Categories
Sermons

The Realm of Faith

MOST people only have occasional vacations in Faithland. We need to migrate, move positions, change residence and choose to permanently make our home in HIM. 

Imagine you are transported to a whole other universe, a planet different in atmosphere and geography.  Like swimming underwater or being in space, you will experience different sensory sensations, smells, food, sounds, tastes, and imagery where different social laws, gravitational forces, language, and functioning are present.  

The realm of faith is a spiritual dimension and “spiritscape”.  The term “kingdom of heaven” is explicitly referring to a place, a government, a reign, a jurisdiction, a walled garden under God’s control.  

Jesus permanently lived in the realm of faith, the spiritual Kingdom of Heaven.  God was His source, success, provision, home, safety, and confidence.  

Jesus did not have knowledge of heaven, He was heaven on earth.  Jesus was doing godly things, He was God in human form. He did not try to be spiritual, He was full of the Spirit continually.  

The Church is Primarily a Culture of Faith

People are known for their faith and is what separates us from the world. We do not gossip, slander, criticize, and talk about people but we talk about our faith, what we believe.  Our main topic of discussion is mostly about our faith in God and our journey of faith. Church creates an atmosphere of faith.  

Faith is POWER that can only be exercised in the realm of God. To exercise faith, you must, ONE; take a journey to the heart and soul of CHRIST. By this, I mean that Faith is exercised, NOT from your own heart, but from the heart of CHRIST. When you exercise faith, you must align or merge your heart with that of CHRIST, in such a way so that there is no difference between the two of you. And from that point, every one of your decrees and declarations become a law binding on ALL.[1]

Inevitably, once you have “moved location”, and received faith citizenship, your authority and jurisdiction changes.  You become an ambassador of another Kingdom and realm. You have a certain diplomatic immunity. This world cannot touch you.  

This message is an invitation to move positions. 

“Man Is What He Believes”

Fundamentally, beliefs are basically the guiding principles in life that provide direction and meaning in life, the preset, organized filters to our perceptions of the world (external and internal), like ‘internal commands’ to the brain as to how to represent what is happening, when we congruently believe something to be true. [2]

People’s faith determines their reality, not reality their faith.

Spiritually Mature People Migrate Their Inward Consciousness to Heaven, in Christ Jesus.  

They have received a new identity, a new consciousness.  

 • I am the righteousness of God in Christ Jesus. (2 Cor 5:21) 
  the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God (Gal 2:20) 
 • I can do all things through Christ who strengthens me. (Phil 4:13)
  Therefore there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus (Rom 8:1) 
 • I am a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new (2 Cor 5:17) 
 • I am seated in the heavenly places in Christ Jesus. (Eph 2:6) 

People Who Have Migrated to the Realm of Faith…

Receive a New Vocation 

Jesus called the disciples: I will make you “fishers of men”. Perhaps applied to your environment, you could also become a farmer of people. Your goal in life is no longer profit and survival, you are to invite people to a new kind of existence in God.  The realm of faith is uneasy for the flesh.  The rich young man, could not receive this new purpose  (Mat 19:16-20:7; Mark 10:17–22; Luke 18:18–23).  

 • We are all called to be salt and light. (Mat 5:12-30; Mark 9:50; Luke 14:34, 35).
 • The ministry of reconciliation is our calling. (Rom 5:11, 18) 
 • We all received the call to disciple people in our ethos. (Mat 28:19)

Learn Obedience Through Suffering  

The redeeming acts of faith are the gold nuggets that give us spiritual authority.  “though He was a Son, yet He learned obedience by the things which He suffered. And having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him,” (Heb 5:8-9).

In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ”. (1 Pet 1:6-7) 

Because we live from the realm of faith, we live by spiritual instruction, conviction, and focus.  Understanding gives light, understanding God’s will gives you meaningfulness, and purpose to know what to do.  Getting to know the scriptures gives you a godly framework to filter world events through the eyes of faith, and present revealed truth. “For this reason I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth.” (2 Pet 1:12) 

Act on Small Pieces of Heavenly Evidence 

Everything in the faith realm is received, and cannot be worked or achieved by the dead works and sweat of our flesh.  To receive anything is to be awakened and alert to small instructions, small mustard size seeds of revelation, and acting on it!

Although we are totally heavenly-minded, we live completely in the now! We know by the Spirit, what words and actions will apply to current situations.  Faith is always a moving energy ~ passivity, procrastination, uncertainty, doubt, hesitation are the enemies of faith!

Faith is to receive a conviction from heaven about something and then walking it out according to your faith in patience. 


[1] https://livingwatersmission.org/understanding-realm-faith/

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2802367/#CIT2

Categories
Preke

Die Hoofpriester kry Skoon Klere

Die Here het my ’n visioen laat sien van die hoofpriester Josua wat voor die Here se engel staan. Satan het aan Josua se regterkant gestaan want hy wou beskuldigings teen hom inbring. Die Here sê toe vir Satan: 

“Ek veroordeel jou, Satan! Dit is Ek, die Here, wat self vir Jerusalem uitgekies het, en Ek veroordeel jou! Hierdie Josua het ek gered soos ’n stuk hout wat uit die vuur gegryp is.” (Open 12:10-12)

Josua het voor die engel gestaan met vuil klere aan. 4Die engel sê toe vir die ander wat voor hom staan: 

“Vat daardie vuil klere van hom weg,” en vir Josua sê hy: “Ek het jou sonde weggeneem en nou gee ek jou pragtige feesklere om aan te trek.”

Ek sê toe: 

“Bind ’n skoon tulband om sy kop.” 

Hulle sit toe vir hom ’n skoon tulband op en trek vir hom die nuwe klere aan terwyl die Here se engel staan en kyk. Die engel gee toe vir Josua hierdie plegtige versekering van die almagtige Here: 

As jy lewe soos Ek beveel het en my

opdragte uitvoer, sal jy:

 • seggenskap hê oor my tempel en al die geboue wat daarby hoort, en
 • Ek sal jou toelaat om saam met hierdie engele in my teenwoordigheid te kom. (Heb 4:14-16; 10:19)

Josua, luister nou hier, jy en die ander priesters wat by jou is. Dat julle behoue uit die ballingskap teruggekom het, is reeds ’n bewys van die wonderwerke wat Ek gaan doen. Ek sal my dienskneg stuur wat genoem word Die Spruit. (Sag 6:12-13) Hy is die wettige erfgenaam van Dawid. Kyk hierdie klip wat ek voor Josua neersit, het sewe kante soos ’n geslypte juweel. Ek, die almagtige Here, sal self woorde daarop graveer en Ek sal hierdie volk se sonde in een dag wegneem. Wanneer dit gebeur, sal julle rustig kan woon en elkeen sal sy buurman kan uitnooi om by hom te kom sit in die skaduwee van sy vyebome en sy wingerdstokke.”

’n Goue kandelaar en twee olyfbome

EN die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos ’n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien daar ’n kandelaar(Open 2 -3) heeltemal van goud, en sy oliekan bo-oor hom en sy sewe lampe op hom; telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat bo-oor hom is. Ook twee olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan.

Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het, gesê: Wat beteken dit, my heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my: Weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer. Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.

Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal jy tot ’n gelykte word! En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: 

Genade, genade oor hom!

En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Die hande van Serubbábel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi; dan sal jy weet dat die HERE van die leërskare my na julle gestuur het.

Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie sewe—die  van die HERE wat die ganse aarde deurloop—met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Serubbábel?Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê: Wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê: Wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom?

Toe antwoord hy my en sê: Weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer. En hy sê: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan.