Categories
Preke

Die verskil tussen ‘n ‘pigeon’ en ‘n ‘dove’ lewenstyl.

Sessie 2 van Heilige Gees seminaar: Die Heilige Gees is sensitief en opreg soos ‘n duif, moet Hom nie bedroef nie.

As mense vol van die Heilige Gees, dra ons die vrug van sagmoedigheid, vredeliewendheid onpartydigheid, sensitief ingestel om Sy fluistering.

Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos ‘n duif sien neerdaal en op Hom kom. Daar was ook ‘n stem uit die hemel wat gesê het: “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.” Mat 3:16 

Verder het Johannes getuig: “Ek het duidelik die Gees soos ‘n duif uit die hemel sien kom, en Hy het op Hom gebly. Joh 1:32-33 

As sy nie ‘n lam kan bekostig nie, moet sy twee tortelduiwe of twee ander duiwe bring, die een as brandoffer en die ander as sondeoffer, sodat die priester vir haar versoening kan doen en sy rein kan wees.” Lev 12:8 

H8449. תּוֹר tôr, תֹּר tōr: A masculine noun meaning a dove, a turtledove. It refers to wild doves known for their cooing and their affectionate ways of behaving toward each other. It was a sacrificial animal in Israel, especially for the poor (Lev. 1:14; 5:7, 11; 12:6, 8; 14:22, 30; 15:14, 29). It is used charmingly of the psalmist or of Israel being the Lord’s turtledove (Ps. 74:19). It was a harbinger of spring (Song 2:12); and had its built-in homing instincts (Jer. 8:7).

H3123. יוֹנָה yônāh: A feminine noun denoting a pigeon or dove. It was the bird used by Noah to test the conditions after the flood waters began to abate (Gen. 8:8-12). Its cooing sounds were compared to the moaning of a sick, suffering person (Isa. 38:14; 59:11; Ezek. 7:16). Its wings would glisten as gold or appear as gilded with silver, a symbol of a woman dwelling at home in safety (Ps. 68:13[14]). It was used as an endearing expression about one’s beloved (Song 2:14; 4:1; 5:2, 12). It is used in many more figurative expressions: of Ephraim like a silly dove (Hos. 7:11); of the exiles eagerly returning as doves (Hos. 11:11); of ships with white sails (Isa. 60:8) and many more. Dove’s dung was a last resort as food in a time of famine (2 Kgs. 6:25). A young dove or pigeon could be offered to the Lord (Lev. 1:14; 5:7, 11; 12:6, 8; Num. 6:10). The psalmist wished he had wings as a dove by which to escape his troubles (Ps. 55:6[7]).

1.  Turtledoves never fight; pigeons fight with each other all the time. Peter told me that the turtledoves he raises are always peaceful and quiet. Their soft cooing is very beautiful and reassuring. On the other hand, pigeons are belligerent, noisy and anything but tranquil.

2. Turtledoves can’t stand noise; pigeons don’t mind noise.

3. Turtledoves are afraid of humans; pigeons aren’t afraid of people.

4. Turtledoves are not territorial, that is, they do not defend a particular location; pigeons are very territorial and will even bully one another for a special place to perch.

5. Turtledoves cannot be trained or domesticated; pigeons, having a homing instinct, can be trained. Peter assured me, “I could put a red box in the center of New York City and train a pigeon to come to that box.”

6. Once let out of a cage, turtledoves will never return unless there is no other source of food. Pete told me, “I once released fifty white turtledoves, thinking they would at least return for food.

Excerpt from: “Sensitivity Of The Spirit: Learning to Stay in the Flow of God’s Direction” by R.T. Kendall. 

Dove did not return after it found food. (Gen 8:9, 11-12 

Onthou: Ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duiwe. Mat 10:16 

185. ἀκέραιος akéraios; gen. akeraíou, masc.-fem., neut. akéraion, adj. from the priv. a (G0001), without, and keránnumi (G2767), to mix. Without any mixture of deceit, without any defiling material (Matt. 10:16; Rom. 16:19; Phil. 2:15). 

“gentleness” Gal 5:23; Phil 4:5) 

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.” Mat 11:28 

‘n Riet wat geknak is, sal Hy nie afbreek nie en ‘n lamppit wat rook, nie uitdoof nie; Hy sal die wil van God laat seëvier. En op Hom sal die nasies hulle hoop vestig.” Mat 12:20 

Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. James 3:17 

Alhoewel die Heilige Gees ook met Wind, Water, Olie of Vuur vergelyk word, is die Duif vergelyking nie beperkend tot Sy persoon nie. 

MANIERE HOE ONS DIE GEES WEERSTAAN

Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef, daarom het die Here vir hulle ‘n vyand geword Isa 63:10  

Asab: ‘n werkwoord beteken om seer, tot pyn, te treur, om te vorm tot mode.  

“Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan dit hom vergewe word; maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie, nie in hierdie bedeling nie en ook nie in die toekomstige nie.” Matt 12: 31-32 

Petrus sê toe vir hom: “Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Acts 5: 3,9 

pseúdomai; fut. pseúsomai, mid. persoon van pseúdō (n.f.), om te bedrieg, bedrieglik, sal. Om te lieg, om te praat valslik of deceitfully 

“Julle hardkoppiges! Julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook Acts 7:51 

antipíptō; fut. antipesoúmai, vanaf antí (G0473), teen, en píptō (G4098), om te val. Om te val of jaag teen of op ‘n vyandige wyse, aanranding, weerstaan deur krag en geweld, val of strewe teen (handelinge 7:51;

“Gaan na die verderf met jou geld en al! Dink jy jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here: miskien sal Hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Acts 8: 18-22 

Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. 1 Thess 5:19 

Sbénnumi: Om te blus, blus

En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, Eph 4:30 

lupéṓ̄: om te treur, verdruk met verdriet; om te wees grieved, hartseer, bedroef, te beledig