy genade en lig ons op.  Selfs ons geloof kan soms ‘n struikelblok word, want ek moet mos glo, ek moet nou dit en dat, nee dis liefde tot op die been oopgevlek en ontbloot vir suiwerheid wat die toets deurstaan.  Petrus se; “Here u weet dat ek u liefhet” Petrus se lewe is ‘n treffende voorbeeld van hoe sy verhouding met die Here verdiep het tot op die punt waar hy nie meer kon bewys, beïndruk, of propageer nie. “Here u ken my hart, u weet dat ek u liefhet”

Selfverloëning lê sentraal tot die kerk se sukses om die wêreld te kersten en dissipels van alle nasies te maak.  Jy kan net iemand dissipel in dit wat jy is.  Jesus het sy dissipels geleer om hulle lewens vir die skape af te lê.  Wat hulle letterlik soos Hy vervul het.  Hoeveel predikers het hierdie mentaliteit?  Hoeveel van waarmee ons besig is, is nie maar bloot gebore uit ambisie, selfverheffing en kompetisie met ander nie.  Probeer ons nie maar ons eie minderwaardigheid en innerlike armoede wegsteek met uiterlike suksesse en voorgee nie?

Hoekom loof en aanbid ons die Here? Doen ons dit om gesien te word, of probeer ons daardeur in God se goeie boekies kom om Sy oordeel te vermy?  Vrees ons mense, en is ons sensitief vir hulle behoeftes en voor en afkeure terwyl ons die Here heeltemal uit die gesig verloor.  Op wie is ons gefokus, waaraan dink ons die heeldag?  Is ons selfs in ons pogings tot heiligmaking nie maar net op ‘n verwronge manier besig met self nie?

In mense verhoudinge, hoeveel keer laat ons, ons wil geld en manipuleer ons situasies tot ons eie gewin?  Baie keer kleur ons ‘n situasie net so in, dat ons ‘n bietjie beter lyk en die ander persoon slegter…  Of ons probeer so bietjie aandag op onsself vestig, oor presies hoe swaar ons kry, en hoe baie ons al gegee het en opgeoffer het.

“EK het dit nou tot hiertoe gehad! Dit sal ek tog nooit doen nie!” “Die Here moet tog nooit vir my vra om na daardie plek toe te gaan nie!” is voorbeelde van die eie-ek wat nog te veel heers.

Daar word vertel van ‘n sekere pastoor uit Indië wat Amerika besoek het.  Hy is deur kerkleiers hartlik verwelkom en vir ‘n tydperk na verskillende kerke en bediening regoor Amerika geneem.  Aan die einde van sy besoek is hy in die publiek gevra om kommentaar te lewer oor wat hy waargeneem het tydens sy besoeke aan kerke in dié land.  Op tipies Indiese manier het hy opgestaan die gehoor stip aangekyk en gesê: “dis interessant om te sien hoe ver die kerk in Amerika gekom het, sonder God!

Ek dink nie hy is weer uitgenooi nie, maar die kerk in Afrika lyk nie veel beter nie, lande waar die meerderheid landsburgers Christene is, is daar nog steeds opspraakwekkende wetteloosheid, armoede en korrupsie aan die orde van die dag.  Soveel predikers gebruik die evangelie om hulleself te verryk en groter invloed en mag oor mense te hê.

Sekerlik is dit nie orals die geval nie en veralgemeen en oordryf ek die punt, maar dat daar werklik hand in eie boesem gesteek moet word is verseker.

ons sterf wanneer ons gehoorsaam raak

Noem dit herlewing of reformasie, maar elke groot beweging van God het begin by ‘n persoon of ‘n handvol persone wat God begin aangryp het omdat hulle niks meer uit hulleself kon doen nie.  Die sisteme van mense en die strukture van die mens het dit wat God wil doen gekortwiek.  So is die geskiedenis vol van pioniers en hervormers wat net een ding wou doen en dit is om God te gehoorsaam en sodoende ‘n nuwe beweging begin het.

Christus was vir ons hierin die perfekte voorbeeld.  Hy het nooit Sy bediening self geïnisieer nie.  Maria Sy moeder moes die diensknegte aansê om te doen wat Hy hulle sou sê.  (John 2:1-12) Hy self het ook die volle tyd volbring in diens van Sy aardse ouers tot die ouderdom van 30, waarna hy toe eers Sy bediening begin het.  Verder sê Jesus telkens:

Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so. (John 5:19)

Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het. (John 5:30)

Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het. (John 6:38)

En Jesus sê vir hulle: Wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is; en uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek. (John 8:28)

Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ’n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek. (John 12:49)

Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke. (John 14:10)

As Hy dan wat die Seun van God is, niks uit Homself gedoen het nie, hoeveel te meer moet ons nie onsself aan Hom onderwerp nie?  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. (John 15:5)

Soveel keer hoor mens preke oor wie ons in Christus is.  Dit is reg en ons moet verstaan wie ons in Christus is, maar ons moet ook verstaan dan ons alleenlik in Christus kan wees indien self dood is!  Selfverloëning word nie nou nie nog ’n werk wat ons byvoeg by Christus nie.  Nee ons sterf in die geloof! Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. (Gal 2:20)

Ek gee bloot oor en Hy doen die res.  

Ek probeer nie myself kasty nie.  EK GEE OOR!

Kom ek verduidelik aan die hand van ons stryd met sonde:  Hoe meer ek probeer om nie te sondig nie, hoe meer wil ek sondig.  Wanneer ek my sonde bely en wegdraai van my sonde en in desperaatheid na Hom kyk om My ellendige mens te verlos, en dan in die geloof Sy redding en verlossing vir myself toe-eien gebeur daar iewers iets bonatuurlik.  Wanneer en hoe weet ons nie, maar skielik sonder dat jy probeer of dit agterkom, werk Hy in jou en skenk Hy jou Sy genade om nie meer in daardie area te sondig nie.

Dis wat ons noem om nou in Sy opstandingskrag te lewe!  Of om te lewe volgens die vermoë van Sy genade.  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo  (John 1:12) Hy het ons die mag gegee om nou reg te lewe volgens Sy wil.  Ons sien hierdie oorgang duidelik in Rom 7 en 8.  In Romeine 7 verduidelik Paulus dat ons uitgelewer is aan die wet van die Sondige Natuur.  Dan kom die mees belangrikste keerpunt.  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? (Rom 7:24) Totdat mens nog planne het en hierna streef en dat probeer doen, is jy nog vasgepen in jou sonde.  Ons almal moet kom tot by die punt van die misterieuse dood van self, waar alle werke gestaak word.  ‘n Plek waar ons dood in die arms van ons verlosser en Here lê in die geloof dat Hy ons sal opwek.  Dan alleen kan ons oorgaan na hoofstuk 8 waar daar nie meer veroordeling teen ons is nie, alleenlik in Christus!  Hier wet van die sondige natuur kan met die wet van swaartekrag vergelyk word.  Ons kan probeer om hierdie wet te breek maar alleen totdat ons krag op is, of ons petrol op is.  Dan kom alles wat bo in die lug was vinnig af grond toe.  Maar in Rom 8:2 praat Paulus van ‘n ander tipe wet; die wet van die Gees.  Hierdie wet kan vergelyk word met helium.  Helium maak dit vir ons moontlik om sonder enige moeite of inspanning te kan sweef en op te styg vanaf die aarde.  Dis waarom Paulus in Gal 5:16 sê: “MAAR ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie.”

Hoe wandel mens in die Gees?  Deur jou besig te hou met die dinge van die Gees.  (Rom 8:5) Watse dinge van die Gees?  Dit wat Hy ons beveel en sê om te doen.  Die dinge waarvoor ons geloof ontvang het deurdat Hy met ons daaroor gepraat het, en Homself duidelik aan ons geopenbaar het.  Dit beteken ons het geleer om te wag op Hom… en alleenlik dit te doen wat Hy sê.  Dit is die gesproke (rhema) Woord van God wat ons roep tot die nuwe dinge en lewe in die Gees.

Hierdie leiding van die Gees sal altyd in die teenoorgestelde rigting wees as wat self sou wou gedoen het.  HY sal ons lei om eerder weg te gee, te vergewe, te dien, om die wat dit nie verdien nie onvoorwaardelik lief te hê, in kort om in die teenoorgestelde gees op te tree.  Dit is die wese van om in die Koninkryk van God te lewe.  (Mat 5:27-48) In hierdie gedeelte gee Jesus duidelik voorskrifte en opdragte wat vir die natuurlike en vleeslike mens baie moeilik is om uit te voer.  Wees lief vir jou vyande!  Wees ‘n seën en doen iets wat tot seën sal wees van die wat jou vloek.  Doen goed aan die wat jou haat!  En bid vir die wat jou misbruik en probeer om jou te vervolg.  Eina vlees!

Gandhi het maar ‘n paar van hierdie beginsels toegepas en Indië bevry van Britse Kolonialisme.  Dit is die grootste geestelike wapen in die arsenaal van elke gelowige, as ons dit maar net wil besef.  Ons wil egter soveel keer te midde van konflik onsself regverdig, of verdedig en hoe meer ons dit probeer doen hoe meer beland ons in onguns en in die moeilikheid.  Die sekulêre wêreldbeskouing is dan juis geskoei op selfhandhawing, selfondersoek, selfsugtigheid, selfbeeld, selfvoldaanheid, selfgedrewendheid, selfbeheptheid, selfpromosie, selfagting en ‘n reeks selfhelp boeke en kursusse.

Onthou ‘self’ soek altyd kort paaie, en het gewoonlik ‘n persoonlike agenda en motief.  Self versteur die Godsbeeld waartoe elke mens geskape is.  (Rom 8:29) Self is die gif in ons DNA wat maak dat ons dwars teen God se plan en in vyandskap met Hom lewe.  Self vernietig die plan van God in ons lewe.  Dank God Hy maak ons nie in een dag dood nie!  Hierdie kruisiging proses is ‘n daaglikse proses van leer om te sterf tot die wet van die vlees en die dood en deur die geloof op te staan in die wet van die Gees. Paulus is ons voorbeeld.  Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here. (1 Cor 15:31) Ek sterf elke dag soos wat die wil van God aan my geopenbaar word deur die Woord en soos wat ek daardeur gekonfronteer word om nie net ‘n hoorder te wees nie maar ’n dader.   So leer ek elke dag ’n nuwe bedryfstelsel aan van die Gees en word ek daagliks vernuwe tot ‘n hele nuwe uitkyk op die lewe.

die heerlikheid van opstanding is groter as die pyn

Hoe meer ek gesterf het, hoe vryer word ek van vrese, drange en begeertes.  Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. (Gal 5:24)  Dis interessant dat wanneer Paulus hierdie lyste van sonde opnoem hy nooit ’n aanspraak op ons wil maak nie, maar ons net bloot daaraan herinner dat ons veronderstel is om dood te wees tot sonde.

Dis die uitsluitlike doel van alle bediening in die kerk, om ’n gekruisigde lewe te leef!

Die resultaat van ’n gekruisigde lewe, is ’n lewe van oorwinning.  ’n Lewe waar ‘ék’ nie meer heeldag probeer om voor te gee nie.  Pretensieloos, vry van inhibisies, nie meer selfbewus en in self gekeer nie.  Verdediging meganismes raak onnodig.  Ek kan myself wees en die lewe uitbundig geniet soos ‘n kind.  Stilte en vrede diep in jou binnekant.  Vergenoegdheid.  ‘n Plek van waarheid en lig, duidelikheid eerlikheid en integriteit.  ‘n insig en wysheid omdat jy die lewe vanuit ‘n heeltemal ander perspektief sien.  ‘n Innerlike vreugde en ewige standvastige welgeluksaligheid.  Jy is nie meer gedrewe om iets te probeer bewys nie.  Jou lewe is ‘n lewe van dankbaarheid en liefde.  Nie net dankbaar omdat iets gebeur het nie, maar deurentyd dankbaar en vol.

Die gekruisigde lewe is waarlik DIE LEWE.  Dis na jou dood dat Hy jou opwek om saam met Hom te sit in hemelse plekke.  (Ephe 2:6) dat jy tot alles in staat is (Phil 4:13) meer as ‘n oorwinnaar is (Rom 8:37) vry is van veroordeling (Rom 8:1) aanvaarbaar gemaak is onder die gelowiges (Eph 1:6)

Daar kan net sprake wees van opstanding uit die dode nadat jy eers dood is.  Terwyl en dinge nog as my eiendom sien, my bediening, my gawe en talent is Ek nog lewendig.  Iemand wat dood is besit niks meer nie en het alle eienaarskap verbeur.  Ons is nou inwoners en burgers van ‘n hemelse realiteit en koninkryk.  Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus (Phil 3:20)

Ons soek nie ’n beloning en vergoeding vir die dinge wat ons doen hier op aarde nie, want ons sien met geestelike oë die heerlike beloning wat vir ons wag in die hiernamaals.  Ons doen nie meer dinge om gesien te word nie, nog minder om erkenning te probeer kry van menslike instansies.  Want ons erkenning lê opgesluit in die feit dat ons met die Here kan praat soos met ’n vriend en dat Hy homself gereeld aan ons openbaar.  After these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, “Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward.” (Genesis 15:1) Die Here self is ons beloning!

Praktiese Maniere van oorgawe

Hier is ‘n paar praktiese punte van selfverloëning wat jy kan toepas elke dag.

 • Moenie talm en uitstel om met jou belangrikste dag aktiwiteite te begin nie.
 • Moenie kla oor die min tyd of die baie werk wat verrig moet word nie, koop eerder die tyd uit en maak dit klaar.
 • Doen alles sonder murmurering.
 • Moenie voorgee hoe swaar jy kry nie, doen alles met blydskap en oortuiging.
 • Moenie aandag trek op die groot en belangrike dinge waarmee jy besig is nie.
 • Wanneer jy iemand aanspreek doen dit gebaseer op eerstehandse getuienis en nie hoorsê nie.
 • Bly stil oor mense en hulle dinge en die foute wat jy sien, moenie stories oordra nie.
 • Soek nie die eer of dank van mense nie, doen dit alles vir die Here.
 • Moenie ongelukkig of gekrenk voel as jou advies nie gevra of gebruik word nie.
 • Moet nooit toelaat dat jy gunstig teenoor ‘n ander afgespeel word nie.
 • Moenie honger om altyd die geselskap te lei of die middelpunt te wees nie.
 • Soek nie die guns, simpatie of begrip van mense nie.
 • Dra eerder die blaam, as om dit oor te dra op ander.
 • Wanneer jy nie die krediet of eer kry wat jou toekom nie, moenie ontsteld wees nie, wees dankbaar!
 • Leer om vinnig te vergewe en vinnig jammer te sê.
 • Moenie gaan as jy nie gestuur is nie, en moenie help alvorens daar nie vir jou hulp gevra is nie.
 • Los die groot dinge wat jy vir die Here wil doen en laat toe dat Hy groot dinge deur jou doen.
 • Ons kan nie altyd kies hoe die Here ons wil gebruik nie, Hy gebruik ons nie altyd om wonderwerke te verrig nie.
 • Doen niks waarvoor jy nie geloof het nie.
 • Soek nie die eer van mense nie.
 • Moet nooit vergeet wie jou vooraf gegaan het en wie na jou gaan moet kom nie.
 • Jy het niks alleen bereik nie.
 • Ambisie kom nadat Hy jou die opdrag en mandaat gegee het. Om dan alles tot die beste van jou vermoë te doen en dit wat Hy jou gegee het om te doen klaar te maak.
 • Sukses lê opgesluit in die mate waarin jy dit wat Hy jou beveel het om te doen voleindig het.
 • Moet jou nie oor te hoë dinge bekommer of tob nie. Daar is genoeg krag vir elke dag.
 • Moenie eiewys wees nie en te veel dink van jou eie opinie nie.
 • Bly binne dit wat God jou toe geroep het.
 • Moenie ‘n opinie lewer oor dit waartoe God ‘n ander man geroep het nie.
 • Moet nooit jouself vergelyk met ‘n ander nie.
 • Bly meer stil.
 • Leer om te wag.
 • Bly altyd ingestel en gefokus op Sy bewegings, woord, impuls, emosie, handeling.
 • Die mense wat Jesus gekruisig het was die toe sogenaamde kerk. Aanvaar dit!  Christene gaan jou die meeste teleurstel en is werktuie in God se hand om jou dood te maak.
 • Onderwerp jou aan gesag.
 • ’n gebedslewe is ’n bewys dat jy werklik van God afhanklik is en niks uit jouself kan doen nie.
totale oorgawe en geloof

In Madame Guyon se werke gebruik sy dikwels die woord “abondonment” wat beteken; om ’n oorgawe te maak, sorgelose vryheid; ongedwongenheid, opgee, laat los, iets verlaat; oorgee; wegsmyt, afsien van, laat vaar, onopgeëiste goedere, agterlating.  Ek het dit vir ’n lank tyd nie verstaan hoekom sy spesifiek hierdie woord gebruik nie totdat ek hierdie verduideliking gehoor het.  Ons moet onsself verloën.  Waar elders in die Bybel word hierdie woord gebruik?  Wel Petrus het Jesus verloën.  Wat het hy spesifiek gedoen om Hom te verloën?  Hy het gesê ek ken Hom nie.  Hy het dit ontken dat Hy enigsins Jesus ken of dat daar ’n verbintenis tussen hulle is.  Hy het met ander woorde Jesus se bestaan ontken.  Hy weet nie wie Hy is nie.  As ons maar dieselfde met self kan doen!  Om te vergeet van self, sy bestaan te ontken.  Dis hoe ons vry word van sonde en die ou sondige natuur.  Ons is immers deur die geloof saam met Hom gekruisig en leef nie meer nie.  Ons is daarom immers gedoop as teken van ons afgestorwe lewe in Christus.  Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. (Col 3:3) Ons bestaan nie meer nie.  Het geen regte meer nie.  Het ons bestaansreg op dinge en mense opgegee om nou in Hom en deur Hom te bestaan.  “Want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons.”, (Acts 17:28) Wanneer ons sukkel met sonde is ons nog vasgevang in daardie sonde.  Maar wanneer ons dit bely en in die geloof ons nuwe karakter in Jesus Christus opneem en toe-eien vergeet ons van daardie sonde en dae later kom ons agter dat ons vry is en dat daardie sonde nie meer ’n houvas op ons het nie.

Die Here het eendag met my hard gepraat oor dat ek aanhou om ’n sekere sonde te bely sonder om daarvan afstand te doen en dit te oorwin.  Dis nie ons belydenis wat die verskil maak nie, maar ons geloof.  Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.  (1 John 5:4)  Ons moet werklik draai en ons nuwe identiteit in Christus opneem; vergeet van die sonde en die ou mens met sy drange.  Belydenis sonder geloof is futiel en betekenisloos.  Inteendeel ons bely eintlik maar net omdat ons bang is ons word uitgevang en nie omdat ons regtig dink aan wat ons sonde aan God doen nie.  Ons belydenis is selfgesentreerd en gebore in ons eie selfsug en eie-ek.  Maar ware berou wat God werk is om werklik tot by ’n waarheidsoomblik te kom waar ek die konsekwensies van dit waarmee ek besig is vir myself, vir ander en vir God besef.  In Kolossense 3 gebruik Paulus dikwels die terme om die ou mens en sondigheid uit te trek soos ou klere wat jy uitrek en weggooi.  En dan om die nuwe kleed in Christus aan te trek.  Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ’n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. (Col 3:12-14)

Die uiteindelike doel is nie om dood te bly nie, maar om op te staan in die nuwe identiteit van Christus Jesus ons Here.  Maar Hy wek ons op.  Hy inisieer opstanding!  Ons staan dikwels te vinnig weer self op.

Die antwoord is nie in ‘n mens nie

So dikwels hoor ons vandag die woorde; “die antwoord is binne jou!” “wees net jouself”.  Daar is geen sprake van jouself wees en dat die antwoord in jou is alvorens die voorhuid van jou hart nie besny is nie.  Die antwoord lê nie in ’n mens nie.  Ek weet, o Here, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ’n man om te loop en sy voetstappe te rig nie. (Jer 10:23) Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?  Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.  (Jer 17:9-10) Daar is ’n weg wat vir ’n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. (Prov 14:12) Die Here moet eers die gif van eie-ek en self verwyder dan gee Hy ons wil terug aan ons.  Ons DNA moet eers verander.  Ons redding lê alleenlik in die feit dat Hy ons nuwe skepsels maak deur die krag van die kruis en opstanding.  (2 Cor 5:17)  Dan kan ons praat van jouself wees en dat die antwoord binne jou is; Christus binne jou.  aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.  (Col 1:27)

Luther en ander wat die 16de eeuse reformasie begin het, het nie net bloot idees op die tafel gesit nie, die reformasie van die 16de eeu het nie sy ontstaan gehad in die lesingkamer of op Wittenberg se deur nie.  Dit was eers nadat Luther ‘n persoonlike verdieping of ontmoetings ervaring met God gehad het dat hy die oortuiging gehad het om die 95 tesisse te skryf en teen Wittenberg se deur te gaan vasspyker.

Ware reformasie begin dus by Hom.  Hy is die een maatstaf vir ons lewe.  Ons is geskape tot hierdie doel en dit is om soos Hy te wees.  Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders (Rom 8:29) Hy is die presiese beeld en openbaring van God.  Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte, (Heb 1:3)

Ons kan God nie sien nie, maar Sy Woord het vlees geword en onder ons kom woon om vir ons die pad aan te dui na God se hart.  Dit is dan ook die Vader se begeerte dat ons netso een sal wees met Hom as wat hulle Vader Seun en Heilige Gees een is. dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. (John 17:21) Ons moet uiteindelik ook so een wees met mekaar.  Dit beteken dat ons nie langer teen mekaar sal werk nie, maar een van gedagte, hart en optrede sal wees.  Soos die kerk in handelinge, word daar tekens verwys na die merkwaardige eenheid wat tussen die vroeër gelowiges geheers het.  Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die openbaarmaking van God deur Sy Gees aan individue regoor die wêreld, wat met God ‘n ontmoeting gehad het.  As dieselfde Gees dan in ons woon hoe kan daar dan verskille wees? En as ‘n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie (Mark 3:24)  ‘Self’ bring altyd verdeeldheid.  Maar aan die ander kant moet ons ook weet dat Christus ook verdeeldheid bring.  Tussen die natuurlike vlees mens en die Geestelike gekruisigde lewe.  (Gal 4:21-31)

jy kan nie kruisiging voorgee nie 

Onlangs by ‘n predikante byeenkoms toe die vraag gevra word hoekom daar so min eenheid en samewerking tussen kerke is, het een pastoor die volgende geantwoord; “dis omdat daar so baie ongelowiges in kerke en in leierskap strukture van kerke sit.”  Iemand wat met God ‘n ontmoeting gehad het, vir wie die Here ‘n werklikheid geword het doen dinge net anders.  Ons vind dat gelowiges wat ‘n ware verhouding met die Here het en wie se geestelike oë geopen is, alreeds een is, en sommer gou aanklank met mekaar vind oor kerkgrense heen.  Dieselfde Gees woon dan in ons almal en ons behoort dus as ons van dieselfde gees deurdrenk is een van harte te wees.

Dit is belangrik om op hierdie punt uit te wys dat die grootste agent van verdeeldheid in die kerk die ‘natuurlike’ mens is.  Daarom het Jesus, Petrus bestraf dat hy die gedagtes van ‘n mens handhaaf en nie die van God nie.  (Mat 16:23) Hierdie vyandskap was nog altyd in die kerk, tussen die wat veg vir die regte van die mens en die wat self gekruisig het en in gehoorsaamheid van Sy Gees lewe.  “Want hulle wat hulle laat lei deur die Gees is kinders van God.” (Rom 8:14)  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. (Mat 7:21)

Ek het in my bediening oor die laaste 20 jaar al honderde kere gehoor hoe persone wat in die kerk groot geword het, gereeld kerk toe gegaan het, selfs op kerkrade gedien het vertel hoe die Here op ‘n spesifieke dag net ‘n werklikheid vir hulle persoonlik geword het.  Hoe is dit dan, dat daar mense in ons geledere is wat God nie ken nie.  Hulle het al van Hom gehoor hulle praat selfs van Hom, maar hulle het Hom nog nooit eerstehands beleef en ervaar nie.  Hierdie godsdienstige mens doen die regte goed, praat die regte goed maar is nie in Sy Gees gekonnekteer met God nie.  Dis wat Jesus vir Nikodemus wou verduidelik wie tog uit die aard van sy beroep, ‘n godvresende en toegewyde persoon was.  EN daar was ’n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ’n owerste van die Jode. (Joh 3:1) Tog sê Jesus duidelik “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.” (Joh 3:5) Wat beteken dit om in water en gees gebore te wees? Kom ons laat die woord die woord verklaar.  nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. (Titus 3:5) Water dui duidelik op wedergeboorte waarvan doop ‘n fisiese teken is en die vervulling of doop van die Heilige Gees. (Mat 3:11) Die meeste Bybel verklaarders maak ook die afleiding.  Wedergeboorte vind plaas deur die saad van die woord wat ontkiem en Sy lewe en karakter in ons openbaar. (1 Pet 1:23) Hierdie is nie noodwendig twee gebeurtenisse nie.  Maar verduidelik bloot die komponente van die proses van wedergeboorte.

Die punt is egter dat hierdie twee persone lynreg teenoor mekaar staan, en dat die een in vyandskap staan met die ander.  Paulus verduidelik dit mooi in (Gal 4:21-29) Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie? Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte. Dit is sinnebeelde, want dié vroue staan vir twee verbonde: een, van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slawerny kinders baar – dit is Hagar; want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny. Maar Jerusalem daarbo is vry; en dit is die moeder van ons almal. Want daar is geskrywe: Verbly jou, onvrugbare wat nie baar nie; breek uit en roep, jy wat geen barensnood het nie, want die kinders van die eensame is meer as van haar wat ’n man het. Maar ons, broeders, is soos Isak, kinders van die belofte. maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook. maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook.

Weereens in 1 Cor 2:1-16 gee Paulus ‘n lang verduidelik oor die onderskeid tussen die gees mens en die natuurlike mens.  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. (1 Cor 2:14)  Jesus maak dit tog mos ook duidelik dat ‘n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie en andersom.  Die boom se natuur bepaal die vrug.  So bepaal ons nuwe natuur in Christus die ware vrug in ons lewe.  Jy kan dit probeer naboots maar dit hou nie lank nie. Wanneer dit dus oor eenheid gaan, vind ek dat gelowiges oor die hele kerkspektrum nie ‘n probleem het met eenheid en eenwees nie indien ons vanuit hierdie selfde vertrekpunt kyk.

Sekularisme en sakralisme in die kerk het die kerk verarm na ‘n organisasie en struktuur op boeke, die siel van dié kerk is dood, die kandelaar is verwyder, alhoewel die geskiedenis boeke vol getuienisse is van ‘n eertydse passie en soeke na God, is baie kerke vasgevang deur die tradisie en oorlewering van mense.  Sakralisme beteken; Wanneer alle inwoners van ‘n land of streek saamgebind is deur ‘n  Godsdiens wat deur almal geaanvaar word en dit die kulturele aanvaarbare ding word om te doen.  Dis immers mos die kerk so groot opdrag, om die wêreld te kersten en te oortuig van die evangelie. Maar wanneer hierdie kersten proses gepaard gaan met bloot die nakom van reëls en formalisme sonder ware wedergeboorte beland die kerk in die moeilikheid!  Christus het aan ons ‘n hemelse koninkryk verkondig, waaraan elke mens kan behoort maar jy kan alleenlik deel word van hierdie koninkryk deur in Jesus te glo en Hy jou wederbaar.  (Joh3) Bogenoemde punt is ‘n geskil punt wat al menigte verdeeldheid en selfs oorloë as gevolg gehad het.

Die kerk het ‘n instituut en handewerk van ‘n mens geword.  “Ek sal My kerk bou en die hekke van die hel sal nie daarvoor stuit nie.” (Mat 16:18) In Jesaja 66 verklaar God dat Hy nie belangstel in die geboue wat ons vir Hom oprig nie, want Hy het dit self gemaak.  Maar Hy stel belang in die mens wat Hom vrees en met ootmoed dien.  Telkens word daar in die NT verwys na ons as die tempel van die Heilige Gees.

Die term katoliek wat “algemeen” beteken is in teenstelling met dié Woord.  Die Bybel praat van die uitverkore kerk, heilige priesterdom, gemeente van die eersgeborenes. Die idee dat iemand hom of haarself as lid van hierdie liggaam kan toe-eien sonder wedergeboorte is verregaande! Almal kan nie maar net aan die kerk behoort sonder dat die voorwaardes van die skrif nagekom is nie.  God is besig om vir Hom ’n volk te versamel, ’n geestelike Israel, ’n Ekklesia van mense wat uit die wêreld geroep is om Sy heilige priesterdom en bruid te wees.

Sonder geloof kan niemand God behaag nie. (Heb 11:6)  Telkens is by die kerk gevoeg die wat tot geloof gekom het.  Geloof egter wat se werke en vrug getuig van die openbaarmaking van Christus in jou lewe.  Baie mense in die kerk glo in God, en glo dat die Here hulle red en salig maak, maar hulle het nog nie die belofte in besit geneem nie.  Dis een ding om te glo en ‘n ander om op te tree in die geloof.  Geloof is ‘n aksie.

Ek kan elke dag my sonde bely, maar nie verander nie.  Ek moet dus glo, my geloof uitspreek soos die geloofshelde van Hebreërs 11 en in gehoorsaamheid dit doen wat ek glo.  Gehoorsaamheid is die werkwoord van my geloof.  Petrus het geglo hy sal ook op die water kan loop, toe hy vra en Jesus antwoord kom, moes hy volgens sy geloof opstaan en oor die rand van die skuit klim en op die water trap.  Soveel mense glo, maar het nog nooit oor die rand geklim nie!

Wanneer ek glo en die woord doen, word die woord vlees in my lewe.  Ons wil met teologiese redenasies onsself regverdig om nie te doen nie.  Ons soek eintlik na verskonings vir die geheime vrees in ons binnekant om te waag om Hom te gehoorsaam.  Om in gehoorsaamheid aan God se stem te lewe is nie maklik vir die vlees nie, Hy vra soms dat jy op de grond spoeg en modder met jou spoeg maak en dit op die oë van ‘n blinde man sit.  Dit mag beteken dat Hy jou vra om al jou besittings te verkoop en die opbrengs vir die armes te gee en Hom te volg.  Dit is waarom selfverloëning ‘n voorvereiste is om sy dissipel te word, anders gaan jy gedurig aanstoot neem oor dit wat hy van jou vra.

God het alreeds die opdragte gegee, hy het klaar beweeg, hy het alreeds die prys betaal en die belofte en gawes van redding vir ons beskikbaar gestel ons moet net opstaan en dit deur die geloof in besit neem.

Die leraars van die kerk moet deur die visier van die kruis begin dink en redeneer.  want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.  (1 Cor 2:2) Soos die haarnaald in die teleskoop van ’n geweer moet ons leer om na alles deur die kruis te kyk.  Ons kan niks anders preek as Jesus as die gekruisigde en dat Hy opgestaan het as die eersteling van baie seuns.

Kom ons neem byvoorbeeld leiding en swaarkry in die kerk.  Paulus gee nie goedkoop sewe stappe hoe om in alles wat jy doen suksesvol te wees nie.  Hy was in elk geval nie so suksesvol volgens vandag se predikers wat net oorvloed en rykdom verkondig se standaarde nie.  Nee hy se: “NOU verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukkinge van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is”. (Col 1:24) Ons wil ons uit leiding en verdrukking red nie, maar ons daardeur neem sodat die vyand geen houvas op ons meer kan hê nie.  Die meeste van die tyd kos dit eers iemand om alles te verloor alvorens hulle die rykdom van die koninkryk ontdek.  Paulus sien sy leiding in perspektief van die liggaam, want hy het geleer dat sy lewe as ’n drankoffer uitgegiet is vir die kerk.  Elke lid in die liggaam bestaan vir die liggaam en tot diens van die liggaam.  Ons het geen bestaansreg sonder die Liggaam nie.  Gehoorsaamheid beteken nie dat jy altyd net lekker dinge sal beleef nie.  Gehoorsaamheid beteken nie noodwendig aardse sukses nie.   Daar is ’n verskil om swaar te kry omdat jy nie wou luister nie, en omdat jy ongehoorsaam was.  Dit is iets anders.  Maar God gebruik leiding om ons volwasse te maak en ons karakter te ontwikkel om die seën van Sy heerlikheid te kan dra.  Leiding gee jou diepte en bring ’n geestelike gewig in die Gees mee.  Jy word nie langer rondgeslinger deur omstandighede en die stories van mense nie.  Jy is geanker in jou gees.  Leiding bring outoriteit.  Geen ware outoriteit kom op enige ander manier nie.  Ook hierin was Jesus ons voorbeeld.  Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker van ewige saligheid geword (Heb 5:8-9) Dis in leiding waar God ons bevry van allerhande vrese.  Dit wat jy vrees sal jy kry en is nog jou God.  In leiding word ons met hierdie vrese gekonfronteer totdat ons na God uitroep en op Hom alleen vertrou.  So verloor dood, armoede, konflik en vervolging sy angel en word ons bevry van elke vashouplek wat satan hoegenaamd in ons kan hê.

Die Wêreld sien met reikhalsende verlange uit na die openbaarmaking van die volwasse seuns van God wat nie hulle koninkryke bou nie maar elkeen ’n bydrae lewe dat die koninkryk van God deur hulle gebou word.  ’n gekruisigde lewe is die produk van God wat oor die wêreld versprei moet word, in elke huis en werksplek.  Die kerk misverteenwoordig die Beeld van God terwyl self nog regeer.  Maar hoe meer ons kies om self neer te lê, hoe meer duideliker word Christus sigbaar in ons lewe.  Weereens ons kan nie onsself kruisig nie, maar ons kan oorgee!  Let go and let God!

LIEFDE maak ‘n weg

Jon Foreman sing ‘n liedjie: “education” https://music.apple.com/za/album/education/1545941558?i=1545941578

In hierdie liedjie vertel hy: “we loose yourself when you love someone” 

Geen mens kon nog ooit voor ‘n lewende God se tasbare bekendmaking op sy voete bly staan nie! Wanneer Vader God in Christus Jesus deur die Heilige Gees ‘n werklikheid word, verdwyn self en ego soos mis voor die Son.  Wanneer ons die Here liefhet met ons hele hart, siel, krag en verstand verdwyn self. Wanneer ons besef hoe hoog, ver, wyd en diep Sy liefde strek – verdwyn self. Wanneer ek iemand werklik liefhet, en bemin – verdwyn self!  

Mag almal die verwondering beleef om Jesus te ken en te volg! Jesus ons Here!