Categories
Preke

Verstaan God se Oordele

Plaasmoorde is nie net moorde nie, maar GRUWELDADE van onmenslike wreedheid. Geld geoormerk vir COVID 19, verlore deur KORRUPSIE! Man los vrou en kinders vir ‘n ander vrou! Mense sê mekaar sleg op sosiale media sonder grense!  Wat word van ons wêreld? Is dit die begin van die einde? Waar is God se OORDEEL? Waar is die REGSPRAAK? 

Die mens leef vandag asof daar nie ‘n oordeel is nie!! 

“Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. (Mat 24:12)

Sonder REGTE oordeel, raak ‘n samelewing oorgegee aan anargie en wetteloosheid. Sonder oordeel het mens nie rigting nie. Sonder oordeel is daar nie meer ‘n standaard om na te strewe nie. “EVERYTHING GOES”.  Alles is aanvaarbaar! Daar is nie meer reg en verkeerd nie.  

DIT IS ‘N VERSKRIKLIKE GROOT MISLEIDING! 

Die voedsel wat ons eet, moet dan voldoen aan sekere veiligheid standaarde! 

Niemand wil in ‘n vliegtuig vlieg, as die vlieënier nie die standaard geslaag het nie, wat nog te sê geopereer word deur ‘n dokter wat nie die kursus voltooi het nie?  Die waarheid is, ons soek standaarde vir veilige gesonde lewe, ons kan nie daarsonder nie! Selfs afrigting impliseer gereelde beoordeling, om dan sekere regstellings te maak, deur oefening te verbeter, om sodoende die hoogste eer te bekom! 

Die moderne mens wil net nie meer hê dat die standaarde op hom of haarself van toepassing is nie! 

Dr Henry Cloud maak ‘n pragtige appél in sy boek: “Changes That Heal” – Four practical steps to a healthier you. In Hoofstuk 1 as ‘n fondasie. Jesus is GENADE en WAARHEID (Joh 1:14). Hy is die LEEU en die LAM!

Ons het beide Waarheid en Genade nodig om te groei in volwassenheid in Christus.  Waarheid wys die STANDAARD, en Genade bied die goddelike VERMOË om REG te lewe. 

WAARHEID impliseer oordeel, want waarheid is ‘n toets. Waarheid is onaanvegbaar. Waarheid bring dit wat nie waar is nie aan die lig.  

VERSTAAN GOD SE OORDEEL 

Dawid voel veilig in God se oordele, insettinge, en verordeninge.

Dawid het homself getroos toe Hy God se oordele van ouds onthou. (Ps 119:52) 

” want al sy verordeninge was voor my, en sy insettinge het ek nie van my verwyder nie.”  (Ps 18:23) 

“Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë.” (Ps 19:9) 

“…u oordele is ’n groot watervloed. HERE, U behou mense en diere!” (Ps 36:7). Die langste Psalm in die Bybel handel juis oor Dawid wat die Here loof vir Sy oordele! 

(Psalms 119:7, 13, 20, 30, 39, 52, 62, 66, 75, 102, 106, 108, 137, 156, 160, 164, 175)

Jesus preek gereeld oor oordeel: 

 • Die gelykenis van die ryk dwaas (Luke 12:16–21)
 • Die twee fondamente (Matthew 7:24–7; Luke 6:46–49)
 • Die gelyknis van die Saaier (Matthew 13:3–9; Mark 4:3–9; Luke 8:5–8)
 • Die gelykenis van die onkruid tussen die koring (Matthew 13:24–30)
 • Die onvrugbare vyeboom (Luke 13:6–9)
 • Die treknet (Matthew 13:47 –50)
 • Die eise van dissipelskap (Luke 14:28–33)
 • Die plig om te vergewe (Matt 18:23-35)
 • Die verlore seun (Luke 15)
 • Die ryk man en Lasarus (Lk 16:19-31)
 • Die gelykenis van die boere en die wingerd (Mat 21:33-41)
 • Die gelykenis van die bruilof (Matt 22:1-14; Lk 14:15-24)
 • Die vyf dwase en die vuf wyse maagde (Mat 25:1-13)
 • Die skape en die bokke (Mat 25:31-46)

Troos Vir Slagoffers

Misdadigers gaan nie straf vryspring nie!! Hierin is daar ‘n reuse troos!! 
“Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is.” (Luk 17:1-2) 

“Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê die Here.” (Rom 12:19) 

Ons gaan elkeen moet rekenskap gee

“Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.” (Mat 12:36 

“Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.” (Mat 16:27)

“En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.”(Heb 4:13)

“Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde sal ’n menigte sondes bedek.” (1 Pet 4:5)

“Alles wat in die geheim gedoen is sal openbaar word.” (Mar 4:22)

Daar wag ook ‘n beloning

Jesus het nie net oor die oordeel gepraat wat kom nie, maar ook oor die beloning wat wag vir die wat reg geleef het: 

 • Siele en dissipels wat gewen is – Kroon van Blydskap (1 Thes 2:19).
 • Heilige en toegewyde lewe – Kroon van geregtigheid (2 Tim 4:8).
 • Versoeking weerstaan – Kroon vd. Lewe (Jak 1:12; Open 2:10).
 • Goeie Herders – Kroon van heerlikheid (1 Pet 5:4).
 • Dissipline en volharding – Onverwelklike kroon (1 Kor 9:25).
 • Vervolging weerstaan – Groot beloning (Mat 5:12; Luk 6:23).
 • Gee sonder om gesien te word -Groot beloning (Mat 6:2).
 • Vas en bid in die geheim – Sal openlik beloon word (Mat 6:6; 18).
 • Ontvang gestuurde volgens sy gawe – Sal spesifieke gawe ontvang (Mat 10:41).
 • Goeie werke – Beloon volgens elkeen se werke (Rev  22:12; Mat 16:27; 1 Cor 3:8).
 • Vyande liefhê, teenoorgestelde gees – Groot beloning (Luk 6:35).
 • Op die regte fondament gebou – Sal beloon word (1 Kor 3:14).
 • Lewe in die geloof in Christus -Vryheid (Kol 2:18).
 • Dien die Here – Erfdeel saam met Christus (Kol 3:24).
 • Vaste vertroue – Groot loon (Heb 10:35).
 • Volharding – Volle loon (2 Joh 1:8). 

Die woord oordeel het iets uit te make met krisis. ‘n Krisis is dikwels ‘n toets van ons geloof, en dit wat in ons is. Die meeste leerlinge hou nie van eksamen nie, maar as jy goed voorberei het hoef jy nie te vrees nie. Dit is tog wonderlik om te sien hoe jy gevaar het op die einde! 

Die Groot wit Troon Oordeel (Bema verhoog) Toekomstige Oordeel

Die woord Bema wat in die NT Grieks gebruik word verwys na die verhoog waarop atlete staan, wanneer hulle in hulle sport gewen het. Dit impliseer dat die beoordelaars streng elke atleet se optrede ontleed het om te bepaal wie verdien om te wen.  

Lees Open. 20:11-15 

“…want daar staan geskrywe: “So seker as Ek lewe, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat Ek God is.” Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee.” (Rom 14:11-12) 

“Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos Hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad.” (2 Kor 5:9-10) 

“‘n Atleet wat aan ‘n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding.” (2 Tim 2:5) 

“Weet julle nie dat atlete wat aan ‘n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle die prys kan wen. Almal wat aan ‘n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om ‘n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons ‘n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie; ek slaan soos ‘n bokser wat nie in die lug slaan nie. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.” (1 Kor 9:24-27) 

Hel is ‘n realiteit – 2 Pet 2:4; Mat 22:13; 25:30 

Geen oordeel IN Christus – bekeer julle 

Jesus gebruik nie die slegte goed wat met mense gebeur om daardeur te wys dat sekere mense oordeel verdien nie. Almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van die Here (Rom 3:23). Rampe, wreedheid van mense gebeur al vir duisende jare. Nou ervaar ons hierdie tye soos ‘n vrou in haar baringstyd wanneer daar korter kontraksies op mekaar is!

NOGTANS bekeer jou! As jy nou vandag tot sterwe kom, is jou saak reg met die Here? (Luk 13:1-5) 

“God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg.” (Joh 3:16-19) 

Geen oordeel IN Christus Jesus nie. 

“Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” (Rom 8:1) Sommige manuskripte voeg by: … “vir dié wat nie volgens die sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees. Dit impliseer dus net diegene wat Sy geregtigheid as geskenk en genade ontvang het, en IN Hom krag ontvang het (Phil 4:13) heers in dié lewe oor sonde en ongeregtigheid. (2 Kor 5:21; Rom 5:17) 

Christus het ons oordeel op die kruis gedra en die volle prys vir ons dade betaal (Heb 10:10). 

 • Hy het die vloek van ons sonde op Hom geneem (Gal 3:13).
 • Hy het satan gebind en hom ontklee van sy outoriteit (Col 2:15)

Daarom is ons wat in Christus is, nie bang vir oordeel nie! “Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. (1 John 4:17) 

Teenswoordige Oordeel – Die oordeel van die kerk. 

Die kwessie is nie óf ons moet oordeel nie, maar hoe ons moet oordeel.

 • Moenie die splinter oordeel met ‘n bank in jou eie oog nie. (Mat 7:1-5)
 • In 1 Cor 5:1-13 kla Paulus die kerk aan omdat hulle nie die sonde in hulle midde verwyder en beoordeel het nie. Hy maak dit dan ook duidelik dat ons nie die mense buite die huisgesin van God oordeel nie, maar wel die familie is. 

Daar is ‘n verskil tussen oordeel en beoordeel.  Om iemand te oordeel sonder dat jy al die feite het, betrokke is in die saak, en eerstehands getuienis het is soos om jouself regter oor ʼn saak te maak en die saak het nooit voorgekom nie. JY kan nie iemand beoordeel as jy nie kontak maak, en die sonde/fout/misleiding konfronteer nie.

Die Bybel is baie duidelik dat ons mense wat hulle skuldig maak aan die volgende oortredings uit ons gemeenskap moet verwyder; hulle soos heidene moet behandel, nie met hulle moet kuier of eet nie: 

 • hoereerders
 • gierigaards 
 • rowers 
 • afgodedienaars. 1 Cor 5:11-13:
 • tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, Rom 16:17:
 • ‘n man wat partyskap verwek, Tit 3:10-11:
 • wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. 2 Thess 3:6:
 • iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, 2 Thes 3:14-15:
 • As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, 1 Tim 6:3-5: 3
 • wat tugteloos is
 • wat onsin praat 
 • verleiers is – Tit 1:10-11.

Die kerk se straf en oordeel is die van ʼn mens en tydelik.  Soos bv:

 • Oordeel die sonde 1 Kor 5:1-13
 • Restoreer die sondaar 2 Kor 2:3-11  

Uiteindelik oordeel ons eie dade ons daagliks. Ongehoorsaamheid aan God se voorskrifte veroorsaak dat die aarde uitroep met onuitspreeklike sugtinge. Die aarde en die ekologie rebelleer en ly as gevolg van ons selfsug. Ons self ly ook! Hoe wonderlik sal die wereld nie wees as alle mense IN Christus leef, en Sy waardes, denke, gewoontes, en gesindheid handhaaf nie?

Categories
Preke

Mag die Kerk Oordeel?

Oordeel word meestal in ʼn negatiewe lig gesien. Ons konnotasie met die woord bring ander woorde tot ons gedagtes soos: finaliteit, verwerping, afskryf, verwydering, straf en hel. Ons weet ook dat ons dit nie moet doen nie… maar tog doen ons almal dit selfs sonder dat ons weet. Skinder is ʼn vorm van oordeel, want ek het alreeds ʼn waarheid/oordeel oor iemand gevorm sonder dat die persoon ooit die geleentheid gekry het om hulleself te verdedig. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet; en as jy die wet oordeel, is jy nie ‘n dader van die wet nie, maar ‘n regter. (Jakobus 4:11)

Die wat daarvoor veg om nie te oordeel nie, oordeel die wat oordeel.

Die grootste rede hoekom die kerk sy stem verloor het om ʼn morele kompas vir die Wêreld te wees, is omdat ons nie eenstemmigheid het oor dissipline en oordeel nie. Ouers verloor ook op dieselfde wyse hulle gesag met hulle kinders wanneer die een sag is en die ander hard, en later met mekaar baklei oor die dissipline proses. Dit verwar die kind. Tog is die skrif duidelik oor die saak: Ons moet net eers ons eie voorbehoude en opinies uit die weg ruim. Soms is ons negatiewe perspektief oor dissipline ons eie subjektiewe seerkry ervarings waaroor ons nog nie genesing gekry het nie.

Maar wat is oordeel nou eintlik?

Uiteindelik is ons aardse oordeel net ʼn beoordeling en nie ware oordeel nie. Uiteindelik is God die enigste een wat oor ons almal gaan oordeel. Maar ek kies om God se oordele in my lewe nie te verontagsaam nie. (Ps 119: 4, 15, 27, 40, 45, 56, 63, 69, 104, 128, 134, 173) Eerder nou geoordeel word terwyl ons almal nog ʼn kans het om reg te maak, as die ewige oordeel, en ewige straf. Geen straf is sonder ʼn mate van oordeel nie. Daarom voel die persoon veroordeel. Oordeel en straf is onlosmaaklik deel van mekaar. ʼn Ouer wat sy kind die heeltyd waarsku maar nooit sover kom om sy kind te straf nie, verloor gesag in daardie kind se lewe.

Die kerk se straf en oordeel is die van ʼn mens en tydelik. Wanneer God finaal straf is daar geen uitkomkans nie . Dan is daar nie meer kans vir bekering nie. Menslike straf is altyd met die hoop op herstel en bekering! Wanneer die hele Christenkerk in eenheid kan kom met God se prosesse in ons lewens, kan ons meewerk tot genesing en herstel.

Dink gou aan die volgende scenario: Jou beste vriend kom vertel jou in die geheim, en neem jou in sy vertroue dat hy op pad is om moord te pleeg. Hoe sal jy dit hanteer? Gaan jy hom paai, en met hom barmhartig wees? Gaan jy sy sonde toe maak? Of gaan jy bereid wees om ʼn vriend te verloor om ʼn lewe te red? Hoe ondersteun jy ʼn vermeende moordenaar sonder om ʼn medepligtige te word? Hoekom breek jy kontak; hoekom gee jy jou vriend oor aan die gereg? Want uiteindelik wil jy hom/haar red van doodstraf en ook die persoon wat hy/sy wil vermoor.

Die kwessie is nie óf ons moet oordeel nie, maar hoe ons moet oordeel. Daar is net twee tipes oordeel: Regte oordeel en verkeerde oordeel. Om iemand te oordeel sonder dat jy al die feite het, betrokke is in die saak, en eerstehands getuienis het is soos om jouself regter oor ʼn saak te maak en die saak het nooit voorgekom nie. Regte oordeel is wanneer ons ʼn saak

en persoon direk konfronteer en na ʼn proses tot ʼn beslissing kom.

Verkeerde oordeel kom voor wanneer ons:

 • Iemand anders se gesag en hantering oordeel wat nie aan ons gegee is nie. Soos om ʼn pa wat sy kind straf te oordeel , bloot omdat ek nie van dissipline hou nie. Jy is nie betrokke in die verhouding en geskiedenis van ʼn saak nie. Paulus verduidelik dat ons nie iemand anders se hantering van sy dienskneg kan oordeel nie. (Rom 14:4) Kerke is soos gesinne en families, wanneer ʼn sekere kerk een van sy familie lede korrigeer en aanspreek, moet ander kerke die proses respekteer. Wanneer ons iemand wat onder dissipline is jammer kry, en simpatiseer misken ons die agent wat verandering en redding in daardie persoon se lewe moet bring. Dan begin die oortreder fokus op die sogenaamde verkeerde strafproses sonder om te deel met die oorsaak van die straf. Soos ʼn ma kan so ʼn persoon liefde wys, maar nie die straf in twyfel trek nie, eerder dit versterk en met sagtheid die persoon lei om hulle fout raak te sien. As almal saamwerk in die strafproses, is daar nie dubbelstandaarde en onsekerheid nie. Elkeen kan op verskillende wyses hulle onderskeie gawes gebruik om so ʼn persoon te help om tot hulle sinne te kom. Die Herder troos, maar is ferm om nie op die pak te fokus nie maar om die oorsprong van die sonde te vind. Die profeet vermaan van komende oordeel. Die apostel spreek saak direk aan, denkende aan die invloed wat sonde op die groter liggaam het. Die evangelis wys daarop dat so ʼn persoon hul invloed as getuie verloor. Die leraar wys op die skrifte en God se hart en hantering van die saak. Indien elkeen hulle rol in die restourasie proses verstaan, is die kans dat so ʼn persoon gered kan word mos soveel groter. (En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys; 23 maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk; en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is.” (Jud 21-23)
 • Jy iemand vanuit ʼn toeskouer rol oordeel, veroordeel en straf toepas. Jy moet betrokke wees, en as te ware lisensie/gesag/aangestel/mandaat hê om te oordeel. Is die saak aan jou gegee? Almal het ʼn opinie oor ʼn saak, maar Bybelse oordeel soek altyd een uitkoms : Redding! Selfs toe Paulus die sonde van ʼn gemeentelid in Korinte oordeel was dit met dié doel in gedagte: “om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, SODAT DIE GEES GERED KAN WORD IN DIE DAG VAN DIE HERE JESUS.” (1 Kor 5:5) Soos ʼn pa sy kind straf en ʼn pakslae gee om hom te red van onheil, so word oordeel gebruik as ʼn laaste uitweg om iemand tot sy/haar sinne te bring. Dit is vir die ouer geensins aangenaam om sy/haar kind te straf nie, inteendeel dis soms traumaties. Maar juis omdat ons, ons kinders lief het, en wil voorkom dat hulle in dwaasheid en in rebellie tot hul einde kom straf ons, ons kinders. (Heb 12:5-11) Dis tog algemene professionele praktyk, om nie mekaar se sake te bespreek en opinies daaroor te lewer alvorens ek nie aangestel is en al die feite voor my het nie.
 • Jy oordeel sonder dat jy die Bybelse pad met iemand gestap het.EN as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin; 16 maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. 17 En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. (Mat 18:15-17) Vinnige oordeel is nooit goed nie, gee dit tyd en stap die pad van dissipline uit. Die uitsondering is wanneer mens regtig deur die Heilige Gees gelei word soos toe Paulus die Waarsêer Gees in ‘n vrou bestraf het. (Hand 16:18) Maar dit het tot haar vrymaking gelei. Jy beplan dit nie, en die saak wat jy oordeel het niks met jou as persoon te make nie. Dis die Heilige Gees wat deur jou werk om orde in die kerk te bring. (1 Tim 5:20; 4:2; Tit 1:13; 2:15) Wanneer jy iemand bestraf (rebuke) is dit ook korrek, omdat dit direkte konfrontasie is. Jesus se styl van bediening was direk, nooit met ompaadtjies, en mooi praatjies nie. Ek glo dat as ons self-verwoestende gedrag direk reguit konfronteer en sake reguit met mekaar uitpraat daar baie meer vrede in die huis van die Here wees. “Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom.” (Luk 17:3) Ons is soms so bang vir konflik en om iemand te na te kom, dat ons nie besef dat ons stilswye op die einde baie meer skade veroorsaak nie.
 • Jou oordeel nie waar en regverdig is nie. Lees Mat 23:1-31 Jesus spreek Hom uit teen die Fariseërs en Skrifgeleerdes. Hy maak baie kras en harde uitsprake: “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, blinde leiers, dwase, gewitte grafte, slange addergeslag!” Die feit is: Dit is die waarheid. Jesus voeg nie by, of oordryf nie. Hy sê dit presies soos dit is. Hy maak ook nie die oordeel as reaksie uit bitterheid of omdat hulle Hom nie ontvang nie. Enige kind ontvang sy pak wanneer Hy weet hy/sy was verkeerd. Wanneer hulle egter onregverdig of onskuldig gestraf word, maak dit hulle opstandig. Daarom is dit so belangrik om nie te vinnig ʼn oordeel te vel nie. Kry eers al die inligting ter sake, alvorens jy oordeel en konfronteer. Wanneer jy iemand konfronteer werk net met eerstehandse inligting en dit wat die Heilige Gees aan jou openbaar.

  Om nie regte oordeel toe te pas nie het konsekwensies:

  Sou ons as kerk nie die sonde in ons midde oordeel en hanteer nie, word die hele gemeente uiteindelik besoedel met die sonde. “Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat ‘n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie?” (1 Kor 5:6)

  Die laaste uitweg wat niemand graag wil doen nie:

  Om iemand vir wie jy eens lief was te vermy, en die verhouding te breek oor sonde is geen maklike taak nie. Hierdie hantering van verkeerd druis regstreeks in teen populêre opinie en die gees van die wêreld. Tog is dissiplinêre optrede alledaags in die werksplek. Wat laat ons dink dat dissipline nie ook in die kerk geld nie? Toe priesters hulle skuldig gemaak het aan seksuele misdrywe, wou ons nie graag hê dat daar opgetree word teen hierdie individue nie? Die oordeel hoef nie in gevangenisstraf te eindig nie, maar die verkeerd moet aangespreek en hanteer word.

  Die Bybel is baie duidelik dat ons mense wat hulle skuldig maak aan die volgende oortredings uit ons gemeenskap moet verwyder; hulle soos heidene moet behandel, nie met hulle moet kuier of eet nie.

  1 Kor 5:11-13: hoereerders, gierigaards of rowers of afgodedienaars.

  Rom 16:17: tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het,

  Tit 3:10-11: ‘n man wat partyskap verwek,

  2 Tes 3:6: wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie.

  2 Tes 3:14-15: iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie,

  1 Tim 6:3-5: 3 AS iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie,

  Tit 1:10-11: wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is,

  Soos met enige vorm van straf is daar bitter min mense wat hulle sonde onmiddellik erken en bereid is om dit reguit en eerlik in die oë te kyk en ʼn pad van restourasie te soek.
  Tog is dit die enigste pad. Hoeveel huwelike het misluk en die partye het nog steeds nie ʼn benul oor wat verkeerd gegaan het nie. So stap ons met ons foute en tekortkominge van die een verhouding na die ander. Daar vind nie groei plaas nie, want ons regverdig ons verkeerd, ons verskuif die blaam, en ons is nie eerlik met onsself nie.

  Wanneer die kerk iemand tugtig is daar vele uitroepe wat sê: Wie is julle om te oordeel, het julle nie ook sonde nie. Is alle sonde nie dieselfde nie? Daar is ʼn reuse verskil tussen mense wat deur die geloof en Sy genade deurentyd wegstap van sonde, en diegene wat doelbewus en vasberade hulle oorgee aan sonde. Al het ons die grootste moontlike sonde gedoen, ons kan met ons sonde na die troon van genade kom en vergifnis ontvang. (Heb 4:14-16) As ons sonde bely is Hy getrou… om ons te vergewe (1 Pet 1:9) Vir die vrou wat op heterdaad in haar sonde gevang was, was daar genade. Jesus se Woord: “Gaan en sondig nie meer nie” was haar uitkomskaart na ʼn nuwe lewe. Sou sy egter nie gehoor gee, en terugdraai na sonde, sal sy nie van oordeel ontkom nie. Wanneer ons as kerk sonde oordeel sê ons nie ons is sonder sonde nie. Inteendeel die lig van God skyn tydens oordeel op almal se harte, en buig ons almal ons harte na die Here om ons te ondersoek. Ons tree nie uit hoogmoed op en oordeel nie. Ons verneder onsself voor die Here en laat juis toe dat Hy ons was. Inderwaarheid staan ons almal onder die Here se oordeel. Die kerk is net die Here se stem.

  Is dit dan nie die kerk se verantwoordelikheid om mense te vertel van God se genade EN oordeel nie. Ons sal mos nie die waarheid praat as ons net die een kant verkondig en swyg oor die ander nie?

  Jesus waarsku die fariseër van komende oordeel oor hulle valsheid. (Mat 23:14) Laster teen die heilige Gees sal nie vergewe word nie. (Mar 3:29) Dit sal draagliker wees vir Tirus en Sidon as vir die wat Hom nie ontvang het nie in die oordeelsdag. (Luk 10:14) En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. 20 Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. 21 Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Die wat glo en doen sal die oordeel vryspring wat kom oor die hele aarde (Joh 5:24)

  Die Voordele om Dissipline en korreksie te ontvang:

  (Gal 6:1) Oordeel herstel in ʼn groot mate die vrees van die Here in ʼn huis. Net soos met enige familie: wanneer pa ʼn sekere kind straf, bring dit orde in die hele huis. Almal is sommer meer bewus van reg doen en reg leef. Paulus vertel dat hy sekere dinge gelei het ter wille van die liggaam. (Kol 1:24) Soms is een se korreksie ʼn geleentheid vir die wat nog wik en weeg om tot inkeer te kom. Daarom moet sekere sonde oop gemaak word, soos Dawid se owerspel, sodat ons vandag nog kan leer uit sy foute.

  Wanneer mens korreksie ontvang bespoedig dit die prosesse van God in jou lewe. Ons kan nie onsself verander nie, een van God se agente van verandering is korreksie (Heb 12:8) deur dit te weier en aan te hou om jouself te regverdig kan die verandering wat in jou nodig is nie plaasvind nie. (Heb 12:8) Jou smaak bly dieselfde (Jer 48 :11) God het ons genesing en herstel, restourasie in gedagte, sodat ons uiteindelike volkome in Christus sal wees en Hy volkome in ons. (Kol 1:27)

  Nog nooit was ons meer in gebed, meer voor die Here se lig en oë op ons lewens nie. Almal se harte word ontbloot by die straf van sonde. Mag die Here ons almal genadig wees en skenk dat ons goddelike berou sal ontvang en draai van dit wat sleg en verkeerd is. (2 Kor 7:7-10)

  Vrede en Genade in Christus !

  Jan Oosthuizen