Categories
Blogs

Hoeveel 'onse' in jou pond

Die woordjie ‘Ons’ is ‘n kritiese woord in NT verbondstaal. Jesus leer ons bid: ‘Ons Vader’ nie ‘My Vader’ nie. Ons bid altyd met ‘ons’ in gedagte. Ons lewe in ’n samelewing waar die ‘ek’ heeltemal te veel gebruik word. Ons het ’n ‘ek’ bewussyn en ook ’n ‘ek’ kultuur terwyl in die Nuwe Testamentiese Kerk het alles om die ‘ons’ gesentreer. Die OT Joodse Godsdiens was eksklusief terwyl die NT Kerk inklusief is. (Efe 2:14)
Leiers word aangestel vir ‘ONS’ nie vir ‘EK’ nie – Jes 55:4 ‘Commander and Leader of the People’ Leiers wat die “ons” perspektief verloor, verloor hulle mandaat. As leiers gaan dit nie oor jou posisie, mag en titels nie. Jy praat namens die mense: Soos Mordegai “well received by the multitude of his brethren, seeking the good of his people and speaking peace to all his countrymen.”
Ons gebede is namens ONS en nie op self gerig nie – Ese 22:30 (Identificational Repentance) Nehemia bid vir sy mense en sluit homself in by hulle oortredings. (Neh 1:6-7) So ook Daniel (Dan 9:3-19) Abraham tree in namens die volk. (Gen 18:23-33) en so ook Moses (Ps 106:23) God is not interested in what He can do for you, but what He can do through you.
Ons bediening is as ’n span – 1 Kor 1:12 ‘we write’ Paulus is die skrywe tog verwys hy na homself as ONS. Die meeste van sy sendbriewe word geskryf, waar die span deel is van die seëngroet of afsluiting. Daar is nie so iets soos ‘my’ bediening nie. Ons is altyd deel van die groter geheel. Ons vul mekaar aan (1 Kor 3:6) die een plant, die ander gee water, maar God gee die groei. Ons bediening staan ook nooit op sy eie nie, ons bou voort op die wat ons voor gegaan het, en ander bou weer voort op ons werk. (Joh 4:37-38)
Ons het almal saam deel aan Jesus Christus 1 Joh 1:3 Daar is een liggaam, een Vader, een geloof. (Efe 4:4-6) Ons is een gemeenskap van gelowiges in Christus. In Hom is ons beskerming nie in ons groeperinge nie.
The Genius of God is displayed in US – Kol 1:27 Christ in AND Among US. Die volle heerlikheid van Christus kan nie deur een mens omvang word nie. Ons saam verteenwoordig Sy volheid.
Sout werk nie wanneer jy dit nie in die sop gooi nie – Mat 5:13 Ons het geen invloed en outoriteit oor ‘n ander as ons oor ‘n distansie skiet nie. Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. (Joh 17:15) Paulus het ‘n Jood geword om die Jode te bereik, (1 Kor 9:20) Ons moet kontak maak oor die grense wat onsself gestel het. Reik uit en ontmoet jou vyande, met ‘n oop gemoed.
Jy maak nie lig onder ‘n emmer toe nie – Mat 5:15 Ons kan nie die lig van Jesus vir onsself hou nie. Ons kan Hom nie vasmaak en onder ons kerk se vaandel probeer vasmaak nie. Jesus werk nie deur isolasie nie, maar soos suurdeeg affekteer die koninkryk van God die hele deeg. (Mat 13:33)
Elkeen wat vir sy medemens (ons) kwaad bly sal self geoordeel word – Mat 5:22
Partyskappe is ‘n werk van die vlees – Gal 5:20 (SECTARIANISM) sekteywer, sektegees. Dis die werk van die vlees om partyskappe te loots. Mens soek ‘n aanstelling, posisies, wil belangrik wees.
Die wat nie teen ons is nie is vir ons – Mar 9:38-40 en Num 11:27–29 Jesus laat toe dat daar mense bedien in Sy naam, wat nie deel was van hulle groep nie. Ons as mens wil so graag alles beheer, en onder ons beheer kry.
In God’s Kingdom there is no divisions between Jew and Greek – (Rom 2:10; 10:12; Gal 3:28; Col 3:11)
Die eerste linie van die geveg is soms in ons eie huise. Ons ontrek, en begin ons eie ‘ons’ teenoor die ander. Wanneer jy en jou vrou baklei en stry is dit baie keer omdat een buite die sirkel staan. Ons gebruik JY en JOU taal. Verbondstaal is ‘ONS’. As ons hierdie woord gebruik forseer dit ons om anders te dink. Ons haal onsself so baie keer uit die sirkel. Of ons laat mense nie toe in ons sirkel nie.
Wie is my naaste? Wie is die ons? Luk 10:29-37 Jesus leer ons dat ons dieselfde vir ’n vreemdeling doen as wat ons vir die binne die sirkel sal doen. Die man het gedoen, wat familie vir hom sou doen – en hy was ’n vreemdeling, inteendeel hy was van ’n totale ander stand en ras.
Hoe definieer jy jou ONS? Hoe definieer ons kerk – ONS? Sien ons die plek waar ons bly as “ONS” dorp? Die mense van ons dorp as “ONS” mense.
DIE GEVARE EN UITKOMS VAN TE VEEL “ONSE” IN DIE “POND”
(VERDEELDHEID) Dis baie gevaarlik om van binne ’n kollektiewe raamwerk van “hulle” the praat terwyl God net een ‘ons’ sien. Bv.
– Binne een nasie, praat ons van hulle.
– Binne die universele kerk praat ons van ’n ander kerk as ‘hulle’.
– Binne die raamwerk van die Christelike kerk in ’n lokaliteit, praat ons van ander gemeentes as ‘hulle’.
– In ’n maatskappy praat ons van die bestuur as ‘hulle’ die bestuur praat van die mense as ‘hulle’.
– In ’n huwelik praat ons van Jy en Jou, myne.
‘Hulle’ bring skeiding in jou denke, en veroorsaak isolasie. Jou perspektief raak eensydig. Jy kyk net vanuit een perspektief, en verloor objektiwiteit.
Wanneer ons praat van ‘hulle’ is dit nie lank nie of ons gee ‘hulle’ ’n etiket. (LABELING) (Mat 5:22) Noem mekaar name. Jy is altyd so, en jy maak altyd so, en jy doen dit nooit nie. Jy (DEMONISEER) die ander persoon as altyd verkeerd en boos, wat eenvoudig nie die waarheid is nie. Terwyl jy jouself as die engel voorstel, wat ook nie die waarheid is nie. Later sien ons net die etiket en nie die mens agter die etiket nie. (DEHUMANISERING)
(LIEFDELOOS) Wanneer ons praat van ‘hulle’ kan dit lei tot trots – Ons disassosieer met die foute en sonde van ’n groep, en plaas onsself op ’n beter/hoër/verhewe plek. Gevolglik verloor jy jou stem by daardie groep. Hulle beleef jou as (TROTS), hooghartig, en beterwetig. Hulle voel die skeiding aan – en beleef dat daar nie meer liefde is nie. Sonder liefde het jy jou stem tot daardie groep verloor. (Gal 6:1)
(VIKTIMISERING) (Mat 5:22) ‘Jou gek’ Dis is natuurlik dat wanneer jy net fokus op ‘n persoon se foute, en net dit raaksien dat jy op so persoon gaan pik. Jy is negatief ingestel teenoor so ‘n persoon, en het ‘n outomatiese renons. Jy (DISASSOSIEER) jouself van die persoon. In ‘n huwelik is dit bitter gevaarlik want die gevolg is:
(STONEWALLING) Ontoeganglik, hard, en gemeen.
(CONTEMPT) Veragting, minagting, versmading – parmantig
(CRITISISM) Veroordeling, oordeel, afkeuring
Lyk die bogenoemde eienskappe vir jou soos die Koninkryk van God? Nee sekerlik nie! Ons het die hart van Jesus gemis! Jesus het die grense wat mense tussen mekaar stel kom afbreek. Hy het binne al die klieks en groeperinge ingestap en ons ‘n beter weg kom wys. Ons is in geen groepering veilig tov mense se verkeerde en sondige dade nie. Selfs binne jou klein groepie gaan daar mense wees wat jou seermaak. Ons beskerming lê in Jesus! Ons moet deel raak van God se familie en gesin, koninkryk! Dit is ewig! Al die aarde groepies is tydelik, en bied nie veiligheid nie.
As koninkryksburgers het ons dan juis die opdrag ontvang om in hierdie wêreld vredemakers te wees (Not Peace keepers) ons het die bediening van versoening ontvang om mense met Jesus te versoen, (2 Kor 5:18) nie tot ‘n spesifieke kerk groepering nie.
PRAKTIES:
1) Probeer om positiewe en menslike eienskappe by die ander groepering te identifiseer. Dis die begin van ‘EERBIED’ en ‘RESPEK’. Dit impliseer kontak, jy moet jouself bietjie in hulle skoene plaas.
2) Versprei die inligting – Praat positief (Mat 5:46-48) Ons werk mekaar negatief op teenoor mense wat ons nog nooit ontmoet het nie, net deur een persoon se negatiewe storie. Dit spreek van blindheid en kortsigtigheid.
3) Bid vir jou vyande – Wanneer jy bid kry jy weer God se perspektief op die persoon. (Mat 5:33)
4) Wees lief vir jou vyande – gaan dien en bedien mekaar. Gebruik die 1 Kor 13 barometer van wat liefde werklik is en pas dit toe.
5) Wanneer jy iets teen jou broer ‘ONS’ het – gaan konfronteer die probleem en praat dit uit. (Mat 18 en Luk 17) Dit is onvermydelik dat ons deur mense seergemaak gaan word of te na gekom word. Dit gebeur met ons almal, maar oppas om groepies van steun te werf terwyl die probleem nooit aangespreek word nie.
6) Wanneer jy agterkom jou broer het iets teen jou, los jou offer en gaan maak eers reg. – (Mat 5:23-24) Ons moet nie net die wat teenoor ons oortree konfronteer nie, maar ons moet sensitief wees, as ons dalk teenoor iemand oortree het. Gaan maak dit reg.
Wanneer ons as mens begin fokus op ons verskille, verdeel ons die mensdom in groeperinge ons bou grense en mure, ons verloor ons volwassenheid om goddelik en objektief na die mensdom te kyk en aan te raak Ons is (KLEINLIK) en (ONVOLWASSE) en verloor outoriteit om inspraak te hê tot die mensdom. Ons verloor (TOEGANG) en ons (ISOLEER) onsself. Weereens is dit alles oorwinnings vir satan, en God se Koninkryk is vêr verwyder van ons realiteit. Leef as Koningkryksburgers met ‘n ‘ons’ bewyssyn en floreer in Sy oorvloedige genade!
 
 
 
 
 

Categories
Blogs

Mag die Kerk Oordeel?

Oordeel word meestal in ʼn negatiewe lig gesien. Ons konnotasie met die woord bring ander woorde tot ons gedagtes soos: finaliteit, verwerping, afskryf, verwydering, straf en hel. Ons weet ook dat ons dit nie moet doen nie… maar tog doen ons almal dit selfs sonder dat ons weet. Skinder is ʼn vorm van oordeel, want ek het alreeds ʼn waarheid/oordeel oor iemand gevorm sonder dat die persoon ooit die geleentheid gekry het om hulleself te verdedig. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet; en as jy die wet oordeel, is jy nie ‘n dader van die wet nie, maar ‘n regter. (Jakobus 4:11)
Die wat daarvoor veg om nie te oordeel nie, oordeel die wat oordeel.
Die grootste rede hoekom die kerk sy stem verloor het om ʼn morele kompas vir die Wêreld te wees, is omdat ons nie eenstemmigheid het oor dissipline en oordeel nie. Ouers verloor ook op dieselfde wyse hulle gesag met hulle kinders wanneer die een sag is en die ander hard, en later met mekaar baklei oor die dissipline proses. Dit verwar die kind. Tog is die skrif duidelik oor die saak: Ons moet net eers ons eie voorbehoude en opinies uit die weg ruim. Soms is ons negatiewe perspektief oor dissipline ons eie subjektiewe seerkry ervarings waaroor ons nog nie genesing gekry het nie.
Maar wat is oordeel nou eintlik?

Uiteindelik is ons aardse oordeel net ʼn beoordeling en nie ware oordeel nie. Uiteindelik is God die enigste een wat oor ons almal gaan oordeel. Maar ek kies om God se oordele in my lewe nie te verontagsaam nie. (Ps 119: 4, 15, 27, 40, 45, 56, 63, 69, 104, 128, 134, 173) Eerder nou geoordeel word terwyl ons almal nog ʼn kans het om reg te maak, as die ewige oordeel, en ewige straf. Geen straf is sonder ʼn mate van oordeel nie. Daarom voel die persoon veroordeel. Oordeel en straf is onlosmaaklik deel van mekaar. ʼn Ouer wat sy kind die heeltyd waarsku maar nooit sover kom om sy kind te straf nie, verloor gesag in daardie kind se lewe.
Die kerk se straf en oordeel is die van ʼn mens en tydelik. Wanneer God finaal straf is daar geen uitkomkans nie . Dan is daar nie meer kans vir bekering nie. Menslike straf is altyd met die hoop op herstel en bekering! Wanneer die hele Christenkerk in eenheid kan kom met God se prosesse in ons lewens, kan ons meewerk tot genesing en herstel.
Dink gou aan die volgende scenario: Jou beste vriend kom vertel jou in die geheim, en neem jou in sy vertroue dat hy op pad is om moord te pleeg. Hoe sal jy dit hanteer? Gaan jy hom paai, en met hom barmhartig wees? Gaan jy sy sonde toe maak? Of gaan jy bereid wees om ʼn vriend te verloor om ʼn lewe te red? Hoe ondersteun jy ʼn vermeende moordenaar sonder om ʼn medepligtige te word? Hoekom breek jy kontak; hoekom gee jy jou vriend oor aan die gereg? Want uiteindelik wil jy hom/haar red van doodstraf en ook die persoon wat hy/sy wil vermoor.
Die kwessie is nie óf ons moet oordeel nie, maar hoe ons moet oordeel. Daar is net twee tipes oordeel: Regte oordeel en verkeerde oordeel. Om iemand te oordeel sonder dat jy al die feite het, betrokke is in die saak, en eerstehands getuienis het is soos om jouself regter oor ʼn saak te maak en die saak het nooit voorgekom nie. Regte oordeel is wanneer ons ʼn saak
en persoon direk konfronteer en na ʼn proses tot ʼn beslissing kom.
Verkeerde oordeel kom voor wanneer ons:

 • Iemand anders se gesag en hantering oordeel wat nie aan ons gegee is nie. Soos om ʼn pa wat sy kind straf te oordeel , bloot omdat ek nie van dissipline hou nie. Jy is nie betrokke in die verhouding en geskiedenis van ʼn saak nie. Paulus verduidelik dat ons nie iemand anders se hantering van sy dienskneg kan oordeel nie. (Rom 14:4) Kerke is soos gesinne en families, wanneer ʼn sekere kerk een van sy familie lede korrigeer en aanspreek, moet ander kerke die proses respekteer. Wanneer ons iemand wat onder dissipline is jammer kry, en simpatiseer misken ons die agent wat verandering en redding in daardie persoon se lewe moet bring. Dan begin die oortreder fokus op die sogenaamde verkeerde strafproses sonder om te deel met die oorsaak van die straf. Soos ʼn ma kan so ʼn persoon liefde wys, maar nie die straf in twyfel trek nie, eerder dit versterk en met sagtheid die persoon lei om hulle fout raak te sien. As almal saamwerk in die strafproses, is daar nie dubbelstandaarde en onsekerheid nie. Elkeen kan op verskillende wyses hulle onderskeie gawes gebruik om so ʼn persoon te help om tot hulle sinne te kom. Die Herder troos, maar is ferm om nie op die pak te fokus nie maar om die oorsprong van die sonde te vind. Die profeet vermaan van komende oordeel. Die apostel spreek saak direk aan, denkende aan die invloed wat sonde op die groter liggaam het. Die evangelis wys daarop dat so ʼn persoon hul invloed as getuie verloor. Die leraar wys op die skrifte en God se hart en hantering van die saak. Indien elkeen hulle rol in die restourasie proses verstaan, is die kans dat so ʼn persoon gered kan word mos soveel groter. (En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys; 23 maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk; en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is.” (Jud 21-23)
 • Jy iemand vanuit ʼn toeskouer rol oordeel, veroordeel en straf toepas. Jy moet betrokke wees, en as te ware lisensie/gesag/aangestel/mandaat hê om te oordeel. Is die saak aan jou gegee? Almal het ʼn opinie oor ʼn saak, maar Bybelse oordeel soek altyd een uitkoms : Redding! Selfs toe Paulus die sonde van ʼn gemeentelid in Korinte oordeel was dit met dié doel in gedagte: “om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, SODAT DIE GEES GERED KAN WORD IN DIE DAG VAN DIE HERE JESUS.” (1 Kor 5:5) Soos ʼn pa sy kind straf en ʼn pakslae gee om hom te red van onheil, so word oordeel gebruik as ʼn laaste uitweg om iemand tot sy/haar sinne te bring. Dit is vir die ouer geensins aangenaam om sy/haar kind te straf nie, inteendeel dis soms traumaties. Maar juis omdat ons, ons kinders lief het, en wil voorkom dat hulle in dwaasheid en in rebellie tot hul einde kom straf ons, ons kinders. (Heb 12:5-11) Dis tog algemene professionele praktyk, om nie mekaar se sake te bespreek en opinies daaroor te lewer alvorens ek nie aangestel is en al die feite voor my het nie.
 • Jy oordeel sonder dat jy die Bybelse pad met iemand gestap het. “EN as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin; 16 maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. 17 En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. (Mat 18:15-17) Vinnige oordeel is nooit goed nie, gee dit tyd en stap die pad van dissipline uit. Die uitsondering is wanneer mens regtig deur die Heilige Gees gelei word soos toe Paulus die Waarsêer Gees in ‘n vrou bestraf het. (Hand 16:18) Maar dit het tot haar vrymaking gelei. Jy beplan dit nie, en die saak wat jy oordeel het niks met jou as persoon te make nie. Dis die Heilige Gees wat deur jou werk om orde in die kerk te bring. (1 Tim 5:20; 4:2; Tit 1:13; 2:15) Wanneer jy iemand bestraf (rebuke) is dit ook korrek, omdat dit direkte konfrontasie is. Jesus se styl van bediening was direk, nooit met ompaadtjies, en mooi praatjies nie. Ek glo dat as ons self-verwoestende gedrag direk reguit konfronteer en sake reguit met mekaar uitpraat daar baie meer vrede in die huis van die Here wees. “Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom.” (Luk 17:3) Ons is soms so bang vir konflik en om iemand te na te kom, dat ons nie besef dat ons stilswye op die einde baie meer skade veroorsaak nie.
 • Jou oordeel nie waar en regverdig is nie. Lees Mat 23:1-31 Jesus spreek Hom uit teen die Fariseërs en Skrifgeleerdes. Hy maak baie kras en harde uitsprake: “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, blinde leiers, dwase, gewitte grafte, slange addergeslag!” Die feit is: Dit is die waarheid. Jesus voeg nie by, of oordryf nie. Hy sê dit presies soos dit is. Hy maak ook nie die oordeel as reaksie uit bitterheid of omdat hulle Hom nie ontvang nie. Enige kind ontvang sy pak wanneer Hy weet hy/sy was verkeerd. Wanneer hulle egter onregverdig of onskuldig gestraf word, maak dit hulle opstandig. Daarom is dit so belangrik om nie te vinnig ʼn oordeel te vel nie. Kry eers al die inligting ter sake, alvorens jy oordeel en konfronteer. Wanneer jy iemand konfronteer werk net met eerstehandse inligting en dit wat die Heilige Gees aan jou openbaar.
  Om nie regte oordeel toe te pas nie het konsekwensies:

  Sou ons as kerk nie die sonde in ons midde oordeel en hanteer nie, word die hele gemeente uiteindelik besoedel met die sonde. “Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat ‘n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie?” (1 Kor 5:6)
  Die laaste uitweg wat niemand graag wil doen nie:

  Om iemand vir wie jy eens lief was te vermy, en die verhouding te breek oor sonde is geen maklike taak nie. Hierdie hantering van verkeerd druis regstreeks in teen populêre opinie en die gees van die wêreld. Tog is dissiplinêre optrede alledaags in die werksplek. Wat laat ons dink dat dissipline nie ook in die kerk geld nie? Toe priesters hulle skuldig gemaak het aan seksuele misdrywe, wou ons nie graag hê dat daar opgetree word teen hierdie individue nie? Die oordeel hoef nie in gevangenisstraf te eindig nie, maar die verkeerd moet aangespreek en hanteer word.
  Die Bybel is baie duidelik dat ons mense wat hulle skuldig maak aan die volgende oortredings uit ons gemeenskap moet verwyder; hulle soos heidene moet behandel, nie met hulle moet kuier of eet nie.
  1 Kor 5:11-13: hoereerders, gierigaards of rowers of afgodedienaars.
  Rom 16:17: tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het,
  Tit 3:10-11: ‘n man wat partyskap verwek,
  2 Tes 3:6: wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie.
  2 Tes 3:14-15: iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie,
  1 Tim 6:3-5: 3 AS iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie,
  Tit 1:10-11: wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is,
  Soos met enige vorm van straf is daar bitter min mense wat hulle sonde onmiddellik erken en bereid is om dit reguit en eerlik in die oë te kyk en ʼn pad van restourasie te soek.
  Tog is dit die enigste pad. Hoeveel huwelike het misluk en die partye het nog steeds nie ʼn benul oor wat verkeerd gegaan het nie. So stap ons met ons foute en tekortkominge van die een verhouding na die ander. Daar vind nie groei plaas nie, want ons regverdig ons verkeerd, ons verskuif die blaam, en ons is nie eerlik met onsself nie.
  Wanneer die kerk iemand tugtig is daar vele uitroepe wat sê: Wie is julle om te oordeel, het julle nie ook sonde nie. Is alle sonde nie dieselfde nie? Daar is ʼn reuse verskil tussen mense wat deur die geloof en Sy genade deurentyd wegstap van sonde, en diegene wat doelbewus en vasberade hulle oorgee aan sonde. Al het ons die grootste moontlike sonde gedoen, ons kan met ons sonde na die troon van genade kom en vergifnis ontvang. (Heb 4:14-16) As ons sonde bely is Hy getrou… om ons te vergewe (1 Pet 1:9) Vir die vrou wat op heterdaad in haar sonde gevang was, was daar genade. Jesus se Woord: “Gaan en sondig nie meer nie” was haar uitkomskaart na ʼn nuwe lewe. Sou sy egter nie gehoor gee, en terugdraai na sonde, sal sy nie van oordeel ontkom nie. Wanneer ons as kerk sonde oordeel sê ons nie ons is sonder sonde nie. Inteendeel die lig van God skyn tydens oordeel op almal se harte, en buig ons almal ons harte na die Here om ons te ondersoek. Ons tree nie uit hoogmoed op en oordeel nie. Ons verneder onsself voor die Here en laat juis toe dat Hy ons was. Inderwaarheid staan ons almal onder die Here se oordeel. Die kerk is net die Here se stem.
  Is dit dan nie die kerk se verantwoordelikheid om mense te vertel van God se genade EN oordeel nie. Ons sal mos nie die waarheid praat as ons net die een kant verkondig en swyg oor die ander nie?
  Jesus waarsku die fariseër van komende oordeel oor hulle valsheid. (Mat 23:14) Laster teen die heilige Gees sal nie vergewe word nie. (Mar 3:29) Dit sal draagliker wees vir Tirus en Sidon as vir die wat Hom nie ontvang het nie in die oordeelsdag. (Luk 10:14) En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. 20 Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. 21 Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Die wat glo en doen sal die oordeel vryspring wat kom oor die hele aarde (Joh 5:24)
  Die Voordele om Dissipline en korreksie te ontvang:

  (Gal 6:1) Oordeel herstel in ʼn groot mate die vrees van die Here in ʼn huis. Net soos met enige familie: wanneer pa ʼn sekere kind straf, bring dit orde in die hele huis. Almal is sommer meer bewus van reg doen en reg leef. Paulus vertel dat hy sekere dinge gelei het ter wille van die liggaam. (Kol 1:24) Soms is een se korreksie ʼn geleentheid vir die wat nog wik en weeg om tot inkeer te kom. Daarom moet sekere sonde oop gemaak word, soos Dawid se owerspel, sodat ons vandag nog kan leer uit sy foute.
  Wanneer mens korreksie ontvang bespoedig dit die prosesse van God in jou lewe. Ons kan nie onsself verander nie, een van God se agente van verandering is korreksie (Heb 12:8) deur dit te weier en aan te hou om jouself te regverdig kan die verandering wat in jou nodig is nie plaasvind nie. (Heb 12:8) Jou smaak bly dieselfde (Jer 48 :11) God het ons genesing en herstel, restourasie in gedagte, sodat ons uiteindelike volkome in Christus sal wees en Hy volkome in ons. (Kol 1:27)
  Nog nooit was ons meer in gebed, meer voor die Here se lig en oë op ons lewens nie. Almal se harte word ontbloot by die straf van sonde. Mag die Here ons almal genadig wees en skenk dat ons goddelike berou sal ontvang en draai van dit wat sleg en verkeerd is. (2 Kor 7:7-10)
  Vrede en Genade in Christus !
  Jan Oosthuizen
Categories
Sermons

Die Jesus Lewe

Om soos Jesus te word is die sleutel tot ʼn vervulde en gelukkig lewe. Jy sal die beste huweliksmaat wees om mee te leef, die beste sakeleier of werker wees vir enige sakeonderneming, die beste tipe vriend, die beste ouer. Die hoogste ideaal vir elke mens se bestaan is Jesus. Mense vergeet die wenners van die Olimpiese spele, die beste akteurs van die jaar, en selfs die mees beroemdste mense verval later in vergetelheid. Maar om Jesus te leef elke dag van my hele lewe, maak ʼn ewigheidsverskil in my lewe sowel as die mense wat ek aanraak.

Die uitkoms van alle geestelike aktiwiteit behoort Jesus Christus te wees.

Of jy ‘n belewenis gehad het soos Paulus, (hy sê nie sy naam nie) om in die derde hemel opgeneem te wees, of jy bloot nuwe betekenis in ‘n teksvers ontdek het, dit moet alles jou meer soos Jesus laat klink en lyk. Ons karakter, gesindheid, waardes, denkpatroon, lewenstyl en identiteit moet alles in lyn wees met Jesus. Die fokus van gebed is uiteindelik om meer soos Jesus te word. God het nie ons lofprysing nodig nie. Lofprysing is God se werktuig in ons lewens om ons te vorm om soos Hy te wees. Dit wat jy op fokus en aanbid, word jy. Prediking, vermaning, korreksie, Dissipelskap, lering, alles is gerig om ons te vorm na die beeld van Jesus. Die sukses van ʼn bediening is dus nie net die grote van die skares en geboue nie, maar in watter mate die mense soos Jesus begin te leef en handel. Hoe meer ons een raak met Jesus, hoe meer een sal ons raak met mekaar, en sal die Wêreld glo dat ons van God is. (Joh 17:21)

Misty Edwards sing oor Jesus in “a beautiful heart” hoe perfek en rein Jesus se hart is.

There is no shadow of turning in You

No rebellion or pride

You don’t know greed or envy or strife

Your intentions are pure and holy

Delighting to do the Father’s will

You don’t have a thought against Him

But humbly You live in perfect restraint

Waiting for promises given

Chorus:

Jesus, You have a beautiful heart

Jesus, You have a beautiful heart

Verse 2:

You’re gentle, You’re meek,

yet Your heart is strong

Jesus, Your gladness is contagious

You are not selfish,

You can’t compromise

You are the truth, You can’t lie

You don’t hold a grudge or have a cynical eye

Bitterness has no part of You

But You’re quick to forgive,

let me back in again

Your kindness is so liberating

God wil uiteindelik hê dat al Sy kinders net so ʼn mooi hart soos Jesus sal hê.

Hoe meer ons konformeer en transformeer om gelykvormig te word met hierdie eienskappe hoe meer vind ons vervulling in ons eie skeppingsdoel. (Rom 8:29) Want ons is geskape met die potensiaal om soos Hy te kan wees. Hierdie potensiaal is in elke mens, maar is deur sonde verdraai. Ons fokus soms so in ons teologie op die verdorwenheid van die menslike natuur dat ons vergeet waarom God die mens geskape het. Die skrif is duidelik ons is geskape:

 • Om aan God toegewy te wees (2 Tim 1:9)
 • Om sy kinders te wees (Efe 1:5) ‘Kinders’ spreek van afstammeling, soos Hy, beelddraers, dieselfde karakter eienskappe. Kinders weerspieël natuurlik die eienskappe van die ouers.
 • Om heilig en onberispelik voor Hom te wees. (Efe 1:4)
 • Om alles onder een hoof te verenig naamlik Jesus (Efe 1:10)

Ons verheerlik God die meeste, wanneer ons soos Jesus leef en handel. Sy heerskappy dui bloot op Sy manier van leef, volgens Sy wil. Hoe meer my lewe onder Sy heerskappy kom, hoe meer reflekteer ek Sy karakter. As die doel hoekom God ons geskape het Christus is, dan beteken dit dat die potensiaal om Jesus te wees alreeds in ons opgesluit is.

Fokus op die Jesus wat alreeds in ons is.

Die Here het my jare gelede geleer: “baie mense probeer om hulle Jesus in mense af te druk, in plaas daarvan om die afdruk van Jesus wat alreeds in elke mens is te ontdek.” Dis tog baie duidelik: Die templaat/afdruk van die mens is nie die duiwel nie, maar Jesus. Ons is geskape in God se beeld nie satan se beeld nie. Hierdie beeld word egter geskend deur sonde, en hoe meer ons aan sonde blootgestel word en self begin deelneem, hoe meer word Jesus se beeld in ons verdraai. Net soos daar sleg in elke mens is, of sonde in elke mens is (Rom 3:23) net so is daar ‘n afdruk van Jesus in elke mens. Ons kies om oor tyd ons ledemate al hoe meer aan sonde en satan te wy. (Rom 6:15-23) Sodoende het ons kinders van satan geword, toegewy om sy wil te doen. Wanneer ons egter tot bekering kom en omdraai, begin die pad van toewyding aan God. Die sondige natuur is nie ‘n keuse nie, dit kom soos ‘n siekte saam met ons geboorte in hierdie wêreld. (Efe 2:3) Daarom moet ons weergebore word, om ons goddelike natuur terug te kan ontvang. (Joh 3:2; 1 Pet 1:23)

Wanneer ons weergebore word, neem God weer Sy regmatige plek van heerskappy in ons lewens in, en leer Hy ons om te leef volgens Sy bloudruk – ons skeppingsdoel. Die verderf en verwoesting om teen Sy wil te leef is duidelik. Kyk maar net hoe ʼn stukkend en verskriklike plek die wêreld geword het omdat mense leef volgens hulle eie raadsbesluit. Die teenoorgestelde is ook waar, wanneer almal sal leef volgens Jesus se gedragskode en waardes sal dit hemel wees op aarde. ‘n Wêreld sonder ambisie, bitterheid, wraak, haat, selfsug, eiegeregtigheid, selfverryking, rassisme, egosentrisme, onreg, ongehoorsaamheid.

Net so natuurlik as wat sonde kom vir die mens wat nog nie weergebore is nie, so natuurlik en spontaan kom heiligheid vir die weergebore persoon. Paulus verduidelik hierdie bestaan baie raak in Rom 7:19: “Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek” Maar die teenoorgestelde gebeur vir die weergebore gelowige: Ons dink soms daaraan om sleg te doen maar dan wanneer dit by doen kom dan doen ons die regte ding voor ons dink. Ons natuur het verander. (2 Kor 5:17) Ons is met God verenig en Hy lewe nou deur ons, soos ons Hom toelaat.

Vir die apostels was die einddoel van alle hulle bediening altyd Christus.

 • Totdat Christus volkome in julle gevorm word – Gal 4:19
 • Om elke mens volmaak in Christus Jesus te stel – Kol 1:28-29
 • Julle aan een man verbind, om julle as ʼn rein maagd aan Christus voor te stel – 2 Kor 11:2
 • Niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en Hom as die gekruisigde – 1 Kor 2:2
 • Nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie – 2 Pet 1:8
 • Eenheid van geloof en kennis van die Seun van God, tot ʼn volwasse man, tot die mate van die volle grote van Christus – Efe 4:13

Die vrug van geregtigheid wat by gelowiges pas is die lewe en karakter van Jesus opgesom in die vrug van die Heilige Gees as ons nuwe natuur. (Gal 5:20-22) Dit beteken ook dat die einddoel van al die gawes en werk van die Heilige Gees ook die natuur en lewe van Christus is. Volheid van die Heilige Gees is om gevul te wees met die karakter van Jesus Christus. Hoe voller ek van die Gees is, hoe meer sal ek die natuur en karakter van Jesus openbaar. Heiligheid is dus nie hoe eksentriek ek kan wees nie, maar of ek die natuur, hart, en persoon van Jesus openbaar. Heiligheid beteken bloot dat ek vol is van God se teenwoordigheid! Wanneer jy baie tyd met iemand spandeer, veral as die persoon ‘n baie sterk karakter het, dan begin mens al hoe meer soos die persoon klink, praat, en lyk. Ons menswees boots spontaan die sterkste karakter waaraan ons blootgestel word na. Wanneer Jesus verwys na die vrug wat ons dra, verwys hy na die karakter eienskappe van God in ons lewens.

Die waarheid van die Jesus Lewe is ʼn universele beginsel – Die mense wat oor die eeue die mees langlewende afdruk op die mensdom gemaak het, was diegene wat die meeste volgens Jesus se lewe geleef het. Moeder Teresa, Ghandi en Mandela. Alhoewel die persone nie noodwendig ʼn intieme verhouding met God gehad het nie, en ook nie noodwendig belydende Christene was nie, het hulle lewe die meeste indruk gemaak op die mensdom omdat hulle bereid was om radikaal Jesus se lewe te leef.

Om Jesus se lewe te leef, gaan jou lewe kos!

Dis die raaisel en misterie van die Jesus lewe, jy kan nie sy lewe naboots en soos ‘n selfhelp ghoeroe probeer om in stappe te verdeel nie. Sy lewe gaan jou lewe kos. Mat 16:24
Jesus het toe vir sy dissipels gesê: “As julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie, selfsugtige ambisie prysgee, julle kruis op julle skouers neem, en agter My aan kom. Sy lewenstyl is reguit in teenstelling met die lewenstyl van die Wêreld. Matteus 5 – 6 is die moeilikste hoofstukke in die Bybel om te leef, daarom is ons lief om daaroor te praat en te debatteer, want die doen is gans onmoontlik vir die eie ek. Elke daad wat hier bespreek word en beveel word, kos jou alles. Dit kos dat jy jou regte opgee, jou drome, ambisie, jou eie wil – alles! Dit is hoekom so min mense die ware karakter van Jesus openbaar, want alhoewel ons by tye reg doen en goed doen, is Sy lewe alleen moontlik wanneer ons ‘n algehele oorgawe maak om ons self te verloën, en Sy wil te doen. Dit raak ‘n lewenstyl – dit is nooit maklik nie, en dit hou nooit op nie. Elke ware kind van God, word daagliks uitgedaag om dinge ‘ anders’ te doen.

 • As jy jou lewe wil vind, moet jy dit verloor.
 • As jy mense wil lei en voorloop, dien mense.
 • As jy meer wil hê, gee meer weg.
 • As jy aansien wil verkry, steek jouself weg.
 • As jy vry wil wees, spreek ander vry.

Dit is heeltemal in kontras met wat self wil doen. Daarom moet elke mens by die plek kom, om te glo in Jesus of nie. Gaan jy Sy lewe leef of nie? Daar is nie ‘n middeweg wat volhoubaar is nie. Kompromie werk vir ‘n kort tydjie, maar deurstaan nie die toets van tyd en vervolging nie. Sommige kan probeer om al die mooi goed te doen vir die aansien van mense, maar wanneer vervolging en verdrukking oor ons pad kom, dan kom self-oorlewing sterk na vore. Iemand wat sy lewe in Christus verloor het, skyn Sy lewe juis te meer onder druk. Dis juis dan wanneer Sy lewe in ons die helderste skyn! Deur die eeue is daar menigte heiliges wat hierdie lewe geleef het, hulle lewe skyn deur die eeue vandag nog Sy heerlike lig! Lewens van selfopoffering, hulle het nie hulle lewe as kosbaar geag nie, maar was bereid om bo alles aan God gehoorsaam te wees. Hulle lewe roep ons op om hierdie reis saam met hulle te voltooi. Mag die kerk van die laaste dae, nog te meer Sy lig en lewe deur ons laat skyn.

Mense wat oorgelewer is aan Hom sal Sy karakter openbaar: vergenoegdheid, nederigheid, vol van geloof, vorstelik en onbeweeglik ten opsigte van wat reg en waar is, sagmoedig, liefdevol, vol van lewenslus en passie, inskiklik en gemaklik met hulleself, vreugdevol en gelukkig, innerlike vrede en rustigheid, sensitief wees vir menslike nood maar iets doen daaraan. Mense wat deur hulle dade getuig van Jesus. Jy kan dus Jesus se lewe in hulle dade opmerk. Volwassenheid van karakter om selfs onder opposisie steeds nie reaktief te lewe nie, maar dan juis Sy manier van doen te openbaar.

Hierdie lewe kom nie vanself nie – Dit is nie in die mens nie. (Jer 10:23) Dis alleenlik wanneer ons, ons eie lewe neerlê en in die geloof Sy lewe ontvang. (Gal 2:20) Ons reken onsself dood. (Rom 6:11) en as ‘n daaglikse lewenswyse offer onsself as lewende heilige offers om Sy wil te doen. (Rom 12:1) Soos ons op Hom wag vir Sy manier, kom wys die Heilige Gees die weg en lei ons in die waarheid. Hy leer ons om ons vyande en vervolgers te vergewe, die wat ons beroof het vry te spreek en te seën, en te bid vir die wat ons misbruik.

Paulus som hierdie lewe op soos volg: 1 Corinthians 4:10-15; 2 Corinthians 4:8-18; 2 Corinthians 6:3-10; 2 Corinthians 11:23-28

Being reviled we bless

Being persecuted we endure

Being defamed we entreat

Much patience

By purity

By knowledge

By long-suffering

By the Holy spirit

By sincere love

By the word of truth

By the power of god

By the armour of righteousness

Wat Paulus hier vir ons wys, is dat hy in elke krisis ʼn goddelike antwoord en strategie ontvang het om te oorwin en staande te bly. Hy is nooit ʼn slagoffer van slegte omstandighede nie, maar het deur Jesus se leefwyse antwoorde verkry om elke uitdaging te oorwin.

Hoe word ons meer soos Jesus?

Jy kan nie ‘n toeskouer van hierdie lewe wees nie. Die enigste manier om die seën van Sy lewe te ontvang is om dit te leef. Jy kan dit dus nie deur iemand ontvang nie. Hy self is die bron, anders eet ons weer van die boom van kennis van goed en kwaad. Niemand kan dit vir jou doen nie, en namens jou die prys betaal nie. Jy moet self jou eie lewe opgee, en in die geloof Sy lewe ontvang, en dan werk Hy Sy lewe in jou.

En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek 10en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God Kol 3:9-10

Jy moet Hom ontvang. Jy neem Sy lewe aan as jou eie. Jy trek Hom as te ware aan as jou nuwe identiteit. Om te strewe om soos Hy te wees, bly ʼn strewe soos ʼn wortel voor ʼn donkie se neus aan ʼn stok. Strewe is nie genoeg nie. Dis soos ʼn nuwejaarsvoorneme wat nooit realiseer nie. NEE, Jy neem Sy lewe aan in die GELOOF. Ek is saam met Jesus begrawe en Hy is elke dag besig om meer en meer in my op te staan soos ek in die geloof Hom gehoorsaam. Hoe meer bewus ek raak van Jesus in my, en begin fokus op dit wat Hy alreeds in my is, hoe meer raak ek soos Hy. Hoe kry jy die lug uit ʼn glas? Deur dit vol water te maak. Hoe oorwin jy sonde in jou lewe? Om vol te wees van Jesus. Ons fokus is nie sonde nie, ons fokus is Jesus en die werk wat Hy vir ons gedoen het aan die kruis.

Om soos Jesus te wees is gans onmoontlik vir die mens. As ek net dink aan al die karaktertrekke van Jesus, weet ek nie waar om te begin nie. Dank God die Heilige Gees lei ons en help ons in alle waarheid. Hy lei ons elke dag. Hy gee ons daaglikse instruksies, en lei ons om Hom te vertrou. Vir elkeen gee Hy ander opdragte en bevele, want Hy is met ons elkeen op reis na die selfde doel – Jesus. Soos ons hoor en gehoorsaam, voel dit soms dat ons ook soos Jesus wil vra: “Laat hierdie beker my verbygaan, Here!” Hy werk egter die vermoë en genade in ons om die opdrag uit te voer, en soos ons dit doen ervaar ons ʼn heerlike opstanding in ons. Genade is nie eenmalig gegee nie, maar is die kragtige werking van God wat daagliks in ons werk. (Fil 2:13) Hoe weet jy of jy in genade leef óf nie? Jy weet dat dit nie jy is nie, maar genade. Jy het duisend keer probeer en gefaal, hierdie keer is dit Hy wat die werk in jou doen. Dis nie hoe hard jy probeer nie, maar hoe hard jy glo in Sy werk.

Die uitkoms!!!

Mag elke persoon wat God aan ons gegee het, om deel te wees van hierdie deel van die familie van Christus, groei in volwassenheid en Jesus-vrug! Mag ons getuienis onder mense van hierdie omgewing wees dat ons;
Liefdevolle, sagte spontane mense is. Mense wat geestelike diepte het en standvastig is in hulle geloof. Mense wat jy kan vertrou, en deur wie God se Gees kragtig werk. Betroubare, getroue en opregte mense op wie jy kan staatmaak. Pilare in die gemeenskap wat hulle invloed gebruik ten bate van die wat onderdruk en minder bevoorreg is. Mense wie se karakter en woorde 100% op-lyn en waar daar geen valsheid te vinde is nie. Mense wat jou nie net seën met hulle woorde nie, maar wat daadwerklik jou help en ondersteun totdat jy weer op jou voete is. Mense wie se besigheid en werksaamhede getuig van godsvrug: op tyd wees, deugsaamheid, netheid, kreatiwiteit, gehalte werk en akkuraatheid. Mense vol van genade, geloof en vryheid! Tog spreek hulle lewe van eenvoud, innerlike tevredenheid en kalmte. Jy hou daarvan om by hierdie mense te wees want hulle is gemaklik, uitgesorteer en volwasse. Hulle geniet die lewe sonder om te sondig en leef die lewe voluit! Hulle is vrygewig en heg meer waarde aan ewigheidsgoed as aardse besittings, roem of aansien. Hulle rykdom is in Jesus se karakter wat elke dag meer en meer duideliker word in elkeen. Hulle is nie te trots om saam met kinders op die vloer te speel en uitbundig te lag nie. Hulle is kinderlik, spontaan en het weinig vrese of inhibisies. Hulle erken gou hulle foute en menslikheid sonder skaamte, want hulle weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Hulle is “bold” en passievol oor hulle geloof, en is nie skaam oor God se liefde en nabyheid nie. Hulle teenwoordigheid maak jou veilig voel, en hulle bring Goddelike perspektief en wysheid na elke moeilike situasie. Hulle is konstant en gebalanseerd maar tog nie vervelig nie. Hulle ingesteldheid getuig van lewenslus en geloof in die onmoontlike, hulle is optimisties maar nie ligsinnig of oppervlakkig nie. Hulle grappies getuig van goeie smaak en eerbied vir alles mense. Hulle is in alles dankbaar en godvresend, meer as wat hulle bang is vir wat die mense gaan sê of dink. Hulle is nie ingestel op die opinies en sake van mense nie, en praat nooit oor mense wat nie teenwoordig is nie. Hulle is bidders en ken en verstaan die wil en hart van God. Hulle is op frekwensie met wat die Gees van die Here tans mee besig is in die Wêreld. Jy sal dieselfde fokus optel by gelowiges regoor die wêreld, want hulle leef in die Wil van God. Jy voel altyd ʼn beter mens as jy van hulle weggaan. Jou geloof is gebou en jy voel opgebou en gestig om ook meer soos Jesus te lewe. Hulle is aangename en vriendelike mense, sonder veroordeling en kritiek, negatiwiteit en gemeenheid. Tog is daar geen kompromie by hulle te vind nie, en voel dit asof die ligte aan is wanneer jy by hulle is. Wanneer hulle jou bedien is dit met liefde, maar ferm en in waarheid. Sonder bybedoelings of selfsugtige motiewe. Hulle lewe daag passiwiteit en valse verskonings uit. Hulle bring dinge aan die lig, sodat daar lig en groei kan kom. Hulle is wetsgehoorsaam, en wys respek en eerbied vir alle mense. Hulle neem verantwoordelikheid vir die foute wat hulle maak en maak reg waar verbrou is. Hulle lewe spreek van orde en dissipline sonder om rigied of wetties te wees. Hulle handhaaf gesonde roetines en gewoontes in hulle private sowel as publieke lewe. Hulle is eerlik en sonder fieterjasies, ongekunsteld en vol van die teenwoordigheid van die Here. Hulle is ‘kerk’!

Categories
Sermons

Geskep om te regeer

God het ons oorspronklik geskape om te heers. Genesis 1:28
En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Selfs oor sonde. Genesis 4:7
Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie—die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jý moet daaroor heers. Romans 6:12 Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Romans 6:6 Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie.

Ons moet oor ons liggame heers. 1 Corinthians 9:27 27 Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.

REIGN IN LIFE THROUGH THE ONE, JESUS CHRIST. Romans 5:17

Ons as individue kan nie God se gesag in onsself alleen vestig en uitvoer nie. Daarom in die NT lê die gesag van God in SY kerk. Mat 16:18 “build my church and the gates of hell” Alle gesag is onder die voete van Sy Kerk en liggaam. (Efe 1:22-23) Die kerk maak die heerlikeheid van God bekend aan die geestelike owerstes en maghebbers. (Efe 3:10) Oh what a foolishness to try to attain victory over satan in your life without the church!!! PLEASE WAKE UP!

Jesus het ons as voorbeeld vooruit gegaan, en vir ons gewys dit is moontlik om as mens te regeer oor die volgende:

 • Oor Boosheid: Matthew 8:16 Toe dit aand word, het hulle baie wat in die mag van bose geeste was, vir Hom gebring. Hy het die geeste met ‘n woord uitgedryf en al die siekes gesond gemaak. Colossians 2:15 Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.
 • Oor satan: John 14:30 Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor My nie,
 • Oor voorsiening: Vermeerder die brood Joh 6; Vang baie vis deur nette aan die ander kant in te gooi Joh 21:6-13; muntstuk in die vis se bek. Mat 17:27
 • Oor die natuurlike elemente: Maak die storm stil Mt 8:26-27; Loop op die see Mt 14:25; Vervloek die vyeboom Mt 21:19
 • Oor elke tipe krankheid en siekte: Acts 10:38 Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God Hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by Hom.
 • Oor die dood: Romans 6:9 Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie; die dood het nie meer mag oor Hom nie.
 • Oor sonde: Matthew 9:4–6 Maar Jesus het geweet wat hulle dink, en Hy sê vir hulle: “Waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? 5 Wat is makliker? Om te sê: ‘Jou sondes word vergewe,’ of om te sê: ‘Staan op en loop’? 6 Maar Ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe.” Hy sê toe vir die verlamde man: “Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe.”

In die Woord is al die sleutels opgesluit om oor elke saak en situasie te heers:

Leierskap – Wees die minste en dien (Mat 10:27)

Grimmigheid – sagte antwoord (Spr 15:1)

Tekort – gee (Die weduwee Mark 12:42-43; Gee en vir jou sal gegee word Luk 6:38)

Sonde – dood (Rom 6:6)

1 Corinthians 4:8–13 8 Julle het mos klaar alles wat julle begeer! Julle is al klaar ryk! Julle regeer al klaar soos konings! Ons nog nie. As julle tog maar werklik konings was, sodat ons saam met julle kon regeer. 9 Dit lyk vir my God het aan ons, die apostels, die laaste plek in die ry gegee asof ons mense is wat tot die dood in die arena veroordeel is. Ons het ‘n skouspel geword vir die wêreld, vir engele sowel as vir mense. 10 Ons is dwaas ter wille van Christus, julle is verstandig in Christus; ons is swak, julle is sterk; julle geniet aansien, ons word verag. 11 Tot op hierdie oomblik ly ons honger en dors, ons is armoedig aangetrek en word mishandel. Ons swerf rond 12 en werk hard met ons eie hande.

 • Ons word uitgeskel, en ons antwoord met seënwense;
 • ons word vervolg, en ons verdra dit;
 • 13 ons word beledig, en ons bly vriendelik.

Ons het die uitvaagsels van die wêreld, die skuim van die samelewing geword, en dit is nou nog so.

 

2 Corinthians 6:6

 • by purity,
 • by knowledge,
 • by longsuffering,
 • by kindness,
 • by the Holy Spirit,
 • by sincere love,

 

2 Corinthians 6:10

 • as sorrowful, yet always rejoicing;
 • as poor, yet making many rich;
 • as having nothing, and yet possessing all things.
Categories
Sermons

Verstaan die wet van God se voorsiening

Ons hoef niks te doen om die voorsiening van die Here te verkry nie. Saam met die voorsiening van asem, kom die voorsiening vir die lewe.

Daar sal altyd seisoene wees, en saad vir elke seisoen. Gen 8:22
22″So lank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie, ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.”

Luke 12:6–7
6″Word vyf mossies nie vir twee sent verkoop nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. 7Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.”

Mat 6:25-34
25″Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? 26Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? 27Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? 28En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. 29Maar Ek sê vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie. 30As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges? 31″Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie. 32Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. 33Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee. 34″Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.”

God se bonatuurlike voorsiening:

Eks 16:11-14 – God voorsien Kwartels vir die volk Israel

Rigters 15:18-19 – God voorsien water vir Simson

1Kon 17:5-6 – God voorsien dmv kraaie vir die profeet by die spruit Kedron

2Kon 4:42-44 – God vermeerder die Eerste vrug offerhande vir almal om te eet.

Mat. 14:13–21; Mar 6:31–44; Luk 9:11–17; Joh 6:1-13 – Jesus vermeerder die brood.

Die feit dat daar ʼn appèl gemaak word om tevrede te wees met kos en klere. Is omdat dit altyd daar sal wees. Dis deel van God se basiese voorsiening aan die mens. 1 Tim 6:6-8
6Die godsdiens is ‘n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, 7want ons het niks in die wêreld ingebring nie; ons kan ook niks daaruit wegneem nie. 8As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees.

Die Here trek Adam en Eva aan. Gen 3:21
21Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle dit aangetrek.

Self in tye van hongersnood en gebrek, sal daar voorsiening wees. Ps 37:19, 25
19In tyd van nood sal hulle nie verleë staan nie, in tyd van gebrek sal hulle genoeg hê. 25Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek ‘n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie.

Ps 136:25
25Hy gee voedsel aan al wat lewe. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

Voorsiening is deel van God se karakter, dis wie Hy is. Kyk hoe mildelik voorsien God deur Sy skepping vir ons. Abraham glo dat God self die ram gaan voorsien. Genesis 22:13
13Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom ‘n skaapram wat aan sy horings in ‘n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. 14Toe noem Abraham die plek: “Die Here voorsien.” Daar word nou nog gesê: “Op die berg van die Here word voorsien.”

Die probleem van voorsiening lê nie voor God se deur nie. Hy voorsien! Ons is nie altyd goeie rentmeesters van God se voorsiening nie, en verloor die reg en toegang tot hierdie voorsiening. Ons verloor toegang tot God se voorsiening deur:

 • Nie na ons liggame te kyk nie.
 • Nie die natuurlike hulpbronne te beskerm nie.
 • Toe te laat dat sonde oor ons heers.