Categories
Preke

7 Maniere om geestelik Fiks te Bly

 1. Voed jou gees deur die Woord, gebed en meditasie. 

 

Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” 

Die woord waarna hier verwys word is ῥῆμα rhḗma; die stem van iemand wat praat.  Dit impliseer God se hoorbare stem.  Hy het julle laat swaarkry en julle laat hongerly en toe vir julle die manna gegee om te eet—iets wat julle nie vantevore geken het nie en julle voorouers ook nie. Hy wou julle laat besef dat ’n mens nie net van brood leef nie, maar van elke woord wat die Here sê. (Deut 8:3) 

Wanneer ons Bybel lees, doen ons dit biddend, ingestel om Sy stem te hoor.  Meditasie is juis die bepeinsing van God se Woord, sodat die gedeelte wat Hy deur Sy Gees in jou hart verlig het kan insink, ons begrip kry om te verstaan wat ons moet doen, om in die praktyk toe te pas. Hierdie hoorbare insprake vanuit God se Woord, anker ons, en maak ons bestendig in tye van onheil en krisis. Hierdie woorde spreek tot ons gees, en help om om insig te verkry.  Hierdie woorde van God raak die padkaart van ons geloofsreis met die Here.  Hoe meer tyd jy met die woord maak, dit lees, memoriseer, bid, preek en leef hoe meer Woordfiks raak ‘n mens. Jy hoor Sy stem al hoe duideliker, want jy het ‘n geloofs-woord-woordeskat.

 

2. Aktiveer jou Geloof. 

Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? 

Geloof is ‘n aksie, ‘n werkwoord, dit is gehoorsaamheid. Dis is die doen en handeling van die Woord, wat ons geestelik fiks maak. Geloofsfiks!

Om Jesus te dien is onmoontlik vir die vlees, dit kos geloof om te vergewe, te dien, die persoon wat nie liefde verdien nie lief te hê, jou laaste geld te gee, vir siekes te bid, iemand na die Here toe te lei. Hoe meer jy die woord in geloof begin toepas, hoe fikser word jy.  Jy bou as te ware geloofspiere, en ‘n geloofs-kapasiteit wanneer jy byvoorbeeld die Here fisies loof in moeilike omstandighede.

Jy kan iemand wat baie tyd in die gimnasium spandeer dadelik uitken aan hulle fisiese fikse voorkoms – die grote van hulle spiere. So kan jy gelowiges dadelik uitken aan die grootheid van hulle geloofsdade.  

 

3. Beoefen jou geestelike gawes: 

Die Vader het deur die Heilige Gees vir ons voorsiening gemaak om bonatuurlik soos Jesus te leef: Die 9 vrugte van die gees (Gal 4:20-21) en 9 gawes van die Gees (1 Cor 12:4-11) is God se bonatuurlike bekragtiging om Godsvrugtig te lewe.

Hierdie is bonatuurlike genadegawes om God se liefde in die wêreld te demonstreer.  Hierdie gawes maak ons bediening gerig, en fokus ons om te gee. 

Wanneer ons iets betekenisvol vir iemand kan doen, laat dit ons goed voel, en ons voel geïnspireerd. ‘n Waardevolle geestelike oefening in tye van nood en verlies.  Wanneer jy fisies niks het om vir iemand te gee nie, maar jy kan deur ‘n profesie iemand se gemoed verlig en nuwe hoop gee, voel jy ryk.  Ons is ryk in Christus, deurdat Hy ons toegang gegee het tot Sy koninkryk, ‘n geestelike erfenis van goddelike gawes en vermoëns. (Eph 1:3; 2 Pet 1:3-4) 

 

4. Rus. 

Jesus het tyd gemaak om selfs te midde van ‘n dagreis, neer te lê en te slaap. (Mark 4:35-41) Studies het bevind dat slaap is ononderhandelbaar wanneer dit kom by konsentrasie en denk vermoëns, en emosionele stabiliteit. [1] 

‘n Konsert violis slaap tot 9 ure om totaal verstandelik uitgerus te wees, om hulle beste te gee. In ‘n studie groep is ‘n moeilike kode-woord ontdekking oefening aan 2 groepe gegee. Die een groep het genoegsaam geslaap en gerus, die ander het wakker gebly. Die groep wat gerus het, het 2 keer vinniger die probleem opgelos as die ander groep.  

Om goed te slaap veronderstel sielsrus. Mens raak nie aan die slaap as jy ontsteld is, of bekommerd is oor ‘n sekere krisis nie.  Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. (Phil 4:6-7) Hierdie is ‘n wesenlike belangrike daaglikse oefening wat geloofsmense moet baasraak.  Ons moet elkeen leer hoe om in gebed, deur petisie, en dan danksegging jou behoeftes aan die Here bekend te maak, en dan in Sy teenwoordigheid die geskenk van sielsrus te ontvang.  Ons hele geestelike geveg in hierdie lewe is vanuit die posisie van rus. Ons baklei harder, deur harder te rus! Hierdie rusposisie is ons posisie van gesag en outoriteit om soos Jesus die storm stil te maak.  

 

5. Interaksie met die gemeenskap van gelowiges.  

Saamkuier is onmisbaar, en kern tot ons geestelike bestaan. Die saampraat, getuig, deel, en stories vertel bou ons op in ons geloof.  

Dr Henry Cloud vertel van sy swaer wat besig was om sy Navy Seals opleiding te voltooi toe hy op die laaste dag van “Hell’s week” fisies nie meer in staat was om die moordende swem poging te voltooi nie.  Sy vriend het hom gesien sukkel, en hom van die kant af begin moed inpraat, skielik amper bonatuurlik het hy krag gekry om klaar te maak.  Om saam met die regte mense tyd te spandeer, te eet en te kuier, stig jou gemoed. Dis veral in hierdie saamwees tye waar ons juis ons geestelike gawes beoefen om mekaar op te bou, te stig, te bemoedig, en aan te spoor. Sommige mense sukkel nog om voor mense te bid, wat nog voor mense in tale te spreek, die uitleg te verkry, en te profeteer?!  HOE staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle ’n psalm of ’n lering of ’n taal of ’n openbaring of ’n uitlegging — laat alles tot stigting geskied.(1 Cor 14:26) Om geestelik fiks te word is dus nie net die kuier aspek nie, dit is om oor te gaan na dieper gesprekke en geestelike bediening. Om vir mekaar die hande op te lê, en te bid word ons geestelik versterk en fiks.  

 

6. Maak jouself oop vir mentorskap. 

Ons het almal terugvoering nodig van ‘n spesialis, om ons te help groei en ontwikkel in ‘n sekere area.  Soos met atlete wat wil beter presteer, het ons elkeen ‘n geestelike mentor en afrigter nodig. In ons hart dink elke mens hy of sy doen reg. Dit is wanneer ons lewe onder die lig en standaard van Christus Jesus staan, besef ons ons sonde en misrekende self-regverdiging.  

Geestelike Vaders wil toesien dat hulle kinders opgroei in volwassenheid in Christus Jesus se lewe, denke, gewoontes en waardes. (Gal 4:19; Col 1:28-29) Dit beteken daar is ‘n spesifieke aanmoediging, korreksie, vermaning, bestraffing en tugtiging proses. (Heb 12:5-11) Mense wat nie geestelike direkte afrigting ontvang wat op Christus se voorbeeld gerig is nie, is geneig om Jesus te misverteenwoordig.

 

7. Dink reg.  

‘n Groot deel van ons spiritualiteit is opgesluit in ons denke. Hoe ons dink, die spesifieke manier en proses van dink bepaal ons lewe. Geestelike mense het hulle denke laat formeer deur die Woord. Hulle dink woord, en volgens die voorskrifte en wyshede van die woord. Dink aan die wyshede van prediker en spreuke.  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.

Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,

omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie; julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. (Rom 8:5-11) Denkwyses volg geloofsoortuigings, of wêreldbeskouings wat uiteindelik ‘n ideologie vorm.  Dit gaan nie hier soseer oor wat jy dink nie, maar hoe jy dink. Dink jy liniêr of sistemies. Dink jy vanuit God se perspektief of die van ‘n mens soos Petrus. (Mat 16:23) Dink jy redusering na een aspek of pluralisties geheeldenkend? Geestelike mense het die sinne van Christus. (2 Cor 2:16) Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. (Joh 3:8) Geestelike   mense is dus onvoorspelbaar, vars en nuutdenkend, maar bepalend van ‘n sekere rigting – die troonkamer van die Here. Voorbeelde van negatiewe denke is prakties: dink jy altyd die slegste van iemand? Is jy soos Thomas altyd ongelowig omdat jy eers wil sien? Is jy neerhalend op jouself? Meet jouself gedurig aan ander? Doen jy die heeltyd selfondersoek? Soek jy altyd eers die fout by iemand anders? Is jy vol verskonings? Voel jy geregtig tot iets waarvoor jy nie gewerk het nie? Hierdie gedagtes is alles voorbeelde van denke wat nog nie geestelik fiks geraak het nie. Hoe lank vat dit jou om vanuit ‘n ‘default’ ou manier van dink, te beweeg na weer reg dink? Hierdie proses moet vinniger plaasvind, vir die persoon wat geestelik fiks is.  

In tye soos hierdie is dit wesenlik belangrik dat ons geestelik fiks raak, met groot waarde tot jou algehele immuniteit . Geestelike fiksheid help om al die ander aspek. te van jou menswees, emosies, drifte, gewoontes te anker en reg te rig.  Geestelik gesonde mense hanteer spanning, en krisisse beter. Hulle kan verandering beter hanteer. Hulle is nie so baie ingestel op die daaglikse nuusgebeure en omstandighede nie. Hulle is gewoonlik meer hulpvaardig en soek praktiese oplossings. Hulle is mens-georiënteer om mense se nood vinniger te herken, en daadwerklik te help. Hulle is meer dankbare mense.  


[1] June J. Pilcher, Allen I. Huffcutt; Effects of Sleep Deprivation on Performance: A Meta-Analysis, Sleep, Volume 19, Issue 4, 1 June 1996, Pages 318–326, https://doi.org/10.1093/sleep/19.4.318

Categories
Preke

Wanneer dit voel asof God nie reageer nie?

Wanneer dit voel asof God nie reageer nie? In tye van nood en swaarkry, waarin ons nie ‘n keuse of aandeel gehad het nie, voel mens soms AFGESTOMP, kwaad, verontreg en VER van God af. Wat ons VOEL is nie die WAARHEID nie!

Ons is as mens geweldig perseptueel beperk 

Soms voel mens waar is God, hoekom lyk dit asof Hy niks doen nie. Die probleem met hierdie vraagstuk is hoe arrogant die veronderstelling is. Dié wêreld, natuur, klimaat, ekonomie, samelewing is ‘n reeks onbepaalde komplekse sisteme waarvan ons beperkend min weet. Kan jy sien hoe ‘n boom groei? Kan jy die miljoene mikroörganismes onder die grond sien, en verstaan hoe hulle werk? Ons verstaan nie eers hoe ons motor werk nie? Ons eie liggame is ook ʼn reuse raaisel, en die werklike goed-voel oomblikke ver en soms jare uitmekaar gestrek. Dit is dus ‘n baie beperkte persepsie om te dink God doen niks nie. 

Mens kan ook nie jou emosies vertrou nie

Die Skrif sê: die wêreld het deur Hom tot stand gekom (Joh 1:10) Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand. (Col 1:17) Mens kan dan teëstribbel dat dit maar net Skrifte is, my fisiese werklikheid lyk soos chaos! Gevoelens en emosies doen juis dit: dit dramatiseer ‘n sekere gebeure om ons of te waarsku van gevolglike pyn, of opgewonde maak oor moontlike plesier.  Ons kan dus nie ons emosies vertrou nie.  Studies het bevind dat alhoewel die mensdom in die algemeen statisties beter vaar in terme van lewensverwagting, hongersnood, kinderslawerny, en lewenskwaliteit, voel mense in die algemeen meer mismoedig.  

Die lewe is nie maklik nie, almal kry swaar

Ander bou dadelik ‘n historiese narratief, en beskryf die een probleem en uitdaging na die ander. Die doodluiterse vraag is dan weer: Is die Here dan teen my of iets? Weereens is dit ‘n kwessie van perspektief. Jy kan letterlik enigiemand op straat voorkeer en vra vir ‘n koffie afspraak. Na ‘n tyd sal jy in elke afspraak ‘n storie van siekte, verdriet, verlies, verraad, pyn en ellende hoor. Natuurlik verskil die intensiteit van die lyding van persoon tot persoon, maar nogtans beleef selfs die mees bevoorregte mense inperking van een of ander aard. Hoekom pleeg ook ryk en gesiene mense selfmoord.  Die lewe is vol daaglikse uitdagings op elke vlak: elke dag genoeg water drink, oefen, dieet, verhoudinge gesond en positief in stand hou, kinders groot maak, inkomstes verdien, jouself verbeter, geestelik groei, en goed doen aan ander is ‘n voltydse werk van baie balle in die lug hou. 

God is ewig en alwys – soewerein

Ateïste vol ons as gelowiges aan met, hoekom laat ‘n almagtige goeie God soveel pyn en lyding toe? God is egter nie net almagtig en goed nie, Hy is ook ewig en alwys.  Die feit dat God ewig is en nie in tyd vasgevang kan word nie, hy is gister, vandag en toekoms alles terselfde tyd, verander alles! Hy is ook alwys! Hy weet regtig wat vir ons die beste is.  ‘n kind wat gaan om hulle inspuitings te kry, verstaan ook nie hoekom hulle nou so seergemaak moet word nie. Die ouer kan dit ook nie op daardie tydstip aan die kind verduidelik, sodat die kind dit kan verstaan nie.  

Jesus ly saam met ons 

Verder is dit God se karakter om tussen en deel van ons lyding te wees. Dit is immer hoekom Jesus die gedaante van ‘n dienskneg aangeneem het. Jesus het lyding, verwerping, tekort, harde werk, en armoede geken.  Sy lydingsuur voor die kruisiging was intens! Toe het Hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Mat 26:37 Nou is my siel ontsteld, en wat sal Ek sê? Vader, red My uit hierdie uur? Maar hierom het Ek in hierdie uur gekom. Joh 12:27 “Die ontsteltenis het nou vir My te veel geword. (Mk 14:34) Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. (Luk 22:44) 

Stilte is ‘n toetstyd 

Diagram

Description automatically generatedDie Boek rigters vertel die verhaal van die Jode na Josua, tot net voor die aanstelling van die eerste koning.  Daar was altesaam 12 Rigters, 6 groot vername rigters, en 6 kleiner minder bekende rigters.  Die volk se geskiedenis neem die selfde verloop: Israel verval in afgodery, God straf die volk deurdat ander volke primêr die Medianiete, Amalekiete, en Filistyne oor hulle heers, hulle roep uit vir verlossing en bevryding, die Here stuur ‘n rigter wat hulle in ‘n bonatuurlike oorwinning uitlei, en dan ‘n tydperk stilte, voordat die siklus weer herhaal word soos die volk weer in sonde verval. Die les wat ons uit hierdie boek leer, is om ten spyte van God se stiltes, koers te hou en die Here te dien ten spyte wat ons daaruit kry.  Josef moes 13 jaar wag, Abraham 25jr, Moses 40jr, Jesus 30jr voor hulle die beloftes van die Here in vervulling gesien het.  

Ons het al almal by tye gevoel dat omstandighede nou net té erg raak.  

Moses was bekend met teleurstelling: 

Hy lewe in die geheim as Joodse seun in die Egiptiese koninklike hof vir 40jr, met die verwagting dat God hom mag gebruik om sy volk te verlos. Die oomblik toe hy optree, lei dit dat hy sy posisie en werk verloor, en deur sy eie mense verwerp word.  Hy word ‘n vlugteling in die woestyn en ‘n skaapwagter. Acts 7:23-25. 

In sy swerwelinge in die woestyn as skaapwagter, verskyn God aan hom in ‘n braambos. Exo 3:7-12 In tye van isolasie, openbaar God Homself direk aan ons. Soos met Elia, wat ook worstel met sy teleurstelling en in ‘n grot die Here se aangesig soek. Hy het vuur uit die hemel geroep, maar verwag dat dit sal lei tot Koning Agab en Zezebel se inkeer. 

Duidelik kan ons sien dat Moses is ‘n verslane, onsekere man. Exo 3-4 Hy het geen selfvertroue of geloof oor nie.  “Here stuur asb iemand anders” Exo 4:10-13. 

Die keer toe Moses na die mense toe gaan, word hy deur die mense aanvaar en verwelkom. Maar nadat hy na die Farao gaan, versleg die mense se lot. Dis moses se skuld. Exo 5:20-21

Die mense draai teen Moses.  

Moses bekla eerlik sy lot voor die Here. As die mense nie na my luister nie, hoe sal die Farao luister.  Exo 6:1,12 

Die Here doen kosmiese wonderwerke en tekens, die 10 plae, die rooisee, Mara se bitter water word soet.  ‘n vuurkolom in die nag, wolk kolom is die dag. Manna! Bonatuurlike voorsiening. Niemand kan tog nou meer twyfel in God se bestaan en liefde nie? Die mense kla nou oor vleis, hulle kan nie net van manna leef nie! Weereens bekla Moses sy lot by die Here. Num 11:10-15 

Die mense se onvolwassenheid maak Moses moeg, die Here gee vir hom ‘n praktiese oplossing om manne te kies om te help die gewig dra.  Num 11:16-17 

Uiteindelik is Moses se grootste teleurstelling toe in sy oomblik van frustrasie met die mense, hy die Here ongehoorsaam en die klip slaan.  Die Here weier hom om die beloofte land in te gaan. Die Here weier ook dat hy weer die saak aanroer. Deut 3:26 

Kan jy jou hierdie teleurstelling voorstel? Hy wat sy lewe toegewy het aan die droom van ‘n beloofte land, kan self nie daar ingaan nie. Hy word opgeneem na ‘n hemelse beloofte land.

WAT NOU GEMAAK? 

Die vyand het een uitsluitlike doel, en dit is om ons te kry om niks te doen nie!! Wanneer ons nie ons skeppingsdoel vervul nie, wen boosheid. “Another one bites the dust!” Saul word gesalf as koning terwyl hy sy pa se donkies soek. (1 Sam 9) Gideon was besig om koring te dors op die dorsvloer, toe die engel hom besoek. (Judg 6:11) Stefanus bedien die tafels kos vir die wees en weduwee. (Acts 6:5, 8) Paulus skryf die NT in gevangenisskap. Jesus daag as gas by ‘n bruilof op. (Joh 2) Dit is in die allerdaagse, wees getrou in die geringe, waar God ons ontmoet.  Ons kan nie bekostig om niks te doen nie!! 

Categories
Preke

Behou geestelike fokus in tye van onrus.

I continue to pray for your love to grow and increase beyond measure, bringing you into the rich revelation of spiritual insight in all things. Phil 1:9 Passion Translation

Ons leef tans in ‘n wêreld van miljoene opinies en agterdog oor geheime sameswerings, emosioneel gelaaide waarskuwings, grootskaalse verwarring, teenstrydige navorsing, kommer oor inperking maatreëls, diskriminerende persoonlike aanvalle en opswaai van aanranding en geweld!!! Mens hoor elke dag van meer egskeidings, gesinsgeweld, en gesonde mense se sterftes. Hoe hou mens FOKUS? Hoe kry mens goddelike INSIG? Nou meer as ooit is dit nodig dat ons, ons geestelike sintuie sal verskerp in die daaglikse stryd, om fokus op Jesus te behou. 

Ons word daagliks gebombardeer met ‘n magdom inligting, tog weet bitter min mense hoe om reg en gesond te leef.  Inligting is nutteloos sonder INSIG om te weet wat om op die regte tyd met die regte mense te doen.  Insig verbind die kop met die hart. Insig wys jou nie net wat om te doen nie, maar ook die hoe, asook wanneer om dit te doen. Insig bring al die punte bymekaar. Insig word beskryf as die vroeg-môreson wat opkom in mens se hart, en jou nuwe stukrag gee vir ‘n gegewe saak. 

Dictionary.com defines insight as:

 • An instance of apprehending the true nature of a thing, especially through intuitive understanding;
 • Penetrating mental vision or discernment;
 • Faculty of seeing into inner character or underlying truth; an understanding of relationships that sheds light on or helps solve a problem;
 • An understanding of the motivational forces behind one’s actions, thoughts, or behavior; self-knowledge.

Iemand wat dieper dink oor ‘n saak verkry insig. Die meeste mense dink nie deur hul probleme nie. Hulle is geneig om teen hul berge vas te kyk in plaas daarvan om deur die berg te dink om ‘n sleutel te bekom om dit te oorwin. Geloof wat berge versit, begin met die verskuiwing van klein molshope. Soos in ‘n vorige boodskap verduidelik, maak die meeste mense van ‘n molshoop ‘n berg. Kinders van God wat in oorgawe Sy geregtigheid ontvang het, is geloofsmense! Ons dink, praat en leef geloof! Ons maak berge molshope… bergplatmakers! 

Visie kom deur insig. Lig en visie gaan saam. Wanneer God Sy waarheid aan ons belig, kry ons insig, insig lei tot visie. Visie stel kreatiwiteit vry. Sodra ons visie ontvang, kan ons ons deur die geloof dinge tot stand te bring wat nie bestaan ​​nie. God het roep dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan! 

Uiteindelik word mens verlam deur al die negatiwiteit om jou! ‘n Vis bestaan in die water, omdat die water nooit binne die vis kom nie. So bestaan ons in ‘n bose stormagtige wêreld, omdat ons nie toelaat dat die storm ooit in ons woed nie!!  

Meer as ooit het ons goddelike INSIG nodig om ons deur die doolhof van misleiding, leuens, verraad, korrupsie, en bose intensies uit te lei. 

Understanding establishes you. Once you understand something you know how to operate. 

Die Here het vir Besaleël toegerus met my Gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen (Exo 31:3) Die Here het hom toegerus met sy Gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen: (Exo 35:31) 

Verder het die Here vir Moses instruksies gegee om die volke te verdeel onder leiers met insig. Bring uit julle stamme verstandige manne, manne met insig, manne van aansien, sodat ek hulle as hoofde oor julle kan aanstel. (Deut 1:13) 

Salomo het ook hierdie INSIG by die Here gesoek: Die Here het dit goedgevind dat Salomo dít gevra het. Hy het vir hom gesê: “Omdat dít jou versoek is en jy nie vir jou ‘n lang lewe, of rykdom, of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is, sal Ek aan jou versoek voldoen. (1 King 3:10-12) 

H8394. תְּבוּנָה teḇûnāh: A feminine noun meaning understanding, insight. It occurs primarily in the Wisdom Literature and is associated with both wisdom and knowledge (Ex. 35:31; Prov. 8:1; 21:30); and is contrasted with foolishness (Prov. 15:21; 18:2). A person of understanding is slow to wrath and walks uprightly (Prov. 14:29; 15:21). God has understanding and gives it (Job 12:13; Ps. 147:5; Prov. 2:6; Isa. 40:28). On the other hand, idolaters, who fashion idols by their own understanding, have no understanding at all (Isa. 44:19; Hos. 13:2). 

My seun, neem aan wat ek jou sê,

maak wat ek jou voorskryf jou eie,

hou jou ore oop vir die wysheid,

span jou in om te verstaan.

Roep insig by,

vra na gesonde begrip.

Soek dit soos jy silwer sou soek,

spoor dit op soos ‘n verborge skat.

Dan sal jy weet hoe om die Here te dien,

sal jy ontdek wat dit is om God te ken.

Dit is die Here wat die wysheid gee,

uit sy mond kom die kennis en die insig.

Hy laat eerlike mense sukses behaal

en Hy beskerm dié wat onberispelik lewe.

Hy sien toe dat reg geskied,

Hy hou wag oor die pad van sy troue dienaars.

As jy aanneem wat ek jou sê, sal jy insig kry

in wat regverdig en reg en billik is

en sal jy op die goeie pad bly.

Die wysheid sal sy plek in jou lewe inneem,

kennis sal vir jou iets aangenaams word,

oordeelkundigheid sal oor jou wag hou

en verstandigheid sal jou bewaak. (Prov 2:1-11) 

‘n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. (2 Tim 2:24-26) 

Hoe verkry mens goddelike geestelike INSIG? 

Om INSIG te bekom kos gedetermineerde fokus, om te staak met dit waarmee jy besig is, en deur die oorverdowende lawaai en geraas van die Wêreld bewus te raak van die influistering van Sy stem in jou gemoed! 

Bolangse waarneming en bietjie kennis is nie genoeg nie om ware insig te verkry nie.  Ware insig verg werk; dit is ‘n vaardigheid wat kreatiwiteit, deursettingsvermoë en diep denke verg. Die kragtigste insigte kom uit noukeurige en ernstige ontledings om groot hoeveelhede data in bondige en spesifieke bevindings op te som. Soos ‘n arend ‘n wye perspektief het in die lug en dan afpyl op sy prooi, is insig ‘n spesifieke oplossing. 

 1. Mens moet die Here vir INSIG vra

Hy is en bly die bron van ware INSIG. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. (Prov 3:5) Die Heilige Gees gee ware insig. (1 Cor 2:9-16) Om die sinne van Christus te hê, is ware INSIG. Die gawes vd Gees, is ook ‘n reuse bron van Goddelike Bonatuurlike Insig: Profesie, Woord van Kennis, Wysheid. (1 Cor 12 & 14)

 • Leer ken God se weë

Met groot ontsag getuig almal dan van die dade van God omdat hulle insig gekry het in wat Hy doen. (Ps 64:10) Hoe meer jy ontwikkel in die Kennis van die Here en Sy wee, hoe makliker sien jy deur al die misleidings, die regte pad van Sy wil.  (2 Cor 10:5-6; Eph 1:17; 4:13; Col 1:10; 1 Pet 1:2) Apostles en Profete is God se geskenke aan Sy liggaam om geheimenisse te openbaar. (Eph 3:4)

 • Onttrek en kom tot stilte. 

Jesus het dikwels ontrek na ‘n berg (hoogte) om te bid. (Mat 14:23; Mark 6:46; Luk 6:12; 9:28) Om soms weg te breek, weg te gaan, vir ‘n tyd te vas en bid verkry mens nuwe insig tot jou omstandighede. Breek die roetine. Insig impliseer objektiwiteit en nugterheid d.w.s die vermoë om jou maat, jou situasie, jou probleem vanuit ‘n goddelike verhewe perspektief te benader.  Om hierdie insig te verkry, moet mens die vlees stil maak. 

 • Omring jou met mense wat INSIG het.

Where there is no counsel, purposes are disappointed; But in the multitude of counsellors they are established. (Prov 15:22) Deur gereeld tyd te maak om buite jou bekende wêreld met groeperinge bymekaar te kom wat nuwe denke kan stimuleer kan jy groei. Deur robuuste dialoog en aanhou vrae vra, kom mens tot dieper insig. Jy sien jou probleem in ‘n ander lig.  Vir bykans 2 jaar kom ‘n groep van koninkryksburgers bymekaar om insig te verkry oor die ekonomie en versplinterde samelewing. Dis ‘n wonderlike voorreg om die genialiteit van Jesus se liggaam te kan ontgin. 

Insig en geloof werk saam, INSIG maak dit duidelik wat jy moet doen, geloof gee jou die krag om dit te doen! Verdagmakery, verontreg te voel, aanstoot te neem, agterdog, negatiwiteit, kritiek, oordeel en beskuldigings steel die suurstof waarin geloof moet asemhaal.  Bely en erken hierdie sondes voor die Here, en kom in Sy teenwoordigheid met lofsang en dankbaarheid!! In hierdie atmosfeer van triomf en geestelike verligting verkry mens INSIG en GELOOF om berge te versit!! 

Wees die verandering.  

Categories
Preke

Verander jou berg in ‘n molshoop.

“𝗩𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗯𝗲𝗿𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝗹𝘀𝗵𝗼𝗽𝗲” 

Om van elke molshoop ‘n berg te maak kan ‘n toksiese gewoonte raak, wat die mense om jou en jou geestelike lewe negatief beïnvloed. Ons doen dit meestal sonder dat ons daarvan bewus is, maar baie mense sien in die geringste kwessie ‘n reuse probleem of krisis. Almal beleef swaar en probleme, maar sekere mense sal met dramatiese byvoeglike naamwoorde dit altyd laat klink asof hulle slagoffers is van ‘n geheime sameswering.  Ander sal altyd die fout wat begaan is van ‘n byeenkoms, transaksie of idee uitlig. “Beproef alle dinge; behou die goeie” (1 Thes 5:21) Wat ek glo die Here lig op wil werp vandag is nie ‘n spesifieke persoonlikheidtipe nie. Sommige mense sien die glas half vol, en ander half leeg. Ons benodig beide positiewe en kritiese denke om van enige saak ‘n sukses te maak.  Om van elke molshoop ‘n berg te maak is egter teken van ‘n sekere denkwyse wat skade berokken.  Mag die Here vandag deur Sy Woord ons gedagtes vernuwe, om ander te dink.  

Mense wat gediagnoseer is met kompulsiewe gedrag versteuring, of post-traumatiese stress of wat baie kompeterend en beheervrate is geneig om van elke molshoop ‘n berg te maak.[1] Op die oomblik word ons ook toegegooi met sosiale media en nuusagentskappe wat die kyker getalle najaag deur die mees sensasionele nuusberigte te promoveer. Die meeste berigte is ook ‘n dramatisering van wat werklik gebeur het. Natuurlik gebeur daar bitter slegte goed met mense! Mense word vermoor, ander veg teen kanker wat jou liggaam van binne af opvreet! Sommige mense oorleef ongelukke en moet daagliks worstel deur die rehabilitasie proses! Mense kry regtig baie swaar! Sommige mense het regtig nie kos om te eet nie. Miljoene immigrante leef in haglike omstandighede genoodsaak om hulle geboorte land en wonings te verlaat.  

Wat sê God se Woord? Wat is die Bybelse manier van dink? Ons gaan vyf teksverse bestudeer. Mag hy vandag ons uitkyk oor die lewe geheel en al verander! 

7“Wie is jy, grote berg? Voor Serubbabel word jy sommer ’n gelyk pad! Hy sal die laaste klip van die tempel lê en die mense sal uitroep: ‘Genade, genade oor hom!’” (Zechariah 4:7)

3Luister! Ek hoor die stem van iemand wat roep: “Maak ’n pad vir die Here deur die  wildernis. Maak ’n reguit pad deur die woestyn vir ons God. 4Vul die valleie op!

Maak elke berg en heuwel gelyk, elke ruwe plek ’n gelykte, elke koppie ’n vlakte.

5Dan sal die heerlikheid van die Here bekend word en alle mense sal dit sien. Die Here self het so gesê.” (Isaiah 40:3–5)

20“Julle geloof was nie sterk genoeg nie,” was Jesus se antwoord. “Dít verseker Ek julle, as julle geloof selfs so klein soos ’n mosterdsaadjie was, sou julle vir hierdie berg sê: ‘Skuif soontoe,’ en hy sal dit doen. Ja, niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” (Matthew 17:20)

5Berge smelt soos was voor die Here,  voor die Here van die hele wêreld. 6Die hemele verkondig sy geregtigheid; elke volk sien sy heerlikheid. (Psalm 97:5–6)

25Dit kan jy maar weet, vernietigende berg, verwoester van die wêreld, Ek is jou vyand,”

sê die Here. “Ek sal teen jou optree, Ek sal jou teen berghange afrol. Ek maak jou ’n verskroeide berg. 26Jy sal vir altyd verwoes lê. Niemand sal eers uit jou rommel ’n klip vir ’n hoeksteen of ’n fondasie gebruik nie,” sê die Here. (Jeremiah 51:25–26)


[1] https://www.learning-mind.com/making-a-mountain-out-of-a-molehill-toxic-habit/

Categories
Preke

Verwelkom die voordele van God se regstelling in jou lewe.

Dissipline is die primêre manier waarop God ons liefhet en verander. Of dit nou deur Sy sagmoedigheid, goedheid, instruksies, vermanings, leerstellings, bestraffing, leiding en tugtiging is; dit is alles met die oog op om Sy beeld in ons te herwin.  Kindskap impliseer en veronderstel dissipline, opvoeding, mentorskap en onderrig.  Ons as mens word nie gebore met instinktiewe kennis oor die lewe nie. Ons moet alles geleer word! Taal, vaardighede, karakter, gewoontes, waardes, denkpatrone, geloofsoortuigings, kultuur is alles aangeleer. 

Totdat ons Sy dissipline en onderrig omhels, sal ons voortgaan om ons eie self-gerigte lewenswyse te volg.  ‘n Persoon wat geen onderrig, dissipline of regstelling ontvang het is oorgelaat aan hulle eie diskresie en instinkte.  Konstante dissipline is nodig om ons voortdurend te rig na Sy beeld, waardes, denke, gewoontes, karakter en gesindheid. 

Elke keer as die Woord vir ons oopgemaak word en ons die teenwoordigheid van God beleef word ons reggestel in Sy geregtigheid. Jy hou ‘n motorvoertuig op die pad deur klein regstellings die heel tyd te maak, so is dit om deur die Heilige Gees gelei te word (Rom 8:12). 

Mense se boosheid lei uiteindelik tot hulle straf

Jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkerighede sal jou straf; weet dan en sien dat dit verkeerd en bitter is dat jy die HERE jou God verlaat het, en dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here, die HERE van die leërskare. (Jer 2:19) 

5 Vlakke van Dissipline 

5Julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word: 

“My kind, jy moet dit nie geringskat

as die Here jou dissiplineer nie.

Moenie ontmoedig word as Hy

jou aanspreek nie.

6Die Here dissiplineer juis

die mense vir wie Hy lief is;

Hy tug elkeen 

wat Hy as sy kind aanneem.”

7Wanneer God julle as sy kinders dissiplineer, verduur dit dan as deel van sy opvoedingsprogram. Watter kind word nie gedissiplineer nie? 8As God julle nie dissiplineer soos Hy met al sy kinders doen nie, is julle nie regtig sy eie kinders nie, maar buite-egtelik.

9Ons fisiese vaders het ons gedissiplineer, en ons het hulle daarvoor gerespekteer. Sal ons ons dan nie nog veel eerder aan ons geestelike Vader onderwerp, en só waarlik lewe nie? 10Eersgenoemdes het ons vir ’n kort tydjie gedissiplineer soos hulle dit goedgevind het, maar God doen dit absoluut tot ons beswil, met die doel om ons te laat deel in sy heiligheid. 11Elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik meer na ’n rede vir trane as vir blydskap, maar later sal dit vir hulle wat daardeur gebrei is, die blye oes oplewer van ’n lewe volgens die wil van God. (Heb 12:5-11) Sien ook (Proverbs 3:11–12) 

 1. 3874. παράκλησις paráklēsis: BEMOEDIGING, bemoedig, moed, troos, aangedring, aanmoediging, aansporing, bemoedigende, lekker, opgebeur, prediking, preek, versoek, versterk[1].  Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. (2 Cor 1:3-4) Die hele Skrif is eintlik ‘n paráklåsis, ‘n vermaning, vermaning of bemoediging met die doel om die gelowige in die geloof te versterk en te vestig (sien Rom. 15:4; Phil. 2:1; Heb. 12:5; Paulus praat van sy prediking van die evangelie as paráklēsis in 1 Thes. 2:3; Acts 13:15; 2 Cor. 8:4, 17). Die inhoud van die brief wat aan die kerk in Antiochië van die Apostoliese Raad gelewer is, is paramedaksis in Handelinge 15:31. Troos woorde, troos (Hand 9:31; 2 Thess. 2:16; Phil. 1:7; Heb. 6:18).[2]

2.  3809. παιδεία paideía KORREKSIE (vermaning van korreksie-opvoeding, onderwysing, tugtiging) All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness  (2 Tim 3:16) Oorspronklik onderrig van kinders. Dit het ontwikkel om tugtiging te beteken omdat alle effektiewe onderrig vir die sondige kinders van mense insluit en impliseer tugtiging, teregwysing. Paideía kom voor met epanórthōsis (G1882), regstelling, in 2 Tim. 3:16. In paideía is daar dissipline. In Efe 6:4, en paideía . . . kuríou (en [G1722], in; kuríou, die genl. Deur sinecdoche, om vir die geheel deel te neem, beteken dit teregwysing, tugtiging (Hebr. 12:5, 7, 8, 11; Sept.: Spreel. 3:11; 22:15). Sien nouthesía (G3559), wat hoofsaaklik onderrig beteken deur woord, terwyl paideía is deur daad. 

3. 1651. ἐλέγχω elégchō BESTRAFFING (bestraf, aan die kaak stel, teregwys, weerlê, aangespreek, aanwys, bewys, gestel, tereggewys, veroordeel) And when He has come, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment(John 16:8)  Om skaam te maak. In die NT, om te oortuig, om verkeerd te bewys. (I) Om te oortuig van sonde, om te wys dat dit verkeerd is (Joh 8:9). Gevolg deur perí (G4012), aangaande (Joh 8:46; 16:8); hupó, deur (1 Kor. 14:24; Jakobus 2:9). Om van dwang te oortuig, te weerlê, (Titus 1:9, 13; 2:15; Job 32:12; 18:17). (II) Deur implikasie, om te bestraf, te bestraf, te vermaan (Matt. 18:15; Lukas 3:19; 1 Tim. 5:20; 2 Tim. 4:2; Sept.: Gén. Bewys 9:8). Om te bestraf deur tugtiging, korreksie, tugtig in ‘n morele sin (3:19); met paideúō (G3811), onderrig (Hebr. 12:5 van Prov. 3:11, 12. Sien Sept.: Job 5:17; Ps. 6:1; 38:1).

4.  3811. παιδεύω paideúō  OPVOEDING Oorspronklik om ‘n kind op te voed, op te voed, gebruik van aktiwiteit gerig op die morele, geestelike opleiding van die kind, om bewuste wil en aksie te beïnvloed. Om te onderrig, veral ‘n kind of jeug (Hand 7:22; 22:3; 2 Tim. 2:25 [vgl. Titus 2:12]); om deur tugtiging te onderrig (1 Tim. 1:20; Sept.: Ps. 2:10); om te korrigeer, te tugtig (Luk 23:16, 22; 1 Kor. 11:32; 2 Kor. 6:9; Heb. 12:6. In ‘n godsdienstige sin, om te tugtig met die doel om iemand op te voed om aan goddelike waarheid te voldoen (Hebr. 12:7, 10; Sept.: Prov. 19:18; 29:17).

5. 3146. μαστιγόω mastigóō PAKSLAE (Pakslae, tugtig, kasty, gesel, slaan, straf) plaag, sweep, géseling. (Matt. 10:17; 20:19; 23:34; Mark 10:34; Lukas 18:33; Johannes 19:1; Ex. 5:14; Deut. 25:3). Gebruik figuurlik van God, wat beteken om te tugtig, (Heb. 12:6 aangehaal uit Prov 3:12; Prov. 17:10). God se tugtiging sluit nie net Sy “sweep” in nie, vir spesifieke oortredings (met remediërende nie vergeldende optree), maar ook die hele reeks beproewings en verdrukkinge wat Hy voorsien het en watter straf sonde dood te maak en geloof te koester.

verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering.  (2 Tim 4:2) 

Om in die openbaar iemand tereg te wys

2008 ἐπιτιμάω epitimáō BERISPE aangespreek, geraas, bestraf, belet, tereggewys, beveel, stil, straf, uitdruklik.  Therefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, (1 Titus 1:12) Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. (1 Tim 5:20) By implikasie, om sterk te vermaan, met dringendheid, gesag, die idee van sensuur.  

Wanneer iemand teen jou persoonlik oortree

Die enigste regte Bybelse oordeel is om iemand wat jou te nagekom het, of aanstoot gegee het, direk te konfronteer. 

Moenie in jou hart haat vertroetel teen enigeen van jou familielede nie. Konfronteer jou bure reguit sodat jy nie skuldig is aan wat hulle verkeerd doen nie.” (Leviticus 19:17 

“As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Matthew 18:15-18 

If your brother sins against you, rebuke him. (Luk 17:1-5) 

Wanneer iemand op die dissipline ag slaan. 

Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. (Rom 14:1)

Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van dié wat nie sterk is nie. (Rom 15:1) 

Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp. (Gal 6:1) 

Oor dié wat in twyfel verkeer, moet julle julle ontferm. Ander moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle julle met versigtigheid ontferm; en verafsku selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is. (Jude 22) 

Watter gedrag moet ons veroordeel? 

Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself ‘n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of ‘n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. (1 Cor 5:11) 

Pas op vir dié wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. (Rom 16:17) 

Wys die leeglêers onder julle tereg, (1 Thes 5:14) Onttrek julle aan elke broer wat leeglê en hom nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. (2 Thes 3:6) 

Met iemand wat na twee vermanings nog skeuring veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie, (Tit 3:9) 

En as iemand nie ons bevele, soos ons dit in hierdie brief vir julle gee, gehoorsaam nie, sonder dan daardie man af en vermy hom, dat hy kan skaam kry. (2 Thes 3:13) 

Daar is baie, veral onder die bekeerlinge uit die Jodedom, wat in opstand kom teen gesag, wat onsin praat en mense verlei. Hulle mond moet gesnoer word. Hulle bring hele huisgesinne in beroering deur dinge te leer wat nie toelaatbaar is nie, en dít net om skaamteloos geld te maak. (Titus 1:10-11) 

Die Vrees van die Here

Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg (Acts 5:3) 

saam met die krag van ons Here Jesus, het vergader om hierdie man aan die Satan oor te gee. So sou sy sondige aard vernietig word, sodat sy gees gered kan word op die dag wanneer die Here kom. (1 Cor 4:4-5) 

Onder hulle is daar Himeneus en Aleksander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle daardeur kan leer om God nie te laster nie. (1 Tim 1:20)

 


[1] J. M. Els Prof, Grieks-Afrikaanse Woordeboek met Strong se numering, 2001.

[2] Spiros Zodhiates, The complete word study dictionary: New Testament, 2000.

Categories
Preke

Verstaan God se Oordele

Plaasmoorde is nie net moorde nie, maar GRUWELDADE van onmenslike wreedheid. Geld geoormerk vir COVID 19, verlore deur KORRUPSIE! Man los vrou en kinders vir ‘n ander vrou! Mense sê mekaar sleg op sosiale media sonder grense!  Wat word van ons wêreld? Is dit die begin van die einde? Waar is God se OORDEEL? Waar is die REGSPRAAK? 

Die mens leef vandag asof daar nie ‘n oordeel is nie!! 

“Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. (Mat 24:12)

Sonder REGTE oordeel, raak ‘n samelewing oorgegee aan anargie en wetteloosheid. Sonder oordeel het mens nie rigting nie. Sonder oordeel is daar nie meer ‘n standaard om na te strewe nie. “EVERYTHING GOES”.  Alles is aanvaarbaar! Daar is nie meer reg en verkeerd nie.  

DIT IS ‘N VERSKRIKLIKE GROOT MISLEIDING! 

Die voedsel wat ons eet, moet dan voldoen aan sekere veiligheid standaarde! 

Niemand wil in ‘n vliegtuig vlieg, as die vlieënier nie die standaard geslaag het nie, wat nog te sê geopereer word deur ‘n dokter wat nie die kursus voltooi het nie?  Die waarheid is, ons soek standaarde vir veilige gesonde lewe, ons kan nie daarsonder nie! Selfs afrigting impliseer gereelde beoordeling, om dan sekere regstellings te maak, deur oefening te verbeter, om sodoende die hoogste eer te bekom! 

Die moderne mens wil net nie meer hê dat die standaarde op hom of haarself van toepassing is nie! 

Dr Henry Cloud maak ‘n pragtige appél in sy boek: “Changes That Heal” – Four practical steps to a healthier you. In Hoofstuk 1 as ‘n fondasie. Jesus is GENADE en WAARHEID (Joh 1:14). Hy is die LEEU en die LAM!

Ons het beide Waarheid en Genade nodig om te groei in volwassenheid in Christus.  Waarheid wys die STANDAARD, en Genade bied die goddelike VERMOË om REG te lewe. 

WAARHEID impliseer oordeel, want waarheid is ‘n toets. Waarheid is onaanvegbaar. Waarheid bring dit wat nie waar is nie aan die lig.  

VERSTAAN GOD SE OORDEEL 

Dawid voel veilig in God se oordele, insettinge, en verordeninge.

Dawid het homself getroos toe Hy God se oordele van ouds onthou. (Ps 119:52) 

” want al sy verordeninge was voor my, en sy insettinge het ek nie van my verwyder nie.”  (Ps 18:23) 

“Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë.” (Ps 19:9) 

“…u oordele is ’n groot watervloed. HERE, U behou mense en diere!” (Ps 36:7). Die langste Psalm in die Bybel handel juis oor Dawid wat die Here loof vir Sy oordele! 

(Psalms 119:7, 13, 20, 30, 39, 52, 62, 66, 75, 102, 106, 108, 137, 156, 160, 164, 175)

Jesus preek gereeld oor oordeel: 

 • Die gelykenis van die ryk dwaas (Luke 12:16–21)
 • Die twee fondamente (Matthew 7:24–7; Luke 6:46–49)
 • Die gelyknis van die Saaier (Matthew 13:3–9; Mark 4:3–9; Luke 8:5–8)
 • Die gelykenis van die onkruid tussen die koring (Matthew 13:24–30)
 • Die onvrugbare vyeboom (Luke 13:6–9)
 • Die treknet (Matthew 13:47 –50)
 • Die eise van dissipelskap (Luke 14:28–33)
 • Die plig om te vergewe (Matt 18:23-35)
 • Die verlore seun (Luke 15)
 • Die ryk man en Lasarus (Lk 16:19-31)
 • Die gelykenis van die boere en die wingerd (Mat 21:33-41)
 • Die gelykenis van die bruilof (Matt 22:1-14; Lk 14:15-24)
 • Die vyf dwase en die vuf wyse maagde (Mat 25:1-13)
 • Die skape en die bokke (Mat 25:31-46)

Troos Vir Slagoffers

Misdadigers gaan nie straf vryspring nie!! Hierin is daar ‘n reuse troos!! 
“Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is.” (Luk 17:1-2) 

“Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê die Here.” (Rom 12:19) 

Ons gaan elkeen moet rekenskap gee

“Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.” (Mat 12:36 

“Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.” (Mat 16:27)

“En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.”(Heb 4:13)

“Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde sal ’n menigte sondes bedek.” (1 Pet 4:5)

“Alles wat in die geheim gedoen is sal openbaar word.” (Mar 4:22)

Daar wag ook ‘n beloning

Jesus het nie net oor die oordeel gepraat wat kom nie, maar ook oor die beloning wat wag vir die wat reg geleef het: 

 • Siele en dissipels wat gewen is – Kroon van Blydskap (1 Thes 2:19).
 • Heilige en toegewyde lewe – Kroon van geregtigheid (2 Tim 4:8).
 • Versoeking weerstaan – Kroon vd. Lewe (Jak 1:12; Open 2:10).
 • Goeie Herders – Kroon van heerlikheid (1 Pet 5:4).
 • Dissipline en volharding – Onverwelklike kroon (1 Kor 9:25).
 • Vervolging weerstaan – Groot beloning (Mat 5:12; Luk 6:23).
 • Gee sonder om gesien te word -Groot beloning (Mat 6:2).
 • Vas en bid in die geheim – Sal openlik beloon word (Mat 6:6; 18).
 • Ontvang gestuurde volgens sy gawe – Sal spesifieke gawe ontvang (Mat 10:41).
 • Goeie werke – Beloon volgens elkeen se werke (Rev  22:12; Mat 16:27; 1 Cor 3:8).
 • Vyande liefhê, teenoorgestelde gees – Groot beloning (Luk 6:35).
 • Op die regte fondament gebou – Sal beloon word (1 Kor 3:14).
 • Lewe in die geloof in Christus -Vryheid (Kol 2:18).
 • Dien die Here – Erfdeel saam met Christus (Kol 3:24).
 • Vaste vertroue – Groot loon (Heb 10:35).
 • Volharding – Volle loon (2 Joh 1:8). 

Die woord oordeel het iets uit te make met krisis. ‘n Krisis is dikwels ‘n toets van ons geloof, en dit wat in ons is. Die meeste leerlinge hou nie van eksamen nie, maar as jy goed voorberei het hoef jy nie te vrees nie. Dit is tog wonderlik om te sien hoe jy gevaar het op die einde! 

Die Groot wit Troon Oordeel (Bema verhoog) Toekomstige Oordeel

Die woord Bema wat in die NT Grieks gebruik word verwys na die verhoog waarop atlete staan, wanneer hulle in hulle sport gewen het. Dit impliseer dat die beoordelaars streng elke atleet se optrede ontleed het om te bepaal wie verdien om te wen.  

Lees Open. 20:11-15 

“…want daar staan geskrywe: “So seker as Ek lewe, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat Ek God is.” Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee.” (Rom 14:11-12) 

“Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos Hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad.” (2 Kor 5:9-10) 

“‘n Atleet wat aan ‘n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding.” (2 Tim 2:5) 

“Weet julle nie dat atlete wat aan ‘n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle die prys kan wen. Almal wat aan ‘n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om ‘n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons ‘n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie; ek slaan soos ‘n bokser wat nie in die lug slaan nie. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.” (1 Kor 9:24-27) 

Hel is ‘n realiteit – 2 Pet 2:4; Mat 22:13; 25:30 

Geen oordeel IN Christus – bekeer julle 

Jesus gebruik nie die slegte goed wat met mense gebeur om daardeur te wys dat sekere mense oordeel verdien nie. Almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van die Here (Rom 3:23). Rampe, wreedheid van mense gebeur al vir duisende jare. Nou ervaar ons hierdie tye soos ‘n vrou in haar baringstyd wanneer daar korter kontraksies op mekaar is!

NOGTANS bekeer jou! As jy nou vandag tot sterwe kom, is jou saak reg met die Here? (Luk 13:1-5) 

“God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg.” (Joh 3:16-19) 

Geen oordeel IN Christus Jesus nie. 

“Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” (Rom 8:1) Sommige manuskripte voeg by: … “vir dié wat nie volgens die sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees. Dit impliseer dus net diegene wat Sy geregtigheid as geskenk en genade ontvang het, en IN Hom krag ontvang het (Phil 4:13) heers in dié lewe oor sonde en ongeregtigheid. (2 Kor 5:21; Rom 5:17) 

Christus het ons oordeel op die kruis gedra en die volle prys vir ons dade betaal (Heb 10:10). 

 • Hy het die vloek van ons sonde op Hom geneem (Gal 3:13).
 • Hy het satan gebind en hom ontklee van sy outoriteit (Col 2:15)

Daarom is ons wat in Christus is, nie bang vir oordeel nie! “Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. (1 John 4:17) 

Teenswoordige Oordeel – Die oordeel van die kerk. 

Die kwessie is nie óf ons moet oordeel nie, maar hoe ons moet oordeel.

 • Moenie die splinter oordeel met ‘n bank in jou eie oog nie. (Mat 7:1-5)
 • In 1 Cor 5:1-13 kla Paulus die kerk aan omdat hulle nie die sonde in hulle midde verwyder en beoordeel het nie. Hy maak dit dan ook duidelik dat ons nie die mense buite die huisgesin van God oordeel nie, maar wel die familie is. 

Daar is ‘n verskil tussen oordeel en beoordeel.  Om iemand te oordeel sonder dat jy al die feite het, betrokke is in die saak, en eerstehands getuienis het is soos om jouself regter oor ʼn saak te maak en die saak het nooit voorgekom nie. JY kan nie iemand beoordeel as jy nie kontak maak, en die sonde/fout/misleiding konfronteer nie.

Die Bybel is baie duidelik dat ons mense wat hulle skuldig maak aan die volgende oortredings uit ons gemeenskap moet verwyder; hulle soos heidene moet behandel, nie met hulle moet kuier of eet nie: 

 • hoereerders
 • gierigaards 
 • rowers 
 • afgodedienaars. 1 Cor 5:11-13:
 • tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, Rom 16:17:
 • ‘n man wat partyskap verwek, Tit 3:10-11:
 • wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. 2 Thess 3:6:
 • iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, 2 Thes 3:14-15:
 • As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, 1 Tim 6:3-5: 3
 • wat tugteloos is
 • wat onsin praat 
 • verleiers is – Tit 1:10-11.

Die kerk se straf en oordeel is die van ʼn mens en tydelik.  Soos bv:

 • Oordeel die sonde 1 Kor 5:1-13
 • Restoreer die sondaar 2 Kor 2:3-11  

Uiteindelik oordeel ons eie dade ons daagliks. Ongehoorsaamheid aan God se voorskrifte veroorsaak dat die aarde uitroep met onuitspreeklike sugtinge. Die aarde en die ekologie rebelleer en ly as gevolg van ons selfsug. Ons self ly ook! Hoe wonderlik sal die wereld nie wees as alle mense IN Christus leef, en Sy waardes, denke, gewoontes, en gesindheid handhaaf nie?

Categories
Preke

Oorwin irrasionele Vrees

Hoofteks (Luk 18:1-8) 

Van tyd tot tyd beleef ons almal irrasionele verlammende vrees en angs.  Ons weet hoe dit voel as jou maag in ‘n knoop draai, en hoendervleis op jou lyf uitslaan, as gevolg van iets wat jy gelees het, of gehoor het. Vrees is natuurlik en gesond, en verskerp ons sintuie en spiere om of te vlug of om te baklei want daar is gevaar.  Satan se moedertaal is leuens, en hy verstaan dat vrees net soos geloof werk. Geloof kom, soos ‘n saad. Geloof kom deur gehoor, of iets wat jy sien, of ‘n getuienis. Vrees kom ook deur ‘n storie, slegte nuus, of iets wat jy sien of hoor. Deesdae is sosiale media vol van misleiding en fobnuus. Satan gebruik dit om ons te ontstel, en te verlam met vrees. Daar is sekerlik tye waar ons werklik in ‘n situasie kom, waar vrees regverdig is. Self dan het ons nodig om te glo, en in die geloof op te staan en die gevaar, tyding, krisis te ontbeer! 

Jesus vra die vraag: maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?” (Luk 18:8) 

Die gelykenis begin met ‘n verduidelik en motief: “dat ’n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie.” (2 Cor. 4:1, 16; Gal. 6:9; Eph. 3:13; 2 Thess. 3:13) Geloof is altyd in opstand teen die status-quo! Geloof is ‘n weerstand beweging! Geloof sien ‘n hemelse werklikheid, en fokus nie op die sienlike tydelike dinge nie. (2 Cor 4:18) Soos Stephanus vol van die Heilige Gees, die steniging ontbeer, met sy oë gevestig op Jesus. (Acts 7:55) So staan die kinders van God, vol van geloof, in gereedheid om te doen presies net dit wat Hy van ons vra.  

Die regter in hierdie storie is waarskynlik ‘n romeinse regter, wat geensins empatie of begrip het met die nood en leed van ‘n Joodse weduwee nie.  Haar versoek is nie dat haar teëparty gestraf moet word nie, maar wel dat sy beskerming ontvang. Wat haar teëparty doen is nie reg nie, en sy verdien beskerming van ‘n hoër gesag.  Haar vasberadenheid was gedetermineerd gefokus soveel so dat die regter verklaar: sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. (Luk 18:5) 

Die Crux van die storie is die feit dat haar geloof nie net gebede en verstandelike vertroue was nie. Sy het die regter moeg gemaak, met haar gereelde hof verskynings.  Dit impliseer dat sy tog sekerlik ‘n ‘nee’ antwoord moes ontvang het. Sy het nie toegelaat dat sy laksheid, onvermoë, onreg, verkeerd wees haar onder kry nie. Herhaaldelik, het sy met ‘n nuwe saak gekom, met nuwe getuienis, en ‘n beroep gedoen vir regspraak en beskerming.  

Jesus maak dit ook duidelik dat Die Vader nie soos hierdie regter is nie. (Mat 7:9; Heb 12:9) Dit beteken ons hoef nie so aan te gaan asof die Here nie wil antwoord nie. Elke goeie gawe kom van die Vader. (James 1:17) Daar is wel ‘n geloofstryd aan die gang, om Sy koninkryk en Sy wil hier op aarde te laat geskied. 

sal Hy wel DIÉ geloof op die aarde vind? 

Categories
Preke

Toeskouers vs Daders

Die gevaar om die waarheid te ken en dit nie toe te pas nie!

Hoofteks: (James 2:14-26) 

Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so ‘n geloof ‘n mens red? Sê nou daar is ‘n broer of ‘n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan; gaan trek julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood.

Maar iemand kan miskien sê: “Die een het die geloof en die ander het die dade.” Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook – en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy ‘n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaardgegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die Skrif vervul wat sê: “Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek,” en hy is ‘n vriend van God genoem. Julle sien dus dat ‘n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Is Ragab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenners weggesteek en hulle met ‘n ander pad laat ontkom het nie? ‘n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood.

Die Bybel is nie ‘n versameling akademiese teoretiese kennis nie. Die Bybel is ‘n versameling geloofstories van mense wat hulle kennis van die waarheid toegepas het.  Daar is ‘n wesenlike verskil tussen “beliefs” geloofsoortuigings en “faith” geloof. Die duiwels glo ook, hulle het dadelik erken dat Jesus Here is. Een van die grootste misleidings van die inligting revolusie is dat ons onmoontlik al die kennis wat ons weet en lees, kan toepas in ‘n leeftyd.  

 Knowledge without experience is useless.                                                              Experience without Knowledge is ignorance. 

“Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal ‘n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal ‘n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word; en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word.” (Luk 12:47-48) 

Wat help die kennis van gebed, as jy nooit bid nie? 

Wat help aanbiddingsmusiek as jy self nooit die Here aanbid nie? 

Wat help dit dat jy geestelik ontvang maar nooit iemand dissipel of na die Here toe lei nie? 

Wat help Bybelskool as jy nie dit wat jy geleer het toepas en weer ander leer nie? 

Wat help dit dat jy deel is van ‘n gemeente maar nooit ‘n bydrae maak nie? 

Wat help dit dat jy gered en nuutgemaak is, maar nie jou bediening uitleef nie? 

Wat help dit ons bid vir Vrede in SA maar leef nie reg nie? 

Wat help dit dat ons sê ons is Christene maar ons dink, leef en doen nie soos Jesus nie? 

Jesus se vleeswording is net so belangrik as sy kruisdood en opstanding. Deurdat Hy tussen mense geleef en gewerk het vir 30 jaar, wys Hy ons hoe om te leef. Jesus is nie ‘n filosoof wat net mooi idees verkondig het nie. Hy het hierdie idees geleef. Byvoorbeeld: Moenie jou teen ‘n kwaadwillige mens verset nie… julle moet julle vyande liefhê… bid vir die wat julle vervolg…(Mat 5:38-46) is letterlik deur Jesus vervul. 

Geestelike gewig en outoriteit kom nie deur die waarheid te weet nie, dit kom deur die waarheid te doen! Daar is ‘n wesenlike gevaar en misleiding, om die waarheid te ken en dit nie toe te pas nie.  Kennis van die waarheid sonder toepassing, maak ons slim sondaars. 

Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.” (Mat 7:21) Hierdie tema van DOEN, was Jesus hoog op Jesus se preek tema lys: 

Die Gelykenis van die Saaier: En wat in die goeie grond val — dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in ’n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. (Luk 8:15) Die gelykenis verduidelik hoe die sorge van die lewe, versoekings, vervolging ons meebring dat ons nie daders is van die Woord nie> 

Bou jou huis op die rots: Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ’n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. (Mat 7:24) 

Die profetiese Rede, ewige lewe en ewige straf, die skape en die bokke. (Mat 25:31-46) 

Categories
Preke

‘n Bybelse definisie van die kerk as geestelike ekosisteem

Ons hoor so baie wat verkeerd met die kerk is, maar wat is die onwankelbare realiteit van kerk wat nie geskud kan word nie? (Heb 12:21-29) Die mense verwesenlik organisasies, maar die Here belowe: “op hierdie rots sal ek my kerk bou en die hekke van die hel sal nie daarteen kan stuit nie” (Mat 16:18)  Hierdie rots was nie Petrus nie, maar wel die openbaring wat hy gehad het dat Jesus waarlik die messias is. Sedertdien het miljoene mense al tot die openbaring gekom dat Jesus regtig is wie Hy sê Hy is.  

Die gedeelte in Hebreers is die klimaks van die boek. Die hele boek verduidelik dat ons ‘n beter hoop het waardeur ons nader (Heb 7:19) deur ‘n beter verbond (Heb 7:22) deur ‘n beter hoëpriester en middelaar (Heb 8:1) van meer uitnemender beloftes (Heb 8:6) deur beter offers (Heb 9:23) deur ‘n nuwe en lewende weg (Heb 10:19) en dan die absolute hoogtepunt: Maar julle het gekom!!! Julle het dus nie meer nodig om enige offers te bring nie!!! Julle begin nie buite nie, julle begin binne in Christus! 

Sion, die stad, nuwe Jerusalem, die bruid, engele, feestelike vergadering, geeste van volmaakte regverdiges is alles metafore vir julle is in EDEN! Julle is verenig met die geestelike realiteit van die hemel. Jesus het verklaar; “Die koninkryk “God se realiteit” het nou naby gekom! Julle is dus in Christus, op grond van Sy geregtigheid en genade wat julle nie kon verdien nie, naby gebring, binne-in gebring, in die heerlikheid van die Godheid! 

Hier is ook ‘n finale vyfde waarskuwing: 25Pas op dat julle Hom wat met julle praat, nie ignoreer nie. (Heb 21:25) 

 1. Vandag wanneer julle sy stem hoor, 8moet julle nie julle harte verhard nie (Heb 3:7) 
 2. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ’n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. (Heb 3:12)
 3. omdat julle traag geword het om te hoor. (Heb 5:11) 
 4. hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het? (Heb 10:29) 

God is ‘n Vader, en enige Vader wil sy kinders onderrig en voorberei om die lewe in oorwinning te leef. Dit impliseer dat Hy ons toets. Uiteindelik is alles wat ons daagliks beleef ‘n toets om te sien of die “container” die gewig van Sy heerlikheid kan dra.  (2 Cor 4:7) Hy wil sonder beperking Sy Gees en volheid deur ons laat werk, soos met Sy dissipels, honger skares, storms op die see, muntstukke in vis se bek, was ‘n toets om hierdie lewe vanuit die HEMELSE REALITEIT IN ONS hart te hanteer! 

In Hom is daar ewige onveranderlike liefde, vrede, heilsaamheid, voorsiening, verbondenheid. In hierdie wêreld is daar tekort, verlies, agteruitgang, verwoesting, teenstand, probleme, verdeeldheid, beperkinge! IN CHRISTUS is ons tot alles in staat! (Phil 4:13) Meer as oorwinnaars, (Rom 8:36) ver bo alles wat ons bid of dink (Eph 3:20) Groter is Hy wat in my is as Hy wat in die wêreld is (1 Joh 4:4) Die vyand kom met die realiteite van hierdie wêreld… het God regtig gesê?? Kinders van God het egter alreeds tot ‘n hemelse realiteit GEKOM!!! 

In hierdie realiteit hou ons alreeds fees! Is ons verenig met alle gelowiges wat geleef het, en nog gaan kom. Ons is vrygemaak van die skaamte, veroordeling en houvas van sonde! Ons kruip nie meer vir God weg nie!! Ons is in Christus Jesus, met God en met die familie van God versoen, saam met die Heilige Engele!! 

God kan nie die volheid van Sy heerlikheid op een slag in ons losmaak nie, ons sou dit nie kon hanteer nie. In ons geloofsreis met die Here, bou Hy ons kapasiteit om vanuit Sy heerlikheid te dink, te praat en te leef!!! MOET NET NIE JOU HART VERHARD NIE, Moenie rebels raak nie! Moenie ongehoorsaam bly nie! Elke keer in elke krisis gaan Hy vir ons ‘n hemelse realiteit uitweg en uitkoms bewerk. Ons moet fyn luister en presies doen wat Hy vra. Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker van ewige saligheid geword.  (Heb 5:8) Jesus het net soos ons aardse beperking getrotseer! Tog het Hy gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het Die hemelse realiteit is onderstebo en anders as die wêreld. Jy leer om te gee as Jy wil hê, om jouself te verloën om te lewe, om te rus as jy voel om te baklei, om te dien as jy voel om te lei, om laaste te gaan staan as jy voel om voor te loop, om te vergewe eerder as om te vergeld! Elke keer wanneer ons hierdie toetse slaag deur Sy genade wat Hy in ons werk, bou ons kapasiteit om meer gewig te dra.  

Behou jou vrede! Moenie reageer in die vlees nie! Uiteindelik bou hy in ons onsigbare hemelse realiteite wat nie geskud kan word deur dié wêreld se verganklikheid en wanorde nie.  Kain het Abel se lewe geneem, omdat Hy nie Sy broer se beskermer wou wees nie. Jesus word die beskermheer van die mensdom om almal se sonde op Homself te neem, en ons te versoen met die Vader en met mekaar.  

Die kerk, bruid, liggaam, heilige priesterdom is dus baie meer as net ‘n denominasie, kerkgenootskap of gebou! Dis baie meer as ‘n samekoms, of die te kort aan saamwees. Ons is in Christus Jesus verenig, verbind, saamgevoeg, ingeënt, gegrondves as lewende stene in Sy gebou! Ons is deel van mekaar, die bekendes en die onbekendes! Die wat ons gereeld mee kuier, en die wat ons een keer per jaar sien, die wat ons vooruitgegaan het, en die wat nog gebore gaan word. Ons is die ewige heilige uitverkorenes van God wat Christus Jesus ontvang het, en elke dag soos drankoffers uitgegiet word tot Sy eer!   

Categories
Preke

Wat verwag God van ONS?

Soos bome in ‘n woud kompeteer vir die Son, en hulle takke en kroon uitreik na die son, so soek ons die Son, Jesus Christus met genesing in Sy strale! Ons hunkering is na Hom. Hy is die middelpunt van ons bestaan, en uit Hom, deur Hom en in Hom vind ons, ons bestaan! Die gemeenskap van gelowiges wie se bestaan gegrondves is in Christus Jesus ons Here, ondervind ‘n sekere geestelike simbiose: uit wie die hele liggaam — goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate — die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. (Eph 4:16) Sien ook (1 Cor 12:12-26) Paulus verstaan die werkinge van die kerk soos die werkinge van al die organe, en ledemate in ‘n mens se liggaam. En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,

wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. (Eph 1:21-23) 

Die mens het kerk gereduseer tot ‘n organisasie, ‘n denominasie, ‘n kerkraad, ‘n gebou. Die kerk, bruid, tempel, volk, nasie, liggaam van Christus is baie meer kompleks, en funksioneer op soveel veelvoudige vlakke en werkinge die absolute genialiteit van God! Daarom moet Hy die kerk bou. (Mat 16:18) Dieselfde mistieke, misterieuse, bonatuurlike heerlikheid wat in die godheid bestaan, word in Sy liggaam gedemonstreer wanneer ons EEN is met Hom. (Joh 17:21) sien pastor J. John se snaakse refleksie oor die kerk. “Global Interprise” https://www.youtube.com/watch?v=L6TGxKvSqH8

Maar wat is God se plan met Sy liggaam? Wat moet ons vir Hom doen? Hoekom is ons hier? 

GENESING!! 

Die Here wil ‘n kollektiewe genesing van skaal in die wêreld bewerk deur Sy liggaam! Ons sien hierdie beeld baie duidelik wanneer ons die skrifte oor die kinders van God as bome vergelyk.

3Hulle is soos bome

geplant langs ’n rivier,

wat vrugte dra

op die regte tyd.

Hulle blare verwelk nie;

in alles wat hulle doen,

is hulle voorspoedig.[1] Ps 1:2-5 

Maar gelukkig is dié mense

wat op die Here vertrou

en hulle verwagting

in Hom stel.

8Hulle is soos bome

wat langs ’n rivier staan,

hulle wortels reik diep

tot by die water.

Hitte bedreig hulle nie,

hulle blare bly groen.

Lang maande van droogte

pla hulle ook nie,

hulle hou nie op

om vrugte te dra nie.[2] Jer 17:5-8

12Allerhande soorte vrugtebome sal aan weerskante van die rivier groei. Die blare van hierdie bome sal nooit verlep nie en daar sal altyd vrugte aan die takke wees. Daar sal elke maand ’n vrugte-oes wees, want die bome kry hulle water van die rivier wat uit die tempel vloei. Die vrugte sal kos wees en die blare sal genesing bring.”[3] Eze 47:10-12

Hulle sal genoem word:

Bome van Redding,

’n plantasie van die Here

om sy roem te vermeerder.[4] Isaiah 61:1–3,

Herlewing is die belewenis waar mense ontwaak tot die eenheid en eenheid wat in God vir ons opgesluit lê: Sien die wonderlike dinge wat gebeur wanneer ‘n gemeente een is van hart, en sinne: Acts 1:14; Acts 2:1; Acts 2:46; Acts 4:24, 32; Acts 5:12; Acts 8:6; Acts 15:25. Hierdie eenheid kan ons nie bewerk nie, ons word wel dikwels vermaan om hierdie eenheid te handhaaf en te beskerm. (Eph 4:1-50; Phil.1:27; 2:2-3; 5:11,14; Eph.4:3; 1Thes.5:13; 1 Cor 1:10; Eph. 4:13; Col. 3:14) 

Ons is dus saam ‘n habitat, en ‘n ekosisteem van genesing! Dis verstom en verbaas my, hoe die Here elkeen in die liggaam se behoeftes versorg in die liggaam. Ek as die pastor, is nie die enigste oplossing en genesing instrument nie. Elkeen speel ‘n rol in die genesingssiklus. Net soos in ‘n hospitaal, waar daar verskillende mense werk wat direk met die pasiënte werk, maar ook talle in die agtergrond funksioneer; is ons in die liggaam van Christus met mekaar verweef. 

Hierdie eenheid is geestelik: 

dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. (Joh 17:21) Ons eenheid is ons Bruto Binnelandse Produk! In hierdie wêreld van wanorde, verdeeltheid, selfsug, eie-geregtigheid is die ware eenheid van die kerk ‘n rariteit!  
Ons is interafhanklik van mekaar

En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. (1 Cor 12:26) 

Gelyke sorg

sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. (1 Cor 12:25) 

ondersteuning wat elke lid gee

ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate — die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. (Eph 4:16) 

Nie gebonde tot ‘n fisiese plek

Want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. (Col 2:5) 

Voorwerpe vir besonder gebruik en ander vir alledaagse

In ‘n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy ‘n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. (2 Tim 2:20) 

Jou Lyding te wille van die liggaam. 

NOU verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is; (Col 1:24) 

HOU JOU TUIN SKOON

Elkeen het dus ‘n verantwoordelikheid om nie net te funksioneer in die roeping waaroor God jou aangestel het nie. Bo alles moet ons soos ‘n boom, onsself beskerm teen parasiete, swamme, en investering van die bose.  

Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uit hou. Maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weë vas wees, wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid.  (Prov 4:23-27) 

Leer om bevryding op jouself te doen.  Indien jy ‘n verkeerde gesindheid, verontregting, onvergenoegdheid in jouself gewaar; bely en laat die Heilige Gees jou was en lei in waarheid.  Moet nie mense bespreek nie, bid vir hulle. Moenie probleme bespreek nie, wees die oplossing! Moenie op ‘n distansie oordeel nie, konfronteer die valsheid direk met die persoon.  Moenie aanstoot neem nie, vermaan die oortreder in liefde. Moenie kritiseer nie, leef in verbondenheid met Christus! 


[1] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Ps 1:3.

[2] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Je 17:7–8.

[3] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Eze 47:12.

[4] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Is 61:3.