Die hele lewe is gene rasioneel. Sommige daarvan is ‘n seën, en ander is ‘n vloek. Die meeste mense neem die stelling nie goed nie: “Jy is net soos jou ma of jou vader”. Of u daarvan hou of nie, daar is meer van u ouers en grootouers in u DNA, soos u besef. Sommige mense voel vasgevang in die negatiewe nalatenskap van hul ouers se sondes en verkeerde dade. Hoe kan ‘n mens jouself bevry van oorerflike vloeke?

Fisiese kenmerke soos oogkleur en bloedgroep, haarlyn, tipe hare, laglyn, bui, vrugbaarheid en intelligensie, ontrouheid, slapeloosheid, swak bestuursvaardighede, vrees vir die tandarts, pyn verdraagsaamheid, gesigsuitdrukkings, atletiek, reaksie op kafeïen, gewildheid, uitstel, hoe vinnig ons ouer word, u soettand, voorkeur vir bitter kos, vlak van risiko-afkeer, optimisme, empatie, sweet, werksetiek, musikale vermoë en smaak [3]

Genetika DNA [1]

Erflike invloede.

Epigenetika: [2]

Die omgewing van die ouers, dieet, lewenstyl beïnvloed die baba se gesondheid. Nuwe navorsing dui op die moontlikheid dat ervarings van vrees by grootouers by muise geërf kan word.

Geestelike erfenis:

As ‘n vader nie kerk toe gaan nie, maak nie saak hoe getrou sy vrou se toewyding is nie, sal net een kind uit die 50 ‘n gereelde aanbidder word. As ‘n vader gereeld gaan, ongeag die moeder se praktyk, sal tussen twee derdes en driekwart van hul kinders kerkgangers word (gereeld en onreëlmatig). [4]

Sosiale ekonomiese stand:

‘N Kind se sosiale konstruksie van geslag, klas, ras en etnisiteit speel ‘n groot rol in hul finansiële IK. Kinders se ekonomiese en sosiale uitkomste, beide gedurende hul kinderjare en in hul volwasse jare, hang grootliks af van hul geboorte en opvoeding. Kinders gesinne, skole en woonbuurte, maats en volwassenes waarmee hulle tyd deurbring, speel ‘n rol en media beelde wat hul persepsie van hulself en hul plek in die wêreld vorm. Daar is baie ander faktore, intern en ekstern tot die individuele kind, wat ook die sosiale, ekonomiese sukses van die kind grootliks kan beïnvloed. [5]

Vind u gesin, vind u bestemming.

Prof. Lewis Termite se navorsing oor jong genieë: Toe die jong genieë volwassenheid betree, het Termite na die rekords van 730 van die mans gekyk en dit in drie groepe verdeel. 150 was in die A-groep. Dit was die ware suksesverhale – die advokate en dokters en ingenieurs en akademici.

Die middelste 60% was die B-groep, diegene wat ‘bevredigend’ gevaar het. Die onderste 150 was die C’s, diegene wat volgens Termite die minste gedoen het met hul superieure verstandelike vermoë. Hulle was die pos werkers en die sukkelende boekhouers en die mans wat tuis sonder hul werk op hul banke gelê het. ‘N Derde van die C’s was uit die kollegas.

Wat was die verskil tussen die As en die C’s? Termite het elke denkbare verduideliking deurgeloop. Hy het gekyk na hul liggaamlike en geestelike gesondheid, hul “manlikheid-vroulikheid-tellings” en hul stokperdjies en beroepsbelange. Hy vergelyk die ouderdomme toe hulle begin stap en praat het, en hul presiese IK-tellings op laerskool en hoërskool. Uiteindelik het net een ding saak gemaak: familie-agtergrond. [6]

Generasie vloeke:

Bybelse perspektief:
Elke man het die keuse om sy of haar lot te bepaal.

‘Ek, die Here jou God, is ‘n jaloerse God wat die ongeregtigheid van die vaders aan die kinders besoek, tot die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie bewaar, betroubare liefde.’ Eksodus 20: 5–6

“Die Here, die Here, ‘n barmhartige en genadige God, lankmoedig en oorvloedig in standvastige liefde en trou, wat duisende liefhê, ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar wat die skuldiges geensins sal skoonmaak nie; die ongeregtigheid van die vaders oor die kinders en die kinders van die kinders, tot die derde en die vierde geslag. ” Eksodus 34: 6–7

“Vanweë hul ongeregtigheid en ook weens die ongeregtighede van hulle vaders, sal hulle soos hulle verrot.” Levitikus 26:39

Individuele verantwoordelikheid:

“Vaders mag nie gedood word weens hulle kinders nie, en kinders moet ook nie ter wille van hulle vaders doodgemaak word nie. Elkeen moet ter wille van sy eie sonde gedood word. ” Deuteronomium 24:16

“Maar hy [Amasia] het die kinders van die moordenaars nie doodgemaak volgens wat in die wetboek van Moses geskrywe is, waar die HERE beveel het: Die vaders mag nie gedood word weens hulle kinders nie, kinders moet ter wille van hulle vaders gedood word. Maar elkeen sal vir sy eie sonde sterf. ’” 2 Konings 14: 6

‘Die siel wat sondig, sal sterwe. Die seun sal nie ly weens die ongeregtigheid van die vader nie, en die vader sal ook nie ly weens die ongeregtigheid van die seun nie. ” Esegiël 18:20

Ons laat almal ‘n nalatenskap

 ” N Goeie man laat ‘n erfdeel aan die kinders van sy kinders oor. ‘ Spreuke 13:22: (NAV)

Toe die Here jou God jou in die land bring, het Hy aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob gesweer om jou te gee – ‘n land met groot, bloeiende stede wat jy nie gebou het nie, 11 huise vol allerhande goeie dinge wat jy gedoen het nie voorsien nie, putte wat u nie gegrawe het nie, en wingerde en olyfboorde wat u nie geplant het nie (Deuteronomium 6: 10-11 (NV)

 “Die een geslag beveel u werke aan die ander aan; hulle vertel van u magtige dade … ”Psalm 145: 4

Om ‘n GODELIKKE erfenis van seën of vloek na te laat.

Die volgende verhaal van twee Amerikaanse families illustreer die krag van generasie vloeke en seëninge. Max Jukes was ‘n ateïs wat met ‘n goddelose vrou getrou het. Navorsers het 560 nasate opgespoor: 310 sterf as armlastiges – 150 het misdadigers geword, waarvan 7 moordenaars – 100 was bekend dat hulle dronkaard was – en meer as die helfte van die vroue was prostitute. Die afstammelinge van Max Jukes het die Amerikaanse regering meer as $ 1,25 miljoen in 19de-eeuse dollar gekos.

Jonathan Edwards was ‘n tydgenoot van Max Jukes. Hy was ‘n toegewyde Christin wat God die eerste plek in sy lewe gegee het. Hy trou met ‘n godvrugtige jong dame en spoor ongeveer 1 394 afstammelinge op: 295 studeer aan die kollege, 13 word kollege-presidente en 65 word professore. Daarbenewens is 3 verkies as senatore van die Verenigde State, 3 as staatsgoewerneurs, en 3 ander is as ministers na die buiteland gestuur. Daarbenewens het 30 regters geword, 100 advokate, 1 dekaan van ‘n uitstekende regsskool. 75 het offisiere in die weermag geword. Honderd was bekende sendelinge, predikers en vooraanstaande skrywers. Nog 80 het een of ander vorm van ‘n openbare amp beklee, waarvan drie burgemeesters van groot stede was, 1 die beheerder van die Amerikaanse tesourie en ‘n ander vise-president van die Verenigde State. Nie een van die nasate van die familie Edwards was ‘n aanspreeklikheid vir die regering nie!

Die drie leerstoel beginsel

Dawid het God met sy hele hart gedien.

Salomo het God gedien met ‘n verdeelde hart.

Sy seun Rehabeam het God glad nie gedien nie.

Josua, Ouderlinge, Volgende generasie

Ek en my huis sal God dien. (Jos 14:15)

“Israel het die Here gedien gedurende die leeftyd van Josua en die ouderlinge wat hom oorleef het en wat alles ervaar het wat die Here vir Israel gedoen het” (Jos. 24:31).

“Nadat die hele geslag by hul vaders bymekaar was, het daar ‘n ander geslag opgegroei wat nie die Here geken het en ook nie wat hy vir Israel gedoen het nie” (Rigt. 2:10).

LES van HERVORMING van koning Josia

  • Toe hy nog jonk was, het hy God begin soek. ‘Ek is ernstig besorg oor ons kinders. Ons wag te lank om die volle evangelie aan hulle te gee.
  • Van sy vader Dawid ”(v3) verbreek Josia alle bande met sy vader Amon en sy oupa Manasse wat gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het sy oorerflike invloede geneem van Dawid, die laaste groot geestelike vader / koning / heerser van verenigde Israel. Hy het dus probeer om hom by ‘n geslagslyn van seën en waarheid aan te pas.
  • Begin om die land van heidense praktyke te suiwer (v3) Gaan in teen die hoofstroom kultuur en maak standpunt teen valse godsdiens.
  • Herstel finansiële integriteit in die huis van God. (v8-9) As daar chaos is, ad-administrasie. Josia het goeie administrasie, regering en orde verstaan.
  • Die huis van die Here herstel (v10-13). Die kerk is die enigste instelling wat deur God opgedra is, vir God om Christus as die enigste middel tot redding aan te bied.
  • Herontdek en die Woord van God bestudeer (v15). ‘N Volger van Christus is ‘n getroue, lewenslange student van die Woord.
  • Beweeg en vrees om die Woord te gehoorsaam (v19). Ons moet nie net die woord bestudeer nie, maar ons moet dit gehoorsaam !! Dit gaan nie oor hoeveel ons in die Woord is nie, maar hoeveel van die Woord in ons is! Vanweë sy passie en vreeslose nederigheid het God hom persoonlik geprys. So sê die HERE, die God van Israel: “Oor die woorde wat u gehoor het, omdat u hart teer was, en U voor God neergewerp het toe U sy woorde teen hierdie plek en sy inwoners gehoor het, en U voor my aangesig verneder het. en jy het jou klere geskeur en voor my geween; ook Ek het jou gehoor, spreek die HERE. v27
  • Openbare belydenis van sy geloof afgelê (v30-31). Hy was nie bang om met ‘n openbare belydenis en vertoon van sy geloof te lei nie, nie in godsdienstige valse skynheiligheid nie! Ek sien in die generasie Z die gees van Josia, wat weer bereid is om moedig en radikaal te wees in hul geloof.
  • Hou die “Pasga” soos geen ander koning sedert Dawid nie (35: 1, 18). Die hou van die Pasga gaan oor aanbidding. Hoe dien en aanbid ons God? Hy het alle ander oortref! Aanbid God in gees en waarheid!
  • Die stryd waarvoor u nie gevra is nie, sal u verloor. Hy het die komende oordeel van God teen sy volk nie geglo nie, en dat God deur ‘n heidense koning kan praat en werk. Nietemin wou Josia nie sy gesig van hom afwend nie, maar hy het hom vermom om met hom te veg, en nie die woorde van Nego uit die mond van God gehoorsaam nie. Toe kom hy veg in die Vallei van Megiddo. (2 Kron 35:22)

[1] https://www.rd.com/list/traits-didnt-know-inherit-from-mom-and-dad/

[2] https://www.vox.com/2014/8/18/5927269/epigenetics-definition-cancer-diet-explained- inheritance-DNA-methylation

[3] https://bestlifeonline.com/inherited-genetic-traits/

[4] https://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=16-05-024-v

[5] https://futureofchildren.princeton.edu/sites/futureofchildren/files/foc_vol_30_no_1_combined_v6.pdf

[6] Gladwell, Malcolm., 2008. Uitskieters. 1ste uitg. New York, NY: Hachette Audio, p. 110.