Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-Wes

“Waarom soek julle die Lewende by die dooies? ~ Lukas 24:5 

‘n Nuwe wetenskaplike studie van naby-dood ervarings BEWYS onteenseglik “daar is LEWE na die DOOD.” (Evidence of the Afterlife | Largest NDE study conducted reveals proof of life after death | The science of Near-Death Experiences | Jeffrey Long & Paul Perry). 

As meer mense sou besef dat daar inderdaad LEWE NA DIE DOOD IS, sal ons anders dink en handel in hierdie lewe!  As mense absoluut seker en oortuig was van ‘n lewe na die dood en hoe naby dit is, sou hulle waarskynlik met ‘n groter fokus op geestelike en morele waardes leef, in die wete dat hul dade en keuses ewige gevolge het.

Russel Brand die Engelse komediant en sosiale media beïnvloeder het hom onlangs laat doop, en vertel van die wonderlike transendentale ervaring van vrede en dieper verbintenis met die Here en sy geliefdes.  Die middele wat hy eertyds gebruik het kon wonderlike oomblikke en ervaringe skep, maar daar was altyd ’n groter “disconnect” met almal om hom. Hierdie keer is die vrede blywend, en sluit meer mense om hom in.  

Die skrywer van hierdie studie, ‘n mediese dokter, vertel dat hy eers nie geglo het nie, en die studie bloot onderneem het omdat die veld van naby-dood-ervarings (NDE) vir hom interessant was. Maar die studie het vir hom onteenseglik bewys: Daar is lewe na die dood!

Van die 1300 mense wat aan die studie deelgeneem het is die volgende stories konsekwent waargeneem: 

 1. Buite-liggaamlike ervaring (BLE): Skeiding van bewussyn van die fisiese liggaam. Buite liggaamlike perspektief gewoonlik van die plafon, en kan detail van gebeure beskryf.
 2. Verhoogde Sintuie: Sensoriese persepsies, soos gesig en gehoor, word dikwels gerapporteer om baie meer lewendig en intens te wees as in gewone lewe.
 3. Intense Emosies: Mense ervaar dikwels oorweldigende gevoelens van vreugde, liefde, en vrede tydens hul NDE’s.
 4. Beweeg deur ‘n tonnel
 5. Stralende Lig: Baie beskryf dat hulle ‘n intense, dikwels warm en liefdevolle lig ervaar wat ‘n gevoel van vrede en onvoorwaardelike liefde uitstraal.
 6. Pragtige Landskappe: Beskrywings sluit dikwels landskappe in wat merkwaardig mooi is en vol lewendige kleure, soms soos idilliese tuine, velde, of paradyse.
 7. Ontmoet oorlede familielede of vriende (selfs diegene wat jy nie geweet het al dood is nie) 
 8. Tydloosheid en Ruimtelike Verandering: Mense rapporteer dikwels ‘n gevoel van tydloosheid en ruimtelike veranderinge, waar hulle voel dat hulle van lineêre tyd of ruimtelike beperkings losgemaak is.
 9. Lewensoorsig: Sommige mense rapporteer dat hulle ‘n panoramiese oorsig van hul lewens ervaar, dikwels vanuit ‘n perspektief buite hulself, wat beide positiewe en negatiewe oomblikke reflekteer.
 10. Ontmoetings met Wesens: NDE’s sluit dikwels ontmoetings met ander wesens in, wat engele, geestelike gidse, of oorlede geliefdes kan insluit. Hierdie wesens word dikwels as verwelkomend en vertroostend beskryf.
 11. Onwêreldse Kennis: Individue beskryf soms dat hulle diepgaande insigte of spesiale kennis oor die heelal, die doel van die lewe, of hul eie persoonlike missie ontvang.
 12. Grense of Hindernisse: Baie mense noem dat hulle ‘n grens of limiet teëkom wat hulle voel hulle nie kan oorsteek as hulle na hul aardse lewe wil terugkeer nie.

Van hierdie persone was blind, ek kon tydens die ervaring hulle eie liggame, spesifieke detail en omgewing sien. Mense wat naby-dood-ervarings het, kom van regoor die wêreld, oor die spektrum van Oosterse of Westerse godsdienstige, en ook geen religieuse agtergrond, ryk en arm, geletterde en ongeletterd, en selfs kinders onder 10jr oud!  Almal het baie werklike ervarings van ‘n ANDER wêreld waar tyd nie bestaan nie.  

Die konsensus van hierdie studie is: dat hierdie ervarings nie nagemaak kan word nie, want gewoonlik beleef ‘n NDE ‘n diepgaande, lewensveranderende en drastiese verskuiwing in waardes en oortuigings wat gewoonlik meer geestelik en minder materialisties word.  

Die Bybel: Gesaghebbende Bron oor die Ewigheid

Een van die mees belangrikste temas in die Bybel is die Ewigheid! God is Ewig! 

Abraham het ‘n tamarisk by Berseba geplant en daar die Naam van die Here, die ewige God, aangeroep (Gen 21:33). Elohim Olam – Die Ewige God. 

Vanaf die eerste verhaal van Adam en Eva wat uit die tuin van Eden gedryf word as gevolg van hulle sonde lees ons van die Boom van die Lewe (Gen 3:22), en in die laaste hoofstuk van die Bybel Open 22:2 eindig die Bybel met die Boom van die lewe.  

Die Bybel is dus ‘n handleiding hoe om nie net die ewige lewe te beërwe nie, maar hoe om in hierdie lewe alreeds vanuit ‘n ewigheidsperspektief te leef.  

Thus says the Lord: Stand by the roads and look; and ask for the eternal paths, where the good, old way is; then walk in it, and you will find rest for your souls. (Jer 6:16)  

Die boek is inderdaad EWIGHEIDSKENNIS!  

God Die EWIGE 

Die Jode verstaan hierdie gesaghebbende Ewigheid gewigtigheid wat inherent deel is van die wet en voorskrifte (Ps 119:89; 160; Isa 40:8). Dit is hoekom hulle vandag nog noukeurig die wet navolg.

Maar EWIGHEID is ‘n grenslose, deursigtige, alle geheime is ontbloot, interpersoonlike netwerk van heilige mense! Jy kan dus nie van Ewigheid praat en God uitsluit nie. 

Die ewige God is ‘n skuilplek, sy arms is altyd onder jou. (Deut 33:27) 

Een van die mense wat ‘n naby-dood-ervaring gehad het skryf die volgende:

“We live in a “plural unity” or “oneness.” In other words, our reality is “unity in plurality and plurality in unity.” That I was everything and everything was me, without essential differences other than in earthly appearances. That there is no God outside ourselves, but rather, God is in everything and everything is a part of God, as is life itself.”

God word dikwels in hierdie NDE ervarings as die volheid van perfekte LIEFDE beskryf.  

Dr. André Pelser vertel dat na sy byna-dood-ervaring hy ook ‘n belewenis gehad het, waar hy in die allerheiligste in gepluk was in ‘n oomblik, en toe by ‘n heerlike vloeiende straal van lig gekom het. Toe hy in hierdie lig ingestoot word beleef hy ‘n liefde so intens hy kon dit kwalik beskryf.  Sy refleksie oor hierdie ervaring is:

“Ek het besef dat die Here almal regtig liefhet! Selfs my vyande, en al die mense wat ek as te sondig afgeskryf het! Hy het almal baie lief!!” 

Dr André Pelser

Ewige Straf 

En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.  ~ Mat 25:46. 

Navorsing oor byna-dood-ervarings (BDE’s) beklemtoon dikwels positiewe ervarings soos die sien van helder lig, gevoelens van vrede, en ontmoetings met geliefdes. Daar is egter ook verslae van ontstellende BDE’s wat visioene van helagtige omgewings of sensasies insluit. Hierdie verslae, hoewel minder algemeen, word in sommige studies aangeteken:

Dr. Maurice Rawlings: In sy boek “To Hell and Back” dokumenteer Dr. Rawlings, ‘n kardioloog, stories van pasiënte wat skrikwekkende BDE’s gerapporteer het. Hy noem dat hierdie verslae dikwels tonele van pyniging en lyding uitbeeld, wat ‘n diepgaande impak gehad het op diegene wat dit ervaar het.

Dr. Raymond Moody: In sy baanbrekende werk “Life After Life” bespreek Dr. Moody gevalle van BDE’s wat negatiewe of ontstellende ervarings behels, hoewel die meerderheid van sy navorsing op positiewe ervarings fokus.

Dr. Bruce Greyson: ‘n Vooraanstaande navorser op die gebied van BDE’s, Dr. Greyson het in sy studies erken dat ‘n minderheid mense skrikwekkende ervarings rapporteer. Hierdie insluit gevoelens van wanhoop of visioene van donker en dreigende landskappe, wat sommige as hel-agtig interpreteer.

Dr. Kenneth Ring: In sy boek “Heading Toward Omega” ondersoek Dr. Ring verskeie tipes BDE’s, insluitend dié wat ontstellend is en soms as helagtig beskou word.

Dr. George Ritchie: In “Return from Tomorrow” vertel Ritchie van sy persoonlike BDE wat ‘n visioen van verlate landskappe en swerwende siele ingesluit het, wat hy as ‘n helagtige ervaring geïnterpreteer het.

Jesus: Nou-Toegang Tot Die EWIGE-NOU. 

En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. ~ Joh 17:3. 

En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. ~ 1 John 5:11-12.

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. ~ Joh 8:51.  

Jesus bied ons ‘n aardse menslike voorbeeld van hoe ons in eenheid en harmonie met die ewige, hemel, en koninkryk van God hier kan leef.  Al sy gelykenisse en preke is instruksies hoe om ons besig te hou met dinge wat ewigheidswaarde het.  

“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”  ~ Mat 6:19-21.

Fokus op ewige waardes in plaas van materiële rykdom. Belê jou tyd, energie en hulpbronne in aktiwiteite wat geestelike rykdom bou, soos dade van omgee, die deel van kennis en die ondersteuning van liefdadigheidsorganisasies en die kerk.

 “Jesus sê vir hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.” ~ Mat 19:21

Wees vrygewig deur vir diegene in nood te gee. Dit kan insluit om geld, kos, klere of selfs jou tyd aan organisasies wat kwesbare gemeenskappe ondersteun, te skenk.

“Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërwe die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af… Voorwaar, Ek sê vir julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.” ~ Mat 25:34-40.

Toon deernis en help dié wat minder bevoorreg is. Werk by skuilings, voorsien maaltye aan haweloses, besoek die siekes of reik uit na iemand wat eensaam of sukkelend is.

“’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.” ~ Joh 13:34-35. 

Wees lief vir ander soos Christus liefgehad het. Dit behels om vriendelikheid, vergifnis en begrip te toon aan almal, veral aan dié naaste aan jou soos familie, vriende en bure.

“Moenie werk vir die spys wat vergaan nie, maar vir die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want Hom het God die Vader verseël.”  ~ Joh 6:27.

Gee prioriteit aan geestelike groei bo materiële vooruitgang. Bestudeer die Skrif, bid gereeld, mediteer en neem deel aan aktiwiteite wat jou gees voed.

“Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel dat julle moet heengaan en vrugte dra, en julle vrug kan bly; sodat wat julle ook al die Vader in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.”  ~ Joh 15:16.

Dra blywende vrugte deur deel te neem aan sinvolle werk wat positiewe en blywende impakte het. Mentor ander, ondersteun gemeenskapsprojekte, of neem deel aan inisiatiewe wat positiewe verandering bevorder.

Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”  ~ Mat 5:16.

Laat jou lig skyn deur te lewe as ‘n voorbeeld van goedheid en integriteit. Deel jou talente en vaardighede met ander, wees vrygewig in jou verhoudings, en streef daarna om ‘n positiewe verskil te maak in die lewens van diegene rondom jou.