Categories
Bybelskool

8 Dimensies van Welheid

Totale Genesing van die Totale Mens

GEESTELIK Vervuld

Hoe definieer jy ‘n geestelike persoon?

VYF eienskappe van ‘n geestelike persoon: 

Geestelike mense leef ‘n innerlike en ‘n verbonde lewe 

‘n Bepeinsende, meditasie, luisterende, ingestelde lewe. 

Die Dalai Lama het eenkeer geantwoord, terwyl die Weste besig was om die buitenste ruimte te verken, was die Ooste besig om binneruimte te verken.

‘n Geestelike persoon word deur die Heilige Gees gelei (Rom 8:14). Die geestelike siel sal erken dat hy nie oor die inherente wysheid beskik om te weet hoe om sy lewe te doen nie (Jer. 10:23). Hy sal dus vurig die gedagtes van God vra (deur die Skrif te raadpleeg) vir leiding. Want ek het ‘n welbehae in die wet van God volgens die innerlike mens. Romeine 7:22(NKJV) 

Hy sal dag en nag bemiddel oor sulke sake (Psa. 1:2). Gebed en Nagmaal (Mat 6) Die siel wat by Christus in God bly, word gegee: “Verborge manna”vir  die lewensonderhoud van die innerlike  lewe.” Aan  hom wat oorwin. Sal Ek van die verborge manna gee” Openb. “Verborge wysheid” wat van die wyse weerhou word. “Die wysheid van God… die verborge wysheid geopenbaar … deur Sy Gees” 1 Kor 2:7-10.” Verborge  rykdom” het slegs opgedoen in tye van toetsing. “Ek sal jou die skatte van die duisternis en verborge rykdom van verborge plekke gee” Jes 45:3.,dat Hy julle sal gee volgens die rykdom van Sy heerlikheid, om versterk te word met die mag deur Sy Gees in die innerlike  mens,Efesiërs 3:16(NKJV)

Geestelike mense is nie beïndruk met die uiterlike voorkoms van dinge nie. Christus binne die hoop van heerlikheid. (Kol 1:27) Innerlike versiering van die hart – (1Pe 3:3-4) Geestelike mense het hulle innerlike wêreld deur die Heilige Gees beveel en herverken. (Gal 5:21-22) Sien 1Tim 2:9-10Sien  ook 1Sa 16:7

Verbind met God, self, ander en  die skepping.

God is gees. (2 Kor 3:17)

Word ‘n geestelike mens, 1 Kor 2:9 oë het  nie gesien nie, maar Hy het dit deur Sy gees geopenbaar.  Mag die dinge van God ken, geopenbaar deur die gees. Nie gedink nie, nie vleeslik nie. Vergelyk geestelike dinge met geestelike mense.  Die Heilige Gees werk altyd na ‘n dieper verband.  Geestelike mense – verbind, aktief, geaktiveer en lewendig.  Persoonlike verhouding met die Heilige Gees.  Gevul met die Gees. (Ef  5:18)

Harmonie, vreedsame, kinderlike, maklik gaan. Ontlaai. Gratis. 

Geestelike mense beoefen GEESTELIKE GAWES

Alhoewel daar gesê kan word dat Die beoefening van Geestelike gawes jou nie geestelik maak nie, is dit duidelik dat geestelike mense  hulself besig hou met geestelike dinge. (Rom 8:1-5)

Die gawes  van die Heilige Gees is per wese geestelik, maar dit alleen maak jou nie ‘n geestelike persoon nie. Die dissipels in Korinte het wonderbaarlike gawes beset, maar baie van hulle was steeds nie geestelik nie (1 Kor. 3:1). Sommige van hulle het selfs die gawes wat hulle besit het misbruik (1 Kor 14:27-33).  Die kerk in Korinte kan as geestelik bestempel word as gevolg van 2 hoofstukke wat handel oor geestelike gawes en tale. Dieselfde kerk moes egter vermaan word, om hulle verdeeldheid te stop (1 Kor 1:10-4:21), nie oordeelkende sonde in hulle midde nie (1 Kor 5), om onsedelikheid te vlug (1 Kor 6:12-20)! 

Die Skrif praat egter dikwels oor die kwalifikasie van diakenskappe en ouderlingskap moet wees dat hierdie mense VOL VAN DIE GEES moet wees. (Handelinge 6:3, 5, 8; 7:55; 11:24) 

OEFEN JOUSELF UIT IN GEESTELIKE AKTIWITEITE

Bid in tale 1Kor 14:18

Begeer geestelike gawes 1Kor 14:1-2

Lê hande op die siek Mar 16:18

Wen siele Mat 28:19

Ry sit demone. (Luk  10:19)

Verwag die bonatuurlike.  Een tiende van Jesus se lewe was bonatuurlik in dade en wonders en wonderwerke.

Geestelike mense SIEN IN DIE GEES 

Daarom verloor ons nie hart nie. Selfs al vergaan ons uiterlike mens, maar die innerlike mens word dag vir dag  hernu.( 2 Korintiërs 4:16) Staan op [uit die depressie en prostrasie waarin omstandighede jou bewaar het — styg tot ‘n nuwe lewe]! Skyn (wees stralend met die heerlikheid van die Here), want jou lig het gekom, en die heerlikheid van die Here het oor jou opgestaan! (Isa 60:1)

Jeremia 1:11-12 “Wat sien jy?” God het nie ‘n natuurlike antwoord verwag nie. “Jy het goed gesien” “Ek sal my woord uitvoer” Wanneer jy reg sien, sal God Sy  

Woord. Amandelboom – die eerste boom wat ‘n kiem toon, in bloei.  Kyk in die gees, kyk bo dit wat natuurlik is. God sal verhaas.   

Openb 1:9 “Ek, Johannes, was in die gees. God het gesê skryf wat jy sien in ‘n boek” waar hy in die natuurlike, in ‘n steengroef, in die tronk, verban en uitgeworpenes was.   

Oefen om in die gees te sien. 

“Ek doen slegs wat Ek die Vader sien doen” “Laat die koninkryk kom, sal dit eers moet sien” (Joh5:19) As julle nie die visioen sienwat julle nêrens sal beland nie.  

Jesus het die kruis verduur weens die blydskap wat voor Hom gestel was. Wat het Hy gesien? (Heb  12:1-2) Paulus staar geweldige vervolging in die gesig, steeds vergeet wat agter uitstrek was daarvoor  wat voor hom was. (Phil 3:8)

Die lewe wat ons nou lewe is nie werklik nie, die werklike lewe is verby in die gees.  Josef het iets gesien, 

Dawid, Paulus, Jesus, Abraham.   

Verander jou posisie en perspektief – wanneer jou visie vervaag word, verander jou perspektief.  Johannes 4:34 “lig julle oë op” Verander julle geestelike posisie.  

Geestelike mense is GEESTELIK GESIND 

Om geestelik gesind te wees, is ‘n saak van lewe en dood. Paulus het in Romeine 8:6 gesê, “Om die verstand op die vlees te rig, is die dood, maar om die verstand op die Gees te rig, is lewe en vrede.” Die frase “stel die verstand op die Gees” vertaal ‘n selfstandige naamwoord frase, phronma  tou  pneumatos–ingesteldheidvan dieGees.” Daar is geen goeie een-woord Engelse ekwivalent vir  phronma. Dit is nie net “verstand” nie, maar ook “houding.” En nie net “ingesteldheid” nie, maar ook “houdingstel.” Dit is die raam en ingesteldheid van ons gedagtes. Om te sê dat ons ‘n”phronma  van die Gees” het, is om te sê dat die Gees ons ingesteldheid-ingesteldheid volgens sy eie vorm. Dit verhef Christus en waardeer God en koester die Woord van God en sien mense en dinge met ‘n meedoënlose Godbewustheid.

In ons reis van geloof, is dit belangrik dat ons vleeslikheid oorwin sodat ons meer in harmonie met ons geestelike kant kan wees. Verstaan dat jy meer van ‘n geestelike wese is as ‘n fisiese wese. Om God duidelik te kan hoor,  moet ons geestelik wees. God is gees en enigeen wat Hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid (Joh 4:24). Vleeslikheid en spiritualiteit kan nie saambestaan nie, want die vleeslike verstand is enmiteit teen God en kan God nie behaag nie (Rom 8:7). ‘n Tipe vleeslikheid teenoor spiritualiteit is Ismael en Isak in Genesis 21:10 Ismael wat verwek is uit Abraham se vleeslikheid en Isak, die beloofde kind ‘n tipe spiritualiteit. Toe die geestelike gebore is, is die bandvrou en haar seun (Ismael) uitgedryf (Gal 4:30). Hulle kon nie saambestaan nie. Nog ‘n voorbeeld, wat ook ‘n tipe is, word vertoon in die tweeling swangerskap van Rebekka in (Gen 25:23) Twee nasies was in ‘n oorlog in haar baarmoeder. Esau (wat later sy geboortereg verkoop het) wat vleeslikheid verteenwoordig en Jakob wat spiritualiteit verteenwoordig. Dit is ‘n feit dat God vleeslikheid haat. ‘Jakob (spiritualiteit) ek het lief, Esau (vleeslikheid) ek haat (Maleági 1:3, Rom 9:13).

Geestelike mense is dood VIR SELF EN OORGEGEE. 

Ons moet onthou dat ons ou self saam met Hom gekruisig is sodat ons liggaam van sonde onaktief gelewer word (Rom 6:6) daarom het ons oorwinning oor sonde en vleeslikheid. Op grond van wat  Jesus vir ons gedoen het. Ons pas die kruis toe. Ons moet die vlees kruisig met al sy passies en begeertes (Gal 5:24). Dit is nie vry van pyn  nie, maar dit is die beste ding. (1 Petrus 4:1-2) Dit is die onderskeidende kenmerk van diegene wat aan Jesus behoort. Pas die kruis toe. Spyker vleeslikheid aan die kruis. Verloën jouself, neem die kruis op. Jesus  het gesê  ‘nie my wil nie, maar U wil geskied’. Die vlees voed op dinge wat vleeslikheid fasiliteer. Die kruis is ‘n plek waar jy sterf. Jy sterf aan  wat jou vlees werklik wil doen en kies om God te gehoorsaam. Jesus  het gesê:  ‘As iemand agter My aan sou kom, laat hom homself verloën om sy kruis op te neem en My te volg’. (Mat 16:24). Die kruis is instrument van teregstelling en die manier van verlossing.

“Nie deur krag of deur krag nie, maar deur My Gees” Sjech  4:6

Jesus was die mees geestelike persoon wat ooit geleef het, en Hy het Homself ‘n nederige dienaar gemaak. (Mat 11:28-30) 

Maar die wysheid wat van bo af is, is eerste suiwer, dan vredevol, saggeaard, gewillig om op te gee, vol barmhartigheid en goeie vrugte, sonder gedeeltelikheid en sonder skynheiligheid. Nou word die vrug van geregtigheid in vrede gesaai deur diegene wat vrede maak. (Konfyt 3:16-17) Geestelike mense dwing nie dinge nie. Hulle het geleer om te laat gaan en God te laat… 

Ek kan alle dinge doen deur Christus die een wat my binne-in bemagtig. (Phil 4:13) Wees werklik met God en laat Hom weet dat jy nie die situasie kan hanteer nie. Jy het Hom nodig. Dit is nie deur jouself te vertrou en aan Jesus oor te gee nie. Jy oefen jou testament uit wanneer jy kies om hom van binne te laat bemagtig. Elke keer as jy ‘n behoefte het, sal die regte ding. (Heb  12:10) nie ons eie heiligheid word ons deelgenote van God se heiligheid deur Jesus nie, die heilige een wat in ons woon. Laat Jesus toe om beheer oor jou uitdaging en die situasie te neem. (1 Kor 1:30).

Betekenisvolle VERHOUDINGE

Die onthulling van die raaisel agter Abel se moord

‘n Belangrike narratief om meer verbonde en betekenisvolle lewens te leef. 

Die woord קין (qayin, uit die wortel QN) beteken om iets te bekom of in besit te neem wat die rede is waarom Eva (chavah in Hebreeus) gesê het: “Ek het gekry/verkry (qanah, ook uit die wortel QN) ‘n man” (Géneus 4:1). Die woord הבל (havel) beteken om leeg te wees, dikwels vertaal as tevergeefs of ydelheid in die sin van leeg van stof. 

Die Hebreeuse woord vir “naam” is soom en beteken letterlik asem of karakter. In Hebreeuse denke weerspieël die naam van ‘n mens se karakter en die Hebraïese betekenisse van die name van “Kain en Abel” is vensters in hulle karakters. Kain is ‘n besitter, een wat stof het terwyl Abel leeg is van stof. 

Kain is wat ons “‘n man van karakter” sou noem, maar Abel is “tevergeefs.” 

“Tiller van die grond” ‘āḇaḏ: ‘n Werkwoord wat beteken om te werk, om te dien. Hierdie arbeid kan gefokus wees op dinge, ander mense of God. Wanneer dit gebruik word met verwysing na dinge, word daardie item gewoonlik uitgedruk: om die grond te bewerk (Gén. 2:5; 3:23; 4:2); om in ‘n tuin te werk (Gén. 2:15); of om ‘n wingerd aan te trek (Deut. 28:39). Net so word hierdie term ook toegepas op ambagsmanne en vakmanne. 

Kain was dus ‘n industriële persoon, soos gesien kan word van sy afstammelinge. 

En Kain het geweet – sy vrou; en hy het swanger geword en gebaar – Henog, en hy het ‘n stad gebou en die naam van die stad genoem na die Naam van sy seun Henog. En aan Henog is gebore – Irad, en Irad begot – Mehujael, en Mehujael het vergeet – Methusael, en Methusael verwek – Lameg. En Lameg het twee vroue na hom geneem: die naam van die een was Ada en die naam van die ander Sillah. En Adah het gebaar – Jabal: hy was die vader van die wat in tente woon en van die vee. En sy broer se naam was Jubal: hy was die vader van almal soos om die harp en orrel te hanteer. En Zillah, sy het ook gebaar – Tubal-kain, ‘n instrukteur van elke artificer in koper en yster, en die suster van Tubal-kain was Naäman. Gen 4:17-21 

Waarom was Abel se offer bevoordeel? 

(vgl Hebr. 11:1-3). Deur geloof het Abel aan God ‘n meer uitstekende offer as Kain geoffer, waardeur hy getuienis verkry het dat hy regverdig was, het God getuig van sy gawes; en daardeur praat hy dood.

Dit is moontlik dat Kain sy offer in boete gebring het, niks gehad het om te gee nie, slegs geloof in God. Terwyl Kain sy gawe gebring het om sy eiebelang te toon, om te roem, sy eiegeregtigheid.  ‘n Fariseër en ‘n Belastinggaarder Luk 18:9-14 

(Want dit is die boodskap wat jy van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê, nie as Kain wat van die goddelose een was en sy broer vermoor het nie. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy werke boos was en sy broer se regverdiges. 1 Jn 3:12; Wee hulle! Want hulle het gegaan in die weg van Kain Judas 1:11).

God wat hulle harte geken het, het sekerlik nie net gekyk na die offer wat hulle gebring het nie, maar na die geloof, geregtigheid en van hulle harte. Dit was die eerste vorm van godsdiens: Die een wat in geloof en gehoorsaamheid gedoen is, hulle ander om te beïndruk, om mee te ding, om self te verhef. 

Hierdie verduideliking sentreer op die verskil in gees wat deur die twee mans gemanifesteer word. Omdat Abel ‘n man van geloof was, het hy in die regte gees gekom en aanbidding aangebied wat God behaag het. Ons het rede om te glo dat Abel ‘n mate van besef gehad het van sy behoefte aan vervanging versoening. Aan alle verskynings het beide offergawes dankbaarheid, danksegging en toewyding aan God uitgespreek. Maar die man wat ware geloof in sy hart ontbreek het, kon God nie behaag nie, selfs al was die materiële gawe vlekkeloos. God het nie na Kain gekyk nie, omdat Hy reeds na hom gekyk het en gesien het wat in sy hart was. Abel het na God gekom in die regte gesindheid van hart vir aanbidding en op die enigste manier waarop sondige mense ‘n heilige God kan nader. Kain het nie.

Kain se ongebreidelde woede het homself onmiddellik gewys. Woedende toorn het uitgeblam en die gees wat in die hart ingedien is, geopenbaar. Kain het ‘n vyand van God geword en vyandig teenoor sy broer. So, gewonde trots het afguns en ‘n gees van wraak opgelewer. En dit het die brandende haat en geweld wat moord moontlik gemaak het , nadele gebring (Pfeiffer, C. F. (1962). Die Wycliffe Bybel kommentaar: Ou Testament (Ge 4:5). Chicago: Moody Press.)

Heb 9:22 En volgens die wet word byna alle dinge met bloed gesuiwer, en sonder die vergieting van bloed is daar geen vergifnis nie. 

Soos duidelik word wanneer sy gawes nie verteer is nie: 

Kain was baie kwaad en sy aangesig het geval. (Eerste aangeteken oortreding) Ps 4:4

As jy goed doen, sal jy nie aanvaar word nie? En as jy nie goed doen nie, lê sonde voor die deur. En sy begeerte is vir jou, maar jy moet daaroor heers.” v7 

Waarom is jy so kwaad?” het die Here vir Kain gevra. “Waarom lyk jy so afgekein? 7 Jy sal aanvaar word as jy doen wat reg is. Maar as jy weier om te doen wat reg is, wees dan op die uitkyk! Sonde hurk by die deur, gretig om jou te beheer. Maar jy moet dit onderwerp en sy meester wees.” 

Nuwe Lewende Vertaling (Ge 4:6–7).  Sien (2 Kor 5:21; Rom 5:17)

“teen opgestaan” Het Hom doodgemaak. Rebellie, Trots, Arrogansie, Eiegeregtig, gierigheid, selfsugtig, selfbewaring, ego. 

En Kain sê vir Abel, sy broer: Laat ons uitgaan na die vlakte; en toe hulle in die vlakte kain was, het hy teen Abel sy broer opgestaan en hom doodgemaak. v8 O het ons dit nie almal gedoen nie: om gesprek te voer, maar nie die oortreding in ons harte te hanteer nie? Met hofsake teen iemand, sonder konfrontasie. In ons gedagtes wil ons die persoon doodmaak, sien hulle verdwyn. 

“Ek weet nie. Is ek my broer se bewaarder?” vervreemding van die hart. Kol 1:21; Die tweede opdrag “Wees lief vir jou buurman as jou self” Eerste stamafstand, apartheid, segregasie, ontmensliking. Ek is nie verantwoordelik vir hom, haar.  

wees lief vir jou naaste soos jouself (Lev. 19:18; Matt. 22:39; Markus 12:31; Lukas 10:27); En om Hom lief te hê met die hele hart, met al die verstandhouding, met die hele siel en met al die krag, en om ‘n mens se naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die hele brandoffers en offers.” (Markus 12:33)

 “Wie is my buurman?” Lukas 10:29-37 (Die Goeie Samaritaan) 

“My straf is groter as wat ek kan verdra!” Geen bekering nie. Geen verandering van hart nie. Hartseer weens die straf, nie vir wat ek gedoen het nie. Eiegeregtigheid.  V13

God betoon barmhartigheid: “Elkeen wat Kain doodmaak, wraak sal sewevoudig op hom geneem word.” v15 

Toe het Kain uitgegaan van die teenwoordigheid van die Here v16 

Wat kan ons leer uit hierdie gedeelte van die Skrif: 

1.God neem kennis van die hart, nie die offer nie. “Wat is meer behaaglik vir die HERE: 

jou brandoffers en offers of jou gehoorsaamheid aan sy stem? Luister! Gehoorsaamheid is beter as opoffering, en onderdanigheid is beter as om die vet van ramme te bied. 23 Rebellie is so sondig soos heksery, en hardkoppigheid so erg soos om afgode te aanbid. So omdat jy die bevel van die Here verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.” (1 Sam 15:22-23) 

2.”doen wat reg is.” Sonde hurk by die deur, gretig om jou te beheer. Maar jy moet dit onderwerp en sy meester wees. Pasop om enige oortreding te neem, ooit! Jy het nie die reg om vir een minuut enige oortreding te neem nie.  Sodra dit geneem is, sal dit poog om jou te beheer. Want Hy het Hom gemaak wat geen sonde geken het om sonde vir ons te wees nie, sodat ons die geregtigheid van God in Hom kan word. (2 Kor 5:21) Want as deur die een mens se aanstootlike dood deur die een geheers het, sal baie meer diegene wat oorvloed van genade en van die gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe regeer deur die Een, Jesus Christus. (Rom 5:17)

3.The Heelal is geskep vir verbinding. Om met ander mense in verbinding te tree, maak vir ‘n beter lewe – dit is ‘n wet wat onlosmaaklik van die natuurlike wêreld is. Om geluk en vervulling te probeer bereik terwyl hulle van ander geïsoleerd bly, is so nutteloos soos alle ander pogings om die natuur se wette te verdedig. God wil duidelik hê ons moet met mekaar in verbinding kom. Hy wil hê ons moet elkeen obsessief behep wees met die bediening van mekaar. Hy wil hê ons moet voorsien vir mekaar se behoeftes en begeertes. 

Ons kan nooit met Kain saamstem nie: Is ek my broer se bewaarder? Ek het myself nie meer opgelei om daaraan te dink as om ‘n bestaan te maak nie, maar as om die mensdom te dien. Ek vra vir mense, “Hoe dien jy die mensdom?” Dit is een van die redes waarom die Hebreeuse woord vir seën dieselfde is as die woord vir knie: berech. Hebreeus gebruik dieselfde woord omdat om op jou knieë af te gaan, ‘n manier is om te dien. Dit moet nie as ‘n meniale of vernederende gebaar beskou word nie. Dit is een waarin ek vreugde neem omdat ek weet ek dien ‘n ander een van God se kinders.

Koersvaste IDENTITEIT

Identiteitsdiefstal is nie net ‘n fisiese probleem of elektroniese misdaad probleem nie, die ‘n wesenlike geestelike krisis! Mense weet nie wie hulle bestem is om te wees nie. Mense maak en vorm hulle eie idee van wie hulle is, en mis sodoende hulle Godgegewe roeping en skeppingsdoel.
Sonde is identiteitsdiefstal – jy is na God se beeld geskape. Gen 1:27 | Rom 8:29.
Sonde: “Hamartia” – Verkeerde identiteit (Mike Wood)
Mense verklap hulle identiteit onbewustelik op vele maniere, soos met bufferplakkers, nommerplate, profielopskrifte en beskrywings op sosiale media. Die manier waarop ons aantrek en ons hare stileer en die besluite wat ons daagliks neem is vooraf bepaal deur ons identiteit soos ons dit sien. Tatoes word gekies om identiteit uit te druk en ’n beeld te vorm: Wie is ek?

Hoe sal jy jou identiteit beskryf? Wat glo jy oor jouself? 

As jy jouself met een woord moet identifiseer en beskryf, wat sal jy kies: soos met gepersonaliseerde nommerplate. ‘convict’? ‘gangsta’? ‘wild1’? ‘sexymom’? Bufferplakkers soos “Mom’s Taxi”, “Villain” en selfs vloekwoorde word gebruik om die eienaar van die voertuig te beskryf.
Paulus het die Nuwe-Testamentiese gelowiges aangespreek as geheiligdes, heiliges, (1 Cor. 1:2Rom. 1:7), gelowiges, geroepenes, medewerkers! Dit lyk makliker om jouself as ’n sondaar, verloorder, mislukking te beskryf eerder as om op te staan en aan jouself te dink as ’n heilige, geheiligde, geroepene. Tog is dit presies wat gebeur wanneer jy ’n navolger van Christus te word. Jou identiteit verander (2 Cor. 5:17). Jy is ’n nuwe skepsel.

Ons lewens is in Christus verborge 

Ons skeppingsdoel is om soos Christus te wees. (Rom 8:29). Dit is vir die méns onmoontlik om soos Christus te word, maar vir God is alles moontlik. Ons kan nie soos Jesus wees met ons eie krag en vermoë nie. Indien ons dit sou regkry, wil ons as mens verheerlik word. Die ryk jongman het al die vereistes vd wet vervul, maar kon nie die Here gehoorsaam om alles te verkoop en Hom te volg nie. (Matt. 19:26) Ons moet onsself verloën, deur aan Hom gehoorsaam te wees in alles wat Hy ons beveel. (Mat 16:24) Wanneer ons sterf vir die ou self, dan rig Hy ons op in Christus. (Phil 3:10) Ons identiteit is opgesluit in Christus. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God (Col. 3:3).. [E]n julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper . . . (Col 3:10). Dit is die groot geheimenis wat nou bekend gemaak is – dat God se heerlikheid in en onder ons openbaar gemaak word (Col 1:27). Ons is die mooiste mense wanneer ons die meeste soos Jesus is.
Om soos Jesus te word is die sleutel tot ʼn vervulde en gelukkig lewe. Jy sal die beste huweliksmaat wees om mee te leef, die beste sakeleier of werker wees vir enige sakeonderneming, die beste tipe vriend, die beste ouer. Die hoogste ideaal vir elke mens se bestaan is Jesus.
Die waarheid van die Jesus Lewe is ʼn universele beginsel – Die mense wat oor die eeue die mees langlewende afdruk op die mensdom gemaak het, was diegene wat die meeste volgens Jesus se lewe geleef het. Moeder Teresa, Ghandi en Mandela. Alhoewel die persone nie noodwendig ʼn intieme verhouding met God gehad het nie, en ook nie noodwendig belydende Christene was nie, het hulle lewe die meeste indruk gemaak op die mensdom omdat hulle bereid was om radikaal Jesus se lewe te leef.

Wat het Jesus Homself genoem? Die Ek-is-beginsel 

Jesus sê self Hy is die Christus, die Messias – die Gesalfde. 
Joh. 4:25-26 Sien ook Matt. 23:1026:63-64Mark. 14:61-62Joh. 10:24-25
Die “Ek is”uitsprake in die Evangelie van Johannes
Joh. 8:58 Sien ook:
Joh. 6:35 die brood van die lewe
Joh. 8:129:5 die lig van die wêreld  
Joh. 10:7-10 die deur
Joh. 10:11-14 die goeie herder
Joh. 11:25 die opstanding en die lewe
Joh. 14:6 die weg en die waarheid en die lewe
Joh. 15:1-5 die ware wynstok
Jesus het meestal na Homself as die Seun van die mens verwys. Luk. 19:10 Sien ook Matt. 11:19Luk. 5:24Joh. 3:136:53.  Jesus identifiseer dus meestal met sy aardse, menslike identiteit om ons voor te gaan, in die Jesus lewe. Dat dit moontlik is as mens om soos Christus te wees, en die wil van God te doen.
Jesus het uiteindelik gesterwe omdat Hy erken het dat Hy die Seun van God, die Messias, die Koning van die Jode is. Satan self het Hom in versoeking probeer lei: “As U die Seun van God is . . .” (Matt. 4:3). Selfs Johannes die Doper het getwyfel en sy dissipels aangesê om Hom te gaan vra (Matt. 11:3). Sy eie gesin en die mense van Sy tuisdorp het getwyfel (Mark. 6:3-5).
Mense kan nie jou identiteit sonder jou toestemming vorm nie. Kultuur, ouers, onderwysers en leiers het ’n sterk invloed op ander. Mense kan jou goedkeur en aanvaar of jou verwerp, maar hulle kan nie jou identiteit steel as jy hulle nie toelaat om dit te doen nie. Ons moet al die stemme stilmaak en op ons Vader se stem inskakel om ons ware identiteit te ontdek.
Net so het jy alleen die mag om wie God sê jy is te ontvang en te aanvaar. Soms wag ons vir ’n pa of ’n leier om ons te kwalifiseer; maar jy moet jouself eerste kwalifiseer en ken en liefhê.
Jesus het Homself dikwels uitgedruk as “Ek is”. Dit is na alles Sy Naam. Hy was seker van wie Hy is, wat hulle teen Hom hou en die rede waarom hulle Hom gekruisig het (Joh. 10:31-39Luk. 22:70). Hoe sekerder jy word van wie jy is, hoe meer gaan jy vervolg word.
Jou lewe in Christus begin met ’n geloofsverklaring:  “Ek is ’n kind van God” (Rom. 10:9-10). Al die “IN CHRISTUS”-beloftes is “Ek is”-verklarings (Phil 4:13; Ef. 1:7; Rom. 8:3137).
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding (Rom 10:9–10).
Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord and in your heart believe (adhere to, trust in, and rely on the truth) that God raised Him from the dead, you will be saved.  For with the heart a person believes (adheres to, trusts in, and relies on Christ) and so is justified (declared righteous, acceptable to God), and with the mouth he confesses (declares openly and speaks out freely his faith) and confirms [his] salvation (Rom 10:9–10).

Sien jouself in die Woord

Johannes die Doper moes homself in die Woord sien (Isa 40:3) en dit glo. Hy het sy eie doel in die lewe geken en gesê: Ek is die stem van een wat roep in die woestyn . . . (John 1:23). Hy het ook verskeie profesieë oor sy lewe uitgespreek (Luk. 1:15).

Wanneer jou identiteit getoets word, is dit ’n Kairos-oomblik  om in die Gees verhoog te word: 

Nadat die kerk in Antiochië gevas en gebid het, het hulle Barnabas en Paulus afgesonder (Acts 13:2). Barnabas word hier eerste genoem, want hy was op daardie stadium meer prominent. In Salamis het hulle toegang gehad tot goewerneur Sergius Paulus, ’n intelligente man (Acts 13:7). ’n Valse profeet en towenaar, Bar-Jesus, ook bekend as Elimas, het hulle egter teengestaan. In vers 9 word Paulus eers Saulus genoem om aan sy ou identiteit te herinner. Maar Paulus, vervul met die heilige Gees, het hom in die openbaar tereggewys en bestraf.  Van daardie oomblik af verdwyn Barnabas vd toneel en is Paulus se identiteit bevestig en verseker.
Wanneer ons met die Heilige Gees vervul is, is ons met die Gees van Christus vervul. Dan volg Sy heiligheid, Sy krag, Sy vrugbare karakter met tekens en wonders in ons lewe. (Acts v 11)
Ons vorm en verstaan ons innerlike identiteit deur ons sintuie en innerlike en uiterlike stemme. Ons onderskei ons geestelike identiteit deur God se Woord te hoor en ons geestelike “sintuie” te ontwikkel. (Heb. 5:12-14)

Die geestelike betekenis van ’n naam

Uit die Skrif: Isa. 44:2845:13410. Dit is 100 jaar voor Kores se geboorte reeds deur Jesaja geprofeteer. Hier is ’n goeie voorbeeld waar God mense roep nog voordat hulle gebore is. Behalwe dat dit ’n persoon uitken, staan ’n naam ook vir roem, bekendheid, reputasie en die verkryging en uitdrukking van karakter. Jy kan nie ’n intieme verhouding met ’n groep mense hê nie, net met individue.
Die Bybel noem ’n paar voorbeelde van individue wat by die naam geroep is. 
Jesaja – Die Here het my geroep van die moederskoot af, van my geboorte af het Hy my naam genoem (Isa 49:1)
Jeremia – Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot ’n profeet vir die nasies gemaak (Jer. 1:5).
Israel (Jakob) – Maar nou, so sê die Here, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees  nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep, jy is Myne (Isa. 43:1)
Paulus – Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur Sy genade geroep het . . . (Gal. 1:15).
Dawid – Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is U werke! En my siel weet dit alte goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie (Ps 139:13-16).
Jesus – Daarom sal die Here self aan julle ’n teken  gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar en Hom Immanuel noem (Isa. 7:14)
Verskeie mense in die Bybel se name is verander: Abram na Abraham, Jakob na Israel, Naomi na Mara, Simon na Petrus, Saulus na Paulus, ensovoorts.
[E]lkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het (Isa. 43:7.) Elke mens is na die beeld van God geskape en dra dus Sy Naam en identiteit (Gen 1:26). Moenie jou bestaan en wese vloek nie.  Ellende wag vir hom wat vir sy pa sê: “Waarom verwek u ’n kind?” of vir sy ma: “Waarom bring u ’n kind in die wêreld?” (Isa. 45:10 – 1983-vertaling).

Behou jou identiteit in Christus 

Deur sonde (verkeerde identiteit) het ons ons identiteit verloor en satan en die wêreld se slawe geword. Maar deur Christus, wat vir ons sonde gesterf en sonde se houvas op ons verbreek het, het ons ’n nuwe identiteit gekry. Ek sal aan hulle in My huis en binnekant My mure ’n gedenkteken en ’n naam gee wat beter is as seuns en dogters; ’n ewige naam gee Ek aan hulle, wat nie uitgeroei sal word nie (Jes. 56:5) En die nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou heerlikheid; en jy sal met ’n nuwe naam genoem word wat die mond van die Here sal noem (Isa. 62:2)
Christus in ons is ons ware en oorspronklike identiteit wat ons deur sonde verloor, maar deur geloof in Hom weer teruggekry het. Soos die kennis van Christus in ons toeneem, so begin ons al meer soos Hy lyk en dink.  Col 1:9
Jesus is die Woord wat vlees geword het. God het geen fout gemaak toe Hy ons geskape het nie; daar is ’n deel van Christus in ons almal. Deur getrou te wees aan wie ons is en te aanvaar wie ons, stel ons Christus bekend sonder dat ons eens probeer. Ambisie, tweedrag, trots en onvergenoegdheid is die vrug van innerlike onsekerheid. En dit is ’n seker teken dat ’n persoon nog nie die waarheid aanvaar het dat Christus se natuur reeds in hom/haar is nie. Dis binne, nie buite nie!
Jou roeping en identiteit is jou platform, waardeur God Sy seën en guns wil kanaliseer. Elke keer wat jy nie jou roeping en identiteit nie uitleef nie, kan die seën en genade wat God bestem het om deur jou na die mensdom te vloei nie gebeur nie.  Dis hoekom daar so ‘n sterk opposisie en teenstand is teen die vervulling van jou roeping.
2 Pet 1:10 Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie.
So baie mense verkoop en gee hulle geboortereg te maklik op soos Esau. (Gen 25:31Heb 12:16) Ons laat mense se woorde en indrukke ons identiteit bepaal. Iemand behandel jou sleg, en ons reageer in ‘n negatiewe manier terug, om hulle terug te betaal.  Ons kan nie ons verkeerde optrede regverdig op iemand anders se verkeerde gedrag nie, Want dit sê wie ons is! Behou jou identiteit in Christus! Tree op in die teenoorgestelde positiewe/geesvervulde wyse!

#4 Rentmeesterskap

Rentmeester van ons HULPBRONNE

Beginsels van Rentmeesterskap

Ons is God se rentmeesters aan wie Hy tyd en geleenthede, bekwaamhede en besittings, en die seëninge van die aarde en Sy hulpbronne toevertrou het. 

Ons is aan Hom verant­woordelik vir die wyse waarop ons hulle gebruik. 

Ons erken God as eienaar deur getroue diens aan Hom en aan ons medemens te lewer, en deur tiendes en offergawes vir die ver­kondiging van Sy evangelie en die onderhoud en uitbreiding van Sy kerk te gee. 

Rentmeesterskap is ‘n voorreg wat God aan ons gee om in liefde te groei en om selfsug en hebsug te oorwin. 

Die rentmeester verheug hom in die seëninge wat andere as gevolg van sy getrouheid ontvang.

WAT IS RENTMEESTERSKAP? 

 “Weet julle nie dat julle liggaam ‘n tem­pel is van die Heilige Gees … en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle lig­gaam en in julle gees wat aan God be­hoort” (1 Cor. 6:19,20). 

Ons is teen ‘n ontsettende prys vrygekoop. Ons behoort aan God. Maar dit was bloot  ‘n herwinning, want Hy het ons gemaak; ons het van die begin af aan Hom behoort, want “in die begin het God…geskape” (Gen. 1:1). 

Die Skrif verklaar uitdruklik, “die aarde be­hoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon” (Ps. 24:1). 

Met die Skepping het God Sy besittings met die mensdom gedeel, en Hy bly steeds die ware eienaar van die wêreld, sy inwo­ners en die goedere wat dit bevat (Ps. 24:1). 

Aan die kruis het Hy Sy eie, wat die mens met die sondeval aan die Satan oorgegee het, herwin (1 Kor. 6:19,20). 

Nou het Hy Sy kinders aangestel as rentmeesters van Sy besittings. 

‘n Rentmeester is iemand “aan wie die bestuur van die huishouding of die besit­ting van ‘n ander toevertrou word.” Rent­meesterskap is “die amp, verpligtinge of diens van ‘n rentmeester.” Vir die Christen beteken rentmeesterskap “die mens se verantwoordelikheid vir, en ge­bruik van alles wat deur God aan hom toevertrou is – die lewe, die fisieke wese, tyd, talente en bekwaamhede, stoflike be­sittings, geleenthede wat ander tot diens kan wees, en sy kennis van die waar­heid.”Christene dien as bestuurders van die besittings van God en beskou die lewe as ‘n heilige geleentheid, “Om te leer om getroue rentmeesters te wees en daardeur toegerus te word vir die hoër rentmeester­skap van die ewige dinge in die toekoms­tige lewe.”

 In sy breër dimensies is rentmeesterskap daarom “die wyse en onselfsugtige aan­wending van die lewe.”

Rentmeesterskap van die Liggaam. 

Die kinders van God is rentmeesters van hul­self. Ons moet God liefhê met ons hele hart, en met ons hele siel en met al ons krag en met ons hele verstand (Luk 10:27). 

Christene het die voorreg om hul fisieke en geestelike vermoëns so ver moontlik te ontwikkel. Daardeur vereer hulle God en kan hulle hul medemens tot groter seën wees. (Kyk hoofstuk 21.) 

Rentmeesterskap van Vermoëns. 

Elke mens het sekere talente. Een is miskien musikaal, ‘n ander is goed met handewerk soos naaldwerk of motorwerktuigkunde. Ander maak maklik vriende en kom goed met andere oor die weg, terwyl sommige meer neig tot werksaamhede waarby net hulle betrokke is. 

Elke talent kan gebruik word om of die besitter of die oorspronklike Gewer te ver­heerlik ‘n Mens kan ‘n talent met ywer tot verheerliking van God vervolmaak, of vir selfsugtige doeleindes gebruik. 

Ons moet die gawes wat die Heilige Gees aan elkeen van ons gee, so verbeter dat ons hierdie talente beter kan benut (Matt. 25). 

Goeie rentmeesters gebruik hierdie gawes mildelik tot groter voordeel van hul Meester. 

Rentmeesterskap oor Tyd. 

As getroue rentmeesters verheerlik ons God deur ‘n verstandige gebruik van ons tyd. “En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus” (Col. 3:23, 24). 

Die Here vermaan ons om ons nie te gedra “as onwyse nie, maar as wyse;” en Hy voeg by: “Koopdie tyd uit, omdat die dae boos is” (Eph. 5:15, 16). Soos Jesus moet ons in die dinge van ons Vader wees (Luk 2:49). 

Omdat die tyd ‘n gawe van God is, is elke oomblik kosbaar. Dit is gegee om die karakter vir die ewige lewe te ontwikkel. Getroue rentmeesterskap oor ons tyd beteken dat ons dit aanwend om ons Here te ken, ons medemens te help en om die evangelie te verkondig. 

Toe God met die skepping aan ons tyd gegee het, het Hy die sewendedag-Sabbat as heilige tyd vir gemeenskap met Hom uitgehou. Maar ses dae is aan die mens­dom gegee vir nuttige werksaamhede. 

Rentmeesterskap oor Stoflike Besit­tings. 

God het aan ons stamouers die ver­antwoordelikheid opgedra om die aarde te onderwerp, oor die diereryk te heers en vir die Tuin van Eden te sorg (Gen. 1:28 en 2:15). 

Alles is aan hulle gegee nie net om te geniet nie, maar om te bestuur. 

Daar was een beperking. Hulle moes nie van die boom van die kennis van goed en kwaad eet nie. Hierdie boom het hulle steeds daaraan herinner dat God die eie­naar is en die finale gesag oor die aarde het. 

Ná die sondeval kon God hulle nie langer aan die boom van die kennis toets nie. Tog was dit nodig dat die mens steeds daaraan herinner word dat God die bron van elke goeie en volmaakte gawe is (Jam 1:17) en dat dit Hy is wat ons die krag gee om rykdom te verwerf (Deut. 8:18). Om ons daaraan te herinner dat Hy die bron van elke seën is, het God ‘n stelsel van tiendes en offergawes ingestel.  

Rentmeesterskap oor die Aarde. 

Die moderne wetenskap het van die aarde een uitgestrekte laboratorium vir navorsing en proefnemings gemaak. Sodanige navor­sing hou baie voordele in, maar die nywer­heidsomwenteling het ook besoedeling aan die lug, water en land veroorsaak. Die tegnologie het in sommige gevalle die na­tuur eerder gemanipuleer as verstandig bestuur. 

Ons is rentmeesters van hierdie wêreld en behoort alles moontlik te doen om die lewe op alle vlakke te handhaaf deur die ekologiese ewewig ongestoord te laat. Wanneer Christus weer kom, sal Hy “die verderwers van die aarde…verderf” (Rev. 11:18). Uit hierdie oogpunt be­skou, is Christelike rentmeesters nie net vir hul eie besittings verantwoordelik nie, maar ook vir die wêreld rondom hulle. 

CHRISTUS AS RENTMEESTER 

Behoorlike rentmeesterskap is onself­sugtigheid, dit is die algehele oorgawe van ‘n mens self aan God en aan die naaste­diens. Omdat Christus ons so lief gehad het, het Hy die wrede kruis verduur en selfs die diepere foltering van verwerping in Sy eie Godverlatenheid. Vergeleke met hierdie gawe, wat is daar wat ons kan gee? Hy het gegee, nie wat Hy gehad het nie ­al het Hy alles besit, maar Homself. Dit is rentmeesterskap. Om hierdie grootste gawe te bepeins, is om onsself te vergeet en soos Hy te word. Dit sal ons motiveer om ‘n kerk te word wat omgee, vir diegene binne die gemeenskap van die gelowiges en die daarbuite. Omdat Christus vir die wêreld gesterf het, geld rentmeesterskap in sy wydste betekenis vir die hele wêreld. 

DIE SEËNINGE VAN RENTMEESTERSKAP 

God het die rol van rentmeesters ter wille van ons self aan ons toegeken, en nie ter wille van Hom nie. 

‘n Persoonlike Seën. Een rede waarom God ons vra om ons hele lewe – tyd, talente, liggaam en besittings – voortdu­rend aan Hom te wy, is om ons eie geeste­like groei en karakterontwikkeling aan te moedig. Terwyl ons altyd onthou dat God alles besit en hoe ewigdurend die liefde is waarmee Hy ons bejeën, word ons dank­baarheid en liefde gevoed. 

Getroue rentmeesterskap help ons ook om ons begeerlikheid en selfsug te bowe te kom. Begeerlikheid, een van die mens se grootste vyande, word in die Tien Gebooie verdoem. Jesus het ook daarteen gewaar­sku: “Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie” (Lukas 12:15). Om op ‘n gereelde grond­slag te gee, help ons om van hebsug en self­sug ontslae te raak. 

Rentmeesterskap werk ook die ontwikkeling van spaarsame gewoontes en doeltreffendheid in die hand. Nadat “die vlees met sy hartstogte en begeer­likhede gekruisig” is (Gal. 5:24) sal ons niks ter wille van selfbevrediging aan­wend nie. “As die beginsels van rentmees­terskap die lewe oorheers, word die siel verlig en die doelgerigtheid versterk, word sosiale genietinge van ongesonde aspekte gesnoei, word die sakelewe volgens die maatstaf van die gulde reël gevoer, en word sieleredding die hartstog. So oor­vloedig is die seëninge wat God in ‘n lewe van geloof en getrouheid voorsien.”11

Daar spruit diepe bevrediging en geluk uit die sekerheid dat Hy vir alles wat belê word vir die redding van diegene vir wie die Meester gesterf het, die versekering gee: “Vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen” (Mat. 25:40). “Niks is vir ons te kosbaar om vir Jesus te gee nie. As ons die middele wat Hy aan ons sorg toevertrou het, aan Hom teruggee, sal Hy meer in ons hande gee. Elke poging wat ons ter wille van Christus aanwend, sal deur Hom vergoed word, en elke plig wat ons in Sy Naam ver­vul, sal tot ons eie geluk bydra.”12

‘n Seën vir Andere. Ware rentmeesters is ‘n seën vir almal met wie hulle in aan­raking kom. Hulle gee uitvoering aan Paulus se opdrag in verband met rent­meesterskap: “dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle ‘n skat weglê, ‘n  goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf” (1 Tim. 6:18, 19). 

Rentmeesterskap gaan om diens aan ander en om gewillig te wees om enigiets uit te deel wat God genadiglik aan ons ge­skenk het, sodat dit ander kan baat. Dit beteken dat “ons nie langer dink dat die lewe bestaan uit hoeveel geld ons besit, watter titels ons het, watter belangrike mense ons ken, die huis en die buurt waarin ons woon en die posisie en invloed wat ons dink wat ons beklee nie.”13  Die ware lewe is om God te ken, om liefdevol en milddadig te word soos Hy en om te gee wat ons kan na die mate waarin Hy ons voorspoedig gemaak het. Om waarlik in die gees van Christus te gee, is om waarlik te lewe. 

‘n Seën vir die Kerk. Dit is vir die kerk onontbeerlik dat die Bybelse plan van rent­meesterskap gevolg word. Om gedurig daaraan deel te neem, is vir sy lede soos oefening – dit lei tot ‘n kragtige kerklig­gaam wat betrokke is by die verspreiding van die seëninge wat Christus aan ons toevertrou het, en om gereed te wees om te reageer op enige behoefte wat daar in die saak van God mag ontstaan. Die kerk sal genoeg middele hê om die bediening te fi­nansier, om God se koninkryk in sy onmid­dellike omgewing uit te brei en om dit uit te dra tot aan die uithoeke van die aarde. Hy sal gewilliglik tyd, talente en middele aan God beskikbaar stel in liefde en dank­baarheid vir sy seëninge. 

Met die oog op Christus se versekering dat Hy sal terugkeer wanneer die evangelie van die koninkryk verkondig is “tot ‘n getuienis vir al die nasies” (Mat. 24:14), kom die uitnodiging tot almal om saam met Hom rentmeesters en medewer­kers van Hom te word. Dan sal die kerk se getuienis ‘n magtige seën vir die wêreld wees en sy getroue rentmeesters sal hulle verheug as hulle sien hoe die seëninge van die evangelie tot andere gerig word.

FISIES Gesond

“Geen mens het nog ooit sy eie vlees gehaat nie; maar hy voed en koester dit.” (Eph 5:29)

“Laat ons ons van elke verontreiniging van die vlees en die gees reinig.” (2 Cor  7:1)

Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou as wat dit geestelik met jou gaan. (3 John 1:2) 

Verder het God gesê: “Let op! Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde; ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. (Gen 1:29) 

Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. (1 Cor 

10:31) 

ons net groente gee om te eet en water om te drink. (Dan 1:12) 10 Dae 

bedwing jou as jy ‘n groot eetlus het. (Prov 23:2) 

Die Woord van God is: 

Water (Eph 5:26); Melk (1 Pet 2:2); Brood Mat 4:4; Heuning (Ps 19:10); Vaste Spys (Heb 5:12-13); 

INGESKAKEL 

Om in vrede en harmonie met God, jouself, jou familie, jou naaste en die omgewing te leef.  

Die impliseer: 

 • Gebed
 • Luister
 • Wees teenwoordig
 • Fokus jou hart

• Verhouding met God – Armoede van intimiteit

• Verhouding met myself- Armoede om te wees

• Verhouding met familie – Armoede van vertroue

• Verhouding met die gemeenskap – Armoede aan veiligheid

• Verhouding met die skepping – Armoede van rentmeesterskap

OEFEN 

 • Stap 
 • Sport
 • Beweeg
 • Strek

VOEDING

 • Drink genoeg water
 • Gesonde keuses – dink brandstof, wat het jou liggaam nodig om optimal te funksioneer
 • Restaurant, Hospitable – kom van die woord “restore” Maaltye is om ons te herstel. 
 • Siklusse
 • Hoeveelhede 
 • Afwisselend Vas

RUS 

 • Nagrus
 • Power Nap 
 • Asemhaling 
 • Skakel-af
 • Skakel afleidings uit
 • Roetine

WERK

 • Produktief
 • Skeppend
 • Effektief
 • Koste Besparing
 • Roeping 
 • Bly verbeter

GROEI

 • Lees 
 • Leesspoed
 • Begrip
 • Memoriseer
 • Ontdek 
 • Vra vrae
 • Nuwe vaardighede

GEE

 • Gawes & talente
 • Omgee 
 • Deel
 • Dien 
 • Gee weg

SPEEL

 • Lag 
 • Speletjies
 • Pret
 • Humor

https://www.facebook.com/lifethefullspectrum

The Seven Pillars Of Health: The Natural Way To Better Health For Life Dr Don Colbert https://www.sevenpillarsofhealth.com

EMOSIONEEL Gesond

EMOSIONEEL Gesond

Angs

Toe Jesus hom voorberei om na die kruis te gaan, het hy met soveel angs gebid dat hy bloeddruppels sweet (Lukas 22:44). Hy was ook bang (Hebreërs 5: 7), druk (Lukas 12:50), ontsteld (Johannes 11:33; 12:27) en doodsbang (Markus 14:33).

Woede

Jesus was kwaad vir die Fariseërs wat hom teëgestaan ​​het om die man met ‘n misvormde hand op die sabbat te genees (Markus 3: 5). Hy het ook kokende passie (Johannes 2:17), verontwaardig (Markus 10:14), woedend (Openbaring 19:15) en ernstige misnoeë (Johannes 11:33, 38) gevoel.

Skande

By keuse het Jesus ‘n skandelike dood aan die kruis vir ons sondes beleef (Hebreërs 12: 2). Hy het ook depressief gevoel (Markus 14:33) en verlate (Markus 15:34).

Hartseer

Van die Olyfberg af kyk Jesus neer op Jerusalem en huil met hartseer omdat hulle God se aanbod van vrede verwerp het (Lukas 19:41). Hy het ook hartseer (Markus 3: 5), diep sug (Markus 8:12), diep nood (Matteus 26:37), hartseer (Markus 14:34) en tranerig (Johannes 11:35, 43) gevoel.

Pyn

Jesus het vreeslike pyn gely toe hy deur ‘n pes geslaan is (Markus 15:15). Hy het ook lyding (Lukas 24:26, Hebreërs 2:18, 1 Petrus 2:21) gevoel, honger (Matteus 4: 2, 21:18), dors (Johannes 19:28) en moeg (Johannes 4: 6) .

Verras

Jesus voel verstom oor die geloof van die Romeinse offisier (Lukas 7: 9). Hy was ook verbaas toe hy tot sy Abba bid oor sy kruis (Markus 14:33).

Hoop

Jesus se liefde vir God en ons kom uit sy hoop (1 Korintiërs 13: 7, Kolossense 1: 5).

Geloof

Jesus leef deur geloof in God en wys ons hoe ons dit moet doen. (Paulus sê: “Ek lewe deur die geloof van Christus” in Galasiërs 2:21. Sien ook Johannes 15:12.)

Liefde

Jesus het opregte liefde vir mense soos die Ryk Jong Heerser (Markus 10:21), Martha, Maria en Lasarus (Johannes 11: 5), sy dissipels, gevoel terwyl hy hulle voete was (Johannes 13: 1). Hy het ook vriendskapliefde (Johannes 11: 3; 20: 2), deernis (Matteus 9:36; 14:14; 15:32; 20:34) en simpatie (Hebreërs 4:15) gevoel.

Vreugde

Jesus was uiters blydskap toe hy sien dat 72 gewone dissipels die krag van God se koninkryk aan mense kon bedien (Lukas 10:21). Hy was ook bly (Johannes 11:15), bly (Johannes 15:11; 17:13) en dankbaar (Matteus 11:25).

Vrede

Jesus het vrede vanuit die hemelse wêreld gevoel en dit met sy dissipels gedeel voordat hy gesterf het (Johannes 14:27). Hy het ook rus (Matteus 11:28) en verkwikking (Markus 6:31) gevoel.

Dankie Here Jesus dat U ons empatie en genade gegee het in al ons emosionele probleme om ons te help om God, onsself en die mense om ons lief te hê!

(Die meeste van die emosies van Jesus in hierdie lys is geïdentifiseer deur my professor in sielkunde, Dick Mohline, in sy boek, Emosionele heelheid: Verbind met die emosies van Jesus.)

God se definisies van rykdom Rykdom is die vermoë (hulpbronne, krag en wysheid) om positiewe uitkomste te skep te midde van gebrek, armoede en/ of leegheid. Rykdom is lig in die duisternis, genesing in siekte, voorspoed in armoede, heelheid in gebrokenheid, guns in onduidelikheid, liefde vir die liefdeloses, skoonheid vir as en oorwinnaars onder slagoffers. Rykdom is ‘n “kan-doen” houding, ‘n “meer as genoeg” ingesteldheid en ‘n “niks is onmoontlik” geloofstelsel. Rykdom is radikale vrygewigheid, buitengewone deernis, opoffering en diepe nederigheid. Rykdom is altyd dankbaar en nooit jaloers nie; dit spog nie, dit vier ander en dit kyk na die toekoms. Chris Vallotton

Die uitgangspunt om die rykdom van ander te soek, begin om die rykdom binne te sien. (Kol 1:27) Jy kan nie gee wat jy nie het nie. Die veronderstelling om vrede in die wêreld te bring, begin met die vind van vrede binne. (Johannes 14:27)

Vreemde paradoks van liefde: As u vlug, word u opdrag gegee: “as u met ‘n baba reis, plaas eers die suurstofmasker op uself voordat u dit oor die mond van die baba plaas.” Pas eers op vir jouself, voordat jy vir ‘n ander sorg.

God se hart en spesiale belangstelling in u is om te sien hoe u voorspoedig is, sukses behaal en ‘n seën vir ander word.
Geliefdes, ek bid dat u voorspoedig sal wees met alles en dat u gesond sal wees, net soos u siel voorspoedig is. 3 Johannes 2

Jesus het gesê: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Matteus 19: 19) “Mans moet hulle eie vroue liefhê soos hul eie liggaam. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar dit voed en koester dit, net soos Christus ook die kerk doen ”(Efesiërs 5: 28–29) Hierin lê’ n raaisel. Ons sukkel om ander lief te hê, selfs ons huweliksmaat, totdat ons leer om onsself lief te hê.

Die woord beteken “dieselfde”. Met ander woorde, moet u naaste op dieselfde manier (of op dieselfde vlak) liefhê op dieselfde manier as wat u uself liefhet. Jou gedrag teenoor jou naaste weerspieël hoe jy oor jouself voel.

Jou vlak van selfliefde bepaal jou vlak van mense-liefde. Brian Adams

DIE manier waarop ek ander behandel, is ‘n weggee vir hoe ek oor myself voel. As ek altyd OOR ander mense praat, sê dit iets oor wat ek nie van MY hou nie. As ek altyd nare, gemene, neerbuigende, skeptiese, siniese, veroordelende of net haatdraende teenoor ander mense is, sê dit iets oor hoe ek oor myself voel.

Minderwaardigheid – minderwaardige liefde teenoor ander.
Selfhaat en selfveragting – rebellie en wantroue.
Gevoelens van waardeloosheid – waardeer nie mense nie.
Gebrek aan selfrespek – geen respek en omgee vir ander nie.
lieg vir jouself – lieg vir ander.
skaam vir hulself-bedek, pretensieus, oordrewe.
ontkoppel met self – ontkoppel met ander.
As jy hard is op jouself – is jy hard teenoor ander.

1 Kor 13 gee vir ons Bybelse instruksies oor liefde: Pas dit op jouself toe. Wees vriendelik teenoor jouself, wees geduldig met jouself, vergelyk jouself nie, moenie roem in jouself nie, praat kwaad van jouself, wees onbeskof teenoor jouself.

HIER IS ‘N SEWE-STAP VOORSKRIF VIR SELF-LIEFDE. (VANAF ‘N SIELKUNDIGE)

Word bedag. Mense wat meer selfliefde het, is geneig om te weet wat hulle dink, voel en wil hê. Hulle is bedag op wie hulle is en handel volgens hierdie kennis, eerder as wat ander vir hulle wil hê. Tree op wat jy nodig het eerder as wat jy wil. Jy is lief vir jouself as jy kan wegdraai van iets wat goed en opwindend voel, na wat jy nodig het om sterk, gesentreerd en vorentoe in jou lewe te bly. Deur gefokus te bly op wat u nodig het, keer u af van outomatiese gedragspatrone wat u in die moeilikheid bring, u in die verlede vassteek en u eie liefde verminder.

Oefen goeie selfversorging. U sal meer van uself hou as u beter na u basiese behoeftes omsien. Mense met baie liefde vir hulself voed hulself daagliks deur gesonde aktiwiteite, soos goeie voeding, oefening, behoorlike slaap, intimiteit en gesonde sosiale interaksies.

Stel grense. Jy sal meer lief wees vir jouself as jy perke stel of nee sê vir werk, liefde of aktiwiteite wat jou fisies, emosioneel en geestelik uitput of benadeel of swak uitdruk wie jy is.

Beskerm jouself. Bring die regte mense in u lewe. Ek hou van die term frenemies wat ek by my jonger kliënte geleer het. Dit beskryf so goed die tipe ‘vriende’ wat eerder genot vind in u pyn en verlies as in u geluk en sukses. My voorstel aan u hier: Raak ontslae van hulle! Daar is nie genoeg tyd in u lewe om te mors op mense wat die glans op u gesig wil verwyder wat sê: “Ek is regtig lief vir myself en die lewe nie”. Jy sal jouself meer liefhê en respekteer.

Vergewe jouself. Ons mense kan so hard teenoor onsself wees. Die nadeel van verantwoordelikheid vir ons dade is om onsself te veel te straf vir foute in leer en groei. U moet u menswees aanvaar (die feit dat u nie perfek is nie), voordat u uself werklik kan liefhê. Oefen om minder hard teenoor jouself te wees as jy ‘n fout maak. Onthou dat daar geen mislukkings is as u uit u foute geleer het nie; daar word slegs lesse geleer.

Lewe doelbewus. U sal uself meer aanvaar en liefhê, wat ook al in u lewe gebeur, as u met doel en ontwerp leef. U doel hoef nie vir u glashelder te wees nie. As u van plan is om ‘n sinvolle en gesonde lewe te lei, neem u besluite wat hierdie bedoeling ondersteun, en u voel goed oor uself as u daarin slaag. Jy sal meer van jouself hou as jy sien dat jy bereik wat jy wou doen. U moet u lewensintensies vasstel om dit te doen.

DIE GENEES SIEN SY LIEFDE VIR JOU

Omdat u gewortel en gegrond is in liefde, kan u saam met al die heiliges begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is – om die liefde van Christus te ken wat kennis te bowe gaan; sodat julle vervul kan word met al die volheid van God. Ef 3: 17-19

Die Shulamite -bruid sing “Ek is donker, maar lieflik.” Liedere 1: 5 Sy het die liefde in haar minnaar se oë ontdek. Wanneer blom ons, word ons stralend, wil ons skielik goed doen aan almal as ons weet dat ons geliefd is!

Daarom is die eerste gebod:

Gebod om lief te hê: (Joh 13: 34-35; Joh 15: 12-14; Jakobus 2: 8) En jy sal die Here jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met almal u krag. ‘Dit is die eerste gebod. (Deut 10:12; 30: 6; Markus 12:30; Luk 10:27) Jesus het ons eerste liefgehad (1 Johannes 4:19) Sy liefde genees ons, om vir ander genesend te wees. (Lev 19:18; Ef 5: 2; 1 Thes 4: 9; 1 Pet 1:22; 1 Joh 2: 7)

Om jouself te probeer liefhê, sonder God se liefde, lei tot ‘n valse selfgesentreerde selfliefde ten koste van ander.

Moderne sielkunde blameer ‘n lae selfbeeld vir die slegte gedrag van die meeste mense. Tog is daar geen bewyse vir hierdie aanname nie; mense met ‘n opgeblase (hoogmoedige) ego veroorsaak eintlik meer seer en pyn vir die samelewing as mense met ‘n werklike lae, leë selfbeeld. Die woord wat Paulus in hierdie gedeelte vir TROTS gebruik, is anders, en slegs hy gebruik hierdie woord in die NT. Hoogmoed – om oorvol te wees, opgeswel, uitgestrek tot buite die regte grootte.

Dit is wanneer jy Sy liefde vir jou sien, dat jy genees en floreer, stralend word en ander begin liefhê.
DIT IS SY LIEFDE WAT JULLE GENEES.
Liefde weerspieël, dit sal weerspieël waarop jy fokus. As jy op jouself fokus, sal dit die self weerspieël. Jy word self-geabsorbeer, selfgesentreerd.

Dit is ‘n groot paradoks. Die implikasie is baie kragtig; want wat dit beteken is om eg Christelik te wees, beteken dat ek moet weet hoe om MY lief te hê voordat ek JOU kan liefhê. Dit is ‘n PARADOX — want ek moet MY eerste stel om JOU eerste te stel. Dit is paradoksaal, want ons leer altyd en het geleer dat as u uself eerste stel, dit selfsugtig is.

Nugter DENKE

10 gedagtes wat nooit in jou gedagtes moet ingaan nie. 

Daar is ‘n demoniese deurlopende beleg en worstelstryd in ons gedagtes! 

Dit is dus belangrik om die verdediging van die kennis van Christus op te wek en elke gedagte gevange te neem en tot gehoorsaamheid te bring aan Christus. 2 Cor 10:4-6 “Omdat die vleeslike verstand teen God is” Rom 8:7. 

Ons gedagtes word beïnvloed deur:  

– Voorstelle / Suggestie 

– Emosies 

– Redenasie / Denk patroon / dink Proses / argumente / wêreldbeskouing / patroon, program. 

– Geheue / herinneringe 

– Gesindheid,  houding, 

10 tipe gedagtes wat jy nooit moet toelaat nie:

Die volgende is ‘n lys van Kognitiewe verdraaiings; gedagtes wat ons nooit moet toelaat om enige rakspasie in ons gedagtes te hê nie.   Hierdie gedagtes het geen uitkoms nie, kan nie vervul word nie, dit hou jou doelloos besig en lei tot dood en verwoesting.

 1. Blameer: Anna Russell ‘Psigiatriese Folksong’ raak op hierdie baie menslike neiging, om altyd ander te blameer, in plaas daarvan om verantwoordelikheid te neem vir ons eie swakhede.  Hierdie sondige neiging was duidelik by die oorspronklike sonde.  Gen 3:8–13. 

At three I had a feeling of

Ambivalence toward my brothers

And so it follows naturally

That I poisoned all my lovers.

But now I’m happy; I have learned

The lesson this has taught,

That everything I do that’s wrong

Ons glo dit is iemand anders se skuld, in plaas daarvan om ons deel te sien en te erken. Die werklikheid is: blameer verander niks nie. As iemand jou kwaad gedoen het: bestraf hulle Luk  17:3. Of gaan maak ‘n saak by die polisie, en laat die wet sy loop neem, om die verkeerde dade te straf.  Blamering lei tot skinder en laster, en murmurering. Geloof kan nie in hierdie atmosfeer bestaan nie. 

 • Agterdog: vreesaanjaend, versigtig, versigtig, twyfelagtig, inkriminerend, jaloers, wantrouig,  skepties, twyfel, bevraagteken, verdagte, vermoede, ongelowige, sonder geloof, sonder geloof. ‘n Vermoede is die oortuiging dat iemand met iets verkeerd of sondig besig is sonder enige bewyse. Agterdogtige denke is die gevolg van ‘n gebrek aan intimiteit of diep betekenisvolle vriendskappe. Vertroue kwessies kom dikwels uit vroeë negatiewe ervarings en interaksies. Hierdie ervarings vind dikwels in die kinderjare plaas. Sommige mense kry nie genoeg sorg en aanvaarding as kinders nie. Ander word misbruik, geskend of mishandel. Hierdie dinge kan lei tot probleme om as volwassene te mense te vertrou. Sosiale verwerping in ‘n mens se tienerjare kan hul vermoë om te vertrou vervorm. Sommige tieners word geboelie of behandel as uitgeworpenes deur hulle maats. Dit kan latere verhoudings beïnvloed. Om verraai of verkleineer te word deur ander het ‘n impak op jou selfbeeld. Selfbeeld speel ook ‘n groot rol in ‘n persoon se vermoë om te vertrou. Mense met ‘n lae selfbeeld kan minder geneig wees om ander te vertrou. Diegene met ‘n hoër selfbeeld kom meer vredeliewend voor. Jesus het mense se gedagtes geken, maar Hy het nooit agterdogtig en versigtig geword nie, Hy het voortgegaan om lief te hê, te genees, te verlos en goed te doen. John 2:23-25 Hy het geweet dat Judas Hom Mat 26:25 sal verraai, en Petrus sou Hom verloën, Mat 26:3 maar nog steeds maak HY se werk klaar.  
 • Raai / veronderstelling:  Sotheid is ’n vreugde vir die verstandelose, maar ’n man van verstand wandel reguit. Prov. 15:21-22. Akademiese studies  dwing jou in ‘n patroon, om jou gedagtes deur empiriese navorsing te bewys. Dit vereis harde werk, konfrontasie en doelbewuste ondersoek van feite of inligting.  Veronderstellings wat nie gebaseer is op feitelike data nie, is dwaas.  Raai lei ook tot die verbeelding om handuit  te steek.  Veronderstelling het al daartoe gelei dat mense ernstige foute in hul lewe gemaak het. 
 • Bekommernis: As bekommernis gewerk het, begin ‘n besigheid en betaal mense om hulle te bekommer, wat die besigheid kan laat groei! Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe — wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam — wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Mat 6:25 “Wees angstig oor niks nie” Phil 4:6 Bekommernis veroorsaak dat jy net die probleme sien, nie die oplossings nie. Jy word vasgevang met net dit wat verkeerd kan gaan, in plaas van die moontlikhede. Bekommernis kan niks produseer nie. As jy rede het om bekommerd te wees, tree op, neem aksie.  Dit is goed en gesond. As jy bekommerd is oor jou finansies: Verminder jou uitgawes, begin spaar, gee ‘n paar luukshede prys. 
 • Projeksie: Ons projekteer gewoonlik ons eie sienings, karakter, en waardes teenoor ander, en dink hulle behoort soos ons te dink. Die waarheid is egter: die meeste mense doen dit nie.  “Hierdie persoon moes dit of dat gedoen het, want dit is wat ek sou gedoen het.” Is heeltemal onproduktief.  Dit is wat daartoe gelei het dat Elia so depressief geword het nadat hy vuur uit die hemel geroep het. 1 Kings 19:4. Hy het verwag dat Agab & Jezebel hulle harte na God sou wend en hulle bekeer van hulle boosheid. Hulle het nie, in plaas daarvan, het hulle boodskappers gestuur om Hom dood te maak. 
 • Negatiewe geloof: Om slegte nuus te kry, dink en verwag ons gewoonlik die ergste. Dit het nog nie gebeur nie, maar ons glo dit. Dit is geloof, maar geloof gebaseer op jou vrese, nie op God se gesproke woord nie.  ‘n Gesonde hart is bereid om risiko’s te neem om op te tree teen negatiewe verwagtinge en verkleinering stereotipes. Paulus het gesê, “Die liefde glo alles, hoop alles” (1 Cor 13:7). Ek dink hy het bedoel dat liefde daarna streef om te glo en te hoop vir die beste, nie die ergste nie.
 • Spyt: Jeremia is spyt oor die dag toe hy gebore is. Jer  20:14-18 Dit is heeltemal teenproduktief.  Herspeel die verlede in jou kop, en te probeer om ‘n beter uitkoms te bereik, het geen uitwerking op die werklikheid nie. Dit is ‘n totale vermorsing van tyd. “moenie huil oor vermorste melk nie” Omhels jou foute en leer daaruit. Daar is geen vermorsing in die natuur nie, alles word herwin om nuwe lewe te skep.  Leer om foute, mislukkings,  mis-haps en selfs slegte omstandighede te gebruik om te uit te styg, te groei, en nuwe lewe te produseer.  
 • Skande, skuld, veroordeling : Leer om te onderskei tussen misplaaste skande, en ‘n goeie gesonde skande. Petrus verduidelik dat Christene wat doen wat reg is, geen rede het om skaam te voel oor wat reg is nie. Wanneer hulle egter verkeerd doen, sal hulle skaam staan.  1 Pet 4:16. Daarom is daar geen veroordeling in Christus Rom 8:1 nie. Die meeste mense voel heeltyd skuldig, of dat hulle nie goed genoeg is nie.  Hulle is  sekerlik nog nie wakker gemaak met Sy geregtigheid nie. 1 Cor 15:34 en het nog nie Sy seunskap ontvang nie. Johannes 1:12. 
 • Nuttelose gedagtes. Job 15:31;  Ps 94:11″  het nutteloos geword in hulle gedagtes”2  Kings. 17:15; Jer. 2:5; Ephe. 4:17. Om God nie te dien nie, is nutteloosheid.  Sonde lei jou gedagte om dof te word.  Jy kan nie reguit dink nie.  Daar is geen uitkoms nie. As ek dit moet gaan doen: Sal  God verheerlik word?1 Cor  10:31 Sal dit bou, opbou of uiteenstort? 1 Cor 14:26  Kan iemand iets daaraan doen? James 1:22 (Doeners van die Woord)  Wat sal die eindresultaat wees? Wat sal die vrug of gevolge wees?  Wat sal die uitkoms wees? Is dit geloof?  2 Cor 13:5; Is dit skriftuurlik? Heb  4:11; Is dit geloof? 2 Cor 13:5 Is dit skriftuurlik?  Heb  4:11 Weerspieël dit die vrug van die Gees? Gal 5:21-22
 • Oorsaak en Gevolg Denke  (Job, sy vriende was toegesluit in hierdie tipe denke) Sommige godsdienstige mense kan net dink in lineêre patrone van oorsaak en gevolg, swart en wit, dualisme. Pasop oordink, ontleding … die gedagte is vervolmaak in die doen, nie die denke.   Die vriende van Job was oortuig dat die oorsaak van Job nadeel sy sonde was, as hy hom net sou bekeer, sal God hom weer bevoordeel.  Op die ou end het nie een van hulle God verstaan nie, nie eens Job nie. God is soewerein. Hy kan enigiets doen.  

EKONOMIES Bemagtig

Geld het geen inherente werklike waarde nie; dit kan ‘n dop, ‘n metaalmunt of ‘n stuk papier wees. Die waarde daarvan is simbolies; dit dra die belangrikheid oor wat mense daarop plaas. Geld verkry sy waarde op grond van sy funksies: as ‘n medium van ruil, ‘n eenheid van meting, en ‘n stoorkamer vir rykdom. Voordat geld uitgevind is, het mense goedere verkry en verruil deur ‘n stelsel van ruilhandel, wat die direkte handel van goedere en dienste behels.  Geld het nie ‘n lewe nie. Hy kan nie op sy eie optree nie. Dit kan nie goeie dade doen nie, en dit kan nie misdade pleeg nie. Eintlik is dit nie goed of  sleg nie. Geld neem die vorm aan van die een wat dit beheer.  

16 uit 38 van Jesus se gelykenisse handel oor geld en besittings

Byna 25% van Jesus se woorde in die Nuwe Testament handel oor Bybelse rentmeesterskap

1 uit 10 verse in die Evangelies handel oor geld

In die Bybel is daar meer as 2 000 tekste oor tiendes, geld en besittings, wat twee keer soveel is as onderwerpe van geloof en gebed saam. 

Hoe ons geld maak is vir die Here belangrik! 

Die Bybel is uitdruklik om te verduidelik hoe om nie geld te maak nie! 

Hoe maak die sekulêre wêreld (ongelowiges en goddeloses) geld?: Swoeg (Prov  23:4); leuens (Prov  21:6); rente (Exo 22:25; Deut  23:19); oneerlike wins (Eze 22:13);  ponzi- en piramidebemarkingskemas; bedrog; oorbelaste onderlewering; slawerny en onderdrukking van die armes (Prov  22:16); onregverdige skale (Prov  11:1); vinnige wins (Prov  13:11); wanbetaling op betalings (Ps 37:21; Rom 13:7); passiewe inkomste (2 Thes  3:10); afpersing en omkoopgeskenke (Luk  3:14); geweld (Prov  1:19).

Pas op vir die liefde vir geld (1 Tim 6:10). 

God het nie geld, geld of promissoriese aantekeninge uitgevind nie. Hy seën ons nie met geld wat “uit die hemel reën nie”. Ons leef uit elke woord wat uit sy mond uitgaan (Mat 4:4). God is ons bron, nie geld of ‘n inkomste nie.  Wanneer ons Hom gehoorsaam, sal Hy voorsien.

Wat is die geldeenheid van die hemel? 

Dit word geloof genoem, nie oortuigings nie, geloof wat gerugsteun word deur werke en dade.  Deur die geloof verstaan ons dat die wêrelde deur die woord van God geraam is, sodat die dinge wat gesien word, nie gemaak is van dinge wat sigbaar is nie (Heb  11:1,3,6).

En hy het tien van sy slawe geroep en hulle tien minas gegee, elk gelyk aan omtrent honderd dae se loon of byna twintig dollar; en hy het vir hulle gesê: Koop en verkoop daarmee terwyl ek gaan en dan terugkom. (Luk  19:13 Amp).

Die betekenis van die woord PRAGMATIC: 4231. πραγματεύομαι  pragmateúomai;fut. pragmateúsomai, mid. deponent van  prágma  (G4229), saak, besigheid. Om te doen, om besig te wees, besig te wees, sake te doen, handel of verkeer te doen (Luk 19:13). Deriv.:  diapragmateúomai  (G1281), om te wen deur sake te doen, om te beding; pragmateía  (G4230), ‘n transaksie, affair.

Selfs ons geestelike werk is gebaseer op die beginsel van Pragma: die verspreiding van allerhande genesing, verlossing, vryheid, eksodisme, redding, vermaning in die naam van Jesus, as ‘n verteenwoordiger van Sy Koninkryk. 

“Kruisigbare werk” (werk verfyn deur vuur) geboortes die kernwaardes van karakter. Werk is die grootste oplossing vir beide geestelike en fisiese verdrukkinge. MAAR soos fisiese oefening kan mense verslaaf raak aan werk en te besig raak om tyd vir God te maak. Daniël se uitstekende werk was gebaseer op sy gebedslewe (Dan 6:1-5).  Gelowiges se werk is gewortel in hulle geloof en afhanklikheid van God.  

Ons moet nie geld volg nie; Geld moet ons volg!

Want die liefde vir geld is ‘n wortel van alle euwels; dit is deur hierdie drang dat sommige mislei is en van die geloof afgedwaal het en hulself deurboor het met baie akute [geestelike] weë. 1 Tim 6:10 

Geld en voorspoed volg en seëvier waar daar Geregtigheid, Regverdigheid, Vrygewigheid, Orde, Integriteit, Getrouheid, Passie, Innovasie en Harde werk is.

Konsekwentheid – Hy word arm wat met ‘n slap en ledige hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Prov 10:4 AMP

Hoë standaarde – blink uit in jou werk, dit sal jou voor Konings bring. Prov  22:29

Gerief (dra toegevoegde waarde tot u produk of diens by) 

‘n Persoon – bv. Salomo, Dawid. Beleggers kan ‘n baie goeie portefeulje hê, maar mense verbind eers met ‘n persoon. Die eienaar van ‘n versekeringsfirma het my eenkeer vertel hoe belangrik dit is om sy personeel gelukkig te hou en so is hulle getrou en verbind hul hele lewens. Dus, wanneer ‘n kliënt bel, vra hulle altyd om met dieselfde werknemer te werk.  

Groei en guns  – Vermenigvuldiging (Mat 25:29). Die diensknegte wat die meeste vermenigvuldig het, is geseën: “Welgedaan, goeie en getroue dienskneg; Jy was getrou oor ‘n paar dinge, Ek sal jou regeer oor baie dinge.  Gaan in  die vreugde van jou heer in.”

Produktiwiteit – Die Japannese setlaars het ‘n sosiale waarde genaamd gambare, wat rofweg vertaal, “Probeer harder, moenie opgee nie, moet nooit opgee nie!” Hy wat los en traag is in sy werk, is ‘n broer vir hom wat ‘n verwoester is en wat nie sy  pogings gebruik om homself te genees nie, is broer vir hom wat selfmoord pleeg.  

Prov 18:9 Hy wat los en traag is in sy werk, is ‘n broer vir hom wat ‘n verwoester is. Wanneer dit kom by ons werk en ons verantwoordelikhede – of dit nou vir onsself (ons eie besigheid of familie) of vir ‘n baas is – moet ons getrou, ywerig  en hardwerkend wees. As ons dit nie doen nie, sê die Bybel dat ons dieselfde impak as ‘ n vandale het, of ‘ n persoon wat aktief werk om te vernietig eerder as om te bou. Nou beplan min van ons om dinge doelbewus op te mors, maar ons moet besef dat as ons lui, ongefokus, ontrou, verwaarloos en / of uitstellers is, dan het ons ‘n aktief negatiewe uitwerking op die areas van verantwoordelikheid wat ons s’n is!

Prov 25:19 sê:    “Vertroue in ‘n ontroue man in tye van benoudheid is soos ‘n gebreekte tand of ‘n voet uit die gewrig.” Baie mense hou daarvan om net saam te kus, besig te lyk, lyk asof hulle bydra, intussen laat hulle ander toe om “die slap op te tel” en ‘n ekstra las te dra. Mense doen dit by die werk en by die huis. In ‘n gesin kan jy óf een  gade  meer optel as hul billike deel van die gesinsverantwoordelikhede omdat die ander persoon verwaarloos of weier om hul deel te doen. Dit is nooit ‘n suksesvolle strategie op lang termyn nie. Die familie gaan ongebalanseerd wees en ontbreek. Uiteindelik sal dit uitmekaar val, een of ander manier. Die vernietiging wat veroorsaak word, sal manifesteer in óf die huwelik misluk en / of die kinders grootword in disfunksie. 

Eccl 9:18b sê, “Een sondaar vernietig baie goed.” Een persoon kan ‘n groot verskil maak – positief of negatief. Moenie die een wees wat uiteindelik baie goed vernietig omdat jy lui en onverantwoordelik is nie. Vra die Here om jou te help om elke dag te doen wat reg is in jou werk en in jou gesinsverantwoordelikhede. 

Uniekheid – 1 Pet 4:10-11: God het elkeen van julle ‘n geskenk gegee uit sy groot verskeidenheid geestelike gawes.

Spesifieke doel – Nie ‘n lewe van doel leef nie – hy wat waardelose strewes volg, sal armoede in oorvloed hê (Prov 28:19);

Werk is aanbidding

Verheerlik God deur jou werk: 1 Cor 10:31. Mag jou goeie werke jou Vader in die hemel verheerlik. Mat 5:16. Ons sluit saam met medegelowiges aan om elke dag gevul, gepantser, versterk, uit te gaan en die oorlog op die markplein te beveg.  Party dualistiese Christelike leringe sien die wêreld, werk as sekulêr, vreemd en boos. Hoewel die Bybel duidelik is dat ons geen aandeel in die wêreld moet hê nie, praat dit van wêreldse denke.  Broer Lawrence het ons geleer om God se teenwoordigheid te beoefen in alles wat ons doen. As ons die vloer vee, laat dit met dankbaarheid en vreugde wees en ons Maker prys! As ons iets bou of skep, laat dit wees met die inspirasie en verbeelding van die Skepper. 

Werk om te gee

Laat die dief nie meer steel nie, maar laat hom liewer vlytig wees en ‘n eerlike lewe met sy eie hande maak, sodat hy aan behoeftiges kan gee. Eph 4:28.  Die  diepste hart van die mensdom gaan nie oor eienaarskap nie. Jesus Christus het ‘n lewe beoefen om baie ryk te maak, maar Hy het geen grond besit nie en geen aardse besittings agtergelaat nie. ‘n Man se ware rykdom word nie bepaal deur wat hy besit nie, maar deur wat hy weggee. Die Christelike Kerk het in die eerste 300 jaar vinnig gegroei. (Stark 1997:161–162; Hirsch, 2006:18-22; Viola &  Barna  2008:246–250). [1]

Die Christelike Kerk het die Staatsgodsdiens geword as gevolg van sy voorbeeldige demonstrasie van intrinsieke kritiese waardes: groot dade van barmhartigheid en vriendelikheid • wedersydse ondersteuning en liefde • selfbeheersing • respek vir die lewe. • Om goed te doen aan mekaar. • Vermy boosheid soos diefstal,  bedrog  en jaloesie. • Betoon gasvryheid aan vreemdelinge. • Sorg vir mekaar en deel hulle kos met mekaar. • Bewys barmhartigheid teenoor alle mense. • Sorg en verpleging van die siekes. • Huishoudings getuig van waardigheid, persoonlike verantwoordelikheid, eerlikheid  en gehoorsaamheid. • Etniese verskeidenheid word aanvaar. • Vroue,  kinders en slawe word met respek behandel. • Respek vir die lewe voorkom aborsie en kindermoord. • Martelaarskap en die bereidwilligheid om ‘ jou kruis op te neem  ‘ (sien Markus. 8) [2]

Hierdie gawe is gerig om vir die armes te sorg: Rein en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit: om weeskinders en weduwees in hulle moeilikheid te besoek en om jouself onbevlek van die wêreld te hou (James 1:27). 

Die oorspronklike betekenis van ekonomie:

Oikonos:”Wie is dan daardie getroue en wyse bestuurder wat sy heer oor sy huisgesin sal regeer, om hulle op die regte tyd hulle voedsel te gee? Luk 12:42-48 

Die wêreldbeskouing van individualiteit, selfies, selfgesentreerde-wins-vir-my-plesier het veroorsaak dat ons vervreemd geraak het van plaaslike gesinne. Die internet het die wêreld kleiner gemaak en het ‘n wonderlike konvergensie van hulpbronne en geleenthede veroorsaak. Maar God se ekonomie is altyd  gesentreer  rondom die familie.  

Betekenis van rentmeester: οἰκονόμος  oikonómos; genl. oikonómou, masc. selfstandige naamwoord van  oíkos  (G3624), huis, en  némō  (n.f.,sien  aponémō  [G0632]), om uit te handel, versprei, bewilliging. ‘ n Administrateur, ‘ n persoon wat die binnelandse sake van ‘ n gesin, besigheid of minderjarige bestuur, ‘ n tesourier, ‘ n hofdienaar van ‘ n stad, ‘ n huisbestuurder, opsiener, bestuurder. Die konsep van  oikonomos  (rentmeester) verwys na die persoon wat verantwoordelik is vir die sakesake van ‘n huishouding. Hierdie Griekse term het later die Engelse woord ekonomie geword. Helmut Gollwitzer, ‘n besorgde pastoor, teoloog en denker bekend as ‘n demokratiese sosialis, het gedebatteer dat ongeag ons Christelike politieke vooroordele; ons moet streef na ‘n sosiale samesyn – “perfekte samesyn sonder enige konflik.” [3] Hierdie plaaslike gemeenskap se samesyn en ekonomiese geregtigheid kan nie polities, kultureel,  ekonomies of wetlik bereik word nie! #supportlocal #buylocal word weer belangrike nuwe tendense. Ons het mekaar nodig. Ons het ons bure nodig. 


[1] https://www.crown.org/blog/are-multi-level-marketing-companies-a-good-idea-for-christians/

[2] Dreyer, W., 2011. Praktiese Ekklesiologie En Bedieningspraktyk Met Verwysing Na Die Nederduitsch Hervormde Kerk Van Afrika (Afrikaans).

[3] See Gollwitzer,  Protestant Theology  : 191 –  2. Gollwitzer draws very briefly here on the imagery found in Mi 4.3f, Zec 3.10, and Rom 14.17.

Categories
Preke

Herontdek Ons Genesing Mandaat

Hoekom doen HRCO wat ons doen? 

Wat is die grondliggende motief wat ons dryf om te doen wat ons doen? 

Ek wil voorstel dit is GENESING!  

Michael Jr, die bekende komediant vertel hoe daar gesê word: “Gee ‘n man ‘n vis en jy het hom vir ‘n dag gevoed, leer ‘n man hoe om vis te vang en jy voed hom vir ‘n leeftyd” Volgens Michael is dit maar bra ingewikkeld, want dan moet jy ‘n visstok, lisensie, boot en plek met visse soek, om die man te leer. Wat daarvan as jy hom leer, waarom hy moet visvang, en hy maak dit sy werk om self te leer? Michael Jr se ‘waarom’ is om mense deur middel van humor te inspireer om hulle skeppingsdoel te leef.  Vandat hy sy ‘waarom’ ontdek het, is dit ‘wat’ hy doen nie meer so belangrik nie, want dit vloei alles uit sy ‘waarom’ uit.[1]  

Simon Sinek verduidelik ‘n eenvoudige, maar kragtige model vir hoe leiers optrede inspireer, aan die hand van ‘n goue sirkel en die vraag “waarom?” as die kernpunt. Sy voorbeelde sluit in Apple, Martin Luther King en die Wright-broers – en as ‘n kontrapunt Tivo, wat sukkel. Die goue sirkel se kern is, Waarom? Hoe? en dan Wat? Die bogenoemde 3 voorbeelde van sake ondernemings is individue wat hulleself bemark en dryf vanuit die kern “waarom”. Apple bemark hulleself altyd eerstens as innoveerders wat onder andere rekenaars vervaardig. Volgens Simon is die “waarom” ons dinge doen, die mees basiese bestanddeel wat ons na mekaar toe aantrek. Ons groepeer natuurlik rondom mense met die selfde “waarom”.[2]

Dit bring my by die kern vraag rakende ons gemeente: Waarom bestaan ons? Die antwoord het onverwags een dag in my gees op gekom, en skielik het alles in hulle plek geval. As aangenome valerige identiteitsoekende 13 jarige seun, was my soeke na aanvaarding. Met my ontmoeting met Jesus 35 jaar gelede, het Hy my op reis geneem om Sy identiteit te ontdek. Hoe meer ek Hom leer ken, en doen soos Hy lei, hoe meer ontdek ek my identiteit. Sedertdien het ek, genesing as persoon op soveel vlakke beleef, en myself begin beywer om die wêreld om my gesond te maak. Gesonde mense, verhoudings, gemeenskappe, werksplekke, en ekonomie.

In 1989 het ek Dr Andre Pelser gesien die “Miracle Man” een-man verhoogstuk opvoer van John G Lake se lewe. Ek was diep ontroer en geïnspireer om genesing vir die totale mens te soek.  Bykans 10 Jaar later in 1998 het ek deel geword van Harvester, en al hoe meer begin sien hoe God mense volkome na gees, siel en liggaam genees. Jesus genees en herstel eerstens ons gebroke verhouding met God. Dan neem Hy ons op ‘n reis van self-verloëning, om ons gedagtes te vernuwe deur Sy Woord. Gevolglik hanteer ons mense anders, en leer Hy ons om met vrede met alle mense te lewe, sonder om te kompromeer. Deur onsself verantwoordbaar aan Sy familie-liggaam-gemeente te maak, word ons gedrag, en gewoontes hervorm.  Uiteindelik vind ons elkeen ons funksie in die liggaam, en word ons Sy instrumente van genesing, terwyl hy nog steeds genesing in ons bly bewerk. 

Vir ‘n paar jaar, het die Heilige Gees ons gelei om Jesus Christus ons visie en missie te maak. In 2019 het ons gefokus op ‘n ontwaking tot Sy geregtigheid. Stelselmatig het die Here ons dieper en dieper gelei om Sy groot “waarom” te ontdek.  Jesus is ons fokus, maar waarom Jesus? Waarom het Jesus mens geword, vir ons sonde gesterf, opgestaan uit die dood en vir ons redding bewerk? Die antwoord is nou voor die hand-liggend. 

Jesus wil ons genees, versoen, herstel, restoureer, hervorm en bevry om weer Sy skeppingsdoel voluit te kan leef. 

‘n Boom is gemaak om smaakvolle vrugte te dra. So het God die mens geskape in Sy beeld om goddelike goeie vrug te dra. Sonde het ons misvorm, om verwoesting te saai. As gevolg van die mens se ongehoorsaamheid en misrekende identiteit het ons wêreld al hoe meer stukkend en gebroke geraak.  Siekte, krankheid, ongesteldheid, onvolkomenheid, pyn, ongemak, en beperkings verhoed ons om Sy skeppingsdoel te kan uitleef.  Ons uitroep is dus vir genesing! Ons is almal op soek na volhoubare, werklike, diepgaande, volkome genesing! 

Siekte is ‘n obstruksie, inhibisie of beperking van ons natuurlike vermoëns.  ‘n Gesonde baba het ‘n bepaalde funksionaliteit m.b.t. beweging, vermoëns, en intellek. Siekte of krankheid plaas ‘n beperking op hierdie funksionaliteit.  Dis dalk hoekom, Jesus verklaar dat ons moet soos kinders word om die Koninkryk te beërwe. (Mark 10:15) ‘n Kind is onskuldig, reken geen wraak toe nie, is nie selfbewus nie, het nie vooraf opgestelde beoordeling van mense nie, het onvoorwaardelik lief, is ongekunsteld, het ‘n onversadigbare begeerte om nuwe dinge te leer en te ontdek.  Hierdie is alles eienskappe wat ons met geestelike volwassenheid vergelyk.  Ons kyk na ‘n nuutgebore baba, en noem hom of haar perfek! 

Hoekom is ons siek? Wat maak ons siek? 

Daar is al biblioteke vol geskryf oor die oorsake van siekte, ek noem net ‘n paar: Sommige siektes toestande is geneties of viriel oordraagbaar, en dus as gevolg van eksterne oorsake. Sielkundiges suggereer dat 85% van alle siektes ‘n emosionele, psigosomatiese oorsaak het.  Lewenstyl keuses, in terme van dieet en oefening speel ook ‘n groot rol ten opsigte van ons algehele gesondheid.  ‘n Misrekende identiteit, en gevolglike geloofsoortuigings, wat ons wêreldbeskouing vorm kan lei tot dramatiese beperkings.  Dr Paul Carlin het na 20 jr se werk in die Texas gevangenis die “belief therapy” program ontwikkel, want volgens hom: “Mense doen wat hulle doen omdat hulle glo wat hulle glo”. Uiteindelik raak hierdie oortuigings ‘n godsdiens-tradisie, en ‘n kultuur wat mense vasgevang hou en inperk om nie hulle natuurlike potensiaal te bereik nie. Dink maar aan godsdienste, wat die rol van die vrou en die kind inperk en marginaliseer.  Uiteindelik is sonde direkte  ongehoorsaamheid aan die Woord en wil van God.  God se Woord is soos ouerlike beskerming, leiding en rigting om ons te weerhou van seerkry, ongeluk en verdriet, maar die mens wil sy of haar eie koers inslaan, en self besluit wat reg of verkeerd is.  

Tans beleef ons ‘n radikale inligting-revolusie. Daar vind 3.5 Biljoen Google soektogte per dag plaas. Omtrent 1,3 Biljoen mense is op YouTube geregistreer en word daar bykans 300 ure se videomateriaal per minuut gelaai. Die meeste van hierdie soektogte en inligting is gerig rondom gesondheid en self-verbetering. Daar is tans meer as 250000 toep applikasies beskikbaar om jou gesondheid te monitor. Nuwe slim horlosies meet allerhande aspekte van jou fisiese gesondheid: Slaap patrone, hartklop, bloeddruk, suikervlak, en hartritme inligting kan jou dokter help om ‘n baie meer akkurate diagnose te maak. Nuwe aanlyn webtuistes soos ‘Hello Dr” kan jou in ‘n oomblik in kontak bring met mediese professionele raad.[3]  

Mense is dus gevolglik fisies gesonder. Mense leef in die algemeen langer! Maar is ons werklik gesond? Ons word van die een ding gesond gemaak, en oormore is ons weer siek van iets anders. Gesondheid is tog nie net bloot ‘n fisiese aspek nie. Ons word almal ouer, en dus funksioneer ons liggame nie meer optimaal nie. Wanneer jy met die versorgers in ouetehuise praat sal hulle jou gou sê: “Moeilike jongmense raak dramaties moeiliker ou-mense.”  Gesondheid kan ook nie ‘n selfsugtige net-na-myself-kyk oorlewing wees nie. Gesonde mense, wil ook graag ander gesond maak.  

Die totale mensewees bestaan uit: 

 • Gees – Konneksie, bewussyn. 
 • Emosies – Gevoelens. 
 • Intellek – Denk Patrone, waardes, wêreldbeskouing.
 • Gedrag – Gewoontes.
 • Sosiale interaksie – Verhoudinge.
 • Liggaamlik – Fisiologies.
 • Identiteit – Eie-Ek. 

In ons reis met Jesus het ons uitgevind, gesondheid is nie net die genesing van ‘n spesifieke fisiese siekte toestand nie, maar ‘n algehele omvattende gesonde lewenstyl van die totale mens. 

Derduisende kure, diëte, aanvullings, wondermiddels, terapie en operasies mag dalk doeltreffend wees, maar dit deel almal net met een aspek van ons gesondheid. Jy kan fisies 100% gesond wees, maar sielsongelukkig as gevolg van stukkende verhoudings. Jy kan ‘n goeie mens wees, met talle prestasies en nog steeds voel daar kort iets in jou lewe, want jy het nog nie met God vrede gemaak nie.  Jy kan fisies gesond wees, intellektueel briljant, maar as jy nog genees is van die eie-ek, die egoïstiese, self-gerigte selfsug en soeke na selfbeskikking nie, is jy bedremmeld en betreurenswaardig. Dink maar aan die eie-waan van ‘n Hitler, en yoga ghoeroes soos Bikram Choudhury wat sy volgelinge mislei het.  

Jesus Is Ons Genesing

Totale genesing is net in Jesus Christus te vind. Jesus is genesing en gesondheid! Toe ons ontwaak tot die realiteit van Sy persoon, waardes, denke, gewoontes en manier van leef, het ons die sentripetale kernpunt van alle geneeskunde ontdek. Sonder Jesus is daar nie volhoubare gesondheid en welstand nie. Want, Hy maak nie net een aspek van ons menswees gesond nie. Hy steek Sy hand uit, en vra ons om Hom te volg. Terwyl ons Hom volg, en doen wat Hy sê, word ons tree vir tree meer gesond, op elke vlak, om ook ander te help om gesond te word.  Daar is immers geen siekte in die hemel nie. Daarom is Jesus se hart, Sy waarom, om ons gesond te sien. 

Om soos Jesus te word is die sleutel tot ʼn vervulde en gelukkig lewe. Jy sal dan die beste huweliksmaat wees, die beste sakeleier, en die beste werker wees vir enige sakeonderneming, ook die beste tipe vriend en die beste ouer. Die volwasse karakter, waardes, ingesteldheid, etiek, gewoontes, houding en lewenstyl van Christus is soos ’n standaard, ’n toonaangewer, ’n rigtinggewer om die volmaakte lewe te leef. Ons is die mooiste mense wanneer ons die meeste soos Christus leef.  Met ander woorde, ons is die beste mense as ons die meeste soos Hy is, as ons soos Hy doen wat reg is, Sy etiese en morele voorbeeld volg, Sy onbevlekte karakter nastreef en ons lewens daaraan wy om die mensdom te dien. Om soos Jesus te leef is die beste manier van leef! Die Jesus-lewe is ’n universele waarheid, ’n uitgangspunt, ’n bloudruk en basis vir lewe. Christus is volmaak, blaamloos, die regte standaard en mediaan van moraliteit. 

In ons reis saam met Jesus, ontdek ons Sy goddelike paradoksale waardes: Geregtigheid en billikheid, onpartydigheid en respek vir alle mense, nie-reaksionêre kreatiwiteit, revolusionêre pasifisme, diensbare leierskap, bonatuurlike mens-mens-wees, alleen-groep-mens, en nog soveel meer! 

Die oomblik wat ons Sy lewe ontvang en daarvolgens begin leef, verander alles. Ons verhoudings, denkwyses, werk en leefstyl word gesond, en genesend tot ander.  

Hoekom het Geloofsgenesing ‘n Slegte Naam?

Enige vorm van geneeskunde het ‘n sekere bepaalde sukses faktor presentasie.  Waarom het geloofsgenesing so ‘n onreëlmatige sukses faktor? Waarom het net sommige individue redelike sukses? Hoe blywend is hierdie sukses? Iemand wat siek is, is desperaat vir ‘n oplossing enige redelike kans selfs 50/50, sal ‘n desperate lyer nuwe hoop gee. Maar ‘n vorm van geneeskunde met so ‘n swak sukses, sal en moet mos verwerp word.  Selfs natuurlike medikasie het ‘n baie meer beduidende sukses faktor.  Om vir mense te bid vir genesing en dit as God se liefde te beskryf is problematies, want hoekom word sommige gesond en ander nie? 

Die vraag is nie óf God mense genees nie, maar eerder hoekom Hy nie almal genees nie.  

In verskeie vraelyste is bepaal dat die meeste mense, sowel as doktors glo dat gebed voordelig is vir siek mense. Daar is talle opgetekende, lyste van mediese verifieerbare goddelike genesings. Die vraag was ook gevra vir ‘n paneel van geloof-geneeshere, die antwoord was: Om die integriteit en die hart van die Evangelie te bewaar word almal nie gesond nie, die wat gesond word gebeur nooit op dieselfde manier nie, en ook nie deur dieselfde persoon nie.[4]  Die rede: Wanneer ‘n sekere persoon of metode 100% suksesvol is om elke moontlike siekte gesond te maak, is dit in die mens dat ons die persoon en die metode sal aanbid, dit sal kapitaliseer, sonder om die wonder en diepte van God te besef. Dit is baie makliker vir die mens om enige wonderkuur of middel te probeer, sonder die harde werk van gedragsverandering.  Dikwels is dit ons gedrag wat die siekte veroorsaak het. 

Om genesing toe te skryf aan ons geloof, of tekort daarvan is ook problematies, want alhoewel geloof ‘n rol gespeel het by die meeste genesings, het die Here sommige genees sonder enige geloof van hulle kant af.  As geloof die redding bring, genees ons mos onsself? Moet ons onsself dan red ook? Ek verstaan dat redding ‘n geskenk is, en dat ons geloof in God uiteindelik redding meewerk. Tog is daar baie mense wat werklik glo, en werklik in geloof selfs tot ‘n aksie oorgegaan het, en nog steeds nie genesing ontvang het nie.   Om te bid vanuit die wete dat God wil altyd genees is voorwaar moeilik as dit wel nie gebeur nie. Hoekom nie? Satan? Te min geloof? Nie aangehou nie? Dan is óns die probleem. Dit bring min troos, veral as jy al jou geloof, gebede, opgebruik het om genesing te bid vir iemand vir wie jy lief is. Alhoewel ons moet glo, het dit nie gewerk nie. Alhoewel ons deernis moet hê, was dit skynbaar nie genoeg nie. Alhoewel ons beloftes uit die woord en profesie ontvang het, is dit nie vervul nie. Waar laat dit ons? 

Genesing is inherent wie God is, die aarde en die skepping het ‘n self-genesing vermoë.  Dis juis die wonder van die skepping, die medisinale natuurlike middels wat in die natuur opgesluit lê.  God het ons geskape om gesond te maak, en gesond te wees.  

Siekte en krankheid is simptomaties nie net m.b.t. ons liggame nie. Ons ekonomie is siek. Die wêreld is moreel siek. Siekte is simptomaties van ‘n hele samelewing wat van God verwyder is.  As die hele samelewing die Here waaragtig dien deur te doen wat Hy sê, en alles toeëien wat Hy vir ons beskikbaar gestel het, en dan soos Jesus goed doen aan die mense om ons. Sal daar nog siekte wees? 

Siekte se oorsprong is: 

 1. Sonde
  • Verkeerde gewoontes en gedrag: Mirjam (Num 12:10), Gehasi (2 Kon 5:27), Ussia (2 Kron 26:16-23) en Elimas (Hand 13:11). “dien die Here en vermy wat sleg is: dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam.” (Spr 3:8) 
  • Jou woorde: “Die tong het mag oor dood en lewe” (Spr 18:21).  “Aangename woorde is heuning, soet en geneeskragtig vir die mens.” (Spr 16:24) 
  • Onvergifnis maak mens bitter en sieklik, soos iemand wat gefolter word. (1 Kor 11:28-30; Matt 18:21-35) 
  • Jou denke:  “’n Kalm gemoed hou die liggaam gesond; hartstog vreet ‘n mens op.” (Spr 14:30) “’n Vrolike mens is ‘n gesonde mens.” (Prov 17:22)
  • Nie alle siekte is a.g.v. sonde nie. (Job 42:7-8)
 2. Die duiwel 
  • Demone:  Matt 17:18; Matt 9:25, 42; Matt 4:35; 4:39
  • Mag van die Duiwel:  “Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God Hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by Hom”. (Hand. 10:38)
  • Gees van krankheid (Luk 13:11, 16)
 3. Die Here, God is soewerein: “Besef dit tog: Ek, Ek is die Here! Naas My is daar geen ander God nie. Ek maak dood en Ek gee lewe. Ek maak siek en Ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie.” (Deut 32:39) Gen 12:17, Exo 4:11, 15:25, 1 Sam 25;37-38; 2 Sam 12:15, Deut 28:15-68, 32:39, 2 Kon 15:5, 2 Kron 21:18, 19, 26:20-21 Hand 12:22, 23; 13:8-12 asook Job 5:18. 
 4. Indirek ander mense: Dit is duidelik dat ek kan deur iemand aangesteek word, bakteriese infeksies, ‘n bakleiery waar onskuldige mense slagoffers word.  Iemand anders se sonde en oortreding kan dus ook soms die oorsaak wees van siekte en krankheid. 
 5. Die gebroke natuur: “Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe — nie gewillig nie, maar ter wille van Hom wat dit onderwerp het…” (Rom 8:18-22) Hittegolwe, plae, droogte, tsunami’s, ens. Soms gebeur daar bloot dinge, ek struikel en val, en breek my arm. 

Alhoewel dit belangrik is om die oorsaak van siekte weet, is die meer belangrike vraag hoe word ek gesond? Uiteindelik is dit God se hart dat ons gesond sal lewe: Deut 11:26. 

God se Hart Agter Genesing

Al ooit gewonder hoekom het Jesus dikwels mens ferm vermaan om nie te gaan vertel wat met hulle gebeur het nie? Was dit dan nie die punt, dat almal in Hom sal glo nie?

Jesus het nooit enige genesing op dieselfde manier gedoen nie, maar vir Hom was genesing meer as bloot die gesondmaking van die simptome. HY wou altyd deel met die oorsaak. Daarom word die melaatse man gevra om na die priester toe te gaan, sodat die kwarantyn opgehef kon word, en hy weer toegelaat word om deel van die gemeenskap te wees.  “Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: “Ek wil. Word gesond!” En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Jesus sê toe vir hom: “Jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het.”  (Matt 8:1-5)

“Baie mense het saam met Hom gegaan, en Hy het hulle almal gesond gemaak, maar hulle belet om in die openbaar oor Hom te praat.”  (Matt 12:16) Hier het Jesus ‘n skare mense genees, tog kapitaliseer Hy nie op die bonatuurlike om nog meer mense te trek nie.  Dit is duidelik soos vroeër verduidelik: Jesus is nie net ‘n wondermiddel of wonderpersoon wat alle siekes genees nie! Want dan sou ons hom gebruik om gesond te word, sonder om te deel met die oorsake van hoekom ons siek geword het in die eerste plek. 

Jesus vra Sy dissipels, wie sê julle is ek? Nadat Petrus openlik verklaar en erken dat Hy die Messias is, word hulle beveel om dit nie oor te vertel nie.  Is dit dan nie die doel dat mense sal weet dat Hy die Messias is nie? Dis tog waaroor redding gaan, dat elke mens sal glo dat hy die Christus is? Toe het Jesus sy dissipels beveel om vir niemand te sê dat Hy die Christus is nie.  (Matt 16:20) Die raaisel verdiep nie waar nie? Die beginsel is: Jesus wil nie net hê ons moet Hom aanbid nie! Hy wil hê ons moet Hom volg. Dis ons gehoorsame navolging van die persoon Jesus Christus, wat genesing bring vir die totale mens. 

Die verheerliking op die berg, is ‘n klinkklare bewys van Sy goddelikheid. Mense is natuurlike twyfelaars.  Hoekom net ‘n paar dissipels toelaat om dit te beleef? Sou die Fariseërs, en al sy vyande nie dan tot inkeer kom, as hulle sou sien wat hier gebeur het nie? Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel: “Wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel voordat die Seun van die mens uit die dood opgewek is nie.” (Matt 17:9) Jesus kapitaliseer nie op die oomblik van Sy goddelike verheerliking en openbaarmaking nie. Dink aan mense wat al deur die eeue by plekke van goddelike verskynsels bymekaar kom, en die verskynsel soos robotte aanbid. 

Een van die mees skouspelagtige wonderwerke wat Jesus gedoen het was die genesing van die doofstom man.  Die man het nie net sy gehoor ontvang nie, maar God het sy spraak in een oomblik herstel.  Al sou iemand se gehoor herstel, sou dit ‘n spraak terapeut maande neem om die persoon te help om korrek te praat.  “Sy ore het dadelik oopgegaan, die belemmering van sy spraak het verdwyn, en hy het reg gepraat. Jesus het die mense belet om dit vir iemand anders te vertel, maar hoe meer Hy hulle belet het, hoe meer het hulle dit verkondig.”  (Mark 7:36) Hier is een van die mees sprekende wonderwerke, wat as jy vandag se bemarking tegnieke van getuienis oorvertel gebruik, ‘n getroue navolging verseker. Jesus doen hierdie wonder in privaatheid.  

Baie mense het gewonder oor Jesus, maar die duiwels het presies geweet wie Hy was. Is daar nie ‘n groter bewys van Sy bediening en egtheid as dat die duiwels Hom herken nie? Maar Jesus het hom skerp aangespreek: “Bly stil en gaan uit hom uit.”  (Mark 1:25). Tog laat Hy hulle nie toe om te spreek nie. 

Jesus het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uit gelei. Die genesing in die geheim verrig, en toe boonop vir hom “belet om dit vir iemand anders te vertel.”.  (Mark 8:26, 30)

Die egtheid van die evangelie skrywers se getuienis, is die nuttelose inligting wat nie weggelaat is nie. Die feit dat Jesus vir hulle opdrag gee om vir die kind iets te ete te gee, het geen doel nie. Tog maak dit die stories, eg en geloofwaardig.  Weereens ‘n perfekte geleentheid om mense te oortuig. Jesus maak nie gebruik om met grootheidswaan, mense te beïndruk nie.  “Haar ouers was stom van verbasing, en Jesus het hulle verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het.”  (Luke 8:56)

Die klimaks van Jesus se populariteit is toe Hy die skare kos gee. “Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: “Hy is werklik die Profeet, die Een wat na die wêreld toe moes kom.” Toe Jesus merk dat hulle Hom met geweld wil kom koning maak, het Hy verder die berg op gegaan, Hy alleen.” (Joh 6:14-15)

Weereens vlug Jesus van die aanstelling van mense, die aanbidding van mense.  Hy wil ons bewus maak dat daar iets dieper is as genesing, wonderwerke, en voedselvoorsiening.  Al hierdie dinge is tydelik, maar daar is meer wat God ons wil gee. Hierdie tekens en wonders is presies dit, tekens. Dit is soos padwysers, rigtingewers na ‘n groter realiteit. Wonderwerke is inderdaad belangrik. “Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God.” (1 Kor 2:4-5) 

Wat is die groter realiteit wat Jesus wou hê hulle moes raaksien? Jesus antwoord hulle: “Dít verseker Ek julle: Julle soek My, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig gewordhet. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het Hom die mag daartoe verleen.” Hulle vra Hom toe: “Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?” En Jesus antwoord hulle: “Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het. (Joh 6:26-29)  Jesus is die geskenk van genesing, nie die genesing op sig self nie. As ek dus Jesus ontvang is ek gesond, want ek het die Geneesheer ontvang! “…want dit is Ek, die Here, wat julle gesond hou.” (Exo 15:26).  

Jesus wil ons herstel, genees, hervorm, restoureer, versoen met ons skeppingsdoel: Om soos God, goddelike, goeie, opbouende, positiewe, vrug te dra.  Die aanbidders wat met waserige oë ‘n goddelike verskynsel aanbid, besef nog nie hulle eie goddelikke skeppingsdoel van godsvrugtigheid nie. Hulle wag en smeek vir ‘n wonderwerk van bo af. Hulle besef nie die wonderwerk Christus, wil in ons kom woon, en deur ons wonderdade en regdoen verrig nie. 

Die genesing wat Christus in ons wil werk is ook meer as net die fisiese genesing. Hy wil ons hele menswees genees. Hy wil God se skeppingsdoel vir ons, in ons restoureer.  “Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun” (Rom. 8:29) In al hierdie verhale waar Jesus mense vermaan het om nie oor te vertel nie, was die mense verbaas, verstom en beïndruk met Jesus. Hulle wou Hom dus aanbid, maar Hy het dit nie toegelaat nie, Hy soek meer as ons aanbidding, Hy soek ons geloofsgehoorsaamheid! 

Daar is 2 verhale waar Jesus beïndruk was. Die een was die genesing van die offisier se slaaf (Matt. 8:5-13; Luk. 7:1-10; Joh. 4:43-54). Hierdie man het ook genesing kom soek by Jesus, maar hy het Jesus gesien. Hy noem Jesus Here. Hy sien Jesus is ‘n man van gesag soos hy. Daarom vra Jesus om net ‘n woord te spreek. Jesus se reaksie is: Jesus was verwonderd toe Hy dit hoor, en Hy sê vir die mense wat agter Hom aan gekom het: “Dit verseker Ek julle: Ek het nog by niemand in Israel so ‘n groot geloof teëgekom nie. Ek sê vir julle: Baie sal van die ooste en die weste af kom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Maar mense vir wie die koninkryk bedoel is, sal in die diepste duisternis daarbuite gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal kners.” (Matt 8:10-12). Lees hierdie vers deeglik deur. Jesus maak ‘n geskiedkundige, waterskeiding, omkeer verklaring! “Baie sal van die ooste en die weste af kom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel” Van wie praat Jesus hier? Van diegene, wat Hom sien, waarlik sien! Mense van elke volk en nasie en taal wat Jesus sien vir wie Hy werklik is, nie hom nie net sien as ‘n ‘argetipe’ onpersoonlike masjien wat mense gesond maak nie.  Die ander verhaal is van die Kanaänitiese vrou. Wie Jesus eers nie wou help nie.  “Mevrou,” sê Jesus vir haar, “jou geloof is groot. Jou wens word vervul.” Van daardie oomblik af was die dogter gesond.” (Matt. 15:28). Sy het nie Jesus se weiering aanvaar nie, en aanhou glo.  

Ons sien dat Jesus ook graag wou hê Sy dissipels moes Hom regtig sien, Hom verstaan. Is dit nie die soeke van enige leermeester, leier, of voorganger nie? Sommige is daar net vir die aansien, die geld, die roem, die posisie, die genesing, die wonderwerk.   Jesus wou uiteindelik hê dat hulle moes doen wat Hy doen. Hulle moes net soos Hy in die geloof wonderwerke verrig. (Luk 10:19; Mat 10:8) 

Drie wonderwerke waar Jesus Sy frustrasie met die dissipels wys, dat hulle nog nie sien nie: 

 1. Jesus maak die storm stil. “Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?” (Mark 4:40) 
 2. Die vermeerdering van die brood. “Gee julle vir hulle iets om te eet.” (Mark 6:37) 
 3. Petrus is die eerste dissipel wat iets begin sien. Toe sê Petrus vir Hom: “Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom.” “Kom!” sê Hy. (Matt 14:28-29) Tog begin hy vinnig twyfel toe hy na die branders kyk. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: “Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?” (Matt 14:31) 

“The purpose of Jesus is not only to save men from their sins, but by the grace of God to begin in the souls of men that marvelous development in the nature and mind and understanding of God our Father, until by the grace of God we are able to take our place and our part in the kingdom of Jesus Christ and bear our share of responsibility.” ― John G. Lake,

Die Mees Gesondste Mense Glo Reg 

“…enigiets wat ‘n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde.” (Rom 14:23) “As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.” (Heb 11:6) 

Hoeveel van ons besluite, keuses, gewoontes, is gegrondves in ‘n geloofsoortuiging? Hoe ons die wêreld sien, wat ons koop? Hoekom ons koop? Waar ons bly, en werk is alles gegrondves in wat ons glo oor onsself, God en die toekoms. 

Jesus het mens geword, fisies gedemonstreer wat Hy gepreek het, en uiteindelik gesterwe vir ons sonde, om ons met God te versoen, opgestaan uit die dood, opgevaar en gaan sit aan die regterhand van God, en toe die Heilige Gees gestuur om in ons te regeer! Waarvoor wag ons? Wat op aarde moet God nog doen? Hy het alles volbring sodat ons deur Hom, dit is deur Sy bekragtiging Christus te leef in elke plek waar Hy ons roep!  

As ons dus reg sien! Werklik sien! Sien wat Hy gedoen het! Wie Hy is! As ons dit daadwerklik, met oortuiging glo, sien ons die wêreld skielik in ‘n hele ander lig. Terwyl ons aanhou om presies te doen wat HY ons beveel om dit te doen, verander die lewe heeltemal vir ons. Ons sal ‘n heeltemal ander perspektief hê en ‘n nuwe houding teenoor die lewe, dinge en mense hê! Ons is gesond, na liggaam, siel en gees. 

Jesus Genees die Hele Mens 

John G. Lake het geglo dat Jesus se genesingswerk drieledig is: Hy bevry ons van boosheid, sodat ons geestelik gesond, en vol kan wees van die Heilige Gees. Ons kommunikeer en beleef verbondenheid met God deur ons gees. Tweedens, genees die Here ons siel, ons konneksie met mense. Omdat ons vrede met God gemaak het, genees die Here ons siel. Ons siel is hoe ons verbind is met die mensdom om ons.  Sielsus en vrede met self en die mense om my, is genesing! 

Jesus was altyd bekommerd oor die hele mens en nie net die simptome van siekte nie.  Hy het dikwels eers die geestelike aspekte hanteer.  Sy gesprek met die Samaritaanse vrou by die put het gefokus op die basiese konflikte in haar persoonlikheid.  Vir Jesus is gesondheid meer as net die afwesigheid van fisiese en geestelike siektes – dit gaan oor die hele mens. 

God wil ons genees, maar meer nog: Hy wil ons moet ander genees! “En by die stroom sal aan altwee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal hulle nuwe vrugte dra; want die waters waar hulle aan staan—uit die heiligdom stroom hulle; en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees. (Eze 47:12)

“Die Here sal hom bystaan in sy siekte. As hy siek is, sal U hom genees.”  (Ps 41:4) 

Jesus Genees op Verskillende Maniere 

God nie net besorg oor die genesing van ons liggame nie. Hy wil ook hê dat ons ’n sekere regte gesonde lewenswyse aanleer.  Jy self is verantwoordelik vir jou gesondheid.  Van die 35 wondertekens wat Jesus gedoen het, was 26 genesings.  In 6 gevalle is bose geeste uitgedryf.  

 1. Bely julle sonde: (James 5:16) 
 2. Ouderlinge salf met olie: (James 5:14-15)
 3. Dokters: Geneeshere is vir die siekes (Mat 9:12; Mark 2:17; Luk 5:31) Daar word na Lukas verwys as die “geliefde geneesheer” (Col 4:14)
 4. Mediese versorging: die barmhartige samaritaan verbind die man, en salf sy wonde. (Lukas 10:33–34)
 5. Alternatiewe geneeskunde: Gebruik bietjie wyn vir die ontsteldheid met die maag. (1 Tim 5:23) 
 6. Ons teenwoordigheid bring genesing: Die blare van die boom is tot genesing van die nasies’ (Openbaring 22:2; Ps 1:2-3; Eze 47:12; Jer 17:8)
 7. Die Woord van God genees. (Luk 4:4)
 8. Toe Jesus hulle geloof sien: (Mar 2:5; Mat 9:29)
 9. Vergifnis: (Mat 18:34-35)
 10. Vereenselwig deur die Nagmaal met Sy lyding:  (1 Kor 11:28–30)
 11. Lofprysing: “Loof die Here, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! Loof die Here, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees”. (Psalm 103:1–3)
 12. Lappies en doeke wat gesalf is: (Acts 19:11-12)
 13. Hande Oplegging: (Mar 6:5, 13; 16:15, 17–18)
 14. Duiwels uitgedryf: (Mar 9:14-29; Matt. 17:14-20; Luk. 9:37-43)
 15. Dien die Here en vermy wat sleg is: dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. (Spr 3:8) 

Die slotsom is: Christus is gesondheid. Wanneer ons die meeste soos Jesus is, is ons die mees gesondste mense op die planeet! 

Dit is ook moontlik om ‘n gesonde lewe te lei: 

 1. Wanneer al my verhoudings met God, self, mense en die natuur gesond en heilsaam is. 
 2. Ek gereeld oefen, slaap, en ‘n gebalanseerde gesonde dieet volg. 
 3. Werk kan genesend, en stimulerend van aard wees. 
 4. My denke is soos ‘n tuin, wat ek plant, bepaal hoe ek dink, en hoe ek lewe. 
 5. Om vir ander te gee, te help en te dien is genesend.  
 6. Om soos ‘n kind te wees, en sommer net lekker gesonde pret te hê is ‘n wonderkuur! 
 7. Deur gasvry te wees, en vir mense lekker kos te maak is genesend! 
 8. Deur ‘n vredemaker te wees, en versoening te bewerk tussen mense bring genesing. 

God Se Geskenk Van Genesing Aan Die Wêreld Is Sy Gesonde Liggaam die Kerk 

HARVESTER SAMEKOMSTE 

Samekomste skep atmosfeer vir genesing: 

Ons glo gemeente wees, het iets te doen met ‘n helende tuin, die herstel van Eden. Alles wat ons doen, in heilige diversiteit, komplekse eenvoud, interafhanklikheid, skep ‘n genesende habitat, waar mense kan gesond word op elke vlak.  Die Bybel gee ons geen tyd aanduiding van presies wanneer gelowiges bymekaar gekom het nie. Ons lees gereeld van ‘daagliks’, ‘eerste dag van die week’, gemeenskaplike maaltye.  Dit wil sê: Kerk-wees gebeur in die saamwees! Ons hou van saamwees! Ons geniet mekaar se geselskap, en om in ons verhoudinge diepgaande geesgenote te word! Ons hou dus verskeie byeenkomste, vir kinders, volwassenes, mans, vrouens, geskeides, vir Afrikaanse maar ook Engelse mense, vir ou mense en jong mense, vir sakemense en boere, vir geskeides maar ook getroudes! Die lys gaan net aan en aan! 

Ons hou allerhande tipe byeenkomste vir alle soorte mense, sodat elkeen Jesus kan ontdek en leer om hom te volg! 

Ons fokus dat al ons byeenkomste die volgende elemente bevat: 

 1. Ons byeenkomste fokus op skrifgebaseerde, leerstellige gebalanseerde, akkurate Jesus-gesentreerde prediking. 
 2. Ons byeenkomste is spiritueel en maar ruimte vir geestelike en bonatuurlike gebeure, waar ons vir siekes bid en hulle die hande op lê, en duiwels uitdryf, en floreer in die toepassing van die gawes van die Heilige Gees. 
 3. Ons byeenkomste fokus op lofprysing en aanbidding wat God behaag.  
 4. Ons byeenkomste maak ruimte vir getuienisse, wedersydse opbouende insette. 
 5. Ons byeenkomste is deelnemend van aard. 
 6. Ons byeenkomste is verrassend, relevant, en kreatief. 
 7. Ons maak ruimte in ons byeenkomste vir gebed, meditasie en saam-luister wat God wil sê. 
 8. Ons herdenk die Here se nagmaal so gereeld as wat ons kan.  
 9. Ons bied gereeld vir mense die geleentheid om te gee soos die Here dit op hulle harte lê. 
Genees ons verhoudinge

HARVESTER HUISKERKE

Ons glo in groot byeenkomste wat impak maak, maar verhoudinge groei dieper alleenlik in die kleingroep. Ons huiskerke moet naby genoeg wees, sodat daar werklike ondersteuning kan wees in tye van nood. Daarom wil ons huiskerke aanbied in elke dorp in die Olifantsvallei en Matsikama omgewing. Die huiskerk is jou geestelike familie, omgee groep. Dis hier waar ons leer om ons geestelike gawes te ontwikkel. Dissipelskap, verantwoordbaarheid, en dissipline gebeur in die liefdevolle intimiteit van die kleingroep familie.  

Harvester Huiskerk Leiers:

 1. Jan & Celna Genis (Clanwilliam/Graafwater) 
 2. Willie & Wena Botha (Clanwilliam)
 3. Audrey & Dave Botes (Clanwilliam) 
 4. Dirkie & Lezel Mouton (Clanwilliam) 
 5. Francois & Bertina Engelbrecht (Lambertsbaai) 
 6. WP & Karien vd Merwe (Citrusdal) 
 7. Tom & Haneke Ferreira (Citrusdal) 
 8. Owen & Cherisse Burger (Citrusdal) 
 9. Neil & Olivia Hall (Citrusdal) 
 10. Van Rhynsdorp
 11. Vredendal
 12. Lutzville  
 13. Eendekuil
 14. Graafwater
Genees ons denke 

HARVESTER BYBELSKOOL 

“Want soos hy in sy siel bereken, so is hy.” (Spreuke 23:7) Jesus het mense se manier van dink, gedurig gekonfronteer en uitgedaag. Die Woord van God is ‘n raamwerk, en platvorm, ‘n riglyn om te leer om reg en nugter te dink. In ‘n onlangse studie wat deur die “Bible Engagement Centre” gedoen is met 40000 mense, is bevind dat mense wat die Bybel aandagtig vier keer per week bestudeer en lees, merkwaardig meer gesond is.[5] Ons “Miracle Bible Training Centre” kurrikulum is dan gefokus om sistematies deur die Bybel te werk, en die Bybel in die lig van Christus reg te verstaan.  Ons bied ook ‘n wye verskeidenheid praktiese vakke aan.  

Die mees belangrike kursus wat elkeen in die gemeente deurgaan in die begin is die Fondasie kursus wat fokus op die ses fondasie leerstellinge in Hebreers 6 asook: Onderskei God se stem, Lofprysing & aanbidding, Gebed, Vyfvoudbediening, Dissipelskap, en Offergawes.  Die Bybelskool is nie vir sommige mense nie. Dit is vir almal! Want dit is die primêre metode om genesing in mense se lewens te werk.  Die doel is om jou Bybel/woord fiks te maak. Daarom is die bybelskool nie eenrigting kommunikasie nie, daar is deelname, vrae-vrae tyd, en huiswerk betrokke sodat elkeen die Woord vir hom of haarself kan verstaan.  

Genees ons werk en gedrag

HARVESTER AKADEMIE 

Ons bied spesifieke programme aan om mense wat hulle eie besighede besit, te help om hulle besigheid so te organiseer dat die mense wat daar werk deur hulle werk betrokkenheid ook gesond kan word! Tweedens help ons ook die spesifieke werker, om ‘n beter werker te word en sodoende ook genesing in die werksplek te werk.  Die verwagting en persepsie van baie mense oor werk is dat dit vleeslik, aards, sekulêr, teenoor-geestelik, ‘n straf, en vloek is. Tog wanneer mense aftree en nie hoef te werk nie, dan werk hulle meer as ooit.  Wanneer ons sterf dan sê ons “rus in vrede” asof die persoon nooit in die ewigheid gaan werk nie.  

Soos ons Jesus volg, leer Hy ons Sy manier en beginsels om te leef. Hy skenk ons Sy genade, en werk die vrug van die Gees in ons karakter. Ons morele kompas verander rigting: getrouheid, eerlikheid, waarheid, hou by jou woord, betaal elkeen wat hy toekom, wees ’n goeie rentmeester ensovoorts word die nuwe werkswyse.  Ons begin regeer! Rom 5:17 “reign in this life” Ons oorwin ons swakhede, slegte gewoontes, verkeerde humeur, verslawings.  Ons interaksie met mekaar in die liggaam, saam besigheid doen, vir mekaar werk het skadukolle geopenbaar in almal van ons. Werkswyses wat nie die Here eer bring nie is aan die lig gebring.  Mense het vir jare in die kerk hulle verkeerde leefstyl weggesteek, want ons kan in die kerk Sondag een mens wees, maar Maandae in die werk is ons iemand anders. Vir ons is werk deel van ons aanbidding. 

Genees alle nasies/etos 

HARVESTER SENDING 

Die Jesus lewe is eintlik eenvoudig: Wag op die Here en spandeer tyd in gebed, mediteer met ‘n oop Bybel, kry ‘n openbaring en instruksie vir jou lewe, en gaan voer dit dan uit.  

Communion- Commission-Commission

Relational-Missional-Encarnational

Love-Faith-Hope

Father-Son-Holy Spirit.

Dit beteken dat elkeen in die gemeente ‘n goddelike roeping het om te vervul.  Dat elkeen weet wat om te doen, nie omdat hulle aangesê is deur ‘n organisasie om te doen nie, waar deur die Heilige Gees gemotiveer en bekragtig. Dit beteken ook prakties, ons maak dissipels. Ons vermenigvuldig. Ons gee en deel wat ons ontvang het.  Die gemeente maak dus gesamentlik ‘n impak op die kultuur van die gemeenskap.  Want elkeen funksioneer en bring genesing, herstel en versoening in die 5 primêre regering sektore: Regering, Ekonomie, Opvoeding, Gesondheid, en Wet & Orde. Maar ons maak ook ‘n verskil deur die saambindende katalisators soos: Sport, die Kunste, Rekreasie ens.  Ons is sout en lig! Ons bring genesing en versoening na elke nasie, en etos in ons samelewing waar Hy ons na toe stuur.  


[1] https://www.youtube.com/watch?v=RqhidTrkfrw&t=1760s

[2] https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4

[3] https://www.netwerk24.com/Sake/Ikt/digitale-revolusie-help-dokters-20181007

[4] https://www.youtube.com/watch?v=0MOJBxaKWXo&list=LLC7-ErbIS3FNtXIam108ffQ&index=35&t=265s

[5] https://www.youtube.com/watch?v=wNWvxexMri0