Categories
Preke

‘Rightwiseness’ in ons verhoudingwêreld

As ons al ooit nodig gehad het om slim, oordeelkundig en verstandig te wees soos ‘n slang en onskuldig, selfloos soos ‘n duif is dit met betrekking tot ons diverse verhoudinge in die werksplek, met ongelowiges, met verskillende kulture, met sosiale klasse, en teenstrydige geloofsoortuigings.  Veral in die lig van die Jesus opdrag om ons vyande lief te hê, hulle te seën en vir hulle te bid. Wat as jy dit regtig toepas sal lei na empatie en begrip, onombeerlik tot gesonde kommunikasie.

Right-wiseness begin altyd eerstens in ons verhoudingwêreld.  

Jesus leer ons om onsself beter uit te druk en te verstaan wat ander sê.  In plaas van outomatiese reaksies, word ons woorde bewuste betekenisvolle uitdrukkings van waarheid  stewig gebaseer op ‘n bewustheid van wat ons waarneem.  Deur die Heilige Gees word ons gelei om onsself met eerlikheid en duidelikheid uit te druk, terwyl ons terselfdertyd ander respekvolle en empatiese aandag gee. 

Marshall Rosenberg se “Non-Violent Communication” Metodiek vereis eerstens, diep, nie-moraliserende, nie-veroordelende, luister en fyn waarneming voordat enige betekenisvolle versoenende empatiese dialoog kan vorder.  

Die NVC Tegniek: 

  1. Observasie van huidige konkrete realiteite wat ons bestaan bedreig. 
  2. Beskryf presies wat ek voel in verhouding met hierdie realiteit. 
  3. Wat presies voed en gee energie aan wat el voel.  
  4. Hoe kan jy my help om hierdie realiteit te oorkom.  [1]

Jesus se skerpsinnigheid met mense: 

Screwd: Daring to live the startling command of Jesus – Rick Lawrence [2]

  1. Jesus antwoord deur nog ‘n vraag te vra. 

Te midde van Jesus se gruwelike lydingsuur, word Hy deur Pilatus ondervra, maar eintlik word Pilatus deur Jesus ondervra, waarin Pilatus later geen skuld in Jesus kan vind nie, met Sy hart ontbloot tot die waarheid. (John 18:33-40)

  • Jesus is beter as Sherlock Holms om fyn waar te neem.  

Die storie van die Samaritaanse vrou, wat Jesus by die water put ontmoet het, gee vir ons insig oor Jesus se meesterlike benadering om die vrou te laat ontwaak tot haar geloof in Jesus, as die Here! (Joh 4:1-30) 

  • Jesus, druk deur totdat hy die hart skuif.  

Die manier hoe Jesus, Petrus restoureer nadat hy Jesus verloën het net voor Sy kruisiging, raak mens diep. Het ons nie al elkeen Jesus verloën nie?  (Joh 21:1-22) 

‘n Wonderlike inspirerende voorbeeld van liefde wat nooit opgee nie is die rolprent “The Horse Whisperer” waar Robert Redford “Buck Brannaman” se lewe met perde vertolk, en Harmony ‘n gewonde perd en haar ruiter Grace MacLeans terug lei na genesing.[4]


[1] Nonviolent Communication: A Language of Life: Life-Changing Tools for Healthy Relationships (Nonviolent Communication Guides) https://www.amazon.com/dp/B014OISVU4/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_F1JGY9D06Z4STMYNPBQH

[2] Shrewd: Daring to Live the Startling Command of Jesus
https://www.amazon.com/dp/1434700739/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_N1PAC91JTM4ANGA3GH6R

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Horse_Whisperer_(film)