Harvester

Preke

The battle is the Lords

Geskep om te regeer

God het ons oorspronklik geskape om te heers. Genesis 1:28 En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder

Lees verder »