Categories
Preke

Rightwiseness – Verkry die Regte Waardebepaling

Ons sukkel maar as mens om die regte, ewige, onverganklike waarde van ‘n mens te bepaal. Geen aardse objek is ewig nie! Net die mens is bestem om ewig te lewe. Hoekom waardeer mense nooit wat hulle het totdat dit eers weg is nie? Die koninkryk van God boodskap is ‘n “reset” van alles wat ons as waardevol beskou.

Ons as mens weet nie altyd om dit wat werklik van waarde is raak te sien nie. So verkoop Esau sy geboortereg vir ‘n pot lensiesop, omdat hy moeg en honger is. (Gen 25:29-34) 

“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ‘n skat wat in ‘n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land. “Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ‘n handelaar wat op soek is na goeie pêrels. As hy ‘n baie waardevolle pêrel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die pêrel. Matthew 13:44-46 

Ek het dié lief wat my liefhet; dié wat my soek, vind my. Wie my het, het rykdom en eer, het duursame en blywende besittings. Wat ek vir jou lewer, is beter as goud, selfs fyn goud; wat ek inbring, is meer werd as die suiwerste silwer. Waar ek gaan, is daar geregtigheid, my pad is dié van die reg. Ek maak dié wat my liefhet, ryk, ek maak hulle skure vol. (Prov 8:17-21)

Die wêreld ekonomie staan en val by wat mense op ‘n bepaalde tydstip van hoë waarde ag.  So behaal die 1967 Shelby Mustang GT500 kultus status na die film Gone in 60 Seconds.  Die wêreld markte is besig om geskud te word en mense soek die beste aandele om in te belê.  So het mense hulleself al baie lyding en verdriet besorg, omdat hulle tydelike, verganklike, dinge nagejaag het!  Roem, aansien, rykdom, weelde!!! 

Dit is interessant dat mense wat al vir baie lank finansieel ryk is, hulle rykdom nie vertoon of afwys nie! Hulle lewe bloot normale en eenvoudige lewens, ten spyte van hulle aardse rykdom.  

Jesus verstaan dat die mens se hart jaag dit wat jy as waardevol beskou.  want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.  (Mat 6:21)  

Jesus rig die mens se hart na ewige skatte. Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My. ( Mat 19:21) 

Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie.  Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. (Luk 12:32-34) 

Wat was vir Jesus waardevol? 

 1. Jesus heg om God lief te hê, en Hom te dien as die mees waardevolste en belangrikste ding wat jy kan doen. 

Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.  (Mat 6:33)

 • Jesus wys dat hoe jy die ewigheid gaan spandeer meer belangrik is, as die aardse lewe. 

En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.  (Joh 17:3; 17) 

 • Jesus heg waarde aan ‘n meer eenvoudige lewenstyl

Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng?  (Mat 6:25-34) 

 • Jesus heg waarde aan gesondheid, HY maak siekes heeltemal gesond.  

(Luke 17:11-19).
ho⋅lis⋅tic /həlistik/emphasizing the organic or functional relation between parts and the whole 1926, coined, along with holism, by Gen. J.C. Smuts (1870-1950), from Greek holos “whole.” In reference to the theory that regards nature as consisting of wholes. Holistic medicine is first attested 1960. 

 • Jesus heg nie waarde aan ‘n sigbare plek nie, maar die koninkryk BINNE jou.

Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle. (Luk 17:20-21) 

 • Jesus rig die mens se hart na ewige skatte en rykdom.

Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My. ( Mat 19:21) 

 • Jesus kyk anders na die mees belangrike mense. 

In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?” Hy het ‘n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so ‘n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My.” (Mat 18:1-5) 

Hoe meet ons, ons eie waarde? 

Ons meet ons waarde soms met verskillende veranderende nie betroubare maatstawwe soos: hoeveel likes op ons sosiale media blaaie, prestasies, volgelinge, suksesse, status posisies ens. ens.  Jesus leer ons om onsself van waarde te ag, bloot omdat Hy ons van waarde ag.  Omdat Hy ons liefhet! Omdat Hy vir ons gesterf het, en vir ons sonde betaal het! Omdat Hy ons raaksien en by ons stop! Omdat ons Hom ken! Ons skepper is inderdaad die beste onveranderlike bertroubare waardebepaling. Mens gaan mos na ‘n spesialis om die waarde van ‘n objek soos ‘n diamant, of oudheid te bepaal. Net so gaan ons na ons Vader, om ons waarde te bepaal!  

Wat doen ons met mense wat ons nie van waarde ag nie?

Mense het Jesus ook nie van waarde geag nie. Dit is ‘n gegewe, mense is meestal net op hulleself ingestel.  Jesus is God met ons. Telkens hoor ons Jesus sê: “As julle maar net besef wie dit is wat hier by julle staan.” Hoe het Jesus dit hanteer? Hy nudge mense liggies om te sien wie Hy werklik is.  Die samaritaanse vrou by die put. (Joh 4) Maar Jesus verklaar ook aan die ander kant: “As Ek van Myself getuig, is my getuienis nie waar nie.” (Joh 5:31) Selfpromosie was dus nie deel van Jesus se modus operandi nie. Hy het bloot aangehou om fisies te doen waarvoor Hy geroep was. Hy maak siekes gesond, dryf duiwels uit, en getuig van die waarheid. Hy neem nie aanstoot omdat mense Hom nie sien nie! “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” (Luk 23:34) Van al Jesus se volgelinge het net Maria gesien wie Jesus regtig was, en wat Hy bereid was om te offer. Daarom kom salf sy Sy voete. (Joh 12:1-11) 

Verlaag jou verwagtinge van mense. 

During the time he was in Jerusalem, those days of the Passover Feast, many people noticed the signs he was displaying and, seeing they pointed straight to God, entrusted their lives to him. But Jesus didn’t entrust his life to them. He knew them inside and out, knew how untrustworthy they were. He didn’t need any help in seeing right through them. (Jn 2:23–25). En toe Hy in Jerusalem was op die pasga gedurende die fees, het baie in sy Naam geglo, omdat hulle die tekens gesien het wat Hy doen. Maar Jesus self het Hom aan hulle nie toevertrou nie, omdat Hy almal geken het en omdat Hy nie nodig gehad het dat iemand van die mens sou getuig nie; want Hy self het geweet wat in die mens is.

Moenie jou verwagting op mense stel nie. 

Jer 17:9-10; Jer 10:23; Prov 14:12; Jud 21:25; Ps 118:7-9

Categories
Preke

Rightwiseness – Die Wysheid in die Liggaam.

Sekerlik een van die grootste voordele van kind van God wees is die toegang tot die kollektiewe “rightwiseness” opgesluit in die liggaam van Christus.  Paulus beskryf die Liggaam van Christus in 1 Cor 12.  Net soos die menslike liggaam ‘n lopende wonderwerk is van diverse funksies wat saamwerk tot gesonde menswees is die liggaam van Christus die mees wonderbaarlikste uitdrukking van God se genialiteit! Rom 12:5; Eph 4:11-16

Soos ons fisiese liggaam ‘n bepaalde gesonde lewenstyl nodig het om optimaal te bly funksioneer het die liggaam van Christus ook ‘n sekere lewensuitkyk nodig. 

 • Jy is wat jy eet.  Leerstellige akkuraatheid.  (Acts 2:42) 
 • Ons het die hele liggaam in al sy diversiteit nodig. (Rom 12:3-8)
 • Die hoeveelheid liefde wat jy insit bepaal die hoeveelheid liefde wat jy terugkry. 
 • Aanhou bly reformeer.  (Rom 8:29; 
 • Verantwoordbaarheid en jou eie ontwikkeling proses.  Ken Wilber som die totale ontwikkeling proses van die mens in 8 fases. Archaic, indigenous, tribal, traditional, modern, post modern, integral, post integral. [1]
 • Individuele groei tesame met kollektiewe groei.  
 • Niemand is toeskouers nie.  Jy groei in die deelneem, en jou bepaalde roeping uit te leef. Elkeen se gehoorsaamheid is belangrik, en baan die weg vir die selfversorging van elke lid.  (1 Cor 12:25; Eph 4:16)
 • Leer om die liggaam te onderskei.  (1 Cor 11:
 • Te wille van die liggaam. (Col 1:24-29) 
 • Kollektiewe gesag. (Eph 1:22) 

Die samekoms van gelowiges is die fontein. 

Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle bymekaarkom, het elkeen gewoonlik ‘n bydrae om te lewer: ‘n psalm, ‘n onderwysing, ‘n openbaring, ‘n ongewone taal of klank, ‘n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. (1 Cor 14:26) Jy kry toegang en jy drink van die liggaam in die samekoms van gelowiges.  Een tot een konneksie is belangrik, maar die input word eksponensieel verdubbel in die samekoms.  

Die Kollektiewe sinne van Christus. 

“But we have the mind of Christ.” ( 1 Cor 2:16) 

Dit is betekenisvol dat Paulus nie hier sê, ek het die sinne van Christus nie. Die genialiteit van God is opgesluit in die liggaam.  Dit is die misterie wat vir eeue geheim gehou is, en in Christus eers geopenbaar is!! aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. (Col 1:27) 

Multitude of Consellors – (Prov 11:14; 15:22; 24:6) 

Deel van die liggaam maar opereer op jou eie.  

Ons mag nie ‘n opinie gee rakende die bedanking van die Brian Houston skandaal nie. Ons is nie daar nie, ons ken nie die mense direk nie. Maar ons doen en late bring geweldige skade aan die liggaam!!! Maar in ‘n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk; en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy ‘n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit ‘n rein hart aanroep. (2 Tim 2:20-22) Ons lewe is ALTYD ‘n preek, soms vertoon ons die glorie van die Here en inspireer ons mense! Ander kere is ons lewe ‘n boodskap van waarskuwing.  Daarom gooi ons nie diegene wat val weg nie. Sonder Dawid se openlike belydenis oor die Batseba skandaal nie, was die Woord van God onvolkome.  

Betekenisvolle verhoudinge van samewerking. 

Omring jou met ‘n verskeidenheid van mense van statuur wat al verder as jy gegroei het. Gaan met die wyse om, dan word jy wys; maar hy wat met dwase verkeer, versleg.  (Prov 13:20) wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. (2 Tim 2:2) Ouer vroue leer die jonger vroue. (Tit 2:3-4) 

EEN Van Gees. 

God seën uitermatig waar Sy liggaam in verbondenheid met Hom en met mekaar lewe! 

 (Rom 7:4; Rom 9:1; 1 Cor 15:22; Eph 3:6, 12, 21; Col 2:6, 10, 11-1; Rev 1:9) IN ONE ACCORD (Acts 1:14; Acts 2:1; Acts 2:46; Acts 5:12; Acts 8:6; Acts 4:24, 32; Acts 15:25) 


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Integral_theory_(Ken_Wilber)

Categories
Preke

Right-wiseness: Hoe om reg te dink in tye van krisis

https://youtu.be/0HbncUqNR-M

Mense vra: Is die oorlog in Oekraine die begin van die einde en moontlik die aanloop tot ‘n derde wêreld oorlog? As die antwoord ja is, wat gaan jy aanpas en doen in jou lewe? Die Bybelse, Jesus-manier van dink oor ‘n krisis is nou nodig.  

Daar is sekerlik nie ‘n mens wat al meer as 80-jaar oud is, wat nie al oorloë en wêreld tragedie beleef het nie.  Die mens staan inderdaad broos teen ‘n lewe vol van tragedie, pandemies, natuurrampe, en menslike degradeerde kulture en sosiale ekosisteme.  Siekte, verderf, agteruitgang wedywer meestal met die oorhand oor goeie nuus, liefde, en behaaglik genot.  

Persoonlike Verantwoordelikheid 

Jesus slaan heeltemal ‘n nuwe koers in deur ‘n appèl te maak op die individu om die hemel, en Utopia binne homself te soek en nie in ‘n utopiese staat of regering nie  (Luk 17:21). Enersyds moet ons natuurlik ook die kwaad, sonde en verkeerd ook eers in ons eie hart soek. Sien die balk in jou eie oog (Mat 7:3-5). Boosheid begin in jou eie hart (Mat 12:35). 

Oorwin dus eers die oorlog in jou eie hart, dan in jou huis, dan jou straat, woonbuurt, dorp en dan sal jy gesag ontvang om ‘n hoër vlak invloed uit te oefen.  Ons kan nie nou wat in die Oekraine verander nie, maar ons kan hier waar ons invloed het, begin om vrede te bewerk, versoening te bring, kos en klere te gee, iemand in jou huis in te neem.  

Gaan hierdie oorlog soos met die Covid-19 Pandemie op ons ‘n impak hê? Verseker! Ons wat hier lewe se lewens is onlosmaaklik met mekaar verbind op ekonomiese, emosionele, kognitiewe, sosiale, geestelike, nasionale omgewings vlak en nog baie meer.  Dit is daarom dat ons juis hier lokaal moet begin om so waardig moontlik elke krisis te trotseer. Ons kan dit nie ontvlug nie.  Ons kan daaruit leer, om toekomstige krisisse te voorkom of beter hanteer. Maar dit wat ons nie nou hanteer nie, eskaleer en groei, en gaan later uiteindelik hanteer moet word.  

Jesus se manier van dink is nie om te probeer om krisisse te ontkom nie.  Inteendeel Jesus voorspel allerhande onheil:  “En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is ’n begin van die smarte.” (Mat 24:6-8).  

Praktiese wysheid is: Wanneer tussen mense, fokus op mense. Wanneer alleen is, fokus op binnewêreld. Ons kry dit soms verkeerd. Ons is alleen en dink aan alles wat die mense sê. Wanneer ons tussen mense is ons selfbewus.  Wees dus algeheel teenwoordig in ‘n bepaalde situasie.  

Moenie fokus op wat jy nie kan verander nie, gaan wees die verandering waar jy ‘n verskil kan maak. 

Waar Staan God in Lyding? 

Die onwillekeurige vraag is: As God dan Liefdevol en almagtig is hoekom soveel boosheid toelaat? 

 • God is almagtig
 • God is liefdevol

God is egter ook: 

 • God is al-wys
 • God is Ewig

En moenie vergeet nie: Satan en boosheid bestaan.  

Dit beteken ons weet nie alles nie.  God se tydlyn verskil, Hy is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde, maar Hy is ook die Alfa en die Omega nou in hierdie oomblik – die ewige-nou.  God is alyd Liefde, en God is altyd Genesing, maar Hy is ook altyd oordeel en waarheid.  

Behou Ewigheids Perspektief 

“Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.”  (Joh 14:1-2). In hierdie vers rig Jesus sy dissipels se perspektief op die ewige, hiernamaals.  (Matt. 5:12, 46; 6:1, 2, 5, 16; Mark 9:41; Luke 6:23, 35; John 4:36; 1 Cor. 3:14; 9:17, 18; 2 John 1:8; Rev. 11:18; 22:12)

Ons het Pyn, lyding en tragedie nodig

Om nie pyn te kan ervaar nie is lewensgevaarlik.

Om nie emosionele pyn te voel nie is gewetenloos. 

Jesus verstaan lyding, en leer ons nie om dit te probeer ontwyk of vermy nie, maar eerder deur die lyding ons geloof te behou.  

“Daarom dan, terwyl ons so ’n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op Hom wat so ’n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie.”  Heb 12:2-3 (O.A.V.) 

Vir geloof om blywend te word in jou lewe, moet jou geloof getoets word. Geloof of liefde wat nog nooit getoets is nie, hou nie.  “Hulle laat dit egter nie in hulle wortel skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig.” Mar 5:17.

As ons afvallig word verloor ons die ewigheid, en die rykdom wat God vir my in Christus bestem het. Hierin is sy volkome liefde geopenbaar.  Ons het lyding nodig, dit is vir ons goed. “maar toe het U ons uitgelei na oorvloed toe.” Ps 66:12 

In Hebreërs 5:8 lees ons: “Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het.” Hy is ons leidsman op hierdie weg.  Beteken Hebreërs 5:8 dat Jesus vol sonde was? Sommige beleef lyding maar a.g.v. hulle eie sondige dade, en keuses. Christus het egter gelei alhoewel daar geen sonde in Hom was nie (Heb 4:14; Heb 7:26; Heb 9:14).  Maak ‘n duidelike onderskeid tussen sonde en tragedie. 

Lyding Is Wins 

Paulus hom selfs verbly in lyding (Vgl. Rom 5:3; 2 Cor 12:9; Col 1:24). 

 Meer nog, hy roep ook die gemeente daartoe op (Phil 4:4; 1 Thes 5:16). 

Paulus roem in hulle volharding in lyding (2 Thes 1:4) 

Wie veroorsaak Lyding? 

1. My sonde: 

2.Iemand anders se sonde: Jer 32:19 

3.Die sondigheid en gevolglike gebrokenheid van die mensdom en Aarde: 

4.Lyding wat God direk toelaat as tugtiging: Heb 12:5-11 

5.Lyding agv sataniese vervolging: Ons goeie dade is nie ons veilige net, dat ons nie vervolg word, al doen ons goed nie.  Phil 1:29; 1Pe 3:17 

Soms wil ons vir regerings, presidente ens. Kwaad word oor wat hulle doen of nie doen nie. Dit is algehele tydmors.  Fokus op die mense wat jy raak, en wat jou raak. 

Leer om te alle tye te probeer om nooit ‘n leuen te vertel nie. Wees eerlik. Staan op vir jouself.  

Ons almal beleef tirannie op een of ander tydstip in ons lewe.  Werk aan die nodige vaardighede om sonder reaksionêre tirannie, die situasie te ontlont, en wat verkeerd is reg te maak.  Wees te alle tye so eerlik as moontlik, sonder om aanstoot te gee.  Verkeerd word gehandhaaf omdat iemand of onkundig is of arrogant.  Beide kan deur die regte feite reggestel word.  Stilbly is nie ‘n oplossing nie, buiten as ‘n tussenpose om reg te praat.  

HOE MOET ONS LYDING HANTEER?

“Soms lyk dit vir my of God aan ons wat apostels is, die heel agterste plek in die prosessie toegeken het. Ons is soos terdoodveroordeeldes wat in die arena moet sterf, ’n skouspel waarmee die hele wêreld spot – engele sowel as mense.  Ons toewyding aan Christus laat ons dwaas lyk, maar julle is mos die Christene wat weet! Ons is broos, maar julle is die sterkes. Julle is die mense van aansien, maar ons is die veragtes. Tot nou toe ly ons honger en dors, ons is skamel aangetrek; ons word geslaan en het geen tuiste nie. Ons moet swoeg deur met ons eie hande te werk. Ons seën dié wat ons uitskel. Ons is geduldig met hulle wat ons vervolg. Ons bly vriendelik wanneer ons beskinder word. Ons het die uitvaagsels van die wêreld geword, almal se sondebokke. En so is dit nog steeds.”  1 Kor. 4:9–13. 

“Ons het hierdie skat egter maar net in breekbare kleipotte – die allesoortreffende krag kom van God en nie van ons nie.  Op elke manier word ons onder druk geplaas, maar ons is nie verpletter nie; ons is verward, maar nie wanhopig nie; ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie; platgeslaan, maar nie vernietig nie. Ons dra altyd die sterwe van Jesus in ons liggaam saam sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Gedurig word ons wat nog lewe, ter wille van Jesus aan die dood uitgelewer sodat die lewe van Jesus ook in ons sterflike liggaam sigbaar kan word. Gevolglik is die dood in ons aan die werk, maar in julle die lewe.”  2 Cor. 4:7–12.    

“In elke opsig laat ons ons ken as diensknegte van God, ook in ons volharding en swaarkry, ontbering en nood. In die tronk, onder katshoue, onder swaarkry, in oproere, in hongersnood het ons met nougesetheid opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid, deur betoning van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die boodskap van die waarheid en in die krag van God. Ons tree op met die wapens van geregtigheid in ons regter- en linkerhand, in eer en oneer, in veragting en aanprysing; soos verleiers, en tog is ons opreg; soos onbekendes, soos mense wat sterwend is, en kyk, ons lewe; soos swaar gestrafdes, en tog is ons nie doodgemaak nie; soos hartseer mense, en tog is ons altyd blymoedig; soos bedelaars, maar ons verryk baie mense; soos mense wat niks besit nie, en tog besit ons alles.”  2 Kor. 6:4–10. 

“Wat harde werk betref, uitermate; wat tronke betref, uitermate; wat katshoue betref, in die oortreffende trap; in doodsgevare was ek dikwels. Vyf maal het ek van die Jode die gebruiklike straf van 39 houe gekry; drie maal is ek met stokke geslaan, en een keer is ek met klippe gegooi. Drie maal het ek skipbreuk gely en een van daardie kere het ek ’n dag en ’n nag op die oop see oorleef. Ek was dikwels op reis; in gevare van riviere; van rowers; van my volksgenote; van heidene; gevare in die stad en in verlate gebiede; gevare op see en gevare onder vals medegelowiges. Ek weet van harde werk en swaarkry, van baie nagte se wakkerbly, van honger en dors; van dikwels sonder kos te moet klaarkom, van koue en sonder klere wees. Behalwe al dié dinge, was daar nog elke dag die bekommernis oor al die gemeentes.” 2 Kor. 11:23–28.

LYDING AKTIVEER GROTER OUTORITEIT EN GEESTELIKE GESAG: 

Jesus word outeur, dus ‘n gesag om te kan praat of skryf agv dit wat Hy tydens Sy gehoorsaamheid geleer het  (Heb. 5:8-9). Ons sien dit ook in die lewe, dat mense wat Jesus bly volg het, en gedoen het wat Hy sê tydens lyding, geestelike gesag dra. Mens kan dit letterlik aanvoel as hulle praat.     

Lyding gee jou diepte. JY groei afwaards, en word gegrondves.  

Jesus se dood en opstanding het Hom die naam bo alle name gemaak  (Ef. 1:20-21). 

Sy lyding het hom sekere geestelike gesag gegee.  Die ding wat gee jou gesag in die lewe gee is die hoeveelheid lyding wat jy in sit het.  Ons luister na sprekers omdat hulle ‘n sekere gesag toon oor ‘n onderwerp. Hoe het hulle daardie gesag kry?  Hulle bestudeer lang ure en betaal die prys van tyd en moeite, en groot finansiële koste.  Niks kom sonder ‘n prys!  

Ons sukkel met goed, en ons soek antwoorde.  Ons probeer en probeer weer.  Ons volhard soms sonder om enige resultate sien.  Ons misluk, en probeer iets anders.  Ons leer, ontdek, ons analiseer, ons groei!  Dit is hoe God met ons werk.  Die pad op is die pad af.  Eers die fondamente, (die onsigbare, nie interessante, onder grond deel van die konstruksie) en dan die sigbaar en heerlike gebou.  As die fondasie nie solied en sterk is nie kan die gebou nie bly staan nie, veral nie tydens stormwinde nie.    

1.Lyding 

2.Wag 

3.Gehoorsaam

4.Vervolmaking 

5.Outeur 

“Want ons ligte verdrukking wat vir ’n oomblik is, bewerk vir ons ’n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid; omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.”  (2 Kor. 4:17-18) 

Josef se lyding het hom die kapasiteit gegee om in een dag koning te word.  

Paul se lyding het hom die diepte gegee om die meeste van die NT te skryf.

Behou Perspektief

Wees Dankbaar vir wat nie gebeur het nie!! 

Doen vergelykings.  Hoekom het hierdie onheil tragedie my getref? Hoekom nie, wil jy hê dit moes iemand anders tref.  Niemand kry ‘n gelyke pakkie in hierdie lewe nie.  Ons almal begin met verskillende talente, persoonlikheid, familie struktuur, welvaart, intelligensie ens.  Wat ons maak met die hand wat ons gedeel is, is belangrik.  Ons kan onsself jammer kry, die blaam skuif. Maar niemand gaan ons pakkie namens ons dra nie. Elkeen sukkel met sy eie pakkie.  

Ons almal beleef “resentment” van tyd tot tyd, maar iewers moet ons opgroei, en ons pakkie optel en met dit begin woeker, dit wat ons ontvang het vermenigvuldig! Maak resentment jou vriend deur, dit te gebruik om juis te fokus op wat jy nodig het om te konfronteer.  Wat jy nie konfronteer nie, word jy ‘n van ‘n slaaf.  Jy is nie ‘n slagoffer nie, jy is nie uitgelewer nie.  Wanneer jy die inherente positief in jou negatiewe belewenis ontdek, kan jy die negatief uitkanselleer.  

1 Thes 5:18 “In everything give thanks”

We do not thanks God for the hardship, but in the midst of it, in spite of.

Net dit wat Koninkryk van God is, kan nie geskud word nie. 

“Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord: nog een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons ’n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onse God is ’n verterende vuur.”  Heb 12:26-29.  

Deur die eeue is dit bewys, dat in tye van oorlog, die Jesus lewe die beste manier is om te lewe.  In tye van krisis, veg en help die armes.  Leef eenvoudig met min geestelike, emosionele, en fisiese bagasie.  Leef lig.  Die koninkrykgerigte lewe en beginsels is standhoudend en volhoubaar. 

Siende ons oor “right-wiseness” gesels … van Chantal 

Since nuclear threats are rising again, I love the perspective offered here by C.S. Lewis in 1948 almost 75 years ago, but as relevant as ever.

“In one way we think a great deal too much of the atomic bomb. ‘How are we to live in an atomic age?’ I am tempted to reply: ‘Why, as you would have lived in the sixteenth century when the plague visited London almost every year, or as you would have lived in a Viking age when raiders from Scandinavia might land and cut your throat any night; or indeed, as you are already living in an age of cancer, an age of syphilis, an age of paralysis, an age of air raids, an age of railway accidents, an age of motor accidents.’

In other words, do not let us begin by exaggerating the novelty of our situation. Believe me, dear sir or madam, you and all whom you love were already sentenced to death before the atomic bomb was invented: and quite a high percentage of us were going to die in unpleasant ways. We had, indeed, one very great advantage over our ancestors—anesthetics; but we have that still. It is perfectly ridiculous to go about whimpering and drawing long faces because the scientists have added one more chance of painful and premature death to a world which already bristled with such chances and in which death itself was not a chance at all, but a certainty.”

Ek love dié deel : let’s be busy with sensible and human things! 👏👏

This is the first point to be made: and the first action to be taken is to pull ourselves together. If we are all going to be destroyed by an atomic bomb, let that bomb when it comes find us doing sensible and human things.

—praying, working, teaching, reading, listening to music, bathing the children, playing tennis, chatting to our friends over a pint and a game of darts—not huddled together like frightened sheep and thinking about bombs. They may break our bodies (a microbe can do that) but they need not dominate our minds.”

Honours to the origin!

“You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on You, because he trusts You.” Isaiah 26:3 NKJV

Categories
Preke

‘Rightwiseness’ in ons verhoudingwêreld

As ons al ooit nodig gehad het om slim, oordeelkundig en verstandig te wees soos ‘n slang en onskuldig, selfloos soos ‘n duif is dit met betrekking tot ons diverse verhoudinge in die werksplek, met ongelowiges, met verskillende kulture, met sosiale klasse, en teenstrydige geloofsoortuigings.  Veral in die lig van die Jesus opdrag om ons vyande lief te hê, hulle te seën en vir hulle te bid. Wat as jy dit regtig toepas sal lei na empatie en begrip, onombeerlik tot gesonde kommunikasie.

Right-wiseness begin altyd eerstens in ons verhoudingwêreld.  

Jesus leer ons om onsself beter uit te druk en te verstaan wat ander sê.  In plaas van outomatiese reaksies, word ons woorde bewuste betekenisvolle uitdrukkings van waarheid  stewig gebaseer op ‘n bewustheid van wat ons waarneem.  Deur die Heilige Gees word ons gelei om onsself met eerlikheid en duidelikheid uit te druk, terwyl ons terselfdertyd ander respekvolle en empatiese aandag gee. 

Marshall Rosenberg se “Non-Violent Communication” Metodiek vereis eerstens, diep, nie-moraliserende, nie-veroordelende, luister en fyn waarneming voordat enige betekenisvolle versoenende empatiese dialoog kan vorder.  

Die NVC Tegniek: 

 1. Observasie van huidige konkrete realiteite wat ons bestaan bedreig. 
 2. Beskryf presies wat ek voel in verhouding met hierdie realiteit. 
 3. Wat presies voed en gee energie aan wat el voel.  
 4. Hoe kan jy my help om hierdie realiteit te oorkom.  [1]

Jesus se skerpsinnigheid met mense: 

Screwd: Daring to live the startling command of Jesus – Rick Lawrence [2]

 1. Jesus antwoord deur nog ‘n vraag te vra. 

Te midde van Jesus se gruwelike lydingsuur, word Hy deur Pilatus ondervra, maar eintlik word Pilatus deur Jesus ondervra, waarin Pilatus later geen skuld in Jesus kan vind nie, met Sy hart ontbloot tot die waarheid. (John 18:33-40)

 • Jesus is beter as Sherlock Holms om fyn waar te neem.  

Die storie van die Samaritaanse vrou, wat Jesus by die water put ontmoet het, gee vir ons insig oor Jesus se meesterlike benadering om die vrou te laat ontwaak tot haar geloof in Jesus, as die Here! (Joh 4:1-30) 

 • Jesus, druk deur totdat hy die hart skuif.  

Die manier hoe Jesus, Petrus restoureer nadat hy Jesus verloën het net voor Sy kruisiging, raak mens diep. Het ons nie al elkeen Jesus verloën nie?  (Joh 21:1-22) 

‘n Wonderlike inspirerende voorbeeld van liefde wat nooit opgee nie is die rolprent “The Horse Whisperer” waar Robert Redford “Buck Brannaman” se lewe met perde vertolk, en Harmony ‘n gewonde perd en haar ruiter Grace MacLeans terug lei na genesing.[4]


[1] Nonviolent Communication: A Language of Life: Life-Changing Tools for Healthy Relationships (Nonviolent Communication Guides) https://www.amazon.com/dp/B014OISVU4/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_F1JGY9D06Z4STMYNPBQH

[2] Shrewd: Daring to Live the Startling Command of Jesus
https://www.amazon.com/dp/1434700739/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_N1PAC91JTM4ANGA3GH6R

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Horse_Whisperer_(film)

Categories
Preke

Geregtigheid – Uitgeslape om reg te doen

Om geregtigheid en reg te doen, is vir die HERE verkiesliker as offers. (Prov 21:3) AOV To do righteousness and justice Is more acceptable to the LORD than sacrifice. (Prov 21:3) NKJV

Ons lewe in ‘n wêreld van onreg; dubbel standaarde, mense se woord beteken niks, elkeen doen wat reg is in sy eie oë. Kinders ly onder die onreg van hulle ouers, familie of skoolmaats. Egbreuk word geregverdig, en regte word verdedig in die werksplek. Mense word gebruik en misbruik sonder dat iemand verantwoordelikheid aanvaar en jammer sê, ons regverdig onsself, en ons troos onsself deur die goed wat ons doen. Mense is gebroke, stukkend, ontnugter, bitter, seergemaak, te na gekom, en verontreg omdat iemand nie REG gemaak het nie. ‘n Ander woord vir sonde is: onreg, verkeerd doen, wetteloosheid, en goddeloosheid. Ons is almal opsoek na reg! Die vraag is wie se reg?

Salomo het spesifiek vir wysheid gevra, om regspraak te kan lewer. (1 Kings 3:11) Hy wou doen wat reg was soos sy pa Dawid. (2 Sam 8:15) Van Christus word gepraat; DAAR is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ’n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. 2 Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. 3 Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring. (Isa 42:1-3) (Mat 12:18)

Jesus is die verpersoonliking van God se reg in menslike vorm. Ons kan niks byvoeg in wat Christus vir ons gedoen het nie. Hy het die volmaakte en volle prys betaal. Dit is gedoen, klaar! Deur Sy Gees het hy ons nuwe skepsels en mense gemaak in Hom (2 Cor 5:17) “want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons”, (Acts 17:28) Die vrug van die Gees wat nou deur ons werk, maak ons aangename, mooi mense wat reg doen en reg lewe! (Gal 5:22) Hy het die ordinansies en wil van God in ons harte kom skryf, om nou Sy wil te doen. (Jer 31:31-34) Ons weet in ons hart wat reg is, doen dit!

Die enigste persoon wat in ons pad staan is “self”! Die self/vlees mens staan in vyandskap met die geesmens. Ons regverdig onreg! Ons dink omdat ander ook verkeerd doen, dit ons die reg gee om ook verkeerd te doen. (Ons glo ons het geen ander keuse nie) Dis die oersonde van Kain, wat sy broer doodslaan, homself verontskuldig en 4 geslagte later verklaar sy agterkleinseun: Want Kain sal sewe maal gewreek word, maar Lameg sewen-en-sewentig maal. (Gen 4:24) Jesus kom en leer ons om sewentig maal sewe te vergewe! (Mat 18:22) Leef en wandel in die teenoorgestelde Gees! Dit is die regte pad. (Rom 8:3-5; Gal 5:16)

“All that is essential for the triumph of evil is that good men do nothing.” Edmund Burke

The English word righteousness comes from the Anglo Saxon word, rightwiseness, wise in that which is right. In the original Greek it is “Dikaiosune” meaning two parties finding likeness in one another, to join, to be set at one again. We become wise when we realize our oneness with God in Christ.

Studeer Mat 10:5-16

Jesus stuur Sy dissipels op amper ‘n onmoontlik missie:

Gaan na die verlore skape van Isreal toe – mense wat weggedwaal het, harde harte, kwaad vir die Here en die mensdom, nie-godsdienstiges.

Gaan verkondig: ‘Die koninkryk van die hemel het naby gekom.’ Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Alles bonatuurlike dade nie moontlik vir die mens nie!

Moenie enige voorsiening saamvat nie: “Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursies sorg nie en moenie vir die pad ‘n reissak aanskaf of nog ‘n kledingstuk of skoene of ‘n stok nie” v9-10

Vind ‘n blyplek… sonder geld? As jy iemand kry wat jou goedgunstig is “‘n man van vrede” bly daar, maar is die mense jou verwerp skud die stof van jou voete af en gaan na die volgende plek!

“Onthou: Ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Waaaaat!!!? Wolwe verslind skape!! Dit is boonop gevaarlik! Vervolging! Howe! Arrestasies!

DAN DIE KLIMAKS: Twee Gereedskap Instrumente!

Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duiwe.

 1. φρόνιμος phrónimos; fem. phrónimē, neut. phrónimon, adj. from phronéō (G5426), to think, have a mindset. Prudent, sensible, practically wise in relationships with others (Matt. 7:24; 10:16; 24:45; 25:2, 4, 8, 9; Verstandige Bestuurder Luke 12:42; 16:8; 1 Cor. 10:15; Sept.: 1 Kgs. 3:12; Prov. 3:7; 14:6; 18:15; Is. 44:25). In an evil sense, thinking oneself to be prudent or wise because of self-complacency (Rom. 11:25; 12:16; used ironically in 1 Cor. 4:10; 2 Cor. 11:19; Sept.: Prov. 3:7).
  Deriv.: phronímōs (G5430), prudently.
  Syn.: sunetós (G4908), sagacious, understanding, able to reason; sṓphrōn (G4998), of sound mind; sophós (G4680), wise.
  Ant.: mōrós (G3474), stupid, foolish, absurd; asúnetos (G0801), without understanding; anóētos (G0453), unintelligent, foolish; áphrōn (G0878), mindless, stupid, foolish.
 2. ἀκέραιος akéraios; gen. akeraíou, masc.-fem., neut. akéraion, adj. from the priv. a (G0001), without, and keránnumi (G2767), to mix. Without any mixture of deceit, without any defiling material (Matt. 10:16; Rom. 16:19; Phil. 2:15).
  Syn.: euschḗmōn (G2158), comely, honorable; téleios (G0185), perfect, one who has reached the goal; ártios (G0739), complete; holóklēros (G3648), entire, whole; plérēs (G4134), complete full; tímios (G5093), honest; éntimos (G1784), reputable, honorable; euthús (G2117), straight; chrēstós (G5543), of good and useful morals; áxios (G0514), worthy; ákakos (G0172), without being constitutionally bad; ádolos (G0097), without any guile; haploús (G0573), without wrinkles or duplicity, single or simple.
  Ant.: dólios (G1386), deceitful; átimos (G0820), without honor; plános (G4108), deceiver, seducer; phrenapátēs (G5423), a mind-deceiver; anáxios (G0370), unworthy.

Sommige vertalings vertaal hierdie woord met “shrewd” uitgeslape, slim, skerpsinnig, skrander, listig, skelm.

Sien die verhaal van die oneerlike bestuurder. “Die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig.” (Luk 16:8)

Now here’s a surprise: The master praised the crooked manager! And why? Because he knew how to look after himself. Streetwise people are smarter in this regard than law-abiding citizens. They are on constant alert, looking for angles, surviving by their wits. I want you to be smart in the same way—but for what is right—using every adversity to stimulate you to creative survival, to concentrate your attention on the bare essentials, so you’ll live, really live, and not complacently just get by on good behavior.” (Message vertaling)

So listig, skrander, uitgeslape soos die slang! Die slang is die duiwel. Wees dus skelm en uitgeslape soos die Duiwel??? Ja, maar wees nog meer uitgeslape as hy vir regdoen!!! Daarom die teenpool: sonder enige persoonlike voordeel bymotief! Eerlik, opreg, skrander!

Hierdie WYSHEID! Hierdie REGDOEN is die sleutel tot ons suskses en oorwinning in die lewe!! Daar is soveel boosheid in die wêreld!! Die Vader wil ons in Christus Jesus bemagtig om verstandig, wys, skrander, uitgeslape, slim die boosheid te oorwin deur die goeie!!

Betaal jou mense wat reg is. (Col 4:1)
Oppas vir selfmisleiding (Luk 11:42)
Vind die waarheid uit voor jy oordeel op optree (Joh 8:32)
Wees onpartydig (Lev 19:15 & James 2:4)
Moenie wat verkeerd is probeer goed praat nie (Mal 2:17)
Onderwerp jou aan gesag (Rom 13:1-7; I Pet 2:13–17)
Doen reg aan die swakke en die wees; (Ps 82:3; Isa 1:17)
Doen reg in besigheid (Lev 19:36; Deut 25:15; Eze 18:8,9)
‘n regverdige sorg vir sy diere (Pro 12:10)
‘n regverdige haat leuens (Pro 13:5)
‘n regverdige laat ‘n eflating vir sy kinders (Pro 13:22)
A righteous man walks in His integrity (Pro 20:7)
‘n regverdige sal 7 keer val en weer opstaan (Pro 24:16)
Wanneer ‘n regverdige man ‘n posisie van outoriteit beklee, juig die mense (Pro 29:6)
Ps 34:12

((Footnote Shrewd: Daring to Live the Startling Command of Jesus Rick Lawrence https://www.amazon.com/dp/1434700739/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_W3T2T5QKZRRZC5GVJ0SP))

Categories
Preke

Die krag van jou getuienis

Toe Jesus in die skuit klim, het die man wat van die duiwel besete was, by Hom daarop aangedring om saam met Hom te gaan. Jesus het hom dit egter nie toegelaat nie maar vir hom gesê: “Gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het en dat Hy jou jammer gekry het.” Hy het toe gegaan en deur die hele Dekapolis begin bekend maak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor. Mark 5:18-20 

312. ἀναγγέλλω anaggéllō; to tell, declare, messenger. To announce, make known, declare, tell of things done, events, To bring word, inform 

Mens staan verbaas dat Jesus hierdie heidense nog-onlangs-besete man, nie eers dissipel en reg leer nie. Die man se soeke is opreg, om saam met Jesus te vertoef, en nou dat hy by sy regte verstand is, te leer van die Meester.  Jesus stuur die man terug na sy vriende met ‘n eenvoudige opdrag: “gaan getuig en vertel wat met jou gebeur het.” 

Toe Jesus ‘n tyd later weer in die gebied van die Dekapolis kom wag daar ‘n skare  (Mark 7:31-37). Die keer genees Hy die doofstom vrou in die geheim. Hierdie uitsonderlike wonderwerk, sou tog mense finaal oortuig? Hy kapitaliseer egter nie op die skare of die groot wonderwerk nie.  Jesus is hierin vir ons ‘n voorbeeld oor hoe Hy nugter is oor wat mense trek, maar ook wat mense betrokke hou.  

Jesus het nie hulp nodig gehad om Sy missie te voltooi nie, maar Hy het wel ooggetuies nodig gehad om dit wat Hy doen oor te vertel!! Hy kies dissipels vir hierdie rede, om ooggetuies te wees, en om in hulle eie woorde te vertel wat gebeur. Die evangelie skrywers het hierdie taak met erns opgeneem, sodat ons vandag vier ooggetuie verslae kan hê van wat Jesus gedoen het. Sonder hierdie getuienis sou Jesus se werk in vergetelheid verval het. 

Die Vuur Van Geloof

Dit is hierdie getuienisse wat die evangelie se vuur lewendig hou.  Getuienis bou ander se geloof, as die Here dit vir my kan doen, kan Hy dit ook vir jou doen! Ons moet kerk toe kom met ‘n getuienis, maar meer nog, ons moet elke geleentheid gebruik om ons vriende te nooi en te vertel van die wonderdade van die Here!! 

Die Kultuur Kwessie

Afrikaners is in wese volgens hulle opvoeding en kultuur godsdienstig.  Dis nie alles sleg nie, en mens is dankbaar vir die waardes waarmee ons ouers ons grootgemaak het. Waardes van harde werk, regverdigheid, en eerlikheid.  Verskuil in hierdie Calvinisitese wêreldbeskouing is die kwessie van nederigheid.  Mens bemark nie jouself, jou kerk, of jou politieke party nie!  Ons is krities op mekaar, en wys eerder foute uit as om iemand openlik direk te vereer.  Na mens se dood dan word sekere mense in oordaad verheerlik, amper vergoddelik.  Ons prys nie ons kinders nie, ook nie ons vrouens of mans nie.  Netnou kry hulle ’n grootkop! 

Gevolglik sal ons nooit van ons kerk praat nie.  Ons is te skaam om mense te nooi! Die kerk moet ook nie hulleself bemark nie, dit word gesien as self-promosie en ambisie!  

Soms is ons skaam om ons vriende te nooi, want ons is nie seker of hulle van die musiek, die mense, of die werking van die Gees sal hou nie! Tog is dit juis die bonatuurlike wat mense ‘n honger voor het. 

Volgens navorsing is daar onder andere 6 redes hoekom mense nie hulle vriende nooi nie: 

 1. Die lofprysing is nie goed genoeg nie. 
 2. Die pastoor is bekend om mense “op die spot” te sit, en moontlik te “offend”. 
 3. Die mense by die kerk maak my soms skaam, oor hulle getuienis in die gemeenskap.
 4. Die geboue en fasiliteite is nie netjies en aantreklik nie. 
 5. Die lede is net op hulleself en mekaar ingestel. 
 6. Daar gebeur nie iets opwindend en lewens veranderend nie. 

Die Getalle Kwessie

Die Handelinge Kerk het numeries dramatiese vinnig gegroei en dit is benadruk as ‘n getuienis en bewys van die Here se werking onder hulle: So is die gemeentes in die geloof versterk, en die getal gelowiges het by die dag groter geword (Hand. 16:5). 

Sien (Hand. 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20)

Die voordele van ‘n groeiende kerk m.b.t. getalle is, dat getalle, getalle trek.  Daar is bloot meer hande wat kan help, om byvoorbeeld ‘n kinderkerk te begin. Hoe meer getalle hoe hoër die standaard.  Jy kan mense voltyds aanstel wat spesialiseer in ‘n gebied soos Jeugwerk, berading, en kinderbediening. Getalle ontsluit hulpbronne om meer te doen, en relevant te wees m.b.t. opleiding, hulp aan die armes ens.  

Die negatief van groot getalle is dat direkte een-tot-een dissipelskap afneem. Verantwoordbaarheid en intieme verhoudings kan verlore raak. Mens voel jy is net ‘n nommer.  Mens kan wegraak in die skare.  Geestelike diepte kan ook verlore raak, as die skare en nuwelinge nie dieselfde diepte het nie, en dit ook nie soek nie.  Die skare dikteer, en die kerk kan dan mensgerig raak om die getalle te probeer behou. Die fokus kan gevolglik ook meer op uiterlike aansien geplaas word om skares aan te hou aantrek. 

Die Kwessie van Die “Openlike” Teenoor “Bedekte” Benadering

Om ‘n getuie te wees is ‘n lewenstyl.  Ons beroep, ons besigheid , en ons huis moet resoneer met dit wat ons verkondig.  Hierdie is die bedekte (covert) benadering.  Ons wil nie opdringerig wees met ons geloof nie, ons wil ook nie dweep nie.  Daarom se ons dinge soos: “preek eerder deur jou lewe as deur jou mond”.  Iemand wat iets preek wat hy of sy nie leef nie, is ‘n leuenaar en ‘n bedrieër, ‘n valse getuie.  Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: “Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring.” (Rom 10:14-16).

It pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. (1 Cor 1:21) 

Ons het in hierdie tyd nodig om weer meer vrymoedig te raak om mense openlik uit te daag oor hulle geloof.  

Die Kwessie van Vriende Nooi

Statistiek 

 • Church advertising 2% 
 • The preacher 6% 
 • Organized evangelism programs 6% 
 • Friends and relatives 86%[1]

Die waarheid egter van vriendskap getuies is dit moet eg wees. Om niemand se vriend te wees net om hulle in die kerk te kry, is om vriendskap te gebruik om iets te verkoop.  Vriendskappe is hoe ons dissipels maak.  

Die Kwessie van Tyd

Die grootste rede egter hoekom ons nie meer vandag lewendige getuies vir die Here is nie – ONS IS TE BESIG! Die lewe eis sy tol op ons tyd en aandag!  Ons is só besig net om te oorleef, ons het min tyd om iemand anders te probeer help, veral as hulle nie lyk asof hulle regtig ernstig of soekend is nie.  Mense se lewens is oorvol, oorweldig met soveel uitdagings, kinders se vol skoolprogramme, ekonomiese en sosiale verval – ons is VERLAM! 

Wanneer jy iemand nooi, het hulle altyd ‘n verskoning.  Dit is soos om aan die wêreld sushi te probeer verkoop wat dit nog nooit probeer het nie.  Dit is juis daarom dat ons ware getuies behoort te wees. Want ons is die “proof of the pudding” ons lewe is die bewys van die krag van die evangelie! 

Oproep Tot Aksie!! 

Die eenvoudige waarheid na al hierdie verskonings en kwessies is: Ons eerste roeping as kind van God is om Sy getuie te wees!! 

“Ek sê vir julle: Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook openlik uitspreek voor die engele van God. Maar hy wat My voor die mense verloën, sal voor die engele van God verloën word. (Lukas 12:8-9).

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” (Hand. 1:8)

In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. (1 Petrus 3:15).

Tog bly julle aan my Naam getrou en julle het nie julle geloof in My afgesweer nie, selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. (Open. 2:13)

En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. (Open. 12:11) 

Die uiteindelike grootste voordeel vir hoekom ons Sy getuies moet wees, is die skeppende krag van ons woorde. Ons skep ons eie toekoms deur aan te hou te getuig van die goeie werke wat God elke dag om ons doen.  Sien die hand van die Here! Rig die lig en aandag van mense op die bewegings van die Here! Keep Him in the SPOTLIGHT! 

Ons stories is vir die Here belangrik!! 

Skryf vandag in en word Jesus se joernalis! Elkeen kan deur tegnologie, woorde, photos, videos oorvertel wat God besig is om in ons midde te doen!! As ons nie mense in ‘n rigting stuur nie, sal hulle nie weet waar om te gaan nie.  

Harvester kan jou nie red nie, maar Harvester is ‘n plek en ‘n toegangsdeur na die Here toe!! Ons aanbid mos nie die aanwysingsbord nie, maar sonder die bord sal mense nie by hulle bestemming uitkom nie!  Daarom sê ons vir mense: “Gaan soontoe, daar sal vir jou verder gesê word waarheen om te gaan!”  


[1] [Adapted from “Evangelism: The Why and How” by Elmer L. Towns, in Church Growth State of the Art, C. Peter Wagner, ed. (Wheaton: Tyndale, 1988), p. 53. ]

Categories
Preke

#3 Forgiveness

Every year awesome photos are shared of the opening of the floodgates of Clanwilliam Dam when it overflows.  This is good news for farmers that there will be enough water for the coming season. According to Cederberg Click-click, the photo of Clanwilliam Dam with all the floodgates open has received the most likes by far, every year! 

People love promising, undeserved good news! Possibly the best news to a condemned guilty heart is receiving forgiveness! Like Clanwilliam dam, it feels as if the floodgates of one’s heart overflows with joy and gratitude.  Forgiveness came at a great price in Jesus’ time. One had to bring an unblemished set-aside lam to be sacrificed, according to precise customs and rituals.  

Jewish tradition does not understand human imperfections as being the result of an “original sin” by Adam and Eve in the Garden of Eden.1 Sin is the result of our negative human tendencies or inclinations,2 known in Hebrew as the yetzer hara(the inclination toward evil)3, which must be channeled in ways that affirm life by the influence of the yetzer hatov (the inclination to goodness). The word in Hebrew for sin (ḥet) literally means something that goes astray, like an arrow that misses the mark. When an archer misses the target, it is not a permanent failure. Rather, an archer can keep trying to get arrows closer to the target and ultimately to its center. 

And again He entered Capernaum after some days, and it was heard that He was in the house. Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door. And He preached the word to them. Then they came to Him, bringing a paralytic who was carried by four men. And when they could not come near Him because of the crowd, they uncovered the roof where He was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying.

When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, “Son, your sins are forgiven you.”

And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, “Why does this Man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone?”

But immediately, when Jesus perceived in His spirit that they reasoned thus within themselves, He said to them, “Why do you reason about these things in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, ‘Your sins are forgiven you,’ or to say, ‘Arise, take up your bed and walk’? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins”—He said to the paralytic, “I say to you, arise, take up your bed, and go to your house.” Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, “We never saw anything like this!” (Mark 2:1-12) 

Burnt Offering – To propitiate for sin in general, Original sin; a means of approach by unholy people to holy God – Signifies propitiation for sin and complete surrender, devotion, and commitment to God. – Lev 1; 6:8–13

Sin offering -To atone for specific transgressions where no restitution was possible – Made by one who had sinned unintentionally or was unclean in order to attain purification. –    Lev 4:1–5:13; 6:24–30; 12:6–8

Tresspass Offering – To atone for specific transgressions where restitution was possible, damages computed at six-fifths payable in advance. 

Guilt Offering – Made by a person who had either deprived another of his rights or had desecrated something holy – Lev 5:14–6:7; 7:1–6; 14:12– 18


Yom Kippur,
 or the “Day of Atonement,” is the holiest day of the Jewish year, and provides prophetic insight regarding the Second Coming of the Messiah, the restoration of national Israel, and the final judgment of the world. It is also a day that reveals the High-Priestly work of Yeshua as our Kohen Gadol (High Priest) after the order of Malki-Tzedek (Heb. 5:10, 6:20).

The term Yom Kippur is actually written in the plural in the Torah, Yom Ha-Kippurim (יוֹם הַכִּפֻּרִים), perhaps because the purification process cleansed from a multitude of transgressions, iniquities, and sins. However, the name also alludes to the two great atonements given by the LORD – the first for those among the nations who turn to Yeshua for cleansing and forgiveness, and the second for the purification of ethnic Israel during Yom Adonai, the great Day of the LORD at the end of days.

There are three miracles of Jesus in this passage: the forgiveness of sins, the discernment of the private thoughts of the scribes, and the cure of the paralytic.

The heart of the text is God’s forgiveness and the authority of Jesus. One can be forgiven without being healed, and one can be healed without being forgiven. It is God’s intervention in human predicament through Jesus Christ, who has power to forgive and heal.

Παραλυτικός (paralytic) is a disease that begins in one’s legs and proceeds quickly to the arms and neck, generally being fatal within three weeks’ (Verbrusse 2000:437). It is a neurological disease, which was very prevalent in Palestine during the time of Jesus. Often, it was as a result of an accident, tuberculosis, polio and spine defects

The removal of the roof by the four was not an act of vandalism but the expression of faith.  Imagine the moment, Jesus teaching, and then the commotion on the roof, the opening of a big enough space to allow the man to be lowered. This must have taken a couple of minutes. Everyone was captivated by the bold and courageous tenacity of these four men.  

The remark of forgiveness of sins suggests that the paralysis was caused by the paralytic person’s or his parents’ sin(s). This assertion is substantiated in John 9:2, when the disciples asked Jesus if the blindness of the man was caused by his sins or the sins of his parents.

Jesus was not a priest to take offerings for ritual forgiveness. 

Jesus demonstrated a new and living way to the throne of God directly! 

The book of Hebrews unpack this new ORDER chapter for Chapter, Jesus is better than Angels, the High Priest, The sacrificial Lamb, the Temple! He is our atonement and reconnection with the Father! 

Therefore, brethren, having boldness to enter the Holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which He consecrated for us, through the veil, that is, His flesh, and having a High Priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. (Heb 10:19-23) 

The fact that this man was never asked to repent before forgiveness is offered is unthinkable! 

Meaning: When you come to the Father in Faith in Christ Jesus, you will find Him ready to forgive your sins, but also heal you from the consequences of sin! This is wonderfully good news!! How is this even possible? How does it work? Can I just come? Yes with bold and tenacious faith like these four friends, break through all the barriers, crowded room, restrictions and receive healing!! Jesus is here, ready to forgive and heal! 

The healing happened when Jesus gave the command: Take up your bed and walk! When this man stood up to obey the instruction of Jesus, He received power in his arms and legs.  Some people are paralyzed by sin and disease! When we come in bold faith, and penetrate the heavenlies by this new and living way, we receive POWER to overcome!!  

Hear the Good news today!! Jesus is here waiting to forgive and heal you from all your iniquities, sins and transgressions!! 

If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.(1 Jon 1:9) 

Categories
Preke

#2 Toegang tot God se Familie

Nuwe Toegangsreg 

Sondag oggend – Citrusdal

Luk 4:14-32 

Een van die sterkste drange en behoeftes van ‘n mens is aanvaarding.  Van jongs af worstel ons almal met deel wees.  Daar is altyd ‘n binnekring groepie van die mooiste, rykste en mees populêre kinders iewers daar ver, en die res van ons wat maar net ‘n bestaan voer, of ‘n opposisie groep begin.  Ons is groep mense, en ons groepeer gewoonlik rondom mense wat soos ons is, dieselfde taal praat en dieselfde waardes, geloofsoortuiging en lewenstyl handhaaf.  ‘n Baie dieper kwessie is – toegang en deelname.  Oorloë is al geveg oor toegang tot hulpbronne soos water, handelsroetes en algehele beheer.  Ook op geestelike gebied, gaan alles oor toegang tot ‘n godheid.  Dis immers wat ‘n bepaalde godsdiens oortuiging ‘n bestaansreg gee – toegangsrites tot God.  As kinders word ons van jongs af gekonfronteer met insluiting, toegang en dan verwerping; “ek is nie gekies vir die 1 ste span nie, ek is nie in die top tien nie… ens” Soos ons ouer raak maak dit nie meer saak wie my aanvaar of nie, maar daar is wel sommige wat sukkel met aanvaarding.  Kinders leef vir die aanvaarding van hulle ouers.  Ons trou gewoonlik die persoon wat ons onvoorwaardelik aanvaar. 

Die wese van die goeie nuus boodskap is dat Jesus ‘n algehele nuwe toegangsroete verkondig! Hy is die deur! Hy is die Tempel! Hy is die Hoë-priester! Hy is die offer! Hy is die toegang! Hy is God! Hy maak ons aanvaarbaar voor die Vader!  Wil jy God behaag? Jesus is die perfekte wil en wet van God.  Hy is die perfekte maatstaf van geregtigheid.  

Jesus verpersoonlik al die wette, rituele, en metodiek om by God uit te kom, deur na ons toe te kom. Wanneer ons voor God staan, verval al die distansie, verwydering, skaamte, veroordeling en skuldgevoelens.  In Sy teenwoordigheid word ons verenig met ons skeppingsdoel. Ons vind ons inpasplek van behoort in Sy hart! Omdat hy LIEFDE is, word alle soeke na liefde versadig. Omdat hy ware VREDE is, vind ons rus en kalmte in ons gemoed. 

Geen wonder die fariseërs, skrifgeleerdes en priesters het Jesus as ‘n bedreiging gesien nie!

Jesus is nie nog ‘n godsdiens nie

Jesus transendeer alle godsdiens deurdat in Hom het God na ons toe gekom.  Dit is nie ons wat Hom soek nie, Hy soek ons, Hy kies ons!  

Jesus se hele boodskap is gegrond op insluiting! Hy verwelkoming almal om deel van God se direkte familie te word! Jesus se luisteraars het net toegang deur bloedverwante oorlewering geken!  Geboorte reg het jou lewe bepaal, punt! Jesus kuier en eet saam met almal! Hy hou fees, en almal word uit genooi! 

Die aanspreek vorm Vader, verwys per definisie na ‘n gesin.  God se koninkryk is in wese ‘n familie koninkryk.  Die Vader se hart is ‘n familiehart.  Die onse Vader gebed leer ons om die woord ‘ons’ te gebruik in stede van ‘my’ vader.  Die hart van die evangelie is ‘n ons boodskap en lewe teenoor ‘n ek en myself fokus.   

Die drie-eenheid is ‘n familie.  Vader, Seun en Heilige Gees. 

‘n Geestelike Toegangsrite 

Insluiting in ‘n ryk familie is die grootste voorreg ooit.  ‘n Ryk invloedryke familie bepaal jou status en invloed.  Daar is beskerming en magtige alliansies vir die dag as jy in die moeilikheid is. Jou kinders en selfs kleinkinders is versorg, en het ‘n kans tot ‘n beter lewe! 

As Jesus dus verkondig dat net deur in Hom te glo, Hy ons deelmaak van God se direkte familie, is ‘n sprong so groot dat die meeste mense dit nie eens kan insien nie! 

Nie een van die Patriarge se eerste seuns het ooit die seën en belofte ontvang nie.  Abraham se eerste seun Ismael, Isak se Essau en Jakob se Ruben was eerstelinge deur bloed maar nie deur die belofte nie.  Dit is interessant om op te merk dat nie een van die aartsvaders se oudste seuns ooit hulle eersgebore reg verkry het nie.  Maar die tweede seun.  

 • Abraham se eersgeborene Ismael teenoor Isak (Lag)
 • Isak se eersgeborene Esau teenoor Jakob later Israel (Stry teen God)  
 • Jakob se eersgeborene Reuben teenoor Josef (Die Here het my skande weggevat) 
 • Josef se eersgeborene Manasse teenoor Efraim (Dubbel porsie van voorspoed)

Elkeen van hierdie geboortes met uitsondering van Efraim was deur bonatuurlike ingryping want al hierdie moeders was onvrugbaar.  Hulle was dus almal wel biologiese erfgename maar het die eersgeboorte reg verkry deur bonatuurlike aanneming en verkiesing.  

Ons is nou mede-erfgename saam met Christus.  (Rom 8:17) Christus se erfporsie is die feit dat hy die posisie bo alles en bo almal verkry het.  As ons Sy mede-erfgename is, dan regeer ons mos saam met Hom in hemelse plekke.  (Eph 2:6)  Hierdie kindskap in God is al voorspel deur die profete!  Aan hulle sal Ek in my tempel en aan sy mure ’n teken gee, ’n erenaam wat beter is as seuns en dogters. Ek sal aan sulke mense ’n naam gee wat nie uitgewis sal word nie. (Isa 56:5)

Daar is veelvoudige groeperinge en tipes families, wat maak die Geloofgemeenskap en Liggaam van Christus uniek? 

Geesverwantskap 

Daar is een voorwaarde om die seën en posisie van kindskap te behou.  Ons wat deur die Gees van God gelei word is die seuns van God. (Rom 8:14) 

Die NT Liggaam van Jesus is GEESVERWANT – Teenoor OT Bloedverwant. 

Wanneer mens in die verkeerde gees optree, verloor ons hierdie posisie. Bitterheid, onvergenoegdheid, op eie regte staan, selfregverdiging, hardekwas wees, rebellie, ongehoorsaamheid, trots, arrogansie, onvergewensgesindheid bring mee dat ons weer in verwydering God staan.  

Uiteindelik wil God ons nie net verenig deur bloed nie, maar dat ons een van harte en gees te wees. Die familie word uiteindelik gevorm uit Jood en nie-Jood deur die geloof in Jesus Christus.  

Saggéüs word onmiddellik familie omdat hy bely en regdoen. 

Die owerspelige vrou – gaan en sondig nie meer nie. 

Die NT insluiting is nie gegrond om uitwendige kleur, taal, voorkoms of ekonomiese status nie, maar ‘n sekere bedryfstelsel – ‘n manier van glo!  

Die sap wat die boom lewe gee – Joh 15.  

‘n Jesus Lewe waarde sisteem

Uiteindelik is die Jesus lewe, ons insluiting en eenwording met God en met ons medemens.  Hierdie eenwording met God, en deelwees van Sy familie, kindwees soos Jesus gee ons ‘n nuwe rede vir bestaan.  

IN die liggaam van Christus, het ek ‘n vorm van deelwees, en behoort begin beleef wat my eie weeskind hart kom genees het.  Hoe meer ons soos Jesus praat, dink, en leef hoe meer raak ons een, hoe nader groei ons aan mekaar.  Hoe verder ons van die gees van Christus wegbeweeg hoe verder beweeg ons van mekaar.  

Die Jesus lewe is die gom, die aantrekkingskrag wat ons in God en in mekaar verenig.  

Dis die enigste manier hoe   mense, van verskillende kulturele agtergronde, sosiale stand kan een familie word.  Hy wat Jesus volg, in leefstyl, in waardes, denke en karakter is die kern energie van die liggaam van Christus.  Ons besig ons met dieselfde stryd, ons stories van selfverloëning en opoffering is dieselfde en word die simbole, monumente en kentekens van die hemelse familie.  

Beide swak en sterk is nodig. 

In a Christian community, everything depends upon whether each individual is an indispensable link in a chain. Only when even the smallest link is securely interlocked is the chain unbreakable. … Every Christian community must realize that not only do the weak need the strong, but also that the strong cannot exist without the weak. The elimination of the weak is the death of the fellowship. [1]

Beide alleen en saam. 

What community offers is the gift of discovery about the self, about others and about God. If you can’t be with yourself, being with others isn’t going to help you. There’s no getting away from the dimension of faith that has to be faced alone: ‘Alone you stood before God when he called you; alone you had to answer that call; alone you had to struggle and pray; and alone you will die and give an account to God’ (p. 57)

Verstrooid tussen ons vyande 

Martin Luther insisted that the kingdom of God meant being in the midst of your enemies; so the opportunity to be in community with other Christians, occasionally or permanently, is ‘grace upon grace’ – the ‘roses and lilies of the Christian life’ (p. 10).


[1] Dietrich Boenhoeffer. Life together. 

Categories
Preke

#1 Almal Wen 

Herondek die Goeie Nuus van die Evangelie

Sondagoggend Citrusdal

8Daardie nag was daar skaapwagters wat in die veld buite die dorpie hulle skape opgepas het. 9Skielik het ’n engel van die Here tussen hulle verskyn en die glans van die Here se majesteit het om hulle geskyn. Hulle het vreeslik bang geword, 10maar die engel het hulle gerusgestel: “Moenie bang wees nie!” het hy gesê. “Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou! 11Die Verlosser – ja, die Messias, die Here – is vannag in Betlehem, die tuisdorp van Dawid, gebore! 12En dit is hoe julle Hom sal herken: Julle sal ’n Kindjie vind wat in ’n krip lê en in doeke toegedraai is!” 13Skielik was daar saam met die engel ’n groot menigte ander engele, ’n leërskare uit die hemel, wat God prys: 

14“Eer aan God in die hoogste hemel, 

en vrede op aarde vir almal

in wie Hy ’n welbehae het” (Luk 2:10-14) 

Het julle al telefoontjie gespeel? Iemand begin ‘n boodskap, dan word die sinnetjie van een persoon na die volgende oorvertel, sonder terugvoering of herhaling.  ‘n Geheel ander boodskap kom gewoonlik op die einde uit.  Dis nogal ‘n snaaks om toeskouer te wees, van presies hoe verkeerd die storie loop!  Die boodskap van Jesus is in die selfde gevaar, as ons nie ons weergawe meet aan die oorspronklike uitsending nie.  Baie mense het al baie seer gekry in die kerk, en wil niks met die kerk te doen hê nie. Ander bevraagteken openlik die sinlikheid van kerk wees? Is kerk ooit goed vir ‘n mens? 

Dit lei ons na die mees belangrikste vraag: Wat was Jesus se eerste boodskap?  

Die antwoord is eenvoudig: “Jesus se boodskap was Goeie Nuus” As Jesus ‘n nuwe politieke party sou stig sou Hy dit die “Goeie Nuus Party” genoem het. Inteendeel dit is presies die naam wat Jesus, en sy volgelinge gebruik het vir die Jesus beweging. 

23Jesus het nou deur die hele Galilea rondgegaan en die Goeie Nuus van die koninkryk aangekondig deur die mense in hulle sinagoges te onderrig en elkeen onder die volk wat ’n siekte of kwaal gehad het, gesond te maak. Matthew 4:23

35Jesus het deur al die dorpe en kleiner plekkies rondbeweeg en die Goeie Nuus van die koninkryk verkondig deur die mense in hulle sinagoges te onderrig en elkeen met ’n siekte of kwaal gesond te maak. Matthew 9:35

5blindes sien en verlamdes loop, melaatses word gesond en dowes hoor, dooies word opgewek en armes hoor die Goeie Nuus. Matthew 11:5

14Hierdie Goeie Nuus van God se koningsheerskappy sal eers in die hele wêreld, aan al die nasies, verkondig word voordat die einde kom. Matthew 24:14

13Ek verseker julle, waar hierdie Goeie Nuus ook al oor die hele wêreld verkondig sal word, sal daar ook gepraat word van wat sy gedoen het, en so sal sy vir altyd onthou word!” Matthew 26:13

Vir iets om goeie nuus te wees, moet die storie voldoen aan die volgende kriteria van nuuswaardigheid: 

 1. Impak – Hoeveel mense het hierdie storie ‘n impak op gehad? Hoe meer mense hoe beter.  Presies hoe het dit hulle lewe verbeter? Jesus het 5000 mense gevoed, en toe weer 4000.  Skares is gesond gemaak.  Jesus doen hierdie dade sonder om offerhandes op te neem, en munt te slaan uit die mense. Net oordadige mildelike goedheid!  
 2. Tydloosheid – Gaan dit ‘n langdurige effek hê op mense? Jesus se lewe en boodskap is vandag 2000 jaar later nog steeds goeie nuus. Sy invalshoek en wysheid is vandag nog die beste manier om te leef. ‘n Lewe van vergifnis, selflose liefdediens en omgee vir jou naaste is die hoogste ideaal wat betekenis en sin gee aan jou lewe.  
 3. Prominensie – Is daar iemand prominent betrokke? Of gaan dit ‘n impak om iemand prominent hê? Van die begin af hoor ons van engele, wyse manne van veraf lande, ‘n aanspraak op die troon, ‘n nuwe koning! Herodus is so bang toe hy die storie hoor, hy maak honderde babas dood.  
 4. Nabyheid – Wie is die naby gehoor wat direk belang het by hierdie storie, hoe meer mense direkte belang het, hoe meer word die storie herhaal.  Die feit dat die storie in ‘n betreklike klein geografiese area plaasvind, “Galilea, al die dorpe en kleiner plekkies “ maak dit juis te meer legitiem.  Want daar is nabyheid.  Die storie sou maklik kon verifieer word in ‘n klein gemeenskap, het jy gehoor, ja ek was daar, ek het self gesien… soort stories.
 5. Uniek – Wat is anders, trek aandag, is dit revolusionêr? Jesus was radikaal: Hy sê die tempel gaan afgebreek word, en dat Hy in drie dae ‘n nuwe een gaan bou! Hy verdoem die valsheid van die geestelike leiers van die dag openlik en direk.  Hy is dus nie bang vir vervolging nie! Hy stap bloot deur ‘n skare wat Hom van ‘n berg wou afgooi, Hy verskyn in Jerusalem teen almal se advies van moontlike arrestasie.  Sy boodskap en idees was uniek, nuut en ‘n vars benadering.  
 6. Konflik – Watter konflik veroorsaak die storie? Wie gaan benadeel raak? Wat is die spanning? Goeie nuus sonder ‘n stukkie konflik hou ook nie. Die sensasie van moontlik konflik, gee die storie vuur.  Jesus se openlike verdoemenis van die uitbuiting, misbruik, valsheid van die geestelike struktuur van daardie tyd was revolusionêr.  
 7. Relevansie – Die tydsberekening van wat op daardie oomblik die relevante neiging van die tyd is.  Die politieke klimaat was gevul met ‘n verwagting van ‘n messias.  Daar was inteendeel verskeie messias aanspraakmakers in daardie tyd.  Die Joodse Makkabeers revolusie teen Antiogus die groter 203vC was nog vars in mense se geheue.  Die selote was juis radikale ver regses, wat nie bang was om hulle lewe te gee, of ‘n lewe te neem nie.  Selfs die Romeine het na Ceasar 44vC se vergrepe na wêreldoorheersing, twis en onmin beleef soos verskillende leiers beding het vir die mag.   
 8. Menslikheid faktor – Persoonlike stories van mense se leed en verlossing. Die storie van die arm weduwee, die opstanding van Lazarus, die verlore seun, die vrou wat op heterdaad betrap is in owerspel is almal persoonlike stories van verlossing en genesing! Die mense se vriende en familie sou die storie bevestig en oordra.  Vandag nog kan ons ook onsself met hulle identifiseer.

Die feit dat so baie verskillende tipe mense, van verskillende kulture en klasse, aanklank by Jesus se boodskap gekry het, en dat die nuus so gou versprei het, versterk die geloofwaardig van die nuus.  Fop nuus verloor gou sy aantrekkingskrag.  

Is Jesus nog goeie nuus vandag? 

Hoekom is die nuus juis goed vir armes? Hoekom is Jesus uiteindelik vermoor deur die teenstanders van hierdie goeie nuus. Wat het hulle gestaan om te verloor? Revolusionêre Goeie Nuus is gewoonlik ten koste van die algemene status quo.  Vir sommige is dit goeie nuus, vir ander is dit slegte nuus.  Jesus se lewe verloop soos ‘n reeks ‘viral’ stories, elkeen sou die voorblad van die Judea Nuus Koerant gehaal het.  Jesus se goedheid, regverdigheid, idees, en nederige lewenstyl het alles in ‘n reguit lyn Sy goeie nuus boodskap onderskryf.  Sy dade, woorde en denke het dus oortuigend op gelyn! Soms praat ons nederigheid, maar soek die eer van mense.  Soms doen ons goed, maar begeer om die eer te kry en gesien te word.  Eer-toets: Wat is jou gesindheid as jy nie die eer kry van jou aandeel in iets belangrik en noemenswaardig nie? Jesus doen van Sy grootste wonderwerke in die geheim, en vra meestal dat mense dit nie sal oorvertel nie.  

5 Aspekte van Jesus se Goeie Nuus Boodskap. 

Oor die volgende weke gaan ons 5 aspekte van Jesus se Goeie Nuus Boodskap Bespreek. 

‘n WEN VIR ALMAL

#1 “Wat groot blydskap VIR ALMAL inhou.” (Luk 10:2)

In Jesus se tyd was hierdie belofte baie betekenisvol. Hoe sou die Romeine dan bly wees oor Jesus? Of die 10 stede van Gadara? Of die Samaritane? Of die sondaars en belastinggaarders? Jesus se boodskap en lewe het uiteindelik mense van al hierdie groeperinge bly gemaak.  Hierdie woord is letterlik vervul vir elke groepering wat Jesus aanvaar het – dink aan die Romeinse Ryk wat eksponensieel gegroei het en uit gebrei het juis agv sy noue band met die kerk. Maar beide die kerk en die Romeinse staat het Jesus se boodskap verloor deur die eeue en uiteindelike baie skade aangerig in die naam van Christendom.  

Elke nuwe revolusionêre ideologiese beweging soek sy eie belang ten koste van die huidige regime. Godsdienstige bewegings regverdig hulle eie reg en moraliseer ander as verkeerd.  Groep identiteit revolusies, vergoddelik ‘n sekere groepering deur ‘n ander groepering te demoniseer.  Jesus doen die teenoorgestelde! Sy beweging is tot voordeel van ALMAL. Al die nasies is ingesluit! Hy spreek hom direk uit teen die fariseërs en skrifgeleerdes se bepaalde denkwyse maar nooi hulle uit om deel te word.  Hulle hoef nie hulle posisie op te gee of van werk verander nie, hulle moet net hulle denke verander. Dink aan Jesus se gesprek met Nicodemus. (Joh 3) 

Jesus se WEN – WEN denke is GOED vir die wêreld! Dink net as almal in die hele wêreld transaksies doen waar daar geen verloorders is nie, almal wen! Dis presies Jesus se boodskap, ek wil hê julle moet so leef dat julle ‘n seën vir almal is! Vergewe almal! Doen niks uit selfsugtige selfbevoordeling ten koste van ‘n ander nie, is die wese van Jesus se boodskap! Dink aan die gelykenis van die loon bedrag wat vir almal gegee word, al het die laastes net ‘n uur gewerk. (Mat 20:1-16) Dit maak nie sin vir die mense nie! Maar as God goed is, en vir iemand wil seën wat dit nie verdien nie, hoekom kla jy! As almal dan hard werk vir ‘n oes, hoekom nie almal in die seën van die oes laat deel nie.  As jy ‘n winskoop sien, hoekom nie vir iemand anders ook koop nie. Jesus se volgelinge het hierdie boodskap te harte geneem, en eiendomme wat in oordaad was verkoop, en gedeel.  Hierdie DEEL tot almal se voordeel is die hart van Jesus se goeie nuus boodskap! 

Dr Deon Pretorius kan in diepte verduidelik dat hierdie beginsel die hoeksteen is van gesonde gemeenskappe.  As maatskappye net vir hulle eie gewin begin veg, word hulle later as boos gesien, en begin ander teen hulle werk.  Wanneer maatskappye insien dat die hulpverlening aan die gemeenskaplike goed is uit eindelik goed vir hulle eie voortbestaan, dan vind beter samewerking plaas, guns en omgee word ontsluit, en eksponensieel groei almal saam.[1]

Die Pareto doeltreffendheid beginsel leer dieselfde.[2]  As een groepering se doeltreffendheid ‘n ander groepering negatief begin raak, sal die negatiewe groepering uiteindelik die heersende groep ondermyn, en later teëgaan en probeer verwoes.  

Die bome wat saam in ‘n woud staan, help mekaar, en sal ‘n boom wat op ‘n swakker plek staan met minder toegang tot water, help en ondersteun, omdat die swak boom ‘n gaping in die woud los wat almal negatief kan benadeel.[3]  

Jesus se volgelinge het hierdie idee te harte geneem, en begin uitleef. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want dié wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Dié het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. (Acts 4:32-35) Dit was ook hierdie een eienskap wat die “goeie nuus beweging” laat veld wen veral onder heidennasies. Wat meegebring het dat die Jesus beweging vryheid ontvang het onder Konstantyn 280-337nC. Die gelowiges se leefstyl was moeilik en opofferend, maar aantreklik omdat hulle hulle kos met almal gedeel het, vir mekaar omgegee het, liefdes diens aan almal gegee het, alle weggooi kinders aangeneem het.[4]  

Selfs die sekulêre skrywers begin die waarde van Jesus se ““Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? “Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.” Mat 5:43-48) [5]

Mag ons as Sy liggaam hierdie “Wen vir Almal” beginsel uitleef in alles wat ons doen! 

#2 ONMIDDELLIKE deurbraak verligting, genesing en vrylating. 

Soos met enige politieke party moet jy kan wys wat jy sê! Wat is die onmiddellike voordeel vir my om vir jou te stem? Gewoonlik is dit valse beloftes en toebroodjies.  Jesus demonstreer Sy boodskap met Woord en Daad, Hy voed die skare, hy maak siekes onmiddellik gesond. 

#3 Nuwe ORDE van gesag en insluiting rites – God se koningsheerskappy 

Jesus vestig ‘n nuwe gesag struktuur.  Nie ‘n mense orde nie, maar mense wat eers onder God se orde reggestel word.  Nuwe vorm van leierskap. Nuwe vorm van toerekeningbaarheid. Nuwe toegang rites, om in die middelkring te kom.  Nuwe vorm van deelname.  

#4 Nuwe DENKE, wêreldbeskouing en bedryfstelsel. 

Jesus verkondig ‘n hele nuwe manier om te dink oor die lewe. Nuwe waardes. Nuwe manier om boosdoeners te hanteer.  Jesus kyk na die hart nie na die labels. 

#5 Nuwe VOORDELE en handelswyse – handelsroetes 

Uiteindelik gaan die lewe oor wie beheer die geld.  Jesus soek ingang tot die hoofbelastinggaarder, hy dryf die geldwissellaars uit die tempel.  Hy veroordeel Herodus se valsheid.  Tog moet sy volgelinge belasting betaal aan die heidense Romeine, asook Tempel belasting.  


[1] https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/morphogenetic-approach-social-development

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_efficiency

[3] Peter Wohlleben. The Hidden Life of Trees: What They Feel, How They Communicate – Discoveries from a Secret World, Hoofstuk 3, Bl 24. 

[4] Wim a. Dreyer. Praktiese ekklesiologie – Kerkwees in die 21ste eeu

[5] Adam Kahane. Collaborating with the enemy, How to work with people you don’t agree with or like or trust.

Categories
Preke

Die gawes van die Heilige Gees

Jan Oosthuizen – Die gawes van die Gees is nog vir vandag en vir almal!

Die meeste ernstige gelowiges sal erken dat een van hulle grootste begeertes is, dat ons die dinge wat ons in die Bybel lees, in ons eie lewe sal sien gebeur.  Groot groepe mense kom tot bekering en word gedoop! (Hand 2-3) Wonderwerke, genesing, duiwels word uitgedryf, dooies opgewek, verskillende kulture en nasionaliteite word volgelinge van Jesus, gepaardgaande met die liefdesdiens, samehorigheid, gemeenskap deel alles onder mekaar, en ‘n radikale toewyding aan die Here!! 

Die gawes van die Gees, of Charismata is kontroversieel vir verskillende redes: moontlik oor die misbruik, stigma, die karakter van die persoon nie altyd strook met die gawe nie, vreemdheid vir sommiges wat nog nooit daaraan blootgestel was nie, oordrewe dramatisering vir persoonlik aansien, en gebrek aan egtheid by sommige.  

Dit is my ervaring dat die voorsiening van die Here wat die meeste seën inhou, deur die vader van leuens verdraai of deur ‘n goedkoop namaaksel verwring word, wat by mense ‘n afstoot gee. Mense verwerp dan die eintlike seën van die Vader wat bedoel is om geestelik te versterk, op te bou, te voed, en te stig, en die mense begin dan uitgehonger in enige blik krap vir voedsel. 

MAG DIE HERE ONS HELP DAT ONS EG SAL BLY, want die Gees van die Here is ‘n Heilige Gees! Die gawes van die Heilige Gees is dus heilig, en sonder menslike besoedeling.  

Die leer van ophouing: 
In een van die proponente van hierdie leerstelling Nico van de Walt se kritiek teen die gawes verklaar hy dat God Homself as te ware uitgepraat het in die Woord, en dat ons niks kan byvoeg tot die Woord nie. Hy gebruik Heb 1:2-3 om sy punt te argumenteer dat spesifiek profesie nie meer nodig is nie. Nou as ons werklik tegnies wil raak, moet ons verstaan dat 1 Tim 3:16 en Heb 4:12 en ander skrifgedeeltes waar daar na die belangrikheid van die skrif verwys word en dan ons nie ʼn jota of tittel mag weglaat of byvoeg nie eintlik die OT bedoel word. Want die nuwe Testamentiese boeke was nog nie almal geskryf nie, en die apostels het nie hulle eie woorde gelyk gestel met die OT geskrifte nie. Die NT kanon het ontstaan omdat Marcion geredeneer het dat net die woorde van Jesus gesaghebbend is, en omdat die God van die OT en die NT só verskil, en die Jode die kerk vervolg gebaseer op hulle verstaan van die OT, het hy meestal die OT verwerp. Hy het ʼn versnipperde weergawe van die huidige NT boeke as gesaghebbend aanvaar. Dit het daarnatoe gelei dat die kerk vaders bymekaar gekom het om die Ou en Nuwe Testament boeke te selekteer vanuit ander geestelike literatuur (Apokriewe boeke) wat beskikbaar was. Die kriteria van hierdie seleksie is vir my belangrik vir vandag. Want ons kan nie die skryf van nuwe geestelike openbaring keer nie, hetsy bonatuurlik (Heilige Gees geïnspireerd) of Wetenskaplik teologies. Ons moet leer om te onderskei wat van God af kom en wat nie! Ons moet opgroei in ons begrip en verstaan van die Here om nie meer deur verskillende winde van lering rondgegooi te word nie.

Die Kreteria wat gebruik is: apostelskap; ortodoksie; oudheid; gebruik. Die soeke was of die boek in lyn was met die Gees en Persoon van die Woord! Ek glo hierdie kriteria geld nog vandag in ons onderskeiding van alles wat ons hoor en lees.

Dit bring my by die kwessie van die gawes van die Heilige Gees: Die gawes van die Heilige Gees is nie om nuwe openbaring wat teen die skrif en gees van die skrif indruis te openbaar nie, maar om vandag nog soos in die 1ste 400jr van die kerk die Woord te bekragtig en te ondersteun. Dis immers die fokus van die Heilige Gees om ons te herinner aan wat Jesus gesê het; om ons te lei in die waarheid, en die waarheid is ʼn persoon. Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. (Joh 16:24)

Misbruik

As die Here dan nie meer deur profesie, en ander gawes vd Gees praat nie. Wie bekragtig dan die vinnigste groeiende kerk in die wereld? Die duiwel? Die bonatuurlike was nog altyd ʼn debat punt oor die misbruik. 

Interessant dat met al die groot herlewings, selfs die 1880 herlewing in die Kaap onder Murray, hy gekies het om soos Whitfield te verklaar; “if you try to stamp out the wildfire and remove what is false, you will equally and simultaneously remove what is real.” Moet ek dan my tale verwerp omdat iemand se taal nie sin gemaak het of verkeerd was? As tale dan nou nie van die Here is nie, deur wie en hoe praat ek dan in tale saam met die ander 640 miljoen mense tans op aarde wat in tale praat? IS God dan verdeel? Vir sommige seën Hy met die gawe, maar vir ander leer Hy om maar eerder daarvandaan weg te bly? O die kritiek van iemand wat van buite inkyk!!! Wanneer jy eers hierdie heerlike gawe ontvang het; verval al die teenargumente, want gepaardgaande met die ware doping en vervulling met die Heilige Gees, is die vreugde in die Heilige Gees, groter ‘boldness’ en die oopsluit van die bonatuurlike werking van God se Gees in my tot die stigting van ander! 

UITEINDELIK ons sal geken word aan ons vrug… Dis interessant dat die kerk wat die vinnigste groei regoor die aarde Pinkster en Charismatiese kerke is, waar daar geglo word en gehandel word in die Gawes! Wat wel waar is, is dat daar baie misbruik en onkunde oor die gawes is, en dat gawes jou nie heilig maak voor God nie, dit doen Hy deur Sy Woord en Gees. Gawes is bloot vir bediening! 

My vraag is: wat is die werklik rede hoekom die leer van ophouding ontstaan het? Is dit dalk om die natuurlik mens te regverdig, en van enige skuldgevoelens te bevry as hulle nog nie in hierdie gawes vloei en opereer nie? Weliswaar is daar in kerke wonderlike gelowiges wat in karakter waarlik die vrug van die Gees openbaar in toewyding, geloof en Bybelse erns vir die Waarheid! 

LET WEL die gawes van die Gees is gereedskap vir bediening, nie ‘n ‘nice to have’ ekstra vir jou geestelike vertoonvenster nie. As die gawes geestelike gereedskap is vir lewensreddende werk, hoekom nie toegang tot al die gawes hê nie? Noodreddingswerkers kan tog nie lewens red sonder hulle belangrike gereedskap om mense uit motor wrakke te sny nie!! Hierdie werkers sal jou ook hartseer stories vertel dat hulle nie ten spyte van al die toerusting nie altyd almal kan red nie. Soms probeer hulle die verkeerde instrument, en kos dit ‘n lewe. Maar dit beteken nie hulle doen afstand van hierdie gereedskap nie?

Gebedstaal is vir almal!

Is die lering dat almal in tale kan bid dus ‘n misleiding? Indien dit is, hoe kry ons dit reg? Is dit die duiwel? Die teenargumente is gebou op “naturalism en reductionism” en wil bonatuurlike dinge natuurlik en wetenskaplik verklaar, nie almal nie net sommige kan in tale praat. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. (1 Cor 2:13) Mens kan nie geestelike dinge met die natuurlike denke probeer uitredeneer nie.

Die gebedstaal is vir almal, en stigting vir self. (Bestudeer 1 Cor 14)

 1. Tale is vir God, om met Hom te praat (1 Cor 14:2)
 2. Hierdie woord is geheimenis “mysterion”
 3. My verstand is onvrugbaar, my gees bid. (v14)
 4. Ek kan met my verstand bid/sing en met my gees (V15) Die onderskeid is in v14 verduidelik dat wanneer ek in my gees bid, is my verstand onvrugbaar. Dis dus nie in ‘n bekende taal nie, maar in my gebedstaal. “Gees bid” word ook op ander plekke genoem: Jud 20, “praying in the Holy Spirit” en Eph 5:19 “Geestelike liedere” selfs jou verwysing na Rom 8:26 word deur pinkster mense gesien as wat gebeur as ek in tale praat, is dit die Heilige Gees in my wat met God praat onuitspreeklike sugtinge.
 5. As die taal nie uitgelê kan word nie, praat eerder by jouself (stilletjies) (v28)
 6. Moenie mense verhoed om in tale te praat nie. (v39)
 7. Paulus bid meer in tale as hulle almal (v18) kan nie verwysing wees na spreek in tale in die vergadering nie want hy sal eerder 5 woorde met sy verstand bedien as stigting vir almal as 1000 woorde in ‘n taal.
 8. Tale is ‘n teken vir ongelowiges… dit bind ons as gelowiges saam teenoor die ‘vloekende tale’ van ongelowiges.
 9. Tale as gebed stig jouself (v 4)

As daar vir mense gebid word, en jy het alles gedoen om te glo en te ontvang, en daar gebeur niks… is ‘n reuse teleurstelling!! Dit lei tot skuldgevoelens? Is ek nie goed genoeg nie? Wil God dit net nie vir my gee nie? Is ek nie nie uitverkore om dit te ontvang nie? Dalk is dit nie vir almal nie??? Yeah nou voel ek beter. Dit terwyl daar allerhande ander blokasies en hindernisse kan wees… (‘n nuwe bespreking punt) die punt hier is!! God wil dit vir almal gee, want dit hou ‘n seën en opbouing vir almal in. Hoekom die lekkergoed net vir sommige gee?

Die gawes is net vir sommige gelowiges? 

Die 9 gawes is soos verduidelik anders in aard as al die ander gawes omdat dit so suiwer bonatuurlik is, en net deur die Heilige Gees bewerk kan word. My gewone vraag is: “Die gawes van die Gees is ons beste wapen in verkondiging aan ongelowiges.” Paulus sou nooit ingang met die rowwe Galasiers (Obelix en Asterix mense) gemaak het as dit nie gepaard gegaan het met bonatuurlike werkinge nie. (Gal 3:1-5)

Paulus se algehele gedagte in 1 Cor 12 (Die hele hoofstuk) is wedersydse samewerking en agting vir mekaar – funksioneering soos ‘n liggaam in eenheid teenoor een ubermens wat al die gawes besit.  Dit veronderstel natuurlik dat sekeres uitmunt in verskillende gawes, maar nie ten koste van ander nie. Almal moet deelneem! Die NT gemeente het nie gesentreer om ‘n predikant of formele liturgie nie. Almal het deelgeneem, daarom Paulus se moeite om nie die werkinge te stop nie, eerder te administreer.

Die “elephant in the room” is die wat inkyk en nog nie een van die gawes ontvang het nie… vs … die wat daarin vloei en floreer. Het God dan soos met “Calvinistiese redding gedagte” net sekere uitverkies vir sekere gawes, en as jy dit nie ontvang het nie, moet jy maar gedwee dit aanvaar… “you have not been chosen?” Dit is sekerlik nie die geval nie, alles is beskikbaar!!! 

Die wat in die gawes floreer sal erken dit is natuurlik die Gees wat die gawe bewerk… want jy weet dit kom nie uit self nie… maar dit was ons honger om hierdie gereedskap te soek en te begeer wat uiteindelik die deurbraak gebring het. Die ‘net vir sommiges’ redenasie maak die mens ‘n passiewe ontvanger… terwyl Paulus se redenasie gegrond is op ‘n aktiewe soeker.  As dit net vir sommige is hoekom soek, as God dit nie wil gee nie?? Hoe weet ons wie hierdie sommiges is? 

Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil. (I Cor 12:8-11

Die eenvoudige interpretasie is goeie orde, nie sekere eksklusiewe seleksie nie. Die hele liggaam moet leer om saam te werk, en nie toe te laat dat een alles doen nie. Dit is die hoofbetoog van hierdie hele hoofstuk 12 se diskussie oor die verskillende werkinge van ‘n liggaam wat saam as ‘n eenheid saamwerk. Die klimaks: Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie? 30 Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê? (1 Cor 12:29-30

Hoekom die werking van die Heilige Gees met oorvloed terminologie beskryf as dit nie vir almal is nie? 

Inderdaad is Paulus se betoog wesenlik belangrik, want dit is juis waar die gawes al in onguns verval het, wanneer een sekere individu en pastoor floreer in die gawe van wonderwerke en genesing, word hierdie persoon sonder dat mens dit kan keer, vergoddelik.  Dit is hoe mense is. Jesus wil ‘n funksionerende liggaam van mense bewerkstellig wat almal deelneem en floreer in die gawes van die Gees. Dan kan niemand die eer vir hulleself neem nie. 

Vervulling en gepaardgaande gawes van die Gees word in oorvloedsterme verduidelik. 

“Doop met die Heilige Gees” Ons lees die eerste keer van hierdie begrip in die Bybel toe Johannes Jesus gedoop het. Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. (Mat 3:11Mar 1:8Luk 3:16 en Joh 1:32-34) Die eerste keer wat ons weer van hierdie begrip hoor is toe Jesus na Sy opstanding, toe Hy na die hemel opvaar, die dissipels beveel om op die Heilige Gees te gaan wag. “Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.” (Hand 1:5) Niemand is dus al op hierdie tydstip gedoop met die Heilige Gees nie; die doop met die Heilige Gees is dus ’n gebeurtenis wat nog moet plaasvind. Die woord “doop” in hierdie geval is “Bapto”, wat onderdompel beteken. Soos ’n boot wat sink en in die binnekant vol water raak. Die woord Doop is dus ’n oorvloed begrip. Dit dui op onderdompel ín, of oorspoel mét iets – in hierdie geval met die Heilige Gees. Om met die Heilige Gees gedoop te word, is om met die Heilige Gees oorspoel te word. Dit is baie duidelik dat hierdie gebeurtenis plaasvind ’n paar dae later in Jerusalem toe die dissipels ’n bonatuurlike Goddelike ervaring gehad het. (Hand 2:1-13) Almal is toe met die Heilige Gees vervul en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat. (Hand 2:4) 

“ Vervul” Lukas, die skrywer van Handelinge sê nie die dissipels is gedoop met die Heilige Gees nie, hy gebruik weer ’n nuwe term; “Hulle is vervul met die Heilige gees.” (Hand 2:4) Hierdie is ook ’n redelik nuwe begrip, waarvan ons vir die eerste keer lees tydens Maria se swangerskap. En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. (Luk 1:15) Later is Elisabet vervul met die Heilige Gees toe sy by Maria gaan kuier en vir die eerste keer sien Maria is swanger met Jesus. (Luk 1:41) Tydens Johannes se besnydenis en toewyding is Sagaría vervul die Heilige Gees nadat hy vir ’n tyd nie kon praat nie. Sagaría, sy vader, is vervul met die Heilige Gees en het geprofeteer. (Luk 1:67) Ons kan nie veel wys word oor presies wat gebeur het met hierdie mense toe hulle vervul is met die Heilige Gees nie, behalwe dat beide Elisabet en Sagaría se ervarings bonatuurlik was. Hy kon weer praat en het geprofeteer en die kind wat in haar buik was, het opgespring. Die woord “vervul”, “Pletho” in die Bybel beteken om soos ’n spons weer en weer gevul te word. So word iemand gevul met iets, soos om ’n glas met water te vul – die water uit te gooi en weer te vul. 

Teksverse waar hierdie woord gebruik word, is byvoorbeeld: Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, aan hulle: Owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. (Hand 4:8) En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek(Hand 4:31) 

En Ananías het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê: Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien; en hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was ’n paar dae saam met die dissipels in Damaskus. EN hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat Hy die Seun van God is. (Hand 9:17-20) 

Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê: … (Hand 13:9) 

In hierdie verwysings kan ons duidelik sien dat die persone vervul is om iets te doen. Elke keer wanneer iemand vervul is met die Heilige Gees het hulle een of ander bonatuurlike daad verrig! Terug by hierdie gebeure wat in Handelinge 2 bespreek word. Wat het hier gebeur? Wat gebeur met mense wat gevul word met die Heilige Gees? Daar was ’n rukwind, tonge van vuur en die plek is geskud. Wat het met die mense gebeur? Hulle was gevul met die Heilige Gees en het in ander tale begin spreek en in so ’n mate onder die invloed en beheer van die Heilige Gees, dat omstanders gedink het hulle is dronk van wyn. (Hand 2:4, 13) 

Ons kom dus weer by dieselfde gevolgtrekking, dat die doping met die Heilige Gees verband hou met mense wat bemagtig word om bonatuurlike dinge te doen en te ervaar. 

Wanneer Petrus op Pinksterdag opstaan en verduidelik wat so pas met hom en die ander persone wat in die bovertrek was gebeur het, gebruik hy weer ander nuwe terme om die gebeure te verduidelik.

“Belofte van die Heilige Gees” “uitgestort” (Hand 2:33) en “Gawe van die Heilige Gees” (Hand 2:38) Waarna verwys die sogenaamde belofte? Wat sal gebeur as ek die belofte kry? Wat is die belofte? Petrus verduidelik self wat hierdie “belofte” is, deur te verwys na Joël 2:28-29: “En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.” 

Weereens sien ons die vergelyking na water “uitgiet” en die bemagtiging tot bonatuurlike vermoëns. Dit is duidelik dat die werk van die Heilige Gees in ons lewe in al bogenoemde terminologie gerig is tot ons getuiewees in hierdie wêreld. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. (Hand 1:8) 

“Ontvang” (Hand 8:15, 17) en “Heilige Gees op hulle geval” (Hand 11:15) Die Heilige Gees se werk in ’n mens word in hierdie verwysings vergelyk met water. Jy stort immers water uit oor iemand of dit val op ’n persoon. Dis soos iemand wat nat geword het, oorspoel is met water, óf soos ’n kan wat gevul is, óf vol water is. Hierdie vergelyking met water is ’n direkte heenwysing na wat Jesus tog belowe het. Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.” Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. (Joh 7:37-39

Toe Paulus in Efese kom, ontdek hy ’n aantal dissipels vir wie hy gevra het: “Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?” “Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie,” het hulle geantwoord. (Hand 19:2) 

Toe Paulus sy hande op hulle sit, het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het in ander tale gepraat en geprofeteer. (Hand 19:6) Weereens word daar ’n duidelike onderskeid getref tussen tot geloof kom en die Heilige Gees ontvang. Toe Petrus moes bewys lewer en verduidelik wat met die heidene gebeur het, verduidelik hy ook die gebeure aan die hand van die Skrif in Mattheus 3:11 “Ek het net begin om die Goeie Nuus aan hulle te vertel, toe kom die Heilige Gees op hulle net soos op ons in die begin. 16) Toe dink ek aan die woorde van die Here toe Hy gesê het: ‘Johannes het wel met water gedoop, maar júlle sal met die Heilige Gees gedoop word.’ 17) Aangesien God dan dieselfde geskenk aan die nie-Jode gegee het as aan ons toe ons tot geloof in die Here Jesus Christus gekom het, watter reg het ék om God te keer?” (Hand 11:15-17)

Die antwoord op die vraag wanneer is ek gevul met die Heilige Gees is dus om dieselfde ervaring te gehad het as wat die dissipels op Pinksterdag beleef het. Die dieper vraag is egter: “Hoeveel mense het al regtig dieselfde ervaar as wat op Pinksterdag beleef is?” Die verskillende terme sover bespreek is almal wisselterme van dieselfde gebeurtenis. En hierdie gebeurtenis is baie duidelik ’n bemagtiging en bekragtiging tot die bonatuurlike gawes van die Heilige Gees. Met redding ontvang ek die Heilige Gees soos toegang tot ‘n ewige fontein (Joh 4), maar met die vervulling kom strome van heerlikheid uit my binneste (Joh 7:37-39)

“Vol van die Heilige Gees” (Hand 6:3) Nog ’n woord wat telkens in die Nuwe Testament gebruik word is om vol te wees van die Heilige Gees. “Pleroo”, of “Plesres” beteken om te deurdrenk, te vervul, vol te maak, volledig, tot volheid te bring. Om letterlik ’n net vol te maak sodat dit span; om versadig te wees, klaar te maak, iets af te handel, perfek en volmaak. In Luk 4:1; Acts 6:3, 5; 7:55; 11:24; 13:52 en Eph 5:18 word ’n dieper innerlike werk aangedui wat meer langdurig is, en nie slegs ’n eenmalige of selfs meermalige gebeurtenisse is nie. 

Dis eerder ’n toestand as ’n spesifieke gebeurtenis. Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel; (Hand 6:3) Wat sou hierdie manne dan fisies onderskei het van die ander? Watter eienskappe en vermoëns sal jy aan iemand toeskryf wat vol is van die Heilige Gees? Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. (Hand 7:55) Want hy was ’n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof; en ’n aansienlike skare is aan die Here toegebring. (Hand 11:24) En die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. (Hand 13:52) Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul. (Efe 5:18)

Wil ons regtig mense ontmoedig mbt die gawes van die Gees? 

Die enigste liturgieseorde wat in die NT beskikbaar is oor die diens orde van die vroeë kerk word verduidelik in terme van die administrasie en gebruik van die gawes. “Elke keer as julle bymekaarkom, het elkeen gewoonlik ’n bydrae om te lewer: ’n psalm, ’n onderwysing, ’n openbaring, ’n ongewone taal of klank, ’n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop.” (1 Cor 14:26)

IN die onderliggend teksgedeeltes word verskillende bedieninge, en geestelike genade gawes verduidelik. 

Eph 4:11 

1 Cor 12:28;

Rom 12:6-8

1 Pet 4:9-10

Ek tref ek ’n onderskeid tussen die gawes van die Heilige Gees en die ander spesifieke gawes wat in die Bybel genoem word. Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om ‘n woord van wysheid te praat, aan ‘n ander ‘n woord van kennis deur dieselfde Gees; aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur die één Gees. Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan ‘n ander die gawe om te profeteer, en aan nog ‘n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan ‘n ander om dit uit te lê. (1 Cor 12:7-10) 

Hierdie lys word anders omskryf as die ander skrif verwysings. Hierdie lys word spesifiek aangedui as ‘’n werking van die Gees’. Hierdie lys kan onderskei word, dat dit geensins verband hou met natuurlik talente en vermoëns soos in Rom 12:6-9 diens, bemoediging, leiding wat nie noodwendig gepaard gaan met ‘n bonatuurlik werking nie.

Die gawes van die Heilige Gees is hoegenaamd nie deel van jou menswees nie – jy het nie hierdie gawe van jou geboorte af nie! Dis bonatuurlik en vir almal beskikbaar om te gebruik in diens van Sy koninkryk tot die voordeel en opbou van Sy Liggaam. 

In hierdie Skrifgedeelte lys Paulus nege gawes van die Heilige Gees wat God in ons as Sy kinders werk tot die opbou en versterking van die Liggaam van Christus. Let wel, al hierdie gawes is afkomstig van die Heilige Gees en is nie binne die vermoë en talente van ’n mens nie, maar werk bonatuurlik deur die Heilige Gees in jou. Later word dit deel van jou en jy raak meer gemaklik in die gawes, maar dis nog steeds nie jóú gawes nie. Al hierdie gawes lê buite die vermoë en kennis van die natuurlike mens. 

Die persoon deur wie die Heilige Gees hierdie gawes openbaar, sal erken dat hy of sy niks daarmee te doen gehad het nie. Dis ook hoe jy weet dat dit nie een of ander hipnose, emosionele opsweping of uitsonderlike breinkrag is wat die werke vermag nie. Nee, dit is werklik die Heilige Gees! 

Onthou, die towenaars in Egipte kon ook sekere wondertekens verrig toe Moses voor Farao verskyn het, nietemin net die eerste drie; daarna kon hulle nie meer meeding nie. Die gawes van die Gees is so ontsettend belangrik in ons getuienis en bediening aan ongelowiges. Sou hierdie slegs natuurlike talente en gawes wees van die mens, verheerlik die gawes uiteindelik die mens. Soos met baie spiritiste gebeur wat selfs op televisie hulle geestelike talente paradeer en verkoop vir geld. Nee, hierdie is die gawes van die Heilige Gees wat deur gewone en alledaagse mense werk om God te verheerlik! 

Die werking van die Heilige Gees se gawes in ’n gelowige se lewe kan vergelyk word met die visioen van die Profeet Esegiël oor die stroom water wat uit die altaar gevloei het. (Es 47:1-12) Die profeet moes sekere afmetings doen en dan was die water ’n sekere hoogte. Eers enkeldiep, toe kniediep; toe het die water tot by sy heupe gekom, daarna kon hy nie meer in die water loop nie. Sou mens die verskille in persentasies sien, enkels – 5%; knieë – 25%; heupe – 50%; wanneer jy nie meer kan loop nie, impliseer dit 100%.

So werk die gawes ook in ons lewe in vlakke van intensiteit: Hoe meer jy die gawes beoefen en jou geloof toeneem, hoe groter die manifestasies en hoe meer akkuraat word jy. Alhoewel die Heilige Gees die gawes bewerkstellig, werk God tog deur ’n mens en word die gawes beperk of verryk deur die mens se persepsies, agtergrond, begripswêreld, taal en kennis van die Woord. Die eerste keer wat jy profeteer, sien jy byvoorbeeld iets. Jy is nie seker wat dit beteken nie en is onseker of dit van die Here is of nie; dis ’n vae ervaring. Dis soos die profeet wat enkeldiep in die water staan. As jy saam met die stroom gaan en dieper instap, word dit kniediep. Jy sien nou duideliker, jy ervaar met sekerheid dat dit die Here is. Jy kan selfs ’n Skrif daaraan koppel en verduidelik en interpreteer wat jy sien.

So raak die beelde duideliker en al hoe meer akkuraat, hoe dieper jy in die stroom van God se Gees gaan en leer om oor te gee. Later voel dit asof jy die heeltyd dinge sien; jy fokus net op die Gees en jy sien. Jy sien nie net soms en dan weer nie. Jy is deurdrenk met die Gees en deurentyd gevul met die Gees. Dis net ’n kwessie van fokus, soos iemand wat swem en deur die stroom meegesleur word. So werk elke gawe van die Gees. Ons groei in die gawes en ontwikkel in die effektiwiteit daarvan. Dit gebeur baie min dat jy net op ’n dag vir die eerste keer vir ’n verlamde man in ’n rolstoel sê hy moet opstaan en die geloof hê om dit te doen. Alhoewel God so deur ons wil werk en dit heeltemal moontlik is, word ons deur ons eie geloof beperk. Hoe meer jy die gawes van die Gees beoefen, des te beter verstaan jy hoe die Heilige Gees werk en leer jy om saam met Hom te werk.

Die spreek gawes

Profesie:

Die verskillende verbuigings en gebruik van die woord “profeet, profete, profeteer” kom 129 keer in die NT voor.  Verskillende mense is genoem wat in die profetiese amp gestaan het: En Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broeders met baie woorde bemoedig en versterk. (Acts 15:32) ‘n sekere profeet met die naam van Ágabus van Judéa afgekom. (Acts 21:10; Filippus, die evangelis, wat een van die sewe diakens was, en by hom gebly.

En hy het vier ongetroude dogters gehad wat die profetiese gawe besit het. (Acts 21:8-9) 

Dan word daar ‘n direkte appél gemaak op die gelowige om die gawe van profesie ernstig op te neem: 
waarop julle tog moet ag gee” 2 Pet 1:19
julle moet die woorde onthou van die profete” 2 Pet 3:2
moenie profesieë geringskat nie” 1 Thes 5:20

sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry” 1 Tim 1:18

Lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. (1 Cor 14:1)

Want die Here Here doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie” Amos 3:7

In die meeste gereformeerde kerke word prediking as ‘n vorm van profesie gesien, aangesien die OT gebruik daarvan dan kwansuis oopgehou het. 

Tog in die samekoms kan daar iemand ‘n ‘openbaring apokalupsis bring (1 Cor 14:26) Dit spreek van iemand ontvang en deel ‘n goddelike openbaring.  

Profesie is so algemeen as gebed gesien. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy kop, doen sy hoof, Christus, oneer aan. Maar elke vrou wat bid of profeteer sonder iets op haar kop, doen haar hoof, haar man, oneer aan. (Acts 11:4) 

Dit is duidelik dat Profesie is wanneer iemand ‘n boodskap van die Here bring in God in die eerste persoon uitspraak: “So sê die Here… vandag sê ek vir julle!” 

Profesie is ’n essensiële deel van ons geloofslewe. Soos ’n weermag nie kan funksioneer sonder goeie intelligensie nie, net so min kan die kerk funksioneer sonder die bediening van die profete. As mens na die bogenoemde skrifgetuienis kyk in terme van hoeveel profete nog aktief was in die vroeë kerk, die verse oor die belangrikheid van profesie en ook die feit dat Paulus amper ’n hele hoofstuk aan die gebruik van profesie in die gemeente wy, dan kan mens onmoontlik by die gevolgtrekking kom dat profesie nie belangrik is nie. As God in die Ou Testament deur profete gewerk het, en boodskappers opgerig het om Sy woord en wil te verkondig, hoekom sal Hy nie vandag nog steeds dit doen nie? 

Tale:

Daar is verskillende tale: Al praat ek die tale van mense en engele (1 Cor 13:1)

 1. Tale van mense, waar iemand die bonatuurlike vermoë ontvang om in ’n verstaanbare taal te praat wat hy of sy nie self ken nie. 
 2. Tweedens is daar die tale van engele wanneer iemand in tale praat wat geen aardse taal op aarde verteenwoordig nie. 
 3. Dan is daar tale wat in die gemeente gebruik word, en daarna deur iemand uitgelê word. Hierdie taal trek mense se aandag en is soos iemand wat ’n boodskap of profesie sou bring, net in ’n ander taal. (1 Cor 14:27-29) 
 4. Vierdens is ons gebedstaal, wat ons enige tyd in privaatheid teenoor God gebruik. (1 Cor 14:13-15, 18) 

Interpretasie van tale: 

Hierdie gawe is bloot om ’n boodskap wat deur iemand in tale gebring word, uit te lê. Dit is nie ‘n vertaling van die boodskap in tale nie, maar ‘n uitleg of interpretasie van wat gesê word.  

Openbaring Gawes 

Openbaringskennis:

Die Heilige Gees wys jou iets spesifiek oor iemand se verlede, of iets wat hulle gedoen het. Dis spesifiek en baie duidelik. Twee uitstekende voorbeelde vind ons in die storie van Paulus en Ananias en later Petrus en Cornelius. “Gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na ‘n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in ‘n gesig ‘n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien.” (Hand 9:10-12) 

Die tweede voorbeeld is Cornelius wat soos sy gewoonte was in gebed na God nader. Hy ontvang ook ’n visioen. “Stuur nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar ‘n sekere Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by ‘n ander Simon, ‘n leerlooier, wat by die see woon.” (Hand 10:5-6 en 19) 

Wysheid:

Ons het hierdie gawe nodig veral in die toepassing van die ander gawes. Byvoorbeeld: Die Here openbaar aan jou ’n geheim van iemand se hart, nou het jy goddelike wysheid nodig om te weet hoe om die openbaring oor te dra, sodat die persoon dit nie verkeerd opneem nie. Dieselfde beginsel geld ook met betrekking tot die onderskeiding van geeste; jy weet nou wat verkeerd is, maar hoe gaan jy die persoon benader en hoe sal jy te werk gaan op die persoon te bevry? Wysheid is gewoonlik gerig op die metodiek wat die Here wil hê ons moet volg om ’n persoon te kan help. Let wel dat hierdie gawe nie net menslike wysheid is nie. So kan die Here jou byvoorbeeld lei om die persoon te vra om iets te doen wat op die oomblik nie vir jou mag sin maak nie, maar later kom die wysheid en insig van God aan die lig wanneer die taak suksesvol afgehandel is. So het Elia vir Naäman beveel om hom sewe keer in die Jordaan te gaan was. Op daardie oomblik het die opdrag hoegenaamd nie sin gemaak nie, maar noudat ons die verhaal lees, sien ons dat die Here Naäman wou toets of hy homself sou verneder en die opdrag uitvoer voor sy manskappe, sodat God alleen die eer sou kry.

Deur die gawe van wysheid gee die Heilige Gees vir jou insig in iemand se huidige omstandighede wat tot ’n oplossing sal lei, indien hulle doen wat jy sê. Wysheid is gewoonlik prakties en ’n oplossing waaraan niemand sou gedink het nie, maar wat tog die logiese en sinvolle oplossing is vir ’n saak of probleem. So moes diakens gekies word wat vol van die Heilige Gees en wysheid was (Acts 6:3) en hulle kon nie die wysheid in Stefanus weerstaan nie. (Acts 6:10) Jesus was ook gevul met wysheid van ’n baie jong ouderdom wat selfs die skrifgeleerders verstom het. (Luk 2:4052) Tog is dit nie die wysheid van mense nie, maar van God. (1 Cor 2:6) Uit bogenoemde skrifgedeeltes kan ons die volgende afleidings maak:

Die gawe het mense verstom, dit beteken dat die persoon wat God hier gebruik het, bonatuurlike wysheid en insig oor moeilike kwessies en vraagstukke moes openbaar wat jy nie gewoonlik aan die persoon sou toevoeg nie.

Dit moes openbarend van aard wees, in die sin dat die konneksie van wysheid aan God toegevoeg is. Die grondslag van hierdie wysheid dra ’n goddelike element. Die gawe van wysheid het dinge vereenvoudig en ontlont. Daar is ook ’n edelheid (egtheid) en nobiliteit tot hierdie wysheid. (2 Cor 1:12) Hierdie wysheid staan duidelik teenoor die wysheid van die vlees en die wêreld wat gegrond is op jaloesie en persoonlike ambisie. (James 3:14-15) Maar hierdie wysheid het ook ’n praktiese sy. Om in voeling te wees met die werklikhede van ’n gegewe situasie of persoon. (Col 4:5 en Jud 19-23) Dit is om te weet wanneer om watter gereedskap te gebruik, en wanneer. Hierdie gawe gee jou ’n goddelike objektiwiteit. Die bron van hierdie gawe van wysheid is nie net die Heilige Gees nie, maar die woord van God wat in ons hart lewend geword het. (Heb 4:12) Die Woord is ’n onderskeier, wat die bedoelings van die hart beoordeel.

Die gawe van wysheid lig mense uit hulle aardsheid en beperkte denke en gedagtes na God se vlak. Daarom gaan hierdie wysheid grootliks gepaard met goddelike perspektief. Hierdie gawe gee lig, maak dinge duidelik en gee perspektief.

Onderskeiding van geeste:

Dis nie die gawe om mense te kritiseer en hulle te veroordeel nie. Nee, dis bloot die gawe om verkeerde geeste in mense te herken, te identifiseer en die bose geeste uit te dryf. Jesus het die Fariseërs se gedagtes onderskei en so die gesindheid en gees van hulle hart ontbloot. (Luk 6:8) Paulus onderskei die vrou met die waarsêer gees, en bestraf haar. (Acts 16:17-19) Onderskeiding van geeste is nie net om die negatief raak te sien nie, maar so het Paulus gesien en onderskei dat die kreupele die geloof gehad het om gesond te word. (Hand 14:8-10) So het Jesus onderskei dat daar geen bedrog in Nataniël se hart is nie. (Joh 1:47) Jesus het altyd geweet wat in die hart van die mens is. (Joh 2:25) So kon Petrus sien en onderskei dat Simon se hart vol bitterheid en boosheid is. (Hand 8:23) Johannes moedig ons aan om elke gees te toets. Want daar is baie valse leraars en bedienaars. (1 Joh 4:1) Om dinge te ondersoek en te onderskei wat waar is reg is, is essensieel vir ons geloofslewe in Christus. Selfs Job het dit verstaan. (Job 12:1134:1-3) Hy vergelyk onderskeiding met hoe ons luister en stemme en klanke onderskei, en hoe ons met ons tong smake onderskei. Die gawe van onderskeiding is nie net die natuurlike menslike onderskeidingsvermoë of intuïsie nie. Enige mens het hierdie onderskeidingsvermoë, die probleem is die mens kan verkeerd wees en verkeerd beoordeel. Die gawe van onderskeiding van geeste is om met goddelike kennis en insig te onderskei. Dis immers ’n gawe en vermoë van die Heilige Gees. Hy ken waarlik die hart van mense. Want wie van die mense weet wat in ’n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. (1 Cor 2:11) Daarom is die gawe en werking van die gees om geeste te onderskei nie gesetel in menslike opinie en beoordeling nie. Ons sien in die Gees volgens die Gees, omdat Hy ons iets laat sien wat nie vir die mens moontlik is om te sien nie. So het Jesus die geeste in die besetene van die Geraseners geïdentifiseer en hulle uitgedryf met ’n woord. (Mar 5:1-20) Jesus het ook met die seun wat epileptiese aanvalle gekry het onderskei dat dit ’n demoon was, die seun bevry en hom genees. (Mat 17:14-18)

Die demonstrasie gawes

Gawes van genesing:

Let wel gawes (meervoud), (1 Kor 12:9, 28, 30) dus is daar meer as een gawe van genesing. Ek klassifiseer hierdie gawes volgens die drie dimensies van die mens. Sommige kan vir mense bid om geestesversteurings en geestessiektes gesond te maak. Ander word deur die Here gebruik om mense met emosionele probleme te help en te genees, en dan is daar fisiese siektes en krankhede wat nie ’n geestes -of emosionele oorsaak het nie. 

Siekes is genees deur die oplê van hande (Mar 16:18) en die salf van olie. (Mar 6:13; Jak 5:14) 

Ander is genees deur die uitdryf van ’n demoon (Mat 17:14–20

Ander is genees deur hulle geloof (Mar 10:52) Geloof ook in die persoon wat vir siekes bid was soms belangrik (Hand 3:4; 5:15; 9:17) Ander kere was die geloof van die een wat bid essensieel (Mat 17:19) Sommige is genees met die vergewing van hulle sondes. (Mat 9:2-5) Sommige is genees toe doeke wat gesalf is op die sieke gelê is. (Hand 19:12) Jesus bestraf die krankheid en die vrou is genees (Luk 4:38–39) Op die einde is geloof die belangrikste bestanddeel vir genesing. (Mar 6:4–6) Daar is nie een metode van genesing nie, want dit is God wat genees, en nie ons metodes en tegnieke nie. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. (1 Pet 2:24) Hy is die God wat genees. (Exo 15:26) 

Wonderwerke:

Wonderwerke is werklik bonatuurlike en kragtige dade waarvoor die mediese wetenskap gewoonlik nie antwoorde het nie. Om dooies op te wek, sal ook in hierdie kategorie val. Daar is hoofsaaklik twee kategorieë wonderwerke

1) dié wat deur die mens as agent verrig word, 

2) en dié wat algeheel deur God alleen verrig word. Byvoorbeeld Petrus en Silas se ontsnapping uit die tronk deur ’n Engel (Acts 16:24-26), die skeur van die voorhangsel en dié wat uit die graf uit opgestaan het tydens Jesus se sterfte. (Mat 27:52-53) In terme van eersgenoemde sal die volgende gebeurtenisse as wonderwerke beskryf kan word: 

Jesus wat die skares voed. (Joh 6:1-14

Jesus verander water in wyn. (Joh 2:1-12

Jesus genees die Koninklike beampte se seun met ’n woord. Hierdie genesing word deur Johannes as die tweede teken beskryf wat Jesus gedoen het sedert hy uit Judea in Galilea aangekom het. (Joh 4:54

Lasarus word uit die dood opgewek. (Joh 11:38-44 en Joh 12:18

Petrus en Johannes genees die verlamde man by die Tempelpoort. Hierdie genesing word deur die Sanhedrin as ’n sigbare en sekere teken beskryf. (Acts 4:16, 22) Wonderwerke blyk redelik algemeen te wees in die vroeë Kerk as ons oplet hoe Paulus so in die verbygaan van wonderwerke praat. (Gal 3:5) Hier maak Paulus dit ook duidelik dat wonderwerke nie plaasvind deur werke of die onderhouding van die wet nie, maar deur die geloof! 

Geloof:

Elke gelowige het tog ’n mate van geloof ontvang. (Rom 12:3) Die gawe van geloof is egter meer as dit. Dit is die bonatuurlike geloof om uitsonderlike opdragte wat God gee te kan uitvoer. Die geloof om berge te versit. (1 Cor 13:2) Jakobus praat van die gebed van geloof wat die kranke sal red, (James 5:15) en verwys dan na Elia se gebed wat meegebring het dat dit nie sal reën nie. Dit is ’n goeie voorbeeld van bonatuurlike geloof. Elia het hierdie opdrag van die Here ontvang en moes in gehoorsaamheid bid, met ’n natuurwonder tot gevolg. Petrus wat op die water loop is nie net ’n wonderwerk nie, maar ’n manifestasie van bonatuurlike geloof. (Mat 14:28-31) Dié gawe is uitsonderlik, sodat mense dit sou kon sien en waardeer in ’n individu se lewe, soos met Stefanus wat uitgesonder word dat Hy vol was van geloof en die Heilige Gees. (Acts 6:5) So ook word na Barnabas as ’n goeie man verwys, vol van geloof. (Acts 11:22-24) Geloof word in ons hart gewerk en geskenk as ’n gawe tot redding deur God se genade. (Eph 2:8) Ons hele lewe is ’n geloofslewe, want ons lewe nie deur wat ons sien nie, maar volgens wat ons glo. Maar af en toe het ons méér geloof nodig, geloof om bonatuurlike dade van gehoorsaamheid uit te voer volgens die spesifieke opdragte van God. Om hierdie verlossingsdade te kan deurvoer, het ons die gawe van geloof nodig. So het mense al motors en huise weggegee; alles wat hulle besit verkoop om na ’n ander land te gaan om ’n verlore mensegroep te bereik met die evangelie. Ander is gelei om presidente te konfronteer met die woord van waarheid, en hooggeplaastes te roep na verantwoording. Ons lewe as gelowiges is baie meer as om net in God te glo, dit doen die duiwels ook. Ons geloof is nie net vir redding en saligheid nie. God wil deur ons ongewone dade van verlossing bewerk tot Sy eer, en tot getuienis van Sy Naam.

Toets die Geestesgawes

Dit is uiters belangrik soos vroeër in die boek verduidelik dat ons nie moet probeer om die gawes van die Gees soos profesie te stop nie, maar eerder mense leer hoe om reg te onderskei en hoe om geestelik te beoordeel. Baie mense het al seergekry en foute gemaak omdat hulle alles wat vir hulle in die naam van Jesus aangebied word, soos soetkoek opeet. Beproef alle dinge; behou die goeie. (1 Thes 5:21) Let ook op die klem in hierdie vers, “behou die goeie.” Met ander woorde moet nie net die sleg uitwys en beoordeel nie, maar behou dit wat goed is. Ons gooi nie die vis weg oor die grate nie, ons haal die grate uit. 

Is die openbaring tot opbouing, bemoediging en vertroosting van die gemeente? Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. (1 Cor 14:3) “laat alles tot stigting geskied.” (1 Cor 14:26) Sommige mense voel om sekere verkeerde dade aan te spreek in die gemeente, maar hulle sluit hulleself uit, en praat van “julle doen so of maak só.” Hierdie tipe openbaring bou nie op nie, maar veroorsaak dat die persone wat luister veroordeel voel. Nog ’n voorbeeld is waar iemand van sy of haar openbaring praat, of dit wat hulle in die Here beleef het en weereens almal uitsluit, asof hulle alléén hierdie openbaring ontvang het. Dit is baie moeiliker om geloof by mense op te wek, as om foute uit te wys en net te veroordeel. Dit is nie moeilik om verkeerde dade te veroordeel nie, die uitdaging is hoe om dit op te los! 

Is dit in lyn met die Skrif en die Gees van die Woord? Geen openbaring moet kontrasterend wees met die beginsels en leer van die Woord nie. Die Heilige Gees sal ons immers herinner aan Jesus se woorde, en nie uit Sy eie praat nie. (Joh 14:2616:13) Byvoorbeeld iemand wat ’n openbaring ontvang om van sy vrou te skei en met ’n ander te trou, hou nie kers vas met die Woord van God wat sê dat God egskeiding haat nie. (Mal 2:16

Verheerlik die openbaring Jesus Christus? Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig. (Joh 16:14Die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. (Rev 19:10) Baie openbarings kan subtiel die aandag na die persoon en die boodskapper trek. Terwyl ware openbaring in totaliteit Christus verheerlik. Oppas dus vir die woord “ek” in profesieë of openbarings. Daar word soms te veel gepraat van wat ék moes doen, en hoe niemand anders dit gesien het nie, maar ék het dit gesien. Die menslike aspek van eie-ek en self, wil so graag eksklusief en spesiaal voel; “van hierdie naweek af gaan hierdie dorp nooit weer dieselfde wees nie.” Wat van al die persone wat al vir jare in die dorp bedien en werksaam is, het hulle dan nie ook Christus nie? 

Wat is die vrug van die openbaring na ’n tyd? Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ’n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! (Mat 7:15-16) Die vrug van die Heilige Gees is nie net die vrug wat aan elke bedienaar geken en gesien sal word nie, maar is ook die nalatingskap van die vrug wat agterbly. (Gal 5:22-23Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. (Efe 5:9) Ons gedrag en optrede vind plaas in die raamwerk van die karakter en bedryfstelsel van Christus. Maar nou moet ek ook balans bring in hierdie aspek, want baie keer wanneer God regtig met mense se hart praat, is daar ongemak en selfs verleentheid. Onthou, waarheid ontbloot harte en motiewe en dit is nie altyd lekker vir die vlees nie, veral enige vorm van korreksie. (Heb 12:11) Die vrug van korreksie is ook seën, maar dan moet die korreksie aanvaar word. Godsdienstiges wil ook altyd alles mooi en reg hou, en so word baie onheil en boosheid in harte bedek. Waarheid ontbloot die oordenking van die hart en konfronteer dit! Alhoewel die einde ook positief is, word die proses as negatief beleef. Op hierdie punt moet die kerk wakker word en leer om in een denke op te tree. In so ’n geval kry ons baie keer die persoon en mens jammer, en ons wil graag alles weer bedek. So ’n persoon kry dan twee boodskappe,en hy/sy verset gewoonlik hulself teen die boodskapper. Ons almal moet so ’n persoon help om die korreksie te verstaan en te sien, sodat daar belydenis kan kom en uiteindelike godsvrug! As die openbaring die toekoms voorspel, het dit toe waar geword? As ’n profeet iets in die Naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie.” (Deut 18:22) Ek bespreek hierdie punt ook wanneer dit kom by valse profete. Sommige profetiese woorde kom met sekere voorvereistes en opdragte wat uitgevoer moet word, sou die persoon hierdie voorskrifte verontagsaam, sal die profetiese woord ook nie tot vervulling kom nie. 

Bring die openbaring vryheid of ’n vorm van slawerny? Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. (Rom 8:15) Hierdie is ’n absolute essensiële punt! Jesus het gekom om ons vry te maak en nie weer tot slawerny te bring met allerhande voorskrifte, wette en reëls nie. Sien (Col 2:16- 23; 1 Cor 14:33; 2 Tim 1:7) So baie profete profeteer nog vanuit ’n Ou Testamentiese perspektief – doen dit, dan sal jy dat kry. In Christus Jesus het ons alreeds alles ontvang wat ons nodig het vir ’n Godsvrugtige lewe, ons moet dit net in die geloof toe-eien vir ons self. In hierdie aspek bring Nuwe Testamentiese profete vir ons lig oor wat ons alreeds ontvang het. Dit help ons om te sien wie en wat ons in Christus is! 

Bring die openbaring lewe of dood? Die lewendmakende Asem van God bring LEWE in hoofletters maar die letter maak dood. (2 Cor 3:6) Die Heilige Gees bring groei, skep energie, en lig ons op, terwyl sommige openbarings ons moedeloos, hopeloos en as mislukkings agterlaat. 

Bevestig die Heilige Gees die openbaring? Wat júlle egter betref, die Gees waarmee Hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos Hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. (1 Joh 2:27) Die Heilige Gees sal in jou saam getuig dat die openbaring van God is. Dit is ook belangrik om die Here te vra om die woord vir jou op ander maniere te bevestig, soos wat Gideon gemaak het. Moet nooit net op jou eie aanvoeling gaan nie, toets die woord aan die punte wat alreeds genoem is. Maar God het ons ’n innerlike getuie en gesonde verstand gegee om sin te maak uit ’n openbaring.

Toets die geeste – Beproef alle dinge; behou die goeie. (1 Thes 5:21) Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. (1 Joh 4:1) Is die profeet se woorde en uitsprake in ooreenstemming met die Gees en Persoon van God? Bevestig die uitspraak dit wat die Here jou alreeds gewys het? Toets die gees van die profeet: Spreek sy/haar lewe van godsvrug en die karakter van Christus? Of is daar ’n ondertoon van arrogansie, beterweterigheid, selfgerigtheid en subtiele selfverering?

Word hierdie woord ook deur ander geestelik erken en goedgekeur? Wat die profete betref, twee of drie kan aan die woord kom, en die ander moet beoordeel wat hulle sê. (1 Cor 14:29) Ander wat ook geestelik is, moet alle profesie beoordeel. Geen profesie is vir private interpretasie nie, maar word deur die ouderlinge beoordeel. Veral wanneer dit kom by openbaring wat die kerk as geheel raak, of ’n sekere land, is dit belangrik om uit te vind of die woord deur ander profete bevestig word. God se Gees is mos in almal van ons, nie net in een persoon nie.  Ons moet ook leer om nie net ander te beoordeel nie, maar ook om onself te toets. Die grootste tragedie in die kerk vandag is dat ons nie onsself sien nie. Ons is gou om foute in ander te sien, maar self sien ons nie wat ons verkeerd doen nie. (Mat 7:1-5)

Ons Gees kan besoedel raak – (2 Cor 7:1; Luk 9:55; Isa 29:24) Let wel, ’n mens se gees is nie noodwendig perfek nie, en kan besoedel word deur sonde en onvergewensgesindheid. Dit kan ’n profetiese woord besoedel en ontneem van sy egtheid. Daarom moet profete altyd seker maak dat hulle rein voor God staan. Die volgende is gesindhede en sonde wat ons gees kan besoedel: Bitterheid, hardheid, trots, eiegeregtigheid, selfsug, hebsug, jaloesie, gemeenheid, selfbejammering, verontreg voel, onbeskoftheid, arrogansie, selfsugtige ambisie. Vra en bid die Heilige Gees om jou te wys en uit te lig watter verkeerd is in jou hart. ONTHOU, ons doen nooit selfondersoek nie, maar ons laat toe dat die Heilige Gees ons hart en niere ondersoek. (Ps 26:2139:23) Selfondersoek kan mens laat verval in ’n selfgesentreerde fokus wat net na binne neig en sodoende meehelp dat ons perspektief verloor. Paulus verklaar: Wat van my? Was ek betroubaar? Dis vir my werklik nie belangrik hoe julle of enige menslike regbank my beoordeel nie. Ek vertrou selfs nie eers my eie oordeel in hierdie opsig nie! (1 Cor 4:3) Ons kan nie onsself verander as die Heilige Gees nie deur Christus die genade en verandering in ons bewerk nie! Daarom leef ons ’n lewe van daaglikse selfverloëning aan die wil, plan en opdragte van God. Hierdie is nie ’n lewe van self gesentreerde selfkastyding nie, maar ’n lewe van gehoorsaamheid aan die Here in alles wat Hy leer en beveel.