Categories
Sermons

Oorwin die gees van vervreemding

Die Gees van vervreemding :
Spirit of alienation!

“Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen” Kol 1:21

“Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.” KOLOSSENSE‬ ‭1:21-22‬ ‭AFR83‬‬

Soms beleef ‘n mens ‘n gebeurtenis intens, en dan sien jy soms ‘n prentjie om beter perspektief te kry. Ek het ‘n prentjie gesien, ‘n dier, soos ‘n Seekat, met baie tentakels. Die ‘seekat’ kom met kettings waarmee hy ons bind! Een vir een sit hy ‘n tentakel om jou (gedagtes) waarmee hy ons bind. ‘n Gedagte waarmee jy saamstem (agree) omdat jy glo dat dit jou eie gedagte is, (kan jou vasbind aan ‘n leuen, wat vervreemding bring), want die gedagte is werklik vd bose is! Dit is belangrik om te verstaan dat hierdie gevoelems satanies van aard is. Soos twyfel, is satan self die agent en oorsprong van hierdie gedagtes en gevoelens.

Die uiteinde van hierdie gees is : totale isolasie, verwydering van God se rykste voorsiening aan jou, Sy liefde, Sy kerk, Sy liggaam, soms ook jou eie familie of jou eggenoot. Die gees van vervreemding wil jou afsny van geestelike groei tot volwassenheid.

Thoughts of this spirit can be :

• I don’t belong …
• Estranged – (caused to be unloved)
• Self banished
• Temporary resident (don’t belong)
• Alienation = seperation (hostility)
• Anti Christ and His provision
• Anti love , hope , provision
•Anti family
• Anti husband/wife …

Sy houvas op jou is om te glo hierdie gedagtes is jou eie, en dat dit die waarheid is, (juis omdat jy al hierdie gevoelens voel)!

Reasoning is beclouded, it makes the truth less visible ; unclear!

Their moral understanding is darkened and their reasoning is beclouded. [They are] alienated (estranged, self-banished) from the life of God [with no share in it; this is] because of the ignorance (the want of knowledge and perception, the willful blindness) that is deep-seated in them, due to their hardness of heart [to the insensitiveness of their moral nature]. (‭Ephesians‬ ‭4‬:‭18‬ AMP)

“The eyes are like a lamp for the body. If your eyes are sound, your whole body will be full of light; but if your eyes are no good, your body will be in darkness. So if the light in you is darkness, how terribly dark it will be! (‭Matthew‬ ‭6‬:‭22-23‬ GNB)

The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! (‭Matthew‬ ‭6‬:‭22-23‬ KJVA)

And although you at one time were estranged and alienated from Him and were of hostile attitude of mind in your wicked activities, Yet now has [Christ, the Messiah] reconciled [you to God] in the body of His flesh through death, in order to present you holy and faultless and irreproachable in His [the Father’s] presence. (‭Colossians‬ ‭1‬:‭21-22‬ AMP)

How to overcome this spirit :

• Remember Jesus and what He has done
• Repent of wrong thoughts
• Repent of hard heart
• Repent of wilfull blindness
• Repent : hostile attitude of mind
• Kom met geloof, Hy ontvang jou graag
• Ontvang Sy geregtigheid
• Maak jouself deel – Kol 1:27
• Aanvaar Sy volkome werk
• Neem beheer oor jou gedagtes
• Ontmasker satan se plan –
• (2 Kor 10:4-6 ; Matt 4:1-10)
• bely “I am well-accepted in the beloved” Efe 1:6
• Ek is wat ek is deur die genade van God (1 Kor 15:10)

“Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie tevergeefs nie; inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal; eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is.”
‭‭1 KORINTIËRS‬ ‭15:10‬ ‭AFR83‬‬

His word is a shield that protects me.

As for God, His way is perfect; the word of the Lord is tried. He is a Shield to all those who trust and take refuge in Him. (‭2 Samuel‬ ‭22‬:‭31‬ AMP)

The Lord is my Rock, my Fortress, and my Deliverer; my God, my keen and firm Strength in Whom I will trust and take refuge, my Shield, and the Horn of my salvation, my High Tower. [Heb. 2:13.] (‭Psalm‬ ‭18‬:‭2‬ AMP)

For the Lord God is a Sun and Shield; the Lord bestows [present] grace and favor and [future] glory (honor, splendor, and heavenly bliss)! No good thing will He withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed (happy, fortunate, to be envied) is the man who trusts in You [leaning and believing on You, committing all and confidently looking to You, and that without fear or misgiving]! (‭Psalm‬ ‭84‬:‭11-12‬ AMP)

[Then] He will cover you with His pinions, and under His wings shall you trust and find refuge; His truth and His faithfulness are a shield and a buckler. (‭Psalm‬ ‭91‬:‭4‬ AMP)

He faitfulness is like a buckler to intercept blows on my behalf (an armor carried on the arms to intercept blows)!

Lift up over all the [covering] shield of saving faith, upon which you can quench all the flaming missiles of the wicked [one]. And take the helmet of salvation and the sword that the Spirit wields, which is the Word of God. Pray at all times (on every occasion, in every season) in the Spirit, with all [manner of] prayer and entreaty. To that end keep alert and watch with strong purpose and perseverance, interceding in behalf of all the saints (God’s consecrated people). (‭Ephesians‬ ‭6‬:‭16-18‬ AMP)

Staan sterk in die geloof. Jesus Christus het gekom om ons vry te maak van elke mag van sonde, en om die vloek en houvas van satan oor ons lewe te breek!

Genade en vrede!

Categories
Sermons

Awaken 2019

💛 Awaken 2019 💛

JX never withheld His goodness from anyone because they didn’t belief or receive Him!

Dit is net die Heilige Gees wat ons harte sag maak, gewillig!

Ontwakening om te hoor : Hy praat met die wat ‘n oor het om te hoor. Let the Holy Spirit surround you, let Him speak to you, and guide your steps.

The steps of the righteous are ordered by God. Awake to His Holy Spirit!

The heroes of faith were believers ; they obeyed, they repented and prayed daily! Hulle lewens was gerig op God se woord! Let Him awaken that in you!

Ask for more, (but not for yourself), for the sake of the body, for the broken. Ask for more gifts of the spirit and more talents! Awaken to the Holy Spirit!

Awaken to righteousness! Alway seek Him, pray without ceasing and worship Him, always!

He calls you, He calls you, He calls you … Wake up, arise to His calling! Awaken to righteousness!

Experience in a deeper way the weight of what He has entrusted to you, not a heavy burden, a light yoke, the weight of what He entrusted to you! 💛 We are filled with Faith, we are filled with the Holy Spirit!

I pray for the grace (the power to overcome), the boldness and courage to continue …

Awake to His voice that calls …